Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu DAGI
Sektör Tekstil
Adres Birahane Sokak Koç Plaza No:3 Bomonti, Şişli- İSTANBUL
Telefon 0212 240 4065
Faks 0212 233 3028
Web http://www.dagi.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Mahmut Nedim Koç 24.807.861,16 57,29
DİĞER 9.992.138,25 23,08
Toplam 34.799.999,41 80,37
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Dagi Yatırım Holding A.Ş. 3.346.954,00 30,99
Tarih Açıklama Katsayı
17.03.2021 Rüçhan Hakkı / Bölünme 2,37
08.03.2016 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,49
Gelir Tablosu 2020-12 2020-9 2020-6 2020-3 2019-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 119.654.074,00 69.195.201,00 41.288.390,00 27.549.058,00 132.045.555,00
Satışların Maliyeti (-) -66.071.924,00 -35.317.569,00 -20.611.678,00 -13.294.185,00 -69.126.625,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 53.582.150,00 33.877.632,00 20.676.712,00 14.254.873,00 62.918.930,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 53.582.150,00 33.877.632,00 20.676.712,00 14.254.873,00 62.918.930,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -6.201.729,00 -5.203.609,00 -3.339.998,00 -2.242.110,00 -6.462.358,00
Pazarlama Giderleri (-) -46.320.472,00 -30.601.560,00 -20.137.528,00 -12.766.027,00 -45.694.980,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 12.461.870,00 8.203.173,00 5.745.167,00 1.333.600,00 7.740.503,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -5.162.521,00 -3.112.501,00 -2.662.780,00 -2.525.363,00 -2.664.715,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 8.359.298,00 3.163.135,00 281.573,00 -1.945.027,00 15.837.380,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 601.157,00 225.719,00 0,00 0,00 225.510,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 -16.635,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 12.882.560,00 17.636.472,00 7.529.436,00 -1.224.277,00 2.058.256,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 21.910.138,00 20.807.724,00 7.442.682,00 -3.226.334,00 18.184.972,00
Finansman Gelirleri 1.746.063,00 1.502.917,00 910.471,00 234.454,00 2.370.356,00
Finansman Giderleri (-) -12.931.596,00 -9.667.733,00 -6.546.962,00 -3.640.316,00 -15.596.644,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 10.724.605,00 12.642.908,00 1.806.191,00 -6.632.196,00 4.958.684,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -2.507.964,00 -2.847.276,00 -397.364,00 1.459.084,00 311.280,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -2.507.964,00 -2.847.276,00 -397.364,00 1.459.084,00 311.280,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 8.216.641,00 9.795.632,00 1.408.827,00 -5.173.112,00 5.269.964,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 8.216.641,00 9.795.632,00 1.408.827,00 -5.173.112,00 5.269.964,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 8.216.641,00 9.795.632,00 1.408.827,00 -5.173.112,00 5.269.964,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 63.568.787,00 350.896,00 337.816,00 187.004,00 -304.553,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 69.969.742,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 764.128,00 0,00 433.097,00 239.749,00 -390.453,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -7.165.083,00 350.896,00 -95.281,00 -52.745,00 85.900,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 63.568.787,00 350.896,00 337.816,00 187.004,00 -304.553,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 71.785.428,00 10.146.528,00 1.746.643,00 -4.986.108,00 4.965.411,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 0,00 449.866,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2020-12 2020-9 2020-6 2020-3 2019-12
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 102.570.149,00 101.142.953,00 103.882.870,00 94.782.789,00 87.304.075,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 18.610.677,00 29.349.095,00 34.948.635,00 24.558.516,00 17.979.425,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 316,00 485,00 642,00
Ticari Alacaklar 18.468.266,00 15.192.649,00 17.335.358,00 16.496.436,00 21.616.517,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 4.381.178,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 18.468.266,00 15.192.649,00 17.335.358,00 16.496.436,00 17.235.339,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 937.925,00 1.042.705,00 1.024.115,00 965.883,00 333.588,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 509.150,00 461.404,00 427.574,00 325.084,00 221.765,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 428.775,00 581.301,00 596.541,00 640.799,00 111.823,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 61.889.449,00 52.273.268,00 48.017.456,00 50.347.156,00 45.434.769,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 1.039.821,00 1.254.243,00 981.264,00 696.308,00 1.223.981,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 1.624.011,00 2.030.993,00 1.575.726,00 1.718.005,00 715.153,00
ARA TOPLAM 102.570.149,00 101.142.953,00 103.882.870,00 94.782.789,00 87.304.075,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 212.161.046,00 135.114.969,00 124.699.389,00 118.321.631,00 121.166.321,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 16.835.916,00 23.585.936,00 13.478.900,00 4.725.187,00 5.949.464,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 143.606.240,00 69.995.101,00 70.072.495,00 70.352.319,00 69.830.256,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 697.424,00 431.599,00 450.979,00 464.129,00 505.360,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 697.424,00 0,00 450.979,00 464.129,00 505.360,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 314.731.195,00 236.257.922,00 228.582.259,00 213.104.420,00 208.470.396,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 88.320.331,00 81.452.155,00 82.140.154,00 69.959.551,00 63.804.465,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 55.076.535,00 43.104.347,00 41.669.084,00 20.364.945,00 8.380.267,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 16.944.235,00 23.337.907,00 31.887.171,00 38.463.876,00 42.261.446,00
Banka Kredileri 35.573.623,00 27.361.821,00 7.824.526,00 10.577.059,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 10.883.745,00 8.778.430,00 2.465.574,00 4.489.538,00 8.820.773,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 5.133.337,00 6.259.357,00 555.867,00 1.168.158,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 5.750.408,00 2.519.073,00 1.909.707,00 3.321.380,00 8.820.773,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.623.665,00 2.646.543,00 1.677.061,00 2.287.200,00 1.702.681,00
Diğer Borçlar 710.620,00 585.617,00 1.539.861,00 1.225.658,00 550.536,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 254.550,00 235.697,00 1.106.579,00 840.943,00 186.088,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 456.070,00 349.920,00 433.282,00 384.715,00 364.448,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 878.309,00 1.059.483,00 1.002.572,00 1.494.926,00 297.373,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 1.854.117,00 1.790.132,00 1.883.878,00 1.515.562,00 1.645.711,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 478.605,00 458.512,00 566.563,00 198.641,00 291.893,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.375.512,00 1.331.620,00 1.317.315,00 1.316.921,00 1.353.818,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 52.777.358,00 42.811.161,00 42.847.384,00 46.282.899,00 42.817.853,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 36.928.023,00 33.408.467,00 36.066.238,00 40.845.544,00 36.131.413,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 2.047.351,00 2.327.511,00 2.159.564,00 2.714.757,00 2.557.503,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 2.047.351,00 2.327.511,00 2.159.564,00 2.714.757,00 2.557.503,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 13.801.984,00 7.075.183,00 4.621.582,00 2.722.598,00 4.128.937,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 141.097.689,00 124.263.316,00 124.987.538,00 116.242.450,00 106.622.318,00
Ö Z K A Y N A K L A R 173.633.506,00 111.994.606,00 103.594.721,00 96.861.970,00 101.848.078,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 173.633.506,00 111.994.606,00 103.594.721,00 96.861.970,00 101.848.078,00
Ödenmiş Sermaye 43.300.000,00 43.300.000,00 43.300.000,00 43.300.000,00 43.300.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 13.584.646,00 13.584.646,00 13.584.646,00 13.584.646,00 13.584.646,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 109.298.157,00 46.080.266,00 46.067.186,00 45.916.374,00 45.729.370,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 109.298.157,00 46.080.266,00 46.067.186,00 45.916.374,00 45.729.370,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -332.113,00 -577.236,00 -590.316,00 -741.128,00 -928.132,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.545.941,00 1.545.941,00 1.545.941,00 1.545.941,00 1.545.941,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -2.311.879,00 -2.311.879,00 -2.311.879,00 -2.311.879,00 -7.581.843,00
Net Dönem Karı/Zararı 8.216.641,00 9.795.632,00 1.408.827,00 -5.173.112,00 5.269.964,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 314.731.195,00 236.257.922,00 228.582.259,00 213.104.420,00 208.470.396,00
- Banka Kredileri 0,00 0,00 26.787.748,00 5.751.255,00 0,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 28.241.712,00 30.268.485,00 0,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 11.009.124,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi