Geri Dön

BJKAS | Besiktas Futbol Yat.


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu BJKAS
Sektör PROFESYONEL FUTBOL İLE İLGİLİ TÜM İŞLER
Adres Vişnezade Mah Dolmabahçe Cad. No:1 Vodafone Arena K:2 İç kapı:1113 Beşiktaş İstanbul
Telefon 02129481903
Faks 02129481999
Web www.bjk.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
BEŞİKTAŞ JİMNASTİK KULÜBÜ DERNEĞİ 122.426.085,29 51,01
TOPLAM 240.000.000,00 100,00
DİĞER 117.573.914,71 48,99
Toplam 480.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Beşiktaş Sportif Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş. 29.150.000,00 100,00
Beşiktaş Televizyon Yayıncılık A.Ş. 9.500.000,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
21.03.2013 Rüçhan Hakkı / Bölünme 2,72
25.07.2005 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 18,39
22.11.2004 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
25.10.2002 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
Gelir Tablosu 2022-3 2021-12 2021-9 2021-6 2021-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 280.809.943,00 987.914.619,00 759.403.823,00 574.395.013,00 217.047.441,00
Satışların Maliyeti (-) -303.840.711,00 -1.295.418.952,00 -893.568.083,00 -518.679.267,00 -176.083.298,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) -23.030.768,00 -307.504.333,00 -134.164.260,00 55.715.746,00 40.964.143,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR -23.030.768,00 -307.504.333,00 -134.164.260,00 55.715.746,00 40.964.143,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -6.468.692,00 -40.567.540,00 -36.751.196,00 -29.493.112,00 -17.910.754,00
Pazarlama Giderleri (-) -14.219.842,00 -33.797.781,00 -22.806.433,00 -15.678.525,00 -7.752.929,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 598.288,00 159.837.373,00 156.607.821,00 156.394.702,00 66.599.755,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -25.203.034,00 -109.680.954,00 -83.883.448,00 -59.728.635,00 -4.635.316,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI -68.324.048,00 -331.713.235,00 -120.997.516,00 107.210.176,00 77.264.899,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 136.942.374,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 68.618.326,00 -331.713.235,00 -120.997.516,00 107.210.176,00 77.264.899,00
Finansman Gelirleri 62.613.978,00 312.480.843,00 231.544.634,00 154.704.734,00 73.747.599,00
Finansman Giderleri (-) -95.173.059,00 -677.969.106,00 -495.254.284,00 -327.031.670,00 -151.386.770,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 36.059.245,00 -697.201.498,00 -384.707.166,00 -65.116.760,00 -374.272,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -7.278.052,00 -19.678.136,00 -11.442.014,00 -8.395.665,00 -5.763.257,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -7.367.218,00 -18.696.542,00 -10.411.322,00 -7.094.308,00 -5.217.033,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 89.166,00 -981.594,00 -1.030.692,00 -1.301.357,00 -546.224,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 28.781.193,00 -716.879.634,00 -396.149.180,00 -73.512.425,00 -6.137.529,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 28.781.193,00 -716.879.634,00 -396.149.180,00 -73.512.425,00 -6.137.529,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 28.781.193,00 -716.879.634,00 -396.149.180,00 -73.512.425,00 -6.137.529,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,03
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 2.132.958,00 -3.762.878,00 -1.877.174,00 -1.146.583,00 -938.552,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 2.332.996,00 -3.852.835,00 -1.919.531,00 -1.176.498,00 -933.233,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi -200.038,00 89.957,00 42.357,00 29.915,00 -5.319,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -200.038,00 89.957,00 42.357,00 29.915,00 -5.319,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 2.132.958,00 -3.762.878,00 -1.877.174,00 -1.146.583,00 -938.552,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 30.914.151,00 -720.642.512,00 -398.026.354,00 -74.659.008,00 -7.076.081,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2022-3 2021-12 2021-9 2021-6 2021-3
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 2.643.743.734,00 2.007.935.110,00 1.896.877.743,00 1.976.906.426,00 1.834.798.422,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 327.924.688,00 134.565.090,00 1.989.823,00 4.342.543,00 4.648.138,00
Finansal Yatırımlar 117.769.623,00 9.094.308,00 10.384.377,00 13.096.092,00 36.200.689,00
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri 117.769.623,00 9.094.308,00 10.384.377,00 13.096.092,00 36.200.689,00
Ticari Alacaklar 325.111.945,00 109.272.680,00 111.897.677,00 149.954.461,00 127.085.334,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 325.111.945,00 109.272.680,00 111.897.677,00 149.954.461,00 127.085.334,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 1.759.686.514,00 1.691.187.916,00 1.641.534.036,00 1.639.735.157,00 1.475.911.445,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 1.759.122.755,00 1.690.672.637,00 1.640.977.694,00 1.638.955.099,00 1.473.938.988,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 563.759,00 515.279,00 556.342,00 780.058,00 1.972.457,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 51.322.233,00 28.635.377,00 24.573.322,00 14.307.816,00 7.994.155,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 46.102.638,00 17.450.542,00 89.564.686,00 137.125.303,00 177.292.929,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 15.826.093,00 17.729.197,00 16.933.822,00 18.345.054,00 5.665.732,00
ARA TOPLAM 2.643.743.734,00 2.007.935.110,00 1.896.877.743,00 1.976.906.426,00 1.834.798.422,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 589.219.742,00 365.121.638,00 398.142.486,00 418.455.482,00 366.158.802,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 223.632.794,00 220.594.853,00 223.384.036,00 223.423.470,00 225.575.076,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 330.944.193,00 118.047.169,00 144.055.966,00 164.148.525,00 109.825.478,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 5.359.454,00 5.470.326,00 5.373.628,00 5.090.521,00 5.810.420,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 3.232.963.476,00 2.373.056.748,00 2.295.020.229,00 2.395.361.908,00 2.200.957.224,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.892.796.228,00 1.204.268.178,00 1.721.784.206,00 1.518.447.325,00 622.507.267,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 199.297,00 195.258,00 25.423,00 0,00 1.827.588,00
- Banka Kredileri 199.297,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 312.069.148,00 167.653.448,00 927.519.844,00 770.152.507,00 0,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 7.449.493,00 652.672,00 2.099.950,00 3.477.894,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 312.875.539,00 208.638.718,00 192.644.028,00 217.372.536,00 121.102.977,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 312.875.539,00 208.638.718,00 192.644.028,00 217.372.536,00 121.102.977,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 652.157.590,00 522.273.415,00 378.917.507,00 323.807.621,00 205.364.681,00
Diğer Borçlar 10.767.988,00 6.190.203,00 5.509.861,00 5.707.187,00 4.490.733,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 10.767.988,00 6.190.203,00 5.509.861,00 5.707.187,00 4.490.733,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 419.850.664,00 154.360.690,00 90.526.467,00 110.099.485,00 171.438.697,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 7.296.863,00 18.696.542,00 10.411.323,00 7.094.308,00 5.217.033,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 81.072.293,00 78.874.687,00 70.049.520,00 69.108.611,00 48.252.148,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 81.072.293,00 78.874.687,00 70.049.520,00 69.108.611,00 48.252.148,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 96.506.846,00 47.385.217,00 46.180.233,00 15.105.070,00 64.813.410,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 3.722.304.892,00 3.581.840.365,00 2.663.671.660,00 2.643.982.874,00 3.277.935.321,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 3.234.936.241,00 3.350.013.273,00 2.422.689.065,00 2.424.069.263,00 3.040.932.467,00
Banka Kredileri 3.232.399.920,00 3.347.448.905,00 2.420.124.697,00 2.421.494.331,00 3.036.570.199,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 2.536.321,00 2.564.368,00 2.564.368,00 2.574.932,00 4.362.268,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 8.661.904,00 9.409.559,00 7.493.702,00 6.965.306,00 5.544.213,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 8.661.904,00 9.409.559,00 7.493.702,00 6.965.306,00 5.544.213,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 5.615.101.120,00 4.786.108.543,00 4.385.455.866,00 4.162.430.199,00 3.900.442.588,00
Ö Z K A Y N A K L A R -2.382.137.644,00 -2.413.051.795,00 -2.090.435.637,00 -1.767.068.291,00 -1.699.485.364,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR -2.382.137.644,00 -2.413.051.795,00 -2.090.435.637,00 -1.767.068.291,00 -1.699.485.364,00
Ödenmiş Sermaye 240.000.000,00 240.000.000,00 240.000.000,00 240.000.000,00 240.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 1.097.097,00 1.097.097,00 1.097.097,00 1.097.097,00 1.097.097,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -3.734.512,00 -5.867.470,00 -3.981.766,00 -3.251.175,00 -3.043.144,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -3.734.512,00 -5.867.470,00 -3.981.766,00 -3.251.175,00 -3.043.144,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -3.734.512,00 -5.867.470,00 0,00 -3.251.175,00 -3.043.144,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 6.388.785,00 6.388.785,00 6.388.785,00 6.388.785,00 4.486.058,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -2.654.670.207,00 -1.937.790.573,00 -1.937.790.573,00 -1.937.790.573,00 -1.935.887.846,00
Net Dönem Karı/Zararı 28.781.193,00 -716.879.634,00 -396.149.180,00 -73.512.425,00 -6.137.529,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 3.232.963.476,00 2.373.056.748,00 2.295.020.229,00 2.395.361.908,00 2.200.957.224,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi