Geri Dön

BALAT | Balatacilar Balatacilik


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,80
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 83,54
BIST-100'deki Ağırlığı 5,85
F/K Oranı 15,69
Piyasa Değ. / Defter Değ. 7,00
Dibe Uzaklık 84,73
Piyasa Değeri (USD) 13.471.816,30
Piyasa Değeri (TL) 441.447.171,00
Özsermaye (TL) 63.106.930,00
Sermaye (TL) 13.377.187,00
Net Kar (TL) 28.138.386,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu BALAT
Sektör BALATA İMAL,İTHAL VE İHRACATI İLE HER TÜRLÜ TİCARETİ
Adres Konak Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, Gümrük İş Merkezi , No : 38 , Daire : 708 Konak / İZMİR
Telefon 232-4464649
Faks 232-4464650
Web www.balatacilar.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
TOPLAM 0,00 0,00
Toplam 0,00 0,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
BERKA BALATA A.Ş. 8.814.648,00 25,93
Tarih Açıklama Katsayı
20.11.2023 Bölünme 1,00
26.10.2015 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,00
12.04.2013 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,71
Gelir Tablosu 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 14.765.355,00 0,00 4.562.292,00 0,00 4.838.158,00
Satışların Maliyeti (-) 22.004.992,00 0,00 5.794.844,00 0,00 -3.883.909,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) -7.239.637,00 0,00 -1.232.552,00 0,00 954.249,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR -7.239.637,00 0,00 -1.232.552,00 0,00 954.249,00
Genel Yönetim Giderleri (-) 7.345.338,00 0,00 1.540.588,00 0,00 -3.164.884,00
Pazarlama Giderleri (-) 564.189,00 0,00 166.726,00 0,00 -86.220,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 11.108.916,00 0,00 2.035.993,00 0,00 2.679.511,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 9.520.396,00 0,00 2.837.572,00 0,00 -3.903.749,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI -13.560.644,00 0,00 -3.741.445,00 0,00 -3.521.093,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI -13.560.644,00 0,00 -3.741.445,00 0,00 -3.521.093,00
Finansman gelirleri 13.956,00 0,00 9.423,00 0,00 854.109,00
Finansman Giderleri (-) 1.321.660,00 0,00 59.601,00 0,00 -31.742,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 13.743.944,00 0,00 -3.791.623,00 0,00 -2.698.726,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -19.194.872,00 0,00 -1.367.042,00 0,00 307.222,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 444.456,00 0,00 64.168,00 0,00 -98.022,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -19.639.328,00 0,00 -1.431.210,00 0,00 405.244,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 32.938.816,00 0,00 -2.424.581,00 0,00 -2.391.504,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 32.938.816,00 0,00 -2.424.581,00 0,00 -2.391.504,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 4.800.430,00 0,00 -566.866,00 0,00 -386.605,00
- Ana Ortaklık Payları 28.138.386,00 0,00 -1.857.715,00 0,00 -2.004.899,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 2,03 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 2,03 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 9.990.331,00 0,00 -83.766,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 13.379.109,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -58.668,00 0,00 -107.462,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 3.330.110,00 0,00 -23.696,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 9.990.331,00 0,00 -83.766,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 42.929.147,00 0,00 -2.508.347,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 42.929.147,00 0,00 -2.508.347,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 2,03 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 10.392.346,00 0,00 10.042.514,00 0,00 10.300.857,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 204.680,00 0,00 134.988,00 0,00 984.020,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 1.512.053,00 0,00 1.974.781,00 0,00 1.120.851,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 218.626,00 0,00 607.131,00 0,00 609.691,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.293.427,00 0,00 1.367.650,00 0,00 511.160,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 11.775,00 0,00 237.747,00 0,00 236.763,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 223.763,00 0,00 223.763,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 11.775,00 0,00 13.984,00 0,00 13.000,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 7.406.016,00 0,00 6.267.422,00 0,00 6.454.023,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 404.144,00 0,00 569.964,00 0,00 554.675,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 5.102,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 848.576,00 0,00 857.612,00 0,00 950.525,00
ARA TOPLAM 10.392.346,00 0,00 10.042.514,00 0,00 10.300.857,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 111.126.529,00 0,00 56.898.139,00 0,00 57.954.786,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 102.325.828,00 0,00 52.405.502,00 0,00 53.821.719,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 50.374,00 0,00 202.196,00 0,00 262.279,00
- Şerefiye 0,00 0,00 36.248,00 0,00 36.248,00
-Bilgisayar Yazılımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 165.948,00 0,00 226.031,00
- İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 799.362,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 4.881.546,00 0,00 3.469.610,00 0,00 3.044.926,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 121.518.875,00 0,00 66.940.653,00 0,00 68.255.643,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 8.463.140,00 0,00 6.331.260,00 0,00 5.146.558,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 4.313.737,00 0,00 4.673.331,00 0,00 4.188.045,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 2.471.779,00 0,00 847.544,00 0,00 914.906,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.841.958,00 0,00 3.825.787,00 0,00 3.273.139,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.796.873,00 0,00 779.870,00 0,00 462.090,00
Diğer Borçlar 425.121,00 0,00 354.636,00 0,00 365.093,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 375.621,00 0,00 186.514,00 0,00 172.748,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 49.500,00 0,00 168.122,00 0,00 192.345,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 578.915,00 0,00 249.433,00 0,00 126.900,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 63.697,00 0,00 4.430,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 284.387,00 0,00 210.293,00 0,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 284.387,00 0,00 210.293,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.064.107,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 9.196.383,00 0,00 28.677.365,00 0,00 27.833.247,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 525.369,00 0,00 561.810,00 0,00 358.208,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 525.369,00 0,00 561.810,00 0,00 358.208,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 9.476.350,00 0,00 10.838.910,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 2.216.063,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 17.659.523,00 0,00 35.008.625,00 0,00 32.979.805,00
Ö Z K A Y N A K L A R 103.859.352,00 0,00 31.932.028,00 0,00 35.275.838,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 63.106.930,00 0,00 14.053.242,00 0,00 16.865.993,00
Ödenmiş Sermaye 13.878.487,00 0,00 13.377.187,00 0,00 13.377.187,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sermaye Düzeltme Farkları 107.594.061,00 0,00 235.912,00 0,00 235.912,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 41.012.086,00 0,00 9.283.730,00 0,00 9.283.730,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 13.361.494,00 0,00 18.134.284,00 0,00 19.101.458,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 13.361.494,00 0,00 18.119.096,00 0,00 19.086.270,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -134.325,00 0,00 -736.030,00 0,00 -652.264,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.839.050,00 0,00 73.451,00 0,00 73.451,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -142.716.634,00 0,00 -25.193.607,00 0,00 -23.200.846,00
Net Dönem Karı/Zararı 28.138.386,00 0,00 -1.857.715,00 0,00 -2.004.899,00
Diğer Yedekler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 40.752.422,00 0,00 17.878.786,00 0,00 18.409.845,00
TOPLAM KAYNAKLAR 121.518.875,00 0,00 66.940.653,00 0,00 68.255.643,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi