Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 1,38
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 15,43
BIST-100'deki Ağırlığı 1,26
F/K Oranı 140,31
Piyasa Değ. / Defter Değ. 39,23
Dibe Uzaklık 20,08
Piyasa Değeri (USD) 275.047.558,66
Piyasa Değeri (TL) 2.082.000.000,00
Özsermaye (TL) 53.070.794,00
Sermaye (TL) 2.500.000,00
Net Kar (TL) 14.838.663,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu BFREN
Sektör Otomotiv ana sanayi firmalarının ve yedek parça piyasasının gereksinim duyduğu, otomobil ve hafif ticari araçlar için hidrolik fren sistemlerinin üretimi ve satışı
Adres Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi , Yeni Yalova Yolu Cad. No:612 16335 Osmangazi / BURSA
Telefon 0 224 270 67 00
Faks 0 224 270 67 10
Web http://www.boschfren.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Diğer 387.552,95 15,50
Robert Bosch GmbH 2.112.447,05 84,50
Toplam 2.500.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
28.04.2020 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
26.04.2019 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
04.04.2018 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
03.04.2017 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
04.04.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
03.04.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
18.10.2007 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,56
12.05.2004 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 66,95
30.04.2001 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
21.08.2000 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
Gelir Tablosu 2020-6 2020-3 2019-12 2019-9 2019-6
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 72.408.807,00 48.024.131,00 211.351.441,00 161.234.835,00 118.120.034,00
Satışların Maliyeti (-) -64.882.214,00 -40.591.490,00 -178.219.619,00 -133.464.952,00 -92.438.950,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 7.526.593,00 7.432.641,00 33.131.822,00 27.769.883,00 25.681.084,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 7.526.593,00 7.432.641,00 33.131.822,00 27.769.883,00 25.681.084,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -347.505,00 -173.421,00 -682.072,00 -517.922,00 -351.605,00
Pazarlama Giderleri (-) -2.641.270,00 -1.742.440,00 -7.935.944,00 -6.254.248,00 -4.501.209,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 2.076.913,00 1.331.398,00 6.278.201,00 3.125.652,00 2.361.612,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -976.614,00 -519.062,00 -2.817.591,00 -1.980.950,00 -1.374.668,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 5.638.117,00 6.329.116,00 27.974.416,00 22.142.415,00 21.815.214,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 767.960,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 6.406.077,00 6.329.116,00 27.974.416,00 22.142.415,00 21.815.214,00
Finansman gelirleri 4.305.926,00 2.230.575,00 5.650.274,00 4.238.641,00 3.401.360,00
Finansman Giderleri (-) -828.338,00 -488.543,00 -2.763.524,00 -2.293.916,00 -969.722,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 9.883.665,00 8.071.148,00 30.861.166,00 24.087.140,00 24.246.852,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -2.188.331,00 -1.780.130,00 -3.489.621,00 -3.750.471,00 -4.018.636,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -2.014.585,00 -2.064.759,00 -3.255.618,00 -4.470.981,00 -4.950.432,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -173.746,00 284.629,00 -234.003,00 720.510,00 931.796,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 7.695.334,00 6.291.018,00 27.371.545,00 20.336.669,00 20.228.216,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 7.695.334,00 6.291.018,00 27.371.545,00 20.336.669,00 20.228.216,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 7.695.334,00 6.291.018,00 27.371.545,00 20.336.669,00 20.228.216,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,03 2,52 0,11 0,08 0,08
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2020-6 2020-3 2019-12 2019-9 2019-6
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 73.873.360,00 79.789.364,00 78.299.537,00 65.491.869,00 71.610.987,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 32.154.649,00 30.262.772,00 23.605.360,00 18.636.865,00 12.553.942,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 23.648.618,00 28.823.815,00 37.468.945,00 30.315.982,00 41.139.209,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 2.453.328,00 2.899.514,00 5.652.592,00 4.271.239,00 9.166.738,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 21.195.290,00 25.924.301,00 31.816.353,00 26.044.743,00 31.972.471,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 13.465.440,00 18.033.097,00 14.240.144,00 14.618.652,00 16.689.374,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 717.453,00 1.007.658,00 338.569,00 464.435,00 708.744,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 1.899.070,00 0,00 1.751.741,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 1.988.130,00 1.662.022,00 894.778,00 1.455.935,00 519.718,00
ARA TOPLAM 73.873.360,00 79.789.364,00 78.299.537,00 65.491.869,00 71.610.987,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 26.450.704,00 29.016.926,00 30.841.267,00 29.392.774,00 30.675.485,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 18.203.305,00 26.420.799,00 28.460.093,00 26.568.372,00 27.604.256,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 709.766,00 702.989,00 773.009,00 406.304,00 450.240,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 1.404.086,00 1.862.461,00 1.577.832,00 2.392.104,00 2.603.389,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 100.324.064,00 108.806.290,00 109.140.804,00 94.884.643,00 102.286.472,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 36.829.592,00 23.714.129,00 29.562.130,00 21.064.213,00 28.074.814,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 3.932.883,00 0,00 0,00 3.713.912,00 3.677.020,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 3.849.113,00 3.766.177,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 7.973.384,00 13.509.826,00 20.709.198,00 8.830.222,00 13.422.768,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 1.657.564,00 1.771.089,00 7.617.320,00 1.193.813,00 774.289,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 6.315.820,00 11.738.737,00 13.091.878,00 7.636.409,00 12.648.479,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 329.444,00 498.671,00 339.278,00 238.629,00 415.539,00
Diğer Borçlar 16.745.519,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 16.745.519,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 305.290,00 0,00 0,00 2.583.770,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 4.488.958,00 4.349.364,00 2.825.987,00 7.129.809,00 6.341.965,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.309.089,00 1.894.602,00 2.485.955,00 1.920.223,00 1.726.497,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 3.179.869,00 2.454.762,00 340.032,00 5.209.586,00 4.615.468,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 3.359.404,00 1.201.865,00 1.921.490,00 1.151.641,00 1.633.752,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 10.423.678,00 11.191.108,00 11.968.639,00 12.684.303,00 13.183.985,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 5.525.258,00 6.542.094,00 7.548.829,00 8.515.713,00 9.458.141,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 5.525.258,00 6.542.094,00 7.548.829,00 8.515.713,00 9.458.141,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 4.898.420,00 4.649.014,00 4.419.810,00 4.168.590,00 3.725.844,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 4.898.420,00 4.649.014,00 4.419.810,00 4.168.590,00 3.725.844,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 47.253.270,00 34.905.237,00 41.530.769,00 33.748.516,00 41.258.799,00
Ö Z K A Y N A K L A R 53.070.794,00 73.901.053,00 67.610.035,00 61.136.127,00 61.027.673,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 53.070.794,00 73.901.053,00 67.610.035,00 61.136.127,00 61.027.673,00
Ödenmiş Sermaye 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 28.136.683,00 28.136.683,00 28.136.683,00 28.136.683,00 28.136.683,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -1.289.780,00 -1.289.780,00 -1.289.780,00 -728.812,00 -728.812,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -1.289.780,00 -1.289.780,00 -1.289.780,00 -728.812,00 -728.812,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -1.289.780,00 -1.289.780,00 -1.289.780,00 -728.812,00 -728.812,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 11.095.768,00 8.884.811,00 8.884.811,00 8.884.811,00 8.884.811,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 4.932.789,00 29.378.321,00 2.006.776,00 2.006.776,00 2.006.775,00
Net Dönem Karı/Zararı 7.695.334,00 6.291.018,00 27.371.545,00 20.336.669,00 20.228.216,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 100.324.064,00 108.806.290,00 109.140.804,00 94.884.643,00 102.286.472,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 3.849.113,00 3.766.177,00 0,00 0,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi