Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temel Veriler

Beta 1,02
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 20,66
BIST-100'deki Ağırlığı 189.380.485.019,00
F/K Oranı -4,75
Piyasa Değ. / Defter Değ. 7,80
Dibe Uzaklık 52,07
Piyasa Değeri (USD) 572.929.999,33
Piyasa Değeri (TL) 2.097.038.383,56
Özsermaye (TL) 268.729.265,00
Sermaye (TL) 613.169.118,00
Net Kar (TL) -441.291.202,00
 

AKSA ENERJİ Kademe Analizi

Fiyat Adet Yüzde (%) Alış Alış Yüzde (%) Satış Satış Yüzde (%)
3,430 9.255 0,66 9.255 1,05 0 0,00
3,420 522.356 37,37 368.828 41,75 153.528 29,85
3,410 209.994 15,02 110.516 12,51 99.478 19,34
3,400 571.101 40,86 386.352 43,74 184.749 35,92
3,390 78.935 5,65 8.377 0,95 70.558 13,72
3,380 6.001 0,43 0 0,00 6.001 1,17
A. Ort. T. Adet Alış Adet Alış Ort. Satış Adet Satış Ort.
3,410 1.397.642 514.314 3,410 883.328 3,410
Konu Açıklama
BIST Kodu AKSEN
Sektör Elektrik enerjisi üretim tesisi kurulması, işletmeye alınması, satın alınması, kiralanması, elektrik enerjisi üretimi, üretilen elektrik enerjisinin ve/veya kapasitenin müşterilere satışı
Adres Barbaros Bulvarı No:91 Beşiktaş, İstanbul
Telefon 212 478 66 66
Faks 212 657 55 16
Web http://www. aksaenerji. com. Tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 101.911.765,00 16,62
KAZANCI HOLDING A.S. 384.523.940,00 62,71
DİĞER 126.733.413,00 20,67
Toplam 613.169.118,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Aksa Göynük Enerji Üretim A.Ş. 99.993.000,00 99,99
Alenka Enerji Üretim ve Yatırım Limited Şirketi 16.200.000,00 81,00
Ayres Ayvacık Rüzgar Enerjisinden Elektrik Üretim Santrali Ltd Şti 1.089.000,00 99,00
Baki Elektrik Üretim Ltd. Şti. 30.400.000,00 95,00
Deniz Elektrik Üretim 9.234.000,00 95,00
İdil İki Enerji San.ve Tic.A.Ş. 49.999.600,00 99,99
Rasa Elektrik Üretim A.Ş. 164.934.000,00 99,90
Rasa Enerji Üretim A.Ş. 79.950.000,00 99,94
Siirt Akköy Enerji Üretim A.Ş. 25.000.000,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
Gelir Tablosu 2017-6 2017-3 2016-12 2016-9 2016-6
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 1.612.997.324,00 738.396.634,00 3.178.201.840,00 2.212.136.415,00 1.302.144.407,00
Satışların Maliyeti (-) -1.535.854.144,00 -713.269.776,00 -2.901.198.152,00 -1.987.924.160,00 -1.155.380.409,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 77.143.180,00 25.126.858,00 277.003.688,00 224.212.255,00 146.763.998,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 77.143.180,00 25.126.858,00 277.003.688,00 224.212.255,00 146.763.998,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -30.671.473,00 -12.714.483,00 -30.017.491,00 -25.187.921,00 -15.458.178,00
Pazarlama Giderleri (-) -652.084,00 -373.771,00 -839.496,00 -495.368,00 -332.796,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 16.245.664,00 12.603.664,00 12.805.376,00 8.024.998,00 4.984.797,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -8.461.856,00 -6.368.479,00 -9.297.643,00 -5.140.174,00 -3.025.695,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 53.603.431,00 18.273.789,00 249.654.434,00 201.413.790,00 132.932.126,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 80.160.184,00 22.834.127,00 3.950.599,00 583.910,00 191.196,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -110.675,00 0,00 -90.155.036,00 -2.296.139,00 -2.296.139,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 133.652.940,00 41.107.916,00 163.449.997,00 199.701.561,00 130.827.183,00
Finansman gelirleri 56.971.351,00 110.600.897,00 51.460.853,00 31.181.823,00 32.585.244,00
Finansman Giderleri (-) -288.139.993,00 -250.254.570,00 -636.073.155,00 -320.301.204,00 -167.533.906,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -97.515.702,00 -98.545.757,00 -421.162.305,00 -89.417.820,00 -4.121.479,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 18.434.212,00 14.829.369,00 58.305.896,00 7.849.563,00 -5.898.347,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -5.750.697,00 -3.521.164,00 -15.498.189,00 -6.867.708,00 -6.976.387,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 24.184.909,00 18.350.533,00 73.804.085,00 14.717.271,00 1.078.040,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -79.081.490,00 -83.716.388,00 -362.856.409,00 -81.568.257,00 -10.019.826,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -79.081.490,00 -83.716.388,00 -362.856.409,00 -81.568.257,00 -10.019.826,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 8.726.532,00 -574.500,00 386.452,00 2.478.008,00 -260.145,00
- Ana Ortaklık Payları -87.808.022,00 -83.141.888,00 -363.242.861,00 -84.046.265,00 -9.759.681,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2017-6 2017-3 2016-12 2016-9 2016-6
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 1.617.769.651,00 1.337.902.457,00 1.475.662.700,00 972.069.533,00 805.909.072,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 199.515.559,00 5.984.074,00 219.364.855,00 78.511.926,00 84.215.816,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 354.110.577,00 318.301.885,00 270.485.380,00 333.514.930,00 200.950.514,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 17.167.617,00 55.769.105,00 51.191.182,00 61.431.827,00 29.776.283,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 336.942.960,00 262.532.780,00 219.294.198,00 272.083.103,00 171.174.231,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 1.580.916,00 5.772.028,00 9.149.317,00 10.505.468,00 8.042.306,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 1.049.717,00 5.373.095,00 8.746.570,00 3.270.831,00 1.194.954,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 531.199,00 398.933,00 402.747,00 7.234.637,00 6.847.352,00
Türev Araçlar 8.408.842,00 8.357.417,00 6.505.190,00 607.459,00 2.029.075,00
Stoklar 449.573.684,00 410.586.232,00 368.046.383,00 377.325.587,00 350.363.383,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 31.729.953,00 20.244.942,00 55.630.545,00 47.364.050,00 28.059.356,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 610.352,00 329.515,00 3.311.741,00 3.237.559,00 2.784.886,00
Diğer Dönen Varlıklar 106.871.566,00 114.526.602,00 94.280.951,00 121.002.554,00 129.463.736,00
ARA TOPLAM 1.152.401.449,00 884.102.695,00 1.026.774.362,00 972.069.533,00 805.909.072,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 465.368.202,00 453.799.762,00 448.888.338,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 2.715.935.891,00 2.775.077.451,00 2.676.891.254,00 3.244.620.395,00 3.199.523.753,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 2.474.220.233,00 2.535.069.384,00 2.453.630.577,00 3.074.808.369,00 3.084.071.523,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 2.474.220.233,00 0,00 2.453.630.577,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 67.908.539,00 63.030.214,00 60.978.594,00 5.603.931,00 3.528.622,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 67.908.539,00 0,00 60.978.594,00 0,00 3.528.622,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 1.504.315,00 1.444.011,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 156.455.137,00 163.008.164,00 140.232.430,00 96.708.135,00 82.604.745,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 23.472.347,00 23.623.782,00
TOPLAM VARLIKLAR 4.333.705.542,00 4.112.979.908,00 4.152.553.954,00 4.216.689.928,00 4.005.432.825,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.726.235.578,00 2.229.070.032,00 2.092.014.088,00 1.614.787.897,00 1.347.972.334,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 287.975.841,00 388.554.711,00 395.819.519,00 303.591.457,00 176.928.858,00
- Banka Kredileri 287.276.603,00 369.264.700,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 511.080.438,00 387.441.489,00 344.426.682,00 513.805.341,00 416.829.269,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 102.227.563,00 78.288.777,00 64.689.396,00 208.977.210,00 164.150.395,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 408.852.875,00 309.152.712,00 279.737.286,00 304.828.131,00 252.678.874,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 6.624.849,00 6.943.684,00 4.861.166,00 4.437.828,00 3.776.812,00
Diğer Borçlar 13.035.034,00 11.964.658,00 14.624.568,00 15.169.931,00 17.088.426,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 3.067,00 0,00 1.438.458,00 7.251.811,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 13.035.034,00 11.961.591,00 14.624.568,00 13.731.473,00 9.836.615,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 2.933.549,00 3.008.850,00 619.344,00 0,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 2.629.077,00 6.012.824,00 8.664.346,00 2.309.385,00 5.064.754,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 2.267.993,00 2.156.062,00 2.034.761,00 2.392.289,00 2.572.103,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.996.713,00 1.886.587,00 1.777.690,00 1.884.471,00 2.064.278,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 271.280,00 269.475,00 257.071,00 507.818,00 507.825,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 143.408.661,00 1.873.622,00 1.907.905,00 488,00 4.320,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 401.755.659,00 358.088.082,00 369.543.650,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.332.420.391,00 1.598.961.146,00 1.673.141.160,00 1.946.817.393,00 1.941.577.756,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.132.625.126,00 1.299.535.919,00 1.366.741.968,00 1.509.520.106,00 1.540.460.545,00
Banka Kredileri 1.132.324.247,00 1.228.819.097,00 0,00 0,00 0,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 300.879,00 70.716.822,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 2.901.105,00 3.758.989,00 2.899.099,00 3.253.650,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 2.901.105,00 3.758.989,00 2.899.099,00 3.253.650,00 0,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 44.054.133,00 56.291.281,00 52.187.628,00 64.756.999,00 58.618.113,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 4.058.655.969,00 3.828.031.178,00 3.765.155.248,00 3.561.605.290,00 3.289.550.090,00
Ö Z K A Y N A K L A R 275.049.573,00 284.948.730,00 387.398.706,00 655.084.638,00 715.882.735,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 268.729.265,00 287.863.680,00 389.736.653,00 657.521.964,00 720.809.056,00
Ödenmiş Sermaye 613.169.118,00 613.169.118,00 613.169.118,00 613.169.118,00 613.169.118,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -117.919.849,00 -117.919.849,00 -117.919.849,00 -117.919.849,00 -117.919.849,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 247.403.635,00 247.403.635,00 247.403.635,00 247.403.635,00 247.403.635,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 1.120.370,00 15.985.060,00 1.214.288,00 1.892.593,00 -669.697,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 1.120.370,00 1.761.429,00 1.214.288,00 0,00 0,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 1.120.370,00 1.761.429,00 1.214.288,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 23.472.099,00 1.459.500,00 34.961.357,00 18.449.692,00 10.212.490,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 22.942.710,00 14.223.631,00 33.890.084,00 20.401.622,00 8.701.181,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 529.389,00 1.459.500,00 1.071.273,00 -1.951.930,00 1.511.309,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 48.267.560,00 46.070.512,00 44.342.753,00 44.342.753,00 42.114.653,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -458.975.646,00 -435.162.408,00 -70.191.788,00 -65.769.713,00 -63.741.613,00
Net Dönem Karı/Zararı -87.808.022,00 -83.141.888,00 -363.242.861,00 -84.046.265,00 -9.759.681,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 6.320.308,00 -2.914.950,00 -2.337.947,00 -2.437.326,00 -4.926.321,00
TOPLAM KAYNAKLAR 4.333.705.542,00 4.112.979.908,00 4.152.553.954,00 4.216.689.928,00 4.005.432.825,00