Geri Dön

Yatırım ve Foreks Haberleri

Listelenecek haber bulunamadı.

*DAPGM-Dap Gayrimenkul Geliştirme 2024 yılı 3 aylık konsolide olmayan net dönem karı 100.846.824 TL (Önceki -191.663.414 TL )
Sermaye artırımı için Mayıs ayında SPK'ya başvuru yapan şirketler

Borsa İstanbul'da payları işlem gören 13 şirket, Mayıs ayı içinde Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) sermaye artırımı için başvuruda bulundular.

Denge Yatırım Holding ve Consus Enerji sermayelerini tamamı nakit olarak karşılanmak üzere, bedelli, artırmak için SPK'ya başvururken, Kocaer Çelik 2023 yılı karının bir kısmını bedelsiz hisse senedi olarak dağıtmak için başvuruda bulundu.

Aksa Akrilik, Yünsa, Reysaş GYO, Eksun Gıda, Dap Gayrimenkul, Osmanlı Yatırım, Hedef Holding, Reysaş Lojistik, Erdemir ve Inveo Yatırım Holding de sermayelerini tamamı iç kaynaklardan karşılanmak üzere bedelsiz artırmak için SPK'ya başvuru yaptılar.


Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
Foreks
Metals Market
Montel News
Foreks Twitter

*DAPGM-Dap Gayrimenkul Geliştirme 2023 yılı 12 aylık konsolide olmayan net dönem karı 1.608.061.260 TL (Önceki 1.945.833.549 TL )
SPK, Dap Gayrimenkul pay piyasası işlemleriyle ilgili iki kişiye idari para cezası verdi

Sermaye Piyasası Kurulu(SPK), Ziya Yılmaz ve Rafet Yılmaz’ın Dap Gayrimenkul Geliştirme AŞ pay piyasasında gerçekleştirdikleri işlemlere ilişkin yapılan inceleme sonucunda idari para cezaları verdi.

SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, verilen cezalar şu şekilde:


Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
Foreks
Metals Market
Montel News
Foreks Twitter

SPK, Dap Gayrimenkul'ün pay ihracını onayladı

Sermaye Piyasası Kurulu(SPK), Dap Gayrimenkul Geliştirme AŞ'nin pay ihracını onayladı.

SPK haftalık bülteninde yer alan kararda şöyle denildi:

"1) a) Dap Gayrimenkul Geliştirme AŞ’nin (Şirket) 1.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 385.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, Borsa İstanbul AŞ’nin (Borsa) Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü (Prosedür) çerçevesinde belirlenecek pay satış fiyatı ile beraber toplam satış hasılatı tutarı 1.029.000.000 TL’ye karşılık gelecek adet ve nominal tutarda artırılması nedeniyle mevcut ortakların yeni pay alma hakları kısıtlanarak ihraç edilecek ve tahsisli olarak Şirket ortakları Ziya YILMAZ ve Rafet YILMAZ’ın Şirket’e koymuş olduğu sermaye avansından karşılanmak üzere satılacak paylara ilişkin ihraç belgesinin Kurulumuzca onaylanması talebinin; pay satış fiyatının nominal değerden, Ziya YILMAZ ve Rafet YILMAZ’ın Şirket paylarında 4-5-6 Aralık 2023 tarihlerinde yapmış olduğu satış işlemlerindeki en yüksek satış fiyatından düşük olmayacak şekilde ve Prosedür çerçevesinde hesaplanacak baz fiyat veya söz konusu baz fiyattan yüksek olacak şekilde belirlenmesi,

b) Sermaye artırımına konu payların nominal tutarının payların satış fiyatının Şirket tarafından Borsa’ya yapılacak başvuru sonrasında belirlenebileceği göz önünde bulundurularak, Şirket tarafından Borsa’ya yapılacak başvuru sonucu hesaplanacak pay satış fiyatı esas alınmak suretiyle, ihraç edilecek payların nominal tutarının tespit edilmesi ve ihraç belgesinin nominal tutar ve fiyat bilgisini içerecek şekilde düzeltilerek Kurulumuza iletilmesi suretiyle olumlu karşılanmasına,

2) Ziya YILMAZ ve Rafet YILMAZ tarafından verilen taahhütler kapsamında, ihraç edilecek payların söz konusu kişilerin Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ nezdindeki hesaplarına geçtiği tarihten itibaren 1 yıl süreyle Borsa’da satılamayacağı, Borsa’da satılması sonucunu doğuracak işlemlerde bulunulamayacağı dikkate alınarak gerekli işlemlerin tesis edilmesi hususunda Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ’ye bilgi verilmesine karar verilmiştir. "


Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
Foreks
Metals Market
Montel News
Foreks Twitter