Geri Dön

BIZIM | Bizim Magazalari


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,95
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 43,86
BIST-100'deki Ağırlığı 5,83
F/K Oranı 9,01
Piyasa Değ. / Defter Değ. 4,94
Dibe Uzaklık 46,00
Piyasa Değeri (USD) 70.012.958,54
Piyasa Değeri (TL) 2.280.000.000,00
Özsermaye (TL) 461.883.604,00
Sermaye (TL) 60.000.000,00
Net Kar (TL) 252.922.565,00
 

Raporlar

Konu Açıklama
BIST Kodu BIZIM
Sektör Cash_Carry FMCG toptancısı
Adres Kuşbakışı Cad.No.19 Altunizade/ Üsküdar-İSTANBUL
Telefon 0-216-474 42 80
Faks 0-216-474 42 75
Web www.bizimtoptan.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
TOPLAM 80.476.074,00 100,00
YILDIZ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 53.587.364,76 66,59
DİĞER 26.888.709,24 33,41
Toplam 160.952.148,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
G2MEksper Satış ve Dağıtım Hizmetleri A.Ş. 100.312.425,00 90,00
SEÇ MARKETÇİLİK A.Ş. 45.000,00 90,00
Tarih Açıklama Katsayı
10.01.2024 Bölünme 1,00
09.10.2023 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
08.10.2021 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
05.10.2020 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
02.12.2019 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
02.10.2017 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,50
25.05.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
25.05.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
26.05.2014 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
27.05.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
30.05.2012 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
25.05.2011 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
Gelir Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 15.715.939.447,00 9.481.597.673,00 4.496.268.990,00 14.038.833.943,00 9.344.037.251,00
Satışların Maliyeti (-) -13.614.067.806,00 -8.260.933.631,00 -3.871.998.809,00 -12.024.322.474,00 -7.989.039.372,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 2.101.871.641,00 1.220.664.042,00 624.270.181,00 2.014.511.469,00 1.354.997.879,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 2.101.871.641,00 1.220.664.042,00 624.270.181,00 2.014.511.469,00 1.354.997.879,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -278.731.750,00 -161.927.267,00 -76.672.450,00 -246.516.400,00 -157.539.156,00
Pazarlama Giderleri (-) -1.277.573.458,00 -795.651.346,00 -399.754.348,00 -1.111.066.237,00 -754.071.793,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 247.808.943,00 126.287.089,00 33.614.357,00 106.178.671,00 67.312.779,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -586.643.454,00 -358.348.090,00 -172.983.822,00 -458.310.502,00 -273.922.062,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 206.731.922,00 31.024.428,00 8.473.918,00 304.797.001,00 236.777.647,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 116.288.506,00 67.789.086,00 29.316.763,00 82.190.395,00 59.759.290,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -1.536.985,00 -78.102,00 -14.274,00 -596.560,00 -700.303,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 321.483.443,00 98.735.412,00 37.776.407,00 386.390.836,00 295.836.634,00
Finansman Giderleri (-) -310.768.104,00 -172.235.910,00 -75.509.745,00 -220.486.459,00 -156.547.882,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 10.715.339,00 -73.500.498,00 -37.733.338,00 165.904.377,00 139.288.752,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 55.921.282,00 12.453.753,00 7.173.630,00 112.465.281,00 -47.197.001,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 65.456.429,00 0,00 0,00 -19.576.110,00 -62.194.721,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -9.535.147,00 12.453.753,00 7.173.630,00 132.041.391,00 14.997.720,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 66.636.621,00 -61.046.745,00 -30.559.708,00 278.369.658,00 92.091.751,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 66.636.621,00 -61.046.745,00 -30.559.708,00 278.369.658,00 92.091.751,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar -6.814,00 -4.428,00 -2.308,00 -7.174,00 -5.951,00
- Ana Ortaklık Payları 66.643.435,00 -61.042.317,00 -30.557.400,00 278.376.832,00 92.097.702,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 1,11 -1,02 0,51 4,64 1,57
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -45.220.823,00 -34.222.217,00 -14.481.295,00 -4.033.845,00 3.290.838,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -60.294.430,00 -42.777.772,00 -18.101.619,00 -5.042.306,00 4.113.548,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 15.073.607,00 8.555.555,00 3.620.324,00 1.008.461,00 -822.710,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -45.220.823,00 -34.222.217,00 -14.481.295,00 -4.033.845,00 3.290.838,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 21.415.798,00 -95.268.962,00 -45.041.003,00 274.335.813,00 95.382.589,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 4.160.315.061,00 3.433.157.300,00 3.418.308.663,00 2.967.063.613,00 2.688.938.043,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 752.716.185,00 717.355.264,00 487.113.756,00 634.587.187,00 512.848.473,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 565.285.303,00 486.210.918,00 485.177.362,00 452.432.292,00 337.912.429,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 34.226.917,00 40.019.143,00 35.701.714,00 25.460.057,00 9.802.833,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 531.058.386,00 446.191.775,00 449.475.648,00 426.972.235,00 328.109.596,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 51.412.448,00 16.313.360,00 28.225.284,00 2.677.726,00 7.261.903,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 4.373.445,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 51.412.448,00 16.313.360,00 28.225.284,00 2.677.726,00 2.888.458,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 2.346.860.383,00 1.889.434.969,00 2.207.722.216,00 1.665.106.201,00 1.724.806.356,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 248.985.530,00 186.986.323,00 38.562.124,00 87.046.528,00 66.961.274,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 65.456.429,00 7.999.151,00 41.411.604,00 37.641.204,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 129.598.783,00 128.857.315,00 130.096.317,00 87.572.475,00 39.147.608,00
ARA TOPLAM 4.160.315.061,00 3.433.157.300,00 3.418.308.663,00 2.967.063.613,00 2.688.938.043,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 1.517.054.417,00 1.440.302.804,00 1.182.957.423,00 1.045.317.822,00 764.858.700,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 612.873.097,00 578.662.718,00 542.679.235,00 530.997.668,00 397.790.195,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 62.556.020,00 51.948.561,00 49.356.917,00 46.142.834,00 50.340.431,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 176.029.621,00 191.500.469,00 181.285.114,00 170.491.161,00 51.616.320,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 5.677.369.478,00 4.873.460.104,00 4.601.266.086,00 4.012.381.435,00 3.453.796.743,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 4.598.647.324,00 3.959.950.901,00 3.756.471.214,00 3.205.897.115,00 2.881.629.206,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 217.599.625,00 205.229.115,00 140.466.961,00 108.780.874,00 101.466.679,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 3.968.826.346,00 3.437.102.015,00 3.339.022.892,00 2.827.913.071,00 2.551.023.497,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 669.881.996,00 528.971.071,00 613.240.436,00 452.124.888,00 457.014.169,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 3.298.944.350,00 2.908.130.944,00 2.725.782.456,00 2.375.788.183,00 2.094.009.328,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 106.415.234,00 104.742.590,00 111.971.029,00 68.368.163,00 52.970.366,00
Diğer Borçlar 0,00 0,00 1.884.129,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 1.884.129,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 35.386.026,00 30.394.418,00 25.070.021,00 59.949.037,00 41.929.606,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 5.102.573,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 199.837.333,00 119.347.315,00 123.578.889,00 126.867.952,00 122.013.609,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 83.092.959,00 48.605.692,00 52.218.853,00 61.323.310,00 56.769.655,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 116.744.374,00 70.741.623,00 71.360.036,00 65.544.642,00 65.243.954,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 70.582.760,00 63.135.448,00 14.477.293,00 14.018.018,00 7.122.876,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 616.875.653,00 568.347.462,00 399.405.173,00 316.053.617,00 260.690.058,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 481.445.688,00 441.574.709,00 285.731.475,00 203.368.922,00 183.529.963,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 438.906.094,00 396.185.962,00 276.085.712,00 202.613.894,00 182.756.929,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 134.935.615,00 125.536.876,00 111.696.297,00 106.999.667,00 71.227.892,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 134.935.615,00 125.536.876,00 111.696.297,00 106.999.667,00 71.227.892,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 5.215.522.977,00 4.528.298.363,00 4.155.876.387,00 3.521.950.732,00 3.142.319.264,00
Ö Z K A Y N A K L A R 461.846.501,00 345.161.741,00 445.389.699,00 490.430.703,00 311.477.479,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 461.883.604,00 345.196.458,00 445.422.296,00 490.460.992,00 311.506.545,00
Ödenmiş Sermaye 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -70.821.240,00 -59.822.634,00 -40.081.712,00 -25.600.417,00 -18.275.734,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -70.821.240,00 -59.822.634,00 -40.081.712,00 -25.600.417,00 -18.275.734,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -70.821.240,00 -59.822.634,00 -40.081.712,00 -25.600.417,00 -18.275.734,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 14.330.810,00 14.330.810,00 14.330.809,00 14.330.810,00 14.330.810,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 405.264.091,00 405.264.091,00 455.264.091,00 176.887.259,00 176.887.259,00
Net Dönem Karı/Zararı 66.643.435,00 -61.042.317,00 -30.557.400,00 278.376.832,00 92.097.702,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR -37.103,00 -34.717,00 -32.597,00 -30.289,00 -29.066,00
TOPLAM KAYNAKLAR 5.677.369.478,00 4.873.460.104,00 4.601.266.086,00 4.012.381.435,00 3.453.796.743,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi