Geri Dön

Yatırım ve Foreks Haberleri

Listelenecek haber bulunamadı.

*Sabancı Holding/Alemdar: Geleceği şekillendirecek üç eğilim var, birincisi dijitalleşme, ikincisi sürdürülebilirlik, üçüncüsü ise değişen iş modelleri. İş modelleri değişimi iş yapış şekillerimizi de değiştirecek
*Sabancı Holding Sanayi Grup Başkanı/Alemdar: İşe alımlar, tedarikçi yönetimi alanlarında ve rutin yapılan işlerde dahi artık robotik proses otomasyonu kullanılıyor, bu sayede çok daha iyi bir kullanıcı deneyi sağlamak mümkün
ANALİZ-Sabah Stratejisi(Ziraat Yatırım)
ABD borsalarındaki yükseliş  haftanın ilk işlem gününde de sürdü. Nasdaq teknoloji endeksi %0,63 oranında prim yaparak yükselişe öncülük ederken, ana endeksler rekor seviyelerde günü tamamladı. Bu sabah ise vadelilerde %0,2 civarında geri çekilmeler gözleniyor. Şu aşamada piyasaları bozabilecek net bir gelişme gözlenmediği için bu sabahki geri çekilme kar realizasyonları olarak değerlendirilebilir. Japonya hariç MSCI Asya Pasifik endeksi de hafif artıdayken, pariteler sakin. TL'de ise sınırlı dalgalanma gözlenirken, BIST100 endeksi güne yatay bir görüntüyle başlayabilir. Dirençlerini zorlanmadan geçen ve işlem hacmi 20 milyar TL'nin üzerinde seyretmeye devam eden endekste yükseliş isteği bugün de sürebilir.
     
MAKROEKONOMİ

   
Ekim ayına ilişkin İSO imalat PMI verisi 52,5'ten 51,2'ye gerilemesine rağmen eşik değerin üzerinde kalmaya devam etti ve imalat sektöründe büyümenin yavaşlayarak da olsa devam ettiğine işaret etti. Ekim ayında sektörde özellikle arz tarafındaki sıkıntılarla üretim ve özellikle elektronik parça tedarikindeki yetersizliklerle yeni siparişlere ilişkin göstergelerde hız kaybı görüldü. Diğer tarafta, toplam yeni siparişlerdeki görünümün aksine artan ihracatla yeni ihracat siparişlerinde artış güçlü şekilde sürdü. Bunun yanında, ekim ayında tedarik zincirlerindeki gecikmelerle teslimat sürelerinde artış devam etti. Arz kısıtları ve döviz kuru gelişmeleri de girdi fiyatlarını yükseltirken, firmalar ürün satış fiyatlarını artırdı ve enflasyon oranı Eylül 2018'den beri en yüksek seviyeye ulaştı. 

            Kaynak: TÜİK, İSO.

Dün Ticaret Bakanlığı tarafından ekim ayı geçici dış ticaret verileri açıklandı. Buna göre, ekim ayında ihracat tarihi yüksek seviyesini yeniledi ve rekor olan 20,8 milyar USD'ye yükseldi, ithalat ise 22,3 milyar USD'ye geriledi. 12 aylık ihracat ise kümülatif bazda 215,7 milyar USD ile rekorunu yeniledi. Dış ticaret açığı ise 2,6 milyar USD'den 1,5 milyar USD'ye geriledi. İthalat ise aylık %4,5 düştü. Olumlu bir nokta olarak ara malı ve yatırım malı ithalatı düşerken ihracat artmakta. Geniş ekonomik gruplara göre bakıldığında geçen ayla kıyaslandığında makroihtiyati tedbirlerin katkısıyla tüketim malı ithalatı aylık %8,7 düşerken, yatırım malı ithalatı %11 ve ara malı ithalatı ise %2,9 düştü. Fasıllar bazında bakıldığında ise artan ekonomik faaliyet ve küresel ölçekte artan enerji fiyatlarının etkisiyle enerji ithalatında aylık %22,6 artış görmekteyiz. İhracatta ise motorlu kara taşıtları ise ilk sırada yer almaya devam etmekte. Altın ithalatı ekim ayında da ilk 5'te yer almayarak cari açık lehine olumlu sürecin sürdüğüne işaret etti. 

  Kaynak: Ticaret Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı.

Dün ABD tarafında ekim ayına ilişkin imalat PMI verisi takip edildi. Ekim ayında imalat PMI 59,2'den 58,4 seviyesine kısmi aşağı yönlü revize edildi ve güçlü büyüme bölgesindeki seyrini sürdürdü. Bunun yanında, ABD'de ekim ayına ilişkin ISM İmalat Sanayi PMI Endeksi açıklandı. Endeks ekim ayında 61,1'den 60,8 seviyesine hafif geriledi ve güçlü büyüme bölgesindeki seyrini korudu. ABD ekonomisi arz kısıtları ve yükselen girdi fiyatları ile mücadele etmeye devam ederken, üretim daha yavaş bir hızda artış kaydetti ve yeni siparişlerin büyüme hızı son 16 ayın en düşük seviyesine geriledi. Yeni siparişler alt endeksi Haziran 2020'den bu yana en düşük seviyede gerçekleşti. Diğer yandan, girdi fiyatları endeksinde hızlanma gözlendi. İstihdam göstergesi ise yükseliş kaydetti. 
 
Avrupa tarafında ise, İngiltere'de ekim ayına ilişkin imalat PMI verisi 57,7'den 57,8 seviyesine hafif yukarı yönlü revize edildi ve imalat sektörünün faaliyetlerinde büyümenin hızlandığına işaret etti. Endeksin detaylarına bakıldığında, üretim; hammadde, personel ve iş gücünde belirli becerilerin eksikliğinin yanı sıra tedarik zinciri gecikmeleri nedeniyle son sekiz aylık dönemin en düşük hızında artış kaydetti. Öte yandan, yeni ihracat siparişlerindeki düşüşe karşın yeni sipariş alımları biraz daha hızlı arttı ve istihdam art arda onuncu ayda yükseldi. Diğer yandan, girdi fiyatları ve ürün satış fiyatları endeksleri rekor oranlarda artış kaydetti. 
  
Yurt dışı tarafta bugün veri takvimine bakıldığında, Avrupa genelinde ekim ayına ilişkin imalat PMI verileri takip edilecek. Avrupa'da öncü verilere göre ekim ayında bölge genelinde devam eden arz sıkıntılarının yanında enerji tedarikindeki sorunlar ve enerji fiyatlarındaki dalgalanma ve artan maliyetlerin de etkisiyle imalat PMI'larda kısmi düşüşler görülmüş ancak güçlü genişleme bölgesindeki seyirlerini sürdürmüşlerdi. 
 
TCMB Analitik Bilanço Verilerine göre 28 Ekim haftasında toplam rezervin azaldığını ve net rezervin arttığını hesaplamaktayız. İlgili haftada TCMB dış varlıkları 1,4 milyar USD azaldı. Bunun neticesinde toplam rezervin 123,8 milyar USD'ye gerilediğini tahmin ediyoruz. Bankaların TCMB'de tuttukları döviz mevduatı ise haftalık bazda 1,6 milyar USD azaldı. Buna göre net uluslararası rezervin 0,2 milyar USD artarak 32,6 milyar USD seviyesine geldiğini öngörmekteyiz. Geçen hafta yurt içi bankalarla olan swap miktarı 0,02 milyar USD arttı ve rezervlere sınırlı katkı yaptı.
 
ŞİRKET HABERLERİ 


Brisa Bridgestone (BRISA, Sınırlı Negatif): Şirket'in 3Ç2021 net dönem karı 170,3mn TL olmuştur. Piyasa beklentisi şirketin 190mn TL net dönem karı açıklaması yönündeydi. Şirket 3Ç2020'da 215,8mn TL net dönem karı kaydetmişti. Şirket'in satış gelirleri 3. çeyrekte 2020'nin aynı dönemine göre %32,1 oranında artmış ve 1.532mn TL olarak gerçekleşmiştir. Satış maliyetleri %41,9 oranında artan şirketin brüt karı %12,7 oranında artmış ve 439,4mn TL'ye yükselmiştir. Brüt kar marjı ise 4,9 puan azalarak %28,7 olmuştur. Operasyonel giderleri %31,1 oranında artan şirket, diğer faaliyetlerden 24,6mn TL gider ve 3,5mn TL'lik diğer kazanç kaydetmiştir. Bunlara bağlı olarak, esas faaliyet karı 2020'nin aynı dönemine göre %17,9 oranında artarak 242,4mn TL'ye yükselmiştir. Faaliyet kar marjı 1,9 puanlık azalışla %15,8 olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca, Şirketin finansman giderleri 3Ç2021'de 75,5mn TL'yi göstermiştir. 3Ç2020'de finansmandan 1,4mn TL net gider kaydedilmişti. Vergi öncesi karı 166,8mn TL olan şirketin 3,4mn TL vergi geliri sonrası 3. çeyrek net dönem karı 170,3mn TL olmuştur.

3. çeyrek karıyla birlikte şirketin 9 aylık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemindeki 312,7mn TL'den 669,9mn TL'ye yükselmiştir.

Çimsa (CIMSA, Sınırlı Negatif): Çimsa'nın 3Ç2021'deki ana ortaklık net dönem karı yıllık %49,4 oranında azalarak 49,4mn TL olarak gerçekleşmiştir. Bizim beklentimiz Şirket'in bu çeyrekte 112mn TL kar elde edebileceği yönündeyken, piyasanın ortalama kar beklentisi 97mn TL idi. Satış gelirlerinin beklentimizin altında gelmesi ve özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlarından gelir beklentimize karşın gider yazılması tahminimizdeki sapmada ana etkenler olmuştur. Şirket'in satış gelirleri 3Ç2021'de 891,1mn TL (Beklenti: 850mn TL) gerçekleşerek yıllık %81,9 oranında artarken, maliyetler aynı dönemler itibarıyla %105,6 oranında artmış ve 718,8mn TL'ye çıkmıştır. Brüt kar ise 172,2mn TL ile yıllık %22,8 oranında artmıştır. Faaliyet giderleri yıllık %88,7 oranında artarak 52,5mn TL'ye çıkan Şirket'in FAVÖK'ü 153,5mn TL gerçekleşerek (Beklenti: 159mn TL) aynı dönemler itibarıyla %1,4 oranında artış kaydetmiştir. FAVÖK marjı da %17,2 olmuştur. (3Ç2020: %30,9). Diğer yandan, Şirket bu çeyrekte 8,9mn TL özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardan gider kaydederken, net finansman gideri 30,4mn TL olmuştur.

Üçüncü çeyrek kar rakamının ardından Şirket'in 9A2021'deki ana ortaklık net dönem karı 629,9mn TL olarak gerçekleşmiştir. Şirket geçen yılın ilk yarısında 135,5mn TL ana ortaklık net dönem karı kaydetmişti.

Eczacıbaşı İlaç (ECILC, Sınırlı Negatif): Şirket'in 3Ç2021'deki ana ortaklık net dönem karı 50,6mn TL olmuştur. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde ise Şirket 141mn TL kar açıklamışlardı. Şirket'in satış gelirleri 3Ç2021'de bir önceki yılın aynı dönemine göre %10,8 büyüyerek 258mn TL'ye yükselirken, brüt kar  %0,3 oranında azalarak 91,1mn TL olmuştur. Operasyonel giderler ise aynı dönemde %43,8 artarak 55,9mn TL'ye yükselmiştir. Diğer faaliyetlerinden 22,8mn TL gelir elde eden Şirket'in faaliyet karı %63,1 oranında azalarak 58mn TL olarak gerçekleşmiştir. Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardan 13,4mn TL gelir kaydedilirken, finansman tarafında 7,7mn TL net finansman gideri kaydedilmiştir.  13,1mn TL vergi gideri sonrası Şirket ana ortaklık net dönem karı 50,6mn TL olmuştur.

3. Çeyrek kar rakamıyla birlikte Şirket'in 9 aylık ana ortaklık net dönem karı 326,8mn TL olmuştur. Bir önceki yılın 9 aylık ana ortaklık net dönem karı ise 328,9mn TL idi.

Koza Altın (KOZAL, Nötr): Şirket'in 3Ç2021'deki net dönem karı geçen yılın aynı dönemine göre %10,5 oranında azalarak 522mn TL olmuş ve hem bizim tahminimiz olan 615mn TL'nin, hem de piyasanın ortalama kar tahmini olan 596mn TL'nin altında gerçekleşmiştir. Tahminimizdeki sapmada satış gelirlerinin beklentimizin altında gelmesi etkili olmuştur. Şirketin satış gelirleri 3Ç2021'de 890,7mn TL ile bir önceki yılın aynı dönemine göre önemli bir değişim kaydetmezken, brüt kar 544,3mn TL ile yıllık %13,5 oranında düşüş göstermiştir. Diğer yandan, Şirket'in faaliyet giderleri 11,7mn TL ile geçen yılın üçüncü çeyreğindeki 90,9mn TL faaliyet giderinin altında gerçekleşirken, FAVÖK %8 oranında düşmüş ve 3Ç2021'de 570mn TL (Beklenti: 527mn TL) olmuştur. FAVÖK marjı ise 5,4 puan azalarak %64'e gerilemiştir. Son olarak, yatırım faaliyetlerinden gelirler yıllık %116,1 oranında artmış ve 3Ç2021'de 326,3mn TL'ye yükselerek karı desteklemiştir.

Üçüncü çeyrek karı sonrasında Şirket'in Ocak-Eylül dönemi net dönem karı 1.867mn TL olmuş ve yıllık %29 oranında artış kaydetmiştir.

Koza Anadolu (KOZAA, Nötr): Şirket'in 3Ç2021'deki ana ortaklık net dönem karı yıllık %10,3 oranında azalarak 196,3mn TL olmuştur. Şirketin satış gelirleri 3Ç2021'de bir önceki yılın aynı dönemine göre %1,5 oranında büyüme göstererek 924,7mn TL'ye yükselirken, brüt kar %16,2 oranında düşmüş ve 3Ç2021'de 522,9mn TL olmuştur. Operasyonel giderleri ise 23,9mn TL gerçekleşen Şirket'in FAVÖK'ü 3Ç2021'de 555,4mn TL ile yıllık %9,5 oranında azalmıştır. FAVÖK marjı ise %60,1 ile yıllık 7,3 puan düşmüştür. Diğer yandan, yatırım faaliyetlerinden gelirler bu yılın üçüncü çeyreğinde 330,4mn TL gerçekleşerek yıllık %117,9 oranında artış kaydetmiş ve karı desteklemiştir.

Üçüncü çeyrek karı sonrasında Şirket'in Ocak-Eylül dönemi ana ortaklık net dönem karı 918,2mn TL olmuş ve yıllık %59,7 oranında artış kaydetmiştir.

İpek Doğal Enerji (IPEKE, Nötr): Şirket'in 3Ç2021'deki ana ortaklık net dönem karı 103,5mn TL olmuştur. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde ise 114,7mn TL kar açıklamıştı. Şirketin satış gelirleri 3Ç2021'de bir önceki yılın aynı dönemine göre %1,5 oranında büyüme göstererek 926mn TL'ye yükselirken, brüt kar %16,2 oranında azalmış ve 522,7mn TL olmuştur. Operasyonel giderleri ise 23,2mn TL gerçekleşen Şirket'in FAVÖK'ü bu çeyrekte 555,1mn TL gerçekleşerek yıllık %9,5 oranında düşüş kaydetmiştir. FAVÖK marjı ise %59,9 ile yıllık 7,2 puan düşmüştür. Diğer yandan, yatırım faaliyetlerinden gelirler bu yılın ikinci çeyreğinde 331,2mn TL gerçekleşerek yıllık %116,6 oranında artış kaydetmiş ve karı desteklemiştir.

Üçüncü çeyrek karı sonrasında Şirket'in Ocak-Eylül dönemi ana ortaklık net dönem karı 483mn TL olmuş ve yıllık %61 oranında artış kaydetmiştir.

Türk İlaç ve Serum (TRILC, Sınırlı Negatif): Şirket'in 3Ç2021'deki ana ortaklık net dönem karı 8,2mn TL olarak açıklanmıştır. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde Şirket 29,4mn TL kar açıklamıştı. Şirket'in satış gelirleri 206,8mn TL iken satışların maliyeti 182,9mn TL olmuş ve brüt kar buna bağlı olarak %47,7 oranında azalarak 23,8mn TL olarak gerçekleşmiştir. Şirketin operasyonel giderleri geçen senenin aynı dönemine göre %30 artarak 10,7mn TL'ye yükselmiştir.  Böylece Şirket'in faaliyet karı ise %62 oranında düşüş ile 13,8mn TL'ye gerilemiştir. Şirketin 3,3mn TL'lik finansman ve 2,9mn TL'lik vergi gideri sonucunda 2021 yılı 3. çeyrek ana ortaklık net dönem karı 8,2mn TL olmuştur.

3. Çeyrek karıyla birlikte Şirket'in 9 aylık ana ortaklık net dönem karı 64,3mn TL ile geçen senenin aynı dönemine göre %94,8 artış göstermiştir.

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB, Pozitif): TSKB'nin 3Ç2021'deki net dönem karı bir önceki çeyreğe göre %16,9 oranında artarak 295,5mn TL'ye yükselmiş ve hem bizim beklentimiz olan 281mn TL'nin hem de piyasanın ortalama beklentisi olan 276mn TL'nin üzerinde gerçekleşmiştir. Net faiz gelirlerinin beklentimizin üzerinde gelmesi tahminimizdeki sapmada ana etken olmuştur. Çeyreksel bazda; net faiz gelirleri %17,7 oranında artarak 3Ç2021'de 742,6mn TL'ye (TÜFE endeksli tahvillerden elde edilen gelir 84,4mn TL artarak 195,6mn TL'ye çıkmıştır) yükselirken, net ücret ve komisyon gelirleri önceki çeyrekteki yüksek artışın ardından bu çeyrekte %38,3 oranında düşerek 15,3mn TL'ye gerilemiştir. Karşılık giderleri ve operasyonel giderler ise sırasıyla 276,1mn TL ve 63,3mn TL gerçekleşerek çeyreksel bazda önemli bir değişim göstermezlerken, ticari zarar 28,1mn TL artarak 57,4mn TL olmuştur. Ek olarak, Banka bu çeyrekte 115mn TL serbest karşılık ayırmıştır. TSKB'nin 3Ç2021'deki ortalama özsermaye karlılığı ikinci çeyreğe göre 180baz puan artarak %18'e çıkarken, aktif karlılık 30 baz puan artmış ve %2,0 olmuştur. Banka'nın takipteki kredi oranı ise 4 baz puan artmış ve %3,81 olarak gerçekleşmiştir.

Üçüncü çeyrek karı sonrasında Banka'nın 2021 yılı Ocak - Eylül dönemi net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %47,2 oranında artarak 774,3mn TL'ye yükselmiştir.

Yapı Kredi Bankası (YKBNK, Sınırlı Pozitif): Yapı Kredi Bankası'nın 3Ç2021'deki net dönem karı bir önceki çeyreğe göre %45,4 oranında artarak 3.247mn TL'ye yükselmiş ve hem bizim beklentimiz olan 2.824mn TL'nin, hem de piyasa beklentisi olan 2.871mn TL'nin üzerinde gerçekleşmiştir. Tahminimizdeki sapmada, net faiz gelirleri ile net ücret ve komisyon gelirlerinin beklentimizin üzerinde gerçekleşmesi etkili olmuştur. Ayrıntılar için tıklayınız

Migros (MGROS, Nötr): Şirketin 21.10.2021 tarihli açıklamasında, müşterilerin online perakendeciliğin gıda ve benzeri iş kollarındaki değişen ve çeşitlenen taleplerine daha iyi cevap verebilmek ve Şirketin online kanallarının gelişimini hızlandırabilmek için, söz konusu iş kollarının ayrı bir şirket yapısı altında geliştirilmesine karar verildiği, bu kapsamda Şirketin %100 bağlı ortaklığı olacak yeni bir şirket kurulacağı ve söz konusu şirketin nakden ödenecek olan kuruluş sermayesi 10mn TL olacağı duyurulmuştu. Söz konusu şirket, "Dijital Platform Gıda Hizmetleri A.Ş." unvanı ile kurulmuş olup 27.10.2021 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.

SEKTÖR HABERLERİ 


Bankacılık: Bankacılık sektörünün Eylül ayı net dönem karı bir önceki aya göre %3,1 oranında artarak 8,5 milyar TL'ye yükselmiştir. Enflasyon endeksli tahvillerin de desteğiyle artmaya devam eden net faiz gelirleri ve ekonomik aktivitedeki canlılık ile güçlü seyreden net ücret ve komisyon gelirleri dışında ticari zarardaki düşüş karı destekleyen ana kalemler olmuştur. Diğer yandan, karşılık ve operasyonel giderlerdeki belirgin artış karın daha yüksek gelmesini engellemiştir. Özel bankaların karı eylülde 7,5 milyar TL ile önceki aya göre %28,7 oranında artarken, kamu bankalarının karı aynı dönemler itibarıyla %57,5 oranında azalarak 1 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Eylül ayı karı sonrasında bankacılık sektörünün Ocak - Eylül 2021 dönemi net karı yıllık %23,2 oranında artarak 57,0 milyar TL'ye yükselmiştir. Özel bankaların karı 44,9milyar TL ile yıllık %53,5 oranında artarken, kamu bankalarının karı aynı dönemler itibarıyla %28,9 oranında düşerek 12,1 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Diğer yandan, üçüncü çeyrekte bankacılık sektörünün karı 23,2 milyar TL ile önceki çeyreğe göre %33,2 oranında artmıştır. Özel bankaların karı aynı dönemde %34 oranında artarak 18,5mn TL olurken, kamu bankalarının karı 4,7 milyar TL ile %30 oranında yükselmiştir. Eylül ayında net faiz gelirleri, YP kredilerinden alınan faiz gelirleri (kur etkisi) ve TÜFE endeksli tahvillerin (kullanılan enflasyon tahminlerinde yapılan düzeltmelerin etkisiyle) desteğiyle aylık bazda %13,6 oranında artış kaydetmiş ve 23,5 milyar TL'ye yükselmiştir. Devam eden ekonomik aktivite ile görece yüksek seyreden net ücret ve komisyon gelirlerindeki artış ise %9,1 oranında gerçekleşmiş ve bu kalemden eylül ayında 5,9 milyar TL gelir yazılmıştır. Bununla birlikte, önceki ayda yüksek seyreden ticari zarar kaleminin 3,3 milyar TL düşerek 3,7 milyar TL'ye gerilemesi de karı desteklemiştir. Diğer yandan, karşılık giderlerindeki düşüş trendi bu ayda yerini yükselişe bırakırken, bu kalemdeki giderler dönem sonu düzeltmeleri vs gibi faktörlerle aylık bazda %108,7 oranında artış kaydederek 8,7 milyar TL'ye yükselmiş ve karın daha yüksek gelmesini engellemiştir. Operasyonel giderlerin de %20,4 oranında artarak 10,7 milyar TL'ye yükselmesi de karı baskılamıştır. Eylül ayında TL krediler %2,1 oranında büyürken; tüketici kredileri, ihtiyaç ve diğer krediler öncülüğünde %1,5 artmıştır. Kredi kartlarında %3,2'lik artış gözlenirken, kobi kredilerindeki büyüme %3,0 olmuştur. Fonlama tarafında bakıldığında, TL mevduatlarda bir önceki ayki düşüşün ardından eylül ayında %5,1 oranında artış gözlenmiştir. Bankacılık sektörünün kredi/mevduat oranı ise 150 baz puan azalarak %95,9 olarak gerçekleşmiştir. Bankacılık sektörünün kümülatif özsermaye karlılığı artan kar ile birlikte 50 baz puan artışla %12,7'ye yükselmiştir. Aktif karlılık ise %1,2 ile 10 baz puan artmıştır. Öte yandan, net faiz marjında iyileşme trendi sürmüştür. Net Faiz Marjı'nda %3,20'ye kadar yükseliş gözlenmiştir. Bankacılık sektörü sorunlu kredi oranı 13 baz puan azalarak %3,50 olarak gerçekleşmiştir. Son olarak, sermaye yeterlilik oranı eylül ayında 4 baz puan artarak %17,30 olarak gerçekleşmiştir.

DİĞER ŞİRKET HABERLERİ

Carrefoursa (CRFSA): Şirket'in 2021 yılı 3. çeyrek net dönem zararı 103,7mn TL olarak gerçekleşmiştir. Şirket bir önceki yılın aynı döneminde 46mn TL net dönem zararı kaydetmişti. Şirket'in 3Ç2021'deki satış gelirleri yıllık %18,6 oranında artarak 2.428mn TL'ye yükselirken, brüt kar aynı dönemler itibarıyla %23,2 oranında artış kaydetmiş ve 672,8mn TL'ye yükselmiştir. Brüt kar marjı ise 1 puan artışla %27,7 olmuştur. Operasyonel giderler ise aynı dönemde %16,7 artışla 544,1mn TL olmuştur. Diğer faaliyetlerden 118,8mn TL gider yazan şirketin faaliyet karı 9,9mn TL'yi göstermiştir. 3Ç2020'deki faaliyet karı 39,3mn TL idi. Şirket finansman tarafında ise 126,3mn TL gider kaydetmiştir. Vergi öncesi net dönem zararı 116,8mn TL olan şirket 13mn TL vergi geliri sonrası 103,7mn TL net dönem zararı elde etmiştir.

3. çeyrek zararı sonrasında Şirket'in 9A2021'deki net dönem zararı 311,9mn TL olmuştur. Geçen yılın aynı dönemindeki net dönem zararı 227,1mn TL idi.

Jantsa (JANTS): Jantsa'nın 2021 yılı 3. çeyrek net dönem karı 63,8mn TL ile 3Ç2020'nin %22,2 üzerinde gerçekleşmiştir. Şirketin satış gelirleri 3. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %100,5 oranında artmış ve 340,7mn TL'ye yükselmiştir. Satışların maliyeti ise aynı dönemde %83,5 oranında artmıştır. Buna bağlı olarak brüt kar %150,9 artışla 107,4mn TL olurken, brüt kar marjı 6,3 puan artışla %31,5 olarak gerçekleşmiştir. 3Ç2021'deki faaliyet karı %80,3 artışla 74,5mn TL'ye ulaşmıştır. Faaliyet kar marjı ise 2,4 puan azalışla %21,9 olmuştur. 2mn TL'lik net finansman gelirleri ile 13,4mn TL'lik vergi gideri sonrasında 3. çeyrek net dönem karı 63,8mn TL'yi göstermiştir.

3. çeyrek net dönem karıyla birlikte Jantsa'nın 9 aylık net dönem karı 190,3mn TL'ye ulaşmıştır. 2020'nin aynı döneminde şirketin net dönem karı 108,7mn TL idi.

Katmerciler (KATMR): Şirket bir Afrika ülkesiyle muhtelif zırhlı savunma sanayii araçları için 6,32mn USD tutarında ihracat sözleşmesi imzalamıştır. Siparişler 2022 yılı içerisinde tamamlanacaktır.

Meditera Tıbbi Malzeme (MEDTR): Şirket'in 3Ç2021'deki ana ortaklık net dönem karı 18,4mn TL olarak açıklanmıştır. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde ise kar, 27,8mn TL idi. Şirketin satış gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre %6 azalarak 94,4mn TL olurken, brüt karı da %11 azalmış ve 39,3mn TL olarak gerçekleşmiştir. Bu dönemde Şirket 17,4mn TL operasyonel gider kaydetmiştir. Diğer faaliyetlerinden 3,6mn TL gider sonrası faaliyet karı geçen yılın aynı dönemine göre %37 azalmış ve 18,3mn TL olmuştur. Finansman tarafında 5,3mn TL gelir elde eden Şirketin, 5,5mn TL'lik vergi gideri sonrasında ana ortaklık net dönem karı 18,4mn TL olmuştur.

Üçüncü çeyrekteki kar rakamıyla birlikte şirketin 9 aylık ana ortaklık net dönem karı 46,1mn TL olarak gerçekleşmiştir. Geçen yılın 9 aylık ana ortaklık net dönem karı 47,8mn TL idi.

Teknosa (TKNSA): Teknosa'nın 2021 yılı 3. çeyrek net dönem karı 29,5mn TL ile 3Ç2020'nin %52,9 altında gerçekleşmiştir. Şirketin satış gelirleri 3. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %17,8 oranında artmış ve 1.968mn TL'ye yükselmiştir. Satışların maliyeti ise aynı dönemde %19 oranında artmıştır. Buna bağlı olarak brüt kar %11,9 artışla 329,8mn TL olurken, brüt kar marjı 0,9 puan azalışla %16,8 olarak gerçekleşmiştir. 3Ç2021'deki faaliyet karı %15,3 azalışla 106,3mn TL'ye gerilemiştir. Faaliyet kar marjı ise 2,1 puan azalışla %5,4 olmuştur. 67,3mn TL'lik net finansman giderleri ile 10mn TL'lik vergi gideri sonrasında 3. çeyrek net dönem karı 29,5mn TL'yi göstermiştir.

3. çeyrek net dönem karıyla birlikte Teknosa'nın 9 aylık net dönem karı 26,6mn TL'ye ulaşmıştır. 2020'nin aynı döneminde şirketin net dönem karı 15,9mn TL idi.

Yükselen Çelik (YKSLN): Şirket'in 3Ç2021'deki net dönem karı 3Ç2020'deki 3,8mn TL'den 21,2mn TL'ye yükselmiş ve iyi bir görüntü sergilemiştir. Şirket'in satış gelirleri 2021 yılının 3. çeyreğinde 3Ç2020'deki 45,9mn TL'den 157,3mn TL'ye yükselirken, brüt karı da aynı dönemde 7,9mn TL'den 43,1mn TL'ye ulaşmıştır. Şirket'in faaliyet karı da 35,9mn TL olarak gerçekleşmiştir. Finansman tarafında kaydedilen 6,8mn TL'lik gider sonrası şirketin vergi öncesi net dönem karı 29,1mn TL olurken, 7,9mn TL'lik vergi gideri sonrasında net dönem karı 21,2mn TL olarak gerçekleşmiştir.

3. çeyrek kar rakamıyla birlikte Şirket'in Ocak-Eylül dönemi net dönem karı 52,9mn TL'ye ulaşmıştır. Şirket, bir önceki yılın aynı döneminde 6,9mn TL net dönem karı kaydetmişti.
 
FAİZ PİYASALARI

Pazartesi günü ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti %16 seviyesinde yatay seyretti. TCMB dün 60 milyar TL'lik (%16'dan, 7 gün vadeli) ve 27 milyar TL'lik (%16'dan, 10 gün vadeli) iki adet repo ihalesi açtı. Toplam fonlama tutarı ise tamamı haftalık repo ihaleleri kaynaklı 340 milyar TL oldu.


Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://www.metalsmarket.net
https://www.montelnews.com/tr
http://twitter.com/ForeksTurkey

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

*CARREFOURSA 2021 YILI 9 AYLIK KONSOLİDE OLMAYAN NET DÖNEM ZARARI 311.942.585 TL (ÖNCEKİ -227.091.564 TL )
ANALİZ-Piyasalarda Gelişmeler/Beklentiler(Halk Yatırım) https://www.halkyatirim.com.tr/pdf/2021/11/739_Daily-01-Kasım.pdf

                           *******

    Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı  sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri  tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer  alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize  uygun sonuçlar doğurmayabilir.

                           *******

    Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
    http://www.foreks.com
    http://twitter.com/ForeksTurkey