Geri Dön

DAGI | Dagi Giyim


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,77
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 44,75
BIST-100'deki Ağırlığı 3,43
F/K Oranı 418,71
Piyasa Değ. / Defter Değ. 2,37
Dibe Uzaklık 66,08
Piyasa Değeri (USD) 37.084.172,25
Piyasa Değeri (TL) 740.430.000,00
Özsermaye (TL) 312.635.547,00
Sermaye (TL) 129.900.000,00
Net Kar (TL) 1.768.368,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu DAGI
Sektör Tekstil
Adres Birahane Sokak Koç Plaza No:3 Bomonti, Şişli- İSTANBUL
Telefon (212) 240 40 65
Faks (212) 233 30 28
Web www.dagi.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 6.848.141,77 5,27
MAHMUT NEDİM KOÇ 64.923.444,49 49,98
MESUT KURUKAYA 7.710.699,00 5,94
TOPLAM 129.900.000,00 100,00
DİĞER 50.417.714,74 38,81
Toplam 259.800.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
DAGI RETAIL SRL 10.000,00 100,00
DAGİ RETAIL GMBH 25.000,00 100,00
DAGİ RETAIL UK LIMITED 10.000,00 100,00
DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş 7.570.235,90 25,23
Tarih Açıklama Katsayı
17.03.2021 Rüçhan Hakkı / Bölünme 2,37
08.03.2016 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,49
Gelir Tablosu 2023-3 2022-12 2022-9 2022-6 2022-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 177.484.942,00 585.521.025,00 419.241.074,00 224.805.885,00 71.532.868,00
Satışların Maliyeti (-) -82.245.022,00 -247.206.285,00 -176.349.028,00 -93.649.202,00 -31.023.445,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 95.239.920,00 338.314.740,00 242.892.046,00 131.156.683,00 40.509.423,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 95.239.920,00 338.314.740,00 242.892.046,00 131.156.683,00 40.509.423,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -21.306.759,00 -47.212.898,00 -30.134.005,00 -16.862.719,00 -9.623.486,00
Pazarlama Giderleri (-) -86.024.125,00 -250.633.965,00 -161.619.226,00 -88.981.371,00 -36.098.701,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 4.424.712,00 6.802.719,00 9.155.589,00 8.299.558,00 9.193.492,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -3.017.634,00 -7.162.455,00 -6.051.176,00 -5.876.334,00 -4.250.878,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI -10.683.886,00 40.108.141,00 54.243.228,00 27.735.817,00 -270.150,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 35.715.229,00 11.285.680,00 10.286.584,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 95.160,00 10.052.769,00 -7.031.930,00 4.156.196,00 2.269.912,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI -10.588.726,00 85.876.139,00 58.496.978,00 42.178.597,00 1.999.762,00
Finansman Gelirleri 6.615.669,00 23.820.974,00 17.557.815,00 11.620.711,00 3.696.815,00
Finansman Giderleri (-) -42.817.644,00 -96.303.497,00 -65.408.456,00 -36.231.263,00 -12.230.709,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -46.790.701,00 13.393.616,00 10.646.337,00 17.568.045,00 -6.534.132,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 6.819.791,00 23.107.954,00 14.802.575,00 -1.229.827,00 1.296.424,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -1.406.158,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 8.225.949,00 23.107.954,00 14.802.575,00 -1.229.827,00 1.296.424,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -39.970.910,00 36.501.570,00 25.448.912,00 16.338.218,00 -5.237.708,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -39.970.910,00 36.501.570,00 25.448.912,00 16.338.218,00 -5.237.708,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları -39.970.910,00 36.501.570,00 25.448.912,00 16.338.218,00 -5.237.708,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 83.875.502,00 86.433.983,00 86.433.983,00 86.474.821,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 97.665.517,00 97.665.517,00 97.665.517,00 97.665.517,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 -3.198.101,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 -10.591.914,00 -11.231.534,00 -11.231.534,00 -11.231.534,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar -133.907,00 -56.631,00 70.841,00 76.430,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları -133.907,00 -56.631,00 70.841,00 76.430,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -133.907,00 83.818.871,00 86.504.824,00 86.510.413,00 86.474.821,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: -40.104.817,00 120.320.441,00 111.953.736,00 102.848.631,00 81.237.113,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı para çevrim farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 40.838,00
Bilanço Tablosu 2023-3 2022-12 2022-9 2022-6 2022-3
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 606.284.512,00 483.250.943,00 456.110.761,00 462.669.259,00 359.789.402,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 35.346.751,00 43.601.228,00 43.898.917,00 21.105.981,00 7.012.270,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 7.990.000,00 21.412.000,00 16.085.500,00
Ticari Alacaklar 174.421.519,00 129.707.193,00 162.278.086,00 173.150.125,00 127.637.009,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 21.936.449,00 1.209.052,00 47.845.613,00 77.058.517,00 72.618.374,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 152.485.070,00 128.498.141,00 114.432.473,00 96.091.608,00 55.018.635,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 1.696.716,00 709.691,00 1.268.508,00 576.062,00 541.674,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 659.914,00 22.169,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.696.716,00 709.691,00 608.594,00 553.893,00 541.674,00
Türev Araçlar 0,00 125.620,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 295.119.865,00 226.596.861,00 194.599.414,00 209.476.768,00 179.232.206,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 66.360.347,00 59.275.089,00 25.881.036,00 17.675.742,00 5.662.421,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 15.067.749,00 43.765.364,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 73.125,00 64.419,00 52.872,00 20.310,00 13.387,00
Diğer Dönen Varlıklar 33.266.189,00 23.170.842,00 20.141.928,00 19.252.271,00 23.604.935,00
ARA TOPLAM 606.284.512,00 483.250.943,00 456.110.761,00 462.669.259,00 359.789.402,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 445.447.792,00 422.794.491,00 377.247.022,00 393.118.712,00 342.997.148,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 9.113.918,00 9.018.758,00 6.196.254,00 17.384.380,00 15.498.096,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 294.488.621,00 293.086.442,00 293.933.580,00 289.867.360,00 268.106.818,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 4.506.736,00 3.582.124,00 2.698.894,00 2.238.532,00 1.235.534,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 13.458.822,00 5.232.876,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 1.051.732.304,00 906.045.434,00 833.357.783,00 855.787.971,00 702.786.550,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 598.877.680,00 419.777.365,00 380.167.054,00 407.815.941,00 304.990.789,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 373.668.668,00 285.781.062,00 251.583.284,00 239.373.847,00 209.021.580,00
- Banka Kredileri 332.843.561,00 251.806.614,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 89.139.046,00 61.533.996,00 45.106.662,00 29.275.249,00 26.425.911,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 111.768.629,00 51.588.890,00 30.110.979,00 56.973.542,00 41.471.826,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 257.805,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 111.510.824,00 51.588.890,00 30.110.979,00 56.973.542,00 41.471.826,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 13.978.942,00 10.818.095,00 7.106.547,00 5.610.082,00 3.846.266,00
Diğer Borçlar 1.571.996,00 1.991.184,00 39.826.387,00 72.107.234,00 12.086.446,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 1.571.996,00 1.991.184,00 37.099.109,00 69.849.002,00 10.767.094,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 2.727.278,00 2.258.232,00 1.319.352,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 0,00 0,00 445.541,00 678.582,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 1.406.531,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 7.343.868,00 8.064.138,00 2.340.028,00 1.790.183,00 3.094.833,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 6.554.925,00 6.554.733,00 1.603.772,00 1.122.154,00 2.306.755,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 788.943,00 1.509.405,00 736.256,00 668.029,00 788.078,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 3.647.626,00 2.007.222,00 9.043.927,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 140.219.077,00 133.527.705,00 94.415.285,00 98.301.691,00 69.736.940,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 138.489.493,00 130.628.012,00 85.799.516,00 74.018.475,00 51.788.229,00
Banka Kredileri 41.506.642,00 42.544.950,00 222.766.169,00 212.390.089,00 188.154.295,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 96.982.851,00 88.083.062,00 61.004.457,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 1.729.584,00 2.899.693,00 1.184.939,00 546.342,00 730.434,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.729.584,00 2.899.693,00 1.184.939,00 546.342,00 730.434,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 3.712.126,00 19.744.527,00 17.218.277,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 739.096.757,00 553.305.070,00 474.582.339,00 506.117.632,00 374.727.729,00
Ö Z K A Y N A K L A R 312.635.547,00 352.740.364,00 358.775.444,00 349.670.339,00 328.058.821,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 312.635.547,00 352.740.364,00 358.775.444,00 349.670.339,00 328.058.821,00
Ödenmiş Sermaye 129.900.000,00 129.900.000,00 129.900.000,00 129.900.000,00 129.900.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 13.860.480,00 13.860.480,00 13.860.480,00 13.860.480,00 13.860.480,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 192.013.350,00 192.013.350,00 194.571.831,00 194.571.831,00 194.630.305,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 192.013.350,00 192.013.350,00 194.571.831,00 194.571.831,00 194.630.305,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -2.616.955,00 -2.616.955,00 -58.474,00 -58.474,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -101.265,00 32.642,00 160.114,00 165.703,00 130.111,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları -101.265,00 32.642,00 160.114,00 165.703,00 130.111,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 3.452.559,00 2.964.343,00 1.440.424,00 2.964.343,00 2.964.343,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 13.481.333,00 -22.532.021,00 -6.606.317,00 -8.130.236,00 -8.188.710,00
Net Dönem Karı/Zararı -39.970.910,00 36.501.570,00 25.448.912,00 16.338.218,00 -5.237.708,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 1.051.732.304,00 906.045.434,00 833.357.783,00 855.787.971,00 702.786.550,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi