Geri Dön

Haberler

Listelenecek haber bulunamadı.

Batıliman Liman İşletmeleri tarafından yapılması planlanan liman revizyonu projesi için 'ÇED Olumlu' kararı verildi. Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğünün internet sitesinde konu ile ilgili yapılan açıklamada şu bilgiler verildi: "İZMİR ili ALİAĞA, ilcesi ÇAKMAKLI KÖYÜ MEVKİİ mevkiindeki BATILİMAN LİMAN İŞLETMELERİ A.Ş. tarafından yapılması planlanan LİMAN REVİZYONU projesi ile ilgili olarak Bakanlığımıza sunulan ÇED Raporu İnceleme Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenmiş ve değerlendirilmiştir. Proje ile ilgili olarak ÇED Yönetmeliğinin 14. maddesi gereğince Komisyon çalışmaları ve halkın görüşleri dikkate alınarak Bakanlığımızca “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu” Kararı verilmiş olup İZMİR Valiliği(Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) tarafından kararın halka duyurulması gerekmektedir. Ayrıca, söz konusu projeye ait Nihai ÇED Raporu ve eklerinde belirtilen hususlar ile 2872 sayılı Çevre Kanununa istinaden yürürlüğe giren yönetmeliklerin ilgili hükümlerine uyulması, mer’i mevzuat uyarınca ilgili kurum/kuruluşlardan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir." https://ced.csb.gov.tr/izmir-ili-aliaga---ilcesi-ced-olumlu--duyuru-396195 Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com ) http://www.foreks.com http://twitter.com/ForeksTurkey