Yatırım Sepetleri

"Yatırım Sepetleri" yatırımcı profiliniz paralelinde birikimlerinize kolayca yön vermeniz için tasarlanmıştır. Yatırım tercihleriniz par​alelinde nasıl bir varlık dağılımına sahip olmanız gerektiği konusunda tavsiye sunar. KORUMACI, DENGELİ, ATAK, AGRESİF Yatırım Sepetleri, yatırımcı profilinize uygun olarak Ak Portföy uzmanlığı ile hazırlanmıştır.

Yatırım sepetleri ile birikimlerinize yön vermeniz çok kolay!

Yatırımcı Profilinizi belirleyin

Nasıl bir yatırımcısınız, hangi enstrümanlara ne kadar yatırım yapmanız uygun olabilir?

Profil (uygunluk) testi ile yatırım tercihlerinizi netleştirin.

Portföy dağılımınızı otomatik olarak oluşturun!

Yatırım sepetleri ile yatırımcı profilinize uygun yatırım fonu varlık dağılımını hemen alın. ​​​​

01:20

Yatırım Sepetleri Dönemsel Performans

Yatırım Sepeti Son 3 Ay % Son 6 Ay % Son 1 Yıl %
Korumaci 5,13 12,34 21,03
Dengeli 5,59 14,79 23,87
Atak 7,06 20,86 33,30
Agresif 7,93 24,25 38,00

Yatırım Sepetleri Getiri Hesaplama

 • Yatırım Sepeti: -
 • Tarih Aralığı: -
 • *Sepet Performansı: -
 • Yıllıklandırımış Sepet Performansı: -
 • **Mevduat Eşleniği: -
 • *Seçilen tarihler arasında brüt dönemsel performanstır.
  **Yıllık mevduat stopaj oranı %15 olarak hesaplanmıştır.

Akıllı Portföy

Yatırım Sepetleri & Akıllı Portföy

Yatırım Sepetleri, yatırımcı profili paralelinde oluşturulmuş yatırım fonlarından oluşan yatırım sepetleridir. Bu varlık dağılımı sepetleri uzun vadeli sabit bir varlık dağılımı içerir.

Akıllı Portföy ise, mevduat ile yatırımcı profili paralelinde yönetilen bir yatırım fonundan oluşur. Akıllı Portföydeki yatırım fonunun içeriği aylık olarak piyasa koşulları paralelinde güncellenir.​​​

Korumacı

Korumacı Yatırım Sepeti %85 Para piyasası Fonu, %15 diğer varlık sınıflarını içeren fonlar (Tahvil, Yabancı para cinsi borçlanma araçları, hisse senetleri)  içerir. Yatırım Sepetleri, kişisel yatırımcı profiliniz paralelinde birikimlerinize profesyonel yatırım süreçleri paralelinde yön vermeniz için tasarlanmıştır. Yatırım Sepetlerinde “Korumacı” ve “Dengeli” profiller, yatırımında görece daha az dalgalanmayı tercih eden yatırımcılara yöneliktir. Bu sebeple Korumacı Yatırım sepetinde Para Piyasası Fonu %85 ile yatırım dağılımının ağırlıklı kısmını oluşturur. Bununla birlikte varlık çeşitlendirmesi ile risklerin dengelenmesi ve potansiyel getirinin artırılması hedeflenir.

01:20

Yatırım Sepetleri Dönemsel Performans

Yatırım Sepeti Son 3 Ay % Son 6 Ay % Son 1 Yıl %
Korumaci 5,13 12,34 21,03
Dengeli 5,59 14,79 23,87
Atak 7,06 20,86 33,30
Agresif 7,93 24,25 38,00

Yatırım Sepetleri Getiri Hesaplama

 • Yatırım Sepeti: -
 • Tarih Aralığı: -
 • *Sepet Performansı: -
 • Yıllıklandırımış Sepet Performansı: -
 • **Mevduat Eşleniği: -
 • *Seçilen tarihler arasında brüt dönemsel performanstır.
  **Yıllık mevduat stopaj oranı %15 olarak hesaplanmıştır.

Sepet Varlık Dağılımı

Yatırım Sepetleri & Portföy Fikirleri

Yatırım Sepetleri, yatırımcı profili paralelinde oluşturulmuş yatırım fonlarından oluşan yatırım sepetleridir. Bu varlık dağılımı sepetleri uzun vadeli sabit bir varlık dağılımı içerir.

Portföy Fikirleri ise, mevduat ile yatırımcı profili paralelinde yönetilen bir yatırım fonundan oluşur. Portföy Fikirlerindeki yatırım fonunun içeriği aylık olarak piyasa koşulları paralelinde güncellenir.​​​​​

Dengeli

Dengeli Yatırım Sepeti %75 Para piyasası Fonu, %25 diğer varlık sınıflarını içeren fonlar (tahvil, yabancı para cinsi borçlanma araçları, hisse senetleri)  içerir. Yatırım Sepetleri, kişisel yatırımcı profiliniz paralelinde birikimlerinize profesyonel yatırım süreçleri paralelinde yön vermeniz için tasarlanmıştır. Yatırım Sepetlerinde “Korumacı” ve “Dengeli” profiller, yatırımında görece daha az dalgalanmayı tercih eden yatırımcılara yöneliktir. Bu sebeple Dengeli Yatırım sepetinde Para piyasası fonu  yatırım dağılımının %75’ini oluşturur. Bununla birlikte varlık çeşitlendirmesi ile risklerin dengelenmesi ve potansiyel getirinin artırılması hedeflenir.​​
01:20

Yatırım Sepetleri Dönemsel Performans

Yatırım Sepeti Son 3 Ay % Son 6 Ay % Son 1 Yıl %
Korumaci 5,13 12,34 21,03
Dengeli 5,59 14,79 23,87
Atak 7,06 20,86 33,30
Agresif 7,93 24,25 38,00

Yatırım Sepetleri Getiri Hesaplama

 • Yatırım Sepeti: -
 • Tarih Aralığı: -
 • *Sepet Performansı: -
 • Yıllıklandırımış Sepet Performansı: -
 • **Mevduat Eşleniği: -
 • *Seçilen tarihler arasında brüt dönemsel performanstır.
  **Yıllık mevduat stopaj oranı %15 olarak hesaplanmıştır.

Sepet Varlık Dağılımı

Yatırım Sepetleri & P​ortföy Fikirleri

Yatırım Sepetleri, yatırımcı profili paralelinde oluşturulmuş yatırım fonlarından oluşan yatırım sepetleridir. Bu varlık dağılımı sepetleri uzun vadeli sabit bir varlık dağılımı içerir.

Portföy Fikirleri ise, mevduat ile yatırımcı profili paralelinde yönetilen bir yatırım fonundan oluşur. Portföy Fikirlerindeki yatırım fonunun içeriği aylık olarak piyasa koşulları paralelinde güncellenir.​

​​

Atak

Atak Yatırım Sepeti %60 Para piyasası Fonu, %40 diğer varlık sınıflarını içeren fonlar (tahvil, yabancı para cinsi borçlanma araçları, hisse senetleri) içerir. Yatırım Sepetleri, kişisel yatırımcı profiliniz paralelinde birikimlerinize profesyonel yatırım süreçleri paralelinde yön vermeniz için tasarlanmıştır. Yatırım Sepetlerinde “Atak” ve “Agresif” seçenekler birikimlerini değerlendirirken orta uzun vadeli getiriye odaklanarak, kısa vadede oluşabilecek dalgalanmaları göz ardı edebilen yatırımcılara yöneliktir. Buna paralel olarak Atak yatırım sepetinde değişken getirili enstrümanların ağırlığı %40 olurken, varlık çeşitlendirmesi ile risklerin dengelenmesi ve potansiyel getirinin artırılması hedeflenir.​

01:20

Yatırım Sepetleri Dönemsel Performans

Yatırım Sepeti Son 3 Ay % Son 6 Ay % Son 1 Yıl %
Korumaci 5,13 12,34 21,03
Dengeli 5,59 14,79 23,87
Atak 7,06 20,86 33,30
Agresif 7,93 24,25 38,00

Yatırım Sepetleri Getiri Hesaplama

 • Yatırım Sepeti: -
 • Tarih Aralığı: -
 • *Sepet Performansı: -
 • Yıllıklandırımış Sepet Performansı: -
 • **Mevduat Eşleniği: -
 • *Seçilen tarihler arasında brüt dönemsel performanstır.
  **Yıllık mevduat stopaj oranı %15 olarak hesaplanmıştır.

Sepet Varlık Dağılımı

Portföy Fikirleri

Yatırım Sepetleri & Portföy Fikirleri

Yatırım Sepetleri, yatırımcı profili paralelinde oluşturulmuş yatırım fonlarından oluşan yatırım sepetleridir. Bu varlık dağılımı sepetleri uzun vadeli sabit bir varlık dağılımı içerir.

Portföy Fikirleri ise, mevduat ile yatırımcı profili paralelinde yönetilen bir yatırım fonundan oluşur. Portföy Fikirlerindeki yatırım fonunun içeriği aylık olarak piyasa koşulları paralelinde güncellenir.​

​​

Agresif

Agresif ​Yatırım Sepeti %50 Para piyasası Fonu, %50 diğer varlık sınıflarını içeren fonlar (tahvil, yabancı para cinsi borçlanma araçları, hisse senetleri) içerir. Yatırım Sepetleri, kişisel yatırımcı profiliniz paralelinde birikimlerinize profesyonel yatırım süreçleri paralelinde yön vermeniz için tasarlanmıştır. Yatırım Sepetlerinde "Atak" ve "Agresif" seçenekler birikimlerini değerlendirirken orta uzun vadeli getiriye odaklanarak, kısa vadede oluşabilecek dalgalanmaları göz ardı edebilen yatırımcılara yöneliktir. Buna paralel olarak Agresif yatırım sepetlerinde değişken getirili enstrümanların ağırlığı %50 olurken, varlık çeşitlendirmesi ile risklerin dengelenmesi ve potansiyel getirinin artırılması hedeflenir. ​

01:20

Yatırım Sepetleri Dönemsel Performans

Yatırım Sepeti Son 3 Ay % Son 6 Ay % Son 1 Yıl %
Korumaci 5,13 12,34 21,03
Dengeli 5,59 14,79 23,87
Atak 7,06 20,86 33,30
Agresif 7,93 24,25 38,00

Yatırım Sepetleri Getiri Hesaplama

 • Yatırım Sepeti: -
 • Tarih Aralığı: -
 • *Sepet Performansı: -
 • Yıllıklandırımış Sepet Performansı: -
 • **Mevduat Eşleniği: -
 • *Seçilen tarihler arasında brüt dönemsel performanstır.
  **Yıllık mevduat stopaj oranı %15 olarak hesaplanmıştır.

Sepet Varlık Dağılımı

Akbank Yatırımcı

Yatırım Sepetleri & Portföy Fikirleri

Yatırım Sepetleri, yatırımcı profili paralelinde oluşturulmuş yatırım fonlarından oluşan yatırım sepetleridir. Bu varlık dağılımı sepetleri uzun vadeli sabit bir varlık dağılımı içerir.

Portföy Fikirleri ise, mevduat ile yatırımcı profili paralelinde yönetilen bir yatırım fonundan oluşur. Portföy Fikirlerindeki yatırım fonunun içeriği aylık olarak piyasa koşulları paralelinde güncellenir.​​​