Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temel Veriler

Beta 0,83
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 10,16
BIST-100'deki Ağırlığı 97.162.402.626,00
F/K Oranı 38,01
Piyasa Değ. / Defter Değ. 3,91
Dibe Uzaklık 10,20
Piyasa Değeri (USD) 612.863.643,79
Piyasa Değeri (TL) 2.242.609.031,25
Özsermaye (TL) 573.454.597,00
Sermaye (TL) 305.116.875,00
Net Kar (TL) 59.005.254,00
 

BRİSA Kademe Analizi

Fiyat Adet Yüzde (%) Alış Alış Yüzde (%) Satış Satış Yüzde (%)
7,380 200 0,04 200 0,07 0 0,00
7,370 37.760 7,51 34.420 11,77 3.340 1,58
7,360 94.238 18,73 60.136 20,57 34.102 16,18
7,350 150.905 30,00 92.072 31,49 58.833 27,92
7,340 188.719 37,51 105.521 36,09 83.198 39,48
7,330 31.273 6,22 0 0,00 31.273 14,84
A. Ort. T. Adet Alış Adet Alış Ort. Satış Adet Satış Ort.
7,350 503.095 210.746 7,350 292.349 7,350
Konu Açıklama
BIST Kodu BRISA
Sektör HER TİP VE NEVİDE DIŞ, İÇ LASTİK ÜRETİMİ VE SATIŞI
Adres İstanbul Sabancı Center Kule 2 Kat 3 4.Levent/İstanbul
Telefon 0212 385 84 50
Faks 0212 385 84 55
Web http://www.brisa.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
BRIDGESTONE CORPORATION 133.111.388,06 43,63
Diğer 38.894.098,88 12,75
HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 133.111.388,06 43,63
Toplam 305.116.875,00 100,01
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
29.03.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
25.03.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
24.03.2014 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
28.03.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
12.07.2012 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 41,00
02.05.2012 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
31.03.2011 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
06.04.2010 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
15.05.2009 Nakit Temettü / Bölünme 1,09
01.04.2008 Nakit Temettü / Bölünme 1,12
02.04.2007 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
03.04.2006 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
23.03.2005 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
24.03.2003 Nakit Temettü / Bölünme 1,16
12.04.2002 Nakit Temettü / Bölünme 1,10
09.04.2001 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
10.04.2000 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
05.04.1999 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
29.12.1997 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 7,00
Gelir Tablosu 2017-6 2017-3 2016-12 2016-9 2016-6
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 1.008.022.732,00 473.091.644,00 1.766.472.991,00 1.272.391.796,00 864.852.511,00
Satışların Maliyeti (-) -753.087.780,00 -344.723.315,00 -1.247.912.326,00 -894.414.874,00 -584.857.643,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 254.934.952,00 128.368.329,00 518.560.665,00 377.976.922,00 279.994.868,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 254.934.952,00 128.368.329,00 518.560.665,00 377.976.922,00 279.994.868,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -58.441.108,00 -21.596.464,00 -118.246.313,00 -73.933.058,00 -52.117.171,00
Pazarlama Giderleri (-) -116.927.146,00 -57.219.895,00 -227.072.976,00 -181.525.595,00 -135.497.498,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -3.925.848,00 -2.198.585,00 -6.722.094,00 -12.383.925,00 -8.199.557,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 40.542.286,00 19.538.862,00 79.232.992,00 57.966.287,00 41.661.402,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -16.662.319,00 -8.914.202,00 -27.165.952,00 -26.164.877,00 -17.165.954,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 99.520.817,00 57.978.045,00 218.586.322,00 141.935.754,00 108.676.090,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 177.764,00 149.259,00 357.307,00 169.500,00 119.005,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -3.103,00 0,00 -17.866,00 -12.289,00 -442.553,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 99.695.478,00 58.127.304,00 218.925.763,00 142.092.965,00 108.352.542,00
Finansman Giderleri (-) -78.319.459,00 -36.823.123,00 -138.980.647,00 -93.880.556,00 -59.060.526,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 21.376.019,00 21.304.181,00 79.945.116,00 48.212.409,00 49.292.016,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 5.228.315,00 3.376.132,00 167.512,00 -2.093.916,00 -1.580.308,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -710.588,00 -705.136,00 -2.373.090,00 -1.300.851,00 -1.710.081,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 5.938.903,00 4.081.268,00 2.540.602,00 -793.065,00 129.773,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 26.604.334,00 24.680.313,00 80.112.628,00 46.118.493,00 47.711.708,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 26.604.334,00 24.680.313,00 80.112.628,00 46.118.493,00 47.711.708,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 26.604.334,00 24.680.313,00 80.112.628,00 46.118.493,00 47.711.708,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,08 0,07 0,24 0,14 0,14
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2017-6 2017-3 2016-12 2016-9 2016-6
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 1.393.250.748,00 1.410.873.754,00 1.332.726.787,00 1.288.033.581,00 1.265.036.320,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 128.428.480,00 86.983.790,00 85.736.102,00 66.657.716,00 77.651.251,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 767.398.112,00 826.738.514,00 825.877.076,00 800.100.662,00 762.650.664,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 18.916.472,00 33.011.161,00 41.924.144,00 32.094.217,00 33.477.371,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 748.481.640,00 793.727.353,00 783.952.932,00 768.006.445,00 729.173.293,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 10.252.033,00 10.031.227,00 10.827.826,00 11.318.356,00 11.611.251,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 48.659,00 58.784,00 92.099,00 74.205,00 10.147,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 10.203.374,00 9.972.443,00 10.735.727,00 11.244.151,00 11.601.104,00
Türev Araçlar 1.821.150,00 1.895.371,00 3.077.383,00 2.716.787,00 1.996.778,00
Stoklar 441.229.062,00 430.677.583,00 364.067.909,00 355.702.587,00 358.662.957,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 35.899.800,00 46.480.419,00 31.230.546,00 46.380.794,00 49.766.688,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 1.338,00 0,00 0,00 427.834,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 8.220.773,00 8.066.850,00 11.909.945,00 4.728.845,00 2.696.731,00
ARA TOPLAM 1.393.250.748,00 1.410.873.754,00 1.332.726.787,00 1.288.033.581,00 1.265.036.320,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 1.768.184.775,00 1.644.894.476,00 1.503.541.358,00 1.225.898.770,00 1.062.798.531,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 1.349.101.108,00 1.203.622.059,00 1.089.522.968,00 951.881.857,00 805.680.896,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 55.983.727,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 68.583.796,00 70.853.985,00 70.917.208,00 47.405.748,00 49.443.390,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 19.737.398,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 178.067.396,00 187.993.006,00 184.329.431,00 152.026.370,00 126.846.231,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 23.670.223,00 18.667.721,00 11.897.371,00 17.206.083,00 19.635.160,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 3.161.435.523,00 3.055.768.230,00 2.836.268.145,00 2.513.932.351,00 2.327.834.851,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.054.136.831,00 1.152.799.365,00 1.155.144.962,00 1.201.596.925,00 1.188.085.847,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 165.349.772,00 388.067.478,00 459.582.804,00 612.690.755,00 708.462.566,00
- Banka Kredileri 161.303.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Banka Kredileri 4.045.922,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 445.633.585,00 408.343.653,00 359.749.707,00 293.478.387,00 260.776.611,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 201.513.235,00 173.489.274,00 141.026.215,00 123.420.718,00 112.185.763,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 244.120.350,00 234.854.379,00 218.723.492,00 170.057.669,00 148.590.848,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 18.997.824,00 18.043.770,00 22.080.116,00 17.807.390,00 16.208.168,00
Diğer Borçlar 10.839.403,00 3.712.881,00 5.921.480,00 2.530.709,00 9.653.494,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 734.391,00 929.122,00 700.557,00 522.668,00 527.852,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 10.105.012,00 2.783.759,00 5.220.923,00 2.008.041,00 9.125.642,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 11.764.596,00 18.949.380,00 14.610.486,00 21.233.334,00 13.826.876,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 721.510,00 642.427,00 2.230.061,00 160.106,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 71.100.085,00 52.026.622,00 12.483.829,00 45.580.983,00 36.064.113,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 13.710.564,00 13.712.776,00 8.846.095,00 10.444.632,00 15.650.422,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 57.389.521,00 38.313.846,00 3.637.734,00 35.136.351,00 20.413.691,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 853.120,00 0,00 0,00 813.814,00 707.974,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.533.844.095,00 1.318.858.821,00 1.110.937.123,00 810.713.021,00 642.558.337,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.403.677.500,00 1.222.301.000,00 1.046.184.000,00 728.684.500,00 550.179.600,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 58.286.140,00 53.593.808,00 53.413.359,00 51.138.891,00 50.554.118,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 58.286.140,00 53.593.808,00 53.413.359,00 51.138.891,00 50.554.118,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 2.587.980.926,00 2.471.658.186,00 2.266.082.085,00 2.012.309.946,00 1.830.644.184,00
Ö Z K A Y N A K L A R 573.454.597,00 584.110.044,00 570.186.060,00 501.622.405,00 497.190.667,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 573.454.597,00 584.110.044,00 570.186.060,00 501.622.405,00 497.190.667,00
Ödenmiş Sermaye 305.116.875,00 305.116.875,00 305.116.875,00 305.116.875,00 305.116.875,00
Sermaye Düzeltme Farkları 54.985.701,00 54.985.701,00 54.985.701,00 54.985.701,00 54.985.701,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 4.903,00 4.903,00 4.903,00 4.903,00 4.903,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -3.546.159,00 -3.546.159,00 -3.546.159,00 0,00 -3.546.159,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -23.008.296,00 -10.428.828,00 327.501,00 -27.569.327,00 -30.048.121,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -23.008.296,00 -10.428.828,00 0,00 -24.023.168,00 -30.048.121,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 117.202.932,00 117.202.932,00 114.135.542,00 114.135.542,00 114.135.542,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 96.094.307,00 96.094.307,00 19.049.069,00 8.830.218,00 8.830.218,00
Net Dönem Karı/Zararı 26.604.334,00 24.680.313,00 80.112.628,00 46.118.493,00 47.711.708,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 3.161.435.523,00 3.055.768.230,00 2.836.268.145,00 2.513.932.351,00 2.327.834.851,00