Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,98
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 43,98
BIST-100'deki Ağırlığı 0,08
F/K Oranı -10,54
Piyasa Değ. / Defter Değ. 4,08
Dibe Uzaklık 46,00
Piyasa Değeri (USD) 113.494.261,97
Piyasa Değeri (TL) 430.200.000,00
Özsermaye (TL) 105.396.766,00
Sermaye (TL) 60.000.000,00
Net Kar (TL) -40.799.174,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu BIZIM
Sektör Cash_Carry FMCG toptancısı
Adres Kuşbakışı Cad. No:19 Altunizade, Üsküdar/İstanbul
Telefon 0 216 474 42 80
Faks 0 216 474 42 75
Web http://www.bizimtoptan.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Diğer 21.304.490,00 35,51
EMAP LIMITED 5.584.220,00 9,31
YILDIZ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 33.111.290,76 55,19
Toplam 60.000.000,76 100,01
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
02.10.2017 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,50
25.05.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
25.05.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
26.05.2014 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
27.05.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
30.05.2012 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
25.05.2011 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
Gelir Tablosu 2017-9 2017-6 2017-3 2016-12 2016-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 2.066.648.064,00 1.325.363.278,00 598.098.407,00 2.793.159.503,00 2.106.322.959,00
Satışların Maliyeti (-) -1.901.110.598,00 -1.227.355.970,00 -557.784.871,00 -2.552.611.137,00 -1.914.372.048,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 165.537.466,00 98.007.308,00 40.313.536,00 240.548.366,00 191.950.911,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 165.537.466,00 98.007.308,00 40.313.536,00 240.548.366,00 191.950.911,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -23.914.806,00 -14.122.292,00 -7.215.583,00 -25.213.441,00 -18.711.118,00
Pazarlama Giderleri (-) -137.156.521,00 -91.330.579,00 -43.550.048,00 -166.116.367,00 -124.689.693,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 8.063.611,00 5.518.219,00 4.002.543,00 14.843.987,00 11.879.106,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -44.868.557,00 -29.827.735,00 -17.417.768,00 -50.905.216,00 -38.578.628,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI -32.338.807,00 -31.755.079,00 -23.867.320,00 13.157.329,00 21.850.578,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 9.190.128,00 4.631.733,00 1.549.759,00 2.560.705,00 1.627.852,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -318.722,00 -318.722,00 -1.853,00 -1.448.025,00 -376.201,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI -23.467.401,00 -27.442.068,00 -22.319.414,00 14.270.009,00 23.102.229,00
Finansman Giderleri (-) -14.047.057,00 -8.486.075,00 -3.158.658,00 -12.378.856,00 -8.481.509,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -37.514.458,00 -35.928.143,00 -25.478.072,00 1.891.153,00 14.620.720,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 6.946.503,00 6.815.189,00 6.078.848,00 -515.011,00 -3.013.359,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 -1.038.878,00 -3.080.693,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 6.946.503,00 6.815.189,00 6.078.848,00 523.867,00 67.334,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -30.567.955,00 -29.112.954,00 -19.399.224,00 1.376.142,00 11.607.361,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -30.567.955,00 -29.112.954,00 -19.399.224,00 1.376.142,00 11.607.361,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları -30.567.955,00 -29.112.954,00 -19.399.224,00 1.376.142,00 11.607.361,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç -0,76 -0,73 -0,49 0,03 0,29
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -1.735.717,00 -1.023.424,00 -513.402,00 -5.989.717,00 -116.711,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -2.169.646,00 -1.279.280,00 0,00 -7.487.146,00 -145.889,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 433.929,00 255.856,00 -513.402,00 1.497.429,00 29.178,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -1.735.717,00 -1.023.424,00 -513.402,00 -5.989.717,00 -116.711,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: -32.303.672,00 -30.136.378,00 -19.912.626,00 -4.613.575,00 11.490.650,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 0,00 0,00 -641.753,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2017-9 2017-6 2017-3 2016-12 2016-9
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 499.498.942,00 474.768.751,00 467.045.920,00 441.355.572,00 502.948.506,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 21.835.423,00 17.456.664,00 127.036.065,00 79.329.191,00 98.902.156,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 53.293.001,00 76.944.662,00 74.286.717,00 102.049.433,00 129.378.735,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 1.576.689,00 4.589.977,00 4.395.179,00 3.569.501,00 6.229.209,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 51.716.312,00 72.354.685,00 69.891.538,00 98.479.932,00 123.149.526,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 163.597.692,00 125.587.855,00 1.913.303,00 2.330.829,00 281.145,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 161.685.686,00 125.328.454,00 1.627.021,00 1.979.058,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.912.006,00 259.401,00 286.282,00 351.771,00 281.145,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 246.508.816,00 234.901.057,00 251.384.645,00 248.831.324,00 264.123.456,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 14.254.083,00 19.878.110,00 9.743.068,00 6.760.443,00 10.263.014,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 9.927,00 403,00 2.054.352,00 2.054.352,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 0,00 0,00 627.770,00 0,00 0,00
ARA TOPLAM 499.498.942,00 474.768.751,00 467.045.920,00 441.355.572,00 502.948.506,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 146.918.959,00 139.311.758,00 139.327.919,00 137.852.956,00 132.934.933,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 110.681.535,00 103.559.003,00 104.290.027,00 104.084.374,00 100.783.099,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 28.205.342,00 27.821.740,00 27.688.182,00 27.621.817,00 27.512.055,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 27.688.182,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 2.643.613,00 2.334.226,00 1.470.380,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 646.417.901,00 614.080.509,00 606.373.839,00 579.208.528,00 635.883.439,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 516.965.370,00 480.809.234,00 463.986.213,00 414.229.612,00 461.257.239,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 10.612.390,00 8.023.002,00 6.565.850,00 7.063.012,00 5.788.048,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 485.275.385,00 447.446.787,00 434.870.685,00 392.161.182,00 440.598.814,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 144.383.352,00 131.381.630,00 136.659.957,00 124.341.154,00 109.963.935,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 340.892.033,00 316.065.157,00 298.210.728,00 267.820.028,00 330.634.879,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 9.615.662,00 7.999.941,00 7.263.772,00 6.003.969,00 4.928.498,00
Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 794.967,00 1.315.721,00 710.266,00 915.738,00 2.933.744,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 1.305.641,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 8.412.705,00 10.457.842,00 13.650.310,00 4.104.007,00 3.517.638,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 3.453.126,00 5.539.969,00 3.742.956,00 2.865.020,00 2.870.815,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 4.959.579,00 4.917.873,00 9.907.354,00 1.238.987,00 646.823,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 2.254.261,00 5.565.941,00 925.330,00 3.981.704,00 2.184.856,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 24.055.765,00 25.707.215,00 26.018.573,00 27.315.486,00 20.858.545,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 10.748.399,00 12.641.590,00 14.188.489,00 11.706.151,00 9.431.945,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 13.307.366,00 13.065.625,00 11.830.084,00 10.872.516,00 4.764.997,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 13.307.366,00 13.065.625,00 11.830.084,00 10.872.516,00 4.764.997,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 4.736.819,00 6.661.603,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 541.021.135,00 506.516.449,00 490.004.786,00 441.545.098,00 482.115.784,00
Ö Z K A Y N A K L A R 105.396.766,00 107.564.060,00 116.369.053,00 137.663.430,00 153.767.655,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 105.396.766,00 107.564.060,00 116.369.053,00 137.663.430,00 153.767.655,00
Ödenmiş Sermaye 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -8.290.794,00 -7.578.501,00 -7.068.479,00 -6.555.077,00 -682.071,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -8.290.794,00 -7.578.501,00 -7.068.479,00 -6.555.077,00 -682.071,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -8.290.794,00 0,00 -7.068.479,00 0,00 -682.071,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 10.037.476,00 10.037.476,00 10.037.476,00 10.037.476,00 10.037.476,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 94.181.031,00 94.181.031,00 94.181.031,00 92.804.889,00 92.804.889,00
Net Dönem Karı/Zararı -30.567.955,00 -29.112.954,00 -19.399.224,00 1.376.142,00 11.607.361,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 646.417.901,00 614.080.509,00 606.373.839,00 579.208.528,00 635.883.439,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 3.873.924,00 0,00 0,00 0,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi