Geri Dön

ARENA | Arena Bilgisayar


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,76
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 34,22
BIST-100'deki Ağırlığı 0,98
F/K Oranı 25,99
Piyasa Değ. / Defter Değ. 2,61
Dibe Uzaklık 67,00
Piyasa Değeri (USD) 126.113.657,45
Piyasa Değeri (TL) 4.064.000.000,00
Özsermaye (TL) 1.554.258.946,00
Sermaye (TL) 100.000.000,00
Net Kar (TL) 156.338.408,00
 

Raporlar

Konu Açıklama
BIST Kodu ARENA
Sektör Donanım, yazılım ve tüketim ürünleri dağıtım
Adres Merkez Mahallesi Göktürk Caddesi No:4 34077, Eyüp İSTANBUL
Telefon 212 364 64 64
Faks 212 310 46 80
Web www.arena.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
PEREA CAPITAL PARTNERS LP 15.400.000,88 15,40
REDINGTON TURKEY HOLDINGS S.A.R.L 49.400.000,00 49,40
TOPLAM 100.000.000,00 100,00
DİĞER 35.199.999,12 35,20
Toplam 200.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Arena Connect Teknoloji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 39.517.500,00 100,00
Arena International FZE 1.000.000,00 100,00
Arena Mobile İletişim Hizmetleri ve Tüketici Elektroniği San. ve Tic. A.Ş. 100.000.000,00 100,00
Online Elektronik Ticaret Hizmetleri A.Ş. 17.500.000,00 100,00
Paynet (Kıbrıs) Ödeme Hizmetleri Ltd. 400.000,00 100,00
Paynet Ödeme Hizmetleri A.Ş. 2.000.000,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
25.05.2023 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
03.06.2022 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
02.07.2021 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 3,13
15.04.2021 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
10.04.2020 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
07.04.2017 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
04.04.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
01.04.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
07.04.2014 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
28.05.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
29.05.2012 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
28.04.2011 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
22.04.2010 Nakit Temettü / Bölünme 1,09
02.07.2009 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,99
29.05.2008 Nakit Temettü / Bölünme 1,09
23.05.2007 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
23.05.2006 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
31.05.2005 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Nakit Temettü / Bölünme 8,63
29.05.2003 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
Gelir Tablosu 2024-3 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 8.792.880.596,00 28.762.319.095,00 19.917.737.375,00 11.778.220.067,00 5.277.059.764,00
Satışların Maliyeti (-) -8.257.608.709,00 -27.082.415.326,00 -18.749.983.579,00 -11.100.641.336,00 -4.971.587.526,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 535.271.887,00 1.679.903.769,00 1.167.753.796,00 677.578.731,00 305.472.238,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 535.271.887,00 1.679.903.769,00 1.167.753.796,00 677.578.731,00 305.472.238,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -136.306.609,00 -329.131.094,00 -231.678.004,00 -139.294.453,00 -58.927.918,00
Pazarlama Giderleri (-) -119.073.020,00 -338.536.625,00 -229.693.513,00 -142.548.987,00 -76.141.254,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 0,00 142.584.065,00 62.010.280,00 35.913.812,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -74.039.808,00 0,00 0,00 0,00 -3.067.916,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 205.852.450,00 1.154.820.115,00 768.392.559,00 431.649.103,00 167.335.150,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 14.772.543,00 118.873.910,00 91.908.592,00 90.472.862,00 48.279.777,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 220.624.993,00 1.273.694.025,00 860.301.151,00 522.121.965,00 215.614.927,00
Finansman Giderleri (-) -456.151.296,00 -1.077.082.455,00 -677.736.560,00 -344.114.573,00 -139.849.982,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -150.816.411,00 325.351.915,00 182.564.591,00 178.007.392,00 75.764.945,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 140.944.545,00 -96.448.936,00 -84.581.643,00 -65.075.330,00 -13.072.240,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -9.322.277,00 -73.025.068,00 -62.207.514,00 -30.623.020,00 -5.529.480,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 150.266.822,00 -23.423.868,00 -22.374.129,00 -34.452.310,00 -7.542.760,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -9.871.866,00 228.902.979,00 97.982.948,00 112.932.062,00 62.692.705,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -9.871.866,00 228.902.979,00 97.982.948,00 112.932.062,00 62.692.705,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları -9.871.866,00 228.902.979,00 97.982.948,00 112.932.062,00 62.692.705,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç -0,10 2,29 0,98 1,13 0,63
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 304.471.654,00 1.140.709.986,00 851.440.199,00 714.347.041,00 -82.808.340,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı para çevrim farkları 304.471.654,00 1.140.709.986,00 851.440.199,00 714.347.041,00 -82.808.340,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar -246.717.400,00 -837.010.035,00 -707.242.496,00 -579.116.548,00 89.755.744,00
Yabancı Para Çevirim Farkları -246.717.400,00 -837.010.035,00 -707.242.496,00 -579.116.548,00 89.755.744,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 57.754.254,00 303.699.951,00 144.197.703,00 135.230.493,00 6.947.404,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 47.882.388,00 532.602.930,00 242.180.651,00 248.162.555,00 69.640.109,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2024-3 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 12.184.038.383,00 10.943.379.057,00 10.062.673.210,00 8.306.605.148,00 6.931.512.244,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 1.708.176.546,00 1.079.671.960,00 874.693.095,00 663.693.519,00 882.126.637,00
Finansal Yatırımlar 0,00 127.232.599,00 166.038.270,00 195.419.882,00 114.134.640,00
Ticari Alacaklar 6.612.740.634,00 5.969.252.704,00 6.132.464.071,00 4.571.440.837,00 3.399.872.454,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 6.612.740.634,00 5.969.252.704,00 6.132.464.071,00 4.571.440.837,00 3.399.872.454,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Türev Araçlar 25.425.786,00 28.396.670,00 15.354.148,00 89.770.843,00 2.044.425,00
Stoklar 3.435.204.282,00 3.299.889.179,00 2.489.855.280,00 2.395.058.402,00 2.195.107.591,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 260.042.958,00 365.147.023,00 335.389.830,00 230.121.988,00 118.004.404,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 142.448.177,00 73.788.922,00 48.878.516,00 161.099.677,00 220.222.093,00
ARA TOPLAM 12.184.038.383,00 10.943.379.057,00 10.062.673.210,00 8.306.605.148,00 6.931.512.244,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 880.946.443,00 624.946.535,00 345.338.661,00 317.641.524,00 295.396.030,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 51.000.000,00 51.000.000,00 26.500.000,00 26.500.000,00 26.500.000,00
Maddi Duran Varlıklar 35.323.115,00 22.696.311,00 19.530.889,00 20.253.079,00 16.459.991,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 507.816.177,00 435.849.886,00 190.168.431,00 159.696.627,00 156.639.799,00
- Şerefiye 260.626.597,00 226.506.509,00 83.683.081,00 83.683.081,00 83.683.081,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 247.189.580,00 209.343.377,00 106.485.350,00 76.013.546,00 72.956.718,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 141.849.201,00 0,00 20.538.670,00 16.241.145,00 25.330.998,00
Diğer Duran Varlıklar 3.916.249,00 3.570.881,00 3.320.817,00 3.132.366,00 2.322.427,00
TOPLAM VARLIKLAR 13.064.984.826,00 11.568.325.592,00 10.408.011.871,00 8.624.246.672,00 7.226.908.274,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 11.342.645.710,00 9.893.396.962,00 9.004.904.473,00 7.205.189.358,00 6.006.274.392,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 3.584.734.873,00 2.918.873.716,00 2.675.794.016,00 2.049.303.228,00 1.532.617.994,00
- Banka Kredileri 3.554.150.586,00 2.895.931.059,00 2.656.139.016,00 0,00 1.519.112.822,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 7.000.791.229,00 5.880.943.131,00 6.027.499.040,00 4.823.062.548,00 4.116.363.834,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 7.000.791.229,00 5.880.943.131,00 6.027.499.040,00 4.823.062.548,00 4.116.363.834,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 23.954.918,00 19.430.087,00 18.772.129,00 14.259.401,00 24.337.102,00
Diğer Borçlar 21.940.769,00 105.353.376,00 43.754.952,00 66.117.910,00 29.960.967,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 21.940.769,00 105.353.376,00 43.754.952,00 66.117.910,00 29.960.967,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 326.755.601,00 469.435.931,00 198.279.701,00 251.700.629,00 270.098.054,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 10.327.296,00 12.238.075,00 38.828.366,00 0,00 32.896.441,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 2.936.460,00 1.976.269,00 745.642,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 2.936.460,00 1.976.269,00 745.642,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 168.080.170,00 168.552.072,00 187.153.119,00 197.121.131,00 166.847.264,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 105.261.077,00 115.038.987,00 142.230.970,00 117.625.593,00 133.360.601,00
Banka Kredileri 61.857.617,00 62.472.009,00 92.405.917,00 2.029.607.718,00 117.578.098,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 43.403.460,00 52.566.978,00 49.825.053,00 0,00 15.782.503,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 36.493.705,00 22.014.975,00 25.133.809,00 27.181.627,00 25.600.902,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 36.493.705,00 22.014.975,00 25.133.809,00 27.181.627,00 25.600.902,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 26.325.388,00 31.498.110,00 19.788.340,00 52.313.911,00 7.885.761,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 11.510.725.880,00 10.061.949.034,00 9.192.057.592,00 7.402.310.489,00 6.173.121.656,00
Ö Z K A Y N A K L A R 1.554.258.946,00 1.506.376.558,00 1.215.954.279,00 1.221.936.183,00 1.053.786.618,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.554.258.946,00 1.506.376.558,00 1.215.954.279,00 1.221.936.183,00 1.053.786.618,00
Ödenmiş Sermaye 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 1.037.710,00 1.037.710,00 1.037.710,00 1.433.119,00 1.062.557,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 2.896.154.922,00 2.591.683.269,00 2.302.413.482,00 2.164.924.915,00 1.368.140.096,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -1.557.584,00 -1.557.584,00 -1.557.584,00 -1.557.584,00 -1.557.584,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -1.557.584,00 -1.557.584,00 -1.557.584,00 -1.557.584,00 -1.557.584,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 2.897.712.506,00 2.593.240.853,00 2.303.971.066,00 2.166.482.499,00 1.369.697.680,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -1.892.989.858,00 -1.646.272.459,00 -1.516.504.920,00 -1.388.378.972,00 -719.506.680,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 23.423.593,00 23.423.593,00 23.423.593,00 23.423.593,00 17.076.314,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 436.504.445,00 207.601.466,00 207.601.466,00 207.601.466,00 224.321.626,00
Net Dönem Karı/Zararı -9.871.866,00 228.902.979,00 97.982.948,00 112.932.062,00 62.692.705,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 13.064.984.826,00 11.568.325.592,00 10.408.011.871,00 8.624.246.672,00 7.226.908.274,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi