Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

Konu Açıklama
BIST Kodu AKSEN
Sektör Elektrik enerjisi üretim tesisi kurulması, işletmeye alınması, satın alınması, kiralanması, elektrik enerjisi üretimi, üretilen elektrik enerjisinin ve/veya kapasitenin müşterilere satışı
Adres Barbaros Bulvarı No:91 Beşiktaş, İstanbul
Telefon 212 478 66 66
Faks 212 657 55 16
Web http://www. aksaenerji. com. Tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
KAZANCI HOLDING A.S. 486.935.705,00 79,41
DİĞER 126.233.413,00 20,59
Toplam 613.169.118,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Aksa Aksen Enerji Ticareti A.Ş. 50.000.000,00 100,00
Aksa Energy Company Ghana Limited 375.000,00 75,00
Aksa Enerji Üretim A.Ş. - Y.Ş. 12.900.000,00 100,00
Aksa Ghana B.V. 25.000,00 100,00
Aksa Global Investments B.V. 25.000,00 100,00
Aksa Göynük Enerji Üretim A.Ş. 999.936.364,28 99,99
Aksa Madagascar B.V. 25.000,00 100,00
Aksa Madagascar S.A. 2.757,00 100,00
Aksa Mali S.A. 10.000.000,00 100,00
İdil İki Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. 49.999.600,00 99,99
Overseas Power Ltd. 1.000,00 100,00
Rasa Enerji Üretim A.Ş. 79.999.800,00 99,99
Tarih Açıklama Katsayı
Gelir Tablosu 2020-9 2020-6 2020-3 2019-12 2019-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 5.267.896.719,00 3.466.912.240,00 1.846.833.556,00 5.578.594.781,00 3.799.886.130,00
Satışların Maliyeti (-) -4.382.580.784,00 -2.889.139.639,00 -1.548.287.888,00 -4.563.137.567,00 -2.996.237.096,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 885.315.935,00 577.772.601,00 298.545.668,00 1.015.457.214,00 803.649.034,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 885.315.935,00 577.772.601,00 298.545.668,00 1.015.457.214,00 803.649.034,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -83.549.540,00 -59.163.821,00 -25.360.897,00 -95.606.154,00 -74.549.916,00
Pazarlama Giderleri (-) -3.905.905,00 -829.996,00 -674.548,00 -1.521.304,00 -1.186.873,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 6.266.214,00 4.344.547,00 466.058,00 67.206.818,00 28.368.204,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -35.562.610,00 -16.710.371,00 -5.320.013,00 -9.527.013,00 -8.266.442,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 768.564.094,00 505.412.960,00 267.656.268,00 976.009.561,00 748.014.007,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 153.358,00 75.837,00 72.548,00 633.402,00 482.032,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 747.841.730,00 487.159.590,00 262.472.188,00 981.739.441,00 745.817.512,00
Finansman gelirleri 362.907.668,00 205.611.106,00 99.858.231,00 398.409.926,00 300.929.695,00
Finansman Giderleri (-) -609.805.765,00 -377.980.825,00 -272.979.770,00 -828.696.646,00 -662.942.222,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 500.943.633,00 314.789.871,00 89.350.649,00 551.452.721,00 383.804.985,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -53.304.259,00 -23.688.627,00 17.855.211,00 -96.109.432,00 -34.221.226,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -80.569.172,00 -38.837.372,00 -6.092.100,00 -147.722.478,00 -50.704.200,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 27.264.913,00 15.148.745,00 23.947.311,00 51.613.046,00 16.482.974,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 447.639.374,00 291.101.244,00 107.205.860,00 455.343.289,00 349.583.759,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 447.639.374,00 291.101.244,00 107.205.860,00 455.343.289,00 349.583.759,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 92.176.342,00 68.794.187,00 32.814.909,00 126.160.389,00 175.123.756,00
- Ana Ortaklık Payları 355.463.032,00 222.307.057,00 74.390.951,00 329.182.900,00 174.460.003,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2020-9 2020-6 2020-3 2019-12 2019-9
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 3.488.467.621,00 3.435.221.685,00 2.995.367.068,00 2.683.960.904,00 2.839.067.080,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 307.135.706,00 462.973.432,00 309.157.528,00 121.503.123,00 131.910.302,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 2.770.487.439,00 2.550.178.989,00 2.116.476.956,00 1.932.874.640,00 2.120.072.716,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 193.058.664,00 103.221.292,00 189.266.463,00 209.200.606,00 263.588.830,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 2.577.428.775,00 2.446.957.697,00 1.927.210.493,00 1.723.674.034,00 1.856.483.886,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 47.376.242,00 46.958.372,00 156.474.934,00 143.595.524,00 145.533.179,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 3.774.048,00 2.036.035,00 14.257.465,00 3.775.899,00 13.427.205,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 43.602.194,00 44.922.337,00 142.217.469,00 139.819.625,00 132.105.974,00
Türev Araçlar 14.439.277,00 25.115.591,00 26.061.242,00 4.387.466,00 2.330.226,00
Stoklar 131.205.701,00 165.345.912,00 200.376.066,00 284.075.323,00 249.472.138,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 109.016.286,00 78.971.071,00 83.661.745,00 68.121.888,00 62.555.386,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 41.477.215,00 38.625.838,00 37.812.333,00 39.110.786,00 27.884.710,00
Diğer Dönen Varlıklar 67.329.755,00 67.052.480,00 65.346.264,00 90.292.154,00 99.308.423,00
ARA TOPLAM 3.488.467.621,00 3.435.221.685,00 2.995.367.068,00 2.683.960.904,00 2.839.067.080,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 6.123.288.640,00 5.937.452.869,00 5.932.620.036,00 5.817.161.144,00 4.073.853.895,00
- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 412.408,00 412.408,00 412.408,00 412.408,00 412.408,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 5.846.382.430,00 5.677.265.942,00 5.666.844.809,00 5.499.257.130,00 3.777.601.900,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 48.730.391,00 37.851.012,00 28.442.732,00 31.041.454,00 34.006.811,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 122.163.357,00 110.069.276,00 106.445.526,00 99.461.368,00 96.030.465,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 122.163.357,00 110.069.276,00 106.445.526,00 99.461.368,00 96.030.465,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 3.560.067,00 5.361.319,00 2.986.950,00 6.722.646,00 10.009.836,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 88.187.498,00 79.736.888,00 95.665.779,00 155.505.193,00 122.777.854,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 9.611.756.261,00 9.372.674.554,00 8.927.987.104,00 8.501.122.048,00 6.912.920.975,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 3.312.511.612,00 3.247.829.410,00 3.308.875.748,00 2.944.410.410,00 3.302.426.333,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 469.322.697,00 639.539.641,00 868.602.819,00 797.278.455,00 1.217.395.788,00
- Banka Kredileri 467.753.469,00 636.694.033,00 854.779.753,00 785.721.878,00 1.204.706.185,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 1.691.907.613,00 1.501.621.218,00 1.336.833.352,00 1.209.694.952,00 1.248.294.177,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 3.473.817,00 1.345.775,00 3.136.686,00 3.033.070,00 4.028.885,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 694.677.760,00 720.040.574,00 636.966.608,00 599.548.139,00 508.887.596,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 38.584.973,00 20.875.192,00 19.415.048,00 17.177.126,00 50.800.640,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 656.092.787,00 699.165.382,00 617.551.560,00 582.371.013,00 458.086.956,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 8.416.263,00 7.929.647,00 8.063.983,00 8.800.399,00 9.559.915,00
Diğer Borçlar 48.360.974,00 31.264.099,00 29.831.333,00 36.700.505,00 37.796.543,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 272.784,00 1.462.207,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 48.360.974,00 31.264.099,00 29.831.333,00 36.427.721,00 36.334.336,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 294.403.655,00 218.317.723,00 185.124.985,00 167.942.891,00 67.975.060,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 10.948.730,00 24.492.260,00 5.454.924,00 5.136.526,00 2.240.048,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 827.943,00 1.051.434,00 880.636,00 777.554,00 1.202.262,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 10.120.787,00 23.440.826,00 4.574.288,00 4.358.972,00 1.037.786,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 7.473.520,00 5.482.392,00 9.665.386,00 5.985.809,00 4.861.842,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.524.639.504,00 1.834.042.656,00 1.645.886.300,00 1.737.750.673,00 1.282.371.431,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 980.935.620,00 1.307.553.370,00 1.127.799.042,00 1.168.440.696,00 1.099.211.197,00
Banka Kredileri 927.769.212,00 1.251.672.994,00 1.087.876.700,00 1.133.695.421,00 1.066.752.004,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 53.166.408,00 55.880.376,00 39.922.342,00 34.745.275,00 32.459.193,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 8.007.546,00 6.860.810,00 6.464.634,00 4.715.939,00 4.658.683,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 8.007.546,00 6.860.810,00 6.464.634,00 4.715.939,00 4.658.683,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 503.163.005,00 485.417.476,00 473.612.624,00 516.631.304,00 161.785.497,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 4.837.151.116,00 5.081.872.066,00 4.954.762.048,00 4.682.161.083,00 4.584.797.764,00
Ö Z K A Y N A K L A R 4.774.605.145,00 4.290.802.488,00 3.973.225.056,00 3.818.960.965,00 2.328.123.211,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 4.316.052.373,00 3.909.522.853,00 3.611.894.296,00 3.490.445.114,00 1.971.148.355,00
Ödenmiş Sermaye 613.169.118,00 613.169.118,00 613.169.118,00 613.169.118,00 613.169.118,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 247.403.635,00 247.403.635,00 247.403.635,00 247.403.635,00 247.403.635,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 2.214.467.730,00 2.230.485.381,00 2.250.136.917,00 2.263.711.269,00 959.366.405,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 2.214.467.730,00 2.230.485.381,00 2.250.136.917,00 2.263.711.269,00 742.056.545,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 793.476,00 793.476,00 793.476,00 793.476,00 898.193,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 704.764.661,00 431.391.116,00 281.678.665,00 234.620.434,00 -14.514.988,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 733.045.339,00 458.791.502,00 303.976.126,00 248.243.241,00 217.309.860,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -28.280.678,00 -27.400.386,00 -22.297.461,00 -13.622.807,00 -14.514.988,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 68.742.954,00 68.742.954,00 68.742.954,00 64.980.588,00 64.980.588,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 112.041.243,00 96.023.592,00 76.372.056,00 -262.622.830,00 -73.716.406,00
Net Dönem Karı/Zararı 355.463.032,00 222.307.057,00 74.390.951,00 329.182.900,00 174.460.003,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 458.552.772,00 381.279.635,00 361.330.760,00 328.515.851,00 356.974.856,00
TOPLAM KAYNAKLAR 9.611.756.261,00 9.372.674.554,00 8.927.987.104,00 8.501.122.048,00 6.912.920.975,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi