Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 1,21
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 89,00
BIST-100'deki Ağırlığı 3,76
F/K Oranı 1,26
Piyasa Değ. / Defter Değ. 0,49
Dibe Uzaklık 99,00
Piyasa Değeri (USD) 1.775.525,33
Piyasa Değeri (TL) 10.300.000,00
Özsermaye (TL) 20.836.216,00
Sermaye (TL) 10.000.000,00
Net Kar (TL) 8.187.311,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu ARTI
Sektör Yatırım Holding
Adres Sahrayıcedid Mah.Halk Sokak.Pakpen Plaza No:44 Kat:5 Kadıköy/İstanbul
Telefon 0216 290 79 59
Faks 0216 290 79 63
Web http://www.artiyatirimholding.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Diğer 8.900.000,00 89,00
MUSTAFA UĞUR BAYRAKTAR 100.000,00 1,00
ÖMER HALİT CELEP 1.000.000,00 10,00
Toplam 10.000.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş 1.832.332,00 3,05
Tarih Açıklama Katsayı
19.06.2012 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,02
02.01.2012 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,00
Gelir Tablosu 2018-6 2018-3 2017-12 2017-9 2017-6
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 262.928,00 15.632,00 175.783.453,00 119.337.076,00 68.963.858,00
Satışların Maliyeti (-) -363.601,00 -51.688,00 -162.517.234,00 -108.675.566,00 -62.124.336,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) -100.673,00 -36.056,00 13.266.219,00 10.661.510,00 6.839.522,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR -100.673,00 -36.056,00 13.266.219,00 10.661.510,00 6.839.522,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -521.836,00 -18.358,00 -7.837.813,00 -5.809.487,00 -4.057.183,00
Pazarlama Giderleri (-) -475.545,00 -5.682,00 -1.044.863,00 -790.804,00 -426.033,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 325.689,00 0,00 14.170.353,00 9.224.804,00 7.288.907,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -462.729,00 -470,00 -13.837.867,00 -7.441.821,00 -5.186.161,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI -1.235.094,00 -60.566,00 4.716.029,00 5.844.202,00 4.459.052,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 11.907.360,00 8.906.509,00 553.208,00 722.339,00 99.746,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -164,00 0,00 0,00 -251.553,00 -130.465,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 10.672.102,00 8.845.943,00 5.269.237,00 6.314.988,00 4.428.333,00
Finansman Giderleri (-) -424.770,00 -433,00 -10.859.639,00 -4.871.927,00 -3.822.659,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 10.247.332,00 8.845.510,00 -5.590.402,00 1.443.061,00 605.674,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -156.178,00 0,00 -564.800,00 -349.563,00 -202.761,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 -292.290,00 -194.896,00 -51.210,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -156.178,00 0,00 -272.510,00 -154.667,00 -151.551,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 10.091.154,00 8.845.510,00 -6.155.202,00 1.093.498,00 402.913,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 10.091.154,00 8.845.510,00 -6.155.202,00 1.093.498,00 402.913,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 1.520.449,00 0,00 -4.367.259,00 649.165,00 287.012,00
- Ana Ortaklık Payları 8.570.705,00 8.845.510,00 -1.787.943,00 444.333,00 115.901,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 -0,18 0,04 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 91.547,00 0,00 -1.302.429,00 -90.225,00 -115.319,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 15.792,00 0,00 -547.150,00 -112.781,00 -144.149,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi -3.474,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 75.755,00 0,00 -755.279,00 22.556,00 28.830,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 91.547,00 0,00 -1.302.429,00 -90.225,00 -115.319,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 10.182.701,00 8.845.510,00 -7.457.631,00 1.003.273,00 287.594,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2018-6 2018-3 2017-12 2017-9 2017-6
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 11.704.352,00 5.488.110,00 145.939.786,00 46.526.059,00 40.676.513,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 36.765,00 7.565,00 826.260,00 2.671.711,00 2.035.126,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 110.139,00 530.188,00 1.049.768,00
Ticari Alacaklar 3.670.974,00 27.802,00 23.911.565,00 24.348.153,00 21.112.385,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 3.550.995,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 119.979,00 27.802,00 23.911.565,00 24.348.153,00 21.112.385,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 7.348.091,00 5.394.414,00 10.670.501,00 1.961.352,00 1.226.416,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 2.913.371,00 670.690,00 10.369.999,00 1.709.000,00 676.690,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 4.434.720,00 4.723.724,00 300.502,00 252.352,00 549.726,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 230.205,00 0,00 13.827.492,00 9.027.775,00 8.887.984,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 84.837,00 7.801,00 4.932.281,00 6.112.778,00 3.810.090,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 8.634,00 8.198,00 7.371,00
Diğer Dönen Varlıklar 333.480,00 50.528,00 1.491.017,00 974.815,00 1.656.284,00
ARA TOPLAM 11.704.352,00 5.488.110,00 55.777.889,00 45.634.970,00 39.785.424,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 90.161.897,00 891.089,00 891.089,00
DURAN VARLIKLAR 42.093.477,00 40.000.098,00 16.915.751,00 105.098.369,00 105.483.057,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 3.525.000,00 3.525.000,00 3.525.000,00
Maddi Duran Varlıklar 1.639.485,00 14.635,00 1.115.799,00 89.141.448,00 88.721.809,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 40.437.492,00 39.985.463,00 4.278.125,00 4.287.447,00 4.289.784,00
- Şerefiye 40.328.426,00 39.917.291,00 2.869.357,00 2.869.357,00 2.869.357,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 109.066,00 0,00 1.408.768,00 1.418.090,00 1.420.427,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 53.797.829,00 45.488.208,00 162.855.537,00 151.624.428,00 146.159.570,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 29.544.950,00 24.187.174,00 114.811.843,00 77.372.337,00 69.664.977,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 2.035.459,00 0,00 1.130.538,00 303.239,00 207.364,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 819.805,00 114.226,00 54.885.191,00 40.363.489,00 34.911.372,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 297.388,00 0,00 2.259.962,00 1.280.371,00 1.130.371,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 522.417,00 114.226,00 52.625.229,00 39.083.118,00 33.781.001,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 218.836,00 21.492,00 1.079.480,00 1.065.460,00 536.603,00
Diğer Borçlar 25.556.557,00 24.033.059,00 36.033.803,00 18.417.735,00 12.760.693,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 1.108.540,00 46.137,00 36.032.213,00 18.161.426,00 11.881.238,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 24.448.017,00 23.986.922,00 1.590,00 256.309,00 879.455,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 2.998,00 0,00 6.668.877,00 5.496.482,00 9.960.117,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 46.152,00 143.673,00 51.204,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 39.344,00 0,00 3.023.347,00 620.631,00 636.253,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 39.344,00 0,00 2.152.031,00 365.819,00 349.441,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 871.316,00 254.812,00 286.812,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 18.398,00 18.397,00 859.667,00 638.164,00 549.076,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 301.039,00 24.503,00 28.365.656,00 30.813.150,00 33.532.216,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 20.000,00 20.000,00 26.633.704,00 27.784.273,00 30.000.219,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 69.283,00 0,00 203.478,00 1.370.452,00 1.400.103,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 69.283,00 0,00 203.478,00 1.370.452,00 1.400.103,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 211.756,00 4.503,00 1.074.850,00 179.171,00 229.561,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 364.332,00 423.365,00 546.444,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 29.845.989,00 24.211.677,00 143.177.499,00 108.185.487,00 103.197.193,00
Ö Z K A Y N A K L A R 23.951.840,00 21.276.531,00 19.678.038,00 43.438.941,00 42.962.377,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 20.836.216,00 21.276.531,00 11.182.249,00 10.863.255,00 10.556.789,00
Ödenmiş Sermaye 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 1.499.678,00 1.499.678,00 1.499.678,00 1.499.678,00 1.499.678,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 8.192,00 0,00 1.541.555,00 1.901.818,00 1.923.784,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 8.192,00 0,00 1.541.555,00 1.901.818,00 1.923.784,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 8.192,00 0,00 -52.415,00 -25.580,00 -27.215,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 551.682,00 447.203,00 448.122,00 448.209,00 448.209,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -1.210.012,00 588.619,00 -414.684,00 -3.326.304,00 -3.326.304,00
Net Dönem Karı/Zararı 10.091.155,00 8.845.510,00 -1.787.943,00 444.333,00 115.901,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 3.115.624,00 0,00 8.495.789,00 32.575.686,00 32.405.588,00
TOPLAM KAYNAKLAR 53.797.829,00 45.488.208,00 162.855.537,00 151.624.428,00 146.159.570,00
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri 0,00 0,00 110.139,00 530.188,00 1.049.768,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi