Geri Dön

AYES | Ayes Celik Hasir


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu AYES
Sektör Çelik hasır,çit hasırı ve her türlü inşaat yapı malzeme ve elemanları imal etmek ve inşaat malzemesi ticareti
Adres ALİ RIZA GÜRCAN CADDESİ METROPOL CENTER NO:31 DAİRE:21 MERTER, GÜNGÖREN/İSTANBUL
Telefon 0-212 481 50 50
Faks 0-212 482 28 85
Web www.ayescelik.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
ÇESAN ÇELİK HASIR VEPANEL ÇİT SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 1.471.281,07 9,79
TOPLAM 15.028.200,00 100,00
DİĞER 13.556.918,93 90,21
Toplam 30.056.400,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Atabey Güneş Enerjisi A.Ş. 50.000,00 100,00
Atabeyli Tarım ve Güneş Enerjisi A.Ş. 50.000,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
11.05.2021 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
04.01.2021 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
28.05.2019 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
05.06.2018 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
05.06.2017 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
06.06.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
01.06.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
02.06.2014 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
15.07.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
Gelir Tablosu 2021-12 2021-9 2021-6 2021-3 2020-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 1.340.579.006,00 0,00 562.581.771,00 0,00 603.386.463,00
Satışların Maliyeti (-) -1.212.480.092,00 0,00 -512.375.514,00 0,00 -559.233.428,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 128.098.914,00 0,00 50.206.257,00 0,00 44.153.035,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 128.098.914,00 0,00 50.206.257,00 0,00 44.153.035,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -4.235.264,00 0,00 -2.021.308,00 0,00 -2.656.590,00
Pazarlama Giderleri (-) -26.977.397,00 0,00 -8.419.678,00 0,00 -11.154.584,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 31.081.824,00 0,00 4.845.214,00 0,00 6.549.396,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -29.796.504,00 0,00 -5.016.779,00 0,00 -7.378.225,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 98.171.573,00 0,00 39.593.706,00 0,00 29.513.032,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 440.092,00 0,00 326.706,00 0,00 31.193,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 98.611.665,00 0,00 39.920.412,00 0,00 29.544.225,00
Finansman gelirleri 10.597.085,00 0,00 2.419.927,00 0,00 6.655.110,00
Finansman Giderleri (-) -62.684.114,00 0,00 -17.574.533,00 0,00 -15.981.377,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 46.524.636,00 0,00 24.765.806,00 0,00 20.217.958,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -10.634.888,00 0,00 -6.509.756,00 0,00 -4.791.276,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -11.022.886,00 0,00 -6.509.223,00 0,00 -3.787.696,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 387.998,00 0,00 -533,00 0,00 -1.003.580,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 35.889.748,00 0,00 18.256.050,00 0,00 15.426.682,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 35.889.748,00 0,00 18.256.050,00 0,00 15.426.682,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 35.889.748,00 0,00 18.256.050,00 0,00 15.426.682,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,02 0,00 0,01 0,00 0,01
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2021-12 2021-9 2021-6 2021-3 2020-12
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 281.600.944,00 0,00 239.844.083,00 0,00 137.764.124,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 29.906.937,00 0,00 34.688.521,00 0,00 25.396.567,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 58.037.961,00 0,00 50.272.472,00 0,00 24.555.897,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 12.324,00 0,00 8.436,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 58.037.961,00 0,00 50.260.148,00 0,00 24.547.461,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 1.982.529,00 0,00 102.817,00 0,00 84.260,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 799.748,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.182.781,00 0,00 102.817,00 0,00 84.260,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 129.786.970,00 0,00 90.041.039,00 0,00 37.535.026,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 47.728.439,00 0,00 55.996.005,00 0,00 47.869.922,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 14.158.108,00 0,00 8.693.229,00 0,00 2.322.452,00
ARA TOPLAM 281.600.944,00 0,00 239.844.083,00 0,00 137.764.124,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 41.464.955,00 0,00 31.289.607,00 0,00 33.311.976,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 1.258.615,00 0,00 1.258.615,00 0,00 1.512.498,00
Maddi Duran Varlıklar 36.881.813,00 0,00 20.862.801,00 0,00 21.866.030,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 217.249,00 0,00 123.823,00 0,00 72.880,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 1.926.927,00 0,00 1.866.349,00 0,00 1.552.268,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 323.065.899,00 0,00 271.133.690,00 0,00 171.076.100,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 229.395.093,00 0,00 190.860.237,00 0,00 82.721.899,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 116.733.857,00 0,00 110.955.317,00 0,00 54.552.693,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 42.060.802,00 0,00 6.088.056,00 0,00 6.088.056,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 4.777.771,00 0,00 31.044.349,00 0,00 2.978.489,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 4.777.771,00 0,00 31.044.349,00 0,00 2.978.489,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 2.160.160,00 0,00 1.176.946,00 0,00 885.264,00
Diğer Borçlar 1.691.330,00 0,00 1.194.424,00 0,00 1.543.900,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 653.821,00 0,00 814.290,00 0,00 1.243.603,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.037.509,00 0,00 380.134,00 0,00 300.297,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 56.498.340,00 0,00 32.779.302,00 0,00 13.160.695,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 3.176.993,00 0,00 5.402.751,00 0,00 1.708.501,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 2.295.840,00 0,00 2.219.092,00 0,00 1.804.301,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 502.093,00 0,00 801.123,00 0,00 386.332,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.793.747,00 0,00 1.417.969,00 0,00 1.417.969,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 6.073.955,00 0,00 10.026.093,00 0,00 33.681.740,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 3.650.657,00 0,00 7.735.605,00 0,00 31.931.321,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 1.687.751,00 0,00 1.155.936,00 0,00 873.751,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.687.751,00 0,00 1.155.936,00 0,00 873.751,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 735.547,00 0,00 1.134.552,00 0,00 876.668,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 235.469.048,00 0,00 200.886.330,00 0,00 116.403.639,00
Ö Z K A Y N A K L A R 87.596.851,00 0,00 70.247.360,00 0,00 54.672.461,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 87.596.851,00 0,00 70.247.360,00 0,00 54.672.461,00
Ödenmiş Sermaye 15.028.200,00 0,00 15.028.200,00 0,00 15.028.200,00
Sermaye Düzeltme Farkları 545.688,00 0,00 545.688,00 0,00 545.688,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -740.399,00 0,00 -456.192,00 0,00 -229.271,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -740.399,00 0,00 -456.192,00 0,00 -229.271,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 4.948.306,00 0,00 4.948.306,00 0,00 4.347.878,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 31.925.308,00 0,00 31.925.308,00 0,00 19.553.284,00
Net Dönem Karı/Zararı 35.889.748,00 0,00 18.256.050,00 0,00 15.426.682,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 323.065.899,00 0,00 271.133.690,00 0,00 171.076.100,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi