Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,89
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 3,37
BIST-100'deki Ağırlığı 1,22
F/K Oranı 56,42
Piyasa Değ. / Defter Değ. 7,13
Dibe Uzaklık 3,38
Piyasa Değeri (USD) 432.887.392,58
Piyasa Değeri (TL) 2.443.000.000,00
Özsermaye (TL) 342.803.771,00
Sermaye (TL) 700.000.000,00
Net Kar (TL) 43.302.794,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu CRFSA
Sektör TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET
Adres Küçük Bakkalköy Mah. Dudullu Asfaltı No:1Kadıköy/İstanbul
Telefon (0216) 655 00 00
Faks (0216) 655 00 50
Web http://www.carrefoursa.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
CARREFOUR NEDERLAND BV 322.129.074,29 46,02
Diğer 23.631.872,93 3,38
HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 354.239.052,79 50,61
Toplam 700.000.000,01 100,01
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Adana Gayrimenkul Geliştirme ve İşletme A.Ş. 113.264.693,28 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
18.04.2016 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 6,15
Gelir Tablosu 2018-6 2018-3 2017-12 2017-9 2017-6
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 2.388.045.210,00 1.148.392.059,00 4.553.988.754,00 3.347.205.655,00 2.156.413.995,00
Satışların Maliyeti (-) -1.808.751.907,00 -863.905.621,00 -3.391.525.594,00 -2.486.114.349,00 -1.606.962.417,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 579.293.303,00 284.486.438,00 1.162.463.160,00 861.091.306,00 549.451.578,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 579.293.303,00 284.486.438,00 1.162.463.160,00 861.091.306,00 549.451.578,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -82.496.537,00 -44.821.748,00 -131.681.241,00 -94.420.008,00 -60.351.830,00
Pazarlama Giderleri (-) -577.899.777,00 -287.741.615,00 -1.017.512.243,00 -759.403.081,00 -499.748.976,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 25.416.659,00 17.396.753,00 92.768.216,00 28.797.915,00 25.838.431,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -83.879.457,00 -33.369.368,00 -292.879.440,00 -97.059.926,00 -65.721.135,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI -139.565.809,00 -64.049.540,00 -186.841.548,00 -60.993.794,00 -50.531.932,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 569.337.061,00 51.087.415,00 21.289.283,00 21.289.283,00 21.289.283,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 428.472.738,00 -12.999.511,00 -165.552.265,00 -39.704.511,00 -29.242.649,00
Finansman Gelirleri 5.655.711,00 3.385.470,00 2.349.557,00 0,00 0,00
Finansman Giderleri (-) -119.458.579,00 -59.251.783,00 -189.044.318,00 -133.624.777,00 -82.079.064,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 314.669.870,00 -68.865.824,00 -352.247.026,00 -173.329.288,00 -111.321.713,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -49.262.712,00 15.765.910,00 46.438.129,00 39.834.031,00 27.617.180,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -49.262.712,00 15.765.910,00 46.438.129,00 39.834.031,00 27.617.180,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 265.407.158,00 -53.099.914,00 -305.808.897,00 -133.495.257,00 -83.704.533,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 265.407.158,00 -53.099.914,00 -305.808.897,00 -133.495.257,00 -83.704.533,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 265.407.158,00 -53.099.914,00 -305.808.897,00 -133.495.257,00 -83.704.533,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,38 -0,08 -0,44 0,00 -0,12
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 8.805.707,00 8.805.707,00 -112.564,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 11.007.134,00 11.007.134,00 -112.564,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi -2.201.427,00 -2.201.427,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -2.201.427,00 -2.201.427,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 8.805.707,00 8.805.707,00 -112.564,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 274.212.865,00 -44.294.207,00 -305.921.461,00 -133.495.257,00 -83.704.533,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2018-6 2018-3 2017-12 2017-9 2017-6
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 1.814.373.480,00 1.052.415.705,00 1.258.935.703,00 989.679.749,00 985.828.287,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 1.064.280.980,00 262.819.279,00 511.632.900,00 255.883.732,00 264.634.241,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 44.382.349,00 47.869.934,00 56.025.587,00 47.075.020,00 36.063.132,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 13.141.203,00 17.203.517,00 18.512.939,00 14.232.191,00 10.808.214,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 31.241.146,00 30.666.417,00 37.512.648,00 32.842.829,00 25.254.918,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 3.877.867,00 3.932.426,00 16.341.311,00 2.436.028,00 3.601.186,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 3.877.867,00 3.932.426,00 16.341.311,00 2.436.028,00 3.601.186,00
Türev Araçlar 0,00 38.095.150,00 37.024.056,00 33.019.490,00 34.649.258,00
Stoklar 646.604.133,00 647.971.957,00 602.370.448,00 593.526.518,00 601.732.891,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 55.228.151,00 51.726.959,00 35.541.401,00 57.738.961,00 45.147.579,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ARA TOPLAM 1.814.373.480,00 1.052.415.705,00 1.258.935.703,00 989.679.749,00 985.828.287,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 1.559.529.734,00 1.884.116.092,00 1.986.373.944,00 1.961.733.820,00 1.958.896.008,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 187.009.619,00 221.363.464,00 222.172.268,00 222.787.922,00
Maddi Duran Varlıklar 620.602.439,00 691.963.347,00 766.581.077,00 621.821.018,00 621.624.550,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 705.114.661,00 710.004.944,00 716.018.840,00 842.296.508,00 844.993.211,00
- Şerefiye 632.678.869,00 632.678.869,00 632.678.869,00 774.396.869,00 774.396.869,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 72.435.792,00 77.326.075,00 83.339.971,00 67.899.639,00 70.596.342,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 167.421.139,00 232.449.760,00 218.885.277,00 212.253.038,00 200.036.187,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 3.373.903.214,00 2.936.531.797,00 3.245.309.647,00 2.951.413.569,00 2.944.724.295,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.623.534.021,00 2.505.082.171,00 2.759.182.288,00 2.555.636.843,00 2.182.648.724,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 903.664.648,00 926.594.112,00 941.267.614,00 892.949.693,00 905.236.241,00
- Banka Kredileri 498.387.561,00 482.444.134,00 535.893.975,00 892.447.254,00 671.890.247,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 1.816.904,00 1.576.280,00 1.597.822,00 1.425.537,00 1.313.983,00
Banka Kredileri 405.277.087,00 444.149.978,00 405.373.639,00 502.439,00 233.345.994,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 1.242.310.506,00 1.179.820.076,00 1.257.607.923,00 1.071.898.631,00 984.288.808,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 32.040.838,00 35.779.010,00 30.677.456,00 21.409.066,00 21.477.878,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.210.269.668,00 1.144.041.066,00 1.226.930.467,00 1.050.489.565,00 962.810.930,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 76.627.999,00 56.561.637,00 25.790.987,00 64.214.370,00 60.641.196,00
Diğer Borçlar 80.534.596,00 19.450.339,00 25.457.208,00 24.342.364,00 27.344.882,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 7.965.862,00 7.282.275,00 7.891.821,00 10.382.081,00 7.170.630,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 72.568.734,00 12.168.064,00 17.565.387,00 13.960.283,00 20.174.252,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 88.110.351,00 89.292.316,00 116.176.723,00 104.546.632,00 103.836.703,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 9.845.935,00 9.573.802,00 8.247.818,00 6.884.585,00 9.077.287,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 78.264.416,00 79.718.514,00 107.928.905,00 97.662.047,00 94.759.416,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 15.341.336,00 12.452.397,00 13.262.003,00 12.397.365,00 16.425.626,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 407.565.422,00 407.152.927,00 417.536.453,00 154.759.616,00 471.267.737,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 364.075.191,00 362.853.689,00 366.200.003,00 104.743.944,00 420.949.817,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 31.044.831,00 28.818.630,00 25.738.324,00 24.192.668,00 23.382.367,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 43.490.231,00 44.299.238,00 51.336.450,00 50.015.672,00 50.317.920,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 43.490.231,00 44.299.238,00 51.336.450,00 50.015.672,00 50.317.920,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 3.031.099.443,00 2.912.235.098,00 3.176.718.741,00 2.710.396.459,00 2.653.916.461,00
Ö Z K A Y N A K L A R 342.803.771,00 24.296.699,00 68.590.906,00 241.017.110,00 290.807.834,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 342.803.771,00 24.296.699,00 68.590.906,00 241.017.110,00 290.807.834,00
Ödenmiş Sermaye 700.000.000,00 700.000.000,00 700.000.000,00 700.000.000,00 700.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 91.845.783,00 91.845.783,00 91.845.783,00 91.845.783,00 91.845.783,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 34.691.309,00 34.691.309,00 34.691.309,00 34.691.309,00 34.691.309,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 8.204.369,00 8.204.369,00 -601.338,00 -488.774,00 -488.774,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 8.204.369,00 8.204.369,00 -601.338,00 -488.774,00 -488.774,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 8.204.369,00 8.204.369,00 -601.338,00 -488.774,00 -488.774,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 12.318.358,00 12.318.358,00 12.318.358,00 12.318.358,00 12.318.358,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -769.663.206,00 -769.663.206,00 -463.854.309,00 -463.854.309,00 -463.854.309,00
Net Dönem Karı/Zararı 265.407.158,00 -53.099.914,00 -305.808.897,00 -133.495.257,00 -83.704.533,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 3.373.903.214,00 2.936.531.797,00 3.245.309.647,00 2.951.413.569,00 2.944.724.295,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi