Yatırım Fonu Bilgileri

Borçlanma araçlarında “kısa vade” temasına kolayca yatırım yapın! Tasarruflarını borçlanma araçlarında, görece yüksek likidite ve “kısa vade” teması paralelinde değerlendirmek isteyen tasarruf sahiplerine imkan sağlar. Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak profesyonel stratejiler paralelinde kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına yatırılır. Fon portföyünün aylık ağırlıklı vadesi 25-90 gün aralığındadır. Böylece Fon AK Portföy Orta vadeli Borçlanma araçları (APT) fonuna göre daha likit varlıklara yatırım yapar.

Yatırım Fonu Bilgileri

Borçlanma araçlarında “kısa vade” temasına kolayca yatırım yapın! Tasarruflarını borçlanma araçlarında, görece yüksek likidite ve “kısa vade” teması paralelinde değerlendirmek isteyen tasarruf sahiplerine imkan sağlar. Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak profesyonel stratejiler paralelinde kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına yatırılır. Fon portföyünün aylık ağırlıklı vadesi 25-90 gün aralığındadır. Böylece Fon AK Portföy Orta vadeli Borçlanma araçları (APT) fonuna göre daha likit varlıklara yatırım yapar.
1:30

Yatırım Fonu Künyesi

Yatırım Fonu Grafiği

Powered by TradingView

Sepet Varlık Dağılımı