Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu BSOKE
Sektör Klinker ve Çimento
Adres Ankara Asfaltı, No:335 Bornova/İzmir
Telefon (0232) 388 00 60
Faks (0232) 388 34 06
Web http://
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
BATICİM BATI ANADOLU CİMENTO SANAYİİ A Ş 298.494.052,78 74,62
İSMAİL TARMAN 38.395.173,62 9,60
DİĞER 63.110.773,60 15,78
Toplam 400.000.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. 7.374.633,51 4,10
BATIÇİM ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. 36.025.000,00 30,02
Tarih Açıklama Katsayı
14.08.2018 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,07
14.08.2017 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,67
27.05.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
28.05.2014 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
31.05.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
31.05.2012 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
16.05.2011 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
25.05.2009 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,40
15.04.2008 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
30.03.2007 Nakit Temettü / Bölünme 1,13
30.03.2006 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
22.02.2005 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
17.06.2004 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 5,00
03.05.2004 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
28.03.2003 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
27.03.2002 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
Gelir Tablosu 2020-6 2020-3 2019-12 2019-9 2019-6
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 191.076.037,00 114.547.612,00 237.007.484,00 196.745.469,00 159.706.119,00
Satışların Maliyeti (-) -171.276.694,00 -102.596.437,00 -268.786.379,00 -197.131.949,00 -155.798.927,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 19.799.343,00 11.951.175,00 -31.778.895,00 -386.480,00 3.907.192,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 19.799.343,00 11.951.175,00 -31.778.895,00 -386.480,00 3.907.192,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -7.832.114,00 -4.011.920,00 -17.232.453,00 -13.058.180,00 -8.039.751,00
Pazarlama Giderleri (-) -34.996.977,00 -22.870.963,00 -44.874.877,00 -39.921.785,00 -33.320.388,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 12.024.883,00 6.502.910,00 20.323.756,00 18.011.287,00 13.157.925,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -12.481.734,00 -8.089.571,00 -23.413.049,00 -17.635.470,00 -11.752.157,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI -23.486.599,00 -16.518.369,00 -96.975.518,00 -52.990.628,00 -36.047.179,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 416.549,00 234.766,00 943.647,00 856.619,00 671.028,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 -1.151.600,00 -1.151.600,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar -1.506.447,00 -248.057,00 -1.536.252,00 -435.761,00 -432.865,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI -24.576.497,00 -16.531.660,00 -97.568.123,00 -53.721.370,00 -36.960.616,00
Finansman Gelirleri 186.600,00 186.600,00 730.343,00 0,00 7.534.518,00
Finansman Giderleri (-) -144.729.571,00 -74.474.447,00 -109.688.202,00 -46.024.590,00 -81.090.632,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -169.119.468,00 -90.819.507,00 -206.525.982,00 -99.745.960,00 -110.516.730,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -3.179.160,00 -2.339.118,00 7.825.936,00 -2.166.817,00 -992.680,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -3.179.160,00 -2.339.118,00 7.825.936,00 -2.166.817,00 -992.680,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -172.298.628,00 -93.158.625,00 -198.700.046,00 -101.912.777,00 -111.509.410,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -172.298.628,00 -93.158.625,00 -198.700.046,00 -101.912.777,00 -111.509.410,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları -172.298.628,00 -93.158.625,00 -198.700.046,00 -101.912.777,00 -111.509.410,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç -0,43 -0,23 -0,50 -0,25 -0,28
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -657.721,00 -846.524,00 -1.277.846,00 -1.358.651,00 -1.115.080,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -822.151,00 -1.058.155,00 -1.597.308,00 -1.698.314,00 -1.393.850,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 164.430,00 211.631,00 319.462,00 339.663,00 278.770,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 164.430,00 211.631,00 319.462,00 339.663,00 278.770,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 700.590,00 -8.407.083,00 6.305.312,00 1.471.240,00 -2.592.183,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri -36.874,00 442.477,00 -331.858,00 -77.434,00 136.431,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 42.869,00 -9.253.607,00 5.027.466,00 112.589,00 -3.707.263,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: -172.255.759,00 -102.412.232,00 -193.672.580,00 -101.800.188,00 -115.216.673,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2020-6 2020-3 2019-12 2019-9 2019-6
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 223.251.881,00 259.599.099,00 231.603.288,00 223.859.528,00 147.882.404,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 3.558.224,00 36.641.774,00 50.588.796,00 36.267.916,00 1.283.404,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 41.968.761,00 59.394.256,00 33.411.291,00 25.327.453,00 25.539.399,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 12.763.363,00 17.714.734,00 9.200.823,00 7.372.299,00 2.996.339,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 29.205.398,00 41.679.522,00 24.210.468,00 17.955.154,00 22.543.060,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 842.029,00 897.888,00 362.983,00 7.222.823,00 242.414,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 373.903,00 466.697,00 158.415,00 7.095.701,00 212.055,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 468.126,00 431.191,00 204.568,00 127.122,00 30.359,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 21.002,00
Stoklar 119.460.070,00 91.937.274,00 100.373.863,00 99.873.893,00 79.649.382,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 2.406.922,00 14.760.159,00 1.502.055,00 10.846.745,00 2.931.935,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 166.733,00 125.075,00 107.830,00 148.283,00 129.811,00
Diğer Dönen Varlıklar 54.849.142,00 55.842.673,00 45.256.470,00 44.172.415,00 38.085.057,00
ARA TOPLAM 223.251.881,00 259.599.099,00 231.603.288,00 223.859.528,00 147.882.404,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 1.078.111.114,00 1.081.682.714,00 1.104.479.608,00 1.105.893.784,00 1.106.898.417,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 30.431.284,00 31.689.674,00 31.937.731,00 33.038.222,00 33.041.118,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 981.936.216,00 992.731.248,00 1.005.058.093,00 1.019.116.612,00 1.017.475.378,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 394.508,00 404.703,00 414.899,00 425.110,00 435.353,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 38.610.710,00 39.977.303,00 41.662.314,00 31.944.186,00 33.271.296,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 1.301.362.995,00 1.341.281.813,00 1.336.082.896,00 1.329.753.312,00 1.254.780.821,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 428.328.132,00 438.033.085,00 413.445.120,00 371.686.952,00 332.941.701,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 213.789.705,00 236.777.073,00 198.299.130,00 185.591.057,00 83.540.531,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 96.743.282,00 65.220.653,00 86.014.568,00 68.120.589,00 89.850.231,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 90.161.320,00 129.440.713,00 63.685.059,00 73.034.046,00 94.339.529,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 8.403.228,00 7.029.590,00 3.404.060,00 3.881.343,00 8.345.129,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 81.758.092,00 122.411.123,00 60.280.999,00 69.152.703,00 85.994.400,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 2.839.794,00 3.198.500,00 2.439.543,00 2.495.312,00 3.187.183,00
Diğer Borçlar 21.580.740,00 782.265,00 61.150.619,00 32.429.037,00 50.515.884,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 20.773.200,00 0,00 60.241.406,00 31.526.846,00 49.209.790,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 807.540,00 782.265,00 909.213,00 902.191,00 1.306.094,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 0,00 0,00 0,00 8.681.115,00 8.948.770,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 3.213.291,00 2.613.881,00 1.856.201,00 1.335.796,00 2.559.573,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 754.890.819,00 715.261.157,00 632.237.973,00 575.794.165,00 552.983.410,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 735.082.530,00 695.661.028,00 614.037.148,00 558.362.876,00 536.055.937,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 19.808.289,00 19.600.129,00 18.200.825,00 17.431.289,00 16.927.473,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 15.557.393,00 15.488.083,00 14.180.618,00 13.688.096,00 13.301.886,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 4.250.896,00 4.112.046,00 4.020.207,00 3.743.193,00 3.625.587,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.183.218.951,00 1.153.294.242,00 1.045.683.093,00 947.481.117,00 885.925.111,00
Ö Z K A Y N A K L A R 118.144.044,00 187.987.571,00 290.399.803,00 382.272.195,00 368.855.710,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 118.144.044,00 187.987.571,00 290.399.803,00 382.272.195,00 368.855.710,00
Ödenmiş Sermaye 400.000.000,00 400.000.000,00 400.000.000,00 400.000.000,00 400.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 59.824.631,00 59.824.631,00 59.824.631,00 59.824.631,00 59.824.631,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 511.025,00 511.025,00 511.025,00 511.025,00 511.025,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 55.259.916,00 55.071.113,00 55.917.637,00 55.836.832,00 56.080.403,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 55.259.916,00 55.071.113,00 55.917.637,00 55.836.832,00 56.080.403,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -2.287.479,00 -2.476.282,00 -1.629.758,00 -1.710.563,00 -1.466.992,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 4.546.050,00 -4.561.623,00 3.845.460,00 -988.612,00 -5.052.035,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 4.546.050,00 -4.561.623,00 3.845.460,00 -988.612,00 -5.052.035,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 20.177.875,00 20.177.875,00 20.177.875,00 20.177.875,00 20.177.875,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -249.685.708,00 -249.685.708,00 -50.985.662,00 -50.985.662,00 -50.985.662,00
Net Dönem Karı/Zararı -172.298.628,00 -93.158.625,00 -198.700.046,00 -101.912.777,00 -111.509.410,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 1.301.362.995,00 1.341.281.813,00 1.336.082.896,00 1.329.753.312,00 1.254.780.821,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi