Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Akbank Direkt İnternet ile hisse senedi hesabınızı kolayca açın, borsanın hızını kaçırmayın!

Temel Veriler

Beta 0,66
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 48,44
BIST-100'deki Ağırlığı 0,00
F/K Oranı 94,25
Piyasa Değ. / Defter Değ. 5,18
Dibe Uzaklık 99,99
Piyasa Değeri (USD) 253.299.186,92
Piyasa Değeri (TL) 905.000.000,00
Özsermaye (TL) 174.839.697,00
Sermaye (TL) 100.000.000,00
Net Kar (TL) 9.602.315,00
 
Konu Açıklama
BIST Kodu AFYON
Sektör Çimento ve klinker üretimi
Adres Koreşehitleri Caddesi Yegane Apt. No: 7/4 34394 Şişli İstanbul 
Telefon 0 272 214 72 00
Faks
Web http://www.afyoncimento.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A Ş 50.999.999,95 51,00
DİĞER 49.000.000,05 49,00
Toplam 100.000.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
22.06.2015 Rüçhan Hakkı / Bölünme 26,53
09.05.2011 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
30.04.2010 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
18.01.2010 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 25,00
29.05.2009 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
28.05.2008 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
14.05.2007 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
22.05.2006 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
31.05.2001 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
31.05.2000 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
31.05.1999 Nakit Temettü / Bölünme 1,11
29.05.1998 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
02.06.1997 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
Gelir Tablosu 2016-12 2016-9 2016-6 2016-3 2015-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 60.826.896,00 47.393.579,00 31.624.484,00 12.951.410,00 64.460.340,00
Satışların Maliyeti (-) -55.188.789,00 -38.365.844,00 -25.016.241,00 -10.641.479,00 -49.389.930,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 5.638.107,00 9.027.735,00 6.608.243,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 5.638.107,00 9.027.735,00 6.608.243,00 2.309.931,00 15.070.410,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -4.500.248,00 -2.970.388,00 -2.065.146,00 -1.216.820,00 -3.786.095,00
Pazarlama Giderleri (-) -608.016,00 -438.687,00 -303.731,00 -131.877,00 -492.107,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 899.056,00 1.963.080,00 1.800.784,00 959.896,00 1.209.561,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -1.764.084,00 -535.882,00 -108.360,00 -56.682,00 -1.426.060,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI -335.185,00 7.045.858,00 5.931.790,00 1.864.448,00 10.575.709,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 52.800,00 39.600,00 26.400,00 13.200,00 52.800,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI -282.385,00 7.085.458,00 5.958.190,00 1.877.648,00 10.628.509,00
Finansman Gelirleri 8.999.567,00 7.771.774,00 6.471.326,00 0,00 0,00
Finansman Giderleri (-) -747.223,00 -38.678,00 -25.576,00 -12.793,00 -52.751,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 7.969.959,00 14.818.554,00 12.403.940,00 5.154.671,00 16.034.950,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 1.632.356,00 -846.474,00 -1.063.963,00 -1.034.189,00 -1.807.871,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 -1.243.425,00 -1.395.203,00 -1.409.254,00 -2.217.899,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 1.632.356,00 396.951,00 331.240,00 375.065,00 410.028,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 9.602.315,00 13.972.080,00 11.339.977,00 4.120.482,00 14.227.079,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 9.602.315,00 13.972.080,00 11.339.977,00 4.120.482,00 14.227.079,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 9.602.315,00 13.972.080,00 11.339.977,00 0,00 0,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,04 0,31
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,04 0,31
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -159.062,00 -33.445,00 -33.445,00 -13.674,00 -226.246,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -198.828,00 -41.806,00 -41.806,00 -17.093,00 -282.807,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 39.766,00 8.361,00 8.361,00 3.419,00 56.561,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -159.062,00 -33.445,00 -33.445,00 -13.674,00 -226.246,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 4.106.808,00 14.000.833,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 9.443.253,00 13.938.635,00 11.306.532,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finansman gelirleri 0,00 0,00 0,00 3.289.816,00 5.459.192,00
Bilanço Tablosu 2016-12 2016-9 2016-6 2016-3 2015-12
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 35.638.796,00 48.139.210,00 124.138.259,00 189.118.146,00 194.190.624,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 522.924,00 9.952.628,00 84.996.255,00 156.868.556,00 164.939.002,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 10.046.145,00 12.635.228,00 14.349.707,00 11.748.834,00 14.737.557,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 1.074.562,00 1.151.214,00 1.214.933,00 1.392.679,00 1.457.564,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 8.971.583,00 11.484.014,00 13.134.774,00 10.356.155,00 13.279.993,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 8.571.141,00 5.387.747,00 6.610.177,00 6.487.468,00 6.913.742,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 59.671,00 479.487,00 987.956,00 1.025.837,00 161.922,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 3.158.618,00 1.680.871,00 119.989,00 0,00 289.944,00
Diğer Dönen Varlıklar 13.280.297,00 18.003.249,00 17.074.175,00 12.987.451,00 7.148.457,00
ARA TOPLAM 35.638.796,00 48.139.210,00 124.138.259,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 553.613.623,00 457.874.069,00 391.179.621,00 286.913.386,00 179.229.003,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 516.709.178,00 437.809.501,00 370.680.082,00 267.549.307,00 154.292.865,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 944.050,00 967.742,00 991.433,00 1.015.118,00 1.039.261,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 944.050,00 967.742,00 0,00 1.015.118,00 1.039.261,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 2.452.409,00 1.185.599,00 1.119.888,00 1.158.771,00 780.287,00
Diğer Duran Varlıklar 29.434.342,00 13.000.000,00 7.250.000,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 589.252.419,00 506.013.279,00 515.317.880,00 476.031.532,00 373.419.627,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 240.735.043,00 72.911.646,00 79.380.795,00 52.541.451,00 39.973.424,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 69.794.807,00 52.728,00 32.354,00 0,00 56.128,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 36.559.086,00 18.731.513,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 30.991.391,00 12.398.738,00 26.028.257,00 11.600.219,00 19.085.201,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 4.137.983,00 3.209.975,00 4.555.782,00 2.591.793,00 5.242.756,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 26.853.408,00 9.188.763,00 21.472.475,00 9.008.426,00 13.842.445,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.075.153,00 649.112,00 657.331,00 875.496,00 467.548,00
Diğer Borçlar 0,00 89.259,00 4.975,00 4.975,00 12.781,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00 89.259,00 4.975,00 4.975,00 12.781,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 301.141,00 3.696,00 373.341,00 543.093,00 15.881,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 1.036.782,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 152.900,00 231.692,00 114.664,00 114.664,00 114.664,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 152.900,00 231.692,00 114.664,00 114.664,00 114.664,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 2.174.053,00 843.478,00 2.076.540,00 1.745.190,00 1.489.708,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 173.677.679,00 253.766.554,00 259.234.109,00 253.986.829,00 168.049.759,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 169.909.965,00 250.198.511,00 255.711.377,00 0,00 164.523.352,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 3.767.714,00 3.568.043,00 3.522.732,00 3.424.744,00 3.526.407,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 2.845.082,00 2.806.310,00 2.771.436,00 2.680.654,00 2.589.746,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 922.632,00 761.733,00 751.296,00 744.090,00 936.661,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 414.412.722,00 326.678.200,00 338.614.904,00 0,00 0,00
Ö Z K A Y N A K L A R 174.839.697,00 179.335.079,00 176.702.976,00 169.503.252,00 165.396.444,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 174.839.697,00 179.335.079,00 176.702.976,00 169.503.252,00 165.396.444,00
Ödenmiş Sermaye 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 16.732.078,00 16.732.078,00 16.732.078,00 16.732.078,00 16.732.078,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 1.069.284,00 1.069.284,00 1.069.284,00 1.069.284,00 1.069.284,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -1.362.584,00 -1.236.967,00 -1.236.967,00 -1.217.196,00 -1.203.522,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -1.362.584,00 -1.236.967,00 -1.236.967,00 -1.217.196,00 -1.203.522,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 2.167.521,00 2.167.521,00 2.167.521,00 2.167.521,00 1.374.220,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 46.631.083,00 46.631.083,00 46.631.083,00 46.631.083,00 33.197.305,00
Net Dönem Karı/Zararı 9.602.315,00 13.972.080,00 11.339.977,00 4.120.482,00 14.227.079,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 589.252.419,00 506.013.279,00 515.317.880,00 476.031.532,00 373.419.627,00
Kısa vadeli borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 61.946,00 0,00
Finansal Borçlar 0,00 0,00 0,00 250.562.085,00 0,00