Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

Konu Açıklama
BIST Kodu ANACM
Sektör Cam ambalaj
Adres İçmeler Mahallesi D -100 Karayolu Caddesi No :44/A 34947 Tuzla/İSTANBUL
Telefon (0212) 350 38 21
Faks (0212) 350 57 57
Web http://www.sisecamcamambalaj.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Diğer 98.694.693,02 22,23
TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI ANONİM ŞİRKETİ 345.305.307,18 77,77
Toplam 444.000.000,20 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
AC Glass Holding BV 57.043.800,00 100,00
Anadolu Cam Investment BV 36.159.000,00 100,00
Camiş Elektrik A.Ş. 6.523.109,00 26,09
JSC Mina 17.101.887,00 100,00
Sisecam Glass Packaging BV 281.780.058,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
31.05.2019 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
31.05.2018 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
24.07.2017 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,69
30.05.2017 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
14.07.2014 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,07
30.05.2014 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
01.07.2013 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,04
31.05.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
04.07.2012 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,15
31.05.2011 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
30.06.2008 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,10
10.10.2007 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,09
30.04.2007 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
17.04.2006 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
31.05.2005 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
31.05.2004 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
29.04.2004 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,00
07.11.2003 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,57
30.05.2003 Nakit Temettü / Bölünme 1,12
20.12.2002 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,37
28.12.2001 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,47
31.05.2001 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
16.02.2001 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,49
07.05.1999 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,17
27.04.1998 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,60
30.05.1997 Nakit Temettü / Bölünme 1,17
23.05.1997 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Nakit Temettü / Bölünme 1,15
Gelir Tablosu 2019-12 2019-9 2019-6 2019-3 2018-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 4.307.225.000,00 3.145.851.000,00 1.887.194.000,00 775.323.000,00 3.230.556.000,00
Satışların Maliyeti (-) -2.873.601.000,00 -2.097.124.000,00 -1.262.990.000,00 -517.979.000,00 -2.254.878.000,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 1.433.624.000,00 1.048.727.000,00 624.204.000,00 257.344.000,00 975.678.000,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 1.433.624.000,00 1.048.727.000,00 624.204.000,00 257.344.000,00 975.678.000,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -261.488.000,00 -180.788.000,00 -122.491.000,00 -58.331.000,00 -218.060.000,00
Pazarlama Giderleri (-) -539.942.000,00 -404.305.000,00 -243.565.000,00 -100.769.000,00 -342.994.000,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -2.193.000,00 -1.714.000,00 -1.058.000,00 -477.000,00 -1.089.000,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 100.426.000,00 60.382.000,00 48.043.000,00 31.592.000,00 184.033.000,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -41.064.000,00 -34.074.000,00 -27.875.000,00 -13.957.000,00 -137.837.000,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 689.363.000,00 488.228.000,00 277.258.000,00 115.402.000,00 459.731.000,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 79.873.000,00 53.393.000,00 49.153.000,00 30.877.000,00 121.074.000,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -4.018.000,00 -859.000,00 -504.000,00 -3.903.000,00 -26.012.000,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 2.046.000,00 1.724.000,00 1.173.000,00 664.000,00 3.318.000,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 768.123.000,00 539.610.000,00 322.093.000,00 144.816.000,00 554.693.000,00
Finansman gelirleri 129.390.000,00 90.116.000,00 57.863.000,00 33.457.000,00 250.465.000,00
Finansman Giderleri (-) -475.350.000,00 -310.126.000,00 -237.494.000,00 -115.692.000,00 -415.573.000,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 422.163.000,00 319.600.000,00 142.462.000,00 62.581.000,00 389.585.000,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 105.061.000,00 108.559.000,00 114.353.000,00 39.041.000,00 61.158.000,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -19.818.000,00 -16.046.000,00 -9.945.000,00 -4.069.000,00 -12.106.000,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 124.879.000,00 124.605.000,00 124.298.000,00 43.110.000,00 73.264.000,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 527.224.000,00 428.159.000,00 256.815.000,00 101.622.000,00 450.743.000,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 527.224.000,00 428.159.000,00 256.815.000,00 101.622.000,00 450.743.000,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 527.224.000,00 428.159.000,00 256.815.000,00 101.622.000,00 450.743.000,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,70 0,57 0,34 0,14 0,60
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2019-12 2019-9 2019-6 2019-3 2018-12
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 2.875.605.000,00 3.124.512.000,00 2.898.898.000,00 2.112.484.000,00 1.485.886.000,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 989.866.000,00 1.109.117.000,00 1.023.722.000,00 559.315.000,00 153.458.000,00
Finansal Yatırımlar 47.173.000,00 49.808.000,00 65.755.000,00 39.470.000,00 21.619.000,00
Ticari Alacaklar 1.045.160.000,00 1.164.131.000,00 1.083.067.000,00 786.838.000,00 776.457.000,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 2.354.000,00 27.101.000,00 31.991.000,00 19.962.000,00 16.415.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.042.806.000,00 1.137.030.000,00 1.051.076.000,00 766.876.000,00 760.042.000,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 99.490.000,00 133.290.000,00 51.592.000,00 38.155.000,00 50.349.000,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 87.522.000,00 123.235.000,00 34.559.000,00 13.966.000,00 39.985.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 11.968.000,00 10.055.000,00 17.033.000,00 24.189.000,00 10.364.000,00
Türev Araçlar 494.000,00 15.991.000,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 614.104.000,00 555.256.000,00 570.247.000,00 581.289.000,00 419.254.000,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 43.361.000,00 57.674.000,00 70.387.000,00 67.065.000,00 43.548.000,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 7.009.000,00 5.729.000,00 4.440.000,00 548.000,00 6.758.000,00
Diğer Dönen Varlıklar 13.931.000,00 16.917.000,00 13.056.000,00 21.572.000,00 14.443.000,00
ARA TOPLAM 2.875.605.000,00 3.124.512.000,00 2.898.898.000,00 2.112.484.000,00 1.485.886.000,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 4.397.979.000,00 4.242.699.000,00 4.236.359.000,00 3.949.410.000,00 3.515.896.000,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 15.785.000,00 15.438.000,00 14.887.000,00 14.378.000,00 18.932.000,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 73.742.000,00 77.911.000,00 77.911.000,00 77.911.000,00 77.911.000,00
Maddi Duran Varlıklar 3.476.037.000,00 3.296.853.000,00 3.320.066.000,00 2.983.892.000,00 2.736.694.000,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 8.121.000,00 7.827.000,00 7.296.000,00 5.799.000,00 5.325.000,00
- Şerefiye 5.112.000,00 4.678.000,00 4.858.000,00 4.626.000,00 4.032.000,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 3.009.000,00 3.149.000,00 2.438.000,00 1.173.000,00 1.293.000,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 398.152.000,00 389.513.000,00 399.354.000,00 312.963.000,00 255.326.000,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 7.273.584.000,00 7.367.211.000,00 7.135.257.000,00 6.061.894.000,00 5.001.782.000,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.974.339.000,00 2.927.078.000,00 3.037.455.000,00 1.744.208.000,00 1.385.605.000,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 848.015.000,00 1.336.784.000,00 1.378.473.000,00 617.627.000,00 575.842.000,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 403.941.000,00 836.287.000,00 897.341.000,00 338.987.000,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 575.081.000,00 524.677.000,00 528.529.000,00 585.292.000,00 463.253.000,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 170.069.000,00 133.035.000,00 97.682.000,00 188.625.000,00 97.378.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 405.012.000,00 391.642.000,00 430.847.000,00 396.667.000,00 365.875.000,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 3.997.000,00 8.531.000,00 9.728.000,00 8.586.000,00 2.788.000,00
Diğer Borçlar 49.041.000,00 55.899.000,00 46.546.000,00 65.881.000,00 33.635.000,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 26.647.000,00 36.043.000,00 22.879.000,00 47.758.000,00 18.599.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 22.394.000,00 19.856.000,00 23.667.000,00 18.123.000,00 15.036.000,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 10.885.000,00 9.047.000,00 8.767.000,00 8.732.000,00 9.562.000,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 1.317.000,00 45.000,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 51.805.000,00 102.256.000,00 91.105.000,00 82.736.000,00 44.110.000,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 22.488.000,00 45.558.000,00 58.554.000,00 26.725.000,00 13.419.000,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.473.234.000,00 1.753.707.000,00 1.594.555.000,00 1.978.749.000,00 1.306.715.000,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 2.398.426.000,00 1.635.128.000,00 1.521.264.000,00 1.912.187.000,00 1.239.811.000,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 70.312.000,00 69.250.000,00 69.190.000,00 62.636.000,00 63.224.000,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 4.496.000,00 4.297.000,00 4.101.000,00 3.926.000,00 3.680.000,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 4.447.573.000,00 4.680.785.000,00 4.632.010.000,00 3.722.957.000,00 2.692.320.000,00
Ö Z K A Y N A K L A R 2.826.011.000,00 2.686.426.000,00 2.503.247.000,00 2.338.937.000,00 2.309.462.000,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 2.826.011.000,00 2.686.426.000,00 2.503.247.000,00 2.338.937.000,00 2.309.462.000,00
Ödenmiş Sermaye 750.000.000,00 750.000.000,00 750.000.000,00 750.000.000,00 750.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 720.036.000,00 690.783.000,00 701.125.000,00 688.562.000,00 650.061.000,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 720.036.000,00 690.783.000,00 701.125.000,00 688.562.000,00 650.061.000,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 1.133.000,00 -1.610.000,00 -1.610.000,00 -1.610.000,00 -1.610.000,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -181.850.000,00 -193.117.000,00 -215.294.000,00 -206.777.000,00 -223.144.000,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları -203.447.000,00 -214.427.000,00 -215.385.000,00 -206.777.000,00 -223.144.000,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 21.597.000,00 21.310.000,00 91.000,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 189.125.000,00 189.125.000,00 189.125.000,00 189.125.000,00 168.227.000,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 821.475.000,00 821.475.000,00 821.475.000,00 816.404.000,00 513.574.000,00
Net Dönem Karı/Zararı 527.224.000,00 428.159.000,00 256.815.000,00 101.622.000,00 450.743.000,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 7.273.584.000,00 7.367.211.000,00 7.135.257.000,00 6.061.894.000,00 5.001.782.000,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi