Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu DAGI
Sektör Tekstil
Adres Birahane Sokak Koç Plaza No:3 Bomonti, Şişli- İSTANBUL
Telefon 0212 240 4065
Faks 0212 233 3028
Web http://www.dagi.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Mahmut Nedim Koç 44.621.583,49 34,35
Dagi Yatırım Holding A.Ş. 25.500.001,77 19,63
DİĞER 59.778.414,74 46,02
Toplam 129.900.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Dagi Yatırım Holding A.Ş. 3.346.954,00 30,99
Tarih Açıklama Katsayı
17.03.2021 Rüçhan Hakkı / Bölünme 2,37
08.03.2016 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,49
Gelir Tablosu 2021-6 2021-3 2020-12 2020-9 2020-6
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 90.876.217,00 41.283.241,00 119.654.074,00 69.195.201,00 41.288.390,00
Satışların Maliyeti (-) -48.096.496,00 -24.394.089,00 -66.071.924,00 -35.317.569,00 -20.611.678,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 42.779.721,00 16.889.152,00 53.582.150,00 33.877.632,00 20.676.712,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 42.779.721,00 16.889.152,00 53.582.150,00 33.877.632,00 20.676.712,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -8.505.623,00 -4.251.199,00 -6.201.729,00 -5.203.609,00 -3.339.998,00
Pazarlama Giderleri (-) -42.305.064,00 -17.509.645,00 -46.320.472,00 -30.601.560,00 -20.137.528,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 10.268.558,00 5.159.437,00 12.461.870,00 8.203.173,00 5.745.167,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -3.332.091,00 -1.273.337,00 -5.162.521,00 -3.112.501,00 -2.662.780,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI -1.094.499,00 -985.592,00 8.359.298,00 3.163.135,00 281.573,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 0,00 601.157,00 225.719,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar -7.227.975,00 -5.873.717,00 12.882.560,00 17.636.472,00 7.529.436,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI -8.533.643,00 -6.972.186,00 21.910.138,00 20.807.724,00 7.442.682,00
Finansman Gelirleri 524.462,00 155.515,00 1.746.063,00 1.502.917,00 910.471,00
Finansman Giderleri (-) -7.016.902,00 -3.815.953,00 -12.931.596,00 -9.667.733,00 -6.546.962,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -15.026.083,00 -10.632.624,00 10.724.605,00 12.642.908,00 1.806.191,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 2.312.700,00 1.477.792,00 -2.507.964,00 -2.847.276,00 -397.364,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 2.312.700,00 1.477.792,00 -2.507.964,00 -2.847.276,00 -397.364,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -12.713.383,00 -9.154.832,00 8.216.641,00 9.795.632,00 1.408.827,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -12.713.383,00 -9.154.832,00 8.216.641,00 9.795.632,00 1.408.827,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları -12.713.383,00 -9.154.832,00 8.216.641,00 9.795.632,00 1.408.827,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -205.968,00 513.451,00 63.568.787,00 350.896,00 337.816,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 69.969.742,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 658.270,00 764.128,00 0,00 433.097,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi -264.062,00 0,00 0,00 449.866,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -205.968,00 -144.819,00 -7.165.083,00 350.896,00 -95.281,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -205.968,00 513.451,00 63.568.787,00 350.896,00 337.816,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: -12.919.351,00 -8.641.381,00 71.785.428,00 10.146.528,00 1.746.643,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2021-6 2021-3 2020-12 2020-9 2020-6
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 142.808.054,00 135.934.871,00 102.570.149,00 101.142.953,00 103.882.870,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 14.737.302,00 13.590.247,00 18.610.677,00 29.349.095,00 34.948.635,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 316,00
Ticari Alacaklar 38.296.770,00 30.927.817,00 18.468.266,00 15.192.649,00 17.335.358,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 38.296.770,00 30.927.817,00 18.468.266,00 15.192.649,00 17.335.358,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 2.340.487,00 8.893.971,00 937.925,00 1.042.705,00 1.024.115,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 1.730.971,00 7.813.603,00 509.150,00 461.404,00 427.574,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 609.516,00 1.080.368,00 428.775,00 581.301,00 596.541,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 73.837.605,00 77.870.556,00 61.889.449,00 52.273.268,00 48.017.456,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 12.140.713,00 1.201.807,00 1.039.821,00 1.254.243,00 981.264,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 1.455.177,00 3.450.473,00 1.624.011,00 2.030.993,00 1.575.726,00
ARA TOPLAM 142.808.054,00 135.934.871,00 102.570.149,00 101.142.953,00 103.882.870,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 226.490.295,00 212.220.917,00 212.161.046,00 135.114.969,00 124.699.389,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 9.607.941,00 10.962.199,00 16.835.916,00 23.585.936,00 13.478.900,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 150.537.729,00 146.063.159,00 143.606.240,00 69.995.101,00 70.072.495,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 727.088,00 634.714,00 697.424,00 431.599,00 450.979,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 634.714,00 697.424,00 0,00 450.979,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 369.298.349,00 348.155.788,00 314.731.195,00 236.257.922,00 228.582.259,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 60.931.584,00 83.669.850,00 88.320.331,00 81.452.155,00 82.140.154,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 35.656.549,00 46.728.285,00 55.076.535,00 43.104.347,00 41.669.084,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 8.613.905,00 13.509.802,00 16.944.235,00 23.337.907,00 31.887.171,00
Banka Kredileri 12.528.756,00 0,00 35.573.623,00 27.361.821,00 7.824.526,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 10.098.306,00 17.081.738,00 10.883.745,00 8.778.430,00 2.465.574,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 5.133.337,00 6.259.357,00 555.867,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 10.098.306,00 17.081.738,00 5.750.408,00 2.519.073,00 1.909.707,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 3.176.686,00 2.651.028,00 1.623.665,00 2.646.543,00 1.677.061,00
Diğer Borçlar 475.847,00 530.266,00 710.620,00 585.617,00 1.539.861,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 178.781,00 254.550,00 235.697,00 1.106.579,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 475.847,00 351.485,00 456.070,00 349.920,00 433.282,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 729.345,00 1.030.940,00 878.309,00 1.059.483,00 1.002.572,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 2.140.956,00 2.039.734,00 1.854.117,00 1.790.132,00 1.883.878,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 645.555,00 610.743,00 478.605,00 458.512,00 566.563,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.495.401,00 1.428.991,00 1.375.512,00 1.331.620,00 1.317.315,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 60.776.776,00 54.233.190,00 52.777.358,00 42.811.161,00 42.847.384,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 46.630.607,00 40.079.094,00 36.928.023,00 33.408.467,00 36.066.238,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 2.714.979,00 1.685.085,00 2.047.351,00 2.327.511,00 2.159.564,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 2.714.979,00 1.685.085,00 2.047.351,00 2.327.511,00 2.159.564,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 11.431.190,00 12.469.011,00 13.801.984,00 7.075.183,00 4.621.582,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 121.708.360,00 137.903.040,00 141.097.689,00 124.263.316,00 124.987.538,00
Ö Z K A Y N A K L A R 247.589.989,00 210.252.748,00 173.633.506,00 111.994.606,00 103.594.721,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 247.589.989,00 210.252.748,00 173.633.506,00 111.994.606,00 103.594.721,00
Ödenmiş Sermaye 129.900.000,00 88.560.623,00 43.300.000,00 43.300.000,00 43.300.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 13.860.480,00 13.584.646,00 13.584.646,00 13.584.646,00 13.584.646,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 109.092.189,00 109.811.608,00 109.298.157,00 46.080.266,00 46.067.186,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 109.092.189,00 109.811.608,00 109.298.157,00 46.080.266,00 46.067.186,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -538.081,00 181.338,00 -332.113,00 -577.236,00 -590.316,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 2.897.550,00 -358.059,00 1.545.941,00 1.545.941,00 1.545.941,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 4.553.153,00 7.808.762,00 -2.311.879,00 -2.311.879,00 -2.311.879,00
Net Dönem Karı/Zararı -12.713.383,00 -9.154.832,00 8.216.641,00 9.795.632,00 1.408.827,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 369.298.349,00 348.155.788,00 314.731.195,00 236.257.922,00 228.582.259,00
- Banka Kredileri 0,00 28.534.582,00 0,00 0,00 26.787.748,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 40.079.094,00 0,00 0,00 28.241.712,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi