Geri Dön

AKSEN | Aksa Enerji


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

Konu Açıklama
BIST Kodu AKSEN
Sektör Elektrik enerjisi üretim tesisi kurulması, işletmeye alınması, satın alınması, kiralanması, elektrik enerjisi üretimi, üretilen elektrik enerjisinin ve/veya kapasitenin müşterilere satışı
Adres Rüzgarlıbahçe Mahallesi, Özalp Çıkmazı, No: 10, Kavacık, Beykoz, Istanbul
Telefon 0216 681 00 00
Faks 0216 681 57 99
Web www.aksaenerji.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
BÜLENT BÜYÜKUĞUR 67.180.800,01 5,48
KAZANCI HOLDING A.S. 973.901.660,00 79,42
TOPLAM 1.226.338.236,00 100,00
DİĞER 185.255.775,99 15,10
Toplam 2.452.676.472,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Aksa Aksen Enerji Ticareti A.Ş. 50.000.000,00 100,00
Aksa Energy Bukhara FE LLC 50.000,00 100,00
Aksa Energy Cameroon 12.644,00 75,00
Aksa Energy Company Congo 6.200,00 100,00
Aksa Energy Company Ghana Limited 375.000,00 75,00
Aksa Enerji Tashkent LLC 49.854,00 100,00
Aksa Enerji Üretim A.Ş. - Y.Ş. 7.704.386,00 100,00
Aksa Ghana B.V. 428.537,00 100,00
Aksa Global Investments B.V. 640.035,00 100,00
Aksa Göynük Enerji Üretim A.Ş. 999.936.364,00 99,99
Aksa Madagascar B.V. 53.698,00 100,00
Aksa Madagascar SAU 1.000,00 100,00
Aksa Mali S.A. 15.245,00 100,00
Aksa Uzbekistan Bukhara BV 30.069,00 100,00
Aksa Uzbekistan Investment B.V. 30.803,00 100,00
Aksaf Power Ltd. 1.000,00 100,00
İdil İki Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. 49.999.600,00 99,99
Overseas Power Ltd. 1.000,00 100,00
Rasa Enerji Üretim A.Ş. 79.999.800,00 99,99
Tarih Açıklama Katsayı
20.07.2022 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
07.10.2021 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,00
Gelir Tablosu 2022-9 2022-6 2022-3 2021-12 2021-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 33.729.690.967,00 18.568.216.309,00 5.892.108.791,00 13.887.496.594,00 8.322.920.419,00
Satışların Maliyeti (-) -29.275.713.694,00 -15.715.787.472,00 -4.465.390.180,00 -11.808.767.055,00 -6.863.297.266,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 4.453.977.273,00 2.852.428.837,00 1.426.718.611,00 2.078.729.539,00 1.459.623.153,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 4.453.977.273,00 2.852.428.837,00 1.426.718.611,00 2.078.729.539,00 1.459.623.153,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -193.149.417,00 -116.311.831,00 -52.198.913,00 -164.552.824,00 -87.338.301,00
Pazarlama Giderleri (-) -8.157.524,00 -3.668.768,00 -525.004,00 -8.543.603,00 -4.298.135,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 144.261.072,00 105.283.346,00 15.735.520,00 226.348.967,00 11.997.590,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -118.951.172,00 -85.862.956,00 -70.542.354,00 -72.848.950,00 -28.011.769,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 4.277.980.232,00 2.751.868.628,00 1.319.187.860,00 2.059.133.129,00 1.351.972.538,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 7.454.176,00 5.615.545,00 74.194,00 1.984.207,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 4.254.211.427,00 2.733.542.861,00 1.244.297.026,00 2.043.426.383,00 1.343.891.711,00
Finansman gelirleri 1.533.470.064,00 907.586.033,00 516.735.512,00 987.059.390,00 179.984.683,00
Finansman Giderleri (-) -779.332.332,00 -507.041.987,00 -205.294.094,00 -630.159.142,00 -431.833.865,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 5.008.349.159,00 3.134.086.907,00 1.555.738.444,00 2.400.326.631,00 1.092.042.529,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -742.053.344,00 -481.365.370,00 -285.492.473,00 -565.239.976,00 -157.391.105,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -964.608.778,00 -616.554.515,00 -376.616.081,00 -746.816.270,00 -254.310.521,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 222.555.434,00 135.189.145,00 91.123.608,00 181.576.294,00 96.919.416,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 4.266.295.815,00 2.652.721.537,00 1.270.245.971,00 1.835.086.655,00 934.651.424,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 4.266.295.815,00 2.652.721.537,00 1.270.245.971,00 1.835.086.655,00 934.651.424,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 353.539.323,00 194.247.879,00 94.484.716,00 155.336.870,00 121.383.167,00
- Ana Ortaklık Payları 3.912.756.492,00 2.458.473.658,00 1.175.761.255,00 1.679.749.785,00 813.268.257,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2022-9 2022-6 2022-3 2021-12 2021-9
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 11.138.773.773,00 9.390.467.396,00 7.652.491.676,00 7.129.099.970,00 5.577.756.108,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 844.069.168,00 236.370.445,00 281.926.915,00 524.701.915,00 396.425.542,00
Finansal Yatırımlar 398.832.014,00 563.350.010,00 168.198.299,00 592.983.082,00 588.124.192,00
Ticari Alacaklar 9.010.466.090,00 7.820.588.848,00 6.490.513.965,00 5.327.703.619,00 3.511.816.718,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 2.239.392.555,00 1.983.308.476,00 1.460.736.919,00 766.149.151,00 643.749.471,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 6.771.073.535,00 5.837.280.372,00 5.029.777.046,00 4.561.554.468,00 2.868.067.247,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 107.194.335,00 104.513.579,00 93.779.613,00 100.822.731,00 100.782.037,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 47.618.465,00 47.618.465,00 47.618.465,00 58.618.465,00 55.578.157,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 59.575.870,00 56.895.114,00 46.161.148,00 42.204.266,00 45.203.880,00
Türev Araçlar 20.663.864,00 1.735.185,00 1.735.185,00 3.859.495,00 1.223.809,00
Stoklar 299.150.097,00 302.842.831,00 188.695.745,00 225.353.094,00 354.453.794,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 207.832.923,00 171.349.549,00 197.994.566,00 145.128.853,00 491.823.319,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 1.055.309,00 734.519,00 2.635.707,00 990.817,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 249.509.973,00 188.982.430,00 227.011.681,00 207.556.364,00 133.106.697,00
ARA TOPLAM 11.138.773.773,00 9.390.467.396,00 7.652.491.676,00 7.129.099.970,00 5.577.756.108,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 17.734.432.746,00 16.751.806.847,00 14.979.605.438,00 13.520.438.080,00 7.343.103.153,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 17.105.100.617,00 16.041.787.117,00 14.463.122.203,00 13.037.533.258,00 6.970.875.658,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 59.711.623,00 60.941.848,00 62.012.493,00 63.049.304,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 289.414.744,00 267.651.661,00 237.097.424,00 222.087.752,00 162.001.212,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 289.414.744,00 267.651.661,00 237.097.424,00 238.061,00 162.001.212,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 17.849.999,00 187.847.644,00 146.069.404,00 153.147.175,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 38.969.828,00 36.715.297,00 32.757.516,00 30.526.428,00 134.582.235,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 28.873.206.519,00 26.142.274.243,00 22.632.097.114,00 20.649.538.050,00 12.920.859.261,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 7.918.215.972,00 7.278.884.733,00 6.392.185.008,00 6.271.870.323,00 4.880.186.494,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 2.145.504.447,00 2.859.086.794,00 2.316.881.165,00 1.930.888.971,00 1.337.938.226,00
- Banka Kredileri 2.140.598.966,00 2.848.562.630,00 2.308.186.592,00 1.923.308.435,00 1.334.673.973,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 1.958.934.802,00 1.181.075.337,00 1.322.037.704,00 1.228.534.487,00 1.328.894.689,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 5.728.709,00 4.593.522,00 2.712.500,00 2.797.965,00 3.108.114,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 2.942.359.826,00 2.255.669.103,00 1.734.125.728,00 2.019.865.531,00 1.470.043.518,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 67.256.932,00 223.242.898,00 219.240.242,00 89.599.642,00 45.459.208,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 2.875.102.894,00 2.032.426.205,00 1.514.885.486,00 1.930.265.889,00 1.424.584.310,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 34.278.146,00 29.987.421,00 26.910.715,00 18.189.037,00 12.647.326,00
Diğer Borçlar 228.650.290,00 415.221.152,00 459.123.594,00 351.950.634,00 231.317.612,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 22.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 228.628.290,00 415.221.152,00 459.123.594,00 351.950.634,00 231.317.612,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 529.270.187,00 450.667.430,00 495.472.154,00 626.692.702,00 431.322.611,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 78.741.355,00 70.095.521,00 13.514.048,00 11.369.329,00 10.062.684,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 5.456.121,00 3.946.745,00 3.791.274,00 2.401.040,00 1.779.401,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 73.285.234,00 66.148.776,00 9.722.774,00 8.968.289,00 8.283.283,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 476.919,00 451.780,00 445.000,00 1.305.233,00 12.908.452,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 5.553.483.320,00 4.574.924.126,00 4.264.740.529,00 3.793.459.513,00 2.093.984.014,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 4.104.303.283,00 3.131.133.756,00 2.882.698.439,00 2.503.301.060,00 1.618.887.190,00
Banka Kredileri 4.019.787.596,00 3.041.669.785,00 2.812.723.059,00 2.435.863.452,00 1.550.832.764,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 84.515.687,00 89.463.971,00 69.975.380,00 67.437.608,00 68.054.426,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 16.847.413,00 15.060.132,00 12.099.198,00 9.588.781,00 6.913.360,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 16.847.413,00 15.060.132,00 12.099.198,00 9.588.781,00 6.913.360,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 705.475.099,00 773.946.459,00 794.633.498,00 863.041.791,00 460.929.131,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 13.471.699.292,00 11.853.808.859,00 10.656.925.537,00 10.065.329.836,00 6.974.170.508,00
Ö Z K A Y N A K L A R 15.401.507.227,00 14.288.465.384,00 11.975.171.577,00 10.584.208.214,00 5.946.688.753,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 13.987.179.321,00 12.993.933.754,00 10.938.036.921,00 9.651.817.988,00 5.333.394.807,00
Ödenmiş Sermaye 1.226.338.236,00 1.226.338.236,00 1.226.338.236,00 1.226.338.236,00 613.169.118,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 10.726.734,00 10.726.734,00 10.726.734,00 10.726.734,00 247.403.635,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 3.569.510.834,00 3.621.196.181,00 3.693.499.433,00 3.740.067.960,00 2.125.338.081,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 3.569.510.834,00 3.621.196.181,00 3.693.499.433,00 3.740.067.960,00 2.125.338.081,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 3.611,00 3.611,00 3.611,00 3.611,00 145.139,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 3.101.994.273,00 2.863.031.540,00 2.089.847.110,00 1.979.389.432,00 794.914.236,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 3.770.358.232,00 3.547.494.567,00 2.630.799.658,00 2.514.679.438,00 946.097.109,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -668.363.959,00 -684.463.027,00 -540.952.548,00 -535.290.006,00 -151.182.873,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 332.248.397,00 151.366.568,00 156.307.615,00 82.931.556,00 82.931.556,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 1.833.604.355,00 2.662.800.837,00 2.585.556.538,00 932.614.285,00 656.369.924,00
Net Dönem Karı/Zararı 3.912.756.492,00 2.458.473.658,00 1.175.761.255,00 1.679.749.785,00 813.268.257,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 1.414.327.906,00 1.294.531.630,00 1.037.134.656,00 932.390.226,00 613.293.946,00
TOPLAM KAYNAKLAR 28.873.206.519,00 26.142.274.243,00 22.632.097.114,00 20.649.538.050,00 12.920.859.261,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 0,00 563.350.010,00 0,00 0,00 0,00
- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 0,00 412.408,00 412.408,00 0,00 412.408,00
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri 0,00 0,00 134.463.646,00 592.983.082,00 588.124.192,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi