Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temel Veriler

Beta 0,74
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 84,67
BIST-100'deki Ağırlığı 0,00
F/K Oranı -8,83
Piyasa Değ. / Defter Değ. 0,62
Dibe Uzaklık 99,00
Piyasa Değeri (USD) 1.775.859,24
Piyasa Değeri (TL) 6.500.000,00
Özsermaye (TL) 10.556.789,00
Sermaye (TL) 10.000.000,00
Net Kar (TL) -736.142,00
 

ARTI YATIRIM HOLDİNG Kademe Analizi

Fiyat Adet Yüzde (%) Alış Alış Yüzde (%) Satış Satış Yüzde (%)
0,660 12.989 97,74 1.656 100,00 11.333 97,42
0,650 300 2,26 0 0,00 300 2,58
A. Ort. T. Adet Alış Adet Alış Ort. Satış Adet Satış Ort.
0,660 13.289 11.633 0,660 1.656 0,660
Konu Açıklama
BIST Kodu ARTI
Sektör Yatırım Holding
Adres Sahrayıcedid Mah.Halk Sokak.Pakpen Plaza No:44 Kat:5 Kadıköy/İstanbul
Telefon 0216 290 79 59
Faks 0216 290 79 63
Web http://www.artiyatirimholding.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
BİZ AG 900.000,00 9,00
Diğer 6.572.000,00 65,72
Mehmed Nureddin ÇEVİK 100.000,00 1,00
ÖMER HALİT CELEP 1.433.000,00 14,33
ŞERİF HÜSEYİN YALTIRIK 995.000,00 9,95
Toplam 10.000.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş 5.725.159,69 9,54
ENDEKS GAYRİMENKUL VE MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 7.685.051,00 29,87
Tarih Açıklama Katsayı
19.06.2012 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,02
02.01.2012 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,00
Gelir Tablosu 2017-6 2017-3 2016-12 2016-9 2016-6
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 68.963.858,00 31.089.610,00 103.010.772,00 64.052.261,00 0,00
Satışların Maliyeti (-) -62.124.336,00 -27.425.269,00 -92.441.139,00 -59.520.328,00 0,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 6.839.522,00 3.664.341,00 10.569.633,00 4.531.933,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 6.839.522,00 3.664.341,00 10.569.633,00 4.531.933,00 0,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -4.057.183,00 -2.436.728,00 -7.360.753,00 -3.300.390,00 0,00
Pazarlama Giderleri (-) -426.033,00 -197.144,00 -888.478,00 -255.667,00 0,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 7.288.907,00 5.880.332,00 4.770.477,00 5.509.402,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -5.186.161,00 -3.808.447,00 -7.961.206,00 -3.789.625,00 0,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 4.459.052,00 3.102.354,00 -870.327,00 2.695.653,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 99.746,00 43.431,00 2.489.028,00 651.774,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -130.465,00 -22.867,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 4.428.333,00 3.122.918,00 1.618.701,00 3.347.427,00 0,00
Finansman Giderleri (-) -3.822.659,00 -3.955.412,00 -9.554.238,00 -5.600.763,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 605.674,00 -832.494,00 -7.935.537,00 -2.253.336,00 0,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -202.761,00 -9.735,00 1.036.969,00 420.103,00 0,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -51.210,00 0,00 -39.920,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -151.551,00 -9.735,00 1.076.889,00 420.103,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 402.913,00 -842.229,00 -6.898.568,00 -1.833.233,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 402.913,00 -842.229,00 -6.898.568,00 -1.833.233,00 0,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 287.012,00 -618.503,00 -5.744.156,00 -1.351.689,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 115.901,00 -223.726,00 -1.154.412,00 -481.544,00 0,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 -0,02 -0,12 -0,05 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -115.319,00 3.944,00 -39.582,00 -37.306,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -144.149,00 4.930,00 -39.582,00 -37.306,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 28.830,00 -986,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 4.852.316,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -115.319,00 3.944,00 -39.582,00 4.815.010,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 287.594,00 -838.285,00 -6.938.150,00 2.981.777,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2017-6 2017-3 2016-12 2016-9 2016-6
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 40.676.513,00 31.420.111,00 23.005.433,00 32.896.418,00 0,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 2.035.126,00 2.489.705,00 1.999.502,00 891.206,00 0,00
Finansal Yatırımlar 1.049.768,00 1.632.643,00 1.411.819,00 19.251.704,00 0,00
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri 1.049.768,00 1.632.643,00 1.411.819,00 5.400.309,00 0,00
Ticari Alacaklar 21.112.385,00 12.846.469,00 12.733.038,00 3.175.547,00 0,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 21.112.385,00 12.846.469,00 12.733.038,00 3.175.547,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 1.226.416,00 905.682,00 1.340.871,00 1.011.830,00 0,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 676.690,00 687.460,00 670.689,00 650.379,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 549.726,00 218.222,00 670.182,00 361.451,00 0,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 8.887.984,00 11.121.633,00 3.941.168,00 7.895.022,00 0,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 3.810.090,00 608.535,00 412.485,00 204.541,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 7.371,00 11.190,00 8.673,00 5.291,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 1.656.284,00 913.165,00 266.788,00 461.277,00 0,00
ARA TOPLAM 39.785.424,00 30.529.022,00 22.114.344,00 32.896.418,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 891.089,00 891.089,00 891.089,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 105.483.057,00 101.390.041,00 99.388.616,00 89.118.602,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 3.525.000,00 3.525.000,00 3.525.000,00 125.000,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 88.721.809,00 84.173.552,00 82.300.631,00 77.621.537,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 4.289.784,00 4.299.874,00 4.311.256,00 2.924.610,00 0,00
- Şerefiye 2.869.357,00 2.869.357,00 2.869.357,00 2.869.357,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.420.427,00 1.430.517,00 1.441.899,00 55.253,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 146.159.570,00 132.810.152,00 122.394.049,00 122.015.020,00 0,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 69.664.977,00 55.246.170,00 54.110.722,00 38.579.773,00 0,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 207.364,00 185.467,00 4.130.471,00 6.254.096,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 34.911.372,00 23.867.658,00 24.242.597,00 9.692.068,00 0,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 1.130.371,00 957.516,00 786.273,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 33.781.001,00 22.910.142,00 23.456.324,00 9.692.068,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 536.603,00 680.414,00 545.508,00 507.546,00 0,00
Diğer Borçlar 12.760.693,00 4.262.137,00 2.359.603,00 2.344.276,00 0,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 11.881.238,00 3.350.388,00 1.946.603,00 2.344.276,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 879.455,00 911.749,00 413.000,00 0,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 9.960.117,00 15.161.062,00 4.386.342,00 6.958.423,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 51.204,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 636.253,00 766.443,00 922.119,00 563.651,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 349.441,00 482.013,00 373.749,00 358.645,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 286.812,00 284.430,00 548.370,00 205.006,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 549.076,00 491.735,00 727.852,00 105.578,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 33.532.216,00 37.290.158,00 25.066.585,00 22.452.385,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 30.000.219,00 33.610.047,00 20.986.480,00 20.079.061,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 1.400.103,00 1.302.858,00 1.298.858,00 1.256.713,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.400.103,00 1.302.858,00 1.298.858,00 1.256.713,00 0,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 229.561,00 117.561,00 106.839,00 1.027.319,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 546.444,00 603.803,00 718.519,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 103.197.193,00 92.536.328,00 79.177.307,00 61.032.158,00 0,00
Ö Z K A Y N A K L A R 42.962.377,00 40.273.824,00 43.216.742,00 60.982.862,00 0,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 10.556.789,00 12.485.559,00 12.600.422,00 14.643.993,00 0,00
Ödenmiş Sermaye 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 1.499.678,00 1.499.678,00 1.499.678,00 1.499.678,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 1.923.784,00 1.941.464,00 1.836.043,00 1.839.690,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 1.923.784,00 1.941.464,00 1.836.043,00 1.839.690,00 0,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -27.215,00 -12.560,00 -15.126,00 -11.479,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 462.911,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 462.911,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 448.209,00 448.210,00 448.175,00 447.204,00 0,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -3.326.304,00 -1.075.588,00 75.417,00 980.533,00 0,00
Net Dönem Karı/Zararı 115.901,00 -223.726,00 -1.154.412,00 -481.544,00 0,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 32.405.588,00 27.788.265,00 30.616.320,00 46.338.869,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 146.159.570,00 132.810.152,00 122.394.049,00 122.015.020,00 0,00