Geri Dön

CELHA | Celik Halat


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,65
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 29,69
BIST-100'deki Ağırlığı 0,25
F/K Oranı 28,63
Piyasa Değ. / Defter Değ. 3,14
Dibe Uzaklık 37,56
Piyasa Değeri (USD) 32.536.906,09
Piyasa Değeri (TL) 1.049.120.000,00
Özsermaye (TL) 334.595.897,00
Sermaye (TL) 41.500.000,00
Net Kar (TL) 36.643.793,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu CELHA
Sektör Çelik halat, galvinizli tel, monotoron, yaylık teli,lastik teli
Adres Ertuğrul Gazi Mah. Şehitler Cad. No : 2 Kartepe / KOCAELİ
Telefon 0262 371 12 80
Faks 0262 371 51 15
Web www.celikhalat.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
ARTAŞ İNŞAAT SANAYİ VE TİCAR ET A Ş 43.471.223,45 52,37
BETATRANS LOJİSTİK İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 14.490.407,81 17,46
MARMARA CAPITAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 5.060.096,00 6,10
TOPLAM 83.000.000,00 100,00
DİĞER 19.978.272,74 24,07
Toplam 166.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
CELIK HALAT NETHERLANDS B.V. 1.000,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
25.01.2024 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,96
29.04.2022 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
15.02.2021 Rüçhan Hakkı / Bölünme 2,35
30.04.2019 Nakit Temettü / Bölünme 1,11
18.04.2018 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
10.05.2017 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
15.05.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
20.07.2009 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,10
31.03.2008 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,02
18.07.2003 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,25
25.03.2003 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,50
10.09.2002 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,00
25.07.2000 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,00
31.05.1999 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
01.06.1998 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
18.06.1997 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,85
Gelir Tablosu 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 1.699.167.026,00 995.858.641,00 688.392.857,00 324.785.546,00 1.422.045.792,00
Satışların Maliyeti (-) -1.492.654.734,00 -862.766.575,00 -596.505.312,00 -295.008.820,00 -1.239.549.287,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 206.512.292,00 133.092.066,00 91.887.545,00 29.776.726,00 182.496.505,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 206.512.292,00 133.092.066,00 91.887.545,00 29.776.726,00 182.496.505,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -103.668.731,00 -41.101.791,00 -26.580.326,00 -17.877.036,00 -38.077.976,00
Pazarlama Giderleri (-) -77.600.913,00 -49.368.346,00 -34.897.029,00 -18.016.666,00 -92.280.932,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -15.597.645,00 -4.955.284,00 -3.441.235,00 -807.679,00 -1.428.738,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 274.492.331,00 150.003.173,00 137.687.453,00 13.462.196,00 82.608.739,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -270.728.826,00 -142.034.268,00 -126.752.031,00 -6.985.693,00 -58.324.773,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 13.408.508,00 45.635.550,00 37.904.377,00 -448.152,00 74.992.825,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 61.420,00 0,00 0,00 0,00 194.915,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 13.469.928,00 45.635.550,00 37.904.377,00 -448.152,00 75.187.740,00
Finansman Giderleri (-) -187.672.994,00 -76.576.492,00 -37.369.488,00 -17.702.673,00 -65.967.956,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -21.144.052,00 -30.940.942,00 534.889,00 -18.150.825,00 9.219.784,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 57.787.845,00 -14.312.791,00 -11.912.997,00 -2.420.722,00 -94.754,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 57.787.845,00 -14.312.791,00 -11.912.997,00 -2.420.722,00 -94.754,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 36.643.793,00 -45.253.733,00 -11.378.108,00 -20.571.547,00 9.125.030,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 36.643.793,00 -45.253.733,00 -11.378.108,00 -20.571.547,00 9.125.030,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 36.643.793,00 -45.253.733,00 -11.378.108,00 -20.571.547,00 9.125.030,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,22
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 1.642.485,00 1.500.016,00 -348.369,00 -566.010,00 -28.388.426,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 1.875.020,00 -435.461,00 -923.971,00 -35.485.533,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -547.495,00 -375.004,00 87.092,00 357.961,00 7.097.107,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar -317.716,00 1.118.566,00 1.262.190,00 0,00 350.326,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 1.262.190,00 0,00 350.326,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 1.324.769,00 2.618.582,00 913.821,00 -566.010,00 -28.038.100,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 37.968.562,00 -42.635.151,00 -10.464.287,00 -21.137.557,00 -18.913.070,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 664.813.974,00 896.160.496,00 857.665.519,00 579.536.042,00 543.194.363,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 49.421.242,00 30.027.905,00 76.926.660,00 48.426.144,00 49.074.113,00
Finansal Yatırımlar 114.366,00 69.408,00 69.408,00 69.408,00 69.408,00
Ticari Alacaklar 206.767.562,00 212.786.134,00 321.753.481,00 204.418.364,00 216.941.038,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 206.767.562,00 212.786.134,00 321.753.481,00 204.418.364,00 216.941.038,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 35.733.973,00 18.955.302,00 45.480.159,00 17.574.685,00 11.782.502,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 35.733.973,00 18.955.302,00 45.480.159,00 17.574.685,00 11.782.502,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 248.833.518,00 420.391.400,00 332.761.672,00 278.920.200,00 236.446.957,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 74.431.747,00 137.157.785,00 66.057.582,00 13.810.099,00 12.103.080,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 864.192,00 759.985,00 678.267,00 7.384.743,00 7.080.040,00
Diğer Dönen Varlıklar 48.647.374,00 76.012.577,00 13.938.290,00 8.932.399,00 9.697.225,00
ARA TOPLAM 664.813.974,00 896.160.496,00 857.665.519,00 579.536.042,00 543.194.363,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 825.175.840,00 291.745.168,00 195.777.423,00 167.910.561,00 164.817.804,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 759.628.972,00 240.523.943,00 146.290.194,00 126.483.880,00 126.821.598,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 26.733.919,00 24.640.383,00 23.150.782,00 22.503.072,00 20.751.617,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 7.052.660,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 23.031.730,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 14.161.164,00 0,00 404.986,00 9.994.963,00 12.230.891,00
Diğer Duran Varlıklar 317.665,00 493.778,00 457.947,00 396.636,00 534.842,00
TOPLAM VARLIKLAR 1.489.989.814,00 1.187.905.664,00 1.053.442.942,00 747.446.603,00 708.012.167,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.121.169.542,00 1.166.903.633,00 998.726.343,00 698.255.274,00 614.723.060,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 620.062.333,00 619.239.790,00 225.819.170,00 268.120.976,00 250.741.603,00
- Banka Kredileri 619.745.499,00 614.196.141,00 220.752.935,00 260.859.893,00 250.142.831,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 279.843,00 631.885,00 968.941,00 8.455.810,00 8.224.102,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 93.667.166,00 202.336.125,00 452.743.483,00 264.799.972,00 228.491.648,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 93.667.166,00 202.336.125,00 452.743.483,00 264.799.972,00 228.491.648,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 8.026.576,00 4.662.580,00 4.734.619,00 30.531.975,00 3.384.409,00
Diğer Borçlar 383.068.587,00 325.650.000,00 286.233.110,00 104.722.068,00 101.506.491,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 383.068.587,00 325.650.000,00 286.233.110,00 104.722.068,00 101.506.491,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 9.244.105,00 0,00 0,00 18.340.968,00 19.134.733,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 4.473.663,00 4.055.275,00 4.827.133,00 2.080.175,00 2.126.102,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 919.627,00 579.766,00 1.351.624,00 1.130.775,00 1.176.702,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 3.554.036,00 3.475.509,00 3.475.509,00 949.400,00 949.400,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 2.347.269,00 1.426.729,00 750.417,00 1.203.330,00 1.113.972,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 34.224.375,00 36.100.469,00 37.644.173,00 42.792.173,00 65.752.394,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00 58.053,00 58.053,00 3.896.524,00 3.986.986,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 34.224.375,00 33.585.512,00 37.586.120,00 38.895.649,00 61.765.408,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 34.224.375,00 33.585.512,00 37.586.120,00 38.895.649,00 61.765.408,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 2.456.904,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.155.393.917,00 1.203.004.102,00 1.036.370.516,00 741.047.447,00 680.475.454,00
Ö Z K A Y N A K L A R 334.595.897,00 -15.098.438,00 17.072.426,00 6.399.156,00 27.536.713,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 334.595.897,00 -15.098.438,00 17.072.426,00 6.399.156,00 27.536.713,00
Ödenmiş Sermaye 41.500.000,00 41.500.000,00 41.500.000,00 41.500.000,00 41.500.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 421.518.552,00 8.642.368,00 8.642.368,00 8.642.368,00 8.642.368,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 1.330.234,00 359.793,00 359.793,00 359.793,00 359.793,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -46.304.436,00 -38.382.188,00 -40.230.573,00 -40.965.755,00 -39.882.204,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -45.133.953,00 -38.382.188,00 -40.230.573,00 -40.621.381,00 -39.882.204,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -45.133.953,00 -38.382.188,00 -40.230.573,00 -40.621.381,00 -39.882.204,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları -1.170.483,00 601.025,00 744.649,00 -344.374,00 -517.541,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 601.025,00 744.649,00 0,00 -517.541,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 26.904.397,00 4.613.361,00 4.613.361,00 4.613.361,00 4.613.361,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -146.996.643,00 12.820.936,00 12.820.936,00 12.820.936,00 3.695.906,00
Net Dönem Karı/Zararı 36.643.793,00 -45.253.733,00 -11.378.108,00 -20.571.547,00 9.125.030,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 1.489.989.814,00 1.187.905.664,00 1.053.442.942,00 747.446.603,00 708.012.167,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 631.885,00 968.941,00 1.178.393,00 593.521,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 58.053,00 58.053,00 130.344,00 0,00
Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 3.766.180,00 0,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi