Geri Dön

Yatırım ve Foreks Haberleri

Listelenecek haber bulunamadı.

*Balatacılar'ın vergi dairesine sunduğu tabloda 2022 yılı 9 aylık dönem net zararı 1.527.683 TL
*Balatacılar'ın vergi dairesine sunduğu tabloda 2022 yılı 6 aylık dönem net zararı 952.185 TL
Balatacılar Balatacılık, bağlı ortaklığı Berka Balata ile birleşme niyetiyle görüşmelere başlanmasına karar verdi

Balatacılar Balatacılık, bağlı ortaklığı Berka Balata ile birleşme niyetiyle görüşmelere başlanmasına karar verdi.

Şirket'ten KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

"Bugün şirket merkezinde toplanan Yönetim Kurulu; uzun vadeli stratejik planlama, sinerji yaratma,  daha etkin ve verimli bir yönetim ve üretim modeline geçiş için üretim tarafındaki bağlı ortaklığımız Berka Balata A.Ş. ile birleşme niyetiyle görüşmelere başlanmasına karar vermiştir.

Buna göre;

1) Balata üretim ve satış faaliyetlerinin tek bir çatı altında toplanmasını temin amacıyla Şirketimizin, sermayesinin ve toplam oy haklarının %50,64'üne sahip olduğu bağlı ortaklığı Berka Balata A.Ş. ile, 6362 No'lu Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No. 23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No. 23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde, Berka Balata A.Ş.'nin tüm aktif ve pasifleri ile birlikte bir kül halinde Balatacılar Balatacılık A.Ş.'ne devrolması suretiyle halka açık şirket olan Balatacılar Balatacılık A.Ş. bünyesinde birleşilmesi niyetiyle görüşmelere başlanmasına,

2) Hukuki, teknik, vergisel, finansal ve sair değerlendirmelerin yapılabilmesini teminen danışman kişi ve/veya kuruluşların seçimi ve makul şartlarda sözleşme imzalanması konusunda Genel Müdür'ün yetkilendirilmesine karar verilmiştir.

3) Birleşme niyetiyle görüşmeler kapsamında öncelikle, a) Berka Balata A.Ş.'nin Manisa Turgutlu Organize Sanayi Bölgesi'ndeki toplam 14.796 m2'lik üretim alanı için (arsa ve üzerindeki 2 fabrika binası) oturma izni ve işletme ruhsatı alınması sonrasında güncel bir maddi duran varlık yeniden değerlemesi ve b) Sahip olunan markalar için değerleme yaptırılmasına,

4) Üretim alanı ve markalar için yaptırılacak değerlemeler sonrasında Yönetim Kurulu'na sunulmak üzere taslak bir birleşme çalışması yaptırılmasına,

5) Birleşme çalışmasının işleme taraf şirketlerin bağımsız denetime tabi tutulmuş 31.12.2022 tarihli finansal tabloları esas alınarak gerçekleştirilmesine ve bu kapsamda şimdiden gerekli tüm idari ve finansal hazırlıklara başlanmasına,

6) Birleşme çalışması neticesinde oluşacak değerlere göre, birleşme hususunun yeniden Yönetim Kurulu gündemine alınarak müzakere edilmesine,

7) Birleşme niyetiyle yürütülecek görüşmelerde Şirketimizin meşru çıkarlarının zarar görmemesi, yatırımcıların yanıltılmaması ve zarara uğramaması ve ayrıca bilhassa sosyal medyada yapılması muhtemel spekülatif haberlerin/yorumların önüne geçilmesi ve bu sayede Şirket ve yatırımcı hak ve menfaatlerinin korunmasını teminen, SPK'nın II-15.1 Özel Durumlar Tebliği'nin 6'ıncı maddesi kapsamında bundan sonraki görüşmelerde içsel bilginin açıklanmasının ertelenmesine oy birliği ile karar verilmiştir."

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055597

 


Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://www.metalsmarket.net
https://www.montelnews.com/tr
http://twitter.com/ForeksTurkey

*BALAT-Balatacılar Balatacılık 2022 yılı 6 aylık konsolide net dönem zararı 155.565 TL (Önceki -319.669 TL )
Balatacılar bağlı ortaklığı Berka Balata'nın 2 fabrika binasının çatısına GES kurulumu için firmalardan teklif toplanacak

Balatacılar bağlı ortaklığı Berka Balata'nın 2 fabrika binasının çatısına GES kurulumu için firmalardan teklif toplanacak.

Şirket'ten konu ile ilgili KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

"Bugün şirket merkezinde toplanan Yönetim Kurulu, üretim tarafında verimliliğin artırılıp maliyetlerin aşağı çekilmesi ve ek gelir elde edilmesi konularını görüşüp, çatı tipi Güneş Enerjisi Santrali (GES) yatırımını ele almıştır.  

Buna göre;

Üretim tarafındaki bağlı ortaklığımız Berka Balata A.Ş.'nin Manisa Turgutlu Organize Sanayi Bölgesi'nde 14.796 m2'lik alan içerisindeki A ve B Blok'tan oluşan 2 fabrika binasının toplamda 4.653 m2'den oluşan çatı kısımlarına çatı tipi GES kurulumu için ön araştırma yapılmasına, yatırım-teşvik-hibe gibi desteklerin incelenmesine ve bu konuda firmalarla görüşülerek teklif toplanmasına karar verilmiştir. 

İlgili yatırımın gerçekleştirilmesiyle üretimdeki elektrik tüketiminin tamamının karşılanıp, fazla üretilen elektriğin de satılarak gelir elde edilmesi öngörülmektedir. "

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050524

 


Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://www.metalsmarket.net
https://www.montelnews.com/tr
http://twitter.com/ForeksTurkey