Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu CELHA
Sektör Çelik halat, galvinizli tel, monotoron, yaylık teli,lastik teli
Adres Ertuğrul Gazi Mah. Şehitler Cad. No : 2 Kartepe / KOCAELİ
Telefon (0262) 371 12 80
Faks (0262) 321 94 76
Web http://www.celikhalat.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A Ş 12.812.457,03 77,65
MARMARA CAPITAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 1.155.979,00 7,01
DİĞER 2.531.563,97 15,34
Toplam 16.500.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
30.04.2019 Nakit Temettü / Bölünme 1,11
18.04.2018 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
10.05.2017 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
15.05.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
20.07.2009 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,10
31.03.2008 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,02
18.07.2003 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,25
25.03.2003 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,50
10.09.2002 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,00
25.07.2000 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,00
31.05.1999 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
01.06.1998 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
18.06.1997 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,85
Gelir Tablosu 2020-9 2020-6 2020-3 2019-12 2019-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 231.419.912,00 135.215.026,00 87.646.253,00 315.152.125,00 243.570.088,00
Satışların Maliyeti (-) -197.544.636,00 -116.431.566,00 -75.691.778,00 -280.197.575,00 -215.385.241,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 33.875.276,00 18.783.460,00 11.954.475,00 34.954.550,00 28.184.847,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 33.875.276,00 18.783.460,00 11.954.475,00 34.954.550,00 28.184.847,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -11.527.999,00 -7.940.507,00 -4.196.613,00 -18.583.856,00 -11.577.299,00
Pazarlama Giderleri (-) -16.362.967,00 -10.469.425,00 -5.848.688,00 -23.024.493,00 -15.752.189,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -1.125.240,00 -793.167,00 -471.489,00 -1.000.307,00 -2.474.336,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 30.011.316,00 12.295.020,00 6.741.367,00 18.903.320,00 15.602.425,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -28.566.606,00 -12.867.089,00 -6.583.996,00 -15.292.098,00 -12.298.081,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 6.303.780,00 -991.708,00 1.595.056,00 -4.042.884,00 1.685.367,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 6.303.780,00 -991.708,00 1.595.056,00 -4.042.884,00 1.685.367,00
Finansman Giderleri (-) -20.838.794,00 -11.095.257,00 -5.570.558,00 -10.319.148,00 -5.604.241,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -14.535.014,00 -12.086.965,00 -3.975.502,00 -14.362.032,00 -3.918.874,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 377.164,00 497.559,00 345.322,00 3.914.418,00 407.368,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 377.164,00 497.559,00 345.322,00 3.914.418,00 407.368,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -14.157.850,00 -11.589.406,00 -3.630.180,00 -10.447.614,00 -3.511.506,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -14.157.850,00 -11.589.406,00 -3.630.180,00 -10.447.614,00 -3.511.506,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları -14.157.850,00 -11.589.406,00 -3.630.180,00 -10.447.614,00 -3.511.506,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç -0,86 -0,70 -0,22 -0,63 -0,21
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 -965.221,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 -1.206.526,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 241.305,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar -397.377,00 -127.090,00 -65.873,00 -37.627,00 6.683,00
Yabancı Para Çevirim Farkları -397.377,00 -127.090,00 -65.873,00 -37.627,00 6.683,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -397.377,00 -127.090,00 -65.873,00 -1.002.848,00 6.683,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: -14.555.227,00 -11.716.496,00 -3.696.053,00 -11.450.462,00 -3.504.823,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2020-9 2020-6 2020-3 2019-12 2019-9
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 177.706.999,00 145.362.390,00 175.713.787,00 165.895.448,00 165.425.088,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 18.769.221,00 6.716.085,00 10.648.624,00 17.230.550,00 3.762.043,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 79.160.311,00 55.845.087,00 87.290.009,00 73.147.867,00 82.459.569,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 45.676,00 45.676,00 184.938,00 324.199,00 365.777,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 79.114.635,00 55.799.411,00 87.105.071,00 72.823.668,00 82.093.792,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 1.782.790,00 633.661,00 7.113.885,00 4.658.862,00 2.774.471,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.782.790,00 633.661,00 7.113.885,00 4.658.862,00 2.774.471,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 66.328.658,00 70.550.123,00 62.741.211,00 62.790.623,00 64.336.763,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 2.489.121,00 2.360.857,00 2.489.102,00 2.047.540,00 2.433.230,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 9.176.898,00 9.256.577,00 5.430.956,00 6.020.006,00 9.659.012,00
ARA TOPLAM 177.706.999,00 145.362.390,00 175.713.787,00 165.895.448,00 165.425.088,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 74.786.194,00 75.320.061,00 76.568.976,00 73.829.529,00 67.319.877,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 59.971.047,00 61.072.684,00 62.137.603,00 61.218.226,00 60.823.807,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 8.419.795,00 8.030.786,00 7.897.488,00 7.690.716,00 4.454.924,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 4.526.206,00 4.646.601,00 4.494.364,00 4.149.042,00 400.687,00
Diğer Duran Varlıklar 619.130,00 628.660,00 621.961,00 667.677,00 732.346,00
TOPLAM VARLIKLAR 252.493.193,00 220.682.451,00 252.282.763,00 239.724.977,00 232.744.965,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 221.566.344,00 187.416.808,00 211.551.422,00 195.547.886,00 182.244.627,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 121.844.479,00 93.653.013,00 98.192.169,00 73.156.600,00 68.637.960,00
- Banka Kredileri 121.844.479,00 93.653.013,00 98.192.169,00 73.156.600,00 68.637.960,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 955.112,00 1.134.187,00 1.445.715,00 96.712,00 767.849,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 844.688,00 1.098.170,00 1.375.966,00 0,00 654.086,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 95.485.692,00 88.775.274,00 107.927.987,00 117.414.881,00 107.458.746,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 95.485.692,00 88.775.274,00 107.927.987,00 117.414.881,00 107.458.746,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.147.351,00 1.049.222,00 1.156.518,00 992.424,00 1.049.569,00
Diğer Borçlar 1.026.351,00 1.040.669,00 1.325.550,00 895.290,00 1.779.303,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 1.026.351,00 1.040.669,00 1.325.550,00 895.290,00 1.779.303,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 217.916,00 386.845,00 309.053,00 907.472,00 1.547.363,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 480.074,00 662.780,00 705.283,00 1.904.015,00 824.724,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 379.074,00 640.780,00 550.202,00 1.730.589,00 692.338,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 101.000,00 22.000,00 155.081,00 173.426,00 132.386,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 409.369,00 714.818,00 489.147,00 180.492,00 179.113,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 11.997.338,00 11.497.401,00 10.942.656,00 10.692.353,00 9.069.961,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 444.381,00 0,00 0,00 0,00 3.957,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 11.552.957,00 11.497.401,00 10.942.656,00 10.692.353,00 9.066.004,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 11.552.957,00 11.497.401,00 10.942.656,00 10.692.353,00 9.066.004,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 233.563.682,00 198.914.209,00 222.494.078,00 206.240.239,00 191.314.588,00
Ö Z K A Y N A K L A R 18.929.511,00 21.768.242,00 29.788.685,00 33.484.738,00 41.430.377,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 18.929.511,00 21.768.242,00 29.788.685,00 33.484.738,00 41.430.377,00
Ödenmiş Sermaye 16.500.000,00 16.500.000,00 16.500.000,00 16.500.000,00 16.500.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 8.642.368,00 8.642.368,00 8.642.368,00 8.642.368,00 8.642.368,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -5.504.130,00 -5.504.130,00 -5.504.130,00 -5.537.375,00 -4.538.909,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -5.504.130,00 -5.504.130,00 -5.504.130,00 -5.504.130,00 -4.538.909,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -5.504.130,00 -5.504.130,00 -5.504.130,00 -5.504.130,00 -4.538.909,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -430.622,00 -160.335,00 -99.118,00 0,00 11.065,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları -430.622,00 -160.335,00 -99.118,00 -33.245,00 11.065,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 3.906.090,00 3.906.090,00 3.906.090,00 3.906.090,00 3.906.090,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 9.973.655,00 9.973.655,00 9.973.655,00 20.421.269,00 20.421.269,00
Net Dönem Karı/Zararı -14.157.850,00 -11.589.406,00 -3.630.180,00 -10.447.614,00 -3.511.506,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 252.493.193,00 220.682.451,00 252.282.763,00 239.724.977,00 232.744.965,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi