Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu ARTI
Sektör Yatırım Holding
Adres Levazım Mah.Koru Sok.Zorlu Center Teras Evler No:2 (A Lobi) Kat:T0 D:11 34340 Levazım-BEŞİKTAŞ/İSTANBUL
Telefon 0212 401 69 42
Faks 0 212 401 81 04
Web http://www.artiyatirimholding.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Diğer 7.852.000,00 78,52
MUSTAFA UĞUR BAYRAKTAR 100.000,00 1,00
ÖMER HALİT CELEP 1.433.000,00 14,33
ŞÜKRÜ DUDU 615.000,00 6,15
Toplam 10.000.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
SERVE KIRTASİYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1.185.209,00 10,25
Tarih Açıklama Katsayı
19.06.2012 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,02
02.01.2012 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,00
Gelir Tablosu 2019-12 2019-9 2019-6 2019-3 2018-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 5.212.312,00 5.209.659,00 5.138.927,00 2.456.270,00 4.027.753,00
Satışların Maliyeti (-) -3.561.850,00 -3.370.954,00 -3.349.437,00 -1.310.363,00 -1.836.594,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 1.650.462,00 1.838.705,00 1.789.490,00 1.145.907,00 2.191.159,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 1.650.462,00 1.838.705,00 1.789.490,00 1.145.907,00 2.191.159,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -1.484.527,00 -1.082.447,00 -729.918,00 -341.760,00 -1.406.820,00
Pazarlama Giderleri (-) -23.535,00 -23.535,00 -23.535,00 -23.534,00 -670.497,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 2.376.377,00 1.552.582,00 946.947,00 587.751,00 496.229,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -36.153.345,00 -19.125.737,00 -23.562.312,00 -908.666,00 -742.924,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI -33.634.568,00 -16.840.432,00 -21.579.328,00 459.698,00 -132.853,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 0,00 1.866.475,00 1.547.725,00 15.749.852,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -513.594,00 -191.250,00 0,00 0,00 -74.327,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI -34.148.162,00 -17.031.682,00 -19.712.853,00 2.007.423,00 15.542.672,00
Finansman Giderleri (-) -2.311.140,00 -1.771.645,00 -573.779,00 -331.333,00 -1.009.783,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -36.459.302,00 -18.803.327,00 -20.286.632,00 1.676.090,00 14.532.889,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 8.026.269,00 4.163.352,00 4.687.337,00 -209.193,00 35.877,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 8.026.269,00 4.163.352,00 4.687.337,00 -209.193,00 35.877,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -28.433.033,00 -14.639.975,00 -15.599.295,00 1.466.897,00 14.568.766,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -28.433.033,00 -14.639.975,00 -15.599.295,00 1.466.897,00 14.568.766,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar -6.572.003,00 1.052.109,00 1.192.345,00 610.291,00 2.777.151,00
- Ana Ortaklık Payları -21.861.030,00 -15.692.084,00 -16.791.640,00 856.606,00 11.791.615,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 -1,46 -1,56 0,15 1,46
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -4.106,00 10.222,00 -5.147,00 -2.308,00 -498.076,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları -4.492,00 -6.530,00 -6.530,00 -6.530,00 1.263.911,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -592,00 0,00 -69,00 3.571,00 47.857,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları -140,00 19.635,00 0,00 0,00 -1.547.490,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 1.118,00 -2.883,00 1.452,00 651,00 -262.354,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -4.106,00 10.222,00 -5.147,00 -2.308,00 -498.076,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: -28.437.139,00 -14.629.753,00 -15.604.442,00 1.464.589,00 14.070.690,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2019-12 2019-9 2019-6 2019-3 2018-12
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 2.101.961,00 18.586.366,00 13.392.242,00 33.617.748,00 34.254.233,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 15.822,00 16.065,00 171.936,00 23.485,00 1.417.907,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 51.611,00 7.374.636,00 7.528.658,00 7.797.300,00 7.571.717,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 51.611,00 7.374.636,00 7.528.658,00 7.797.300,00 7.571.717,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 1.620.336,00 9.135.763,00 3.907.590,00 24.435.477,00 24.989.787,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 1.620.274,00 7.501.196,00 2.072.633,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 62,00 1.634.567,00 1.834.957,00 24.435.477,00 24.989.787,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 0,00 0,00 0,00 74.844,00 0,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 8.438,00 69.020,00 123.085,00 108.357,00 130.328,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 337,00 660,00 660,00 660,00 314,00
Diğer Dönen Varlıklar 405.417,00 1.990.222,00 1.660.313,00 1.177.625,00 144.180,00
ARA TOPLAM 2.101.961,00 18.586.366,00 13.392.242,00 33.617.748,00 34.254.233,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 10.702.139,00 7.214.339,00 10.273.463,00 4.988.528,00 3.265.489,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 1.766.925,00 1.799.518,00 1.813.571,00 1.847.676,00 1.675.724,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.045.095,00 1.370.336,00 3.423.848,00 3.105.610,00 1.572.050,00
- Şerefiye 1.011.431,00 1.333.775,00 3.391.500,00 3.072.750,00 1.525.025,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 33.664,00 36.561,00 32.348,00 32.860,00 47.025,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 1.215,00 17.715,00 17.715,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 7.888.904,00 4.026.770,00 5.018.329,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 12.804.100,00 25.800.705,00 23.665.705,00 38.606.276,00 37.519.722,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 12.327.560,00 11.536.525,00 10.229.678,00 7.814.525,00 8.408.859,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 8.454.868,00 7.483.337,00 6.599.600,00 5.109.600,00 5.995.098,00
- Banka Kredileri 8.454.868,00 7.483.337,00 0,00 5.109.600,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 749.811,00 529.390,00 497.919,00 949.774,00 916.792,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 749.811,00 529.390,00 497.919,00 949.774,00 916.792,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 358.778,00 226.341,00 216.430,00 429.758,00 276.583,00
Diğer Borçlar 91.239,00 284.785,00 254.185,00 38.807,00 31.000,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 7.807,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 91.239,00 284.785,00 254.185,00 31.000,00 31.000,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 2.573,00 5.045,00 5.045,00 5.045,00 1.445,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 62.397,00 533.945,00 273.672,00 63.372,00 63.778,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 54.023,00 56.529,00 53.137,00 40.259,00 40.665,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 8.374,00 477.416,00 220.535,00 23.113,00 23.113,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 2.607.894,00 2.473.682,00 2.382.827,00 1.218.169,00 631.011,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 69.285,00 66.640,00 191.974,00 441.838,00 232.518,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 69.285,00 66.640,00 59.038,00 85.890,00 93.053,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 69.285,00 66.640,00 59.038,00 85.890,00 93.053,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 132.936,00 355.948,00 139.465,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 12.396.845,00 11.603.165,00 10.421.652,00 8.256.363,00 8.641.377,00
Ö Z K A Y N A K L A R 407.255,00 14.197.540,00 13.244.053,00 30.349.913,00 28.878.345,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.760.082,00 10.102.228,00 9.302.955,00 26.962.471,00 26.101.194,00
Ödenmiş Sermaye 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 1.543.280,00 1.906.038,00 1.906.038,00 1.906.038,00 1.906.038,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 134.754,00 46.480,00 1.299.234,00 1.302.874,00 1.305.833,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 129.767,00 0,00 1.299.234,00 1.302.874,00 1.259.353,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -5.150,00 0,00 -4.627,00 -987,00 -4.558,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 1.272.458,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 1.272.458,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 521.219,00 1.137.002,00 1.137.002,00 1.137.002,00 1.137.002,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 11.421.859,00 11.432.334,00 11.752.321,00 11.759.951,00 -39.294,00
Net Dönem Karı/Zararı -21.861.030,00 -15.692.084,00 -16.791.640,00 856.606,00 11.791.615,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR -1.352.827,00 4.095.312,00 3.941.098,00 3.387.442,00 2.777.151,00
TOPLAM KAYNAKLAR 12.804.100,00 25.800.705,00 23.665.705,00 38.606.276,00 37.519.722,00
Banka Kredileri 0,00 0,00 6.599.600,00 0,00 0,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi