Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 1,01
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 48,44
BIST-100'deki Ağırlığı 0,11
F/K Oranı -62,58
Piyasa Değ. / Defter Değ. 1,70
Dibe Uzaklık 99,99
Piyasa Değeri (USD) 63.732.460,72
Piyasa Değeri (TL) 372.000.000,00
Özsermaye (TL) 218.241.768,00
Sermaye (TL) 100.000.000,00
Net Kar (TL) -5.944.788,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu AFYON
Sektör Çimento ve klinker üretimi
Adres Koreşehitleri Caddesi Yegane Apt. No: 7/4 34394 Şişli İstanbul 
Telefon 0 272 214 72 00
Faks
Web http://www.afyoncimento.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A Ş 50.999.999,95 51,00
DİĞER 49.000.000,05 49,00
Toplam 100.000.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
22.06.2015 Rüçhan Hakkı / Bölünme 26,53
09.05.2011 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
30.04.2010 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
18.01.2010 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 25,00
29.05.2009 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
28.05.2008 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
14.05.2007 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
22.05.2006 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
31.05.2001 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
31.05.2000 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
31.05.1999 Nakit Temettü / Bölünme 1,11
29.05.1998 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
02.06.1997 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
Gelir Tablosu 2019-3 2018-12 2018-9 2018-6 2018-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 26.718.177,00 175.199.174,00 141.381.276,00 97.854.649,00 45.393.837,00
Satışların Maliyeti (-) -31.342.916,00 -142.690.797,00 -109.333.747,00 -73.812.612,00 -34.763.949,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) -4.624.739,00 32.508.377,00 32.047.529,00 24.042.037,00 10.629.888,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR -4.624.739,00 32.508.377,00 32.047.529,00 24.042.037,00 10.629.888,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -1.607.450,00 -5.313.977,00 -4.147.520,00 -2.907.909,00 -1.713.072,00
Pazarlama Giderleri (-) -243.682,00 -809.642,00 -645.387,00 -440.706,00 -216.991,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 159.701,00 2.174.322,00 2.055.903,00 1.429.725,00 728.461,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -579.291,00 -4.772.884,00 -4.564.560,00 -1.902.080,00 -37.460,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI -6.895.461,00 23.786.196,00 24.745.965,00 20.221.067,00 9.390.826,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 5.494.283,00 29.553.142,00 19.589.992,00 18.414.220,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI -1.401.178,00 53.339.338,00 44.335.957,00 38.635.287,00 9.390.826,00
Finansman Gelirleri 284.670,00 1.734.956,00 991.020,00 289.645,00 278.534,00
Finansman Giderleri (-) -19.497.629,00 -63.393.619,00 -44.414.153,00 -28.632.005,00 -14.144.622,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -20.614.137,00 -8.319.325,00 912.824,00 10.292.927,00 -4.475.262,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 6.152.718,00 12.242.289,00 10.035.933,00 3.404.860,00 -118.405,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 6.152.718,00 12.242.289,00 10.035.933,00 3.404.860,00 -118.405,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -14.461.419,00 3.922.964,00 10.948.757,00 13.697.787,00 -4.593.667,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -14.461.419,00 3.922.964,00 10.948.757,00 13.697.787,00 -4.593.667,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar -7.086.095,00 0,00 5.364.891,00 0,00 -2.250.897,00
- Ana Ortaklık Payları -7.375.324,00 3.922.964,00 5.583.866,00 13.697.787,00 -2.342.770,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç -0,14 0,04 0,11 0,14 0,05
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -10.896,00 -69.762,00 -9.597,00 -9.597,00 -9.597,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -13.969,00 -87.203,00 -12.304,00 -12.304,00 -12.304,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 3.073,00 17.441,00 2.707,00 2.707,00 2.707,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 3.073,00 17.441,00 2.707,00 2.707,00 2.707,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -10.896,00 -69.762,00 -9.597,00 -9.597,00 -9.597,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: -14.472.315,00 3.853.202,00 10.939.160,00 13.688.190,00 -4.603.264,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2019-3 2018-12 2018-9 2018-6 2018-3
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 76.976.820,00 86.051.834,00 123.516.299,00 98.693.949,00 98.156.859,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 10.679.807,00 18.748.857,00 22.060.295,00 4.037.658,00 2.035.802,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 17.978.083,00 29.849.506,00 62.097.633,00 58.029.190,00 44.894.609,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 2.242.612,00 4.816.197,00 17.024.123,00 8.663.695,00 6.766.551,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 15.735.471,00 25.033.309,00 45.073.510,00 49.365.495,00 38.128.058,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 14.820.402,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 14.820.402,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 35.577.678,00 16.958.481,00 23.459.648,00 19.260.023,00 20.151.331,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 1.464.998,00 483.099,00 1.132.069,00 2.156.045,00 1.141.605,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 912.010,00 2.166.881,00 2.593.749,00 2.807.184,00 2.805.518,00
Diğer Dönen Varlıklar 10.298.911,00 17.779.677,00 12.172.905,00 12.403.849,00 12.307.592,00
ARA TOPLAM 76.911.487,00 85.986.501,00 123.516.299,00 98.693.949,00 98.156.859,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 65.333,00 65.333,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 594.900.855,00 575.309.062,00 587.367.943,00 589.729.674,00 595.967.384,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 535.515.727,00 542.814.527,00 549.694.649,00 556.504.469,00 562.143.992,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 664.250,00 709.250,00 1.038.215,00 1.089.555,00 1.142.119,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-Bilgisayar Yazılımları 476.979,00 521.710,00 566.871,00 612.031,00 657.191,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 187.271,00 187.540,00 471.344,00 477.524,00 484.928,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 23.926.399,00 17.770.608,00 15.549.518,00 8.918.445,00 5.395.180,00
Diğer Duran Varlıklar 27.197.479,00 13.920.096,00 20.873.167,00 23.004.807,00 27.005.351,00
TOPLAM VARLIKLAR 671.877.675,00 661.360.896,00 710.884.242,00 688.423.623,00 694.124.243,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 271.413.904,00 306.179.373,00 273.790.941,00 240.832.602,00 253.967.623,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 52.495.366,00 124.629.923,00 171.120.478,00 137.407.966,00 145.418.821,00
- Banka Kredileri 13.008.040,00 12.483.870,00 33.984.697,00 45.670.536,00 48.035.392,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Banka Kredileri 39.487.326,00 112.146.053,00 137.135.781,00 91.737.430,00 97.383.429,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 37.346.914,00 18.267.360,00 29.174.511,00 29.212.018,00 22.552.285,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 5.750.688,00 1.944.689,00 4.066.406,00 1.790.721,00 611.757,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 31.596.226,00 16.322.671,00 25.108.105,00 27.421.297,00 21.940.528,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.122.989,00 644.862,00 931.391,00 1.034.068,00 1.080.692,00
Diğer Borçlar 95,00 95,00 93,00 3.161,00 94,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 95,00 95,00 93,00 3.161,00 94,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 692.097,00 372.302,00 2.425.844,00 2.659.793,00 12.674.997,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 2.882.242,00 689.243,00 1.239.204,00 823.543,00 1.218.417,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 406.500,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 2.882.242,00 689.243,00 1.239.204,00 823.543,00 811.917,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 769.641,00 247.247,00 186.763,00 197.258,00 119.601,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 182.222.003,00 122.467.440,00 197.293.260,00 205.041.950,00 215.899.003,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 177.053.941,00 117.901.128,00 192.731.993,00 200.474.840,00 211.496.685,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 5.168.062,00 4.566.312,00 4.561.267,00 4.567.110,00 4.402.318,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 4.337.089,00 3.732.949,00 3.627.194,00 3.666.836,00 3.505.494,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 830.973,00 833.363,00 934.073,00 900.274,00 896.824,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 453.635.907,00 428.646.813,00 471.084.201,00 445.874.552,00 469.866.626,00
Ö Z K A Y N A K L A R 218.241.768,00 232.714.083,00 239.800.041,00 242.549.071,00 224.257.617,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 218.241.768,00 232.714.083,00 239.800.041,00 242.549.071,00 224.257.617,00
Ödenmiş Sermaye 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 16.732.078,00 16.732.078,00 16.732.078,00 16.732.078,00 16.732.078,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 1.069.284,00 1.069.284,00 1.069.284,00 1.069.284,00 1.069.284,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -1.433.384,00 -1.422.488,00 -1.362.323,00 -1.362.323,00 -1.362.323,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -1.433.384,00 -1.422.488,00 -1.362.323,00 -1.362.323,00 -1.362.323,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -1.433.384,00 -1.422.488,00 -1.362.323,00 -1.362.323,00 -1.362.323,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 6.320.169,00 6.320.169,00 6.320.169,00 6.320.169,00 6.320.169,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 110.015.040,00 106.092.076,00 106.092.076,00 106.092.076,00 106.092.076,00
Net Dönem Karı/Zararı -14.461.419,00 3.922.964,00 10.948.757,00 13.697.787,00 -4.593.667,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 671.877.675,00 661.360.896,00 710.884.242,00 688.423.623,00 694.124.243,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 56.805,00 56.809,00 125.153,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi