Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,99
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 84,67
BIST-100'deki Ağırlığı 0,12
F/K Oranı 2,50
Piyasa Değ. / Defter Değ. 0,35
Dibe Uzaklık 99,00
Piyasa Değeri (USD) 1.627.102,39
Piyasa Değeri (TL) 9.500.000,00
Özsermaye (TL) 26.962.471,00
Sermaye (TL) 10.000.000,00
Net Kar (TL) 3.802.711,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu ARTI
Sektör Yatırım Holding
Adres Sahrayıcedid Mah.Halk Sokak.Pakpen Plaza No:44 Kat:5 Kadıköy/İstanbul
Telefon 0216 290 79 59
Faks 0216 290 79 63
Web http://www.artiyatirimholding.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Diğer 8.900.000,00 89,00
MUSTAFA UĞUR BAYRAKTAR 100.000,00 1,00
ÖMER HALİT CELEP 1.000.000,00 10,00
Toplam 10.000.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE ANONİM ŞİRKETİ 1.102.980,00 11,03
Tarih Açıklama Katsayı
19.06.2012 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,02
02.01.2012 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,00
Gelir Tablosu 2019-3 2018-12 2018-9 2018-6 2018-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 2.456.270,00 4.027.753,00 394.409,00 262.928,00 15.632,00
Satışların Maliyeti (-) -1.310.363,00 -1.836.594,00 -308.867,00 -363.601,00 -51.688,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 1.145.907,00 2.191.159,00 85.542,00 -100.673,00 -36.056,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 1.145.907,00 2.191.159,00 85.542,00 -100.673,00 -36.056,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -341.760,00 -1.406.820,00 -961.004,00 -521.836,00 -18.358,00
Pazarlama Giderleri (-) -23.534,00 -670.497,00 -603.270,00 -475.545,00 -5.682,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 587.751,00 496.229,00 494.426,00 325.689,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -908.666,00 -742.924,00 -491.513,00 -462.729,00 -470,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 459.698,00 -132.853,00 -1.475.819,00 -1.235.094,00 -60.566,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 1.547.725,00 15.749.852,00 13.961.561,00 11.907.360,00 8.906.509,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 -74.327,00 0,00 -164,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 2.007.423,00 15.542.672,00 12.411.475,00 10.672.102,00 8.845.943,00
Finansman Giderleri (-) -331.333,00 -1.009.783,00 -493.804,00 -424.770,00 -433,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 1.676.090,00 14.532.889,00 11.917.671,00 10.247.332,00 8.845.510,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -209.193,00 35.877,00 -47.572,00 -156.178,00 0,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -209.193,00 35.877,00 -47.572,00 -156.178,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 1.466.897,00 14.568.766,00 11.870.099,00 10.091.154,00 8.845.510,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 1.466.897,00 14.568.766,00 11.870.099,00 10.091.154,00 8.845.510,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 610.291,00 2.777.151,00 1.561.216,00 1.520.449,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 856.606,00 11.791.615,00 10.308.883,00 8.570.705,00 8.845.510,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,15 1,46 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -2.308,00 -498.076,00 1.309.027,00 91.547,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları -6.530,00 1.263.911,00 1.270.586,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 3.571,00 47.857,00 48.051,00 15.792,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 -1.547.490,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 651,00 -262.354,00 -9.610,00 75.755,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 -1.547.490,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -2.308,00 -498.076,00 -238.463,00 91.547,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 1.464.589,00 14.070.690,00 11.631.636,00 10.182.701,00 8.845.510,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 0,00 0,00 0,00 -3.474,00 0,00
Bilanço Tablosu 2019-3 2018-12 2018-9 2018-6 2018-3
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 33.617.748,00 34.254.233,00 11.866.705,00 11.704.352,00 5.488.110,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 23.485,00 1.417.907,00 366.502,00 36.765,00 7.565,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 7.797.300,00 7.571.717,00 3.806.555,00 3.670.974,00 27.802,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 3.550.995,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 7.797.300,00 7.571.717,00 0,00 119.979,00 27.802,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 24.435.477,00 24.989.787,00 7.139.505,00 7.348.091,00 5.394.414,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 2.913.371,00 670.690,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 24.435.477,00 24.989.787,00 0,00 4.434.720,00 4.723.724,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 74.844,00 0,00 188.610,00 230.205,00 0,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 108.357,00 130.328,00 57.419,00 84.837,00 7.801,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 660,00 314,00 280,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 1.177.625,00 144.180,00 307.834,00 333.480,00 50.528,00
ARA TOPLAM 33.617.748,00 34.254.233,00 11.866.705,00 11.704.352,00 5.488.110,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 4.988.528,00 3.265.489,00 44.181.138,00 42.093.477,00 40.000.098,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 1.847.676,00 1.675.724,00 1.769.452,00 1.639.485,00 14.635,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 3.105.610,00 1.572.050,00 42.411.686,00 40.437.492,00 39.985.463,00
- Şerefiye 3.072.750,00 1.525.025,00 42.374.285,00 40.328.426,00 39.917.291,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 32.860,00 47.025,00 37.401,00 109.066,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 38.606.276,00 37.519.722,00 56.047.843,00 53.797.829,00 45.488.208,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 7.814.525,00 8.408.859,00 28.910.074,00 29.544.950,00 24.187.174,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 5.109.600,00 5.995.098,00 1.934.044,00 2.035.459,00 0,00
- Banka Kredileri 5.109.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 949.774,00 916.792,00 813.946,00 819.805,00 114.226,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 297.388,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 949.774,00 916.792,00 0,00 522.417,00 114.226,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 429.758,00 276.583,00 204.372,00 218.836,00 21.492,00
Diğer Borçlar 38.807,00 31.000,00 25.092.880,00 25.556.557,00 24.033.059,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 7.807,00 0,00 0,00 1.108.540,00 46.137,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 31.000,00 31.000,00 0,00 24.448.017,00 23.986.922,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 5.045,00 1.445,00 2.998,00 2.998,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 63.372,00 63.778,00 42.226,00 39.344,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 40.259,00 40.665,00 42.226,00 39.344,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 23.113,00 23.113,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.218.169,00 631.011,00 90.762,00 18.398,00 18.397,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 441.838,00 232.518,00 346.864,00 301.039,00 24.503,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 85.890,00 93.053,00 102.428,00 69.283,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 85.890,00 93.053,00 0,00 69.283,00 0,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 355.948,00 139.465,00 224.436,00 211.756,00 4.503,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 8.256.363,00 8.641.377,00 29.256.938,00 29.845.989,00 24.211.677,00
Ö Z K A Y N A K L A R 30.349.913,00 28.878.345,00 26.790.905,00 23.951.840,00 21.276.531,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 26.962.471,00 26.101.194,00 25.229.689,00 20.836.216,00 21.276.531,00
Ödenmiş Sermaye 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 23.398,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 1.906.038,00 1.906.038,00 1.906.038,00 1.499.678,00 1.499.678,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 1.302.874,00 1.305.833,00 1.266.222,00 8.192,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 1.302.874,00 1.259.353,00 1.266.222,00 8.192,00 0,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -987,00 -4.558,00 -4.364,00 8.192,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 46.480,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.137.002,00 1.137.002,00 1.137.001,00 551.682,00 447.203,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 11.759.951,00 -39.294,00 541.667,00 -1.210.012,00 588.619,00
Net Dönem Karı/Zararı 856.606,00 11.791.615,00 10.308.883,00 10.091.155,00 8.845.510,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 3.387.442,00 2.777.151,00 1.561.216,00 3.115.624,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 38.606.276,00 37.519.722,00 56.047.843,00 53.797.829,00 45.488.208,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi