Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,93
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 10,16
BIST-100'deki Ağırlığı 0,19
F/K Oranı 0,00
Piyasa Değ. / Defter Değ. 0,00
Dibe Uzaklık 10,20
Piyasa Değeri (USD) 0,00
Piyasa Değeri (TL) 0,00
Özsermaye (TL) 1.252.105.155,00
Sermaye (TL) 305.116.875,00
Net Kar (TL) 352.393.084,00
 

Raporlar

  • Brisa 4Ç17 Tele-konferans notları Brisa geçen hafta açıklanan 4Ç17 sonuçları ve 2018 beklentilerini le ilgili bir tele-konferans düzenledi. Şirket 4Ç17’de 85 milyon T...
Konu Açıklama
BIST Kodu BRISA
Sektör HER TİP VE NEVİDE DIŞ, İÇ LASTİK ÜRETİMİ VE SATIŞI
Adres İstanbul Sabancı Center Kule 2 Kat 3 4.Levent/İstanbul
Telefon 0212 385 84 50
Faks 0212 385 84 55
Web http://www.brisa.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
BRIDGESTONE CORPORATION 133.111.388,06 43,63
Diğer 38.894.098,88 12,75
HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 133.111.388,06 43,63
Toplam 305.116.875,00 100,01
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
25.03.2020 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
29.03.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
25.03.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
24.03.2014 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
28.03.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
12.07.2012 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 41,00
02.05.2012 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
31.03.2011 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
06.04.2010 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
15.05.2009 Nakit Temettü / Bölünme 1,09
01.04.2008 Nakit Temettü / Bölünme 1,12
02.04.2007 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
03.04.2006 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
23.03.2005 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
24.03.2003 Nakit Temettü / Bölünme 1,16
12.04.2002 Nakit Temettü / Bölünme 1,10
09.04.2001 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
10.04.2000 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
05.04.1999 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
29.12.1997 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 7,00
Gelir Tablosu 2020-9 2020-6 2020-3 2019-12 2019-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 2.827.100.485,00 1.694.688.832,00 976.901.844,00 3.558.329.305,00 2.651.819.036,00
Satışların Maliyeti (-) -2.048.232.286,00 -1.278.185.683,00 -718.773.142,00 -2.718.740.169,00 -2.030.686.265,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 778.868.199,00 416.503.149,00 258.128.702,00 839.589.136,00 621.132.771,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 778.868.199,00 416.503.149,00 258.128.702,00 839.589.136,00 621.132.771,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -88.992.658,00 -57.429.771,00 -31.474.811,00 -114.729.823,00 -75.133.372,00
Pazarlama Giderleri (-) -216.493.654,00 -141.715.519,00 -69.356.162,00 -302.251.240,00 -231.623.710,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -1.547.115,00 -1.248.227,00 -678.919,00 -1.371.339,00 -792.318,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 77.690.140,00 54.155.232,00 27.522.952,00 111.996.510,00 81.280.791,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -187.385.438,00 -114.811.595,00 -67.958.037,00 -151.077.332,00 -102.498.655,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 364.259.733,00 158.696.756,00 102.163.872,00 382.791.259,00 293.856.516,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 122.238,00 122.238,00 11.402,00 131.580,00 12.768,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -544.912,00 -445.017,00 -5.306,00 -2.073.154,00 -68.058,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 363.837.059,00 158.373.977,00 102.169.968,00 380.849.685,00 293.801.226,00
Finansman gelirleri 169.291.139,00 72.759.747,00 43.375.109,00 49.445.184,00 0,00
Finansman Giderleri (-) -238.015.388,00 -140.085.375,00 -71.125.364,00 -313.883.516,00 -218.924.179,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 295.112.810,00 91.048.349,00 74.419.713,00 116.411.353,00 74.877.047,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 17.584.592,00 5.874.878,00 1.811.942,00 -2.398.060,00 -559.436,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -3.720.816,00 -1.329.645,00 -1.124.512,00 -421.891,00 -745.246,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 21.305.408,00 7.204.523,00 2.936.454,00 -1.976.169,00 185.810,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 312.697.402,00 96.923.227,00 76.231.655,00 114.013.293,00 74.317.611,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 312.697.402,00 96.923.227,00 76.231.655,00 114.013.293,00 74.317.611,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 312.697.402,00 96.923.227,00 76.231.655,00 114.013.293,00 74.317.611,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,98 0,30 0,24 0,36 0,23
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2020-9 2020-6 2020-3 2019-12 2019-9
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 2.723.419.030,00 2.509.133.334,00 2.535.510.052,00 2.225.786.569,00 2.212.368.083,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 1.182.857.868,00 1.051.523.339,00 788.321.487,00 792.595.257,00 690.313.522,00
Finansal Yatırımlar 156.592.000,00 100.371.585,00 129.264.549,00 101.696.721,00 0,00
Ticari Alacaklar 712.383.465,00 676.572.087,00 890.994.756,00 621.298.796,00 842.258.783,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 42.734.954,00 25.430.846,00 27.264.027,00 28.776.114,00 58.853.848,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 669.648.511,00 651.141.241,00 863.730.729,00 592.522.682,00 783.404.935,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 9.854.887,00 9.766.893,00 8.431.060,00 9.199.672,00 15.616.403,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 107.373,00 91.228,00 71.031,00 65.474,00 216.190,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 9.747.514,00 9.675.665,00 8.360.029,00 9.134.198,00 15.400.213,00
Türev Araçlar 13.338.454,00 17.937.057,00 32.567.043,00 1.230.322,00 0,00
Stoklar 613.474.488,00 618.145.726,00 647.180.687,00 634.680.918,00 594.825.253,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 31.437.706,00 31.240.140,00 38.645.950,00 28.348.024,00 34.220.431,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 288.772,00 0,00 343.021,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 3.480.162,00 3.287.735,00 104.520,00 36.393.838,00 35.133.691,00
ARA TOPLAM 2.723.419.030,00 2.509.133.334,00 2.535.510.052,00 2.225.786.569,00 2.212.368.083,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 3.376.859.941,00 3.320.988.346,00 3.259.513.701,00 3.053.903.543,00 2.959.557.721,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 1.780.450.990,00 1.788.422.597,00 1.805.158.022,00 1.826.642.872,00 1.822.004.140,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 69.116.788,00 69.899.758,00 70.230.581,00 68.807.308,00 63.359.932,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 88.593.378,00 87.447.535,00 88.446.025,00 80.616.690,00 64.222.655,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 19.960.252,00 21.210.976,00 22.861.321,00 22.861.473,00 17.840.930,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 28.169.937,00 33.861.538,00 35.634.402,00 36.430.810,00 30.035.622,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 19.476.173,00 4.665.234,00 0,00 6.631.015,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 6.100.278.971,00 5.830.121.680,00 5.795.023.753,00 5.279.690.112,00 5.171.925.804,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.745.718.679,00 2.706.846.630,00 2.845.110.568,00 2.350.980.269,00 1.949.452.207,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 283.367.060,00 400.973.700,00 463.498.134,00 288.803.357,00 463.057.145,00
- Banka Kredileri 272.837.738,00 388.069.336,00 444.252.843,00 272.591.359,00 455.933.650,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 1.159.985.478,00 1.179.038.837,00 1.091.566.906,00 951.900.414,00 435.831.375,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 7.786.163,00 7.678.659,00 7.461.231,00 5.929.874,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 985.599.594,00 834.357.567,00 986.726.043,00 1.010.752.812,00 881.788.399,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 402.569.248,00 491.507.177,00 457.256.142,00 465.912.150,00 405.856.282,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 583.030.346,00 342.850.390,00 529.469.901,00 544.840.662,00 475.932.117,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 61.225.421,00 77.032.464,00 27.110.442,00 27.853.913,00 28.868.503,00
Diğer Borçlar 56.943.180,00 37.719.377,00 31.493.477,00 13.507.248,00 6.275.461,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 1.088.486,00 989.141,00 930.968,00 1.315.811,00 1.055.108,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 55.854.694,00 36.730.236,00 30.562.509,00 12.191.437,00 5.220.353,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 11.795.228,00 7.345.319,00 4.730.943,00 4.686.922,00 3.842.611,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 397.350,00 0,00 766.215,00 0,00 679.008,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 182.724.570,00 156.236.756,00 226.409.833,00 42.019.098,00 129.030.347,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 20.249.508,00 20.798.110,00 41.789.131,00 28.075.958,00 18.532.967,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 162.475.062,00 135.438.646,00 184.620.702,00 13.943.140,00 110.497.380,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 39.815,00 17.595,00 28.090,00 294,00 55.383,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.102.455.137,00 2.128.374.658,00 1.955.064.870,00 2.031.667.859,00 2.327.646.931,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.998.871.187,00 2.033.277.098,00 1.865.694.395,00 1.936.566.966,00 2.249.516.685,00
Banka Kredileri 1.988.087.926,00 2.021.275.314,00 1.852.490.382,00 1.927.316.061,00 2.241.439.788,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 10.783.261,00 12.001.784,00 13.204.013,00 9.250.905,00 8.076.897,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 102.777.227,00 94.290.837,00 84.103.284,00 82.307.274,00 66.405.387,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 102.777.227,00 94.290.837,00 84.103.284,00 82.307.274,00 66.405.387,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 5.125.616,00 0,00 580.688,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 4.848.173.816,00 4.835.221.288,00 4.800.175.438,00 4.382.648.128,00 4.277.099.138,00
Ö Z K A Y N A K L A R 1.252.105.155,00 994.900.392,00 994.848.315,00 897.041.984,00 894.826.666,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.252.105.155,00 994.900.392,00 994.848.315,00 897.041.984,00 894.826.666,00
Ödenmiş Sermaye 305.116.875,00 305.116.875,00 305.116.875,00 305.116.875,00 305.116.875,00
Sermaye Düzeltme Farkları 54.985.701,00 54.985.701,00 54.985.701,00 54.985.701,00 54.985.701,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 4.903,00 4.903,00 4.903,00 4.903,00 4.903,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -10.732.857,00 -7.241.309,00 -2.315.413,00 -4.013.009,00 6.089.645,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -10.732.857,00 -7.241.309,00 -2.315.413,00 -4.013.009,00 6.089.645,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -10.732.857,00 -7.241.309,00 -2.315.413,00 -4.013.009,00 6.089.645,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 108.641.584,00 63.719.448,00 79.433.047,00 25.359.530,00 52.770.657,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 108.641.584,00 63.719.448,00 79.433.047,00 25.359.530,00 52.770.657,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 127.693.782,00 127.693.782,00 127.693.782,00 124.224.838,00 124.224.838,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 353.497.183,00 353.497.183,00 353.497.183,00 277.149.271,00 277.149.271,00
Net Dönem Karı/Zararı 312.697.402,00 96.923.227,00 76.231.655,00 114.013.293,00 74.317.611,00
Diğer Yedekler 200.582,00 200.582,00 200.582,00 200.582,00 167.165,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 6.100.278.971,00 5.830.121.680,00 5.795.023.753,00 5.279.690.112,00 5.171.925.804,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi