Geri Dön

BSOKE | Batisoke Cimento


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,20
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 25,33
BIST-100'deki Ağırlığı 6,47
F/K Oranı 10,94
Piyasa Değ. / Defter Değ. 2,51
Dibe Uzaklık 25,65
Piyasa Değeri (USD) 295.996.724,93
Piyasa Değeri (TL) 9.544.000.000,00
Özsermaye (TL) 3.803.474.000,00
Sermaye (TL) 400.000.000,00
Net Kar (TL) 872.513.000,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu BSOKE
Sektör Klinker ve Çimento
Adres ANKARA CADDESİ NO:335 BORNOVA İZMİR
Telefon 0.232.4784400
Faks 0.232.4784444
Web www.batisoke.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
BATICİM BATI ANADOLU CİMENTO SANAYİİ A Ş 298.494.052,78 74,62
TOPLAM 400.000.000,00 100,00
DİĞER 101.505.947,22 25,38
Toplam 800.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
14.08.2018 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,07
14.08.2017 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,67
27.05.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
28.05.2014 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
31.05.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
31.05.2012 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
16.05.2011 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
25.05.2009 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,40
15.04.2008 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
30.03.2007 Nakit Temettü / Bölünme 1,13
30.03.2006 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
22.02.2005 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
17.06.2004 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 5,00
03.05.2004 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
28.03.2003 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
27.03.2002 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
Gelir Tablosu 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 4.122.085.000,00 2.225.832.000,00 1.551.775.000,00 674.877.000,00 2.114.546.000,00
Satışların Maliyeti (-) -3.544.848.000,00 -1.568.841.000,00 -1.166.776.000,00 -536.192.000,00 -1.948.341.000,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 577.237.000,00 656.991.000,00 384.999.000,00 138.685.000,00 166.205.000,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 577.237.000,00 656.991.000,00 384.999.000,00 138.685.000,00 166.205.000,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -123.693.000,00 -64.111.000,00 -34.325.000,00 -16.095.000,00 -46.337.000,00
Pazarlama Giderleri (-) -256.623.000,00 -129.967.000,00 -86.577.000,00 -33.694.000,00 -68.568.000,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 201.867.000,00 132.621.000,00 35.256.000,00 15.359.000,00 46.980.000,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -480.040.000,00 -272.001.000,00 -242.202.000,00 -39.416.000,00 -131.650.000,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI -81.252.000,00 323.533.000,00 57.151.000,00 64.839.000,00 -33.370.000,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 355.000,00 0,00 0,00 5.295.000,00 141.912.000,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 -95.849.000,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 14.402.000,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI -80.897.000,00 323.533.000,00 57.151.000,00 70.134.000,00 27.095.000,00
Finansman Gelirleri 60.908.000,00 12.863.000,00 11.969.000,00 3.664.000,00 3.974.000,00
Finansman Giderleri (-) -2.166.470.000,00 -1.287.643.000,00 -937.467.000,00 -139.520.000,00 -885.954.000,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 30.406.000,00 -951.247.000,00 -868.347.000,00 -65.722.000,00 -854.885.000,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 842.107.000,00 38.627.000,00 18.083.000,00 6.153.000,00 85.170.000,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 842.107.000,00 38.627.000,00 18.083.000,00 6.153.000,00 85.170.000,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 872.513.000,00 -912.620.000,00 -850.264.000,00 -59.569.000,00 -769.715.000,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 872.513.000,00 -912.620.000,00 -850.264.000,00 -59.569.000,00 -769.715.000,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 872.513.000,00 -912.620.000,00 -850.264.000,00 -59.569.000,00 -769.715.000,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 2,18 -2,28 -2,13 -0,15 -1,92
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 419.553.000,00 -128.701.000,00 -3.868.000,00 -10.648.000,00 816.859.000,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 576.437.000,00 0,00 0,00 0,00 920.150.000,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -22.510.000,00 -13.155.000,00 -4.835.000,00 -13.309.000,00 -22.031.000,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 5.627.000,00 3.289.000,00 967.000,00 2.661.000,00 4.406.000,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 103.540.000,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -134.374.000,00 -115.546.000,00 967.000,00 2.661.000,00 -184.800.000,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 419.553.000,00 -128.701.000,00 -3.868.000,00 -10.648.000,00 816.859.000,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 1.292.066.000,00 -1.041.321.000,00 -854.132.000,00 -70.217.000,00 47.144.000,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 1.589.778.000,00 1.403.693.000,00 1.134.806.000,00 1.090.157.000,00 823.724.000,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 21.082.000,00 77.771.000,00 51.543.000,00 43.002.000,00 40.445.000,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 646.361.000,00 348.608.000,00 370.133.000,00 387.770.000,00 265.084.000,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 120.104.000,00 79.772.000,00 105.827.000,00 104.001.000,00 91.323.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 526.257.000,00 268.836.000,00 264.306.000,00 283.769.000,00 173.761.000,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 9.140.000,00 9.371.000,00 12.048.000,00 7.127.000,00 5.598.000,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 5.592.000,00 5.291.000,00 9.505.000,00 5.076.000,00 4.325.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 3.548.000,00 4.080.000,00 2.543.000,00 2.051.000,00 1.273.000,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 728.276.000,00 744.519.000,00 541.986.000,00 470.015.000,00 342.718.000,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 47.515.000,00 88.215.000,00 34.341.000,00 71.373.000,00 67.144.000,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 236.000,00 197.000,00 164.000,00 127.000,00 84.000,00
Diğer Dönen Varlıklar 137.168.000,00 135.012.000,00 124.591.000,00 110.743.000,00 102.651.000,00
ARA TOPLAM 1.589.778.000,00 1.403.693.000,00 1.134.806.000,00 1.090.157.000,00 823.724.000,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 7.236.846.000,00 2.487.608.000,00 2.502.095.000,00 2.503.559.000,00 2.519.432.000,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 7.225.738.000,00 2.472.559.000,00 2.487.398.000,00 2.502.433.000,00 2.511.091.000,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.958.000,00 329.000,00 357.000,00 386.000,00 415.000,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 8.826.624.000,00 3.891.301.000,00 3.636.901.000,00 3.593.716.000,00 3.343.156.000,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.529.818.000,00 2.281.347.000,00 2.027.181.000,00 1.657.639.000,00 1.367.690.000,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 405.309.000,00 361.602.000,00 451.969.000,00 519.799.000,00 504.423.000,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 389.745.000,00 527.921.000,00 296.786.000,00 168.187.000,00 109.439.000,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 676.153.000,00 747.749.000,00 775.810.000,00 651.966.000,00 668.559.000,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 125.440.000,00 114.381.000,00 64.453.000,00 12.330.000,00 27.372.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 550.713.000,00 633.368.000,00 711.357.000,00 639.636.000,00 641.187.000,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 12.989.000,00 17.251.000,00 22.929.000,00 31.306.000,00 6.307.000,00
Diğer Borçlar 906.869.000,00 497.630.000,00 383.256.000,00 197.017.000,00 6.364.000,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 900.250.000,00 489.191.000,00 375.247.000,00 192.517.000,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 6.619.000,00 8.439.000,00 8.009.000,00 4.500.000,00 6.364.000,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 1.144.000,00 1.579.000,00 1.579.000,00 15.000.000,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.144.000,00 1.579.000,00 1.579.000,00 15.000.000,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 11.833.000,00 8.114.000,00 4.333.000,00 7.199.000,00 5.066.000,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.493.332.000,00 2.580.796.000,00 2.393.373.000,00 1.935.815.000,00 1.904.987.000,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 2.399.841.000,00 2.306.098.000,00 2.222.817.000,00 1.756.097.000,00 1.716.091.000,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 78.679.000,00 16.370.000,00 59.755.000,00 58.680.000,00 59.045.000,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 56.240.000,00 0,00 46.671.000,00 46.388.000,00 48.122.000,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 22.439.000,00 16.370.000,00 13.084.000,00 12.292.000,00 10.923.000,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 14.812.000,00 206.770.000,00 110.801.000,00 121.038.000,00 129.851.000,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 5.023.150.000,00 4.862.143.000,00 4.420.554.000,00 3.593.454.000,00 3.272.677.000,00
Ö Z K A Y N A K L A R 3.803.474.000,00 -970.842.000,00 -783.653.000,00 262.000,00 70.479.000,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 3.803.474.000,00 -970.842.000,00 -783.653.000,00 262.000,00 70.479.000,00
Ödenmiş Sermaye 400.000.000,00 400.000.000,00 400.000.000,00 400.000.000,00 400.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 3.563.553.000,00 59.825.000,00 59.825.000,00 59.825.000,00 59.825.000,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 2.877.000,00 511.000,00 511.000,00 511.000,00 511.000,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 464.730.000,00 1.157.602.000,00 1.290.087.000,00 1.298.613.000,00 1.309.261.000,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 464.730.000,00 1.157.602.000,00 1.290.087.000,00 1.298.613.000,00 1.309.261.000,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -51.268.000,00 -31.569.000,00 -25.571.000,00 -32.351.000,00 -21.703.000,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 259.684.000,00 20.178.000,00 20.178.000,00 20.178.000,00 20.178.000,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -1.758.751.000,00 -1.696.147.000,00 -1.703.799.000,00 -1.719.105.000,00 -949.390.000,00
Net Dönem Karı/Zararı 872.513.000,00 -912.620.000,00 -850.264.000,00 -59.569.000,00 -769.715.000,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 8.826.624.000,00 3.891.301.000,00 3.636.901.000,00 3.593.716.000,00 3.343.156.000,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi