Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,79
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 50,60
BIST-100'deki Ağırlığı 0,05
F/K Oranı 155,68
Piyasa Değ. / Defter Değ. 0,30
Dibe Uzaklık 67,00
Piyasa Değeri (USD) 18.818.043,10
Piyasa Değeri (TL) 109.760.000,00
Özsermaye (TL) 368.506.976,00
Sermaye (TL) 32.000.000,00
Net Kar (TL) 705.048,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu ARENA
Sektör Donanım, yazılım ve tüketim ürünleri dağıtım
Adres Merkez Mahallesi Göktürk Caddesi No:4 34077, Eyüp İSTANBUL
Telefon (0212) 364 64 64
Faks (0212) 360 02 90
Web http://www.arena.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Diğer 16.192.000,00 50,60
Redington Turkey Holdings S.a.r.l. 15.808.000,00 49,40
Toplam 32.000.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
ADEO Bilişim Danışmanlık Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş. 92.400,00 51,00
Arena International FZE 1.000.000,00 100,00
Paynet Ödeme Hizmetleri A.Ş. 2.000.000,00 100,00
Sensonet Teknoloji Elektronik ve Bilişim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. 449.000,00 99,78
Tarih Açıklama Katsayı
07.04.2017 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
04.04.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
01.04.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
07.04.2014 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
28.05.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
29.05.2012 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
28.04.2011 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
22.04.2010 Nakit Temettü / Bölünme 1,09
02.07.2009 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,99
29.05.2008 Nakit Temettü / Bölünme 1,09
23.05.2007 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
23.05.2006 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
31.05.2005 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Nakit Temettü / Bölünme 8,63
29.05.2003 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
Gelir Tablosu 2018-12 2018-9 2018-6 2018-3 2017-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 2.210.754.772,00 1.454.213.996,00 921.712.269,00 483.436.975,00 1.823.737.233,00
Satışların Maliyeti (-) -2.093.553.445,00 -1.375.774.492,00 -868.818.720,00 -456.279.767,00 -1.729.898.762,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 117.201.327,00 78.439.504,00 52.893.549,00 27.157.208,00 93.838.471,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 117.201.327,00 78.439.504,00 52.893.549,00 27.157.208,00 93.838.471,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -45.961.721,00 -31.770.652,00 -20.484.686,00 -10.613.345,00 -35.438.984,00
Pazarlama Giderleri (-) -44.665.359,00 -29.444.903,00 -18.095.601,00 -8.534.310,00 -32.269.710,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 3.932.420,00 4.302.390,00 1.637.056,00 1.830.349,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.355.609,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 30.506.667,00 21.526.339,00 15.950.318,00 9.839.902,00 23.774.168,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 30.506.667,00 21.526.339,00 15.950.318,00 9.839.902,00 23.774.168,00
Finansman Giderleri (-) -24.886.302,00 -18.444.091,00 -11.779.766,00 -5.291.875,00 -17.618.213,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 5.620.365,00 3.082.248,00 4.170.552,00 4.548.027,00 6.155.955,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -5.450.430,00 -17.992.119,00 -6.504.620,00 -3.023.984,00 -4.862.316,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -10.483.413,00 -16.285.399,00 -6.484.381,00 -2.424.584,00 -7.386.578,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 5.032.983,00 -1.706.720,00 -20.239,00 -599.400,00 2.524.262,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 169.935,00 -14.909.871,00 -2.334.068,00 1.524.043,00 1.293.639,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 573.828,00
DÖNEM KARI/ZARARI 169.935,00 -14.909.871,00 -2.334.068,00 1.524.043,00 1.867.467,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar -535.113,00 -417.436,00 -289.126,00 -315.648,00 -197.174,00
- Ana Ortaklık Payları 705.048,00 -14.492.435,00 -2.044.942,00 1.839.691,00 2.064.641,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 107.728.754,00 155.880.465,00 56.704.685,00 14.484.716,00 18.239.646,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı para çevrim farkları 107.728.754,00 155.880.465,00 56.704.685,00 14.484.716,00 18.239.646,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar -9.143.165,00 -9.306.608,00 -1.582.465,00 -2.111.515,00 858.691,00
Yabancı Para Çevirim Farkları -9.114.135,00 -9.779.361,00 -1.526.244,00 -2.024.935,00 804.973,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları -29.030,00 472.753,00 -56.221,00 -86.580,00 53.718,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 98.585.589,00 146.573.857,00 55.122.220,00 12.373.201,00 19.098.337,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 98.755.524,00 131.663.986,00 52.788.152,00 13.897.244,00 20.965.804,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2018-12 2018-9 2018-6 2018-3 2017-12
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 880.216.453,00 823.622.462,00 728.152.422,00 668.684.511,00 835.098.318,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 49.951.700,00 163.304.746,00 45.589.125,00 30.369.531,00 73.955.510,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 594.408.418,00 411.490.869,00 408.553.458,00 413.638.826,00 537.128.518,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 594.408.418,00 411.490.869,00 408.553.458,00 413.638.826,00 537.128.518,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 2.301.133,00 3.034.046,00 1.863.226,00 2.053.428,00 1.961.388,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.301.133,00 3.034.046,00 1.863.226,00 2.053.428,00 1.961.388,00
Türev Araçlar 2.229.750,00 1.584.239,00 421.645,00 536.274,00 0,00
Stoklar 210.866.442,00 218.987.709,00 236.725.763,00 193.941.816,00 216.236.119,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 3.861.957,00 6.354.266,00 3.371.190,00 7.801.331,00 1.838.483,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 6.694.119,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 9.902.934,00 18.592.124,00 31.419.050,00 20.162.371,00 3.805.476,00
ARA TOPLAM 880.216.453,00 823.347.999,00 727.943.457,00 668.503.577,00 834.925.494,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 274.463,00 208.965,00 180.934,00 172.824,00
DURAN VARLIKLAR 28.798.833,00 28.362.326,00 20.445.610,00 19.459.219,00 17.273.820,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 3.239.954,00 3.501.402,00 3.071.811,00 2.767.959,00 2.777.328,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2.498.745,00 2.382.002,00 2.151.836,00 1.948.515,00 2.001.125,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2.498.745,00 2.382.002,00 2.151.836,00 1.948.515,00 2.001.125,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 7.010.270,00 0,00 1.290.224,00 1.192.127,00 787.344,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 909.015.286,00 851.984.788,00 748.598.032,00 688.143.730,00 852.372.138,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 536.924.616,00 446.363.170,00 422.671.330,00 401.452.520,00 577.986.984,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 96.701.809,00 157.584.559,00 134.532.958,00 124.761.296,00 133.001.301,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 378.195.884,00 249.080.282,00 241.480.247,00 224.194.891,00 313.477.943,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 378.195.884,00 249.080.282,00 241.480.247,00 224.194.891,00 313.477.943,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.542.828,00 2.339.639,00 1.813.306,00 1.739.841,00 2.101.236,00
Diğer Borçlar 11.334.287,00 2.563.488,00 5.768.483,00 1.865.386,00 15.830.312,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 11.334.287,00 2.563.488,00 5.768.483,00 1.865.386,00 15.830.312,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 48.320.754,00 23.459.506,00 34.988.453,00 38.257.795,00 109.373.568,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 345.285,00 10.933.456,00 3.958.203,00 2.623.892,00 3.207.600,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 351.861,00 267.092,00 80.214,00 271.455,00 252.274,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 351.861,00 267.092,00 80.214,00 271.455,00 252.274,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 135.148,00 6.215,00 115.978,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 3.802.431,00 4.424.917,00 3.605.835,00 3.261.251,00 3.281.078,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 3.802.431,00 3.642.060,00 3.605.835,00 3.175.654,00 3.281.078,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 3.802.431,00 3.642.060,00 3.605.835,00 3.175.654,00 3.281.078,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 782.857,00 0,00 85.597,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 540.727.047,00 450.788.087,00 426.277.165,00 404.713.771,00 581.268.062,00
Ö Z K A Y N A K L A R 368.288.239,00 401.196.701,00 322.320.867,00 283.429.959,00 271.104.076,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 368.506.976,00 401.302.262,00 322.302.617,00 283.245.280,00 270.805.701,00
Ödenmiş Sermaye 32.000.000,00 32.000.000,00 32.000.000,00 32.000.000,00 32.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 291.967,00 332.442,00 253.108,00 219.154,00 209.332,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 256.571.335,00 304.723.046,00 205.547.266,00 163.327.297,00 148.842.581,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -1.557.584,00 -1.557.584,00 -1.557.584,00 -1.557.584,00 -1.557.584,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -1.557.584,00 -1.557.584,00 -1.557.584,00 -1.557.584,00 -1.557.584,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 258.128.919,00 306.280.630,00 207.104.850,00 164.884.881,00 150.400.165,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -12.447.289,00 -12.646.706,00 -4.838.730,00 -5.526.777,00 -3.203.488,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 501.783,00 -27.191,00 -57.550,00 29.030,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 9.628.221,00 9.628.221,00 9.628.221,00 9.628.221,00 9.628.221,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 81.757.694,00 81.757.694,00 81.757.694,00 81.757.694,00 81.264.414,00
Net Dönem Karı/Zararı 705.048,00 -14.492.435,00 -2.044.942,00 1.839.691,00 2.064.641,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR -218.737,00 -105.561,00 18.250,00 184.679,00 298.375,00
TOPLAM KAYNAKLAR 909.015.286,00 851.984.788,00 748.598.032,00 688.143.730,00 852.372.138,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi