Geri Dön

BFREN | Bosch Fren Sistemleri


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu BFREN
Sektör Otomotiv ana sanayi firmalarının ve yedek parça piyasasının gereksinim duyduğu, otomobil ve hafif ticari araçlar için hidrolik fren sistemlerinin üretimi ve satışı
Adres Fethiye OSB Mah. Sarı Cadde No :8/A, Nilüfer/BURSA/TÜRKİYE
Telefon 02242706700
Faks 02242610510
Web www.boschfren.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Robert Bosch GmbH 2.112.447,05 84,50
TOPLAM 2.500.000,00 100,00
DİĞER 387.552,95 15,50
Toplam 5.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
15.06.2022 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
05.05.2021 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
05.01.2021 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
28.04.2020 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
26.04.2019 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
04.04.2018 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
03.04.2017 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
04.04.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
03.04.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
18.10.2007 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,56
12.05.2004 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 66,95
30.04.2001 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
21.08.2000 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
Gelir Tablosu 2022-9 2022-6 2022-3 2021-12 2021-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 474.757.097,00 302.722.830,00 133.973.362,00 319.375.190,00 229.095.313,00
Satışların Maliyeti (-) -389.186.813,00 -244.523.771,00 -112.731.703,00 -274.059.760,00 -191.399.962,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 85.570.284,00 58.199.059,00 21.241.659,00 45.315.430,00 37.695.351,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 85.570.284,00 58.199.059,00 21.241.659,00 45.315.430,00 37.695.351,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -1.597.502,00 -1.279.333,00 -66.927,00 -576.392,00 -404.491,00
Pazarlama Giderleri (-) -18.192.657,00 -11.424.473,00 -3.824.240,00 -10.548.656,00 -8.481.672,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 7.195.022,00 5.163.023,00 1.554.799,00 15.339.822,00 5.845.325,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -11.374.251,00 -9.897.356,00 -3.703.714,00 -16.844.688,00 -4.563.133,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 61.600.896,00 40.760.920,00 15.201.577,00 32.685.516,00 30.091.380,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 456.365,00 0,00 0,00 5.480.472,00 5.235.679,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 62.057.261,00 40.760.920,00 15.201.577,00 38.165.988,00 35.327.059,00
Finansman gelirleri 9.787.422,00 8.075.955,00 2.284.378,00 16.646.667,00 6.269.168,00
Finansman Giderleri (-) -5.106.356,00 -2.917.816,00 -657.210,00 -2.726.391,00 -2.208.934,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 66.738.327,00 45.919.059,00 16.828.745,00 52.086.264,00 39.387.293,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 2.230.087,00 886.805,00 -903.082,00 -11.812.289,00 -7.908.443,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 -252.688,00 -14.576.673,00 -10.861.137,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 2.230.087,00 886.805,00 -650.394,00 2.764.384,00 2.952.694,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 68.968.414,00 46.805.864,00 15.925.663,00 40.273.975,00 31.478.850,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 68.968.414,00 46.805.864,00 15.925.663,00 40.273.975,00 31.478.850,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 68.968.414,00 46.805.864,00 15.925.663,00 40.273.975,00 31.478.850,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,28 0,19 6,37 16,11 0,13
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2022-9 2022-6 2022-3 2021-12 2021-9
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 200.462.467,00 182.002.886,00 162.193.225,00 140.115.095,00 110.325.059,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 45.011.245,00 33.578.117,00 23.630.093,00 37.893.740,00 12.454.876,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 120.943.846,00 117.248.116,00 82.521.691,00 68.632.474,00 71.813.608,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 21.367.053,00 12.685.255,00 14.092.298,00 4.982.329,00 8.540.208,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 99.576.793,00 104.562.861,00 68.429.393,00 63.650.145,00 63.273.400,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 31.787.561,00 27.301.264,00 34.802.822,00 32.161.965,00 22.775.722,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 670.653,00 2.382.480,00 1.479.515,00 53.250,00 451.684,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 262.333,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 1.786.829,00 1.492.909,00 19.759.104,00 1.373.666,00 2.829.169,00
ARA TOPLAM 200.462.467,00 182.002.886,00 162.193.225,00 140.115.095,00 110.325.059,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 111.473.850,00 38.303.274,00 30.230.675,00 29.419.931,00 27.825.174,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 101.075.513,00 28.650.818,00 21.450.287,00 19.091.102,00 17.085.234,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.246.954,00 1.344.156,00 1.401.907,00 1.436.051,00 962.558,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 136.759,00 136.638,00 127.865,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 7.222.234,00 5.878.952,00 4.121.862,00 4.772.255,00 4.576.955,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 311.936.317,00 220.306.160,00 192.423.900,00 169.535.026,00 138.150.233,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 159.150.731,00 90.024.063,00 76.952.063,00 71.456.601,00 48.361.625,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 5.680.110,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 2.768.396,00 4.936.512,00 6.633.831,00 9.167.434,00 0,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 2.768.396,00 4.936.512,00 0,00 9.167.434,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 123.208.771,00 54.057.078,00 46.967.582,00 44.205.225,00 21.088.827,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 75.131.765,00 11.190.839,00 7.558.203,00 13.704.812,00 2.107.342,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 48.077.006,00 42.866.239,00 39.409.379,00 30.500.413,00 18.981.485,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.184.647,00 1.081.137,00 1.007.168,00 500.457,00 419.023,00
Diğer Borçlar 3.450.116,00 3.450.116,00 94.728,00 94.728,00 94.728,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 3.450.116,00 3.450.116,00 94.728,00 94.728,00 94.728,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 0,00 0,00 5.037.967,00 5.037.967,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 304.464,00 3.811.995,00 3.252.721,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 18.816.745,00 16.205.229,00 14.140.038,00 6.197.871,00 14.748.129,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 4.112.756,00 3.432.299,00 3.607.046,00 4.394.751,00 2.165.844,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 14.703.989,00 12.772.930,00 10.532.992,00 1.803.120,00 12.582.285,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 4.684.089,00 5.256.024,00 2.766.285,00 2.440.924,00 3.078.087,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 36.085.510,00 35.744.572,00 11.639.160,00 10.171.411,00 9.142.279,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.369.499,00 1.529.936,00 1.736.523,00 742.697,00 1.546.606,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 1.369.499,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 12.312.011,00 12.312.011,00 9.902.637,00 9.428.714,00 7.595.673,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 12.312.011,00 12.312.011,00 9.902.637,00 9.428.714,00 7.595.673,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 195.236.241,00 125.768.635,00 88.591.223,00 81.628.012,00 57.503.904,00
Ö Z K A Y N A K L A R 116.700.076,00 94.537.525,00 103.832.677,00 87.907.014,00 80.646.329,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 116.700.076,00 94.537.525,00 103.832.677,00 87.907.014,00 80.646.329,00
Ödenmiş Sermaye 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 28.136.683,00 28.136.683,00 28.136.683,00 28.136.683,00 28.136.683,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -4.585.724,00 -4.585.725,00 -3.706.156,00 -3.706.156,00 -2.171.716,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -4.585.724,00 -4.585.725,00 -3.706.156,00 -3.706.156,00 -2.171.716,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -4.585.724,00 -4.585.725,00 -3.706.156,00 -3.706.156,00 -2.171.716,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 21.169.757,00 21.169.757,00 12.968.653,00 12.968.653,00 12.968.653,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 510.946,00 510.946,00 48.007.834,00 7.733.859,00 7.733.859,00
Net Dönem Karı/Zararı 68.968.414,00 46.805.864,00 15.925.663,00 40.273.975,00 31.478.850,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 311.936.317,00 220.306.160,00 192.423.900,00 169.535.026,00 138.150.233,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi