Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,52
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 65,28
BIST-100'deki Ağırlığı 0,06
F/K Oranı -18,10
Piyasa Değ. / Defter Değ. 1,20
Dibe Uzaklık 92,14
Piyasa Değeri (USD) 1.140.338,99
Piyasa Değeri (TL) 5.352.979,28
Özsermaye (TL) 4.470.577,00
Sermaye (TL) 12.165.862,00
Net Kar (TL) -295.790,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu BALAT
Sektör BALATA İMAL,İTHAL VE İHRACATI İLE HER TÜRLÜ TİCARETİ
Adres Kemalpaşa O.S.B Mahallesi İzmir Kemalpaşa Caddesi No:48 Kemalpaşa-İZMİR
Telefon 0232 8770395
Faks 0232 8770397
Web http://www.balatacilar.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Ali Çakıroğlu 2.742.600,26 22,54
BEŞ YILDIZ OTOMOTİVYAN SAN.MALZ.PAZ .VE SAN.A.Ş. 1.290.600,00 10,61
Diğer 6.201.061,74 50,97
Mehmet Ömer Akad 1.181.600,00 9,71
MEHMET ŞÜKRÜ İLKEL 750.000,00 6,17
Toplam 12.165.862,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Berka Balata San. 2.576.385,00 43,00
Tarih Açıklama Katsayı
26.10.2015 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,00
12.04.2013 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,71
Gelir Tablosu 2017-12 2017-9 2017-6 2017-3 2016-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 6.777.044,00 0,00 2.712.602,00 0,00 12.762.480,00
Satışların Maliyeti (-) -6.218.126,00 0,00 -2.715.097,00 0,00 -10.380.001,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 558.918,00 0,00 -2.495,00 0,00 2.382.479,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 558.918,00 0,00 -2.495,00 0,00 2.382.479,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -2.764.895,00 0,00 -511.043,00 0,00 -1.743.052,00
Pazarlama Giderleri (-) -829.003,00 0,00 -432.776,00 0,00 -1.218.092,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 -10.812,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 2.990.983,00 0,00 948.018,00 0,00 1.552.886,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -467.992,00 0,00 -2.737.499,00 0,00 -2.966.910,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI -511.989,00 0,00 -2.735.795,00 0,00 -2.003.501,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 0,00 632.338,00 0,00 4.627.178,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 -5.471,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI -511.989,00 0,00 -2.108.928,00 0,00 2.623.677,00
Finansman gelirleri 556.962,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finansman Giderleri (-) -1.365.856,00 0,00 -573.525,00 0,00 -2.745.559,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -1.320.883,00 0,00 -2.682.453,00 0,00 -121.882,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 204.360,00 0,00 62.669,00 0,00 685.515,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 204.360,00 0,00 62.669,00 0,00 685.515,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -1.116.523,00 0,00 -2.619.784,00 0,00 563.633,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -1.116.523,00 0,00 -2.619.784,00 0,00 563.633,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar -820.733,00 0,00 -878.950,00 0,00 -118.857,00
- Ana Ortaklık Payları -295.790,00 0,00 -1.740.834,00 0,00 682.490,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2017-12 2017-9 2017-6 2017-3 2016-12
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 13.507.560,00 0,00 16.330.323,00 0,00 18.405.116,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 16.169,00 0,00 10.393,00 0,00 286.451,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 311.553,00
Ticari Alacaklar 1.122.593,00 0,00 1.898.942,00 0,00 4.070.713,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 487.786,00 0,00 455.696,00 0,00 778.207,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 634.807,00 0,00 1.443.246,00 0,00 3.292.506,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 103.668,00 0,00 42.219,00 0,00 17.850,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 21.356,00 0,00 3.225,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 103.668,00 0,00 20.863,00 0,00 14.625,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 9.763.717,00 0,00 10.018.106,00 0,00 9.948.492,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 1.616.531,00 0,00 2.513.046,00 0,00 2.551.383,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 22.994,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 51.200,00 0,00 1.060.749,00 0,00 384.992,00
ARA TOPLAM 12.673.878,00 0,00 15.566.449,00 0,00 17.571.434,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 833.682,00 0,00 763.874,00 0,00 833.682,00
DURAN VARLIKLAR 7.772.513,00 0,00 6.107.062,00 0,00 6.793.235,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 3.667.412,00 0,00 3.458.068,00 0,00 4.156.820,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 39.092,00 0,00 36.821,00 0,00 48.830,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 36.248,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 1.759.506,00 0,00 1.602.449,00 0,00 1.542.189,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 21.280.073,00 0,00 22.437.385,00 0,00 25.198.351,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 10.047.325,00 0,00 11.076.926,00 0,00 11.126.072,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 783.600,00 0,00 881.716,00 0,00 2.812.209,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 2.845.757,00 0,00 4.273.475,00 0,00 4.094.524,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 11.832,00 0,00 89,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 2.833.925,00 0,00 4.273.386,00 0,00 4.094.524,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.356.035,00 0,00 1.726.611,00 0,00 1.393.914,00
Diğer Borçlar 3.485.107,00 0,00 1.551.679,00 0,00 1.836.860,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 990.737,00 0,00 213.950,00 0,00 161.979,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 2.494.370,00 0,00 1.337.729,00 0,00 1.674.881,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 1.537.766,00 0,00 2.605.075,00 0,00 880.443,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 39.060,00 0,00 38.370,00 0,00 108.122,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 39.060,00 0,00 38.370,00 0,00 108.122,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 6.184.286,00 0,00 7.791.480,00 0,00 7.893.154,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.344.981,00 0,00 1.989.110,00 0,00 1.964.052,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 753.719,00 0,00 503.243,00 0,00 845.826,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 753.719,00 0,00 503.243,00 0,00 845.826,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 27.961,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 16.231.611,00 0,00 18.868.406,00 0,00 19.019.226,00
Ö Z K A Y N A K L A R 5.048.462,00 0,00 3.568.979,00 0,00 6.179.125,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 4.470.577,00 0,00 3.049.311,00 0,00 4.780.507,00
Ödenmiş Sermaye 12.165.862,00 0,00 12.165.862,00 0,00 12.165.862,00
Sermaye Düzeltme Farkları 235.912,00 0,00 235.912,00 0,00 235.912,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 441.055,00 0,00 441.055,00 0,00 441.055,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -616.642,00 0,00 -592.864,00 0,00 -602.502,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -569.001,00 0,00 -634.384,00 0,00 -602.502,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -569.001,00 0,00 -634.384,00 0,00 -644.022,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 73.451,00 0,00 73.451,00 0,00 73.451,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -7.533.271,00 0,00 -7.533.271,00 0,00 -8.215.761,00
Net Dönem Karı/Zararı -295.790,00 0,00 -1.740.834,00 0,00 682.490,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 577.885,00 0,00 519.668,00 0,00 1.398.618,00
TOPLAM KAYNAKLAR 21.280.073,00 0,00 22.437.385,00 0,00 25.198.351,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 311.553,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 660,00
-Bilgisayar Yazılımları 0,00 0,00 0,00 0,00 12.582,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 1.023.172,00
- Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 0,00 2.767.555,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi