Geri Dön

CELHA | Celik Halat


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu CELHA
Sektör Çelik halat, galvinizli tel, monotoron, yaylık teli,lastik teli
Adres Ertuğrul Gazi Mah. Şehitler Cad. No : 2 Kartepe / KOCAELİ
Telefon 0262 371 12 80
Faks 0262 371 51 15
Web www.celikhalat.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A Ş 28.980.815,63 69,83
MARMARA CAPITAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 2.600.000,00 6,27
TOPLAM 41.500.000,00 100,00
DİĞER 9.919.184,37 23,90
Toplam 83.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Celik Halat Netherlands B.V. 1.000,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
29.04.2022 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
15.02.2021 Rüçhan Hakkı / Bölünme 2,35
30.04.2019 Nakit Temettü / Bölünme 1,11
18.04.2018 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
10.05.2017 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
15.05.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
20.07.2009 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,10
31.03.2008 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,02
18.07.2003 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,25
25.03.2003 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,50
10.09.2002 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,00
25.07.2000 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,00
31.05.1999 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
01.06.1998 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
18.06.1997 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,85
Gelir Tablosu 2022-6 2022-3 2021-12 2021-9 2021-6
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 706.524.012,00 343.662.348,00 686.839.428,00 453.785.452,00 292.396.151,00
Satışların Maliyeti (-) -572.821.120,00 -270.971.396,00 -563.658.550,00 -386.461.762,00 -248.007.361,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 133.702.892,00 72.690.952,00 123.180.878,00 67.323.690,00 44.388.790,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 133.702.892,00 72.690.952,00 123.180.878,00 67.323.690,00 44.388.790,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -18.811.065,00 -9.623.299,00 -22.146.840,00 -15.557.079,00 -10.014.821,00
Pazarlama Giderleri (-) -47.888.067,00 -22.759.691,00 -47.357.489,00 -31.317.445,00 -18.395.287,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -1.462.996,00 -762.200,00 -2.711.280,00 -1.940.648,00 -1.256.641,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 66.668.880,00 28.677.028,00 125.183.578,00 25.732.173,00 21.480.123,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -55.447.552,00 -24.912.352,00 -144.624.878,00 -31.964.350,00 -29.243.992,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 76.762.092,00 43.310.438,00 31.523.969,00 12.276.341,00 6.958.172,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 0,00 1.312.498,00 933.911,00 933.911,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 76.762.092,00 43.310.438,00 32.836.467,00 13.210.252,00 7.892.083,00
Finansman Giderleri (-) -28.323.365,00 -12.678.014,00 -22.633.742,00 -9.197.215,00 -7.593.944,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 48.438.727,00 30.632.424,00 10.202.725,00 4.013.037,00 298.139,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 3.961.138,00 -5.898.342,00 -2.630.045,00 -1.689.889,00 -115.477,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -6.820.827,00 -3.833.503,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 10.781.965,00 -2.064.839,00 -2.630.045,00 -1.689.889,00 -115.477,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 52.399.865,00 24.734.082,00 7.572.680,00 2.323.148,00 182.662,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 52.399.865,00 24.734.082,00 7.572.680,00 2.323.148,00 182.662,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 52.399.865,00 24.734.082,00 7.572.680,00 2.323.148,00 182.662,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 1,26 0,60 0,21 0,06 0,01
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 -5.042.802,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 -6.303.502,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 1.260.700,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 23.002,00 -3.713,00 -448.708,00 -212.526,00 -277.462,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 23.002,00 -3.713,00 -448.708,00 -212.526,00 -277.462,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 23.002,00 -3.713,00 -5.491.510,00 -212.526,00 -277.462,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 52.422.867,00 24.730.369,00 2.081.170,00 2.110.622,00 -94.800,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2022-6 2022-3 2021-12 2021-9 2021-6
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 659.234.553,00 521.089.503,00 480.915.117,00 290.227.902,00 281.506.364,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 34.103.287,00 92.200.653,00 75.911.415,00 32.947.794,00 42.319.636,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 218.813.423,00 217.915.990,00 175.740.003,00 121.136.651,00 117.558.805,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 218.813.423,00 217.915.990,00 175.740.003,00 121.136.651,00 117.558.805,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 4.182.920,00 8.039.675,00 3.660.023,00 3.662.541,00 6.801.314,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 4.182.920,00 8.039.675,00 3.660.023,00 3.662.541,00 6.801.314,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 344.032.377,00 191.935.546,00 214.722.521,00 126.721.450,00 108.326.644,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 35.672.670,00 8.178.100,00 4.445.631,00 3.285.355,00 3.918.065,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 22.429.876,00 2.819.539,00 6.435.524,00 2.474.111,00 2.581.900,00
ARA TOPLAM 659.234.553,00 521.089.503,00 480.915.117,00 290.227.902,00 281.506.364,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 144.569.018,00 116.633.448,00 96.797.650,00 88.086.107,00 82.657.320,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 105.894.108,00 82.595.504,00 72.700.772,00 65.749.702,00 59.288.661,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 14.581.620,00 13.783.829,00 11.371.990,00 10.862.881,00 9.972.658,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 16.010.503,00 3.163.698,00 5.228.538,00 4.907.994,00 6.482.406,00
Diğer Duran Varlıklar 1.273.534,00 913.027,00 494.287,00 480.606,00 475.656,00
TOPLAM VARLIKLAR 803.803.571,00 637.722.951,00 577.712.767,00 378.314.009,00 364.163.684,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 673.563.594,00 533.649.357,00 494.935.687,00 302.072.897,00 290.514.251,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 284.965.475,00 267.103.132,00 196.121.297,00 47.085.243,00 49.514.200,00
- Banka Kredileri 284.965.475,00 267.103.132,00 196.121.297,00 47.085.243,00 49.514.200,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 10.381.428,00 11.218.467,00 5.450.676,00 805.716,00 1.194.146,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 3.057.542,00 4.628.427,00 390.664,00 761.248,00 1.174.201,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 348.604.444,00 222.957.768,00 268.235.661,00 243.336.871,00 231.001.076,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 348.604.444,00 222.957.768,00 268.235.661,00 243.336.871,00 231.001.076,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 2.533.395,00 2.807.206,00 2.324.567,00 1.336.926,00 1.246.299,00
Diğer Borçlar 627.768,00 5.503.033,00 377.431,00 376.086,00 354.000,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 627.768,00 3.991.078,00 377.431,00 376.086,00 354.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00 1.511.955,00 0,00 0,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 17.718.301,00 17.755.304,00 17.322.504,00 7.674.209,00 4.378.550,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 3.152.426,00 3.833.503,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 4.035.614,00 1.476.888,00 3.782.074,00 840.057,00 1.477.399,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.329.520,00 1.110.668,00 884.876,00 595.189,00 724.113,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 2.706.094,00 366.220,00 2.897.198,00 244.868,00 753.286,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.544.743,00 994.056,00 1.321.477,00 617.789,00 1.348.581,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 31.367.327,00 32.893.442,00 31.315.297,00 24.749.877,00 24.363.620,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 7.513.353,00 10.147.747,00 9.583.945,00 10.009.137,00 9.725.214,00
Banka Kredileri 7.122.074,00 9.823.358,00 8.951.956,00 9.310.765,00 9.347.483,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 391.279,00 324.389,00 631.989,00 698.372,00 377.731,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 23.853.974,00 22.652.263,00 21.544.488,00 14.460.444,00 14.264.678,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 23.853.974,00 22.652.263,00 21.544.488,00 14.460.444,00 14.264.678,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 704.930.921,00 566.542.799,00 526.250.984,00 326.822.774,00 314.877.871,00
Ö Z K A Y N A K L A R 98.872.650,00 71.180.152,00 51.461.783,00 51.491.235,00 49.285.813,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 98.872.650,00 71.180.152,00 51.461.783,00 51.491.235,00 49.285.813,00
Ödenmiş Sermaye 41.500.000,00 41.500.000,00 41.500.000,00 41.500.000,00 41.500.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 8.642.368,00 8.642.368,00 8.642.368,00 8.642.368,00 8.642.368,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 359.793,00 359.793,00 359.793,00 359.793,00 359.793,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -11.493.778,00 -11.493.778,00 -11.493.778,00 -6.450.976,00 -6.450.976,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -11.493.778,00 -11.493.778,00 -11.493.778,00 -6.450.976,00 -6.450.976,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -11.493.778,00 -11.493.778,00 -11.493.778,00 -6.450.976,00 -6.450.976,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -844.865,00 -871.580,00 -867.867,00 -631.685,00 -696.621,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları -844.865,00 -871.580,00 -867.867,00 -631.685,00 -696.621,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 4.613.361,00 4.613.361,00 3.906.090,00 3.906.090,00 3.906.090,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 3.695.906,00 3.695.906,00 1.842.497,00 1.842.497,00 1.842.497,00
Net Dönem Karı/Zararı 52.399.865,00 24.734.082,00 7.572.680,00 2.323.148,00 182.662,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 803.803.571,00 637.722.951,00 577.712.767,00 378.314.009,00 364.163.684,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi