Geri Dön

BFREN | Bosch Fren Sistemleri


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,90
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 15,49
BIST-100'deki Ağırlığı 3,50
F/K Oranı 91,12
Piyasa Değ. / Defter Değ. 58,76
Dibe Uzaklık 20,08
Piyasa Değeri (USD) 453.643.699,51
Piyasa Değeri (TL) 9.478.250.000,00
Özsermaye (TL) 161.312.007,00
Sermaye (TL) 2.500.000,00
Net Kar (TL) 104.016.643,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu BFREN
Sektör Otomotiv ana sanayi firmalarının ve yedek parça piyasasının gereksinim duyduğu, otomobil ve hafif ticari araçlar için hidrolik fren sistemlerinin üretimi ve satışı
Adres Fethiye OSB Mah. Sarı Cadde No :8/A, Nilüfer/BURSA/TÜRKİYE
Telefon 02242706700
Faks 02242610510
Web www.boschfren.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Robert Bosch GmbH 2.112.447,05 84,50
TOPLAM 2.500.000,00 100,00
DİĞER 387.552,95 15,50
Toplam 5.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
15.06.2022 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
05.05.2021 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
05.01.2021 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
28.04.2020 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
26.04.2019 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
04.04.2018 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
03.04.2017 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
04.04.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
03.04.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
18.10.2007 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,56
12.05.2004 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 66,95
30.04.2001 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
21.08.2000 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
Gelir Tablosu 2023-3 2022-12 2022-9 2022-6 2022-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 194.327.382,00 678.144.850,00 474.757.097,00 302.722.830,00 133.973.362,00
Satışların Maliyeti (-) -160.317.452,00 -561.171.417,00 -389.186.813,00 -244.523.771,00 -112.731.703,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 34.009.930,00 116.973.433,00 85.570.284,00 58.199.059,00 21.241.659,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 34.009.930,00 116.973.433,00 85.570.284,00 58.199.059,00 21.241.659,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -20.173,00 -1.340.060,00 -1.597.502,00 -1.279.333,00 -66.927,00
Pazarlama Giderleri (-) -7.841.032,00 -26.472.720,00 -18.192.657,00 -11.424.473,00 -3.824.240,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 3.239.107,00 16.361.179,00 7.195.022,00 5.163.023,00 1.554.799,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -9.053.237,00 -25.598.604,00 -11.374.251,00 -9.897.356,00 -3.703.714,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 20.334.595,00 79.923.228,00 61.600.896,00 40.760.920,00 15.201.577,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 463.256,00 456.365,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 20.334.595,00 80.386.484,00 62.057.261,00 40.760.920,00 15.201.577,00
Finansman gelirleri 3.550.607,00 14.309.774,00 9.787.422,00 8.075.955,00 2.284.378,00
Finansman Giderleri (-) -9.409.250,00 -10.079.305,00 -5.106.356,00 -2.917.816,00 -657.210,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 14.475.952,00 84.616.953,00 66.738.327,00 45.919.059,00 16.828.745,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -3.225.809,00 24.075.210,00 2.230.087,00 886.805,00 -903.082,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 -252.688,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -3.225.809,00 24.075.210,00 2.230.087,00 886.805,00 -650.394,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 11.250.143,00 108.692.163,00 68.968.414,00 46.805.864,00 15.925.663,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 11.250.143,00 108.692.163,00 68.968.414,00 46.805.864,00 15.925.663,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 11.250.143,00 108.692.163,00 68.968.414,00 46.805.864,00 15.925.663,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 4,50 43,48 0,28 0,19 6,37
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-3 2022-12 2022-9 2022-6 2022-3
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 249.656.168,00 249.386.057,00 200.462.467,00 182.002.886,00 162.193.225,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 31.530.915,00 74.194.891,00 45.011.245,00 33.578.117,00 23.630.093,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 144.765.706,00 128.328.035,00 120.943.846,00 117.248.116,00 82.521.691,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 15.645.383,00 8.126.548,00 21.367.053,00 12.685.255,00 14.092.298,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 129.120.323,00 120.201.487,00 99.576.793,00 104.562.861,00 68.429.393,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 2.296.381,00 532.286,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.296.381,00 532.286,00 0,00 0,00 0,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 50.994.111,00 45.784.406,00 31.787.561,00 27.301.264,00 34.802.822,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 13.943.128,00 309,00 670.653,00 2.382.480,00 1.479.515,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 262.333,00 262.333,00 262.333,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 5.863.594,00 283.797,00 1.786.829,00 1.492.909,00 19.759.104,00
ARA TOPLAM 249.656.168,00 249.386.057,00 200.462.467,00 182.002.886,00 162.193.225,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 199.310.261,00 200.556.738,00 111.473.850,00 38.303.274,00 30.230.675,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 118.057.658,00 112.659.639,00 101.075.513,00 28.650.818,00 21.450.287,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.285.164,00 1.438.121,00 1.246.954,00 1.344.156,00 1.401.907,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 356.557,00 200.439,00 136.759,00 136.638,00 127.865,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 27.432.038,00 30.657.847,00 7.222.234,00 5.878.952,00 4.121.862,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 448.966.429,00 449.942.795,00 311.936.317,00 220.306.160,00 192.423.900,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 128.824.419,00 206.506.384,00 159.150.731,00 90.024.063,00 76.952.063,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 21.819.291,00 11.233.296,00 2.768.396,00 4.936.512,00 6.633.831,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 21.819.291,00 0,00 2.768.396,00 4.936.512,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 78.300.549,00 176.938.552,00 123.208.771,00 54.057.078,00 46.967.582,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 21.373.887,00 106.701.332,00 75.131.765,00 11.190.839,00 7.558.203,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 56.926.662,00 70.237.220,00 48.077.006,00 42.866.239,00 39.409.379,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 3.844.651,00 2.321.339,00 1.184.647,00 1.081.137,00 1.007.168,00
Diğer Borçlar 2.246.970,00 1.156.991,00 3.450.116,00 3.450.116,00 94.728,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 2.246.970,00 1.156.991,00 3.450.116,00 3.450.116,00 94.728,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 5.037.967,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 304.464,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 14.721.666,00 6.368.677,00 18.816.745,00 16.205.229,00 14.140.038,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 4.651.131,00 5.610.178,00 4.112.756,00 3.432.299,00 3.607.046,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 10.070.535,00 758.499,00 14.703.989,00 12.772.930,00 10.532.992,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 2.853.325,00 3.449.562,00 4.684.089,00 5.256.024,00 2.766.285,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 158.830.003,00 93.374.547,00 36.085.510,00 35.744.572,00 11.639.160,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 37.282.045,00 47.384.244,00 1.369.499,00 1.529.936,00 1.736.523,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 37.282.045,00 47.384.244,00 1.369.499,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 22.505.143,00 20.838.838,00 12.312.011,00 12.312.011,00 9.902.637,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 22.505.143,00 20.838.838,00 12.312.011,00 12.312.011,00 9.902.637,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 287.654.422,00 299.880.931,00 195.236.241,00 125.768.635,00 88.591.223,00
Ö Z K A Y N A K L A R 161.312.007,00 150.061.864,00 116.700.076,00 94.537.525,00 103.832.677,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 161.312.007,00 150.061.864,00 116.700.076,00 94.537.525,00 103.832.677,00
Ödenmiş Sermaye 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 28.136.683,00 28.136.683,00 28.136.683,00 28.136.683,00 28.136.683,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -10.947.685,00 -10.947.685,00 -4.585.724,00 -4.585.725,00 -3.706.156,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -10.947.685,00 -10.947.685,00 -4.585.724,00 -4.585.725,00 -3.706.156,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -10.947.685,00 -10.947.685,00 -4.585.724,00 -4.585.725,00 -3.706.156,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 21.169.757,00 21.169.757,00 21.169.757,00 21.169.757,00 12.968.653,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 109.203.109,00 510.946,00 510.946,00 510.946,00 48.007.834,00
Net Dönem Karı/Zararı 11.250.143,00 108.692.163,00 68.968.414,00 46.805.864,00 15.925.663,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 448.966.429,00 449.942.795,00 311.936.317,00 220.306.160,00 192.423.900,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi