Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,99
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 43,93
BIST-100'deki Ağırlığı 7,69
F/K Oranı 22,41
Piyasa Değ. / Defter Değ. 3,91
Dibe Uzaklık 46,00
Piyasa Değeri (USD) 83.117.595,62
Piyasa Değeri (TL) 484.800.000,00
Özsermaye (TL) 123.850.001,00
Sermaye (TL) 60.000.000,00
Net Kar (TL) 21.637.496,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu BIZIM
Sektör Cash_Carry FMCG toptancısı
Adres Kuşbakışı Cad. No:19 Altunizade, Üsküdar/İstanbul
Telefon 0 216 474 42 80
Faks 0 216 474 42 75
Web http://www.bizimtoptan.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Diğer 21.271.790,00 35,45
EMAP LIMITED 5.616.920,00 9,36
YILDIZ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 33.111.290,76 55,19
Toplam 60.000.000,76 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
02.10.2017 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,50
25.05.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
25.05.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
26.05.2014 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
27.05.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
30.05.2012 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
25.05.2011 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
Gelir Tablosu 2018-12 2018-9 2018-6 2018-3 2017-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 3.725.343.576,00 2.729.257.734,00 1.723.918.820,00 776.533.483,00 2.896.367.998,00
Satışların Maliyeti (-) -3.315.956.510,00 -2.441.001.090,00 -1.548.766.514,00 -695.398.618,00 -2.651.840.103,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 409.387.066,00 288.256.644,00 175.152.306,00 81.134.865,00 244.527.895,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 409.387.066,00 288.256.644,00 175.152.306,00 81.134.865,00 244.527.895,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -37.776.984,00 -29.931.339,00 -17.537.759,00 -8.306.098,00 -30.196.685,00
Pazarlama Giderleri (-) -250.091.102,00 -179.209.984,00 -114.886.553,00 -55.272.381,00 -193.228.583,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 19.854.750,00 17.426.099,00 7.536.217,00 3.635.639,00 12.146.482,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -111.019.776,00 -76.332.744,00 -41.501.539,00 -18.084.346,00 -64.708.653,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 30.353.954,00 20.208.676,00 8.762.672,00 3.107.679,00 -31.459.544,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 48.376.471,00 30.480.804,00 16.553.207,00 7.071.630,00 15.538.794,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -2.797.543,00 -787.022,00 -442.930,00 -606.938,00 -331.942,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 75.932.882,00 49.902.458,00 24.872.949,00 9.572.371,00 -16.252.692,00
Finansman Giderleri (-) -48.051.677,00 -30.321.012,00 -17.614.896,00 -7.778.862,00 -21.976.571,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 27.881.205,00 19.581.446,00 7.258.053,00 1.793.509,00 -38.229.263,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -6.243.709,00 -4.841.927,00 -1.508.974,00 -809.972,00 7.870.924,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 -5.204.968,00 -1.272.046,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -6.243.709,00 363.041,00 -236.928,00 -809.972,00 7.870.924,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 21.637.496,00 14.739.519,00 5.749.079,00 983.537,00 -30.358.339,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 21.637.496,00 14.739.519,00 5.749.079,00 983.537,00 -30.358.339,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 21.637.496,00 14.739.519,00 5.749.079,00 983.537,00 -30.358.339,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,36 0,25 0,10 0,02 -0,51
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -4.466.439,00 -3.258.585,00 -2.233.706,00 -1.093.085,00 -1.556.442,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -4.466.439,00 0,00 0,00 -1.366.356,00 -1.945.552,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 -4.073.231,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 814.646,00 -2.233.706,00 273.271,00 389.110,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 893.288,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 893.288,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -3.573.151,00 -3.258.585,00 -2.233.706,00 -1.093.085,00 -1.556.442,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 18.064.345,00 11.480.934,00 3.515.373,00 -109.548,00 -31.914.781,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 0,00 0,00 -2.792.132,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2018-12 2018-9 2018-6 2018-3 2017-12
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 663.654.681,00 658.596.693,00 606.248.708,00 576.550.973,00 529.099.633,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 273.895.711,00 179.714.206,00 62.006.237,00 60.934.930,00 227.239.220,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 45.990.904,00 46.200.803,00 55.254.251,00 44.668.574,00 40.186.249,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 683.154,00 385.524,00 6.954.027,00 2.055.613,00 2.156.233,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 45.307.750,00 45.815.279,00 48.300.224,00 42.612.961,00 38.030.016,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 55.401.483,00 130.286.534,00 217.986.740,00 189.629.741,00 2.609.448,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 55.078.537,00 130.178.483,00 217.960.834,00 189.569.454,00 2.467.979,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 322.946,00 108.051,00 25.906,00 60.287,00 141.469,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 280.679.743,00 290.731.258,00 262.836.244,00 271.302.409,00 248.502.044,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 7.469.759,00 10.288.444,00 8.056.739,00 9.948.231,00 10.562.672,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 217.081,00 146.946,00 108.497,00 67.088,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 0,00 1.228.502,00 0,00 0,00 0,00
ARA TOPLAM 663.654.681,00 658.596.693,00 606.248.708,00 576.550.973,00 529.099.633,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 178.528.198,00 175.127.474,00 179.083.988,00 182.909.471,00 180.205.139,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 141.658.397,00 140.003.214,00 141.725.283,00 145.594.426,00 142.819.816,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 30.853.656,00 29.941.215,00 29.251.287,00 28.565.895,00 28.447.562,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 2.572.669,00 2.986.516,00 3.523.215,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 842.182.879,00 833.724.167,00 785.332.696,00 759.460.444,00 709.304.772,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 690.151.060,00 688.073.633,00 648.091.639,00 623.020.579,00 574.875.510,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 6.476.006,00 6.132.462,00 7.051.384,00 5.613.936,00 9.115.640,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 642.462.338,00 643.425.017,00 607.684.867,00 590.681.807,00 540.280.892,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 134.993.482,00 111.075.084,00 133.091.417,00 121.908.019,00 156.323.080,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 507.468.856,00 532.349.933,00 474.593.450,00 468.773.788,00 383.957.812,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 8.684.977,00 10.843.422,00 8.957.472,00 8.165.737,00 8.864.937,00
Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 1.247.960,00 770.279,00 915.905,00 575.644,00 493.114,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 24.456.664,00 26.301.221,00 17.070.746,00 15.431.953,00 13.173.718,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 11.782.471,00 10.948.441,00 7.213.311,00 6.880.312,00 5.416.890,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 12.674.193,00 15.352.780,00 9.857.435,00 8.551.641,00 7.756.828,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 6.823.115,00 601.232,00 6.411.265,00 2.551.502,00 2.947.209,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 28.181.818,00 28.383.941,00 27.940.026,00 30.763.709,00 28.643.604,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 9.265.087,00 11.676.664,00 12.795.761,00 16.752.908,00 15.918.484,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 16.029.639,00 16.203.215,00 15.144.265,00 14.010.801,00 12.725.120,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 16.029.639,00 16.203.215,00 15.144.265,00 14.010.801,00 12.725.120,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 1.827.205,00 504.062,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 1.059.887,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 718.332.878,00 716.457.574,00 676.031.665,00 653.784.288,00 603.519.114,00
Ö Z K A Y N A K L A R 123.850.001,00 117.266.593,00 109.301.031,00 105.676.156,00 105.785.658,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 123.850.001,00 117.266.593,00 109.301.031,00 105.676.156,00 105.785.658,00
Ödenmiş Sermaye 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -11.684.670,00 -11.370.102,00 -10.345.224,00 -9.204.603,00 -8.111.518,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -11.684.670,00 0,00 -10.345.224,00 -9.204.603,00 -8.111.518,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -11.684.670,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 10.037.476,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 10.037.476,00 0,00 10.037.476,00 10.037.476,00 10.037.476,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 43.822.691,00 43.822.692,00 43.822.692,00 43.822.692,00 74.181.031,00
Net Dönem Karı/Zararı 21.637.496,00 14.739.519,00 5.749.079,00 983.537,00 -30.358.339,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 842.182.879,00 833.724.167,00 785.332.696,00 759.460.444,00 709.304.772,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi