Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,72
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 10,16
BIST-100'deki Ağırlığı 3,04
F/K Oranı 22,60
Piyasa Değ. / Defter Değ. 1,91
Dibe Uzaklık 10,20
Piyasa Değeri (USD) 405.161.779,82
Piyasa Değeri (TL) 2.138.869.293,75
Özsermaye (TL) 1.120.067.533,00
Sermaye (TL) 305.116.875,00
Net Kar (TL) 94.622.459,00
 

Raporlar

  • Brisa 4Ç17 Tele-konferans notları Brisa geçen hafta açıklanan 4Ç17 sonuçları ve 2018 beklentilerini le ilgili bir tele-konferans düzenledi. Şirket 4Ç17’de 85 milyon T...
Konu Açıklama
BIST Kodu BRISA
Sektör HER TİP VE NEVİDE DIŞ, İÇ LASTİK ÜRETİMİ VE SATIŞI
Adres İstanbul Sabancı Center Kule 2 Kat 3 4.Levent/İstanbul
Telefon 0212 385 84 50
Faks 0212 385 84 55
Web http://www.brisa.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
BRIDGESTONE CORPORATION 133.111.388,06 43,63
Diğer 38.894.098,88 12,75
HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 133.111.388,06 43,63
Toplam 305.116.875,00 100,01
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
29.03.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
25.03.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
24.03.2014 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
28.03.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
12.07.2012 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 41,00
02.05.2012 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
31.03.2011 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
06.04.2010 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
15.05.2009 Nakit Temettü / Bölünme 1,09
01.04.2008 Nakit Temettü / Bölünme 1,12
02.04.2007 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
03.04.2006 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
23.03.2005 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
24.03.2003 Nakit Temettü / Bölünme 1,16
12.04.2002 Nakit Temettü / Bölünme 1,10
09.04.2001 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
10.04.2000 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
05.04.1999 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
29.12.1997 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 7,00
Gelir Tablosu 2018-9 2018-6 2018-3 2017-12 2017-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 2.236.847.466,00 1.414.081.685,00 694.094.917,00 2.294.135.975,00 1.620.695.542,00
Satışların Maliyeti (-) -1.662.035.844,00 -1.068.746.452,00 -532.851.583,00 -1.682.952.842,00 -1.199.528.998,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 574.811.622,00 345.335.233,00 161.243.334,00 611.183.133,00 421.166.544,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 574.811.622,00 345.335.233,00 161.243.334,00 611.183.133,00 421.166.544,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -68.914.939,00 -41.837.657,00 -25.970.023,00 -162.418.329,00 -82.356.302,00
Pazarlama Giderleri (-) -211.855.916,00 -138.721.491,00 -67.140.694,00 -229.225.455,00 -171.341.200,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -859.127,00 -709.431,00 -316.543,00 -1.540.270,00 -5.962.439,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 232.730.824,00 88.252.713,00 34.171.642,00 83.264.270,00 58.112.802,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -217.611.856,00 -107.462.844,00 -24.516.817,00 -43.825.759,00 -27.808.478,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 268.623.379,00 144.856.523,00 77.470.899,00 257.437.590,00 191.810.927,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 186.246,00 144.923,00 123.331,00 300.032,00 230.240,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -4.478,00 -4.451,00 -4.451,00 -93.579,00 -9.359,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 268.805.147,00 144.996.995,00 77.589.779,00 257.644.043,00 192.031.808,00
Finansman Giderleri (-) -190.734.565,00 -123.783.387,00 -61.233.227,00 -160.337.114,00 -120.031.022,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 78.070.582,00 21.213.608,00 16.356.552,00 97.306.929,00 72.000.786,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -2.980.701,00 2.069.176,00 -4.958.045,00 -2.103.437,00 3.670.128,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -1.518.542,00 -575.656,00 -607.416,00 -1.820.468,00 -1.998.877,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -1.462.159,00 2.644.832,00 -4.350.629,00 -282.969,00 5.669.005,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 75.089.881,00 23.282.784,00 11.398.507,00 95.203.492,00 75.670.914,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 75.089.881,00 23.282.784,00 11.398.507,00 95.203.492,00 75.670.914,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 75.089.881,00 23.282.784,00 11.398.507,00 95.203.492,00 75.670.914,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,23 0,07 0,04 0,30 0,21
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2018-9 2018-6 2018-3 2017-12 2017-9
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 2.199.227.580,00 1.545.593.520,00 1.456.802.480,00 1.401.202.356,00 1.413.829.369,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 663.810.950,00 255.329.337,00 161.479.927,00 194.516.054,00 119.113.340,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 858.727.811,00 756.320.668,00 840.484.394,00 755.296.442,00 849.988.929,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 39.614.034,00 31.457.786,00 39.529.545,00 21.514.565,00 15.562.457,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 819.113.777,00 724.862.882,00 800.954.849,00 733.781.877,00 834.426.472,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 22.193.796,00 17.995.175,00 16.412.193,00 16.148.540,00 6.762.472,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 912.158,00 200.180,00 193.547,00 6.731.773,00 80.177,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 21.281.638,00 17.794.995,00 16.218.646,00 9.416.767,00 6.682.295,00
Türev Araçlar 22.841.486,00 8.835.146,00 4.444.304,00 115.529,00 799.186,00
Stoklar 597.194.155,00 463.817.580,00 393.519.768,00 393.225.371,00 400.469.775,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 32.975.165,00 32.213.658,00 40.242.332,00 20.609.068,00 36.670.730,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 529.323,00 0,00 230.653,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 1.484.217,00 10.552.633,00 219.562,00 21.060.699,00 24.937,00
ARA TOPLAM 2.199.227.580,00 1.545.593.520,00 1.456.802.480,00 1.401.202.356,00 1.413.829.369,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 3.431.008.254,00 2.558.767.037,00 2.158.096.186,00 2.051.611.919,00 1.872.017.825,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 1.722.893.696,00 1.698.445.789,00 1.691.829.607,00 1.692.960.221,00 1.435.382.418,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 61.397.501,00 60.271.054,00 58.848.021,00 60.555.339,00 57.137.308,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 65.521.423,00 68.497.504,00 66.896.414,00 61.023.341,00 64.175.970,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 20.344.660,00 22.153.118,00 24.083.722,00 18.004.081,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 30.792.642,00 26.706.109,00 28.134.619,00 28.407.601,00 176.066.719,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 7.091.785,00 21.567.755,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 5.630.235.834,00 4.104.360.557,00 3.614.898.666,00 3.452.814.275,00 3.285.847.194,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.641.944.593,00 940.943.595,00 1.137.583.474,00 1.075.878.841,00 1.128.612.378,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 368.433.152,00 0,00 124.092.655,00 43.347.269,00 335.576.388,00
- Banka Kredileri 368.433.152,00 0,00 124.092.655,00 0,00 335.576.388,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 873.680.198,00 656.737.987,00 580.371.398,00 587.509.498,00 421.071.342,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 403.230.504,00 292.796.507,00 277.370.629,00 230.009.776,00 181.716.956,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 470.449.694,00 363.941.480,00 303.000.769,00 357.499.722,00 239.354.386,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 31.116.603,00 28.880.341,00 32.341.357,00 24.746.722,00 25.945.191,00
Diğer Borçlar 7.289.517,00 20.506.494,00 16.435.782,00 13.275.398,00 2.479.701,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 1.337.772,00 949.961,00 913.343,00 951.582,00 759.837,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 5.951.745,00 19.556.533,00 15.522.439,00 12.323.816,00 1.719.864,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 3.927.947,00 4.349.319,00 5.769.035,00 9.030.751,00 15.024.654,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 240.601,00 0,00 50.621,00 0,00 1.281.905,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 127.875.837,00 81.114.991,00 88.496.968,00 27.611.892,00 83.472.071,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 19.675.813,00 21.794.415,00 18.824.038,00 20.273.264,00 11.486.538,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 108.200.024,00 59.320.576,00 69.672.930,00 7.338.628,00 71.985.533,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 220.613,00 128.067,00 0,00 0,00 958.658,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.868.223.708,00 2.279.270.841,00 1.728.815.133,00 1.693.455.414,00 1.527.383.356,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 2.678.138.015,00 2.151.502.809,00 1.666.808.070,00 1.622.349.866,00 1.412.746.944,00
Banka Kredileri 1.624.343.578,00 2.151.502.809,00 1.666.808.070,00 0,00 1.412.746.944,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 57.567.856,00 56.901.086,00 50.929.991,00 48.368.213,00 59.028.456,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 57.567.856,00 56.901.086,00 50.929.991,00 48.368.213,00 59.028.456,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 85.082.187,00 34.608.757,00 10.744.356,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 4.510.168.301,00 3.220.214.436,00 2.866.398.607,00 2.769.334.255,00 2.655.995.734,00
Ö Z K A Y N A K L A R 1.120.067.533,00 884.146.121,00 748.500.059,00 683.480.020,00 629.851.460,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.120.067.533,00 884.146.121,00 748.500.059,00 683.480.020,00 629.851.460,00
Ödenmiş Sermaye 305.116.875,00 305.116.875,00 305.116.875,00 305.116.875,00 305.116.875,00
Sermaye Düzeltme Farkları 54.985.701,00 54.985.701,00 54.985.701,00 54.985.701,00 54.985.701,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 4.903,00 4.903,00 4.903,00 4.903,00 4.903,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 3.215.946,00 3.215.946,00 5.356.878,00 6.484.504,00 -3.546.159,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 3.215.946,00 3.215.946,00 5.356.878,00 6.484.504,00 0,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 3.215.946,00 3.215.946,00 5.356.878,00 6.484.504,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 374.960.363,00 190.930.424,00 63.136.464,00 8.387.306,00 -15.678.013,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 374.960.363,00 190.930.424,00 63.136.464,00 8.387.306,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 121.961.367,00 121.876.991,00 121.876.991,00 117.202.932,00 117.202.932,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 184.732.497,00 184.732.497,00 186.623.740,00 96.094.307,00 96.094.307,00
Net Dönem Karı/Zararı 75.089.881,00 23.282.784,00 11.398.507,00 95.203.492,00 75.670.914,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 5.630.235.834,00 4.104.360.557,00 3.614.898.666,00 3.452.814.275,00 3.285.847.194,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi