Geri Dön

ARCLK | Arcelik


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

Konu Açıklama
BIST Kodu ARCLK
Sektör Beyaz eşya ve elektrikli aletleri
Adres Karaağaç Caddesi No:2-6 Sütlüce 34445 Beyoğlu-İstanbul
Telefon 0 212 314 34 34
Faks 0 212 314 34 82
Web www.arcelikglobal.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
ARÇELİK A.Ş. 68.876.288,02 10,19
BURLA TİCARET VE YATIRIM A.Ş. 37.571.663,05 5,56
KOÇ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 279.928.625,03 41,43
TEKNOSAN BÜRO MAKİNE VE LEVAZIMI TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 81.428.336,95 12,05
TOPLAM 675.728.205,00 100,00
DİĞER 207.923.291,95 30,77
Toplam 1.351.456.410,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
28.03.2022 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
29.03.2021 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
26.03.2018 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
03.04.2017 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
01.04.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
01.04.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
01.04.2014 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
01.04.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
05.04.2012 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
29.03.2011 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
24.03.2010 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
04.05.2009 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,34
12.05.2008 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
14.05.2007 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
15.05.2006 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
16.05.2005 Nakit Temettü / Bölünme 1,09
28.05.2003 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Nakit Temettü / Bölünme 2,84
31.05.2002 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,60
31.05.2001 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Nakit Temettü / Bölünme 1,52
09.06.2000 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,50
29.05.2000 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
04.08.1999 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,60
29.05.1998 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Nakit Temettü / Bölünme 2,02
30.05.1997 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Nakit Temettü / Bölünme 1,52
Gelir Tablosu 2022-9 2022-6 2022-3 2021-12 2021-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 94.723.628.000,00 60.469.028.000,00 28.164.395.000,00 68.184.437.000,00 45.665.908.000,00
Satışların Maliyeti (-) -66.607.394.000,00 -42.213.995.000,00 -19.477.778.000,00 -47.706.092.000,00 -31.664.375.000,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 28.116.234.000,00 18.255.033.000,00 8.686.617.000,00 20.478.345.000,00 14.001.533.000,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 28.116.234.000,00 18.255.033.000,00 8.686.617.000,00 20.478.345.000,00 14.001.533.000,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -4.150.997.000,00 -2.864.597.000,00 -1.312.152.000,00 -3.106.770.000,00 -2.048.062.000,00
Pazarlama Giderleri (-) -17.562.359.000,00 -11.214.820.000,00 -4.929.141.000,00 -11.919.993.000,00 -7.771.810.000,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -518.353.000,00 -325.633.000,00 -154.577.000,00 -444.068.000,00 -294.836.000,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 4.865.907.000,00 3.677.507.000,00 1.901.218.000,00 5.776.423.000,00 1.647.993.000,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -4.274.982.000,00 -2.885.583.000,00 -1.470.073.000,00 -3.763.793.000,00 -1.524.417.000,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 6.475.450.000,00 4.641.907.000,00 2.721.892.000,00 7.020.144.000,00 4.010.401.000,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 54.312.000,00 40.761.000,00 4.701.000,00 316.840.000,00 5.130.000,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -29.339.000,00 -23.255.000,00 -21.186.000,00 -9.579.000,00 -3.031.000,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar -53.514.000,00 -22.169.000,00 -8.748.000,00 -44.514.000,00 -11.890.000,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 6.446.909.000,00 4.637.244.000,00 2.696.659.000,00 7.282.891.000,00 4.000.610.000,00
Finansman gelirleri 5.749.451.000,00 4.000.291.000,00 1.973.364.000,00 11.309.358.000,00 3.407.323.000,00
Finansman Giderleri (-) -10.209.653.000,00 -6.882.181.000,00 -3.218.575.000,00 -14.969.635.000,00 -4.759.700.000,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 1.986.707.000,00 1.755.354.000,00 1.451.448.000,00 3.622.614.000,00 2.648.233.000,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 72.603.000,00 -190.943.000,00 -227.086.000,00 -371.605.000,00 -290.068.000,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -961.681.000,00 -547.927.000,00 -352.588.000,00 -759.496.000,00 -532.426.000,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 1.034.284.000,00 356.984.000,00 125.502.000,00 387.891.000,00 242.358.000,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 2.059.310.000,00 1.564.411.000,00 1.224.362.000,00 3.251.009.000,00 2.358.165.000,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 2.059.310.000,00 1.564.411.000,00 1.224.362.000,00 3.251.009.000,00 2.358.165.000,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 299.379.000,00 140.237.000,00 58.777.000,00 186.335.000,00 83.428.000,00
- Ana Ortaklık Payları 1.759.931.000,00 1.424.174.000,00 1.165.585.000,00 3.064.674.000,00 2.274.737.000,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 2,86 2,30 1,76 0,00 3,38
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2022-9 2022-6 2022-3 2021-12 2021-9
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 91.161.186.000,00 83.772.274.000,00 73.657.557.000,00 59.594.808.000,00 43.334.970.000,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 20.425.396.000,00 14.956.187.000,00 16.694.456.000,00 16.014.589.000,00 8.340.575.000,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 34.067.881.000,00 33.791.779.000,00 28.926.188.000,00 23.411.544.000,00 19.260.942.000,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 591.558.000,00 506.183.000,00 350.134.000,00 269.306.000,00 125.637.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 33.476.323.000,00 33.285.596.000,00 28.576.054.000,00 23.142.238.000,00 19.135.305.000,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Türev Araçlar 63.145.000,00 98.736.000,00 52.262.000,00 16.094.000,00 39.488.000,00
Stoklar 31.948.790.000,00 28.310.400.000,00 23.386.600.000,00 16.828.699.000,00 13.193.737.000,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 1.152.374.000,00 2.033.744.000,00 1.413.993.000,00 648.799.000,00 523.593.000,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 539.344.000,00 500.631.000,00 419.016.000,00 415.431.000,00 170.183.000,00
Diğer Dönen Varlıklar 2.964.256.000,00 4.080.797.000,00 2.765.042.000,00 2.259.652.000,00 1.806.452.000,00
ARA TOPLAM 91.161.186.000,00 83.772.274.000,00 73.657.557.000,00 59.594.808.000,00 43.334.970.000,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 37.479.343.000,00 32.097.801.000,00 28.752.550.000,00 25.483.798.000,00 18.953.847.000,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 928.886.000,00 920.093.000,00 835.803.000,00 855.409.000,00 702.473.000,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 19.884.651.000,00 16.155.412.000,00 14.377.842.000,00 13.125.336.000,00 9.274.372.000,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 12.874.626.000,00 12.303.523.000,00 11.473.814.000,00 9.417.763.000,00 7.464.505.000,00
- Şerefiye 3.701.898.000,00 3.520.194.000,00 3.270.941.000,00 2.844.448.000,00 3.368.049.000,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 9.172.728.000,00 8.783.329.000,00 8.202.873.000,00 6.573.315.000,00 4.096.456.000,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 3.459.898.000,00 2.512.726.000,00 1.881.768.000,00 1.823.680.000,00 1.365.331.000,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 128.640.529.000,00 115.870.075.000,00 102.410.107.000,00 85.078.606.000,00 62.288.817.000,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 78.845.201.000,00 72.368.241.000,00 55.414.456.000,00 40.501.624.000,00 30.401.577.000,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 19.379.986.000,00 16.671.519.000,00 14.624.620.000,00 10.584.261.000,00 7.242.729.000,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 15.492.420.000,00 13.691.996.000,00 4.696.292.000,00 2.459.839.000,00 1.728.710.000,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 31.183.753.000,00 30.217.425.000,00 27.353.481.000,00 19.669.031.000,00 14.744.762.000,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 3.504.314.000,00 3.622.605.000,00 2.685.041.000,00 1.592.704.000,00 1.429.319.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 27.679.439.000,00 26.594.820.000,00 24.668.440.000,00 18.076.327.000,00 13.315.443.000,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.718.442.000,00 1.246.515.000,00 975.276.000,00 775.090.000,00 832.694.000,00
Diğer Borçlar 1.835.830.000,00 1.522.287.000,00 1.309.924.000,00 1.245.608.000,00 1.177.869.000,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.835.830.000,00 1.522.287.000,00 1.309.924.000,00 1.245.608.000,00 1.177.869.000,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 241.065.000,00 149.399.000,00 71.978.000,00 55.292.000,00 89.322.000,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 3.507.947.000,00 3.717.103.000,00 2.645.617.000,00 2.087.963.000,00 1.512.447.000,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 3.507.947.000,00 3.717.103.000,00 2.645.617.000,00 2.087.963.000,00 1.512.447.000,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 5.128.080.000,00 4.965.719.000,00 3.623.301.000,00 3.379.248.000,00 2.873.376.000,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 24.626.693.000,00 19.125.503.000,00 24.475.507.000,00 23.521.767.000,00 16.039.225.000,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 13.669.269.000,00 13.879.259.000,00 19.930.137.000,00 19.535.399.000,00 13.342.331.000,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 2.131.054.000,00 1.922.290.000,00 567.650.000,00 1.374.681.000,00 1.105.229.000,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.467.038.000,00 1.358.045.000,00 0,00 935.609.000,00 687.956.000,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 664.016.000,00 564.245.000,00 567.650.000,00 439.072.000,00 417.273.000,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 2.046.997.000,00 1.967.857.000,00 1.666.781.000,00 1.528.994.000,00 788.630.000,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 6.779.373.000,00 1.356.097.000,00 1.224.694.000,00 1.082.693.000,00 797.928.000,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 103.471.894.000,00 91.493.744.000,00 79.889.963.000,00 64.023.391.000,00 46.440.802.000,00
Ö Z K A Y N A K L A R 25.168.635.000,00 24.376.331.000,00 22.520.144.000,00 21.055.215.000,00 15.848.015.000,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 23.127.423.000,00 22.317.830.000,00 20.585.944.000,00 19.383.483.000,00 14.812.258.000,00
Ödenmiş Sermaye 675.728.000,00 675.728.000,00 675.728.000,00 675.728.000,00 675.728.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 468.811.000,00 468.811.000,00 468.811.000,00 468.811.000,00 468.811.000,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 889.000,00 889.000,00 889.000,00 889.000,00 889.000,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 17.066.753.000,00 16.110.100.000,00 13.725.229.000,00 -383.505.000,00 -327.899.000,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -699.917.000,00 -623.218.000,00 -468.839.000,00 -383.505.000,00 -327.899.000,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -718.711.000,00 -637.431.000,00 -481.830.000,00 -396.514.000,00 -331.685.000,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 17.766.670.000,00 16.733.318.000,00 14.194.068.000,00 11.381.483.000,00 6.483.216.000,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -2.638.003.000,00 -2.255.612.000,00 -2.060.306.000,00 9.560.793.000,00 5.364.031.000,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -2.638.003.000,00 -2.255.612.000,00 -2.060.306.000,00 -1.820.690.000,00 -1.119.185.000,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 3.800.517.000,00 3.700.091.000,00 2.983.828.000,00 1.771.002.000,00 1.411.134.000,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 5.076.450.000,00 5.176.876.000,00 5.893.142.000,00 5.425.850.000,00 5.785.718.000,00
Net Dönem Karı/Zararı 1.759.931.000,00 1.424.174.000,00 1.165.585.000,00 3.064.674.000,00 2.274.737.000,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 2.041.212.000,00 2.058.501.000,00 1.934.200.000,00 1.671.732.000,00 1.035.757.000,00
TOPLAM KAYNAKLAR 128.640.529.000,00 115.870.075.000,00 102.410.107.000,00 85.078.606.000,00 62.288.817.000,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi