Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,65
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 22,79
BIST-100'deki Ağırlığı 6,70
F/K Oranı 5,19
Piyasa Değ. / Defter Değ. 0,93
Dibe Uzaklık 25,98
Piyasa Değeri (USD) 378.292.546,24
Piyasa Değeri (TL) 2.025.000.000,00
Özsermaye (TL) 2.167.206.000,00
Sermaye (TL) 750.000.000,00
Net Kar (TL) 390.541.578,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu ANACM
Sektör Cam ambalaj
Adres İçmeler Mahallesi D -100 Karayolu Caddesi No :44/A 34947 Tuzla/İSTANBUL
Telefon (0212) 350 38 21
Faks (0212) 350 57 57
Web http://www.sisecamcamambalaj.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Diğer 98.694.693,02 22,23
TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI ANONİM ŞİRKETİ 345.305.307,18 77,77
Toplam 444.000.000,20 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
AC Glass Holding BV 57.043.800,00 100,00
Anadolu Cam Eskişehir San. A.Ş. 246.500.000,00 100,00
Anadolu Cam Investment BV 36.159.000,00 100,00
Anadolu Cam Yenişehir San. A.Ş. 67.150.000,00 100,00
Balsand BV 162.032.910,00 100,00
Camiş Elektrik A.Ş. 6.523.109,00 26,09
JSC Mina 17.101.887,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
31.05.2018 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
24.07.2017 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,69
30.05.2017 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
14.07.2014 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,07
30.05.2014 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
01.07.2013 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,04
31.05.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
04.07.2012 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,15
31.05.2011 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
30.06.2008 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,10
10.10.2007 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,09
30.04.2007 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
17.04.2006 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
31.05.2005 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
31.05.2004 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
29.04.2004 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,00
07.11.2003 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,57
30.05.2003 Nakit Temettü / Bölünme 1,12
20.12.2002 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,37
28.12.2001 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,47
31.05.2001 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
16.02.2001 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,49
07.05.1999 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,17
27.04.1998 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,60
30.05.1997 Nakit Temettü / Bölünme 1,17
23.05.1997 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Nakit Temettü / Bölünme 1,15
Gelir Tablosu 2018-9 2018-6 2018-3 2017-12 2017-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 2.294.422.000,00 1.381.880.000,00 545.054.000,00 2.410.837.000,00 1.697.489.924,00
Satışların Maliyeti (-) -1.601.265.000,00 -968.978.000,00 -379.330.000,00 -1.740.194.000,00 -1.278.279.218,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 693.157.000,00 412.902.000,00 165.724.000,00 670.643.000,00 419.210.706,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 693.157.000,00 412.902.000,00 165.724.000,00 670.643.000,00 419.210.706,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -151.495.000,00 -101.516.000,00 -47.728.000,00 -177.155.000,00 -145.309.308,00
Pazarlama Giderleri (-) -239.113.000,00 -146.719.000,00 -59.342.000,00 -245.940.000,00 -117.904.478,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -922.000,00 -746.000,00 -540.000,00 -1.763.000,00 -1.762.667,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 151.676.000,00 50.913.000,00 22.417.000,00 72.845.000,00 59.888.965,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -100.208.000,00 -39.516.000,00 -4.293.000,00 -70.995.000,00 -33.618.022,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 353.095.000,00 175.318.000,00 76.238.000,00 247.635.000,00 180.505.196,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 164.113.000,00 61.094.000,00 15.517.000,00 67.857.000,00 49.188.947,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -3.961.000,00 -65.000,00 -45.000,00 -5.465.000,00 -5.158.108,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 2.333.000,00 1.352.000,00 595.000,00 8.146.000,00 7.958.643,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 509.679.000,00 237.699.000,00 92.305.000,00 318.173.000,00 232.494.678,00
Finansman gelirleri 266.933.000,00 148.997.000,00 57.446.000,00 282.725.000,00 212.045.439,00
Finansman Giderleri (-) -461.284.000,00 -212.727.000,00 -88.537.000,00 -417.620.000,00 -315.268.240,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 315.328.000,00 173.969.000,00 61.214.000,00 183.278.000,00 129.271.877,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 61.194.000,00 55.216.000,00 2.426.000,00 594.000,00 40.580.290,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -11.069.000,00 -5.276.000,00 -1.457.000,00 -16.030.000,00 -6.952.475,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 72.263.000,00 60.492.000,00 3.883.000,00 16.624.000,00 47.532.765,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 376.522.000,00 229.185.000,00 63.640.000,00 183.872.000,00 169.852.167,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 376.522.000,00 229.185.000,00 63.640.000,00 183.872.000,00 169.852.167,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 2.555.000,00 2.554.745,00
- Ana Ortaklık Payları 376.522.000,00 229.185.000,00 63.640.000,00 181.317.000,00 167.297.422,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,50 0,31 0,08 0,24 0,22
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2018-9 2018-6 2018-3 2017-12 2017-9
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 1.901.373.000,00 1.668.500.000,00 1.576.133.000,00 1.521.641.000,00 1.760.805.096,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 404.276.000,00 399.996.000,00 516.941.000,00 569.028.000,00 795.093.426,00
Finansal Yatırımlar 20.107.000,00 15.410.000,00 13.422.000,00 12.747.000,00 12.074.534,00
Ticari Alacaklar 944.629.000,00 823.505.000,00 547.290.000,00 557.679.000,00 557.275.697,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 3.467.000,00 16.443.000,00 18.222.000,00 17.770.000,00 18.325.552,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 941.162.000,00 807.062.000,00 529.068.000,00 539.909.000,00 538.950.145,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 57.657.000,00 9.500.000,00 11.724.000,00 6.972.000,00 11.703.413,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 49.385.000,00 3.215.000,00 1.247.000,00 239.000,00 1.359.100,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 8.272.000,00 6.285.000,00 10.477.000,00 6.733.000,00 10.344.313,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 584.000,00 1.209.000,00 688.607,00
Stoklar 393.948.000,00 347.319.000,00 423.518.000,00 326.072.000,00 326.413.200,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 67.788.000,00 60.363.000,00 47.536.000,00 36.206.000,00 34.577.181,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 390.000,00 354.000,00 6.569.000,00 7.130.000,00 13.158.711,00
Diğer Dönen Varlıklar 12.578.000,00 12.053.000,00 8.549.000,00 4.598.000,00 9.820.327,00
ARA TOPLAM 1.901.373.000,00 1.668.500.000,00 1.576.133.000,00 1.521.641.000,00 1.760.805.096,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 3.689.061.000,00 3.134.811.000,00 2.813.357.000,00 2.661.423.000,00 2.612.810.698,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 17.937.000,00 16.956.000,00 16.199.000,00 16.648.000,00 16.478.634,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 2.842.027.000,00 2.487.960.000,00 2.261.963.000,00 2.191.530.000,00 2.123.185.391,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 6.109.000,00 4.478.000,00 4.336.000,00 4.080.000,00 4.012.995,00
- Şerefiye 4.851.000,00 3.869.000,00 3.664.000,00 3.483.000,00 3.266.442,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.258.000,00 609.000,00 672.000,00 597.000,00 746.553,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 288.421.000,00 253.688.000,00 192.901.000,00 184.565.000,00 220.712.585,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00
TOPLAM VARLIKLAR 5.590.434.000,00 4.803.311.000,00 4.389.490.000,00 4.183.064.000,00 4.373.615.794,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.773.357.000,00 1.677.403.000,00 1.458.219.000,00 1.277.983.000,00 1.484.491.835,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 679.855.000,00 806.465.000,00 338.870.000,00 320.346.000,00 293.058.618,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 560.881.000,00 400.756.000,00 351.853.000,00 273.114.000,00 245.230.881,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 95.007.000,00 77.125.000,00 119.331.000,00 79.284.000,00 66.920.746,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 465.874.000,00 323.631.000,00 232.522.000,00 193.830.000,00 178.310.135,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 7.783.000,00 6.134.000,00 5.368.000,00 2.403.000,00 4.950.617,00
Diğer Borçlar 82.734.000,00 120.271.000,00 115.162.000,00 99.778.000,00 328.080.294,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 749.000,00 57.974.000,00 58.021.000,00 47.040.000,00 286.391.579,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 81.985.000,00 62.297.000,00 57.141.000,00 52.738.000,00 41.688.715,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 15.290.000,00 8.998.000,00 11.309.000,00 14.790.000,00 10.404.477,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 2.089.000,00 1.629.000,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 73.991.000,00 65.652.000,00 42.020.000,00 22.876.000,00 31.416.977,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 41.734.000,00 37.893.000,00 25.905.000,00 13.250.000,00 31.451.031,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.649.871.000,00 1.099.087.000,00 1.052.509.000,00 1.012.818.000,00 999.834.889,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.587.207.000,00 1.035.092.000,00 994.916.000,00 955.612.000,00 906.539.598,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 60.985.000,00 62.588.000,00 56.370.000,00 56.081.000,00 50.229.722,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 1.679.000,00 1.407.000,00 1.223.000,00 1.125.000,00 1.141.569,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 3.423.228.000,00 2.776.490.000,00 2.510.728.000,00 2.290.801.000,00 2.484.326.724,00
Ö Z K A Y N A K L A R 2.167.206.000,00 2.026.821.000,00 1.878.762.000,00 1.892.263.000,00 1.889.289.070,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 2.167.206.000,00 2.026.821.000,00 1.878.762.000,00 1.892.263.000,00 1.889.289.070,00
Ödenmiş Sermaye 750.000.000,00 750.000.000,00 750.000.000,00 750.000.000,00 750.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.431,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 35,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 602.409.000,00 530.526.000,00 510.447.000,00 493.963.000,00 498.546.925,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 602.409.000,00 530.526.000,00 510.447.000,00 493.963.000,00 498.546.925,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -4.665.000,00 -4.665.000,00 -4.665.000,00 -4.665.000,00 1.491.354,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -248.652.000,00 -169.111.000,00 -128.148.000,00 -102.406.000,00 -95.943.737,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları -248.652.000,00 -169.111.000,00 -128.546.000,00 -102.261.000,00 -91.790.889,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 398.000,00 -145.000,00 -4.152.848,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 168.227.000,00 168.227.000,00 168.227.000,00 157.348.000,00 157.347.733,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 518.699.000,00 517.993.000,00 514.595.000,00 412.040.000,00 412.039.261,00
Net Dönem Karı/Zararı 376.522.000,00 229.185.000,00 63.640.000,00 181.317.000,00 167.297.422,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 5.590.434.000,00 4.803.311.000,00 4.389.490.000,00 4.183.064.000,00 4.373.615.794,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi