Geri Dön

Yatırım ve Foreks Haberleri

Listelenecek haber bulunamadı.

Afyon Çimento'nun kalker ocağı projesi ile ilgili 'ÇED Gerekli Değildir' kararı verildi

Afyon Çimento tarafından yapılması planlanan kalker ocağı projesi ile ilgili 'Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir' kararı verildi.

Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğünün internet sitesinde konu ile ilgili yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

"AFYONKARAHİSAR ili MERKEZ, ilcesi Halımoru Köyü, k25d1 pafta, 24,99 Hektar mevkiindeki AFYON ÇİMENTO SAN. TÜRK A.Ş. tarafından yapılması planlanan ER:3151364 ERİŞİM NUMARALI II (A) GRUBU KALKER OCAĞI projesi ile ilgili olarak Bakanlığımıza sunulan PTD Dosyası incelenmiş ve değerlendirilmiştir ÇED Yönetmeliği'nin 17. maddesi gereğince ER:3151364 ERİŞİM NUMARALI II (A) GRUBU KALKER OCAĞI projesi'ne Valiliğimizce 'Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir' kararı verilmiştir. "


Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
Foreks
Metals Market
Montel News
Foreks Twitter

Afyon Çimento'nun kalker ocağı projesi ile ilgili ÇED süreci başladı

Afyon Çimento tarafından yapılması planlanan kalker ocağı projesi ile ilgili ÇED süreci başladı.

Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğünün internet sitesinde konu ile ilgili yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

"AFYONKARAHİSAR ili MERKEZ, ilçesi Halımoru Köyü, k25d1 pafta, 24,99 Hektar mevkiindeki AFYON ÇİMENTO SAN. TÜRK A.Ş. tarafından yapılması planlanan ER:3151364 ERİŞİM NUMARALI II (A) GRUBU KALKER OCAĞI projesi ile ilgili olarak AFYONKARAHİSAR Valiliğimize sunulan P.T.D. Dosyası Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği'nin 16. maddesi doğrultusunda incelenmiş ve projeye ilişkin ÇED Süreci başlamıştır.  "


Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
Foreks
Metals Market
Montel News
Foreks Twitter

*AFYON-Afyon Çimento 2024 yılı 3 aylık konsolide olmayan net dönem karı 6.502.538 TL (Önceki -13.196.793 TL )
*Afyon Çimento'nun vergi dairesine sunduğu tabloda 2024 yılı ilk üç aylık dönem net karı 62.853.660 TL
Afyon Çimento kar payının 3 Haziran'dan itibaren nakden dağıtılması Genel Kurul'da onaylandı

Afyon Çimento kar payının 3 Haziran'dan itibaren nakden dağıtılması Genel Kurul'da onaylandı.

Şirket'ten KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" (II-14.1) uyarınca hazırlanan ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 992.471.887,00 TL dönem net karı elde edilmiştir.

SPK Mevzuatına uygun olarak hesaplanan 2023 yılına ait 992.471.887,00 TL tutarındaki söz konusu dönem net karı üzerinden, Esas Sözleşmemizin 24. maddesi gereği ve SPK Tebliğlerine uygun olarak, Yasal Yükümlülükler düşüldükten sonra kalan 979.013.064,82 TL tutarındaki Net Dağıtılabilir Dönem Karının aşağıdaki şekilde dağıtılmasına,

Birinci Kâr Payı 20.000.000,00 TL

İkinci Kâr Payı  140.000.000,00 TL

Toplam Brüt Kar Payı  160.000.000,00 TL

 

Genel Kanuni Yedek Akçe (2.Tertip)   14.000.000,00 TL

Olağanüstü Yedek  805.013.064,82 TL

Kar dağıtımının yukarıdaki esaslara göre yapılması neticesinde, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanan yasal kayıtlarımız dikkate alındığında; 2023 yılı Net Dönem Karından, Yasal Yükümlülükler ayrıldıktan sonra 160.000.000,00 TL brüt kar dağıtılmasına, dönem karının kalan kısmının ise Olağanüstü Yedek olarak kaydedilmesine,

Böylelikle 2023 yılı Karından 400.000.000,00 TL sermayeyi temsil eden pay sahiplerine hukuki durumlarına bağlı olarak 160.000.000,00 TL (Brüt) Kar Payının 03.06.2024 tarihinden itibaren nakden dağıtılması hususunun 25 Nisan 2024 tarihinde yapılan 2023 yılı Olağan Genel Kurulu toplantısında karar verilmiştir."


Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
Foreks
Metals Market
Montel News
Foreks Twitter