Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu BIZIM
Sektör Cash_Carry FMCG toptancısı
Adres Kuşbakışı Cad. No:19 Altunizade, Üsküdar/İstanbul
Telefon 0 216 474 42 80
Faks 0 216 474 42 75
Web http://www.bizimtoptan.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
YILDIZ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 33.111.290,76 55,19
Diğer 21.271.790,00 35,45
EMAP LIMITED 5.616.920,00 9,36
Toplam 60.000.000,76 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
08.10.2021 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
05.10.2020 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
02.12.2019 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
02.10.2017 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,50
25.05.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
25.05.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
26.05.2014 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
27.05.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
30.05.2012 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
25.05.2011 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
Gelir Tablosu 2021-6 2021-3 2020-12 2020-9 2020-6
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 3.075.766.188,00 1.446.755.659,00 5.361.820.597,00 3.887.276.427,00 0,00
Satışların Maliyeti (-) -2.718.997.755,00 -1.272.570.529,00 -4.780.180.603,00 -3.476.568.891,00 0,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 356.768.433,00 174.185.130,00 581.639.994,00 410.707.536,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 356.768.433,00 174.185.130,00 581.639.994,00 410.707.536,00 0,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -39.687.131,00 -19.927.728,00 -63.365.580,00 -43.065.040,00 0,00
Pazarlama Giderleri (-) -212.622.912,00 -103.011.133,00 -342.210.630,00 -252.912.142,00 0,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 27.199.003,00 11.391.657,00 15.915.693,00 10.004.517,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -94.117.321,00 -47.254.993,00 -97.692.568,00 -65.864.882,00 0,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 37.540.072,00 15.382.933,00 94.286.909,00 58.869.989,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 25.037.493,00 12.152.879,00 47.328.621,00 36.113.397,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -1.079.887,00 -241.118,00 -2.236.573,00 -2.236.573,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 61.497.678,00 27.294.694,00 139.378.957,00 92.746.813,00 0,00
Finansman Giderleri (-) -55.219.945,00 -26.849.688,00 -90.817.753,00 -68.144.634,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 6.277.733,00 445.006,00 48.561.204,00 24.602.179,00 0,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -28.388,00 -19.922,00 -10.378.485,00 -5.138.129,00 0,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 -12.747.281,00 -5.677.952,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -28.388,00 -19.922,00 2.368.796,00 539.823,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 6.249.345,00 425.084,00 38.182.719,00 19.464.050,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 6.249.345,00 425.084,00 38.182.719,00 19.464.050,00 0,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar -24.079,00 -17.863,00 -5.672,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 6.273.424,00 442.947,00 38.188.391,00 19.464.050,00 0,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,11 0,01 0,65 0,33 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -871.183,00 -370.917,00 -4.931.130,00 -2.186.576,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -1.088.979,00 -463.646,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 217.796,00 92.729,00 -4.931.130,00 -2.186.576,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -871.183,00 -370.917,00 -4.931.130,00 -2.186.576,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 5.378.162,00 54.167,00 33.251.589,00 17.277.474,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 0,00 0,00 -6.163.912,00 -2.733.220,00 0,00
Bilanço Tablosu 2021-6 2021-3 2020-12 2020-9 2020-6
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 1.147.308.878,00 1.154.801.780,00 1.053.216.758,00 990.819.298,00 0,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 433.343.918,00 427.455.820,00 500.788.478,00 465.197.954,00 0,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 156.852.961,00 129.269.179,00 95.999.699,00 88.712.968,00 0,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 4.849.757,00 5.077.798,00 2.751.396,00 585.404,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 152.003.204,00 124.191.381,00 93.248.303,00 88.127.564,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 3.583.663,00 735.477,00 239.758,00 334.558,00 0,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 224.093,00 154.095,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 3.359.570,00 581.382,00 239.758,00 334.558,00 0,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 535.141.999,00 578.065.779,00 437.496.239,00 407.677.939,00 0,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 14.906.725,00 18.523.804,00 18.688.379,00 27.995.879,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 2.236.728,00 119.484,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 1.242.884,00 632.237,00 4.205,00 900.000,00 0,00
ARA TOPLAM 1.147.308.878,00 1.154.801.780,00 1.053.216.758,00 990.819.298,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 475.188.245,00 466.336.243,00 466.864.539,00 404.463.211,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 240.820.482,00 235.097.175,00 240.562.609,00 192.154.108,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 38.050.977,00 34.638.404,00 34.859.528,00 33.712.500,00 0,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 3.928.781,00 3.812.181,00 3.739.373,00 1.224.262,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 1.622.497.123,00 1.621.138.023,00 1.520.081.297,00 1.395.282.509,00 0,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.311.020.526,00 1.295.357.404,00 1.198.545.780,00 1.084.109.074,00 0,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 73.714.115,00 73.749.711,00 70.982.812,00 63.529.723,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 1.150.222.443,00 1.148.693.934,00 1.055.609.416,00 945.466.316,00 0,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 203.941.327,00 198.843.767,00 229.915.919,00 155.981.737,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 946.281.116,00 949.850.167,00 825.693.497,00 789.484.579,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 17.144.049,00 18.755.164,00 14.492.875,00 12.656.037,00 0,00
Diğer Borçlar 19.242.527,00 0,00 0,00 8.379.225,00 0,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 19.242.527,00 0,00 0,00 8.379.225,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 4.388.208,00 6.004.234,00 6.822.996,00 4.348.109,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 6.635.160,00 1.904.783,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 43.044.557,00 41.772.312,00 32.767.388,00 38.071.485,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 17.667.989,00 17.140.564,00 13.914.751,00 11.923.679,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 25.376.568,00 24.631.748,00 18.852.637,00 26.147.806,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 3.264.627,00 6.382.049,00 11.235.133,00 9.753.396,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 172.648.198,00 173.033.689,00 168.842.754,00 160.888.037,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 138.803.669,00 140.111.523,00 137.193.390,00 133.257.411,00 0,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 138.094.261,00 139.391.409,00 136.542.071,00 132.598.123,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 33.667.881,00 32.613.032,00 31.207.744,00 27.056.520,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 33.667.881,00 32.613.032,00 31.207.744,00 27.056.520,00 0,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.483.668.724,00 1.468.391.093,00 1.367.388.534,00 1.244.997.111,00 0,00
Ö Z K A Y N A K L A R 138.828.399,00 152.746.930,00 152.692.763,00 150.285.398,00 0,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 138.853.150,00 152.765.465,00 152.693.435,00 150.284.148,00 0,00
Ödenmiş Sermaye 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -22.836.961,00 -22.336.695,00 -21.965.778,00 -19.221.224,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -22.836.961,00 -22.336.695,00 -21.965.778,00 -19.221.224,00 0,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -22.836.961,00 -22.336.695,00 -21.965.778,00 -19.221.224,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 12.706.557,00 12.706.557,00 12.706.557,00 12.179.669,00 0,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 96.243.622,00 115.486.148,00 77.297.757,00 77.824.645,00 0,00
Net Dönem Karı/Zararı 6.273.424,00 442.947,00 38.188.391,00 19.464.050,00 0,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR -24.751,00 -18.535,00 -672,00 1.250,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 1.622.497.123,00 1.621.138.023,00 1.520.081.297,00 1.395.282.509,00 0,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi