Geri Dön

CASA | Casa Emtia Petrol


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta -0,09
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 79,44
BIST-100'deki Ağırlığı 0,21
F/K Oranı 2,87
Piyasa Değ. / Defter Değ. 2,22
Dibe Uzaklık 99,32
Piyasa Değeri (USD) 14.257.735,58
Piyasa Değeri (TL) 470.645.000,00
Özsermaye (TL) 211.896.216,00
Sermaye (TL) 4.900.000,00
Net Kar (TL) 163.951.214,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu CASA
Sektör Balık unu,balık yağı üretmek ve hayvansal yemler yapmak,her çeşit su ürününü değerlendirmek,
Adres Çengeldere Mh. Ulus Cd. No: 25/1 Beykoz / İSTANBUL
Telefon +90 (216) 218 00 94
Faks
Web www.casaemtia.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
TOPLAM 0,00 0,00
Toplam 0,00 0,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
31.12.2021 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
27.12.2012 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 9,60
Gelir Tablosu 2024-3 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 0,00 598.769.936,00 409.529.609,00 303.124.845,00 289.501.189,00
Satışların Maliyeti (-) 0,00 400.249.802,00 400.249.802,00 295.693.099,00 281.502.465,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 0,00 198.520.134,00 9.279.807,00 7.431.746,00 7.998.724,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 0,00 198.520.134,00 9.279.807,00 7.431.746,00 7.998.724,00
Genel Yönetim Giderleri (-) 1.536.907,00 4.907.081,00 3.826.886,00 12.300.882,00 1.292.526,00
Pazarlama Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 0,00 1.175.074,00 1.175.074,00 1.512.100,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 0,00 0,00 7.180.705,00 0,00 4.787.047,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI -1.536.907,00 194.788.127,00 -552.710,00 -3.357.036,00 1.919.151,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 61.410.297,00 0,00 900.947,00 1.156.833,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 95.993.210,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI -1.536.907,00 160.205.214,00 -552.710,00 -2.456.089,00 3.075.984,00
Finansman gelirleri 0,00 74.710,00 74.710,00 0,00 0,00
Finansman Giderleri (-) 14,00 620.765,00 620.527,00 0,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 5.193.170,00 159.659.159,00 -1.098.527,00 -2.456.089,00 3.075.984,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 0,00 -1.257.966,00 -260.440,00 6.533.456,00 916.903,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 2.408.800,00 1.585.889,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 -1.257.966,00 -260.440,00 4.124.656,00 -668.986,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 5.193.170,00 160.917.125,00 -838.087,00 -8.989.545,00 2.159.081,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 5.193.170,00 160.917.125,00 -838.087,00 -8.989.545,00 2.159.081,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 5.193.170,00 160.917.125,00 -838.087,00 -8.989.545,00 2.159.081,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 7.526.044,00 2.498.567,00 136.407.877,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 2.388.523,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 110.044,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 8.813.525,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 7.526.044,00 2.498.567,00 136.407.877,00 8.813.525,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 5.193.170,00 168.443.169,00 1.660.480,00 127.418.332,00 10.972.606,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 5.193.170,00 168.443.169,00 1.660.480,00 127.418.332,00 10.972.606,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2024-3 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 28.890.991,00 28.566.591,00 187.803.958,00 682.244.529,00 382.672.691,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 1.682,00 13.280,00 6.420,00 5.658,00 5.899,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 15.058.951,00 14.747.536,00 174.022.759,00 235.772.027,00 56.572.157,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 15.058.951,00 14.747.536,00 174.022.759,00 235.772.027,00 56.572.157,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 516,00 2.754,00 2.277,00 2.792,00 2.792,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 516,00 2.754,00 2.277,00 2.792,00 2.792,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 432.714.949,00 316.703.997,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 9.545.725,00 9.545.725,00 9.545.725,00 9.545.725,00 1.243.056,00
Diğer Dönen Varlıklar 4.284.117,00 4.257.296,00 4.226.777,00 4.203.378,00 8.144.790,00
ARA TOPLAM 28.890.991,00 28.566.591,00 187.803.958,00 682.244.529,00 382.672.691,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 326.940.905,00 327.012.818,00 39.917.647,00 168.172.228,00 129.576.809,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 9.269.992,00 9.269.992,00 9.270.000,00 12.803.397,00 9.492.812,00
Maddi Duran Varlıklar 22.303.633,00 22.303.633,00 207.670,00 21.640,00 19.366,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 19.366,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 129.108.825,00 129.108.825,00 30.257.115,00 155.268.242,00 119.985.682,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-Bilgisayar Yazılımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 119.985.682,00
- İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 71.913,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 355.831.896,00 355.579.409,00 227.721.605,00 850.416.757,00 512.249.500,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 143.831.653,00 141.246.292,00 139.571.704,00 199.661.242,00 23.333.035,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 119.756.058,00 119.595.416,00 120.165.371,00 160.199.403,00 537.287,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 404.095,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 119.756.058,00 119.595.416,00 119.761.276,00 160.199.403,00 537.287,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.361.406,00 2.919.441,00 2.256.142,00 1.195.669,00 734.696,00
Diğer Borçlar 17.820.342,00 988.424,00 781.732,00 485.232,00 485.232,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 971.732,00 781.732,00 485.232,00 485.232,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 17.820.342,00 16.692,00 0,00 0,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 0,00 0,00 0,00 15.454.163,00 11.608.112,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 7.789.896,00 6.531.930,00 12.169.000,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 4.893.847,00 9.953.115,00 9.836.529,00 10.157.775,00 9.967.708,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 104.027,00 104.027,00 130.597,00 157.466.952,00 112.073.628,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 104.027,00 104.027,00 130.597,00 22.277.063,00 16.516.799,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 104.027,00 104.027,00 130.597,00 0,00 0,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 22.277.063,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 135.189.889,00 95.556.829,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 143.935.680,00 141.350.319,00 139.702.301,00 357.128.194,00 135.406.663,00
Ö Z K A Y N A K L A R 211.896.216,00 214.229.090,00 88.019.304,00 493.288.563,00 376.842.837,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 211.896.216,00 214.229.090,00 88.019.304,00 493.288.563,00 376.842.837,00
Ödenmiş Sermaye 4.900.000,00 4.900.000,00 4.900.000,00 4.900.000,00 4.900.000,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sermaye Düzeltme Farkları 97.374.387,00 97.374.387,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 10.761,00 10.761,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 2.498.567,00 372.940.654,00 245.346.302,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 372.940.654,00 245.346.302,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 7.526.044,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 197.583.212,00 197.583.212,00 52.359.968,00 47.715.798,00 47.715.798,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -93.154.553,00 -254.071.678,00 29.109.617,00 76.732.417,00 76.732.417,00
Net Dönem Karı/Zararı 5.193.170,00 160.917.125,00 -838.087,00 -8.989.545,00 2.159.081,00
Diğer Yedekler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 355.831.896,00 355.579.409,00 227.721.605,00 850.416.757,00 512.249.500,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi