Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,96
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 20,64
BIST-100'deki Ağırlığı 0,15
F/K Oranı 5,00
Piyasa Değ. / Defter Değ. 1,47
Dibe Uzaklık 52,07
Piyasa Değeri (USD) 526.070.240,47
Piyasa Değeri (TL) 2.495.598.310,26
Özsermaye (TL) 1.694.797.413,00
Sermaye (TL) 613.169.118,00
Net Kar (TL) 498.642.903,00
 

Raporlar

Konu Açıklama
BIST Kodu AKSEN
Sektör Elektrik enerjisi üretim tesisi kurulması, işletmeye alınması, satın alınması, kiralanması, elektrik enerjisi üretimi, üretilen elektrik enerjisinin ve/veya kapasitenin müşterilere satışı
Adres Barbaros Bulvarı No:91 Beşiktaş, İstanbul
Telefon 212 478 66 66
Faks 212 657 55 16
Web http://www. aksaenerji. com. Tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 101.911.765,00 16,62
KAZANCI HOLDING A.S. 384.523.940,00 62,71
DİĞER 126.733.413,00 20,67
Toplam 613.169.118,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Aksa Göynük Enerji Üretim A.Ş. 99.993.000,00 99,99
Alenka Enerji Üretim ve Yatırım Limited Şirketi 16.200.000,00 81,00
Ayres Ayvacık Rüzgar Enerjisinden Elektrik Üretim Santrali Ltd Şti 1.089.000,00 99,00
Baki Elektrik Üretim Ltd. Şti. 30.400.000,00 95,00
Deniz Elektrik Üretim 9.234.000,00 95,00
İdil İki Enerji San.ve Tic.A.Ş. 49.999.600,00 99,99
Rasa Elektrik Üretim A.Ş. 164.934.000,00 99,90
Rasa Enerji Üretim A.Ş. 79.950.000,00 99,94
Siirt Akköy Enerji Üretim A.Ş. 25.000.000,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
Gelir Tablosu 2018-3 2017-12 2017-9 2017-6 2017-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 1.022.120.075,00 3.599.311.868,00 2.565.379.499,00 1.612.997.324,00 738.396.634,00
Satışların Maliyeti (-) -857.107.135,00 -3.283.982.668,00 -2.353.212.205,00 -1.535.854.144,00 -713.269.776,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 165.012.940,00 315.329.200,00 212.167.294,00 77.143.180,00 25.126.858,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 165.012.940,00 315.329.200,00 212.167.294,00 77.143.180,00 25.126.858,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -11.109.027,00 -55.047.968,00 -43.897.435,00 -30.671.473,00 -12.714.483,00
Pazarlama Giderleri (-) -209.160,00 -1.258.384,00 -907.695,00 -652.084,00 -373.771,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 715.611,00 24.725.041,00 10.819.980,00 16.245.664,00 12.603.664,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -2.166.941,00 -15.995.087,00 -9.785.467,00 -8.461.856,00 -6.368.479,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 152.243.423,00 267.752.802,00 168.396.677,00 53.603.431,00 18.273.789,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 2.596.878,00 591.940.550,00 217.303.064,00 80.160.184,00 22.834.127,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 -4.160.221,00 -9.666.016,00 -110.675,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 154.840.301,00 855.533.131,00 376.033.725,00 133.652.940,00 41.107.916,00
Finansman gelirleri 32.246.414,00 88.925.423,00 79.215.430,00 56.971.351,00 110.600.897,00
Finansman Giderleri (-) -137.846.534,00 -598.027.562,00 -363.436.405,00 -288.139.993,00 -250.254.570,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 49.240.181,00 346.430.992,00 91.812.750,00 -97.515.702,00 -98.545.757,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 18.972.921,00 43.143.042,00 27.313.577,00 18.434.212,00 14.829.369,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -2.503.238,00 -4.532.705,00 -7.309.891,00 -5.750.697,00 -3.521.164,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 21.476.159,00 47.675.747,00 34.623.468,00 24.184.909,00 18.350.533,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 68.213.102,00 389.574.034,00 119.126.327,00 -79.081.490,00 -83.716.388,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 68.213.102,00 389.574.034,00 119.126.327,00 -79.081.490,00 -83.716.388,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 10.022.851,00 32.263.270,00 43.012.276,00 8.726.532,00 -574.500,00
- Ana Ortaklık Payları 58.190.251,00 357.310.764,00 76.114.051,00 -87.808.022,00 -83.141.888,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2018-3 2017-12 2017-9 2017-6 2017-3
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 1.719.751.957,00 1.473.546.069,00 1.367.334.169,00 1.617.769.651,00 1.337.902.457,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 36.898.264,00 59.577.791,00 4.481.368,00 199.515.559,00 5.984.074,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 916.013.431,00 706.750.072,00 529.521.795,00 354.110.577,00 318.301.885,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 15.505.581,00 32.140.674,00 43.827.702,00 17.167.617,00 55.769.105,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 900.507.850,00 674.609.398,00 485.694.093,00 336.942.960,00 262.532.780,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 102.333.923,00 94.187.924,00 9.011.922,00 1.580.916,00 5.772.028,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 13.695.981,00 9.234.230,00 359.613,00 1.049.717,00 5.373.095,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 88.637.942,00 84.953.694,00 8.652.309,00 531.199,00 398.933,00
Türev Araçlar 12.407.616,00 2.576.770,00 1.330.620,00 8.408.842,00 8.357.417,00
Stoklar 491.982.463,00 403.860.710,00 380.047.708,00 449.573.684,00 410.586.232,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 20.950.639,00 32.362.134,00 31.444.698,00 31.729.953,00 20.244.942,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 4.255.340,00 3.292.537,00 748.201,00 610.352,00 329.515,00
Diğer Dönen Varlıklar 134.910.281,00 124.924.838,00 115.798.298,00 106.871.566,00 114.526.602,00
ARA TOPLAM 1.719.751.957,00 1.427.532.776,00 1.072.384.610,00 1.152.401.449,00 884.102.695,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 46.013.293,00 294.949.559,00 465.368.202,00 453.799.762,00
DURAN VARLIKLAR 3.688.490.445,00 3.737.688.381,00 2.707.324.105,00 2.715.935.891,00 2.775.077.451,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 3.607.208.821,00 3.644.861.330,00 2.454.881.642,00 2.474.220.233,00 2.535.069.384,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 3.607.208.821,00 3.644.861.330,00 0,00 2.474.220.233,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 75.253.123,00 72.616.102,00 67.895.243,00 67.908.539,00 63.030.214,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 75.253.123,00 72.616.102,00 67.895.243,00 67.908.539,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 169.572.724,00 156.455.137,00 163.008.164,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 5.408.242.402,00 5.211.234.450,00 4.074.658.274,00 4.333.705.542,00 4.112.979.908,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.186.444.059,00 2.143.817.832,00 2.382.127.988,00 2.726.235.578,00 2.229.070.032,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 317.421.053,00 441.628.371,00 258.441.529,00 287.975.841,00 388.554.711,00
- Banka Kredileri 317.421.053,00 441.628.371,00 258.441.529,00 287.276.603,00 369.264.700,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 602.833.509,00 489.602.933,00 449.222.029,00 511.080.438,00 387.441.489,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 170.168.488,00 76.256.568,00 39.351.936,00 102.227.563,00 78.288.777,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 432.665.021,00 413.346.365,00 409.870.093,00 408.852.875,00 309.152.712,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 6.875.617,00 8.876.262,00 7.973.708,00 6.624.849,00 6.943.684,00
Diğer Borçlar 22.643.283,00 23.837.905,00 10.416.466,00 13.035.034,00 11.964.658,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 3.716.333,00 9.020.316,00 40.218,00 0,00 3.067,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 18.926.950,00 14.817.589,00 10.376.248,00 13.035.034,00 11.961.591,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 722.157,00 1.050.813,00 2.540.811,00 2.933.549,00 3.008.850,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 10.591.613,00 2.732.752,00 4.137.533,00 2.629.077,00 6.012.824,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 2.670.648,00 2.371.672,00 2.192.499,00 2.267.993,00 2.156.062,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.707.943,00 1.679.295,00 1.921.219,00 1.996.713,00 1.886.587,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 962.705,00 692.377,00 271.280,00 271.280,00 269.475,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 14.820.000,00 70.694.151,00 134.102.362,00 143.408.661,00 1.873.622,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 234.704.881,00 401.755.659,00 358.088.082,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.459.293.388,00 1.399.852.090,00 1.287.560.903,00 1.332.420.391,00 1.598.961.146,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.246.256.928,00 1.158.627.222,00 1.096.826.198,00 1.132.625.126,00 1.299.535.919,00
Banka Kredileri 1.246.256.928,00 1.158.627.222,00 0,00 1.132.324.247,00 1.228.819.097,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 2.850.729,00 3.000.204,00 0,00 2.901.105,00 3.758.989,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 2.850.729,00 3.000.204,00 0,00 2.901.105,00 3.758.989,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 81.208.209,00 101.946.554,00 43.497.075,00 44.054.133,00 56.291.281,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 3.645.737.447,00 3.543.669.922,00 3.669.688.891,00 4.058.655.969,00 3.828.031.178,00
Ö Z K A Y N A K L A R 1.762.504.955,00 1.667.564.528,00 404.969.383,00 275.049.573,00 284.948.730,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.694.797.413,00 1.608.859.906,00 365.403.191,00 268.729.265,00 287.863.680,00
Ödenmiş Sermaye 613.169.118,00 613.169.118,00 613.169.118,00 613.169.118,00 613.169.118,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 247.403.635,00 247.403.635,00 247.403.635,00 247.403.635,00 247.403.635,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 930.438.041,00 917.527.243,00 -43.739.726,00 1.120.370,00 15.985.060,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 870.762.417,00 889.352.518,00 780.768,00 1.120.370,00 1.761.429,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 1.308.204,00 1.566.073,00 780.768,00 1.120.370,00 1.761.429,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 59.675.624,00 28.174.725,00 -44.520.494,00 22.942.710,00 14.223.631,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 3.322.529,00 2.060.997,00 1.064.085,00 23.472.099,00 1.459.500,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 3.322.529,00 2.060.997,00 1.064.085,00 529.389,00 1.459.500,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 48.267.560,00 48.267.560,00 48.267.560,00 48.267.560,00 46.070.512,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -205.993.721,00 -576.879.411,00 -576.875.532,00 -458.975.646,00 -435.162.408,00
Net Dönem Karı/Zararı 58.190.251,00 357.310.764,00 76.114.051,00 -87.808.022,00 -83.141.888,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 67.707.542,00 58.704.622,00 39.566.192,00 6.320.308,00 -2.914.950,00
TOPLAM KAYNAKLAR 5.408.242.402,00 5.211.234.450,00 4.074.658.274,00 4.333.705.542,00 4.112.979.908,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 1.504.315,00 1.444.011,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 300.879,00 70.716.822,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 -117.919.849,00 -117.919.849,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi