Geri Dön

AFYON | Afyon Cimento


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 1,03
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 48,60
BIST-100'deki Ağırlığı 0,15
F/K Oranı 5,56
Piyasa Değ. / Defter Değ. 1,39
Dibe Uzaklık 100,00
Piyasa Değeri (USD) 171.455.727,46
Piyasa Değeri (TL) 5.520.000.000,00
Özsermaye (TL) 3.971.219.274,00
Sermaye (TL) 400.000.000,00
Net Kar (TL) 992.471.887,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu AFYON
Sektör Çimento ve klinker üretimi
Adres Küçükbakkalköy Mahallesi Kayışdağı Caddesi No:1 Allianz Tower Kat: 23-24 34750 Ataşehir / İSTANBUL 
Telefon 0216 651 53 00
Faks 0216 651 14 15
Web www.afyoncimento.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A Ş 203.999.999,80 51,00
TOPLAM 400.000.000,00 100,00
DİĞER 196.000.000,20 49,00
Toplam 800.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
01.06.2023 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
31.03.2022 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
16.04.2020 Rüçhan Hakkı / Bölünme 2,76
22.06.2015 Rüçhan Hakkı / Bölünme 26,53
09.05.2011 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
30.04.2010 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
18.01.2010 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 25,00
29.05.2009 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
28.05.2008 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
14.05.2007 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
22.05.2006 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
31.05.2001 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
31.05.2000 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
31.05.1999 Nakit Temettü / Bölünme 1,11
29.05.1998 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
02.06.1997 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
Gelir Tablosu 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 2.602.800.710,00 1.494.818.570,00 897.590.042,00 397.524.140,00 1.326.625.936,00
Satışların Maliyeti (-) -1.977.730.535,00 -953.685.865,00 -577.416.834,00 -283.873.051,00 -974.889.866,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 625.070.175,00 541.132.705,00 320.173.208,00 113.651.089,00 351.736.070,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 625.070.175,00 541.132.705,00 320.173.208,00 113.651.089,00 351.736.070,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -77.813.005,00 -39.031.902,00 -20.722.681,00 -7.928.366,00 -15.969.381,00
Pazarlama Giderleri (-) -7.998.178,00 -4.295.479,00 -2.680.576,00 -1.744.241,00 -2.078.972,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 21.585.883,00 15.840.066,00 13.920.221,00 8.457.595,00 18.765.921,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -43.815.217,00 -24.417.810,00 -20.026.481,00 -6.580.791,00 -17.121.775,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 517.029.658,00 489.227.580,00 290.663.691,00 105.855.286,00 335.331.863,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 3.075,00 6.799,00 4.613,00 4.613,00 7.545.643,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 -8.541,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 517.032.733,00 489.234.379,00 290.668.304,00 105.859.899,00 342.868.965,00
Finansman Gelirleri 75.962.554,00 30.463.514,00 13.544.395,00 6.539.236,00 16.642.133,00
Finansman Giderleri (-) -36.520.393,00 -19.263.878,00 -14.851.923,00 -4.056.529,00 -42.892.603,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 344.897.144,00 500.434.015,00 289.360.776,00 108.342.606,00 316.618.495,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 647.574.743,00 -84.612.774,00 -36.643.239,00 755.501,00 -49.200.932,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -74.273.793,00 -84.820.764,00 -39.241.473,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 721.848.536,00 207.990,00 2.598.234,00 755.501,00 -49.200.932,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 992.471.887,00 415.821.241,00 252.717.537,00 109.098.107,00 267.417.563,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 992.471.887,00 415.821.241,00 252.717.537,00 109.098.107,00 267.417.563,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 992.471.887,00 415.821.241,00 252.717.537,00 109.098.107,00 267.417.563,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 2,48 1,04 0,63 0,27 0,67
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 3.021.513,00 -1.455.736,00 -1.533.598,00 -275.925,00 -8.519.354,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 4.028.684,00 -1.940.981,00 -1.916.998,00 -344.906,00 -10.649.193,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi -1.007.171,00 485.245,00 383.400,00 68.981,00 2.129.839,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -1.007.171,00 485.245,00 383.400,00 68.981,00 2.129.839,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 3.021.513,00 -1.455.736,00 -1.533.598,00 -275.925,00 -8.519.354,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 995.493.400,00 414.365.505,00 251.183.939,00 108.822.182,00 258.898.209,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 1.257.376.154,00 951.541.441,00 781.204.850,00 639.730.397,00 701.126.629,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 338.778.205,00 166.787.186,00 130.471.135,00 75.351.798,00 274.824.089,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 424.740.825,00 408.284.633,00 376.853.496,00 272.902.224,00 282.174.944,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 38.483.302,00 33.751.140,00 6.468.571,00 29.210.801,00 21.472.102,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 386.257.523,00 374.533.493,00 370.384.925,00 243.691.423,00 260.702.842,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 175.000.000,00 179.999.364,00 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 175.000.000,00 179.999.364,00 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 255.875.962,00 184.869.880,00 211.578.336,00 170.458.525,00 121.875.816,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 43.011.712,00 10.297.571,00 20.982.477,00 79.368.214,00 20.693.606,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 10.572.703,00 0,00 0,00 340.344,00 334.390,00
Diğer Dönen Varlıklar 9.394.944,00 1.301.004,00 1.317.603,00 1.307.489,00 1.221.981,00
ARA TOPLAM 1.257.374.351,00 951.539.638,00 781.203.047,00 639.728.594,00 701.124.826,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 1.803,00 1.803,00 1.803,00 1.803,00 1.803,00
DURAN VARLIKLAR 3.399.947.978,00 632.769.377,00 576.861.796,00 573.140.446,00 568.241.562,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 3.039.600.462,00 606.533.778,00 555.397.187,00 552.008.800,00 547.397.480,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 6.738.892,00 377.826,00 433.909,00 489.992,00 546.074,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-Bilgisayar Yazılımları 5.621.798,00 365.695,00 421.778,00 477.857,00 533.943,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.117.094,00 12.131,00 12.131,00 12.135,00 12.131,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 30.894.339,00 8.261.030,00 669.830,00 1.964.892,00 1.984.419,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 307.245.172,00 16.011.882,00 18.300.281,00 16.143.129,00 15.318.647,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 4.657.324.132,00 1.584.310.818,00 1.358.066.646,00 1.212.870.843,00 1.269.368.191,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 642.829.163,00 347.581.941,00 333.992.219,00 337.525.044,00 422.960.527,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 40.000.000,00 40.034.493,00 40.000.000,00 40.000.000,00 81.056.037,00
- Banka Kredileri 40.000.000,00 40.034.493,00 40.000.000,00 40.000.000,00 81.056.037,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 4.575.036,00 4.575.036,00 4.129.085,00 4.578.091,00 5.845.073,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 4.575.036,00 4.575.036,00 4.129.085,00 4.578.091,00 5.845.073,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 519.673.845,00 169.265.959,00 167.374.112,00 190.101.562,00 318.098.699,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 93.986.976,00 39.194,00 10.895.180,00 71.597,00 111.032.645,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 425.686.869,00 169.226.765,00 156.478.932,00 190.029.965,00 207.066.054,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 7.867.724,00 8.160.878,00 5.518.816,00 4.867.879,00 4.468.519,00
Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 80.000.000,00 0,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 80.000.000,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 3.104.353,00 3.580.901,00 4.465.910,00 4.070.094,00 4.806.761,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 45.789.141,00 27.175.312,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 7.060.629,00 9.039.103,00 6.714.663,00 6.861.050,00 2.864.800,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 7.060.629,00 9.039.103,00 6.714.663,00 6.861.050,00 2.864.800,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 60.547.576,00 67.136.430,00 78.614.321,00 7.046.368,00 5.820.638,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 43.275.695,00 94.788.528,00 45.315.644,00 38.948.773,00 38.832.820,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 21.627.700,00 20.954.801,00 22.712.848,00 16.430.915,00 16.101.239,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 21.627.700,00 20.954.801,00 22.712.848,00 16.430.915,00 16.101.239,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 21.647.995,00 19.024.317,00 22.602.796,00 22.517.858,00 22.731.581,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 16.430.801,00 15.470.076,00 19.025.591,00 18.917.688,00 19.108.446,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 5.217.194,00 3.554.241,00 3.577.205,00 3.600.170,00 3.623.135,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 686.104.858,00 442.370.469,00 379.307.863,00 376.473.817,00 461.793.347,00
Ö Z K A Y N A K L A R 3.971.219.274,00 1.141.940.349,00 978.758.783,00 836.397.026,00 807.574.844,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 3.971.219.274,00 1.141.940.349,00 978.758.783,00 836.397.026,00 807.574.844,00
Ödenmiş Sermaye 400.000.000,00 400.000.000,00 400.000.000,00 400.000.000,00 400.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 1.682.971.256,00 16.732.078,00 16.732.078,00 16.732.078,00 16.732.078,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 16.266.823,00 3.202.771,00 3.202.771,00 3.202.771,00 3.202.771,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -10.071.233,00 -12.516.062,00 -12.593.924,00 -11.336.251,00 -11.060.326,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -10.071.233,00 -12.516.062,00 -12.593.924,00 -11.336.251,00 -11.060.326,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -10.071.233,00 -12.516.062,00 -12.593.924,00 -11.336.251,00 -11.060.326,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 77.638.848,00 29.820.806,00 29.820.806,00 8.364.167,00 8.364.167,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 811.941.693,00 288.879.515,00 288.879.515,00 310.336.154,00 122.918.591,00
Net Dönem Karı/Zararı 992.471.887,00 415.821.241,00 252.717.537,00 109.098.107,00 267.417.563,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 4.657.324.132,00 1.584.310.818,00 1.358.066.646,00 1.212.870.843,00 1.269.368.191,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 59.874.881,00 0,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi