Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Akbank Direkt İnternet ile hisse senedi hesabınızı kolayca açın, borsanın hızını kaçırmayın!

Temel Veriler

Beta 0,86
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 48,98
BIST-100'deki Ağırlığı 0,00
F/K Oranı -142,14
Piyasa Değ. / Defter Değ. -1,94
Dibe Uzaklık 49,58
Piyasa Değeri (USD) 299.948.755,91
Piyasa Değeri (TL) 1.053.600.000,00
Özsermaye (TL) -543.595.882,00
Sermaye (TL) 240.000.000,00
Net Kar (TL) -7.412.524,00
 

BEŞİKTAŞ FUTBOL YAT. Kademe Analizi

Fiyat Adet Yüzde (%) Alış Alış Yüzde (%) Satış Satış Yüzde (%)
4,390 712.082 19,04 712.082 31,44 0 0,00
4,380 1.446.875 38,70 822.712 36,33 624.163 42,34
4,370 821.876 21,98 333.497 14,73 488.379 33,13
4,360 364.219 9,74 148.941 6,58 215.278 14,60
4,350 183.760 4,91 162.054 7,16 21.706 1,47
4,340 204.838 5,48 85.361 3,77 119.477 8,10
4,330 5.331 0,14 0 0,00 5.331 0,36
A. Ort. T. Adet Alış Adet Alış Ort. Satış Adet Satış Ort.
4,370 3.738.981 1.474.334 4,370 2.264.647 4,380
Konu Açıklama
BIST Kodu BJKAS
Sektör PROFESYONEL FUTBOL İLE İLGİLİ TÜM İŞLER
Adres Süleyman Seba Cad. No:48 BJK Plaza B Blok Zemin Kat Akaretler Beşiktaş/İstanbul
Telefon (0212) 258 39 00
Faks (0212) 258 81 94
Web http://www.bjk.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği 122.426.085,29 51,01
Diğer 117.573.914,71 48,99
Toplam 240.000.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Beşiktaş Sportif Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş. 4.500.000,00 100,00
Beşiktaş Televizyon Yayıncılık A.Ş. 9.500.000,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
21.03.2013 Rüçhan Hakkı / Bölünme 2,72
25.07.2005 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 18,39
22.11.2004 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
25.10.2002 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
Gelir Tablosu 2016-9 2016-6 2016-3 2015-12 2015-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 403.707.327,00 286.369.150,00 148.580.279,00 407.548.058,00 285.389.990,00
Satışların Maliyeti (-) -294.961.228,00 -188.672.479,00 -80.161.372,00 -336.548.798,00 -241.016.936,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 108.746.099,00 97.696.671,00 68.418.907,00 70.999.260,00 44.373.054,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 108.746.099,00 97.696.671,00 68.418.907,00 70.999.260,00 44.373.054,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -9.785.226,00 -6.592.725,00 -3.034.003,00 -14.263.877,00 -8.587.819,00
Pazarlama Giderleri (-) -17.437.062,00 -11.946.346,00 -5.390.684,00 -18.550.959,00 -13.349.826,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 15.070.670,00 9.194.908,00 1.986.060,00 19.492.686,00 19.094.609,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -29.948.911,00 -15.627.450,00 -4.614.691,00 -33.430.223,00 -33.695.480,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 66.645.570,00 72.725.058,00 57.365.589,00 24.246.887,00 7.834.538,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 66.645.570,00 72.725.058,00 57.365.589,00 24.246.887,00 7.834.538,00
Finansman Gelirleri 26.778.136,00 16.208.804,00 8.087.797,00 0,00 0,00
Finansman Giderleri (-) -88.438.958,00 -62.514.745,00 -26.055.252,00 -95.154.825,00 -63.064.265,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 4.984.748,00 26.419.117,00 39.398.134,00 -57.827.748,00 -47.936.354,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -2.018.697,00 -1.271.891,00 -848.393,00 -835.618,00 -348.437,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -2.044.991,00 -1.574.307,00 -848.393,00 -699.723,00 -236.006,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 26.294,00 302.416,00 0,00 -135.895,00 -112.431,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 2.966.051,00 25.147.226,00 38.549.741,00 -58.663.366,00 -48.284.791,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 2.966.051,00 25.147.226,00 38.549.741,00 -58.663.366,00 -48.284.791,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 -48.284.791,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 2.966.051,00 25.147.226,00 38.549.741,00 -58.663.366,00 -48.284.791,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,20
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,20
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 -0,10 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 -128.972,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -191.401,00 48.622,00 0,00 -128.972,00 -12.195,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -226.175,00 54.406,00 0,00 -81.202,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 34.774,00 -5.784,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 34.774,00 -5.784,00 0,00 -47.770,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -191.401,00 48.622,00 0,00 0,00 -12.195,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 -48.296.986,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 2.774.650,00 25.195.848,00 38.549.741,00 -58.792.338,00 -48.296.986,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finansman Gelirleri (+) 0,00 0,00 0,00 13.080.190,00 0,00
Adi ve seyreltilmiş hisse başına kar 0,00 0,00 0,00 -0,24 0,00
Finansman gelirleri 0,00 0,00 0,00 0,00 7.293.373,00
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin aktüeryal kazanç/(kayıp) 0,00 0,00 0,00 0,00 13.814,00
Vergi Etkisi 0,00 0,00 0,00 0,00 -26.009,00
Bilanço Tablosu 2016-9 2016-6 2016-3 2015-12 2015-9
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 322.999.505,00 297.420.526,00 300.526.493,00 186.462.883,00 112.885.465,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 2.833.696,00 2.162.754,00 2.309.526,00 2.455.528,00 19.694.871,00
Finansal Yatırımlar 6.426.121,00 8.062.810,00 24.537.424,00 24.617.338,00 0,00
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri 6.426.121,00 8.062.810,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 48.057.849,00 53.310.753,00 94.605.327,00 39.993.681,00 35.041.756,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 73.772,00 135.198,00 73.772,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 48.057.849,00 53.310.753,00 94.470.129,00 39.919.909,00 35.041.756,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 220.064.821,00 189.240.878,00 147.290.532,00 94.521.483,00 22.809.240,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 220.056.607,00 189.232.415,00 147.290.283,00 94.521.234,00 22.808.991,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 8.214,00 8.463,00 249,00 249,00 249,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 29.802.780,00 30.725.187,00 15.038.793,00 17.479.353,00 13.247.570,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 11.866.832,00 8.969.012,00 9.364.535,00 4.326.675,00 10.017.364,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 3.947.406,00 4.949.132,00 7.380.356,00 3.068.825,00 12.074.664,00
ARA TOPLAM 322.999.505,00 297.420.526,00 300.526.493,00 186.462.883,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 103.456.470,00 96.796.068,00 106.063.829,00 109.163.546,00 118.015.826,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 11.169.785,00 9.525.500,00 9.087.310,00 9.144.139,00 7.922.757,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 65.061.483,00 59.782.999,00 67.337.304,00 71.761.438,00 80.709.436,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 80.709.436,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 566.291,00 801.855,00 505.223,00 505.223,00 550.448,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 426.455.975,00 394.216.594,00 406.590.322,00 295.626.429,00 230.901.291,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 633.999.902,00 622.269.011,00 645.837.424,00 581.976.325,00 522.090.868,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 284.545.342,00 275.864.490,00 305.886.947,00 250.447.563,00 254.515.636,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 21.239.541,00 16.924.214,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 140.589.578,00 134.290.992,00 141.223.725,00 127.054.039,00 109.635.273,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 140.589.578,00 134.290.992,00 141.223.725,00 127.054.039,00 109.635.273,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 98.693.763,00 95.869.138,00 79.721.427,00 0,00 92.435.356,00
Diğer Borçlar 913.138,00 598.028,00 494.281,00 408.233,00 771.125,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 219.641,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 693.497,00 598.028,00 494.281,00 408.233,00 771.125,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 40.864.152,00 44.923.464,00 72.341.463,00 44.244.864,00 27.390.773,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 470.684,00 759.316,00 848.393,00 1.318.229,00 27.433,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 2.800.541,00 1.967.269,00 3.630.754,00 2.091.977,00 1.774.928,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 108.926.663,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 2.800.541,00 1.967.269,00 3.630.754,00 2.091.977,00 1.774.928,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 36.134.497,00 36.477.052,00 26.339.645,00 26.245.216,00 18.616.130,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 336.051.955,00 293.122.267,00 268.573.689,00 260.020.636,00 261.709.372,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 223.069.377,00 200.310.635,00 187.440.123,00 186.140.203,00 159.372.568,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 1.240.407,00 715.568,00 745.516,00 745.516,00 719.648,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.240.407,00 715.568,00 745.516,00 745.516,00 719.648,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 629.963,00 1.259.919,00 2.519.839,00 3.149.798,00 4.409.718,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 970.051.857,00 915.391.278,00 914.411.113,00 841.996.961,00 0,00
Ö Z K A Y N A K L A R -543.595.882,00 -521.174.684,00 -507.820.791,00 -546.370.532,00 -552.898.949,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR -543.595.882,00 -521.174.684,00 -507.820.791,00 -546.370.532,00 -552.898.949,00
Ödenmiş Sermaye 240.000.000,00 240.000.000,00 240.000.000,00 240.000.000,00 240.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 1.097.097,00 1.097.097,00 1.097.097,00 1.097.097,00 1.097.097,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -770.065,00 -530.042,00 -578.664,00 -578.664,00 -461.887,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -770.065,00 -530.042,00 -578.664,00 -578.664,00 0,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -770.065,00 -530.042,00 -578.664,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.262.745,00 1.262.745,00 1.158.813,00 1.158.813,00 1.158.813,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -788.151.710,00 -788.151.710,00 -788.047.778,00 -729.384.412,00 -746.408.181,00
Net Dönem Karı/Zararı 2.966.051,00 25.147.226,00 38.549.741,00 -58.663.366,00 -48.284.791,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 426.455.975,00 394.216.594,00 406.590.322,00 295.626.429,00 230.901.291,00
İlişkili Olmayan Taraflardan Dönen Varlıklar 0,00 0,00 0,00 3.068.825,00 0,00
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 65.226.810,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 -461.887,00