Geri Dön

ZEDUR | Zedur Enerji


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 1,09
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 38,64
BIST-100'deki Ağırlığı 4,44
F/K Oranı 54,39
Piyasa Değ. / Defter Değ. 4,41
Dibe Uzaklık 40,00
Piyasa Değeri (USD) 71.731.013,45
Piyasa Değeri (TL) 2.265.000.000,00
Özsermaye (TL) 513.990.045,00
Sermaye (TL) 25.000.000,00
Net Kar (TL) 41.646.978,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu ZEDUR
Sektör ESAS SÖZLEŞMEDE YAZILI OLAN UNSURLARLA BERABER TURIZM, İNŞAAT, İŞLETMECILIK.
Adres Çankaya Mah. Çankaya Cad. Çankaya Apt. No: 28-5 Çankaya / ANKARA
Telefon 0 312 496 45 40
Faks 0 312 496 02 19
Web www.zedur.net
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
NEJAT RECAİ DURSUN 2.000.000,00 8,00
TOPLAM 25.000.000,00 100,00
ZEKAİ DURSUN 13.000.000,00 52,00
DİĞER 10.000.000,00 40,00
Toplam 50.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Çınar Batarya ve Yenilenebilir Enerji Yatırımları A.Ş. 750.000,00 75,00
Diyar Batarya ve Yenilenebilir Enerji Yatırımları A.Ş. 9.450.000,00 94,50
ISPARTA ELEKTRIK ÜRETIM A.Ş. 44.550.000,00 99,00
Tarih Açıklama Katsayı
Gelir Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 60.864.030,00 36.084.059,00 15.409.128,00 74.500.722,00 57.605.319,00
Satışların Maliyeti (-) -33.920.993,00 -25.064.910,00 -10.375.327,00 -44.990.810,00 -28.773.254,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 26.943.037,00 11.019.149,00 5.033.801,00 29.509.912,00 28.832.065,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 26.943.037,00 11.019.149,00 5.033.801,00 29.509.912,00 28.832.065,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -8.572.306,00 -4.307.608,00 -2.418.727,00 -7.070.319,00 -5.652.663,00
Pazarlama Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 1.026.882,00 767.180,00 103.429,00 3.403.481,00 5.164.602,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -1.847.484,00 -1.264.692,00 -1.227.798,00 -3.041.216,00 -5.157.342,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 17.550.129,00 6.214.029,00 1.490.705,00 22.801.858,00 23.186.662,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 3.886.064,00 3.886.064,00 2.278.865,00 15.543.490,00 15.543.490,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 -1.536.164,00 -1.536.164,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 21.436.193,00 10.100.093,00 3.769.570,00 36.809.184,00 37.193.988,00
Finansman Gelirleri 212.993,00 113.232,00 2.053,00 571.321,00 642.619,00
Finansman Giderleri (-) -21.054.970,00 -15.700.338,00 -4.056.417,00 -40.433.753,00 -35.996.381,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 594.216,00 -5.487.013,00 -284.794,00 -3.053.248,00 1.840.226,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 17.933.760,00 11.439.162,00 978.663,00 38.651.907,00 10.562.697,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 -2.089.721,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 17.933.760,00 11.439.162,00 978.663,00 40.741.628,00 10.562.697,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 18.527.976,00 5.952.149,00 693.869,00 35.598.659,00 12.402.923,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 18.527.976,00 5.952.149,00 693.869,00 35.598.659,00 12.402.923,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 158.076,00 15.837,00 -24.208,00 -4.520,00 76.822,00
- Ana Ortaklık Payları 18.369.900,00 5.936.312,00 718.077,00 35.603.179,00 12.326.101,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -32.727.372,00 887.979,00 488.162,00 181.367.118,00 -349.338,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 234.812.141,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 547.345,00 1.109.974,00 610.202,00 -382.786,00 -436.673,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi -136.836,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -33.274.717,00 -221.995,00 -122.040,00 -53.062.237,00 87.335,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar -51.486.878,00 -41.224.638,00 -2.735.272,00 -26.471.253,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları -68.649.171,00 -53.538.492,00 -3.552.302,00 -34.378.250,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 17.162.293,00 12.313.854,00 817.030,00 7.906.997,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -84.214.250,00 -40.336.659,00 -2.247.110,00 154.895.865,00 -349.338,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: -65.686.274,00 -34.384.510,00 -1.553.241,00 190.494.524,00 12.053.585,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 37.785.834,00 41.775.945,00 23.484.651,00 29.729.053,00 36.313.525,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 3.564.927,00 5.492.616,00 2.933.705,00 9.186.776,00 9.586.960,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 1.184.588,00
Ticari Alacaklar 20.277.526,00 24.825.875,00 11.092.220,00 12.398.585,00 13.227.668,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 5.939.313,00 2.431.006,00 1.600.000,00 1.300.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 20.277.526,00 18.886.562,00 8.661.214,00 10.798.585,00 11.927.668,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 200.610,00 208.903,00 246.403,00 357.821,00 3.242.988,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 37.500,00 0,00 3.037.522,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 200.610,00 208.903,00 208.903,00 357.821,00 205.466,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 3.955.515,00 3.955.515,00 1.271.205,00 1.271.205,00 0,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 8.226.489,00 5.536.629,00 5.846.763,00 4.135.516,00 5.720.956,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 1.628,00 562,00 1.543,00 596.611,00 1.121.310,00
Diğer Dönen Varlıklar 1.559.139,00 1.755.845,00 1.772.812,00 1.782.539,00 2.229.055,00
ARA TOPLAM 37.785.834,00 41.775.945,00 23.164.651,00 29.729.053,00 36.313.525,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 320.000,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 896.787.886,00 872.905.115,00 857.251.179,00 851.664.875,00 526.395.459,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 789.543.228,00 784.000.135,00 789.904.876,00 794.096.770,00 506.568.274,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 3.165,00 3.517,00 3.868,00 4.220,00 6.760.130,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 6.755.558,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 99.344.428,00 80.913.551,00 59.099.940,00 56.843.841,00 12.654.338,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 320.000,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 934.573.720,00 914.681.060,00 880.735.830,00 881.393.928,00 562.708.984,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 93.535.865,00 63.399.636,00 55.491.513,00 58.248.716,00 40.624.998,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 23.691.432,00 21.812.546,00 12.631.672,00 5.749.025,00 23.339.054,00
- Banka Kredileri 23.691.432,00 12.787.383,00 11.337.524,00 5.749.025,00 22.979.525,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 44.852.064,00 24.717.614,00 30.925.632,00 38.295.825,00 0,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 1.722.020,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 3.878.037,00 6.813.297,00 2.137.300,00 1.692.946,00 4.306.094,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 3.878.037,00 6.813.297,00 2.137.300,00 1.692.946,00 4.306.094,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 912.151,00 878.594,00 542.156,00 0,00 336.853,00
Diğer Borçlar 2.455.534,00 1.069.657,00 508.903,00 1.312.518,00 4.706.957,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 2.128.646,00 562.127,00 0,00 753.059,00 3.894.452,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 326.888,00 507.530,00 508.903,00 559.459,00 812.505,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 538.581,00 1.814.139,00 2.394.752,00 1.563.127,00 942.128,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 1.891.077,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 266.241,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 266.241,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 8.519.263,00 6.293.789,00 4.488.656,00 7.125.796,00 6.993.912,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 322.976.620,00 301.918.425,00 244.593.619,00 239.254.675,00 199.575.654,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 184.370.260,00 203.329.753,00 145.975.589,00 143.443.675,00 170.278.550,00
Banka Kredileri 177.264.133,00 0,00 0,00 0,00 170.278.550,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 7.106.127,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 1.137.834,00 1.103.847,00 932.584,00 0,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.137.834,00 1.103.847,00 932.584,00 0,00 0,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 135.795.319,00 95.654.755,00 95.698.513,00 95.116.067,00 28.650.911,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 416.512.485,00 365.318.061,00 300.085.132,00 297.503.391,00 240.200.652,00
Ö Z K A Y N A K L A R 518.061.235,00 549.362.999,00 580.650.698,00 583.890.537,00 322.508.332,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 513.990.045,00 545.434.048,00 578.305.362,00 581.316.603,00 320.770.350,00
Ödenmiş Sermaye 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 46.330,00 46.330,00 46.330,00 46.330,00 46.330,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 12.174.427,00 12.174.427,00 12.174.427,00 12.174.427,00 12.174.427,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 408.929.645,00 442.544.996,00 442.145.179,00 441.657.017,00 204.373.307,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 408.929.645,00 442.544.996,00 442.145.179,00 441.657.017,00 204.373.307,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 1.171.856,00 1.649.326,00 1.249.509,00 761.347,00 718.238,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -77.958.131,00 -67.695.891,00 -29.206.525,00 -26.471.253,00 -25.343.600,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -77.958.131,00 -67.695.891,00 -29.206.525,00 -26.471.253,00 -25.343.600,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 152.809.338,00 2.937.937,00 2.937.937,00 2.937.937,00 3.263.310,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -25.381.464,00 -25.381.464,00 -25.381.464,00 -53.562.435,00 -55.000.926,00
Net Dönem Karı/Zararı 18.369.900,00 5.936.312,00 718.077,00 35.603.179,00 12.326.101,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 4.071.190,00 3.928.951,00 2.345.336,00 2.573.934,00 1.737.982,00
TOPLAM KAYNAKLAR 934.573.720,00 914.681.060,00 880.735.830,00 881.393.928,00 562.708.984,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 224.097,00 224.097,00 224.097,00 241.355,00
Diğer Yedekler 0,00 0,00 149.871.401,00 0,00 143.931.401,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi