Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temel Veriler

Beta 0,89
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 26,61
BIST-100'deki Ağırlığı 0,00
F/K Oranı -51,94
Piyasa Değ. / Defter Değ. 0,83
Dibe Uzaklık 46,95
Piyasa Değeri (USD) 24.370.039,48
Piyasa Değeri (TL) 89.198.000,00
Özsermaye (TL) 107.375.901,00
Sermaye (TL) 43.300.000,00
Net Kar (TL) -1.717.479,00
 

DAGİ GİYİM Kademe Analizi

Fiyat Adet Yüzde (%) Alış Alış Yüzde (%) Satış Satış Yüzde (%)
2,070 200 0,12 200 0,24 0 0,00
2,060 41.263 24,66 36.129 43,59 5.134 6,08
2,050 118.107 70,58 46.553 56,17 71.554 84,73
2,040 7.764 4,64 0 0,00 7.764 9,19
A. Ort. T. Adet Alış Adet Alış Ort. Satış Adet Satış Ort.
2,050 167.334 84.452 2,050 82.882 2,050
Konu Açıklama
BIST Kodu DAGI
Sektör Tekstil
Adres Birahane sk. Koç Plaza No: 3/1 Bomonti/ Şişli / İstanbul
Telefon 0212 240 4065
Faks 0212 233 3028
Web http://www.dagi.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
KOÇ METALURJİ A.Ş. 3.732.758,50 8,62
Mahmut Nedim Koç 20.687.861,16 47,78
DİĞER 11.587.532,75 26,76
Toplam 36.008.152,41 83,16
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Dagi Yatırım Holding A.Ş. 2.000.000,00 18,52
Tarih Açıklama Katsayı
08.03.2016 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,49
Gelir Tablosu 2017-6 2017-3 2016-12 2016-9 2016-6
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 51.091.446,00 30.060.975,00 71.869.179,00 57.634.033,00 40.457.088,00
Satışların Maliyeti (-) -30.588.953,00 -19.660.027,00 -39.634.901,00 -33.333.925,00 -24.786.267,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 20.502.493,00 10.400.948,00 32.234.278,00 24.300.108,00 15.670.821,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 20.502.493,00 10.400.948,00 32.234.278,00 24.300.108,00 15.670.821,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -2.525.959,00 -1.288.740,00 -4.824.747,00 -3.683.620,00 -2.609.825,00
Pazarlama Giderleri (-) -14.246.507,00 -7.148.047,00 -25.510.754,00 -18.705.363,00 -12.418.973,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 2.408.419,00 1.451.879,00 5.320.932,00 7.034.170,00 5.070.212,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -2.557.424,00 -1.159.387,00 -3.649.535,00 -3.886.317,00 -3.170.601,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 3.581.022,00 2.256.653,00 3.570.174,00 5.058.978,00 2.541.634,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 17.822,00 17.822,00 267.260,00 212.805,00 171.530,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 283.030,00 -43.306,00 -2.465.270,00 -2.453.285,00 -1.241.527,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 3.881.874,00 2.231.169,00 1.372.164,00 2.818.498,00 1.471.637,00
Finansman Gelirleri 4.904.629,00 3.513.090,00 7.285.447,00 2.555.563,00 2.019.062,00
Finansman Giderleri (-) -7.945.360,00 -5.540.766,00 -11.411.020,00 -5.670.749,00 -3.412.615,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 841.143,00 203.493,00 -2.753.409,00 -296.688,00 78.084,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -226.699,00 -74.762,00 351.815,00 -68.319,00 -147.755,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -459.588,00 -231.619,00 -100.766,00 -450.240,00 -324.805,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 232.889,00 156.857,00 452.581,00 381.921,00 177.050,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 614.444,00 128.731,00 -2.401.594,00 -365.007,00 -69.671,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 614.444,00 128.731,00 -2.401.594,00 -365.007,00 -69.671,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 614.444,00 128.731,00 -2.401.594,00 -365.007,00 -69.671,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 119.933,00 254.994,00 49.843.859,00 50.075.515,00 50.234.770,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları -132.967,00 -66.483,00 50.018.245,00 50.084.729,00 50.151.212,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 252.900,00 321.477,00 -174.386,00 -9.214,00 83.558,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 119.933,00 254.994,00 49.843.859,00 50.075.515,00 50.234.770,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 734.377,00 383.725,00 47.442.265,00 49.710.508,00 50.165.099,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2017-6 2017-3 2016-12 2016-9 2016-6
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 84.045.456,00 85.903.469,00 82.414.154,00 75.773.724,00 80.248.985,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 30.931.745,00 32.679.971,00 31.506.364,00 25.747.278,00 31.687.646,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 30.098.202,00 29.461.405,00 23.070.883,00 27.166.933,00 27.338.102,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 5.531.204,00 7.839.338,00 4.739.257,00 4.897.280,00 4.711.821,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 24.566.998,00 21.622.067,00 18.331.626,00 22.269.653,00 22.626.281,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 824.061,00 716.080,00 374.278,00 473.215,00 964.823,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 355.870,00 253.722,00 203.644,00 230.533,00 566.979,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 468.191,00 462.358,00 170.634,00 242.682,00 397.844,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 19.596.988,00 20.531.027,00 23.957.685,00 19.332.232,00 17.745.727,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 1.310.775,00 1.119.621,00 1.274.297,00 1.698.685,00 1.259.681,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 30.623,00 50.480,00 71.447,00 99.874,00 79.693,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 398.093,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 1.283.685,00 1.395.365,00 1.832.554,00 1.355.381,00 1.253.006,00
ARA TOPLAM 84.045.456,00 85.903.469,00 82.414.154,00 75.773.724,00 80.248.985,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 69.674.082,00 69.865.104,00 69.929.334,00 70.030.111,00 71.717.289,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 2.083.996,00 1.757.660,00 1.800.966,00 1.812.951,00 3.024.709,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 66.749.580,00 67.041.211,00 67.294.649,00 67.275.084,00 67.638.633,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 285.900,00 254.128,00 247.824,00 274.175,00 297.021,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-Bilgisayar Yazılımları 240.151,00 205.674,00 196.664,00 220.310,00 240.450,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 45.749,00 48.454,00 51.160,00 53.865,00 56.571,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 153.719.538,00 155.768.573,00 152.343.488,00 145.803.835,00 151.966.274,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 30.245.094,00 44.791.939,00 41.811.549,00 32.973.024,00 36.656.672,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 19.460.294,00 38.698.978,00 36.371.600,00 29.210.857,00 31.322.104,00
- Banka Kredileri 19.460.294,00 38.698.978,00 0,00 29.210.857,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 1.670.692,00 2.445.126,00 2.554.716,00 1.539.027,00 2.936.658,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.670.692,00 2.445.126,00 2.554.716,00 1.539.027,00 2.936.658,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.103.497,00 1.125.359,00 1.146.829,00 984.808,00 1.027.885,00
Diğer Borçlar 563.816,00 659.831,00 500.251,00 24.380,00 16.936,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 9.409,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 563.816,00 659.831,00 500.251,00 14.971,00 16.936,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 272.014,00 752.625,00 311.198,00 175.238,00 178.022,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 368.693,00 201.217,00 0,00 95.545,00 163.437,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 993.894,00 899.365,00 854.996,00 897.071,00 1.007.376,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 326.926,00 274.359,00 218.939,00 188.709,00 238.952,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 666.968,00 625.006,00 636.057,00 708.362,00 768.424,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 6.291,00 9.438,00 15.729,00 9.190,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 16.098.543,00 3.951.385,00 3.890.415,00 3.921.044,00 4.108.039,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 12.236.460,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Banka Kredileri 12.236.460,00 0,00 0,00 0,00 31.322.104,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 1.797.534,00 1.790.161,00 1.649.204,00 1.564.380,00 1.519.812,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.797.534,00 1.790.161,00 1.649.204,00 1.564.380,00 1.519.812,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 2.064.549,00 2.161.224,00 2.241.211,00 2.356.664,00 2.588.227,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 46.343.637,00 48.743.324,00 45.701.964,00 36.894.068,00 40.764.711,00
Ö Z K A Y N A K L A R 107.375.901,00 107.025.249,00 106.641.524,00 108.909.767,00 111.201.563,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 107.375.901,00 107.025.249,00 106.641.524,00 108.909.767,00 111.201.563,00
Ödenmiş Sermaye 43.300.000,00 43.300.000,00 43.300.000,00 43.300.000,00 43.300.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 13.584.646,00 13.584.646,00 13.584.646,00 13.584.646,00 13.584.646,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 49.410.799,00 49.545.860,00 49.290.866,00 49.522.522,00 49.681.777,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 49.410.799,00 49.545.860,00 49.290.866,00 49.522.522,00 49.681.777,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -474.479,00 -405.902,00 -727.379,00 -562.207,00 -469.435,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 3.370.673,00 3.370.673,00 3.153.792,00 3.153.792,00 1.316.586,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -1.067.455,00 -1.067.455,00 1.551.020,00 1.551.020,00 3.388.225,00
Net Dönem Karı/Zararı 614.444,00 128.731,00 -2.401.594,00 -365.007,00 -69.671,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 153.719.538,00 155.768.573,00 152.343.488,00 145.803.835,00 151.966.274,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 175.823,00