Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Akbank Direkt İnternet ile hisse senedi hesabınızı kolayca açın, borsanın hızını kaçırmayın!

Temel Veriler

Beta 0,82
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 48,98
BIST-100'deki Ağırlığı 0,00
F/K Oranı 241,33
Piyasa Değ. / Defter Değ. -2,19
Dibe Uzaklık 49,58
Piyasa Değeri (USD) 322.596.228,99
Piyasa Değeri (TL) 1.135.200.000,00
Özsermaye (TL) -518.808.617,00
Sermaye (TL) 240.000.000,00
Net Kar (TL) 4.703.927,00
 
Konu Açıklama
BIST Kodu BJKAS
Sektör PROFESYONEL FUTBOL İLE İLGİLİ TÜM İŞLER
Adres Süleyman Seba Cad. No:48 BJK Plaza B Blok Zemin Kat Akaretler Beşiktaş/İstanbul
Telefon (0212) 258 39 00
Faks (0212) 258 81 94
Web http://www.bjk.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği 122.426.085,29 51,01
Diğer 117.573.914,71 48,99
Toplam 240.000.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Beşiktaş Sportif Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş. 4.500.000,00 100,00
Beşiktaş Televizyon Yayıncılık A.Ş. 9.500.000,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
21.03.2013 Rüçhan Hakkı / Bölünme 2,72
25.07.2005 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 18,39
22.11.2004 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
25.10.2002 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
Gelir Tablosu 2016-12 2016-9 2016-6 2016-3 2015-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 582.858.585,00 403.707.327,00 286.369.150,00 148.580.279,00 407.548.058,00
Satışların Maliyeti (-) -436.356.111,00 -294.961.228,00 -188.672.479,00 -80.161.372,00 -336.548.798,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 146.502.474,00 108.746.099,00 97.696.671,00 68.418.907,00 70.999.260,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 146.502.474,00 108.746.099,00 97.696.671,00 68.418.907,00 70.999.260,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -14.835.321,00 -9.785.226,00 -6.592.725,00 -3.034.003,00 -14.263.877,00
Pazarlama Giderleri (-) -22.872.640,00 -17.437.062,00 -11.946.346,00 -5.390.684,00 -18.550.959,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 21.153.828,00 15.070.670,00 9.194.908,00 1.986.060,00 19.492.686,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -36.288.231,00 -29.948.911,00 -15.627.450,00 -4.614.691,00 -33.430.223,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 93.660.110,00 66.645.570,00 72.725.058,00 57.365.589,00 24.246.887,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 93.660.110,00 66.645.570,00 72.725.058,00 57.365.589,00 24.246.887,00
Finansman Gelirleri 37.639.053,00 26.778.136,00 16.208.804,00 8.087.797,00 0,00
Finansman Giderleri (-) -124.069.353,00 -88.438.958,00 -62.514.745,00 -26.055.252,00 -95.154.825,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 7.229.810,00 4.984.748,00 26.419.117,00 39.398.134,00 -57.827.748,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -2.525.883,00 -2.018.697,00 -1.271.891,00 -848.393,00 -835.618,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -2.812.742,00 -2.044.991,00 -1.574.307,00 -848.393,00 -699.723,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 286.859,00 26.294,00 302.416,00 0,00 -135.895,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 4.703.927,00 2.966.051,00 25.147.226,00 38.549.741,00 -58.663.366,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 4.703.927,00 2.966.051,00 25.147.226,00 38.549.741,00 -58.663.366,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 4.703.927,00 2.966.051,00 25.147.226,00 38.549.741,00 -58.663.366,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,02 0,00 -0,10 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 -128.972,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -467.946,00 -191.401,00 48.622,00 0,00 -128.972,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -571.856,00 -226.175,00 54.406,00 0,00 -81.202,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 103.910,00 34.774,00 -5.784,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 103.910,00 34.774,00 -5.784,00 0,00 -47.770,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -467.946,00 -191.401,00 48.622,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 4.235.981,00 2.774.650,00 25.195.848,00 38.549.741,00 -58.792.338,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finansman Gelirleri (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 13.080.190,00
Adi ve seyreltilmiş hisse başına kar 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,24
Bilanço Tablosu 2016-12 2016-9 2016-6 2016-3 2015-12
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 197.536.937,00 322.999.505,00 297.420.526,00 300.526.493,00 186.462.883,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 1.949.457,00 2.833.696,00 2.162.754,00 2.309.526,00 2.455.528,00
Finansal Yatırımlar 19.660.728,00 6.426.121,00 8.062.810,00 24.537.424,00 24.617.338,00
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri 19.660.728,00 6.426.121,00 8.062.810,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 76.830.734,00 48.057.849,00 53.310.753,00 94.605.327,00 39.993.681,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 73.772,00 135.198,00 73.772,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 76.830.734,00 48.057.849,00 53.310.753,00 94.470.129,00 39.919.909,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 44.171.908,00 220.064.821,00 189.240.878,00 147.290.532,00 94.521.483,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 44.171.908,00 220.056.607,00 189.232.415,00 147.290.283,00 94.521.234,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 8.214,00 8.463,00 249,00 249,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 10.188.915,00 29.802.780,00 30.725.187,00 15.038.793,00 17.479.353,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 5.184.784,00 11.866.832,00 8.969.012,00 9.364.535,00 4.326.675,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 39.550.411,00 3.947.406,00 4.949.132,00 7.380.356,00 3.068.825,00
ARA TOPLAM 197.536.937,00 322.999.505,00 297.420.526,00 300.526.493,00 186.462.883,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 352.094.226,00 103.456.470,00 96.796.068,00 106.063.829,00 109.163.546,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 260.888.859,00 11.169.785,00 9.525.500,00 9.087.310,00 9.144.139,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 56.624.170,00 65.061.483,00 59.782.999,00 67.337.304,00 71.761.438,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 895.992,00 566.291,00 801.855,00 505.223,00 505.223,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 549.631.163,00 426.455.975,00 394.216.594,00 406.590.322,00 295.626.429,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 733.548.555,00 633.999.902,00 622.269.011,00 645.837.424,00 581.976.325,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 294.810.584,00 284.545.342,00 275.864.490,00 305.886.947,00 250.447.563,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 21.239.541,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 148.916.431,00 140.589.578,00 134.290.992,00 141.223.725,00 127.054.039,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 148.916.431,00 140.589.578,00 134.290.992,00 141.223.725,00 127.054.039,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 118.716.435,00 98.693.763,00 95.869.138,00 79.721.427,00 0,00
Diğer Borçlar 786.152,00 913.138,00 598.028,00 494.281,00 408.233,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 219.641,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 786.152,00 693.497,00 598.028,00 494.281,00 408.233,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 98.821.865,00 40.864.152,00 44.923.464,00 72.341.463,00 44.244.864,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 2.812.742,00 470.684,00 759.316,00 848.393,00 1.318.229,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 1.529.890,00 2.800.541,00 1.967.269,00 3.630.754,00 2.091.977,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 108.926.663,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.529.890,00 2.800.541,00 1.967.269,00 3.630.754,00 2.091.977,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 42.623.364,00 36.134.497,00 36.477.052,00 26.339.645,00 26.245.216,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 334.891.225,00 336.051.955,00 293.122.267,00 268.573.689,00 260.020.636,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 220.008.680,00 223.069.377,00 200.310.635,00 187.440.123,00 186.140.203,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 1.118.666,00 1.240.407,00 715.568,00 745.516,00 745.516,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.118.666,00 1.240.407,00 715.568,00 745.516,00 745.516,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 2.256.218,00 629.963,00 1.259.919,00 2.519.839,00 3.149.798,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.068.439.780,00 970.051.857,00 915.391.278,00 914.411.113,00 841.996.961,00
Ö Z K A Y N A K L A R -518.808.617,00 -543.595.882,00 -521.174.684,00 -507.820.791,00 -546.370.532,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR -518.808.617,00 -543.595.882,00 -521.174.684,00 -507.820.791,00 -546.370.532,00
Ödenmiş Sermaye 240.000.000,00 240.000.000,00 240.000.000,00 240.000.000,00 240.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 1.097.097,00 1.097.097,00 1.097.097,00 1.097.097,00 1.097.097,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -1.046.610,00 -770.065,00 -530.042,00 -578.664,00 -578.664,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -1.046.610,00 -770.065,00 -530.042,00 -578.664,00 -578.664,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -1.046.610,00 -770.065,00 -530.042,00 -578.664,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.262.745,00 1.262.745,00 1.262.745,00 1.158.813,00 1.158.813,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -764.825.776,00 -788.151.710,00 -788.151.710,00 -788.047.778,00 -729.384.412,00
Net Dönem Karı/Zararı 4.703.927,00 2.966.051,00 25.147.226,00 38.549.741,00 -58.663.366,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 549.631.163,00 426.455.975,00 394.216.594,00 406.590.322,00 295.626.429,00
İlişkili Olmayan Taraflardan Dönen Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 3.068.825,00