Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu BALAT
Sektör BALATA İMAL,İTHAL VE İHRACATI İLE HER TÜRLÜ TİCARETİ
Adres Konak Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, Gümrük İş Merkezi , No : 38 , Daire : 708 Konak / İZMİR
Telefon 0232 8770395
Faks 0232 8770397
Web http://www.balatacilar.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
ALİ PENAH BOZYİĞİT 1.030.400,00 8,47
BEŞ YILDIZ OTOMOTİVYAN SAN.MALZ.PAZ .VE SAN.A.Ş. 630.300,00 5,18
Diğer 9.353.562,00 76,88
Mehmet Ömer Akad 1.151.600,00 9,47
Toplam 12.165.862,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Berka Balata San. 4.084.000,00 40,84
Tarih Açıklama Katsayı
26.10.2015 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,00
12.04.2013 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,71
Gelir Tablosu 2020-6 2020-3 2019-12 2019-9 2019-6
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 673.806,00 0,00 610.025,00 0,00 0,00
Satışların Maliyeti (-) -442.765,00 0,00 -23.105,00 0,00 0,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 231.041,00 0,00 586.920,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 231.041,00 0,00 586.920,00 0,00 0,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -355.334,00 0,00 -900.751,00 0,00 -331.719,00
Pazarlama Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 532.765,00 0,00 1.421.972,00 0,00 956.641,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -438.306,00 0,00 -613.995,00 0,00 -1.134.952,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI -29.834,00 0,00 494.146,00 0,00 -510.030,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI -29.834,00 0,00 494.146,00 0,00 -510.030,00
Finansman Giderleri (-) -94.735,00 0,00 -170.085,00 0,00 -125.368,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -124.569,00 0,00 324.061,00 0,00 -620.776,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 1.143.207,00 0,00 -1.277.310,00 0,00 113.819,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 -1.277.310,00 0,00 113.819,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 1.018.638,00 0,00 -953.249,00 0,00 -506.957,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 1.018.638,00 0,00 -953.249,00 0,00 -506.957,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar -114.144,00 0,00 -110.850,00 0,00 55.446,00
- Ana Ortaklık Payları 1.132.782,00 0,00 -842.399,00 0,00 -562.403,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finansman gelirleri 0,00 0,00 0,00 0,00 14.622,00
Bilanço Tablosu 2020-6 2020-3 2019-12 2019-9 2019-6
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 13.523.543,00 0,00 12.907.191,00 0,00 12.550.589,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 1.830,00 0,00 1.152,00 0,00 931,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 962.771,00 0,00 835.444,00 0,00 854.051,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 405.345,00 0,00 405.345,00 0,00 375.678,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 557.426,00 0,00 430.099,00 0,00 478.373,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 2.077.763,00 0,00 2.061.570,00 0,00 1.706.973,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 442.116,00 0,00 442.116,00 0,00 442.116,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.635.647,00 0,00 1.619.454,00 0,00 1.264.857,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 9.865.129,00 0,00 9.605.373,00 0,00 9.589.418,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 45.884,00 0,00 25.765,00 0,00 35.784,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 291.166,00 0,00 98.887,00 0,00 84.432,00
ARA TOPLAM 13.244.543,00 0,00 12.628.191,00 0,00 12.271.589,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 279.000,00 0,00 279.000,00 0,00 279.000,00
DURAN VARLIKLAR 12.610.958,00 0,00 12.443.717,00 0,00 7.359.672,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 8.576.654,00 0,00 8.584.679,00 0,00 3.401.545,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 164.243,00 0,00 36.318,00 0,00 36.318,00
- Şerefiye 36.248,00 0,00 36.248,00 0,00 36.248,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 127.995,00 0,00 70,00 0,00 70,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 2.273.388,00 0,00 2.154.751,00 0,00 2.454.734,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 26.134.501,00 0,00 25.350.908,00 0,00 19.910.261,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 14.505.485,00 0,00 14.417.007,00 0,00 14.091.464,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 414.241,00 0,00 69.435,00 0,00 449.931,00
- Banka Kredileri 414.241,00 0,00 0,00 0,00 449.931,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 697.001,00 0,00 277.031,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 4.522.029,00 0,00 4.771.120,00 0,00 3.891.315,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 195.680,00 0,00 183.844,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 4.326.349,00 0,00 4.587.276,00 0,00 3.891.315,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 763.038,00 0,00 721.501,00 0,00 675.195,00
Diğer Borçlar 8.595.167,00 0,00 7.970.893,00 0,00 8.558.155,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 2.872.743,00 0,00 2.326.716,00 0,00 2.220.816,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 5.722.424,00 0,00 5.644.177,00 0,00 6.337.339,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 204.878,00 0,00 180.925,00 0,00 233.705,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 6.132,00 0,00 6.132,00 0,00 6.132,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 6.132,00 0,00 6.132,00 0,00 6.132,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 5.586.756,00 0,00 4.230.658,00 0,00 3.911.055,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 418.217,00 0,00 286.367,00 0,00 557.825,00
Banka Kredileri 418.217,00 0,00 69.435,00 0,00 557.825,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 24.854,00 0,00 17.405,00 0,00 15.345,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 24.854,00 0,00 17.405,00 0,00 15.345,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 1.171.424,00 0,00 1.187.048,00 0,00 95.902,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 20.092.241,00 0,00 18.647.665,00 0,00 18.002.519,00
Ö Z K A Y N A K L A R 6.042.260,00 0,00 6.703.243,00 0,00 1.907.742,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 5.662.412,00 0,00 6.194.251,00 0,00 343.004,00
Ödenmiş Sermaye 12.165.862,00 0,00 12.165.862,00 0,00 12.165.862,00
Sermaye Düzeltme Farkları 235.912,00 0,00 235.912,00 0,00 235.912,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 441.055,00 0,00 441.055,00 0,00 441.055,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 2.986.697,00 0,00 5.388.285,00 0,00 -742.958,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 2.986.697,00 0,00 4.651.318,00 0,00 -590.475,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -590.824,00 0,00 -590.475,00 0,00 -590.475,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 736.967,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 73.451,00 0,00 73.451,00 0,00 73.451,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -12.110.314,00 0,00 -11.267.915,00 0,00 -11.267.915,00
Net Dönem Karı/Zararı 1.132.782,00 0,00 -842.399,00 0,00 -562.403,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 379.848,00 0,00 508.992,00 0,00 1.564.738,00
TOPLAM KAYNAKLAR 26.134.501,00 0,00 25.350.908,00 0,00 19.910.261,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 25.765,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 1.297.075,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi