Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu DAGI
Sektör Tekstil
Adres Birahane Sokak Koç Plaza No:3 Bomonti, Şişli- İSTANBUL
Telefon 0212 240 4065
Faks 0212 233 3028
Web http://www.dagi.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Mahmut Nedim Koç 24.807.861,16 57,29
DİĞER 9.992.138,25 23,08
Toplam 34.799.999,41 80,37
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Dagi Yatırım Holding A.Ş. 3.346.954,00 30,99
Tarih Açıklama Katsayı
08.03.2016 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,49
Gelir Tablosu 2019-9 2019-6 2019-3 2018-12 2018-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 97.520.568,00 67.603.197,00 28.467.077,00 122.818.723,00 76.144.942,00
Satışların Maliyeti (-) -51.035.354,00 -36.009.625,00 -14.025.717,00 -70.368.655,00 -37.936.192,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 46.485.214,00 31.593.572,00 14.441.360,00 52.450.068,00 38.208.750,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 46.485.214,00 31.593.572,00 14.441.360,00 52.450.068,00 38.208.750,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -4.498.013,00 -2.881.884,00 -1.415.566,00 -6.015.883,00 -4.492.569,00
Pazarlama Giderleri (-) -32.068.033,00 -21.311.030,00 -10.787.584,00 -39.009.488,00 -28.584.213,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -235.978,00 -157.319,00 -78.659,00 -934.323,00 -761.339,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 7.868.032,00 6.115.816,00 3.224.787,00 11.049.159,00 7.762.498,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -3.694.225,00 -3.182.115,00 -1.599.480,00 -7.857.155,00 -5.775.062,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 13.856.997,00 10.177.040,00 3.784.858,00 9.682.378,00 6.358.065,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 195.216,00 195.216,00 54.527,00 211.209,00 84.753,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 -11.136,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 755.689,00 -170.564,00 -250.262,00 -1.350.226,00 -814.561,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 14.915.459,00 10.269.423,00 3.602.958,00 8.532.225,00 5.628.257,00
Finansman Gelirleri 2.210.814,00 596.208,00 233.807,00 13.119.292,00 5.837.538,00
Finansman Giderleri (-) -14.963.771,00 -10.167.358,00 -5.151.598,00 -30.095.034,00 -27.152.254,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 2.162.502,00 698.273,00 -1.314.833,00 -8.443.517,00 -15.686.459,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 991.432,00 161.455,00 613.920,00 557.551,00 532.086,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 -912.921,00 -100.128,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 991.432,00 1.074.376,00 714.048,00 557.551,00 532.086,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 3.153.934,00 859.728,00 -700.913,00 -7.885.966,00 -15.154.373,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 3.153.934,00 859.728,00 -700.913,00 -7.885.966,00 -15.154.373,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 3.153.934,00 859.728,00 -700.913,00 -7.885.966,00 -15.154.373,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -444.262,00 -116.999,00 0,00 -316.357,00 -166.532,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 -186.853,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -569.567,00 -146.249,00 0,00 0,00 20.321,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 125.305,00 29.250,00 0,00 -316.357,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -444.262,00 -116.999,00 0,00 -316.357,00 -166.532,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 2.709.672,00 742.729,00 -700.913,00 -8.202.323,00 -15.320.905,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 0,00 0,00 0,00 -67.220,00 0,00
Bilanço Tablosu 2019-9 2019-6 2019-3 2018-12 2018-9
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 82.533.741,00 82.216.385,00 99.200.906,00 88.361.795,00 96.230.137,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 16.371.593,00 19.358.169,00 18.370.959,00 11.948.717,00 17.680.215,00
Finansal Yatırımlar 723,00 803,00 891,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 18.202.255,00 14.975.737,00 26.663.291,00 28.155.616,00 32.248.746,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 788.022,00 0,00 3.908.456,00 5.765.948,00 8.308.320,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 17.414.233,00 14.975.737,00 22.754.835,00 22.389.668,00 23.940.426,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 206.996,00 81.159,00 469.740,00 838.260,00 769.881,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 88.143,00 11.781,00 121.497,00 792.113,00 701.146,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 118.853,00 69.378,00 348.243,00 46.147,00 68.735,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 46.542.159,00 46.619.800,00 46.401.689,00 41.479.457,00 37.155.856,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 847.945,00 1.135.514,00 6.258.986,00 4.634.351,00 4.938.114,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 261.721,00 246.991,00
Diğer Dönen Varlıklar 362.070,00 45.203,00 1.035.350,00 1.043.673,00 3.190.334,00
ARA TOPLAM 82.533.741,00 82.216.385,00 99.200.906,00 88.361.795,00 96.230.137,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 109.638.481,00 109.201.257,00 110.210.783,00 70.966.574,00 72.023.315,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 4.646.897,00 3.720.644,00 3.793.992,00 1.856.268,00 2.176.822,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 69.079.801,00 68.796.962,00 68.117.551,00 68.208.285,00 68.135.252,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 263.398,00 142.997,00 157.079,00 160.438,00 189.250,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 263.398,00 0,00 38.251,00 34.826,00 37.143,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 192.172.222,00 191.417.642,00 209.411.689,00 159.328.369,00 168.253.452,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 61.937.184,00 72.208.690,00 87.888.484,00 46.533.426,00 50.598.698,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 25.110.968,00 28.932.414,00 42.840.450,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 24.351.724,00 32.791.559,00 33.477.199,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 5.349.137,00 5.055.508,00 6.139.587,00 4.313.153,00 2.427.746,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 349.260,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 5.349.137,00 4.706.248,00 6.139.587,00 4.313.153,00 2.427.746,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.803.931,00 2.456.546,00 2.621.223,00 1.472.327,00 1.944.211,00
Diğer Borçlar 3.532.471,00 311.164,00 383.325,00 261.976,00 1.358.870,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 3.179.923,00 0,00 55.337,00 8.690,00 1.063.962,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 352.548,00 311.164,00 327.988,00 253.286,00 294.908,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 480.406,00 460.039,00 1.057.333,00 407.563,00 378.988,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 882.513,00 91.097,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 1.256.838,00 1.225.909,00 1.166.359,00 1.206.127,00 1.056.225,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 286.361,00 314.764,00 358.000,00 423.817,00 335.167,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 970.477,00 911.145,00 808.359,00 782.310,00 721.058,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 30.642.700,00 21.583.557,00 25.341.452,00 17.749.482,00 29.472.139,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 24.573.184,00 15.778.147,00 18.837.623,00 11.176.291,00 22.859.566,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 2.660.136,00 2.382.919,00 2.691.760,00 2.047.075,00 1.956.472,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 2.660.136,00 2.382.919,00 2.691.760,00 2.047.075,00 1.956.472,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 3.409.380,00 3.422.491,00 3.812.069,00 4.526.116,00 4.656.101,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 92.579.884,00 93.792.247,00 113.229.936,00 64.282.908,00 80.070.837,00
Ö Z K A Y N A K L A R 99.592.338,00 97.625.395,00 96.181.753,00 95.045.461,00 88.182.615,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 99.592.338,00 97.625.395,00 96.181.753,00 95.045.461,00 88.182.615,00
Ödenmiş Sermaye 43.300.000,00 43.300.000,00 43.300.000,00 43.300.000,00 43.300.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 13.584.646,00 13.584.646,00 13.584.646,00 13.584.646,00 13.584.646,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 45.589.661,00 45.916.924,00 46.033.923,00 46.033.923,00 46.183.748,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 45.589.661,00 45.916.924,00 46.033.923,00 46.033.923,00 46.183.748,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -1.067.841,00 -740.578,00 -623.579,00 -623.579,00 -536.038,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.545.940,00 1.545.940,00 1.545.940,00 3.383.147,00 3.383.147,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -7.581.843,00 -7.581.843,00 -7.581.843,00 -1.533.083,00 -1.277.347,00
Net Dönem Karı/Zararı 3.153.934,00 859.728,00 -700.913,00 -7.885.966,00 -15.154.373,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 192.172.222,00 191.417.642,00 209.411.689,00 159.328.369,00 168.253.452,00
-Bilgisayar Yazılımları 0,00 0,00 118.828,00 125.612,00 152.107,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 73.111,00 53.465,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 555.423,00 1.088.819,00
Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 0,00 22.859.566,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi