Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu BIZIM
Sektör Cash_Carry FMCG toptancısı
Adres Kuşbakışı Cad. No:19 Altunizade, Üsküdar/İstanbul
Telefon 0 216 474 42 80
Faks 0 216 474 42 75
Web http://www.bizimtoptan.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Diğer 21.271.790,00 35,45
EMAP LIMITED 5.616.920,00 9,36
YILDIZ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 33.111.290,76 55,19
Toplam 60.000.000,76 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
02.12.2019 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
02.10.2017 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,50
25.05.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
25.05.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
26.05.2014 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
27.05.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
30.05.2012 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
25.05.2011 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
Gelir Tablosu 2019-9 2019-6 2019-3 2018-12 2018-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 3.364.219.113,00 2.148.283.526,00 1.023.644.702,00 3.725.343.576,00 2.729.257.734,00
Satışların Maliyeti (-) -2.976.116.261,00 -1.895.993.285,00 -905.558.260,00 -3.315.956.510,00 -2.441.001.090,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 388.102.852,00 252.290.241,00 118.086.442,00 409.387.066,00 288.256.644,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 388.102.852,00 252.290.241,00 118.086.442,00 409.387.066,00 288.256.644,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -37.195.095,00 -22.909.705,00 -11.165.408,00 -37.776.984,00 -29.931.339,00
Pazarlama Giderleri (-) -203.071.309,00 -133.218.970,00 -64.360.377,00 -250.091.102,00 -179.209.984,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 19.838.628,00 14.781.565,00 7.726.142,00 19.854.750,00 17.426.099,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -114.936.221,00 -80.580.213,00 -36.600.757,00 -111.019.776,00 -76.332.744,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 52.738.855,00 30.362.918,00 13.686.042,00 30.353.954,00 20.208.676,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 58.462.303,00 38.597.679,00 19.004.197,00 48.376.471,00 30.480.804,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 -2.797.543,00 -787.022,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 111.201.158,00 68.960.597,00 32.690.239,00 75.932.882,00 49.902.458,00
Finansman Giderleri (-) -82.671.275,00 -54.949.850,00 -26.697.847,00 -48.051.677,00 -30.321.012,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 28.529.883,00 14.010.747,00 5.992.392,00 27.881.205,00 19.581.446,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -6.716.675,00 -3.460.138,00 -2.175.185,00 -6.243.709,00 -4.841.927,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -8.532.366,00 -7.352.181,00 -3.326.662,00 0,00 -5.204.968,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 1.815.691,00 3.892.043,00 1.151.477,00 -6.243.709,00 363.041,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 21.813.208,00 10.550.609,00 3.817.207,00 21.637.496,00 14.739.519,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 21.813.208,00 10.550.609,00 3.817.207,00 21.637.496,00 14.739.519,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 21.813.208,00 10.550.609,00 3.817.207,00 21.637.496,00 14.739.519,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,36 0,18 0,06 0,36 0,25
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -3.640.312,00 -2.298.096,00 -1.803.006,00 -4.466.439,00 -3.258.585,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -4.550.390,00 -2.872.620,00 -2.253.758,00 -4.466.439,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 910.078,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 -4.073.231,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 910.078,00 574.524,00 450.752,00 0,00 814.646,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 893.288,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 893.288,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -3.640.312,00 -2.298.096,00 -1.803.006,00 -3.573.151,00 -3.258.585,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 18.172.896,00 8.252.513,00 2.014.201,00 18.064.345,00 11.480.934,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2019-9 2019-6 2019-3 2018-12 2018-9
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 871.752.199,00 807.461.165,00 747.684.028,00 663.654.681,00 658.596.693,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 450.333.601,00 400.941.413,00 158.711.584,00 273.895.711,00 179.714.206,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 60.962.329,00 58.894.048,00 55.108.416,00 45.990.904,00 46.200.803,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 1.998.941,00 3.416.244,00 1.731.014,00 683.154,00 385.524,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 58.963.388,00 55.477.804,00 53.377.402,00 45.307.750,00 45.815.279,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 702.812,00 340.802,00 213.350.977,00 55.401.483,00 130.286.534,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 431.798,00 0,00 212.775.981,00 55.078.537,00 130.178.483,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 271.014,00 340.802,00 574.996,00 322.946,00 108.051,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 349.986.120,00 342.027.761,00 314.470.477,00 280.679.743,00 290.731.258,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 8.867.337,00 5.257.141,00 5.234.572,00 7.469.759,00 10.288.444,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 458.002,00 217.081,00 146.946,00
Diğer Dönen Varlıklar 900.000,00 0,00 350.000,00 0,00 1.228.502,00
ARA TOPLAM 871.752.199,00 807.461.165,00 747.684.028,00 663.654.681,00 658.596.693,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 340.103.811,00 337.978.466,00 335.387.158,00 178.528.198,00 175.127.474,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 145.765.785,00 142.181.252,00 142.905.153,00 141.658.397,00 140.003.214,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 37.588.307,00 30.925.190,00 30.821.084,00 30.853.656,00 29.941.215,00
- Şerefiye 0,00 0,00 26.724.489,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 30.925.190,00 4.096.595,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 898.564,00 2.639.363,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 1.211.856.010,00 1.145.439.631,00 1.083.071.186,00 842.182.879,00 833.724.167,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 949.767.226,00 887.025.225,00 834.215.170,00 690.151.060,00 688.073.633,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 56.724.894,00 55.432.552,00 56.311.010,00 6.476.006,00 6.132.462,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 816.222.069,00 755.361.679,00 714.092.070,00 642.462.338,00 643.425.017,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 147.673.148,00 123.954.527,00 134.805.434,00 134.993.482,00 111.075.084,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 668.548.921,00 631.407.152,00 579.286.636,00 507.468.856,00 532.349.933,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 11.791.321,00 13.667.757,00 16.289.863,00 8.684.977,00 10.843.422,00
Diğer Borçlar 10.300.000,00 12.250.861,00 10.300.000,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 10.300.000,00 12.250.861,00 10.300.000,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 1.341.712,00 1.586.877,00 1.017.930,00 1.247.960,00 770.279,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 1.909.304,00 4.969.727,00 3.326.662,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 45.801.885,00 34.756.735,00 28.243.664,00 24.456.664,00 26.301.221,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 13.289.020,00 15.327.250,00 13.005.916,00 11.782.471,00 10.948.441,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 32.512.865,00 19.429.485,00 15.237.748,00 12.674.193,00 15.352.780,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 5.676.041,00 8.999.037,00 4.633.971,00 6.823.115,00 601.232,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 130.365.887,00 136.611.891,00 133.291.813,00 28.181.818,00 28.383.941,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 108.793.148,00 115.551.558,00 113.295.247,00 9.265.087,00 11.676.664,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 107.333.399,00 114.076.690,00 111.813.888,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 20.512.852,00 20.000.446,00 18.711.704,00 16.029.639,00 16.203.215,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 20.512.852,00 20.000.446,00 18.711.704,00 16.029.639,00 16.203.215,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 224.975,00 1.827.205,00 504.062,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 1.059.887,00 1.059.887,00 1.059.887,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.080.133.113,00 1.023.637.116,00 967.506.983,00 718.332.878,00 716.457.574,00
Ö Z K A Y N A K L A R 131.722.897,00 121.802.515,00 115.564.203,00 123.850.001,00 117.266.593,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 131.722.897,00 121.802.515,00 115.564.203,00 123.850.001,00 117.266.593,00
Ödenmiş Sermaye 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -15.324.982,00 -13.982.765,00 -13.487.675,00 -11.684.670,00 -11.370.102,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -15.324.982,00 -13.982.765,00 -13.487.675,00 -11.684.670,00 0,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -15.324.982,00 -13.982.765,00 -13.487.675,00 -11.684.670,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 10.037.476,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 11.664.669,00 10.037.476,00 10.037.476,00 10.037.476,00 0,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 53.532.994,00 55.160.187,00 55.160.187,00 43.822.691,00 43.822.692,00
Net Dönem Karı/Zararı 21.813.208,00 10.550.609,00 3.817.207,00 21.637.496,00 14.739.519,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 1.211.856.010,00 1.145.439.631,00 1.083.071.186,00 842.182.879,00 833.724.167,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi