Geri Dön

YYLGD | Yayla Gida


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,78
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 15,02
BIST-100'deki Ağırlığı 2,77
F/K Oranı 9,80
Piyasa Değ. / Defter Değ. 0,95
Dibe Uzaklık 15,02
Piyasa Değeri (USD) 199.096.885,07
Piyasa Değeri (TL) 6.417.908.000,00
Özsermaye (TL) 6.775.603.721,00
Sermaye (TL) 472.600.000,00
Net Kar (TL) 655.158.824,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu YYLGD
Sektör
Adres İstanbul Yolu 30.Km Saray Mh. Fatih Sultan Mehmet Blv. No:327 P.K. 06980 Kahramankazan - Ankara / TÜRKİYE Tel: 0 312 815 49 50
Telefon 0 312 815 49 50
Faks
Web yaylabakliyat.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
AZİMUT PORTFÖY INOVA AGRO HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 70.656.800,00 6,50
GÜMÜŞ CAPİTAL EMLAK YATIRIM GAYRİMENKUL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 586.716.200,00 53,98
HASAN GÜMÜŞ 163.047.000,00 15,00
TOPLAM 1.086.980.000,00 100,00
DİĞER 266.560.000,00 24,52
Toplam 2.173.960.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
31.08.2023 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
11.08.2023 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,30
Gelir Tablosu 2024-3 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 3.261.576.604,00 16.374.646.231,00 10.159.028.095,00 6.998.291.864,00 3.982.949.589,00
Satışların Maliyeti (-) -2.758.787.443,00 -14.220.685.058,00 -8.991.401.076,00 -6.316.408.003,00 -3.581.707.691,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 502.789.161,00 2.153.961.173,00 1.167.627.019,00 681.883.861,00 401.241.898,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 502.789.161,00 2.153.961.173,00 1.167.627.019,00 681.883.861,00 401.241.898,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -61.894.919,00 -161.007.300,00 -98.488.458,00 -55.594.029,00 -28.259.481,00
Pazarlama Giderleri (-) -115.643.181,00 -339.612.097,00 -175.992.717,00 -110.782.902,00 -60.536.778,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -6.080.761,00 -8.503.993,00 -10.806.833,00 -5.853.090,00 -3.329.871,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 110.852.845,00 555.825.086,00 291.958.645,00 229.260.915,00 29.897.600,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -8.438.939,00 -36.553.096,00 -15.636.986,00 -8.467.478,00 -7.071.927,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 421.584.206,00 2.164.109.773,00 1.158.660.670,00 730.447.277,00 331.941.441,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 552.714.030,00 1.494.282.780,00 872.419.000,00 398.339.441,00 98.586.506,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 974.298.236,00 3.658.392.553,00 2.031.079.670,00 1.128.786.718,00 430.527.947,00
Finansman Gelirleri 265.316.181,00 653.094.735,00 293.937.544,00 235.391.825,00 11.894.979,00
Finansman Giderleri (-) -1.069.889.180,00 -2.347.956.196,00 -1.138.294.365,00 -633.142.490,00 -224.939.556,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 514.353.028,00 86.994.036,00 1.186.722.849,00 731.036.053,00 217.483.370,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -111.479.004,00 373.500.668,00 84.836.865,00 24.562.753,00 -9.273.466,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 -130.521.793,00 -78.147.554,00 -78.147.554,00 -78.147.554,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -111.479.004,00 504.022.461,00 162.984.419,00 102.710.307,00 68.874.088,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 402.874.024,00 460.494.704,00 1.271.559.714,00 755.598.806,00 208.209.904,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 402.874.024,00 460.494.704,00 1.271.559.714,00 755.598.806,00 208.209.904,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 402.874.024,00 460.494.704,00 1.271.559.714,00 755.598.806,00 208.209.904,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,38 0,42 1,17 1,60 0,44
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 1.147.087,00 938.024.210,00 -9.673.310,00 -2.400.338,00 -2.108.522,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 1.170.463.081,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 -6.788.451,00 -12.091.638,00 -3.000.422,00 -2.635.653,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 1.529.449,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -382.362,00 -225.650.420,00 2.418.328,00 600.084,00 527.131,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar -44.199.431,00 -39.242.485,00 -136.921.506,00 -120.478.943,00 2.031.259,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 -52.323.313,00 -182.562.008,00 -150.598.679,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 32.068.607,00 13.080.828,00 45.640.502,00 30.119.736,00 -507.815,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -43.052.344,00 898.781.725,00 -146.594.816,00 -122.879.281,00 -77.263,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 359.821.680,00 1.359.276.429,00 1.124.964.898,00 632.719.525,00 208.132.641,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2024-3 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 13.183.556.522,00 13.076.549.020,00 12.924.844.392,00 8.092.267.469,00 6.794.857.055,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 1.250.863.506,00 1.133.345.360,00 1.137.425.359,00 765.059.216,00 462.948.264,00
Finansal Yatırımlar 5.695.950.515,00 5.775.646.848,00 5.396.693.503,00 1.892.007.429,00 978.859.832,00
Ticari Alacaklar 1.690.162.839,00 1.208.773.468,00 1.116.078.266,00 970.063.291,00 1.062.243.622,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 14.577.812,00 14.381.734,00 12.548.139,00 13.413.684,00 11.054.731,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.675.585.027,00 1.194.391.734,00 1.103.530.127,00 956.649.607,00 1.051.188.891,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 13.926.622,00 11.180.855,00 31.307.723,00 38.756.032,00 38.137.451,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 13.926.622,00 11.180.855,00 31.307.723,00 38.756.032,00 38.137.451,00
Türev Araçlar 666.175,00 0,00 197.066,00 15.778.966,00 7.095.307,00
Stoklar 3.791.284.411,00 4.556.726.069,00 4.043.909.203,00 3.393.419.395,00 3.736.654.818,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 492.158.524,00 157.700.151,00 1.005.843.403,00 867.289.040,00 404.238.123,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 815.809,00 0,00 6.861.537,00 1.085.128,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 247.728.121,00 233.176.269,00 186.528.332,00 148.808.972,00 104.679.638,00
ARA TOPLAM 13.183.556.522,00 13.076.549.020,00 12.924.844.392,00 8.092.267.469,00 6.794.857.055,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 5.993.672.577,00 5.073.764.009,00 2.762.938.161,00 2.183.480.671,00 1.728.770.986,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 100.745.000,00 44.580.000,00 44.580.000,00 44.580.000,00
Maddi Duran Varlıklar 5.090.685.377,00 3.950.489.718,00 1.743.729.076,00 1.329.577.224,00 1.612.281.197,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 18.494.306,00 11.062.323,00 814.794,00 894.028,00 1.003.513,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 311.268.273,00 332.225.588,00 209.327.183,00 134.282.410,00 69.595.667,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 19.177.229.099,00 18.150.313.029,00 15.687.782.553,00 10.275.748.140,00 8.523.628.041,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 9.149.718.668,00 9.338.102.806,00 9.167.145.248,00 5.881.289.704,00 4.524.684.329,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 3.923.743.293,00 3.239.660.584,00 7.928.954.200,00 3.908.317.786,00 3.723.020.960,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 4.050.992.058,00 3.807.866.104,00 0,00 1.130.756.031,00 0,00
Banka Kredileri 3.152.759.494,00 2.847.212.443,00 0,00 1.076.891.398,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 0,00 231.601.983,00 518.970.128,00 491.173.755,00 532.447.336,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00 231.601.983,00 518.970.128,00 491.173.755,00 532.447.336,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 36.239.091,00 22.238.824,00 20.530.802,00 13.064.742,00 15.829.219,00
Diğer Borçlar 0,00 1.500.959.508,00 11.974,00 6.525,00 764.313,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 1.500.000.000,00 0,00 0,00 758.070,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00 959.508,00 11.974,00 6.525,00 6.243,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 423.398.621,00 495.636.468,00 664.339.282,00 284.957.414,00 163.083.231,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 3.167.506,00 3.167.508,00 0,00 0,00 78.147.554,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 10.023.228,00 8.916.190,00 8.385.678,00 7.475.438,00 9.063.205,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 7.089.822,00 5.960.220,00 5.194.778,00 4.387.495,00 4.260.404,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 2.933.406,00 2.955.970,00 3.190.900,00 3.087.943,00 4.802.801,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 6.143.613,00 6.444.479,00 25.953.184,00 45.538.013,00 2.328.511,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 3.251.906.710,00 3.142.616.585,00 2.885.357.521,00 1.092.261.096,00 1.103.450.226,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 3.230.305.715,00 3.118.447.091,00 2.865.060.038,00 1.076.891.398,00 1.087.244.077,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 19.552.971,00 19.049.443,00 16.201.437,00 10.249.640,00 10.042.763,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 19.552.971,00 19.049.443,00 16.201.437,00 10.249.640,00 10.042.763,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 12.401.625.378,00 12.480.719.391,00 12.052.502.769,00 6.973.550.800,00 5.628.134.555,00
Ö Z K A Y N A K L A R 6.775.603.721,00 5.669.593.638,00 3.635.279.784,00 3.302.197.340,00 2.895.493.486,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 6.775.603.721,00 5.669.593.638,00 3.635.279.784,00 3.302.197.340,00 2.895.493.486,00
Ödenmiş Sermaye 1.086.980.000,00 1.086.980.000,00 1.086.980.000,00 472.600.000,00 472.600.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 2.978.660.109,00 2.446.404.392,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 562.130.299,00 488.538.673,00 245.186.987,00 489.900.000,00 489.900.000,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 1.590.412.429,00 1.381.205.714,00 586.178.817,00 592.851.705,00 593.743.605,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 1.590.412.429,00 1.381.205.714,00 586.178.817,00 592.851.705,00 593.743.605,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -13.762.310,00 -12.957.525,00 -18.743.893,00 -12.071.005,00 -11.179.105,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -441.450.725,00 -345.244.902,00 -234.866.957,00 -218.424.394,00 -95.914.192,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -441.450.725,00 -345.244.902,00 -234.866.957,00 -218.424.394,00 -95.914.192,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 186.598.238,00 162.169.618,00 78.765.519,00 78.765.518,00 61.252.753,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 651.341.530,00 105.576.062,00 618.758.650,00 1.148.188.651,00 1.165.701.416,00
Net Dönem Karı/Zararı 402.874.024,00 460.494.704,00 1.271.559.714,00 755.598.806,00 208.209.904,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 19.177.229.099,00 18.150.313.029,00 15.687.782.553,00 10.275.748.140,00 8.523.628.041,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 764.487.108,00 674.147.009,00 1.310.609,00
- Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 3.908.317.786,00 0,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi