Geri Dön

ARENA | Arena Bilgisayar


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu ARENA
Sektör Donanım, yazılım ve tüketim ürünleri dağıtım
Adres Merkez Mahallesi Göktürk Caddesi No:4 34077, Eyüp İSTANBUL
Telefon 212 364 64 64
Faks 212 310 46 80
Web www.arena.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
PEREA CAPITAL PARTNERS LP 16.383.633,88 16,38
REDINGTON TURKEY HOLDINGS S.A.R.L 49.400.000,00 49,40
TOPLAM 100.000.000,00 100,00
DİĞER 34.216.366,12 34,22
Toplam 200.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Arena Connect İletişim ve Servis Limited Şirketi 10.000,00 100,00
Arena Connect Teknoloji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 39.517.500,00 100,00
Arena International FZE 1.000.000,00 100,00
Arena Mobile İletişim Hizmetleri ve Tüketici Elektroniği San. ve Tic. A.Ş. 100.000.000,00 100,00
Online Elektronik Ticaret Hizmetleri A.Ş. 17.500.000,00 100,00
Paynet (Kıbrıs) Ödeme Hizmetleri Ltd. 400.000,00 100,00
Paynet Ödeme Hizmetleri A.Ş. 2.000.000,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
03.06.2022 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
02.07.2021 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 3,13
15.04.2021 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
10.04.2020 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
07.04.2017 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
04.04.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
01.04.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
07.04.2014 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
28.05.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
29.05.2012 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
28.04.2011 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
22.04.2010 Nakit Temettü / Bölünme 1,09
02.07.2009 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,99
29.05.2008 Nakit Temettü / Bölünme 1,09
23.05.2007 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
23.05.2006 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
31.05.2005 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Nakit Temettü / Bölünme 8,63
29.05.2003 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
Gelir Tablosu 2022-9 2022-6 2022-3 2021-12 2021-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 11.416.532.782,00 6.455.833.760,00 2.862.678.212,00 6.070.637.396,00 3.939.452.451,00
Satışların Maliyeti (-) -10.828.838.076,00 -6.135.544.345,00 -2.724.692.924,00 -5.770.742.400,00 -3.744.697.430,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 587.694.706,00 320.289.415,00 137.985.288,00 299.894.996,00 194.755.021,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 587.694.706,00 320.289.415,00 137.985.288,00 299.894.996,00 194.755.021,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -143.071.678,00 -91.274.679,00 -36.195.517,00 -68.283.639,00 -41.594.481,00
Pazarlama Giderleri (-) -132.987.829,00 -80.414.106,00 -30.319.628,00 -65.100.539,00 -46.148.344,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 36.150.477,00 17.034.520,00 19.605.477,00 40.833.690,00 49.589.212,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 -19.663.159,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 347.785.676,00 165.635.150,00 91.075.620,00 207.344.508,00 136.938.249,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 52.262.070,00 37.885.954,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 400.047.746,00 203.521.104,00 91.075.620,00 207.344.508,00 136.938.249,00
Finansman Giderleri (-) -288.215.118,00 -115.675.674,00 0,00 -97.860.392,00 -73.914.854,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 111.832.628,00 87.845.430,00 48.235.690,00 109.484.116,00 68.583.388,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -45.927.398,00 -30.830.895,00 -20.508.360,00 -42.334.875,00 -26.483.866,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -38.797.625,00 -22.263.322,00 -11.654.716,00 -30.102.386,00 -23.045.288,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -7.129.773,00 -8.567.573,00 -8.853.644,00 -12.232.489,00 -3.438.578,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 65.905.230,00 57.014.535,00 27.727.330,00 67.149.241,00 42.099.522,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 65.905.230,00 57.014.535,00 27.727.330,00 67.149.241,00 42.099.522,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 65.905.230,00 57.014.535,00 27.727.330,00 67.149.241,00 42.099.522,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,66 0,57 0,28 0,67 0,42
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 444.532.507,00 241.967.119,00 152.991.636,00 501.850.586,00 130.528.229,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı para çevrim farkları 444.532.507,00 241.967.119,00 152.991.636,00 501.850.586,00 130.528.229,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar -366.004.778,00 -192.023.151,00 -143.202.988,00 -322.112.036,00 -80.391.301,00
Yabancı Para Çevirim Farkları -366.004.778,00 -192.023.151,00 -143.202.988,00 -322.112.036,00 -80.391.301,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 78.527.729,00 49.943.968,00 9.788.648,00 179.738.550,00 50.136.928,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 144.432.959,00 106.958.503,00 37.515.978,00 246.887.791,00 92.236.450,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finansman Gelirleri 0,00 0,00 -42.839.930,00 0,00 5.559.993,00
Bilanço Tablosu 2022-9 2022-6 2022-3 2021-12 2021-9
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 6.950.028.177,00 5.304.200.267,00 3.965.114.181,00 3.713.690.372,00 2.027.070.017,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 749.472.925,00 614.674.196,00 671.747.844,00 494.692.487,00 314.172.219,00
Finansal Yatırımlar 152.483.021,00 202.013.628,00 144.480.817,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 3.821.176.699,00 2.797.614.186,00 2.167.392.421,00 2.239.814.849,00 1.146.734.480,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 3.821.176.699,00 2.797.614.186,00 2.167.392.421,00 2.239.814.849,00 1.146.734.480,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Türev Araçlar 12.484.519,00 8.462.751,00 29.929.289,00 16.886.187,00 0,00
Stoklar 1.946.716.570,00 1.476.751.668,00 866.367.611,00 901.841.846,00 521.077.444,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 133.350.461,00 104.611.213,00 37.634.212,00 26.660.195,00 15.366.835,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 134.343.982,00 100.072.625,00 47.561.987,00 33.794.808,00 29.719.039,00
ARA TOPLAM 6.950.028.177,00 5.304.200.267,00 3.965.114.181,00 3.713.690.372,00 2.027.070.017,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 259.862.896,00 259.387.085,00 251.066.635,00 254.358.911,00 52.919.389,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 18.835.726,00 18.148.401,00 14.136.139,00 14.136.139,00 9.000.000,00
Maddi Duran Varlıklar 11.121.955,00 11.067.584,00 11.308.512,00 10.683.875,00 6.438.870,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 163.579.223,00 168.145.412,00 171.322.643,00 174.681.285,00 3.413.400,00
- Şerefiye 83.683.081,00 83.683.081,00 83.683.081,00 83.683.081,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 79.896.142,00 84.462.331,00 87.639.562,00 90.998.204,00 3.413.400,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 4.584.561,00 4.665.165,00
Diğer Duran Varlıklar 2.244.529,00 2.021.965,00 1.096.140,00 1.396.325,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 7.209.891.073,00 5.563.587.352,00 4.216.180.816,00 3.968.049.283,00 2.079.989.406,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 6.075.020.065,00 4.474.896.938,00 3.144.585.016,00 2.950.329.098,00 1.394.280.351,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.876.516.021,00 1.488.878.025,00 3.037.583.198,00 861.971.157,00 422.548.027,00
- Banka Kredileri 1.865.423.681,00 1.476.130.385,00 0,00 851.850.736,00 418.213.348,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 3.970.785.812,00 2.895.157.212,00 0,00 1.963.644.529,00 900.342.554,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 3.970.785.812,00 2.895.157.212,00 0,00 1.963.644.529,00 900.342.554,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 7.804.197,00 6.503.751,00 6.524.713,00 9.186.125,00 2.405.229,00
Diğer Borçlar 14.521.739,00 17.133.011,00 11.655.579,00 28.020.644,00 5.331.654,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 14.521.739,00 17.133.011,00 11.655.579,00 28.020.644,00 5.331.654,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 203.385.367,00 67.224.939,00 86.174.658,00 84.841.801,00 53.316.260,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 2.006.929,00 0,00 2.646.868,00 1.796.876,00 6.765.463,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 867.966,00 394.307,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 867.966,00 394.307,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 201.699.614,00 192.993.476,00 219.606.420,00 203.246.783,00 25.886.994,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 160.473.731,00 160.664.700,00 192.673.194,00 185.478.110,00 18.419.234,00
Banka Kredileri 142.238.792,00 142.274.585,00 954.792.468,00 166.831.015,00 0,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 18.234.939,00 18.390.115,00 0,00 18.647.095,00 18.419.234,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 20.660.843,00 13.827.036,00 12.384.445,00 11.487.410,00 7.467.760,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 20.660.843,00 13.827.036,00 0,00 11.487.410,00 7.467.760,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 20.565.040,00 18.501.740,00 14.548.781,00 6.281.263,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 6.276.719.679,00 4.667.890.414,00 3.364.191.436,00 3.153.575.881,00 1.420.167.345,00
Ö Z K A Y N A K L A R 933.171.394,00 895.696.938,00 851.989.380,00 814.473.402,00 659.822.061,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 933.171.394,00 895.696.938,00 851.989.380,00 814.473.402,00 659.822.061,00
Ödenmiş Sermaye 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 1.026.916,00 925.089,00 812.806,00 720.220,00 490.782,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 1.365.009.661,00 1.162.546.100,00 1.073.682.900,00 920.783.850,00 549.378.091,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -1.557.584,00 -1.557.584,00 -1.557.584,00 -1.557.584,00 -1.557.584,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -1.557.584,00 0,00 -1.557.584,00 -1.557.584,00 -1.557.584,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 1.366.567.245,00 1.164.103.684,00 1.075.240.484,00 922.341.434,00 550.935.675,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -730.659.551,00 -556.677.924,00 -507.857.761,00 -364.654.773,00 -122.621.198,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 17.076.314,00 17.076.314,00 12.132.452,00 12.132.452,00 12.132.452,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 114.812.824,00 114.812.824,00 145.491.653,00 78.342.412,00 78.342.412,00
Net Dönem Karı/Zararı 65.905.230,00 57.014.535,00 27.727.330,00 67.149.241,00 42.099.522,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 7.209.891.073,00 5.563.587.352,00 4.216.180.816,00 3.968.049.283,00 2.079.989.406,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi