Geri Dön

DAGI | Dagi Giyim


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,80
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 44,75
BIST-100'deki Ağırlığı 4,54
F/K Oranı -1.240,18
Piyasa Değ. / Defter Değ. 3,64
Dibe Uzaklık 66,08
Piyasa Değeri (USD) 39.181.598,56
Piyasa Değeri (TL) 1.135.326.000,00
Özsermaye (TL) 311.726.354,00
Sermaye (TL) 129.900.000,00
Net Kar (TL) -915.449,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu DAGI
Sektör Tekstil
Adres Birahane Sokak Koç Plaza No:3 Bomonti, Şişli- İSTANBUL
Telefon (212) 240 40 65
Faks (212) 233 30 28
Web www.dagi.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 6.848.141,77 5,27
MAHMUT NEDİM KOÇ 64.923.444,49 49,98
MESUT KURUKAYA 7.621.662,00 5,87
TOPLAM 129.900.000,00 100,00
DİĞER 50.506.751,74 38,88
Toplam 259.800.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
DAGI RETAIL SRL 49.500,00 100,00
DAGİ RETAIL GMBH 25.000,00 100,00
DAGİ RETAIL UK LIMITED 10.000,00 100,00
DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş 7.570.235,90 25,23
Tarih Açıklama Katsayı
17.03.2021 Rüçhan Hakkı / Bölünme 2,37
08.03.2016 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,49
Gelir Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 793.159.825,00 441.430.649,00 177.484.942,00 585.521.025,00 419.241.074,00
Satışların Maliyeti (-) -339.730.011,00 -180.834.232,00 -82.245.022,00 -247.206.285,00 -176.349.028,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 453.429.814,00 260.596.417,00 95.239.920,00 338.314.740,00 242.892.046,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 453.429.814,00 260.596.417,00 95.239.920,00 338.314.740,00 242.892.046,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -70.277.560,00 -39.748.279,00 -21.306.759,00 -47.212.898,00 -30.134.005,00
Pazarlama Giderleri (-) -334.152.920,00 -197.550.609,00 -86.024.125,00 -250.633.965,00 -161.619.226,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 13.185.532,00 8.613.498,00 4.424.712,00 6.802.719,00 9.155.589,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -7.729.397,00 -4.381.248,00 -3.017.634,00 -7.162.455,00 -6.051.176,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 54.455.469,00 27.529.779,00 -10.683.886,00 40.108.141,00 54.243.228,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 1.386.139,00 1.386.139,00 0,00 35.715.229,00 11.285.680,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -30.375,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 918.864,00 -3.556.971,00 95.160,00 10.052.769,00 -7.031.930,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 56.730.097,00 25.358.947,00 -10.588.726,00 85.876.139,00 58.496.978,00
Finansman Gelirleri 86.700.088,00 63.649.645,00 6.615.669,00 23.820.974,00 17.557.815,00
Finansman Giderleri (-) -171.411.848,00 -100.703.147,00 -42.817.644,00 -96.303.497,00 -65.408.456,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -27.981.663,00 -11.694.555,00 -46.790.701,00 13.393.616,00 10.646.337,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 16.013.556,00 15.843.656,00 6.819.791,00 23.107.954,00 14.802.575,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 -1.406.158,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 16.013.556,00 15.843.656,00 8.225.949,00 23.107.954,00 14.802.575,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -11.968.107,00 4.149.101,00 -39.970.910,00 36.501.570,00 25.448.912,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -11.968.107,00 4.149.101,00 -39.970.910,00 36.501.570,00 25.448.912,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları -11.968.107,00 4.149.101,00 -39.970.910,00 36.501.570,00 25.448.912,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -25.800.715,00 -25.800.715,00 0,00 83.875.502,00 86.433.983,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 97.665.517,00 97.665.517,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -5.086.078,00 -5.086.078,00 0,00 -3.198.101,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -20.714.637,00 -20.714.637,00 0,00 -10.591.914,00 -11.231.534,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar -3.245.188,00 -1.271.832,00 -133.907,00 -56.631,00 70.841,00
Yabancı Para Çevirim Farkları -3.245.188,00 -1.271.832,00 -133.907,00 -56.631,00 70.841,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -29.045.903,00 -27.072.547,00 -133.907,00 83.818.871,00 86.504.824,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: -41.014.010,00 -22.923.446,00 -40.104.817,00 120.320.441,00 111.953.736,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 833.950.206,00 793.106.356,00 606.284.512,00 483.250.943,00 456.110.761,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 36.230.571,00 45.847.123,00 35.346.751,00 43.601.228,00 43.898.917,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 7.990.000,00
Ticari Alacaklar 302.375.323,00 257.397.061,00 174.421.519,00 129.707.193,00 162.278.086,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 58.509.435,00 26.297.291,00 21.936.449,00 1.209.052,00 47.845.613,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 243.865.888,00 231.099.770,00 152.485.070,00 128.498.141,00 114.432.473,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 2.660.528,00 898.136,00 1.696.716,00 709.691,00 1.268.508,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 659.914,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.660.528,00 898.136,00 1.696.716,00 709.691,00 608.594,00
Türev Araçlar 3.437.472,00 7.267.564,00 0,00 125.620,00 0,00
Stoklar 412.251.895,00 390.711.875,00 295.119.865,00 226.596.861,00 194.599.414,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 29.623.973,00 46.312.064,00 66.360.347,00 59.275.089,00 25.881.036,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 3.557.441,00 15.854.666,00 15.067.749,00 43.765.364,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 44.341,00 14.883,00 73.125,00 64.419,00 52.872,00
Diğer Dönen Varlıklar 47.326.103,00 44.657.650,00 33.266.189,00 23.170.842,00 20.141.928,00
ARA TOPLAM 833.950.206,00 793.106.356,00 606.284.512,00 483.250.943,00 456.110.761,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 458.408.787,00 426.266.778,00 445.447.792,00 422.794.491,00 377.247.022,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 9.937.622,00 5.461.787,00 9.113.918,00 9.018.758,00 6.196.254,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 299.002.897,00 295.054.501,00 294.488.621,00 293.086.442,00 293.933.580,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 4.351.122,00 4.529.648,00 4.506.736,00 3.582.124,00 2.698.894,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 2.481.026,00 2.312.342,00 13.458.822,00 5.232.876,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 1.292.358.993,00 1.219.373.134,00 1.051.732.304,00 906.045.434,00 833.357.783,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 828.715.300,00 752.858.987,00 598.877.680,00 419.777.365,00 380.167.054,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 380.439.078,00 427.434.558,00 373.668.668,00 285.781.062,00 251.583.284,00
- Banka Kredileri 325.330.408,00 385.952.109,00 332.843.561,00 251.806.614,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 211.687.033,00 150.601.428,00 89.139.046,00 61.533.996,00 45.106.662,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 111.823.805,00 140.542.536,00 111.768.629,00 51.588.890,00 30.110.979,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 110.013,00 272.309,00 257.805,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 111.713.792,00 140.270.227,00 111.510.824,00 51.588.890,00 30.110.979,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 17.135.802,00 13.130.225,00 13.978.942,00 10.818.095,00 7.106.547,00
Diğer Borçlar 102.841.099,00 17.207.083,00 1.571.996,00 1.991.184,00 39.826.387,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 100.000.001,00 14.697.964,00 1.571.996,00 1.991.184,00 37.099.109,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 2.841.098,00 2.509.119,00 0,00 0,00 2.727.278,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 445.541,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 1.406.531,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 4.788.483,00 3.943.157,00 7.343.868,00 8.064.138,00 2.340.028,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 3.791.727,00 3.289.180,00 6.554.925,00 6.554.733,00 1.603.772,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 996.756,00 653.977,00 788.943,00 1.509.405,00 736.256,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 3.647.626,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 151.917.339,00 136.697.229,00 140.219.077,00 133.527.705,00 94.415.285,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 145.700.785,00 131.541.048,00 138.489.493,00 130.628.012,00 85.799.516,00
Banka Kredileri 46.680.954,00 41.338.096,00 41.506.642,00 42.544.950,00 222.766.169,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 99.019.831,00 90.202.952,00 96.982.851,00 88.083.062,00 61.004.457,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 6.216.554,00 5.156.181,00 1.729.584,00 2.899.693,00 1.184.939,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 6.216.554,00 5.156.181,00 1.729.584,00 2.899.693,00 1.184.939,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 3.712.126,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 980.632.639,00 889.556.216,00 739.096.757,00 553.305.070,00 474.582.339,00
Ö Z K A Y N A K L A R 311.726.354,00 329.816.918,00 312.635.547,00 352.740.364,00 358.775.444,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 311.726.354,00 329.816.918,00 312.635.547,00 352.740.364,00 358.775.444,00
Ödenmiş Sermaye 129.900.000,00 129.900.000,00 129.900.000,00 129.900.000,00 129.900.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 13.860.480,00 13.860.480,00 13.860.480,00 13.860.480,00 13.860.480,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 166.212.635,00 166.212.635,00 192.013.350,00 192.013.350,00 194.571.831,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 166.212.635,00 166.212.635,00 192.013.350,00 192.013.350,00 194.571.831,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -6.431.514,00 -6.431.514,00 -2.616.955,00 -2.616.955,00 -58.474,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -3.212.546,00 -1.239.190,00 -101.265,00 32.642,00 160.114,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları -3.212.546,00 -1.239.190,00 -101.265,00 32.642,00 160.114,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 17.560.984,00 17.560.984,00 3.452.559,00 2.964.343,00 1.440.424,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -627.092,00 -627.092,00 13.481.333,00 -22.532.021,00 -6.606.317,00
Net Dönem Karı/Zararı -11.968.107,00 4.149.101,00 -39.970.910,00 36.501.570,00 25.448.912,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 1.292.358.993,00 1.219.373.134,00 1.051.732.304,00 906.045.434,00 833.357.783,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi