Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

Konu Açıklama
BIST Kodu AKSEN
Sektör Elektrik enerjisi üretim tesisi kurulması, işletmeye alınması, satın alınması, kiralanması, elektrik enerjisi üretimi, üretilen elektrik enerjisinin ve/veya kapasitenin müşterilere satışı
Adres Barbaros Bulvarı No:91 Beşiktaş, İstanbul
Telefon 212 478 66 66
Faks 212 657 55 16
Web http://www. aksaenerji. com. Tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
KAZANCI HOLDING A.S. 486.935.705,00 79,41
DİĞER 126.233.413,00 20,59
Toplam 613.169.118,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Aksa Aksen Enerji Ticareti A.Ş. 50.000.000,00 100,00
Aksa Energy Company Ghana Limited 375.000,00 75,00
Aksa Enerji Üretim A.Ş. - Y.Ş. 12.900.000,00 100,00
Aksa Ghana B.V. 25.000,00 100,00
Aksa Global Investments B.V. 25.000,00 100,00
Aksa Göynük Enerji Üretim A.Ş. 999.936.364,28 99,99
Aksa Madagascar B.V. 25.000,00 100,00
Aksa Madagascar S.A. 2.757,00 100,00
Aksa Mali S.A. 10.000.000,00 100,00
İdil İki Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. 49.999.600,00 99,99
Overseas Power Ltd. 1.000,00 100,00
Rasa Enerji Üretim A.Ş. 79.999.800,00 99,99
Tarih Açıklama Katsayı
Gelir Tablosu 2020-12 2020-9 2020-6 2020-3 2019-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 7.230.546.535,00 5.267.896.719,00 3.466.912.240,00 1.846.833.556,00 5.578.594.781,00
Satışların Maliyeti (-) -6.032.956.098,00 -4.382.580.784,00 -2.889.139.639,00 -1.548.287.888,00 -4.563.137.567,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 1.197.590.437,00 885.315.935,00 577.772.601,00 298.545.668,00 1.015.457.214,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 1.197.590.437,00 885.315.935,00 577.772.601,00 298.545.668,00 1.015.457.214,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -117.412.617,00 -83.549.540,00 -59.163.821,00 -25.360.897,00 -95.606.154,00
Pazarlama Giderleri (-) -9.622.641,00 -3.905.905,00 -829.996,00 -674.548,00 -1.521.304,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 14.082.509,00 6.266.214,00 4.344.547,00 466.058,00 67.206.818,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -42.165.376,00 -35.562.610,00 -16.710.371,00 -5.320.013,00 -9.527.013,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 1.042.472.312,00 768.564.094,00 505.412.960,00 267.656.268,00 976.009.561,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 156.404,00 153.358,00 75.837,00 72.548,00 633.402,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 1.032.023.851,00 747.841.730,00 487.159.590,00 262.472.188,00 981.739.441,00
Finansman gelirleri 356.862.103,00 362.907.668,00 205.611.106,00 99.858.231,00 398.409.926,00
Finansman Giderleri (-) -682.056.938,00 -609.805.765,00 -377.980.825,00 -272.979.770,00 -828.696.646,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 706.829.016,00 500.943.633,00 314.789.871,00 89.350.649,00 551.452.721,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -148.824.227,00 -53.304.259,00 -23.688.627,00 17.855.211,00 -96.109.432,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -180.742.077,00 -80.569.172,00 -38.837.372,00 -6.092.100,00 -147.722.478,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 31.917.850,00 27.264.913,00 15.148.745,00 23.947.311,00 51.613.046,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 558.004.789,00 447.639.374,00 291.101.244,00 107.205.860,00 455.343.289,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 558.004.789,00 447.639.374,00 291.101.244,00 107.205.860,00 455.343.289,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 87.968.818,00 92.176.342,00 68.794.187,00 32.814.909,00 126.160.389,00
- Ana Ortaklık Payları 470.035.971,00 355.463.032,00 222.307.057,00 74.390.951,00 329.182.900,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2020-12 2020-9 2020-6 2020-3 2019-12
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 3.463.783.514,00 3.488.467.621,00 3.435.221.685,00 2.995.367.068,00 2.683.960.904,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 314.171.908,00 307.135.706,00 462.973.432,00 309.157.528,00 121.503.123,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 2.705.620.407,00 2.770.487.439,00 2.550.178.989,00 2.116.476.956,00 1.932.874.640,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 311.085.412,00 193.058.664,00 103.221.292,00 189.266.463,00 209.200.606,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 2.394.534.995,00 2.577.428.775,00 2.446.957.697,00 1.927.210.493,00 1.723.674.034,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 76.414.447,00 47.376.242,00 46.958.372,00 156.474.934,00 143.595.524,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 42.317.908,00 3.774.048,00 2.036.035,00 14.257.465,00 3.775.899,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 34.096.539,00 43.602.194,00 44.922.337,00 142.217.469,00 139.819.625,00
Türev Araçlar 2.148.922,00 14.439.277,00 25.115.591,00 26.061.242,00 4.387.466,00
Stoklar 138.322.794,00 131.205.701,00 165.345.912,00 200.376.066,00 284.075.323,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 116.007.264,00 109.016.286,00 78.971.071,00 83.661.745,00 68.121.888,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 37.623.113,00 41.477.215,00 38.625.838,00 37.812.333,00 39.110.786,00
Diğer Dönen Varlıklar 73.474.659,00 67.329.755,00 67.052.480,00 65.346.264,00 90.292.154,00
ARA TOPLAM 3.463.783.514,00 3.488.467.621,00 3.435.221.685,00 2.995.367.068,00 2.683.960.904,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 6.038.910.791,00 6.123.288.640,00 5.937.452.869,00 5.932.620.036,00 5.817.161.144,00
- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 412.408,00 412.408,00 412.408,00 412.408,00 412.408,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 5.655.050.521,00 5.846.382.430,00 5.677.265.942,00 5.666.844.809,00 5.499.257.130,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 56.006.362,00 48.730.391,00 37.851.012,00 28.442.732,00 31.041.454,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 115.884.555,00 122.163.357,00 110.069.276,00 106.445.526,00 99.461.368,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 115.884.555,00 122.163.357,00 110.069.276,00 106.445.526,00 99.461.368,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 2.289.464,00 3.560.067,00 5.361.319,00 2.986.950,00 6.722.646,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 185.220.021,00 88.187.498,00 79.736.888,00 95.665.779,00 155.505.193,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 9.502.694.305,00 9.611.756.261,00 9.372.674.554,00 8.927.987.104,00 8.501.122.048,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 3.297.663.524,00 3.312.511.612,00 3.247.829.410,00 3.308.875.748,00 2.944.410.410,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 729.108.168,00 469.322.697,00 639.539.641,00 868.602.819,00 797.278.455,00
- Banka Kredileri 728.277.260,00 467.753.469,00 636.694.033,00 854.779.753,00 785.721.878,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 1.296.349.559,00 1.691.907.613,00 1.501.621.218,00 1.336.833.352,00 1.209.694.952,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 3.396.047,00 3.473.817,00 1.345.775,00 3.136.686,00 3.033.070,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 779.913.222,00 694.677.760,00 720.040.574,00 636.966.608,00 599.548.139,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 35.657.639,00 38.584.973,00 20.875.192,00 19.415.048,00 17.177.126,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 744.255.583,00 656.092.787,00 699.165.382,00 617.551.560,00 582.371.013,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 8.597.007,00 8.416.263,00 7.929.647,00 8.063.983,00 8.800.399,00
Diğer Borçlar 197.359.546,00 48.360.974,00 31.264.099,00 29.831.333,00 36.700.505,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 272.784,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 197.359.546,00 48.360.974,00 31.264.099,00 29.831.333,00 36.427.721,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 183.176.286,00 294.403.655,00 218.317.723,00 185.124.985,00 167.942.891,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 23.855.979,00 10.948.730,00 24.492.260,00 5.454.924,00 5.136.526,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 980.104,00 827.943,00 1.051.434,00 880.636,00 777.554,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 22.875.875,00 10.120.787,00 23.440.826,00 4.574.288,00 4.358.972,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 7.406.200,00 7.473.520,00 5.482.392,00 9.665.386,00 5.985.809,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.579.686.598,00 1.524.639.504,00 1.834.042.656,00 1.645.886.300,00 1.737.750.673,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 909.684.729,00 980.935.620,00 1.307.553.370,00 1.127.799.042,00 1.168.440.696,00
Banka Kredileri 834.709.520,00 927.769.212,00 1.251.672.994,00 1.087.876.700,00 1.133.695.421,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 74.975.209,00 53.166.408,00 55.880.376,00 39.922.342,00 34.745.275,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 9.346.433,00 8.007.546,00 6.860.810,00 6.464.634,00 4.715.939,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 9.346.433,00 8.007.546,00 6.860.810,00 6.464.634,00 4.715.939,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 588.434.184,00 503.163.005,00 485.417.476,00 473.612.624,00 516.631.304,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 4.877.350.122,00 4.837.151.116,00 5.081.872.066,00 4.954.762.048,00 4.682.161.083,00
Ö Z K A Y N A K L A R 4.625.344.183,00 4.774.605.145,00 4.290.802.488,00 3.973.225.056,00 3.818.960.965,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 4.219.185.456,00 4.316.052.373,00 3.909.522.853,00 3.611.894.296,00 3.490.445.114,00
Ödenmiş Sermaye 613.169.118,00 613.169.118,00 613.169.118,00 613.169.118,00 613.169.118,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 247.403.635,00 247.403.635,00 247.403.635,00 247.403.635,00 247.403.635,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 2.196.268.403,00 2.214.467.730,00 2.230.485.381,00 2.250.136.917,00 2.263.711.269,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 2.196.268.403,00 2.214.467.730,00 2.230.485.381,00 2.250.136.917,00 2.263.711.269,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 145.139,00 793.476,00 793.476,00 793.476,00 793.476,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 493.973.142,00 704.764.661,00 431.391.116,00 281.678.665,00 234.620.434,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 520.339.505,00 733.045.339,00 458.791.502,00 303.976.126,00 248.243.241,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -26.366.363,00 -28.280.678,00 -27.400.386,00 -22.297.461,00 -13.622.807,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 68.742.954,00 68.742.954,00 68.742.954,00 68.742.954,00 64.980.588,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 129.592.233,00 112.041.243,00 96.023.592,00 76.372.056,00 -262.622.830,00
Net Dönem Karı/Zararı 470.035.971,00 355.463.032,00 222.307.057,00 74.390.951,00 329.182.900,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 406.158.727,00 458.552.772,00 381.279.635,00 361.330.760,00 328.515.851,00
TOPLAM KAYNAKLAR 9.502.694.305,00 9.611.756.261,00 9.372.674.554,00 8.927.987.104,00 8.501.122.048,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi