Geri Dön

CRFSA |


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu CRFSA
Sektör TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET
Adres CarrefourSA Plaza, Cevizli Mahallesi, Tugay Yolu Caddesi No: 67 A, Blok: B, Maltepe/İstanbul
Telefon 0216 655 00 00
Faks 0216 655 00 60
Web www.carrefoursa.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
CARREFOUR NEDERLAND BV 41.098.010,02 32,16
HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 72.988.465,33 57,12
TOPLAM 127.773.765,72 100,00
DİĞER 13.687.290,37 10,72
Toplam 255.547.531,44 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
24.11.2020 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 0,18
18.04.2016 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 6,15
Gelir Tablosu 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 44.341.304.000,00 24.830.998.000,00 14.577.702.000,00 6.575.329.000,00 19.198.331.620,00
Satışların Maliyeti (-) -35.217.219.000,00 -18.470.131.000,00 -10.921.511.000,00 -4.849.531.000,00 -14.398.582.292,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 9.124.085.000,00 6.360.867.000,00 3.656.191.000,00 1.725.798.000,00 4.799.749.328,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 9.124.085.000,00 6.360.867.000,00 3.656.191.000,00 1.725.798.000,00 4.799.749.328,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -1.247.309.000,00 -621.025.000,00 -385.066.000,00 -194.490.000,00 -422.974.551,00
Pazarlama Giderleri (-) -9.082.161.000,00 -4.664.850.000,00 -2.845.931.000,00 -1.408.781.000,00 -3.402.553.137,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 404.203.000,00 251.930.000,00 134.288.000,00 22.866.000,00 97.336.674,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -2.541.726.000,00 -1.065.780.000,00 -544.298.000,00 -195.303.000,00 -689.150.827,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI -3.342.908.000,00 261.142.000,00 15.184.000,00 -49.910.000,00 382.407.487,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 42.307.504,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI -3.344.190.000,00 259.774.000,00 14.523.000,00 -49.749.000,00 424.322.850,00
Finansman Gelirleri 47.846.000,00 17.882.000,00 10.538.000,00 5.626.000,00 20.143.844,00
Finansman Giderleri (-) -1.417.274.000,00 -743.831.000,00 -432.269.000,00 -189.425.000,00 -654.453.570,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 914.429.000,00 -466.175.000,00 -407.208.000,00 -233.548.000,00 -209.986.876,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 289.767.000,00 147.493.000,00 46.037.000,00 26.938.000,00 23.154.471,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 289.767.000,00 147.493.000,00 46.037.000,00 26.938.000,00 23.154.471,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 1.204.196.000,00 -318.682.000,00 -361.171.000,00 -206.610.000,00 -186.832.405,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 1.204.196.000,00 -318.682.000,00 -361.171.000,00 -206.610.000,00 -186.832.405,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 1.204.196.000,00 -318.682.000,00 -361.171.000,00 -206.610.000,00 -186.832.405,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 9,42 -2,49 -2,83 -1,62 -1,46
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -208.538.000,00 -187.385.000,00 -145.545.000,00 -138.719.000,00 -198.291.445,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -278.051.000,00 -249.843.000,00 -181.928.000,00 -173.395.000,00 -247.864.306,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 69.513.000,00 62.458.000,00 36.383.000,00 34.676.000,00 49.572.861,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 69.513.000,00 62.458.000,00 36.383.000,00 34.676.000,00 49.572.861,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -208.538.000,00 -187.385.000,00 -145.545.000,00 -138.719.000,00 -198.291.445,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 995.658.000,00 -506.067.000,00 -506.716.000,00 -345.329.000,00 -385.123.850,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 8.765.266.000,00 7.938.912.000,00 6.487.216.000,00 6.059.977.000,00 4.713.671.119,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 1.706.397.000,00 1.483.301.000,00 1.157.034.000,00 1.290.230.000,00 1.192.554.861,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 1.071.114.000,00 858.853.000,00 582.442.000,00 483.014.000,00 414.455.483,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 67.978.000,00 106.840.000,00 68.199.000,00 56.302.000,00 19.327.671,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.003.136.000,00 752.013.000,00 514.243.000,00 426.712.000,00 395.127.812,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 337.641.000,00 370.471.000,00 290.416.000,00 211.360.000,00 155.954.941,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 337.641.000,00 370.471.000,00 290.416.000,00 211.360.000,00 155.954.941,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 5.435.854.000,00 4.938.941.000,00 3.972.247.000,00 3.766.833.000,00 2.843.750.937,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 214.260.000,00 287.346.000,00 485.077.000,00 308.540.000,00 106.954.897,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 35.503.000,00 0,00 0,00 0,00 18.633.704,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ARA TOPLAM 8.765.266.000,00 7.938.912.000,00 6.487.216.000,00 6.059.977.000,00 4.713.671.119,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 10.573.556.000,00 3.960.252.000,00 3.617.481.000,00 3.418.753.000,00 2.980.607.973,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 2.981.043.000,00 993.989.000,00 864.050.000,00 759.760.000,00 756.778.654,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 3.291.664.000,00 632.661.000,00 612.886.000,00 591.778.000,00 578.274.857,00
- Şerefiye 3.014.070.000,00 482.479.000,00 482.479.000,00 482.479.000,00 482.479.139,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 277.594.000,00 150.182.000,00 130.407.000,00 109.299.000,00 95.795.718,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 5.192.000,00 0,00 0,00 0,00 3.664.307,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 142.864.000,00 528.019.000,00 400.488.000,00 379.682.000,00 318.067.730,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 19.338.822.000,00 11.899.164.000,00 10.104.697.000,00 9.478.730.000,00 7.694.279.092,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 11.890.748.000,00 11.008.891.000,00 9.399.301.000,00 8.779.414.000,00 6.969.002.149,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.524.391.000,00 1.149.867.000,00 1.255.336.000,00 1.399.366.000,00 1.109.935.367,00
- Banka Kredileri 1.253.917.000,00 873.879.000,00 978.679.000,00 1.147.316.000,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 460.530.000,00 388.593.000,00 399.014.000,00 372.677.000,00 259.558.470,00
Banka Kredileri 51.689.000,00 51.689.000,00 51.689.000,00 152.050.000,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 8.973.082.000,00 8.562.605.000,00 7.006.802.000,00 6.161.356.000,00 5.187.547.399,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 191.076.000,00 44.440.000,00 78.975.000,00 81.168.000,00 49.002.091,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 8.782.006.000,00 8.518.165.000,00 6.927.827.000,00 6.080.188.000,00 5.138.545.308,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 454.146.000,00 432.343.000,00 355.152.000,00 489.875.000,00 129.817.171,00
Diğer Borçlar 207.016.000,00 270.409.000,00 171.759.000,00 135.522.000,00 104.842.277,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 75.371.000,00 161.131.000,00 94.551.000,00 58.489.000,00 41.522.260,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 131.645.000,00 109.278.000,00 77.208.000,00 77.033.000,00 63.320.017,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 136.611.000,00 92.590.000,00 103.162.000,00 123.727.000,00 87.449.339,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 121.569.000,00 94.317.000,00 98.974.000,00 89.413.000,00 82.287.781,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 12.354.000,00 1.751.000,00 17.548.000,00 12.283.000,00 5.728.858,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 109.215.000,00 92.566.000,00 81.426.000,00 77.130.000,00 76.558.923,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 13.403.000,00 18.167.000,00 9.102.000,00 7.478.000,00 7.564.345,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.301.885.000,00 2.176.358.000,00 1.992.130.000,00 1.824.663.000,00 1.505.294.517,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.804.775.000,00 1.601.935.000,00 1.510.478.000,00 1.375.665.000,00 1.107.298.522,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 497.110.000,00 574.423.000,00 481.652.000,00 448.998.000,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 497.110.000,00 574.423.000,00 481.652.000,00 448.998.000,00 0,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 14.192.633.000,00 13.185.249.000,00 11.391.431.000,00 10.604.077.000,00 8.474.296.666,00
Ö Z K A Y N A K L A R 5.146.189.000,00 -1.286.085.000,00 -1.286.734.000,00 -1.125.347.000,00 -780.017.574,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 5.146.189.000,00 -1.286.085.000,00 -1.286.734.000,00 -1.125.347.000,00 -780.017.574,00
Ödenmiş Sermaye 127.774.000,00 127.774.000,00 127.774.000,00 127.774.000,00 127.773.766,00
Sermaye Düzeltme Farkları 12.722.801.000,00 678.006.000,00 678.006.000,00 678.006.000,00 678.006.480,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 1.956.717.000,00 411.665.000,00 411.665.000,00 411.665.000,00 411.664.950,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -618.465.000,00 -415.330.000,00 -373.490.000,00 -366.664.000,00 -227.945.158,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -618.465.000,00 -415.330.000,00 -373.490.000,00 -366.664.000,00 -227.945.158,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -618.465.000,00 -424.925.000,00 -383.085.000,00 -376.259.000,00 -237.540.107,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 116.251.000,00 12.318.000,00 12.318.000,00 12.318.000,00 12.318.358,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -10.363.085.000,00 -1.781.836.000,00 -1.781.836.000,00 -1.781.836.000,00 -1.595.003.565,00
Net Dönem Karı/Zararı 1.204.196.000,00 -318.682.000,00 -361.171.000,00 -206.610.000,00 -186.832.405,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 19.338.822.000,00 11.899.164.000,00 10.104.697.000,00 9.478.730.000,00 7.694.279.092,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 259.558.470,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 1.107.298.522,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi