Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 1,22
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 3,37
BIST-100'deki Ağırlığı 5,10
F/K Oranı -56,88
Piyasa Değ. / Defter Değ. -38,20
Dibe Uzaklık 3,38
Piyasa Değeri (USD) 2.409.443.472,36
Piyasa Değeri (TL) 18.452.000.000,00
Özsermaye (TL) -483.062.206,00
Sermaye (TL) 700.000.000,00
Net Kar (TL) -324.384.146,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu CRFSA
Sektör TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET
Adres Küçük Bakkalköy Mah. Dudullu Asfaltı No:1Kadıköy/İstanbul
Telefon (0216) 655 00 00
Faks (0216) 655 00 50
Web http://www.carrefoursa.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
CARREFOUR NEDERLAND BV 322.129.074,29 46,02
Diğer 23.631.872,93 3,38
HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 354.239.052,79 50,61
Toplam 700.000.000,01 100,01
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Adana Gayrimenkul Geliştirme ve İşletme A.Ş. 113.264.693,28 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
18.04.2016 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 6,15
Gelir Tablosu 2020-6 2020-3 2019-12 2019-9 2019-6
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 3.625.603.042,00 1.770.808.757,00 6.385.696.495,00 4.644.163.953,00 2.938.016.194,00
Satışların Maliyeti (-) -2.676.536.666,00 -1.301.608.052,00 -4.647.591.986,00 -3.363.578.687,00 -2.127.145.824,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 949.066.376,00 469.200.705,00 1.738.104.509,00 1.280.585.266,00 810.870.370,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 949.066.376,00 469.200.705,00 1.738.104.509,00 1.280.585.266,00 810.870.370,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -87.173.553,00 -46.337.241,00 -162.338.168,00 -128.250.074,00 -85.552.347,00
Pazarlama Giderleri (-) -801.249.205,00 -394.459.465,00 -1.369.225.453,00 -1.021.174.829,00 -666.737.513,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 23.064.139,00 11.055.831,00 34.112.330,00 22.446.958,00 18.418.665,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -109.467.852,00 -58.470.701,00 -269.519.236,00 -210.073.450,00 -142.071.863,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI -25.760.095,00 -19.010.871,00 -28.866.018,00 -56.466.129,00 -65.072.688,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI -26.000.819,00 -19.523.859,00 -29.774.221,00 -57.262.328,00 -66.197.562,00
Finansman Gelirleri 11.280.347,00 5.891.493,00 54.174.543,00 28.675.987,00 27.609.528,00
Finansman Giderleri (-) -205.885.756,00 -102.041.225,00 -455.447.964,00 -324.275.604,00 -215.776.280,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -220.606.228,00 -115.673.591,00 -431.047.642,00 -352.861.945,00 -254.364.314,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 39.482.304,00 20.579.265,00 87.966.854,00 73.687.348,00 54.543.748,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 39.482.304,00 20.579.265,00 87.966.854,00 73.687.348,00 54.543.748,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -181.123.924,00 -95.094.326,00 -343.080.788,00 -279.174.597,00 -199.820.566,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -181.123.924,00 -95.094.326,00 -343.080.788,00 -279.174.597,00 -199.820.566,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları -181.123.924,00 -95.094.326,00 -343.080.788,00 -279.174.597,00 -199.820.566,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç -0,26 -0,14 -0,49 -0,40 -0,29
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 -12.106.869,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 -12.106.869,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 -12.106.869,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: -181.123.924,00 -95.094.326,00 -355.187.657,00 -279.174.597,00 -199.820.566,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2020-6 2020-3 2019-12 2019-9 2019-6
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 1.554.670.023,00 1.690.858.361,00 1.400.458.416,00 1.299.066.548,00 1.271.788.523,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 506.052.351,00 558.999.491,00 506.901.093,00 446.032.868,00 460.013.307,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 68.956.853,00 79.313.454,00 64.201.444,00 66.537.665,00 57.458.627,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 21.445.881,00 27.654.812,00 17.936.009,00 18.899.623,00 12.800.007,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 47.510.972,00 51.658.642,00 46.265.435,00 47.638.042,00 44.658.620,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 4.648.876,00 10.419.417,00 2.418.943,00 2.436.502,00 2.036.665,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 2.418.943,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 4.648.876,00 10.419.417,00 0,00 2.436.502,00 2.036.665,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 894.327.681,00 972.381.537,00 787.922.256,00 734.814.329,00 707.300.806,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 80.684.262,00 69.744.462,00 39.014.680,00 49.245.184,00 44.979.118,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ARA TOPLAM 1.554.670.023,00 1.690.858.361,00 1.400.458.416,00 1.299.066.548,00 1.271.788.523,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 2.335.320.495,00 2.335.010.979,00 2.292.794.050,00 2.270.025.528,00 2.269.542.637,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 632.188.487,00 631.199.440,00 637.778.625,00 616.638.666,00 616.059.219,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 528.231.327,00 528.340.517,00 529.532.086,00 530.861.411,00 533.600.797,00
- Şerefiye 482.479.139,00 482.479.139,00 482.479.139,00 482.479.139,00 482.479.139,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 45.752.188,00 45.861.378,00 47.052.947,00 48.382.272,00 51.121.658,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 310.233.093,00 291.330.054,00 270.750.789,00 253.444.565,00 234.300.965,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 3.889.990.518,00 4.025.869.340,00 3.693.252.466,00 3.569.092.076,00 3.541.331.160,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 3.534.536.571,00 3.379.211.749,00 2.997.927.139,00 2.924.434.142,00 2.866.604.563,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.318.542.666,00 1.222.924.001,00 1.021.633.980,00 971.814.061,00 900.176.586,00
- Banka Kredileri 613.799.202,00 684.537.506,00 467.517.287,00 305.271.325,00 338.954.409,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 152.996.684,00 147.510.481,00 143.003.917,00 181.258.874,00 189.016.287,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 152.996.684,00 147.510.481,00 143.003.917,00 126.539.731,00 132.041.664,00
Banka Kredileri 689.968.324,00 518.295.879,00 529.976.383,00 666.542.736,00 561.222.177,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 1.730.336.007,00 1.794.667.760,00 1.688.130.571,00 1.588.771.720,00 1.556.430.050,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 61.987.458,00 50.958.713,00 50.256.501,00 33.789.586,00 36.330.578,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.668.348.549,00 1.743.709.047,00 1.637.874.070,00 1.554.982.134,00 1.520.099.472,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 128.295.468,00 80.423.271,00 22.581.565,00 56.604.277,00 77.257.340,00
Diğer Borçlar 102.457.079,00 39.684.452,00 29.973.386,00 33.541.435,00 48.272.591,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 19.281.253,00 11.548.371,00 11.383.989,00 15.041.701,00 10.251.729,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 83.175.826,00 28.136.081,00 18.589.397,00 18.499.734,00 38.020.862,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 0,00 0,00 20.769.377,00 0,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 75.033.496,00 72.357.398,00 71.341.004,00 75.287.188,00 79.944.543,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 12.360.935,00 12.661.890,00 10.902.379,00 8.710.772,00 11.783.728,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 62.672.561,00 59.695.508,00 60.438.625,00 66.576.416,00 68.160.815,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 26.875.171,00 21.644.386,00 493.339,00 17.156.587,00 15.507.166,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 838.516.153,00 1.043.690.199,00 997.263.609,00 870.583.156,00 821.297.788,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 748.213.557,00 958.063.172,00 921.374.883,00 803.083.822,00 756.646.919,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 748.213.557,00 758.063.172,00 721.374.883,00 733.863.278,00 723.643.820,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 90.302.596,00 85.627.027,00 75.888.726,00 67.499.334,00 64.650.869,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 90.302.596,00 85.627.027,00 75.888.726,00 67.499.334,00 64.650.869,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 4.373.052.724,00 4.422.901.948,00 3.995.190.748,00 3.795.017.298,00 3.687.902.351,00
Ö Z K A Y N A K L A R -483.062.206,00 -397.032.608,00 -301.938.282,00 -225.925.222,00 -146.571.191,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR -483.062.206,00 -397.032.608,00 -301.938.282,00 -225.925.222,00 -146.571.191,00
Ödenmiş Sermaye 700.000.000,00 700.000.000,00 700.000.000,00 700.000.000,00 700.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 91.845.783,00 91.845.783,00 91.845.783,00 91.845.783,00 91.845.783,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 34.691.309,00 34.691.309,00 34.691.309,00 34.691.309,00 34.691.309,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -16.553.327,00 -16.553.327,00 -16.553.327,00 -4.446.458,00 -4.446.458,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -16.553.327,00 -16.553.327,00 -16.553.327,00 -4.446.458,00 -4.446.458,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -16.553.327,00 -16.553.327,00 -16.553.327,00 -4.446.458,00 -4.446.458,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 12.318.358,00 12.318.358,00 12.318.358,00 12.318.358,00 12.318.358,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -1.124.240.405,00 -1.124.240.405,00 -781.159.617,00 -781.159.617,00 -781.159.617,00
Net Dönem Karı/Zararı -181.123.924,00 -95.094.326,00 -343.080.788,00 -279.174.597,00 -199.820.566,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 3.889.990.518,00 4.025.869.340,00 3.693.252.466,00 3.569.092.076,00 3.541.331.160,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 38.301.688,00 0,00 0,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi