Geri Dön

Yatırım ve Foreks Haberleri

Aksa Enerji Cuma günü 2021 yılına ilişkin beklentilerini yayınladı. Buna göre 2021 yılında 1,76 milyar TL FAVÖK (2020: 1,50 milyar TL) yaratmayı bekleyen Şirket, bu hedefine 7,75 milyar TL ciro hedefi ile ulaşmayı planlıyor (2020: 7,23 milyar TL). Şirket, Türkiye operasyonlarının 2021 yılında cirodaki payının %73, FAVÖK'te ise %27 olmasını bekliyor. Bu beklentiler Türkiye FAVÖK'ünün %60 artış ile 476 milyon TL'ye ulaşacağına işaret ediyor. Yönetimin bu beklentileri için kullandığı varsayımlar Bolu Göynük linyit santrali için EUAŞ alım fiyatı ortalama 420 TL/MWh olması ve spot elektrik fiyatlarının 2020'ye göre ortalamada %7 artış ile 300 TL/MWh olmasını içeriyor. Yatırım bütçesi Özbekistan'da yapımı başlayacak 740MW'lık doğal gaz santrali nedeniyle 1,57 milyar TL olarak belirlenmiş (2020: 255 milyon TL). Şirket bu projenin gelecekten yapmasını bekledikleri ek katkı ile ilgili detay paylaşmadı. Yönetim 2020 sonuçları ile ilgili düzenlediği telekonferansta 2021 beklentilerinin temkinli tahminler üzerinden oluşturulduğunu ifade etti. 

BOTAŞ elektrik üretim santrallerinin kullandığı doğal gaza %30, konutta kullanılan doğalgaza %9 ve sanayide kullanılan doğalgaza %14 zam yaptı. Sene başından bu yana doğalgaz fiyatında görülen artış sırasıyla %123, %19 ve %62 oldu. EPDK da konutta ve sanayide kullanılan elektriğe sırasıyla %13 ve %19 zam yaptı. Konut ve sanayi tarafında tüketicilerin sene başından bu yana elektrik maliyet artışı sırasıyla %40 ve %54 oldu. Bu zamlardan kaynaklanacak etkiyi en yüksek hissedeceğini tahmin ettiğimiz şirketleri aşağıda bulabilirsiniz.

 

Elektrik üreticilerinin kullandığı doğalgazda yapılan %30'luk fiyat artışı doğalgaz çevrim santrallerinin toplam portföy içerisindeki payının yüksek olmasından Akenerji'nin marjları açısından olumsuz olabileceğini değerlendiriyoruz. Aksa Enerji'de ise yıllık faaliyet karının yaklaşık üçte ikisinin Afrika'daki operasyonlarından sağlanması dolayısıyla etki sınırlı olacaktır. Türkiye'de bulunan ve aktif olarak çalışan doğalgaz çevrim santrallerinin Zorlu Enerji'nin toplam kurulu gücü içerisindeki payının sadece %1 civarında olmasından kaynaklı olarak olumsuz etkinin sınırlı olması beklenebilir.  Ayrıca, maliyet artışlarından dolayı spot elektrik fiyatlarındaki artış söz konusu marj baskısını bir miktar telafi edebilir.

 

Enka İnşaat'ın Türkiye'de kurulu 4bin MW kapasiteli doğalgaz çevrim santralleri dolayısıyla söz konusu doğalgaz maliyet artışından olumsuz etkilenmesi beklenebilir. Ayrıca, Şirket'in 2018 sonundan itibaren al ya da öde kapsamındaki satışlarının sona erecek olması da enerji segmenti karlılığını baskılayacak bir diğer unsur olarak ön plana çıkacaktır.

 

Doğalgaz fiyat zammı Şişe Cam grup şirketlerinin karlılığını da olumsuz etkileyebilir. Zamlar sonrasında  cam üreticisi Anadolu Cam ve Trakya Cam Türkiye operasyonlarının doğalgaz maliyetlerinde %14'lük zamla karşı karşıya kalırken bir doğalgaz çevrim santraline sahip olan Soda Sanayi için maliyet artışı %30 olmaktadır (şirket üretimde girdi olarak kullandığı buharı iki kaynaktan elde etmektedir: doğalgaz çevrim santralindeki elektrik üretimi sürecinde yan ürün olarak ve kömürle çalıştırılan buhar kazanından).  Ancak doğalgaz çevrim santrallerinde kullanılan doğalgaz fiyatı geçtiğimiz ay Dolar'a fikslenmiş olduğundan, burada sözkonusu olan zammın Dolar/TL paritesinden kaynaklanmış olduğunu hatırlatırız.  Kabaca, doğalgaz maliyetlerinde ortaya çıkacak %10'luk bir artışın Şişe Cam'ın FAVÖK marjında yıllık olarak yarım puanlık bir olumsuz etki yaratacağı söylenebilir.

 

Çimento şirketleri elektrik tüketimi yoğun (toplam maliyetlerin %20-25'i elektrik) olan sektördür. Elektriğe yapılan %19'luk zam diğer değişkenlerin sabit kalması kaydıyla, çimento şirketlerinin FAVÖK marjını yaklaşık 2 puan düşüreceğini hesaplıyoruz.

 


Aksa Enerji, 2Ç17'de 5 milyon TL net zarar açıkladı. Ortalama piyasa beklentisi 23 milyon TL net kar, bizim beklentimiz 61 milyon TL net kardı. Net karın beklentilerimizin altında kalmasında en önemli etken, tahminlerimizin üzerinde gelen net finansal giderdi. Öte yandan, şirketin 2Ç17 FAVÖK'ü (94 milyon TL) hem bizim beklentimiz (104 milyon TL) hem de piyasa beklentisinin (107 milyon TL) altında gerçekleşti. Şirket hisseleri son 3 ayda BIST-100 Getiri Endeksi'nin %8 üzerinde performans gösterdi. 2Ç17 sonuçlarının hisse performansına ilk etkisinin olumsuz olabileceğini değerlendiriyoruz. Şirketin 2Ç17 sonuçları ile ilgili saat 16:00'da düzenleyeceği tele-konferansta faaliyetlerle (özellikle Afrika operasyonları) ve 2Ç17 sonuçları sonrası güncellenmiş 2017 beklentileriyle ile ilgili daha detaylı bilgi sahibi olacağız.  

​Aksa Enerji Gana ile yapmış olduğu garantili elektrik satış sözleşmesini 5 seneden 6,5 seneye uzattığını açıkladı. Kurulu güç ise, tek fazda 370MW olmak yerine, ilk fazı 250MW, ikinci fazı ise 120MW olarak iki faza ayrıldı. Aksa Enerji karar vermesi durumunda, ikinci fazı ilk fazdan en erken 1 sene sonra devreye sokabilecek. Bu süre içerisinde, Şirket hem Gana hem de diğer mevcut ve potansiyel ülkelerdeki iş fırsatlarını değerlendirmeye alacağını açıkladı. Ayrıca Şirket devreye alınan yeni motorlar ile üretimin hâlihazırda 140MW seviyesinde olduğunu ve 10 Nisan ile başlayan haftada santraldeki üretimin 192,5MW seviyesine ulaşacağını açıkladı. Değişikliğin Şirketin Afrika operasyonlarından elde etmesi beklenen nakit akışıyla ilgili belirsizlik algısını artırdığı için, ilk etapta hisse performansı için olumsuz olabileceğini değerlendiriyoruz. 

​Borsa Istanbul Aksa Enerji'nin 2016 finansalları itibarıyla sermayesinin %50'sinden daha fazlasını kaybetmiş olması sebebiyle, Kotasyon Yönergesinin 35.maddesi uyarınca uyarılmasına karar verdi. Şirket ise bugün yaptığı KAP açıklamasında, BIST açıklamasının prosedürel olduğunu ve Aksa Enerji'nin yapılan santral satışlarının finansallara yansıması ile beraber özsermaye açısından önemli bir iyileşme sağlayacağını belirtti. Ek olarak, Gana Santrali'nde üretimin önümüzdeki günlerde, Madagaskar santralinin Temmuz ayı sonunda ve Mali santralinin de Haziran ayı sonunda devreye girmesinin planlandığı açıklandı. Haberi Aksa Enerji açısından nötr olarak değerlendiriyoruz.

Aksa Göynük Termik Santrali Yardımcı Kaynak GES projesi ile ilgili ÇED süreci başladı
Aksa Göynük Termik Santrali Yardımcı Kaynak GES projesi ile ilgili ÇED süreci başladı.

Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğünün  internet sitesinde konu ile ilgili yapılan açıklamada şu bilgiler  verildi:

"BOLU il GÖYNÜK, ilce HİMMETOĞLU KÖYÜ, H25-A3, H25-B4, H25-B3, H25-C1,
H25-D2 NOLU PAFTALAR mevkiinde AKSA GÖYNÜK ENERJİ ÜRETİM A.Ş.  tarafından yapılması planlanan AKSA GÖYNÜK TERMİK SANTRALİ YARDIMCI
KAYNAK GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ (38 MWP / 35 MWE) projesi ile ilgili  olarak Bakanlığımıza sunulan ÇED Başvuru Dosyası Çevresel Etki
Değerlendirmesi Yönetmeliği'nin 8. maddesi doğrultusunda incelenmiş ve  başvurunun ÇED Genel Formatına uygun hazırlandığı anlaşılmış olup,  projeye ilişkin ÇED Süreci başlatılmıştır. Çevresel Etki
Değerlendirmesi süreci tamamlanana kadar, süreç ile ilgili her türlü  bilgiler ve projeye ilişkin görüş, soru ve öneriler BOLU Valiliğine
(Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) veya Çevre ve Şehircilik
Bakanlığına gönderilebilir."

    Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
    http://www.foreks.com
    http://twitter.com/ForeksTurkey 
ANALİZ-BIST100, BIST30 ve Hisse Senetleri Teknik Analizi(Ziraat Yatırım)
Ziraat Yatırım Menkul Değerler Tarafından Hazırlanan Teknik
Analiz Bülteni:

"Günlük Teknik Öneri Listesi

AKSEN,ECILC,SISE

BIST100: Cuma günü %0,10 oranında prim yapan endeks günü 1.419  seviyesinden kapattı. Düşüş kanalı içerisinde hareketini sürdüren  endekste kısa vadeli grafiklerde kısmi uyumsuzluklar gözlense de genel  olarak net bir toparlanma gözlenmiyor. Bu kapsamda, kanal üst bandının  da geçtiği 1.427 civarındaki direnç kırılmadıkça endekste satış  baskısı sürebilir ve 1.410 ilk etapta test edilebilir. Olası  düşüşlerde bu seviyeden tepki görülmemesi durumunda 1.397 bir sonraki  hedef olarak izlenebilir. Endeksin güne ise satıcılı bir görüntü ile  başlamasını bekliyoruz.

BIST-30 Ekim Kontratı

BIST-30 Ekim Kontratı: Kısa vadeli düşüş kanalı içerisinde hareket  eden kontratta 1.546 direnci önemli. Kısa vadeli göstergelerde kısmi  pozitif uyumsuzluklar gözlense de genel olarak net bir toparlanma  işareti gözlenmiyor. Bu kapsamda, kontratın 1.546 direncinin altında  kalarak düşüş eğilimi sürdürebileceğini düşünüyoruz. Olası düşüşlerde
1.526 desteğinin kırılması durumunda 1.516 yakın hedef olarak  izlenebilir. Ana destek ise 1.505 seviyesinde."

Analizin tamamı için:

http://lb.ziraatyatirim.com.tr/eu/c/tq/7B71EB2231544ADDBEA1EAC7EB69A285/85900da7c745fc0327d585a12382f04b/?i=298b8c88a9c9a6f658b7d70f9b899aaeac52ff52f7d8295ff686dd0566d961977b209de5532a807745ae55051f5757ca19f24ba67bc5db0a082f5addad9c9e168c0cd966c2acbf9591dedb2299a612d3cf047bf3cf2a7e06e6b9aeb293c9101467e1326a12f71988

                           *******

    Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı  sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri  tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer  alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize  uygun sonuçlar doğurmayabilir.

                           *******

    Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
    http://www.foreks.com
    http://twitter.com/ForeksTurkey

ANALİZ-BIST100 ve VİOP Teknik Analizi(Vakıf Yatırım)
Vakıf Yatırım Tarafından Hazırlanan Teknik Analiz:

"Teknik Görünümü Güçlü Hisseler: ARCLK,AKSEN,TUPRS,YKBNK,TAVHL,PGSUS

BIST-100

BIST-100 endeksinin güne yatay seyirle başlamasını bekliyoruz. Kısa  vadede önemli destek seviyelerinin altına gerileyen endekste, açılış  sonrasında tepki alımları izlenebilir. Bu aşamada 1,425-1,445 direnç  seviyeleri olarak takip edilmelidir. 1,412-1,400 ise destek seviyeleri  olarak takip edilebilir.

VİOP 30 Ekim Vade

Kontratta satıcılı seyir dün de devam etti. Aşağı yönlü hareketin  devam etmesi halinde 1.530 ilk destek, 1.520 ise kanal desteği olarak  izlenebilir. 1.520 altına olası hareketlerde satışlar 1.500 desteğine  doğru ivme kazanabilir. Yukarıda ise 1.550 ve 1.575 dirençlerini takip  ediyor olacağız."

Tamamı için:

https://www.vkyanaliz.com/Files/docs/teknik-strateji-bulteni-1631859334.pdf

                           ******

    Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı  sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri  tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer  alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize  uygun sonuçlar doğurmayabilir.

                           *******    Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
    http://www.foreks.com
    http://twitter.com/ForeksTurkey 
ANALİZ-BIST100 ve VİOP Teknik Analizi(Vakıf Yatırım)
Vakıf Yatırım Tarafından Hazırlanan Teknik Analiz:

"Teknik Görünümü Güçlü Hisseler

AKSEN,ALARK,AYGAZ,DEVA,KORDS,VESBE

BIST-100

BIST-100 endeksinin güne tepki alımlarıyla başlamasını bekliyoruz.
Kısa vadeli teknik görünüm zayıf olan endekste 1,400 ana destek olarak  takip edilebilir. 1,430-1,445 seviyeleri direnç haline gelirken 1,445  direnci aşılmadıkça risk artırmayı önermiyoruz. Yatırımcılara  özellikle orta vadeli pozisyon almak için 1,400'e doğru gerilemeleri  kademeli alım fırsatı olarak değerlendirmelerini öneririz. Enerji,  rafineri sektörleri tüm dünyada olduğu gibi pozitif ayrışabilir.

Dolar/TL

Küresel piyasalar açısından haftanın en önemli verisi olarak görülen
ABD TÜFE beklentilere paralel %5.3 düzeyinde gerçekleşirken, çekirdek
TÜFE beklentilerin bir miktar altında kaldı. Verinin ardından dolar  endeksinde hafif aşağı yönlü bir hareket görülürken, bu hareketin  kalıcı olmadığı ve endeksin gücünü koruduğu görülüyor. Bununla beraber  başta Çin olmak üzere ekonomilerde görülen yavaşlama emareleri  piyasalarda risk iştahını düşürüyor. ABD hisse endeksleri kritik  ortalamalara yaklaşırken, satışların derinleşmesi halinde yatırımcılar  güvenli liman algısıyla dolara yönelebilir. Dolayısıyla tapering  gündeminin hala masada olduğu kritik FED toplantısı öncesi, gelişmekte  olan ülke para birimlerinde yukarı riskin devam ettiğini düşünüyoruz.
Dolar/TL kurunda 8.55 seviyesini önemli direnç olarak izlemeye devam  ediyoruz. 8.40-8.35 kısa vadede ilk destek seviyeleri iken, 8.30-8.27  bölgesi ise ana destek olarak korunuyor. Önümüzdeki dönemde küresel  piyasalardaki fiyatlamanın yanı sıra, içeride TCMB'nin para politikası  adımları da TL'nin seyrinde belirleyici olacaktır.

Ons Altın

ABD'de açıklanan TÜFE verisinin ardından faizlerde gerçekleşen aşağı  yönlü hareket değerli metalleri desteklerken, ons altında alımların  yine kalıcı olmadığını görüyoruz. Geçen hafta içinde 1.780 bölgesine  kadar gerileyen ons altında bu bölgeyi ana destek olarak takip  ediyoruz. Yukarıda ise 1.815 ve 1.833 önemli direnç seviyeleri olarak  öne çıkıyor. Olası yukarı yönlü hareketlerde ana direnç olarak  izlediğimiz seviye ise 1.850 iken, bu seviye aşılmadıkça yükselişlerin  satış fırsatı olacağını düşünüyoruz."

Analizin tamamı için:

http://vkyanaliz.com/Files/docs/teknik-strateji-bulteni-1631772362.pdf

                           *******

    Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı  sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri  tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer  alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize  uygun sonuçlar doğurmayabilir.

                           *******

    Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
    http://www.foreks.com
    http://twitter.com/ForeksTurkey 
ANALİZ-BIST100 ve VİOP Teknik Analizi(Vakıf Yatırım)
Vakıf Yatırım Tarafından Hazırlanan Teknik Analiz:

"Teknik Görünümü Güçlü Hisseler

AKSEN,ALARK,MAVI,PARSN,TUPRS,SOKM


BIST-100

BIST-100 endeksinin yatay başlangıç yapmasını bekliyoruz. Kısa vadede  sert dalgalanan endekste, 1,445-1,458 ve 1,465 direnç, 1,425-1,400 ise  destek seviyeleri olarak takip edilebilir. Kısa vadeli teknik görünüm  halen zayıf, bu nedenle 1,445 üzerinde yeniden kapanış görmedikçe risk  artırmayı doğru bulmuyoruz, mevcut pozisyonlar için ise 1,425 seviyesi  zarar-kes seviyesi olarak izlenebilir.

Dolar/TL

Küresel piyasalar açısından haftanın en önemli verisi olarak görülen
ABD TÜFE verisi dün açıklandı. Yıllık TÜFE beklentilere paralel %5.3  düzeyinde gerçekleşirken, çekirdek TÜFE beklentilerin bir miktar  altında kaldı. Verinin ardından dolar endeksinde hafif aşağı yönlü bir  hareket görülürken, bu hareketin kalıcı olmadığı ve gün içinde  endeksin tekrar gücünü koruduğu görüldü. Dolayısıyla gelişmekte olan  ülke para birimlerinde net bir rahatlama görmedik ve kurlarda yukarı  riskin bu anlamda devam ettiğini düşünüyoruz. Dolar/TL kurunda 8.55  seviyesini önemli direnç olarak izlemeye devam ediyoruz. 8.40-8.35  kısa vadede ilk destek seviyeleri iken, 8.30-8.27 bölgesi ise ana  destek olarak korunuyor. Önümüzdeki dönemde küresel piyasalardaki  fiyatlamanın yanı sıra, içeride TCMB’nin para politikası adımları da
TL’nin seyrinde belirleyici olacaktır.

Ons Altın

ABD’de açıklanan TÜFE verisinin ardından faizlerde gerçekleşen aşağı  yönlü hareket dün değerli metalleri destekledi. Geçen hafta içinde
1.780 bölgesine kadar gerileyen ons altında bu bölgeyi ana destek  olarak takip ediyoruz. Yukarıda ise 1.815 ve 1.833 önemli direnç  seviyeleri olarak öne çıkıyor. Olası yukarı yönlü hareketlerde ana  direnç olarak izlediğimiz seviye ise 1.850 iken, bu seviye aşılmadıkça  yükselişlerin satış fırsatı olacağını düşünüyoruz."


Analizin tamamı için:

http://vkyanaliz.com/Files/docs/teknik-strateji-bulteni-1631686047.pdf

                           ******

    Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı  sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri  tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer  alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize  uygun sonuçlar doğurmayabilir...

                           *******

    Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
    http://www.foreks.com
    http://twitter.com/ForeksTurkey