Geri Dön

Yatırım ve Foreks Haberleri

Listelenecek haber bulunamadı.

SPK, Artı Yatırım Holding'in esas sözleşme tadil metnini onayladı     
    Sermaye Piyasası Kurulu(SPK), Artı Yatırım Holding'in esas sözleşme tadil metnini onayladı.
    SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Artı Yatırım Holding
A.Ş. (Şirket) esas sözleşmesinin “Unvan” başlıklı 2’nci ve “Şirket’in
Merkez ve Şubeleri” başlıklı 3’üncü maddelerinde yapılması planlanan  değişiklikler doğrultusunda hazırlanan esas sözleşme tadil metnine,
Şirket’in talebi doğrultusunda Kurulumuzca uygun görüş verilmiş,
Şirket’in kayıtlı sermaye sisteminden çıkarılması uygun görüldü.

https://spk.gov.tr/Bulten/Goster?year=2021&no=24

    Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
    http://www.foreks.com
    http://twitter.com/ForeksTurkey 
Borsa İstanbul, payları Yakın İzleme Pazarı'nda işlem gören Artı Yatırım Holding'in Borsa kotundan çıkarılmasına karar verdi
    Borsa İstanbul, payları Yakın İzleme Pazarı'nda işlem gören Artı
Yatırım Holding'in Borsa kotundan çıkarılmasına karar verdi.
    BIST'ten konu ile ilgili KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:
    "Payları Yakın İzleme Pazarı'nda işlem gören Artı Yatırım Holding
A.Ş.'nin özsermayesinin negatif olması nedeniyle Kotasyon Yönergesinin
23/1-f maddesi ve faaliyetlerini devam ettiremeyecek seviyede finansal  durumunun bozulmuş olması nedeniyle Kotasyon Yönergesinin 23/1-d  maddesi kapsamında Borsa kotundan çıkarılmasına karar verilmiştir."

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913826

    Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
    http://www.foreks.com
    http://twitter.com/ForeksTurkey 
*ARTI YATIRIM HOLDİNG 2020 YILI 12 AYLIK KONSOLİDE NET DÖNEM KARI 1.541.303 TL (ÖNCEKİ -21.861.030 TL )
SPK, Artı Yatırım Holding'in izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusunun onaylanması talebini olumsuz karşıladı
    Sermaye Piyasası Kurulu(SPK), Artı Yatırım Holding'in izahname  ve tasarruf sahiplerine satış duyurusunun onaylanması talebini olumsuz karşıladı.
    SPK haftalık bülteninde yer alan kararda şu bilgiler verildi:
    "Artı Yatırım Holding A.Ş.’nin 50.000.000 TL kayıtlı sermaye  tavanı içinde 10.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 50.000.000
TL’ye arttırılması nedeniyle mevcut ortakların yeni pay alma hakları  kısıtlanmaksızın ihraç ve halka arz edilecek 40.000.000 TL nominal  değerli paylara ilişkin izahname ve tasarruf sahiplerine satış  duyurusunun Kurulumuzca onaylanması talebinin olumsuz karşılanmasına  karar verilmiştir. "

https://www.spk.gov.tr/Bulten/Goster?year=2021&no=9

    Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
    http://www.foreks.com
    http://twitter.com/ForeksTurkey 
Artı Yatırım Holding'in bankalara olan tüm kısa ve uzun vadeli borçları tamamen kapatıldı
    Artı Yatırım Holding'in Denizbank'a olan kredi borcunun  kapatılması ile Şirketin bankalara olan tüm kısa ve uzun vadeli borçları tamamen kapatıldı.
    Şirket'ten konu ile ilgili KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:
    "Şirketimize bugün Denizbank A.Ş. tarafından yapılan bildirimle
    Şirketimizin kredi borçlarının tahsili amacıyla Denizbank
A.Ş.tarafından başlatılan İstanbul 5. İcra Müdürlüğü'nün 2019/29105 E.  sayılı dosyası kapsamında, 3.256.327.-TL kredi borcu ile 133.952.-TL  vekalet ücreti ve 183.573.-TL icra harcının tahsil edildiği, işbu  alacaklar sebebiyle yapılan bütün cebri icra işlemlerinin  sonlandırıldığı, tüm hacizlerin fek edildiği ve icra dosyasının  kapatıldığı tarafımıza iletilmiştir.
    Takip konusu kredi borcunun kapanması ile Şirketimizin bankalara  olan tüm kısa ve uzun vadeli borçlarımız tamamen kapatılmıştır.
    Bu kapsamda, SPK onayındaki taslak izahname ile gerçekleştirilmesi  planlanan sermaye artırımına ilişkin  30.09.2020 tarihinde KAP'ta  açıklanan Fon Kullanım Raporu, revize edilerek KAP'ta duyurulacak ve
SPK'ya iletilecektir."

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888980

    Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
    http://www.foreks.com
    http://twitter.com/ForeksTurkey