Geri Dön

AYES | Ayes Celik Hasir


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu AYES
Sektör Çelik hasır,çit hasırı ve her türlü inşaat yapı malzeme ve elemanları imal etmek ve inşaat malzemesi ticareti
Adres ALİ RIZA GÜRCAN CADDESİ METROPOL CENTER NO:31 DAİRE:21 MERTER, GÜNGÖREN/İSTANBUL
Telefon 0-212 481 50 50
Faks 0-212 482 28 85
Web www.ayescelik.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
ÇESAN ÇELİK HASIR VEPANEL ÇİT SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 2.942.562,14 9,79
TOPLAM 30.056.400,00 100,00
DİĞER 27.113.837,86 90,21
Toplam 60.112.800,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Atabeyli Tarım ve Güneş Enerjisi A.Ş. 50.000,00 100,00
Ayes Demir Çelik Ticaret Anonim Şirketi 2.000.000,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
10.01.2023 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,00
01.06.2022 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
11.05.2021 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
04.01.2021 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
28.05.2019 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
05.06.2018 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
05.06.2017 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
06.06.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
01.06.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
02.06.2014 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
15.07.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
Gelir Tablosu 2022-6 2022-3 2021-12 2021-9 2021-6
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 1.300.242.924,00 0,00 1.340.579.006,00 0,00 562.581.771,00
Satışların Maliyeti (-) -1.176.777.053,00 0,00 -1.212.480.092,00 0,00 -512.375.514,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 123.465.871,00 0,00 128.098.914,00 0,00 50.206.257,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 123.465.871,00 0,00 128.098.914,00 0,00 50.206.257,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -2.462.925,00 0,00 -4.235.264,00 0,00 -2.021.308,00
Pazarlama Giderleri (-) -16.993.068,00 0,00 -26.977.397,00 0,00 -8.419.678,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 19.587.366,00 0,00 31.081.824,00 0,00 4.845.214,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -22.349.499,00 0,00 -29.796.504,00 0,00 -5.016.779,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 101.247.745,00 0,00 98.171.573,00 0,00 39.593.706,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 94.987,00 0,00 440.092,00 0,00 326.706,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 101.342.732,00 0,00 98.611.665,00 0,00 39.920.412,00
Finansman gelirleri 20.857.348,00 0,00 10.597.085,00 0,00 2.419.927,00
Finansman Giderleri (-) -37.074.778,00 0,00 -62.684.114,00 0,00 -17.574.533,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 85.125.302,00 0,00 46.524.636,00 0,00 24.765.806,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -17.532.079,00 0,00 -10.634.888,00 0,00 -6.509.756,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -17.205.896,00 0,00 -11.022.886,00 0,00 -6.509.223,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -326.183,00 0,00 387.998,00 0,00 -533,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 67.593.223,00 0,00 35.889.748,00 0,00 18.256.050,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 67.593.223,00 0,00 35.889.748,00 0,00 18.256.050,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 67.593.223,00 0,00 35.889.748,00 0,00 18.256.050,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,05 0,00 0,02 0,00 0,01
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2022-6 2022-3 2021-12 2021-9 2021-6
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 425.472.520,00 0,00 281.600.944,00 0,00 239.844.083,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 67.367.644,00 0,00 29.906.937,00 0,00 34.688.521,00
Finansal Yatırımlar 35.457.227,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
Ticari Alacaklar 61.828.648,00 0,00 58.037.961,00 0,00 50.272.472,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 12.324,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 61.828.648,00 0,00 58.037.961,00 0,00 50.260.148,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 3.084.930,00 0,00 1.982.529,00 0,00 102.817,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 745.197,00 0,00 799.748,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.339.733,00 0,00 1.182.781,00 0,00 102.817,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 133.170.194,00 0,00 129.786.970,00 0,00 90.041.039,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 108.337.509,00 0,00 47.728.439,00 0,00 55.996.005,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 16.226.368,00 0,00 14.158.108,00 0,00 8.693.229,00
ARA TOPLAM 425.472.520,00 0,00 281.600.944,00 0,00 239.844.083,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 52.663.059,00 0,00 41.464.955,00 0,00 31.289.607,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 1.258.615,00 0,00 1.258.615,00 0,00 1.258.615,00
Maddi Duran Varlıklar 42.232.208,00 0,00 36.881.813,00 0,00 20.862.801,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 180.081,00 0,00 217.249,00 0,00 123.823,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 1.813.066,00 0,00 1.926.927,00 0,00 1.866.349,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 478.135.579,00 0,00 323.065.899,00 0,00 271.133.690,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 322.321.105,00 0,00 229.395.093,00 0,00 190.860.237,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 183.201.157,00 0,00 116.733.857,00 0,00 110.955.317,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 42.060.802,00 0,00 6.088.056,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 8.695.637,00 0,00 4.777.771,00 0,00 31.044.349,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 8.695.637,00 0,00 4.777.771,00 0,00 31.044.349,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.793.588,00 0,00 2.160.160,00 0,00 1.176.946,00
Diğer Borçlar 12.823.225,00 0,00 1.691.330,00 0,00 1.194.424,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 970.962,00 0,00 653.821,00 0,00 814.290,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 11.852.263,00 0,00 1.037.509,00 0,00 380.134,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 102.293.593,00 0,00 56.498.340,00 0,00 32.779.302,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 11.274.233,00 0,00 3.176.993,00 0,00 5.402.751,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 1.913.915,00 0,00 2.295.840,00 0,00 2.219.092,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 620.872,00 0,00 502.093,00 0,00 801.123,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.293.043,00 0,00 1.793.747,00 0,00 1.417.969,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 4.347.224,00 0,00 6.073.955,00 0,00 10.026.093,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.236.185,00 0,00 3.650.657,00 0,00 7.735.605,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 2.229.891,00 0,00 1.687.751,00 0,00 1.155.936,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 2.229.891,00 0,00 1.687.751,00 0,00 1.155.936,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 881.148,00 0,00 735.547,00 0,00 1.134.552,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 326.668.329,00 0,00 235.469.048,00 0,00 200.886.330,00
Ö Z K A Y N A K L A R 151.467.250,00 0,00 87.596.851,00 0,00 70.247.360,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 151.467.250,00 0,00 87.596.851,00 0,00 70.247.360,00
Ödenmiş Sermaye 15.028.200,00 0,00 15.028.200,00 0,00 15.028.200,00
Sermaye Düzeltme Farkları 545.688,00 0,00 545.688,00 0,00 545.688,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -1.007.281,00 0,00 -740.399,00 0,00 -456.192,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -1.007.281,00 0,00 -740.399,00 0,00 -456.192,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 7.756.392,00 0,00 4.948.306,00 0,00 4.948.306,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 61.551.028,00 0,00 31.925.308,00 0,00 31.925.308,00
Net Dönem Karı/Zararı 67.593.223,00 0,00 35.889.748,00 0,00 18.256.050,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 478.135.579,00 0,00 323.065.899,00 0,00 271.133.690,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi