Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu AKFGY
Sektör Gayrimenkul yatırım ortaklığı
Adres LEVENT LOFT BÜYÜKDERE CADDESİ NO:201 C BLOK KAT:8 DAİRE:151 34394 LEVENT İSTANBUL
Telefon 0212 371 87 00
Faks 0212 371 87 00
Web http://www.akfengyo.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Hamdi Akın 93.593.664,00 38,51
AKFEN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 104.654.831,00 43,06
DİĞER 44.817.701,00 18,43
Toplam 243.066.196,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Akfen Gayrimenkul Ticareti ve İnşaat A.Ş. 200.000.000,00 100,00
Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş. ve Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Adi Ortaklığı 9.900,00 99,00
Akfen Karaköy Gayrimenkul Yatırımları ve İnşaat A.Ş. 24.079.312,00 69,99
Hotel Development Investment BV 8.510.640,00 100,00
Russian Hotel Investment BV 32.690.666,00 97,72
Russian Property Investment BV 6.906.859,00 95,15
Tarih Açıklama Katsayı
03.08.2021 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,86
Gelir Tablosu 2021-6 2021-3 2020-12 2020-9 2020-6
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 57.788.922,00 26.646.019,00 65.088.643,00 43.138.946,00 23.991.963,00
Satışların Maliyeti (-) -6.447.049,00 -3.004.599,00 -9.082.754,00 -6.828.850,00 -4.737.405,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 51.341.873,00 23.641.420,00 56.005.889,00 36.310.096,00 19.254.558,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 51.341.873,00 23.641.420,00 56.005.889,00 36.310.096,00 19.254.558,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -5.533.522,00 -2.703.506,00 -8.638.691,00 -6.551.908,00 -4.649.949,00
Pazarlama Giderleri (-) -1.111,00 0,00 -73.135,00 -70.867,00 -53.324,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 4.112.133,00 4.094.799,00 266.967.412,00 860.059,00 780.288,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -892.821,00 -58.631,00 -977.003,00 -567.572,00 -109.335,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 49.026.552,00 24.974.082,00 313.284.472,00 29.979.808,00 15.222.238,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 125.182.617,00 125.182.617,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 174.209.169,00 150.156.699,00 313.284.472,00 29.979.808,00 15.222.238,00
Finansman Gelirleri 83.341.777,00 48.362.508,00 3.902.784,00 2.797.442,00 1.751.107,00
Finansman Giderleri (-) -223.623.059,00 -128.727.888,00 -528.083.247,00 -509.828.913,00 -229.238.106,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 33.927.887,00 69.791.319,00 -210.895.991,00 -477.051.663,00 -212.264.761,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 23.439.037,00 -12.006.147,00 -29.399.740,00 23.147.000,00 8.832.689,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -3.323.774,00 -914.818,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 26.762.811,00 -11.091.329,00 -29.399.740,00 23.147.000,00 8.832.689,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 57.366.924,00 57.785.172,00 -240.295.731,00 -453.904.663,00 -203.432.072,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 57.366.924,00 57.785.172,00 -240.295.731,00 -453.904.663,00 -203.432.072,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar -2.308.510,00 -1.358.429,00 128.995,00 -5.773.312,00 -2.653.678,00
- Ana Ortaklık Payları 59.675.434,00 59.143.601,00 -240.424.726,00 -448.131.351,00 -200.778.394,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,19 0,21 -0,85 -1,76 -0,76
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 37.360.322,00 17.065.122,00 -1.232.038,00 -4.677.440,00 -4.144.300,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 37.360.322,00 17.065.122,00 -1.232.038,00 -4.677.440,00 -4.144.300,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 37.360.322,00 17.065.122,00 -1.232.038,00 -4.677.440,00 -4.144.300,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 94.727.246,00 74.850.294,00 -241.527.769,00 -458.582.103,00 -207.576.372,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2021-6 2021-3 2020-12 2020-9 2020-6
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 75.020.832,00 60.561.548,00 38.211.623,00 65.681.686,00 50.622.492,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 28.541.692,00 17.138.993,00 9.887.439,00 31.864.670,00 26.766.332,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 4.358.742,00 5.989.082,00 4.532.991,00
Ticari Alacaklar 20.768.230,00 16.804.546,00 10.081.741,00 10.862.110,00 2.042.132,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 8.700,00 4.528.949,00 0,00 19.800,00 9.900,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 20.759.530,00 12.275.597,00 10.081.741,00 10.842.310,00 2.032.232,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 1.533.751,00 1.922.257,00 143.982,00 132.122,00 42.664,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.533.751,00 1.922.257,00 143.982,00 132.122,00 42.664,00
Türev Araçlar 8.723.928,00 6.134.860,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 1.236.366,00 1.232.413,00 1.236.291,00 1.445.004,00 1.443.322,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 2.379.763,00 3.244.687,00 1.357.209,00 2.366.213,00 2.581.594,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 11.837.102,00 14.083.792,00 11.146.219,00 13.022.485,00 13.213.457,00
ARA TOPLAM 75.020.832,00 60.561.548,00 38.211.623,00 65.681.686,00 50.622.492,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 3.678.174.830,00 3.599.231.801,00 2.865.753.016,00 2.596.995.749,00 2.567.647.257,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 66.029.700,00 66.029.700,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 3.390.149.790,00 3.333.739.055,00 2.697.724.614,00 2.429.291.966,00 2.426.135.271,00
Maddi Duran Varlıklar 5.925.370,00 6.539.647,00 396.703,00 120.831,00 94.556,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 37.853,00 37.927,00 36.527,00 36.502,00 37.380,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 37.853,00 37.927,00 36.527,00 36.502,00 37.380,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 27.127.300,00 25.767.525,00 23.289.384,00 25.321.655,00 17.046.284,00
Diğer Duran Varlıklar 41.594.166,00 43.343.990,00 10.560.324,00 9.910.010,00 9.412.557,00
TOPLAM VARLIKLAR 3.753.195.662,00 3.659.793.349,00 2.903.964.639,00 2.662.677.435,00 2.618.269.749,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 305.684.125,00 333.798.712,00 527.514.361,00 498.280.833,00 444.208.659,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 168.207.690,00 225.863.051,00 466.026.364,00 454.664.942,00 402.461.618,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 15.887.930,00 15.868.205,00 9.434.722,00 10.874.222,00 11.226.862,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 21.623.250,00 22.537.098,00 19.414.904,00 20.885.932,00 21.077.494,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 16.737.456,00 16.673.933,00 16.615.668,00 18.136.422,00 18.685.833,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 4.885.794,00 5.863.165,00 2.799.236,00 2.749.510,00 2.391.661,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Borçlar 87.050.483,00 65.607.222,00 33.931.584,00 3.681.840,00 5.182.660,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 83.642.151,00 33.620.845,00 31.571.903,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 3.408.332,00 31.986.377,00 2.359.681,00 3.681.840,00 5.182.660,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 25.824.765,00 18.547.353,00 7.812.610,00 18.718.014,00 15.194.871,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 2.606.914,00 909.946,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 371.023,00 334.042,00 328.899,00 330.105,00 292.016,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 371.023,00 334.042,00 328.899,00 330.105,00 292.016,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.921.341.243,00 1.819.701.295,00 1.658.495.276,00 1.663.434.983,00 1.422.093.740,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.697.438.613,00 1.557.940.060,00 1.451.107.683,00 1.506.871.670,00 1.259.784.760,00
Banka Kredileri 1.647.217.660,00 1.508.067.279,00 1.408.484.738,00 1.465.407.878,00 1.218.552.330,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 50.220.953,00 49.872.781,00 42.622.945,00 41.463.792,00 41.232.430,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 279.172,00 249.548,00 238.653,00 381.281,00 311.994,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 279.172,00 249.548,00 238.653,00 381.281,00 311.994,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 223.623.458,00 261.511.687,00 207.148.940,00 156.182.032,00 161.996.986,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 2.227.025.368,00 2.153.500.007,00 2.186.009.637,00 2.161.715.816,00 1.866.302.399,00
Ö Z K A Y N A K L A R 1.526.170.294,00 1.506.293.342,00 717.955.002,00 500.961.619,00 751.967.350,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.504.416.668,00 1.483.746.035,00 694.122.329,00 483.080.373,00 730.945.671,00
Ödenmiş Sermaye 344.646.332,00 344.646.332,00 184.000.000,00 184.000.000,00 184.000.000,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 53.748.727,00 53.748.727,00 53.748.727,00 53.748.727,00 53.748.727,00
Sermaye Düzeltme Farkları 317.344,00 317.344,00 317.344,00 317.344,00 317.344,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 601.729.745,00 601.729.745,00 58.880.000,00 58.880.000,00 58.880.000,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 63.077.853,00 42.939.053,00 25.946.994,00 22.550.712,00 23.063.053,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 63.077.853,00 42.939.053,00 25.946.994,00 22.550.712,00 23.063.053,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 4.147,00 4.147,00 9.996.116,00 9.996.116,00 9.996.116,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 381.217.086,00 381.217.086,00 590.947.065,00 590.947.065,00 590.947.065,00
Net Dönem Karı/Zararı 59.675.434,00 59.143.601,00 -240.424.726,00 -448.131.351,00 -200.778.394,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 21.753.626,00 22.547.307,00 23.832.673,00 17.881.246,00 21.021.679,00
TOPLAM KAYNAKLAR 3.753.195.662,00 3.659.793.349,00 2.903.964.639,00 2.662.677.435,00 2.618.269.749,00
İhraç Edilen Tahviller 0,00 0,00 237.392.730,00 228.041.791,00 219.150.290,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi