Geri Dön

Yatırım ve Foreks Haberleri

Listelenecek haber bulunamadı.

SPK, Balatacılar hesap ve işlemlerinin incelenmesi sonucu bir kişi hakkında suç duyurularının/ihbarlarının yapılmasına karar verdi

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Balatacılar Balatacılık Sanayi ve Ticaret AŞ’nin (Şirket) hesap ve işlemlerinin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn) ve ilgili mevzuat kapsamında incelenmesi sonucunda Ali Çakıroğlu hakkında suç duyurularının/ihbarlarının yapılmasına karar verdi.

SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, suç duyuruları/ihbarları şu şekilde:

 


Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
Foreks
Metals Market
Montel News
Foreks Twitter

SPK, Balatacılar Balatacılık, Casa Emtia ve Cerean Enerji hakkında idari para cezaları uygulanmasına karar verdi

Sermaye Piyasası Kurulu(SPK), Balatacılar Balatacılık Sanayi ve Ticaret AŞ, Casa Emtia Petrol Kimyevi ve Türevleri Sanayi Ticaret AŞ ve Cerean Enerji AŞ hakkında idari para cezaları uygulanmasına karar verdi. 

SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, 31.12.2022 tarihli yıllık finansal raporlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) zamanında ve/veya tam olarak bildirmeyen şirketler hakkında yapılan inceleme sonucunda Balatacılar Balatacılık Sanayi ve Ticaret AŞ, Casa Emtia Petrol Kimyevi ve Türevleri Sanayi Ticaret AŞ ve Cerean Enerji AŞ hakkında aşağıdaki tabloda yer alan idari para cezalarının uygulanmasına karar verdi.


Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
Foreks
Metals Market
Montel News
Foreks Twitter

Balatacılar Balatacılık bağlı ortaklığı Berka Balata, faaliyetleriyle ilgili olarak yeniden yapılanma ve dönüşüm kararı aldı

Balatacılar Balatacılık bağlı ortaklığı Berka Balata, faaliyetleriyle ilgili olarak yeniden yapılanma ve dönüşüm kararı aldı.

Şirket'ten KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:

"31.10.2023 tarihinde Bağlı ortaklığımız Berka Balata San.Tic.A.Ş.'nin faaliyetleriyle ilgili olarak yeniden yapılanma ve dönüşüm kararı hakkında yayınladığımız duyuruya istinaden,  Berka Balata San.Tic.A.Ş'nin  2022 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 13.12.2023 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

Buna göre  Berka Balata San.Tic.A.Ş tarafından aşağıdaki konuların karara bağlandığı tarafımıza iletilmiştir.

1- Şirket yönetim kurulu şirket bünyesinde bulunan ve üretim faaliyetlerinin sürdürüldüğü Manisa Turgutlu 1. OSB'nde yer alan fabrika mahiyetindeki maddi duran varlığın (14.796 m2 arsa ve üzerindeki iki bina) Sermaye Piyasası Kurumundan yetki almış değerleme şirketine yaptırılacak güncel değerlemede ortaya çıkacak tutardan daha düşük bir bedel olmamak üzere satışı konusunda yetkilendirlmiştir.

2- Şirket esas sözleşmesi ve faaliyet konusunun başta enerji ve teknoloji sektörleri olmak üzere karlı yatırım alanlarını kapsayacak şekilde şirket ana sözleşmesinin 3.üncü maddesinin tadil edilmesi kararlaştırılmıştır.

3- Şirket Sermayesinin 17.000.000,00.-TL. (On Yedi Milyon Türk Lira)'dan %100 oranında nakit olmak üzere 17.000.000,00.-TL. (On Yedi Milyon Türk Lira)'sı arttırılarak 34.000.000.-TL.(Otuz Dört Milyon Türk Lira)'ya çıkarılmasına, karar verilmiştir."

 

 


Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
Foreks
Metals Market
Montel News
Foreks Twitter

BIST Piyasa Değeri Ağırlıklı Pay Endeksleri Kural Seti'ndeki değişiklikler uyarınca endekslerde yapılacak değişiklikler belirlendi

BIST Piyasa Değeri Ağırlıklı Pay Endeksleri Kural Seti'ndeki değişiklikler uyarınca, 27.11.2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere BIST Tüm ve BIST Tüm-100 endekslerinde yapılacak değişiklikler belirlendi.

Endeks Şirketlerinde Değişiklik
 
 
Pay Adı
Kapsamına Dahil Edildiği Endeks
Kapsamından Çıkarıldığı Endeks
Geçerlilik Tarihi
 
AYES
XUTUM
 
27/11/2023
 
AYES
XTUMY
 
27/11/2023
 
BALAT
XUTUM
 
27/11/2023
 
BALAT
XTUMY
 
27/11/2023
 
BASCM
XUTUM
 
27/11/2023
 
BASCM
XTUMY
 
27/11/2023
 
CMENT
XUTUM
 
27/11/2023
 
CMENT
XTUMY
 
27/11/2023
 
ISBIR
XUTUM
 
27/11/2023
 
ISBIR
XTUMY
 
27/11/2023
 
KENT
XUTUM
 
27/11/2023
 
KENT
XTUMY
 
27/11/2023
 
KLNMA
XUTUM
 
27/11/2023
 
KLNMA
XTUMY
 
27/11/2023
 
KSTUR
XUTUM
 
27/11/2023
 
KSTUR
XTUMY
 
27/11/2023
 
ORMA
XUTUM
 
27/11/2023
 
ORMA
XTUMY
 
27/11/2023
 
QNBFB
XUTUM
 
27/11/2023
 
QNBFB
XTUMY
 
27/11/2023
 
QNBFL
XUTUM
 
27/11/2023
 
QNBFL
XTUMY
 
27/11/2023
 
SNPAM
XUTUM
 
27/11/2023
 
SNPAM
XTUMY
 
27/11/2023
 
SODSN
XUTUM
 
27/11/2023
 
SODSN
XTUMY
 
27/11/2023
 
SUMAS
XUTUM
 
27/11/2023
 
SUMAS
XTUMY
 
27/11/2023
 
TBORG
XUTUM
 
27/11/2023
 
TBORG
XTUMY
 
27/11/2023
 
UMPAS
XUTUM
 
27/11/2023
 
UMPAS
XTUMY
 
27/11/2023
 
UZERB
XUTUM
 
27/11/2023
 
UZERB
XTUMY
 
27/11/2023
 
YBTAS
XUTUM
 
27/11/2023
 
YBTAS
XTUMY
 
27/11/2023
 
YONGA
XUTUM
 
27/11/2023
 
YONGA
XTUMY
 
27/11/2023


Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
Foreks
Metals Market
Montel News
Foreks Twitter

SPK, Balatacılar Balatacılık'ın pay ihracını onayladı

Sermaye Piyasası Kurulu(SPK), Balatacılar Balatacılık Sanayi ve Ticaret AŞ'nin pay ihracını onayladı.

SPK haftalık bülteninde konu ile ilgili şu bilgiler verildi:

"Balatacılar Balatacılık Sanayi ve Ticaret AŞ’nin (Şirket) 50.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 13.377.187 TL olan çıkarılmış sermayesinin, mevcut ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanarak 1.865.000 TL’si Ali Penah Bozyiğit’ten, 2.125.000 TL’si Mehmet Ömer Akad’tan, 1.000.000 TL’si Pareto Teknoloji Yatırımları AŞ’den (Pareto Teknoloji) ve 8.510.000 TL’si Anadolu Girişimleri Finansal Danışmanlık AŞ’den (Anadolu AŞ) karşılanmak üzere toplam 13.500.000 TL ihraç değeri karşılığında Borsa İstanbul AŞ’nin (Borsa) Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü (Prosedür) çerçevesinde belirlenecek pay satış fiyatına göre hesaplanacak nominal tutarda artırılması nedeniyle söz konusu kişilere tahsisli olarak ihraç edilecek paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanması talebinin;

a) Anadolu AŞ ve Mehmet Ömer Akad tarafından 01.08.2023 tarihinden sonra borsada gerçekleştirilen Şirket pay satışlarının ağırlıklı ortalama fiyatlarının ortalamasının sırasıyla 16,97 TL ve 20,47 TL olduğu dikkate alındığında 1,00 TL nominal değerli payın satış fiyatının, Şirket yönetim kurulunun 13.04.2023 tarih ve 2023/06 sayılı kararında yer verildiği üzere, Anadolu AŞ için 16,97 TL’den ve Mehmet Ömer Akad için 20,47 TL’den düşük olmamak üzere, Prosedür çerçevesinde belirlenecek baz fiyat esas alınarak tespit edilmesi,

b) Ali Penah Bozyiğit, Mehmet Ömer Akad, Pareto Teknoloji ve Anadolu AŞ’nin sermaye artırımından elde edeceği payların verdikleri taahhütler çerçevesinde Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ nezdindeki hesaplarına geçtiği tarihten itibaren 1 yıl boyunca Borsa’da satışının kısıtlanması, satış kısıtının söz konusu payların Borsa dışında satılması halinde, payları satın alan yatırımcılar için de geçerli olması,

c) Payların satış fiyatının Şirket tarafından Borsa’ya yapılacak başvuru sonrasında belirlenebileceği göz önünde bulundurularak ihraç belgesinin, Şirket tarafından Borsa’ya yapılacak başvuru sonucu hesaplanacak pay satış fiyat bilgisini ve Ali Penah Bozyiğit, Mehmet Ömer Akad, Pareto Teknoloji ve Anadolu AŞ tarafından verilecek tüm taahhütlere ilişkin bilgileri içerecek şekilde düzeltilmesi şartlarıyla olumlu karşılanmasına karar verilmiştir."


Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
Foreks
Metals Market
Montel News
Foreks Twitter