Geri Dön

DAGI | Dagi Giyim


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu DAGI
Sektör Tekstil
Adres Birahane Sokak Koç Plaza No:3 Bomonti, Şişli- İSTANBUL
Telefon (212) 240 40 65
Faks (212) 233 30 28
Web www.dagi.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 6.848.141,77 5,27
MAHMUT NEDİM KOÇ 64.923.444,49 49,98
TOPLAM 129.900.000,00 100,00
DİĞER 58.128.413,74 44,75
Toplam 259.800.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
DAGİ RETAIL GMBH 25.000,00 100,00
DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş 7.570.235,90 25,23
Tarih Açıklama Katsayı
17.03.2021 Rüçhan Hakkı / Bölünme 2,37
08.03.2016 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,49
Gelir Tablosu 2022-9 2022-6 2022-3 2021-12 2021-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 419.241.074,00 224.805.885,00 71.532.868,00 237.881.969,00 0,00
Satışların Maliyeti (-) -176.349.028,00 -93.649.202,00 -31.023.445,00 -125.583.978,00 0,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 242.892.046,00 131.156.683,00 40.509.423,00 112.297.991,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 242.892.046,00 131.156.683,00 40.509.423,00 112.297.991,00 0,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -30.134.005,00 -16.862.719,00 -9.623.486,00 -18.556.689,00 0,00
Pazarlama Giderleri (-) -161.619.226,00 -88.981.371,00 -36.098.701,00 -103.764.063,00 0,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 9.155.589,00 8.299.558,00 9.193.492,00 6.088.425,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -6.051.176,00 -5.876.334,00 -4.250.878,00 -5.229.715,00 0,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 54.243.228,00 27.735.817,00 -270.150,00 -9.164.051,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 11.285.680,00 10.286.584,00 0,00 147.863,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 -469,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar -7.031.930,00 4.156.196,00 2.269.912,00 -3.607.732,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 58.496.978,00 42.178.597,00 1.999.762,00 -12.624.389,00 0,00
Finansman Gelirleri 17.557.815,00 11.620.711,00 3.696.815,00 18.107.826,00 0,00
Finansman Giderleri (-) -65.408.456,00 -36.231.263,00 -12.230.709,00 -26.129.980,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 10.646.337,00 17.568.045,00 -6.534.132,00 -20.646.543,00 0,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 14.802.575,00 -1.229.827,00 1.296.424,00 8.029.947,00 0,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 14.802.575,00 -1.229.827,00 1.296.424,00 8.029.947,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 25.448.912,00 16.338.218,00 -5.237.708,00 -12.616.596,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 25.448.912,00 16.338.218,00 -5.237.708,00 -12.616.596,00 0,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 25.448.912,00 16.338.218,00 -5.237.708,00 -12.616.596,00 0,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 86.433.983,00 86.433.983,00 86.474.821,00 -1.160.309,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 97.665.517,00 97.665.517,00 97.665.517,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 350.819,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -11.231.534,00 -11.231.534,00 -11.231.534,00 -1.511.128,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 70.841,00 76.430,00 0,00 89.273,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 70.841,00 76.430,00 0,00 89.273,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 86.504.824,00 86.510.413,00 86.474.821,00 -1.071.036,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 111.953.736,00 102.848.631,00 81.237.113,00 -13.687.632,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı para çevrim farkları 0,00 0,00 40.838,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2022-9 2022-6 2022-3 2021-12 2021-9
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 456.110.761,00 462.669.259,00 359.789.402,00 228.657.414,00 0,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 43.898.917,00 21.105.981,00 7.012.270,00 33.450.269,00 0,00
Finansal Yatırımlar 7.990.000,00 21.412.000,00 16.085.500,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 162.278.086,00 173.150.125,00 127.637.009,00 65.032.141,00 0,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 47.845.613,00 77.058.517,00 72.618.374,00 15.674.220,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 114.432.473,00 96.091.608,00 55.018.635,00 49.357.921,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 1.268.508,00 576.062,00 541.674,00 344.007,00 0,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 659.914,00 22.169,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 608.594,00 553.893,00 541.674,00 344.007,00 0,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 194.599.414,00 209.476.768,00 179.232.206,00 117.204.891,00 0,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 25.881.036,00 17.675.742,00 5.662.421,00 3.727.250,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 52.872,00 20.310,00 13.387,00 59.587,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 20.141.928,00 19.252.271,00 23.604.935,00 8.839.269,00 0,00
ARA TOPLAM 456.110.761,00 462.669.259,00 359.789.402,00 228.657.414,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 377.247.022,00 393.118.712,00 342.997.148,00 235.161.861,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 6.196.254,00 17.384.380,00 15.498.096,00 13.228.184,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 293.933.580,00 289.867.360,00 268.106.818,00 157.946.698,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2.698.894,00 2.238.532,00 1.235.534,00 957.481,00 0,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 833.357.783,00 855.787.971,00 702.786.550,00 463.819.275,00 0,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 380.167.054,00 407.815.941,00 304.990.789,00 160.512.841,00 0,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 251.583.284,00 239.373.847,00 209.021.580,00 120.624.970,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 45.106.662,00 29.275.249,00 26.425.911,00 2.330.336,00 0,00
Banka Kredileri 222.766.169,00 212.390.089,00 188.154.295,00 100.167.092,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 30.110.979,00 56.973.542,00 41.471.826,00 30.355.658,00 0,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 30.110.979,00 56.973.542,00 41.471.826,00 30.355.658,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 7.106.547,00 5.610.082,00 3.846.266,00 2.420.991,00 0,00
Diğer Borçlar 39.826.387,00 72.107.234,00 12.086.446,00 984.076,00 0,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 37.099.109,00 69.849.002,00 10.767.094,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 2.727.278,00 2.258.232,00 1.319.352,00 984.076,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 445.541,00 678.582,00 0,00 0,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 2.340.028,00 1.790.183,00 3.094.833,00 2.688.151,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.603.772,00 1.122.154,00 2.306.755,00 1.872.434,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 736.256,00 668.029,00 788.078,00 815.717,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 3.647.626,00 2.007.222,00 9.043.927,00 1.108.659,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 94.415.285,00 98.301.691,00 69.736.940,00 56.484.726,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 85.799.516,00 74.018.475,00 51.788.229,00 48.754.708,00 0,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 61.004.457,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 1.184.939,00 546.342,00 730.434,00 446.853,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.184.939,00 546.342,00 730.434,00 446.853,00 0,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 3.712.126,00 19.744.527,00 17.218.277,00 7.283.165,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 474.582.339,00 506.117.632,00 374.727.729,00 216.997.567,00 0,00
Ö Z K A Y N A K L A R 358.775.444,00 349.670.339,00 328.058.821,00 246.821.708,00 0,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 358.775.444,00 349.670.339,00 328.058.821,00 246.821.708,00 0,00
Ödenmiş Sermaye 129.900.000,00 129.900.000,00 129.900.000,00 129.900.000,00 0,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 13.860.480,00 13.860.480,00 13.860.480,00 13.860.480,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 194.571.831,00 194.571.831,00 194.630.305,00 108.137.848,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 194.571.831,00 194.571.831,00 194.630.305,00 108.137.848,00 0,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -58.474,00 -58.474,00 0,00 -58.474,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 160.114,00 165.703,00 130.111,00 89.273,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 160.114,00 165.703,00 130.111,00 89.273,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.440.424,00 2.964.343,00 2.964.343,00 2.964.343,00 0,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -6.606.317,00 -8.130.236,00 -8.188.710,00 4.486.360,00 0,00
Net Dönem Karı/Zararı 25.448.912,00 16.338.218,00 -5.237.708,00 -12.616.596,00 0,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 833.357.783,00 855.787.971,00 702.786.550,00 463.819.275,00 0,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi