Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Akbank Direkt İnternet ile hisse senedi hesabınızı kolayca açın, borsanın hızını kaçırmayın!

Temel Veriler

Beta 0,73
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 24,26
BIST-100'deki Ağırlığı 0,00
F/K Oranı -1,07
Piyasa Değ. / Defter Değ. 0,65
Dibe Uzaklık 48,26
Piyasa Değeri (USD) 65.507.043,24
Piyasa Değeri (TL) 233.680.000,00
Özsermaye (TL) 359.938.656,00
Sermaye (TL) 184.000.000,00
Net Kar (TL) -217.400.218,00
 
Konu Açıklama
BIST Kodu AKFGY
Sektör Gayrimenkul yatırım ortaklığı
Adres
Telefon 0212 371 87 00
Faks 0212 371 87 00
Web http://www.akfengyo.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş. 2.612.649,65 1,42
AKINISI MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 345.963,76 0,19
Hamdi Akın 64.882.482,45 35,26
Toplam 67.841.095,86 36,87
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Akfen Gayrimenkul Ticareti ve İnşaat A.Ş. 121.000.000,00 100,00
Akfen Karaköy Gayrimenkul Yatırımları ve İnşaat A.Ş. 24.079.312,00 69,99
Hotel Development Investment BV 8.510.640,00 100,00
Russian Hotel Investment BV 17.101,00 95,00
Russian Property Investment BV 6.906.859,00 95,15
Tarih Açıklama Katsayı
Gelir Tablosu 2016-12 2016-9 2016-6 2016-3 2015-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 54.180.018,00 41.367.414,00 26.136.874,00 12.608.191,00 53.979.617,00
Satışların Maliyeti (-) -9.503.784,00 -6.359.983,00 -4.193.326,00 -1.995.278,00 -7.468.913,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 44.676.234,00 35.007.431,00 21.943.548,00 10.612.913,00 46.510.704,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 44.676.234,00 35.007.431,00 21.943.548,00 10.612.913,00 46.510.704,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -7.581.012,00 -6.169.192,00 -4.276.951,00 -1.823.314,00 -6.921.242,00
Pazarlama Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 143.255,00 114.734,00 84.886,00 28.557,00 424.266,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -239.363.937,00 -2.006.114,00 -1.115.180,00 -96.907,00 -154.530,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI -202.125.460,00 26.946.859,00 16.636.303,00 8.721.249,00 52.739.226,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI -202.125.460,00 26.946.859,00 16.636.303,00 8.721.249,00 52.739.226,00
Finansman Gelirleri 42.743.099,00 22.151.723,00 18.863.458,00 0,00 0,00
Finansman Giderleri (-) -123.600.099,00 -58.135.167,00 -23.704.325,00 -13.906.099,00 -167.090.724,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -282.982.460,00 -9.036.585,00 11.795.436,00 1.507.750,00 -57.151.268,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 10.840.344,00 -5.971.362,00 -5.649.129,00 -3.229.698,00 3.250.599,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -1.013.071,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 11.853.415,00 -5.971.362,00 -5.649.129,00 -3.229.698,00 3.250.599,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -272.142.116,00 -15.007.947,00 6.146.307,00 -1.721.948,00 -53.900.669,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -272.142.116,00 -15.007.947,00 6.146.307,00 -1.721.948,00 -53.900.669,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 -1.721.948,00 -53.900.669,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar -15.233.209,00 -1.365.975,00 23.584,00 -317.986,00 -6.917.590,00
- Ana Ortaklık Payları -256.908.907,00 -13.641.972,00 6.122.723,00 -1.403.962,00 -46.983.079,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 -0,01 -0,26
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 -0,01 -0,26
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 -0,07 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 32.169.637,00 18.670.097,00 13.582.915,00 5.084.192,00 -3.373.143,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 32.169.637,00 18.670.097,00 13.582.915,00 5.084.192,00 -3.373.143,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 32.169.637,00 18.670.097,00 13.582.915,00 5.084.192,00 -3.373.143,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 3.362.244,00 -57.273.812,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: -239.972.479,00 3.662.150,00 19.729.222,00 3.362.244,00 -57.273.812,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finansman gelirleri 0,00 0,00 0,00 6.692.600,00 57.200.230,00
Yatırım amaçlı gayrimenkul değer artışı, net 0,00 0,00 0,00 0,00 12.880.028,00
Bilanço Tablosu 2016-12 2016-9 2016-6 2016-3 2015-12
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 43.113.465,00 35.948.382,00 24.541.113,00 78.199.867,00 84.202.078,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 7.826.862,00 14.252.341,00 12.415.286,00 53.138.848,00 63.902.637,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 26.677.217,00 18.176.521,00 8.820.914,00 20.465.029,00 17.179.374,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 7.414.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 19.263.217,00 18.176.521,00 8.820.914,00 20.465.029,00 17.179.374,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 139.311,00 148.702,00 26.621,00 50.291,00 147.465,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 139.311,00 148.702,00 26.621,00 50.291,00 147.465,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 1.964.941,00 2.607.925,00 2.082.705,00 3.203.203,00 1.413.980,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 6.505.134,00 762.893,00 1.195.587,00 1.342.496,00 1.558.622,00
ARA TOPLAM 43.113.465,00 35.948.382,00 24.541.113,00 78.199.867,00 84.202.078,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 1.454.904.927,00 1.616.183.065,00 1.596.035.029,00 1.520.337.936,00 1.501.655.879,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 1.337.993.612,00 1.494.875.331,00 1.477.605.316,00 1.449.368.156,00 1.428.360.875,00
Maddi Duran Varlıklar 144.110,00 138.202,00 146.066,00 151.756,00 134.379,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 51.347,00 52.700,00 54.052,00 55.390,00 53.318,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 51.347,00 52.700,00 54.052,00 55.390,00 53.318,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 3.755.023,00 3.278.864,00 3.104.624,00 3.480.395,00 5.745.079,00
Diğer Duran Varlıklar 29.919.270,00 36.977.208,00 37.685.341,00 37.464.606,00 37.291.467,00
TOPLAM VARLIKLAR 1.498.018.392,00 1.652.131.447,00 1.620.576.142,00 1.598.537.803,00 1.585.857.957,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 96.930.231,00 78.435.728,00 59.588.548,00 52.705.450,00 54.872.283,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 5.174.329,00 0,00 5.023.180,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 41.364.756,00 44.730.329,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 3.233.249,00 5.421.796,00 5.338.412,00 7.053.450,00 5.923.557,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 3.159.762,00 3.012.718,00 3.254.468,00 3.742.189,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 3.233.249,00 2.262.034,00 2.325.694,00 3.798.982,00 2.181.368,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Borçlar 7.640.731,00 1.697.068,00 1.344.920,00 1.446.088,00 2.490.694,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 7.640.731,00 1.697.068,00 1.344.920,00 1.446.088,00 2.490.694,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 0,00 4.004.131,00 2.545.208,00 1.274.069,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 259.691,00 492.405,00 466.975,00 443.952,00 450.977,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 259.691,00 492.405,00 466.975,00 443.952,00 450.977,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.557.016,00 1.496.220,00 1.264.951,00 1.123.135,00 1.276.726,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 840.292.897,00 766.862.307,00 737.151.846,00 738.363.583,00 726.879.148,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 754.455.292,00 693.798.045,00 665.263.496,00 669.095.406,00 659.286.603,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 109.136,00 108.661,00 100.704,00 98.424,00 80.773,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 109.136,00 108.661,00 100.704,00 98.424,00 80.773,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 52.453.383,00 69.335.254,00 68.267.219,00 65.469.067,00 63.911.239,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 3.503.562,00 3.620.347,00 3.520.427,00 3.700.686,00 3.600.533,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 937.223.128,00 845.298.035,00 796.740.394,00 0,00 0,00
Ö Z K A Y N A K L A R 560.795.264,00 806.833.412,00 823.835.748,00 807.468.770,00 804.106.526,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 544.559.122,00 777.546.534,00 793.159.311,00 777.133.903,00 773.453.673,00
Ödenmiş Sermaye 184.000.000,00 184.000.000,00 184.000.000,00 184.000.000,00 184.000.000,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 53.748.727,00 53.748.727,00 53.748.727,00 0,00 0,00
Sermaye Düzeltme Farkları 317.344,00 317.344,00 317.344,00 317.344,00 317.344,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 58.880.000,00 58.880.000,00 58.880.000,00 58.880.000,00 58.880.000,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -40.656.244,00 -53.339.286,00 -58.426.468,00 -66.925.191,00 -72.009.383,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları -40.656.244,00 -53.339.286,00 -58.426.468,00 -66.925.191,00 -72.009.383,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 4.147,00 4.147,00 4.147,00 4.147,00 4.147,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 548.512.838,00 548.512.838,00 548.512.838,00 548.512.838,00 595.495.917,00
Net Dönem Karı/Zararı -256.908.907,00 -13.641.972,00 6.122.723,00 -1.403.962,00 -46.983.079,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 16.236.142,00 29.286.878,00 30.676.437,00 30.334.867,00 30.652.853,00
TOPLAM KAYNAKLAR 1.498.018.392,00 1.652.131.447,00 1.620.576.142,00 1.598.537.803,00 1.585.857.957,00
Ortak kontrol altında işletme birleşmeleri etkisi 0,00 0,00 0,00 53.748.727,00 53.748.727,00