Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Haberler

    İçerik bulunamadı.

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu AYES
Sektör Çelik hasır,çit hasırı ve her türlü inşaat yapı malzeme ve elemanları imal etmek ve inşaat malzemesi ticareti
Adres ALİ RIZA GÜRCAN CADDESİ METROPOL CENTER NO:31 DAİRE:21 MERTER, GÜNGÖREN/İSTANBUL
Telefon
Faks
Web http://www.ayescelik.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
ÇESAN ÇELİK HASIR VEPANEL ÇİT SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 1.465.106,00 9,75
RECEP MUVAFFAK MOLU 1.061.000,00 7,06
DİĞER 12.502.093,56 83,19
Toplam 15.028.199,56 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
ATABEY GÜNEŞ ENERJİSİ ANONİM ŞİRKETİ 50.000,00 100,00
ATABEYLİ TARIM VE GÜNEŞ ENERJİSİ ANONİM ŞİRKETİ 50.000,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
28.05.2019 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
05.06.2018 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
05.06.2017 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
06.06.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
01.06.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
02.06.2014 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
15.07.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
Gelir Tablosu 2019-12 2019-9 2019-6 2019-3 2018-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 343.116.474,00 0,00 158.727.812,00 0,00 402.090.130,00
Satışların Maliyeti (-) -327.164.290,00 0,00 -151.949.209,00 0,00 -379.430.725,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 15.952.184,00 0,00 6.778.603,00 0,00 22.659.405,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 15.952.184,00 0,00 6.778.603,00 0,00 22.659.405,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -2.488.983,00 0,00 -1.239.598,00 0,00 -1.878.347,00
Pazarlama Giderleri (-) -6.783.103,00 0,00 -2.728.564,00 0,00 -5.396.532,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 4.956.835,00 0,00 2.483.554,00 0,00 2.452.980,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -8.819.199,00 0,00 -2.874.650,00 0,00 -6.724.543,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 2.817.734,00 0,00 2.419.345,00 0,00 11.112.963,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 3.337.593,00 0,00 2.412.431,00 0,00 37.142,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -3.551,00 0,00 -1.800,00 0,00 -3.600,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 6.151.776,00 0,00 4.829.976,00 0,00 11.146.505,00
Finansman gelirleri 1.331.508,00 0,00 390.799,00 0,00 780.718,00
Finansman Giderleri (-) -5.498.997,00 0,00 -2.365.953,00 0,00 -7.012.272,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 1.984.287,00 0,00 2.854.822,00 0,00 4.914.951,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 69.729,00 0,00 -253.484,00 0,00 -1.146.199,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -43.872,00 0,00 0,00 0,00 -977.556,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 113.601,00 0,00 -253.484,00 0,00 -168.643,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 2.054.016,00 0,00 2.601.338,00 0,00 3.768.752,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 2.054.016,00 0,00 2.601.338,00 0,00 3.768.752,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 2.054.016,00 0,00 2.601.338,00 0,00 3.768.752,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2019-12 2019-9 2019-6 2019-3 2018-12
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 86.178.033,00 0,00 55.567.629,00 0,00 61.467.753,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 15.513.088,00 0,00 2.469.444,00 0,00 5.125.322,00
Finansal Yatırımlar 802.636,00 0,00 510.318,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 32.105.920,00 0,00 33.603.685,00 0,00 38.175.481,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 11.782,00 0,00 11.852,00 0,00 18.973,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 32.094.138,00 0,00 33.591.833,00 0,00 38.156.508,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 245.067,00 0,00 348.145,00 0,00 405.063,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 245.067,00 0,00 348.145,00 0,00 405.063,00
Türev Araçlar 93.587,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 26.329.877,00 0,00 13.215.247,00 0,00 15.031.054,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 10.805.610,00 0,00 5.169.966,00 0,00 2.534.334,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 6.536,00 0,00 55.103,00
Diğer Dönen Varlıklar 282.248,00 0,00 244.288,00 0,00 141.396,00
ARA TOPLAM 86.178.033,00 0,00 55.567.629,00 0,00 61.467.753,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 27.009.234,00 0,00 25.199.374,00 0,00 26.233.575,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 1.422.221,00 0,00 190.750,00 0,00 192.550,00
Maddi Duran Varlıklar 17.707.440,00 0,00 22.958.971,00 0,00 22.732.430,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 8.503,00 0,00 4.182,00 0,00 6.868,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 1.677.101,00 0,00 1.335.757,00 0,00 1.559.139,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 113.187.267,00 0,00 80.767.003,00 0,00 87.701.328,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 71.224.108,00 0,00 37.730.405,00 0,00 45.517.796,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 43.574.480,00 0,00 20.423.881,00 0,00 19.755.978,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 501.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 16.558.516,00 0,00 8.814.190,00 0,00 17.216.053,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 16.558.516,00 0,00 8.814.190,00 0,00 17.216.053,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 708.490,00 0,00 863.720,00 0,00 580.614,00
Diğer Borçlar 840.957,00 0,00 1.941.045,00 0,00 1.199.731,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 555.261,00 0,00 752.849,00 0,00 638.824,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 285.696,00 0,00 1.188.196,00 0,00 560.907,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 7.524.198,00 0,00 5.392.681,00 0,00 6.540.311,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 1.515.617,00 0,00 294.888,00 0,00 134.473,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 330.728,00 0,00 294.888,00 0,00 134.473,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.184.889,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 90.636,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.847.864,00 0,00 2.467.584,00 0,00 3.224.040,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.047.384,00 0,00 1.753.759,00 0,00 2.696.498,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 800.480,00 0,00 713.825,00 0,00 527.542,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 800.480,00 0,00 713.825,00 0,00 527.542,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 73.071.972,00 0,00 40.197.989,00 0,00 48.741.836,00
Ö Z K A Y N A K L A R 40.115.295,00 0,00 40.569.014,00 0,00 38.959.492,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 40.115.295,00 0,00 40.569.014,00 0,00 38.959.492,00
Ödenmiş Sermaye 15.028.200,00 0,00 15.028.200,00 0,00 15.028.200,00
Sermaye Düzeltme Farkları 545.688,00 0,00 545.688,00 0,00 545.688,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -334.163,00 0,00 -354.768,00 0,00 -234.362,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -334.163,00 0,00 -354.768,00 0,00 -234.362,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -334.163,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 72.998,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 72.998,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.975.695,00 0,00 1.975.695,00 0,00 1.816.833,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 20.772.861,00 0,00 20.772.861,00 0,00 18.034.381,00
Net Dönem Karı/Zararı 2.054.016,00 0,00 2.601.338,00 0,00 3.768.752,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 113.187.267,00 0,00 80.767.003,00 0,00 87.701.328,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi