Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu BJKAS
Sektör PROFESYONEL FUTBOL İLE İLGİLİ TÜM İŞLER
Adres Süleyman Seba Cad. No:48 BJK Plaza B Blok Zemin Kat Akaretler Beşiktaş/İstanbul
Telefon (0212) 258 39 00
Faks (0212) 258 81 94
Web http://www.bjk.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği 122.426.085,29 51,01
Diğer 117.573.914,71 48,99
Toplam 240.000.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Beşiktaş Sportif Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş. 29.150.000,00 100,00
Beşiktaş Televizyon Yayıncılık A.Ş. 9.500.000,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
21.03.2013 Rüçhan Hakkı / Bölünme 2,72
25.07.2005 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 18,39
22.11.2004 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
25.10.2002 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
Gelir Tablosu 2019-12 2019-9 2019-6 2019-3 2018-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 497.829.215,00 411.999.333,00 283.599.594,00 122.441.836,00 704.279.273,00
Satışların Maliyeti (-) -653.419.520,00 -446.983.648,00 -311.504.952,00 -138.330.481,00 -649.551.043,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) -155.590.305,00 -34.984.315,00 -27.905.358,00 -15.888.645,00 54.728.230,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR -155.590.305,00 -34.984.315,00 -27.905.358,00 -15.888.645,00 54.728.230,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -26.441.336,00 -22.357.995,00 -19.429.638,00 -7.827.988,00 -23.925.526,00
Pazarlama Giderleri (-) -25.766.993,00 -22.402.594,00 -15.918.719,00 -7.565.688,00 -28.238.137,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 1.061.519,00 2.486.733,00 9.728.491,00 5.688.647,00 1.821.878,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -64.052.264,00 -31.731.604,00 -14.808.556,00 -4.448.553,00 -64.018.581,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI -270.789.379,00 -108.989.775,00 -68.333.780,00 -30.042.227,00 -59.632.136,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 3.312.187,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI -267.477.192,00 -108.989.775,00 -68.333.780,00 -30.042.227,00 -59.632.136,00
Finansman Gelirleri 128.427.577,00 88.058.340,00 73.093.410,00 33.679.176,00 135.041.958,00
Finansman Giderleri (-) -335.510.437,00 -222.053.088,00 -153.911.518,00 -69.744.951,00 -372.942.704,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -474.560.052,00 -242.984.523,00 -149.151.888,00 -66.108.002,00 -297.532.882,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -3.144.244,00 -3.190.678,00 -2.516.855,00 -674.306,00 -8.178.526,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -6.721.181,00 -5.975.556,00 -4.133.992,00 -636.947,00 -8.360.932,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 3.576.937,00 2.784.878,00 1.617.137,00 -37.359,00 182.406,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -477.704.296,00 -246.175.201,00 -151.668.743,00 -66.782.308,00 -305.711.408,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -477.704.296,00 -246.175.201,00 -151.668.743,00 -66.782.308,00 -305.711.408,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları -477.704.296,00 -246.175.201,00 -151.668.743,00 -66.782.308,00 -305.711.408,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 -0,63 0,00 -1,27
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 49.688,00 128.404,00 301.475,00 -566.369,00 -431.187,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -81.491,00 13.331,00 203.496,00 -578.026,00 -454.641,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 131.179,00 115.073,00 97.979,00 11.657,00 23.454,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 131.179,00 115.073,00 97.979,00 11.657,00 23.454,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 49.688,00 128.404,00 301.475,00 -566.369,00 -431.187,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: -477.654.608,00 -246.046.797,00 -151.367.268,00 -67.348.677,00 -306.142.595,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2019-12 2019-9 2019-6 2019-3 2018-12
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 1.042.320.212,00 995.190.990,00 974.394.520,00 848.504.229,00 765.496.198,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 68.280,00 321.156,00 6.777.620,00 28.976.964,00 1.614.327,00
Finansal Yatırımlar 7.133.805,00 23.809.853,00 25.286.610,00 11.623.590,00 22.106.981,00
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri 7.133.805,00 23.809.853,00 25.286.610,00 11.623.590,00 22.106.981,00
Ticari Alacaklar 49.266.084,00 59.355.448,00 75.425.377,00 81.258.550,00 114.193.783,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 49.266.084,00 59.355.448,00 75.425.377,00 81.258.550,00 114.193.783,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 962.193.104,00 872.620.920,00 831.490.971,00 677.637.434,00 599.084.650,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 962.136.371,00 872.564.187,00 831.490.971,00 677.637.434,00 599.084.650,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 56.733,00 56.733,00 0,00 0,00 0,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 14.564.960,00 15.630.288,00 18.969.004,00 22.673.618,00 15.301.887,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 4.325.715,00 6.972.340,00 7.931.687,00 19.497.392,00 5.968.506,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 4.768.264,00 16.480.985,00 8.513.251,00 6.836.681,00 7.226.064,00
ARA TOPLAM 1.042.320.212,00 995.190.990,00 974.394.520,00 848.504.229,00 765.496.198,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 367.245.391,00 412.020.896,00 429.440.283,00 429.189.253,00 385.824.301,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 239.070.807,00 242.828.786,00 248.289.100,00 251.754.657,00 254.459.052,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 88.442.708,00 121.125.442,00 132.444.486,00 144.964.790,00 98.167.527,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 5.880.600,00 5.072.435,00 3.887.600,00 2.146.782,00 2.172.484,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 1.409.565.603,00 1.407.211.886,00 1.403.834.803,00 1.277.693.482,00 1.151.320.499,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.180.294.098,00 944.119.040,00 688.212.175,00 1.552.829.898,00 1.608.892.069,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 94.454.852,00 44.938.833,00 86.977.575,00 683.019.612,00 728.861.043,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 228.245.882,00 220.401.796,00 2.252.712,00 246.847.660,00 0,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 3.253.070,00 3.375.215,00 2.252.712,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 289.432.631,00 266.157.650,00 238.656.842,00 281.253.480,00 219.643.275,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 289.432.631,00 266.157.650,00 238.656.842,00 281.253.480,00 219.643.275,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 351.128.877,00 214.480.749,00 107.798.233,00 134.350.709,00 218.350.717,00
Diğer Borçlar 35.263.933,00 34.259.291,00 24.585.310,00 18.678.722,00 2.984.767,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 35.263.933,00 34.259.291,00 24.585.310,00 18.678.722,00 2.984.767,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 86.034.830,00 73.775.621,00 93.040.205,00 92.108.610,00 79.644.485,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 6.721.181,00 5.975.557,00 4.133.992,00 636.947,00 8.360.932,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 22.574.221,00 17.944.603,00 14.779.376,00 4.520.228,00 4.272.220,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 22.574.221,00 17.944.603,00 14.779.376,00 4.520.228,00 4.272.220,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 66.437.691,00 66.184.940,00 115.987.930,00 91.413.930,00 75.386.017,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.522.097.405,00 1.524.310.935,00 1.682.161.188,00 607.383.553,00 357.599.722,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.379.894.861,00 1.346.935.180,00 1.508.382.121,00 464.822.531,00 202.043.245,00
Banka Kredileri 1.372.240.812,00 1.338.764.796,00 1.497.875.193,00 0,00 0,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 7.654.049,00 8.170.384,00 10.506.928,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 2.320.626,00 2.157.901,00 2.268.441,00 2.495.049,00 2.425.266,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 2.320.626,00 2.157.901,00 2.268.441,00 2.495.049,00 2.425.266,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 372.625,00 2.746.589,00 1.469.462,00 2.864.918,00 3.176.627,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 2.702.391.503,00 2.468.429.975,00 2.370.373.363,00 2.160.213.451,00 1.966.491.791,00
Ö Z K A Y N A K L A R -1.292.825.900,00 -1.061.218.089,00 -966.538.560,00 -882.519.969,00 -815.171.292,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR -1.292.825.900,00 -1.061.218.089,00 -966.538.560,00 -882.519.969,00 -815.171.292,00
Ödenmiş Sermaye 240.000.000,00 240.000.000,00 240.000.000,00 240.000.000,00 240.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 1.097.097,00 1.097.097,00 1.097.097,00 1.097.097,00 1.097.097,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -1.695.957,00 -1.617.241,00 -1.444.170,00 -2.312.014,00 -1.745.645,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -1.695.957,00 -1.617.241,00 -1.444.170,00 -2.312.014,00 -1.745.645,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -1.695.957,00 -1.617.241,00 -1.444.170,00 -2.312.014,00 -1.745.645,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 3.205.375,00 3.205.375,00 3.205.375,00 1.554.256,00 1.554.256,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -1.057.728.119,00 -1.057.728.119,00 -1.057.728.119,00 -1.056.077.000,00 -750.365.592,00
Net Dönem Karı/Zararı -477.704.296,00 -246.175.201,00 -151.668.743,00 -66.782.308,00 -305.711.408,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 1.409.565.603,00 1.407.211.886,00 1.403.834.803,00 1.277.693.482,00 1.151.320.499,00
- Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 0,00 728.861.043,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi