Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 1,02
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 43,98
BIST-100'deki Ağırlığı 7,54
F/K Oranı 26,29
Piyasa Değ. / Defter Değ. 3,35
Dibe Uzaklık 46,00
Piyasa Değeri (USD) 73.445.588,59
Piyasa Değeri (TL) 393.000.000,00
Özsermaye (TL) 117.266.593,00
Sermaye (TL) 60.000.000,00
Net Kar (TL) 14.949.135,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu BIZIM
Sektör Cash_Carry FMCG toptancısı
Adres Kuşbakışı Cad. No:19 Altunizade, Üsküdar/İstanbul
Telefon 0 216 474 42 80
Faks 0 216 474 42 75
Web http://www.bizimtoptan.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Diğer 21.304.490,00 35,51
EMAP LIMITED 5.584.220,00 9,31
YILDIZ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 33.111.290,76 55,19
Toplam 60.000.000,76 100,01
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
02.10.2017 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,50
25.05.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
25.05.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
26.05.2014 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
27.05.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
30.05.2012 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
25.05.2011 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
Gelir Tablosu 2018-9 2018-6 2018-3 2017-12 2017-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 2.729.257.734,00 1.723.918.820,00 776.533.483,00 2.896.367.998,00 2.066.648.064,00
Satışların Maliyeti (-) -2.441.001.090,00 -1.548.766.514,00 -695.398.618,00 -2.651.840.103,00 -1.901.110.598,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 288.256.644,00 175.152.306,00 81.134.865,00 244.527.895,00 165.537.466,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 288.256.644,00 175.152.306,00 81.134.865,00 244.527.895,00 165.537.466,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -29.931.339,00 -17.537.759,00 -8.306.098,00 -30.196.685,00 -23.914.806,00
Pazarlama Giderleri (-) -179.209.984,00 -114.886.553,00 -55.272.381,00 -193.228.583,00 -137.156.521,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 17.426.099,00 7.536.217,00 3.635.639,00 12.146.482,00 8.063.611,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -76.332.744,00 -41.501.539,00 -18.084.346,00 -64.708.653,00 -44.868.557,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 20.208.676,00 8.762.672,00 3.107.679,00 -31.459.544,00 -32.338.807,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 30.480.804,00 16.553.207,00 7.071.630,00 15.538.794,00 9.190.128,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -787.022,00 -442.930,00 -606.938,00 -331.942,00 -318.722,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 49.902.458,00 24.872.949,00 9.572.371,00 -16.252.692,00 -23.467.401,00
Finansman Giderleri (-) -30.321.012,00 -17.614.896,00 -7.778.862,00 -21.976.571,00 -14.047.057,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 19.581.446,00 7.258.053,00 1.793.509,00 -38.229.263,00 -37.514.458,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -4.841.927,00 -1.508.974,00 -809.972,00 7.870.924,00 6.946.503,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -5.204.968,00 -1.272.046,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 363.041,00 -236.928,00 -809.972,00 7.870.924,00 6.946.503,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 14.739.519,00 5.749.079,00 983.537,00 -30.358.339,00 -30.567.955,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 14.739.519,00 5.749.079,00 983.537,00 -30.358.339,00 -30.567.955,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 14.739.519,00 5.749.079,00 983.537,00 -30.358.339,00 -30.567.955,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,25 0,10 0,02 -0,51 -0,76
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -3.258.585,00 -2.233.706,00 -1.093.085,00 -1.556.442,00 -1.735.717,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 -1.366.356,00 -1.945.552,00 -2.169.646,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları -4.073.231,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 814.646,00 -2.233.706,00 273.271,00 389.110,00 433.929,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -3.258.585,00 -2.233.706,00 -1.093.085,00 -1.556.442,00 -1.735.717,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 11.480.934,00 3.515.373,00 -109.548,00 -31.914.781,00 -32.303.672,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 0,00 -2.792.132,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2018-9 2018-6 2018-3 2017-12 2017-9
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 658.596.693,00 606.248.708,00 576.550.973,00 529.099.633,00 499.498.942,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 179.714.206,00 62.006.237,00 60.934.930,00 227.239.220,00 21.835.423,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 46.200.803,00 55.254.251,00 44.668.574,00 40.186.249,00 53.293.001,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 385.524,00 6.954.027,00 2.055.613,00 2.156.233,00 1.576.689,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 45.815.279,00 48.300.224,00 42.612.961,00 38.030.016,00 51.716.312,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 130.286.534,00 217.986.740,00 189.629.741,00 2.609.448,00 163.597.692,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 130.178.483,00 217.960.834,00 189.569.454,00 2.467.979,00 161.685.686,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 108.051,00 25.906,00 60.287,00 141.469,00 1.912.006,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 290.731.258,00 262.836.244,00 271.302.409,00 248.502.044,00 246.508.816,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 10.288.444,00 8.056.739,00 9.948.231,00 10.562.672,00 14.254.083,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 146.946,00 108.497,00 67.088,00 0,00 9.927,00
Diğer Dönen Varlıklar 1.228.502,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ARA TOPLAM 658.596.693,00 606.248.708,00 576.550.973,00 529.099.633,00 499.498.942,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 175.127.474,00 179.083.988,00 182.909.471,00 180.205.139,00 146.918.959,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 140.003.214,00 141.725.283,00 145.594.426,00 142.819.816,00 110.681.535,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 29.941.215,00 29.251.287,00 28.565.895,00 28.447.562,00 28.205.342,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 2.572.669,00 2.986.516,00 3.523.215,00 2.643.613,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 833.724.167,00 785.332.696,00 759.460.444,00 709.304.772,00 646.417.901,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 688.073.633,00 648.091.639,00 623.020.579,00 574.875.510,00 516.965.370,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 6.132.462,00 7.051.384,00 5.613.936,00 9.115.640,00 10.612.390,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 643.425.017,00 607.684.867,00 590.681.807,00 540.280.892,00 485.275.385,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 111.075.084,00 133.091.417,00 121.908.019,00 156.323.080,00 144.383.352,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 532.349.933,00 474.593.450,00 468.773.788,00 383.957.812,00 340.892.033,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 10.843.422,00 8.957.472,00 8.165.737,00 8.864.937,00 9.615.662,00
Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 770.279,00 915.905,00 575.644,00 493.114,00 794.967,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 26.301.221,00 17.070.746,00 15.431.953,00 13.173.718,00 8.412.705,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 10.948.441,00 7.213.311,00 6.880.312,00 5.416.890,00 3.453.126,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 15.352.780,00 9.857.435,00 8.551.641,00 7.756.828,00 4.959.579,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 601.232,00 6.411.265,00 2.551.502,00 2.947.209,00 2.254.261,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 28.383.941,00 27.940.026,00 30.763.709,00 28.643.604,00 24.055.765,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 11.676.664,00 12.795.761,00 16.752.908,00 15.918.484,00 10.748.399,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 16.203.215,00 15.144.265,00 14.010.801,00 12.725.120,00 13.307.366,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 16.203.215,00 15.144.265,00 14.010.801,00 12.725.120,00 13.307.366,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 504.062,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 716.457.574,00 676.031.665,00 653.784.288,00 603.519.114,00 541.021.135,00
Ö Z K A Y N A K L A R 117.266.593,00 109.301.031,00 105.676.156,00 105.785.658,00 105.396.766,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 117.266.593,00 109.301.031,00 105.676.156,00 105.785.658,00 105.396.766,00
Ödenmiş Sermaye 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 40.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -11.370.102,00 -10.345.224,00 -9.204.603,00 -8.111.518,00 -8.290.794,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0,00 -10.345.224,00 -9.204.603,00 -8.111.518,00 -8.290.794,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 10.037.476,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 0,00 10.037.476,00 10.037.476,00 10.037.476,00 10.037.476,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 43.822.692,00 43.822.692,00 43.822.692,00 74.181.031,00 94.181.031,00
Net Dönem Karı/Zararı 14.739.519,00 5.749.079,00 983.537,00 -30.358.339,00 -30.567.955,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 833.724.167,00 785.332.696,00 759.460.444,00 709.304.772,00 646.417.901,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 0,00 0,00 0,00 0,00 -8.290.794,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi