Geri Dön

ZRGYO | Ziraat Gmyo


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu ZRGYO
Sektör Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı
Adres Finanskent Mahallesi, Finans Caddesi, A Blok No:44/A, Ümraniye İstanbul
Telefon (216) 590 15 40
Faks
Web www.ziraatgyo.com.tr/
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. 3.804.590.169,00 81,06
TOPLAM 4.693.620.000,00 100,00
ZİRAAT PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FON 437.326.213,00 9,32
ZİRAAT PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (TL) FON 302.510.559,00 6,45
DİĞER 149.193.059,00 3,17
Toplam 9.387.240.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
TOO Ziraat GYO Kazakhstan 4.371.770,00 100,00
Ziraat GYO Sarajevo d.o.o 34.931.112,00 100,00
Ziraat İşletme Yönetimi ve Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. 5.000.000,00 100,00
Ziraat Katılım Bankası A.Ş. 1,00 0,00
Tarih Açıklama Katsayı
27.09.2023 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
28.06.2022 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
Gelir Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 1.555.578.046,00 1.355.201.090,00 87.362.225,00 676.665.299,00 611.230.571,00
Satışların Maliyeti (-) -1.194.182.890,00 -1.173.992.293,00 -32.224.769,00 -408.456.387,00 -387.047.568,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 361.395.156,00 181.208.797,00 55.137.456,00 268.208.912,00 224.183.003,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 361.395.156,00 181.208.797,00 55.137.456,00 268.208.912,00 224.183.003,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -72.893.284,00 -49.486.571,00 -22.769.030,00 -58.692.507,00 -38.386.748,00
Pazarlama Giderleri (-) -18.639.399,00 -8.145.554,00 -5.732.279,00 -4.643.174,00 -1.273.342,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 414.550.636,00 33.951.656,00 2.309.291,00 10.553.779.962,00 3.479.342,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -6.008.724,00 -3.565.052,00 -1.265.939,00 -9.564.284,00 -5.037.274,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 678.404.385,00 153.963.276,00 27.679.499,00 10.749.088.909,00 182.964.981,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 106.443.890,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 678.404.385,00 153.963.276,00 27.679.499,00 10.855.532.799,00 182.964.981,00
Finansman Gelirleri 230.616.881,00 135.477.630,00 13.746.228,00 99.682.273,00 73.365.785,00
Finansman Giderleri (-) -17.666.858,00 -9.689.546,00 -4.160.944,00 -9.387.010,00 -2.380.388,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 891.354.408,00 279.751.360,00 37.264.783,00 10.945.828.062,00 253.950.378,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -1.132.326,00 -410.998,00 -311.927,00 -514.801,00 -477.560,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -766.123,00 -224.031,00 -135.595,00 -61.948,00 -148.659,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -366.203,00 -186.967,00 -176.332,00 -452.853,00 -328.901,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 890.222.082,00 279.340.362,00 36.952.856,00 10.945.313.261,00 253.472.818,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 890.222.082,00 279.340.362,00 36.952.856,00 10.945.313.261,00 253.472.818,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 890.222.082,00 279.340.362,00 36.952.856,00 10.945.313.261,00 253.472.818,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,19 0,06 0,01 2,33 0,05
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -332.665,00 -332.665,00 0,00 6.306.700,00 -56.795,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 6.840.903,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -332.665,00 -332.665,00 0,00 -534.203,00 -56.795,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 171.011.493,00 154.362.040,00 15.042.094,00 90.113.960,00 54.438.484,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 171.011.493,00 154.362.040,00 15.042.094,00 90.113.960,00 54.438.484,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 170.678.828,00 154.029.375,00 15.042.094,00 96.420.660,00 54.381.689,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 1.060.900.910,00 433.369.737,00 51.994.950,00 11.041.733.921,00 307.854.507,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 598.966.882,00 1.412.093.124,00 640.682.594,00 116.370.986,00 114.044.254,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 122.292.083,00 361.835.855,00 50.945.785,00 41.297.033,00 38.428.991,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 9.504.257,00 570.897.735,00 66.455.019,00 12.993.225,00 12.994.790,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 3.971.228,00 1.827.086,00 63.816.874,00 8.055.886,00 7.230.869,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 5.533.029,00 569.070.649,00 2.638.145,00 4.937.339,00 5.763.921,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 382.935,00 2.019.805,00 555.171,00 488.400,00 732.550,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 321.305,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 382.935,00 2.019.805,00 555.171,00 488.400,00 411.245,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 6.333.860,00 6.279.890,00 7.030.282,00 23.872.148,00 24.480.036,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 352.294.868,00 421.401.146,00 467.443.439,00 7.772.735,00 7.851.972,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 108.158.879,00 49.658.693,00 48.252.898,00 29.947.445,00 29.555.915,00
ARA TOPLAM 598.966.882,00 1.412.093.124,00 640.682.594,00 116.370.986,00 114.044.254,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 22.864.610.958,00 20.889.187.865,00 21.117.034.201,00 20.546.055.017,00 9.503.126.381,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 1.136.949,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 226.065.414,00 226.065.414,00 119.621.524,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 22.051.834.181,00 20.200.930.329,00 20.274.476.552,00 19.781.702.996,00 8.848.359.829,00
Maddi Duran Varlıklar 119.653.158,00 113.004.984,00 35.150.910,00 24.918.059,00 7.104.290,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.855.363,00 2.019.939,00 1.319.661,00 1.518.858,00 436.658,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 34.252.001,00 13.411.613,00 15.015.733,00 30.349.889,00 112.879.470,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 652.473.054,00 554.798.276,00 559.508.808,00 478.064.446,00 409.878.129,00
TOPLAM VARLIKLAR 23.463.577.840,00 22.301.280.989,00 21.757.716.795,00 20.662.426.003,00 9.617.170.635,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.815.434.630,00 1.170.165.081,00 824.100.097,00 448.138.494,00 584.180.058,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 2.653.306,00 382.368,00 211.506,00 293.805,00 126.746,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 1.123.633.955,00 808.928.036,00 613.664.726,00 292.082.920,00 125.318.609,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 558.517.614,00 258.516.625,00 154.367.759,00 121.445.337,00 408.447.798,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 1.019.805,00 314.791,00 1.131.899,00 1.204.622,00 332.340,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 557.497.809,00 258.201.834,00 153.235.860,00 120.240.715,00 408.115.458,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Borçlar 591.661,00 1.477.613,00 1.598.597,00 1.225.907,00 2.288.608,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 232.366,00 1.307.827,00 809.461,00 42.203,00 1.302.188,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 359.295,00 169.786,00 789.136,00 1.183.704,00 986.420,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 30.989.724,00 24.377.115,00 2.612.768,00 3.327.260,00 3.999.163,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 501.568,00 203.169,00 185.001,00 46.551,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 266.709,00 266.709,00 152.475,00 152.475,00 78.181,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 266.709,00 266.709,00 152.475,00 152.475,00 78.181,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 98.280.093,00 76.013.446,00 51.307.265,00 29.564.239,00 43.920.953,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.210.491.609,00 1.297.967.443,00 1.481.843.020,00 814.508.781,00 367.091.263,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.189.890.293,00 1.290.472.555,00 1.479.727.410,00 813.101.656,00 365.539.321,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 1.135.704,00 1.135.704,00 714.187,00 714.187,00 198.261,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.135.704,00 1.135.704,00 714.187,00 714.187,00 198.261,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 2.142.611,00 1.898.236,00 1.401.423,00 528.145,00 359.310,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 3.025.926.239,00 2.468.132.524,00 2.305.943.117,00 1.262.647.275,00 951.271.321,00
Ö Z K A Y N A K L A R 20.437.651.601,00 19.833.148.465,00 19.451.773.678,00 19.399.778.728,00 8.665.899.314,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 20.437.651.601,00 19.833.148.465,00 19.451.773.678,00 19.399.778.728,00 8.665.899.314,00
Ödenmiş Sermaye 4.693.620.000,00 4.693.620.000,00 4.693.620.000,00 4.693.620.000,00 4.693.620.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 1.336.152.784,00 1.336.152.784,00 1.336.152.784,00 1.336.152.784,00 1.336.152.784,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 6.543.508,00 6.543.508,00 6.876.173,00 6.876.173,00 512.678,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 6.543.508,00 6.543.508,00 6.876.173,00 6.876.173,00 512.678,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -854.245,00 -854.245,00 -521.580,00 -521.580,00 -44.172,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 394.339.688,00 377.690.235,00 238.370.289,00 223.328.195,00 187.652.719,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 394.339.688,00 377.690.235,00 238.370.289,00 223.328.195,00 187.652.719,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 13.116.188.582,00 2.197.045.685,00 2.197.045.684,00 2.196.992.297,00 2.196.992.297,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 584.957,00 10.942.755.891,00 10.942.755.892,00 -2.503.982,00 -2.503.982,00
Net Dönem Karı/Zararı 890.222.082,00 279.340.362,00 36.952.856,00 10.945.313.261,00 253.472.818,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 23.463.577.840,00 22.301.280.989,00 21.757.716.795,00 20.662.426.003,00 9.617.170.635,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi