Geri Dön

YYLGD | Yayla Gida


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,12
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 15,02
BIST-100'deki Ağırlığı 0,81
F/K Oranı 5,15
Piyasa Değ. / Defter Değ. 2,09
Dibe Uzaklık 15,02
Piyasa Değeri (USD) 243.993.544,90
Piyasa Değeri (TL) 7.589.956.000,00
Özsermaye (TL) 3.635.279.784,00
Sermaye (TL) 472.600.000,00
Net Kar (TL) 1.475.126.240,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu YYLGD
Sektör
Adres İstanbul Yolu 30.Km Saray Mh. Fatih Sultan Mehmet Blv. No:327 P.K. 06980 Kahramankazan - Ankara / TÜRKİYE Tel: 0 312 815 49 50
Telefon 0 312 815 49 50
Faks
Web yaylabakliyat.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
AZİMUT PORTFÖY INOVA AGRO HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 70.656.800,00 6,50
GÜMÜŞ CAPİTAL EMLAK YATIRIM GAYRİMENKUL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 586.716.200,00 53,98
HASAN GÜMÜŞ 163.047.000,00 15,00
TOPLAM 1.086.980.000,00 100,00
DİĞER 266.560.000,00 24,52
Toplam 2.173.960.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
31.08.2023 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
11.08.2023 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,30
Gelir Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 10.159.028.095,00 6.998.291.864,00 3.982.949.589,00 11.703.562.712,00 8.855.363.856,00
Satışların Maliyeti (-) -8.991.401.076,00 -6.316.408.003,00 -3.581.707.691,00 -10.114.922.307,00 -7.699.643.042,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 1.167.627.019,00 681.883.861,00 401.241.898,00 1.588.640.405,00 1.155.720.814,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 1.167.627.019,00 681.883.861,00 401.241.898,00 1.588.640.405,00 1.155.720.814,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -98.488.458,00 -55.594.029,00 -28.259.481,00 -60.334.426,00 -37.171.088,00
Pazarlama Giderleri (-) -175.992.717,00 -110.782.902,00 -60.536.778,00 -231.991.619,00 -167.158.640,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -10.806.833,00 -5.853.090,00 -3.329.871,00 -7.987.434,00 -5.383.377,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 291.958.645,00 229.260.915,00 29.897.600,00 153.341.435,00 132.837.862,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -15.636.986,00 -8.467.478,00 -7.071.927,00 -17.574.489,00 -17.996.607,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 1.158.660.670,00 730.447.277,00 331.941.441,00 1.424.093.872,00 1.060.848.964,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 872.419.000,00 398.339.441,00 98.586.506,00 213.865.148,00 156.717.263,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 2.031.079.670,00 1.128.786.718,00 430.527.947,00 1.637.959.020,00 1.217.566.227,00
Finansman Gelirleri 293.937.544,00 235.391.825,00 11.894.979,00 170.188.655,00 159.475.007,00
Finansman Giderleri (-) -1.138.294.365,00 -633.142.490,00 -224.939.556,00 -892.489.477,00 -624.671.516,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 1.186.722.849,00 731.036.053,00 217.483.370,00 915.658.198,00 752.369.718,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 84.836.865,00 24.562.753,00 -9.273.466,00 78.375.573,00 38.097.527,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -78.147.554,00 -78.147.554,00 -78.147.554,00 78.375.573,00 1.731.806,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 162.984.419,00 102.710.307,00 68.874.088,00 0,00 36.365.721,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 1.271.559.714,00 755.598.806,00 208.209.904,00 994.033.771,00 790.467.245,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 1.271.559.714,00 755.598.806,00 208.209.904,00 994.033.771,00 790.467.245,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 1.271.559.714,00 755.598.806,00 208.209.904,00 994.033.771,00 790.467.245,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 1,17 1,60 0,44 0,00 1,96
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -9.673.310,00 -2.400.338,00 -2.108.522,00 353.032.576,00 -4.601.810,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 319.797.053,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -12.091.638,00 -3.000.422,00 -2.635.653,00 -5.709.953,00 -5.752.263,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 2.418.328,00 600.084,00 527.131,00 38.945.476,00 1.150.453,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar -136.921.506,00 -120.478.943,00 2.031.259,00 38.613.900,00 89.832.978,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları -182.562.008,00 -150.598.679,00 0,00 53.155.911,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 45.640.502,00 30.119.736,00 -507.815,00 -14.542.011,00 44.035.034,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -146.594.816,00 -122.879.281,00 -77.263,00 391.646.476,00 85.231.168,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 1.124.964.898,00 632.719.525,00 208.132.641,00 1.385.680.247,00 875.698.413,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 0,00 0,00 0,00 1.141.991,00 1.150.453,00
Bilanço Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 12.924.844.392,00 8.092.267.469,00 6.794.857.055,00 5.500.539.816,00 4.699.388.450,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 1.137.425.359,00 765.059.216,00 462.948.264,00 640.917.935,00 637.182.994,00
Finansal Yatırımlar 5.396.693.503,00 1.892.007.429,00 978.859.832,00 1.080.171.755,00 949.220.776,00
Ticari Alacaklar 1.116.078.266,00 970.063.291,00 1.062.243.622,00 606.544.890,00 474.050.170,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 12.548.139,00 13.413.684,00 11.054.731,00 9.681.674,00 8.628.618,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.103.530.127,00 956.649.607,00 1.051.188.891,00 596.863.216,00 465.421.552,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 31.307.723,00 38.756.032,00 38.137.451,00 23.538.226,00 7.725.709,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 31.307.723,00 38.756.032,00 38.137.451,00 23.538.226,00 7.725.709,00
Türev Araçlar 197.066,00 15.778.966,00 7.095.307,00 16.444.682,00 15.210.192,00
Stoklar 4.043.909.203,00 3.393.419.395,00 3.736.654.818,00 2.903.169.979,00 2.245.095.466,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 1.005.843.403,00 867.289.040,00 404.238.123,00 138.749.000,00 302.444.359,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 6.861.537,00 1.085.128,00 0,00 0,00 2.062.184,00
Diğer Dönen Varlıklar 186.528.332,00 148.808.972,00 104.679.638,00 91.003.349,00 66.396.600,00
ARA TOPLAM 12.924.844.392,00 8.092.267.469,00 6.794.857.055,00 5.500.539.816,00 4.699.388.450,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 2.762.938.161,00 2.183.480.671,00 1.728.770.986,00 1.055.129.263,00 639.097.105,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 44.580.000,00 44.580.000,00 44.580.000,00 44.580.000,00 22.290.000,00
Maddi Duran Varlıklar 1.743.729.076,00 1.329.577.224,00 1.612.281.197,00 1.007.267.521,00 612.588.750,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 814.794,00 894.028,00 1.003.513,00 1.149.060,00 1.044.236,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 764.487.108,00 674.147.009,00 1.310.609,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 209.327.183,00 134.282.410,00 69.595.667,00 702.262,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 15.687.782.553,00 10.275.748.140,00 8.523.628.041,00 6.555.669.079,00 5.338.485.555,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 9.167.145.248,00 5.881.289.704,00 4.524.684.329,00 3.330.963.518,00 2.683.787.306,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 7.928.954.200,00 3.908.317.786,00 3.723.020.960,00 2.981.727.055,00 2.423.594.400,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 1.130.756.031,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 518.970.128,00 491.173.755,00 532.447.336,00 200.635.834,00 95.600.150,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 518.970.128,00 491.173.755,00 532.447.336,00 200.635.834,00 95.600.150,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 20.530.802,00 13.064.742,00 15.829.219,00 5.548.987,00 0,00
Diğer Borçlar 11.974,00 6.525,00 764.313,00 420.274,00 428.087,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 758.070,00 419.600,00 419.600,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 11.974,00 6.525,00 6.243,00 674,00 8.487,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 664.339.282,00 284.957.414,00 163.083.231,00 134.820.965,00 152.626.556,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 78.147.554,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 8.385.678,00 7.475.438,00 9.063.205,00 5.637.059,00 10.349.345,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 5.194.778,00 4.387.495,00 4.260.404,00 0,00 5.830.134,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 3.190.900,00 3.087.943,00 4.802.801,00 5.637.059,00 4.519.211,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 25.953.184,00 45.538.013,00 2.328.511,00 2.173.344,00 1.188.768,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.885.357.521,00 1.092.261.096,00 1.103.450.226,00 537.344.716,00 477.319.238,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 2.865.060.038,00 1.076.891.398,00 1.087.244.077,00 518.494.753,00 460.230.029,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 16.201.437,00 10.249.640,00 10.042.763,00 11.681.883,00 11.577.788,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 16.201.437,00 10.249.640,00 10.042.763,00 11.681.883,00 11.577.788,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 5.511.421,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 12.052.502.769,00 6.973.550.800,00 5.628.134.555,00 3.868.308.234,00 3.161.106.544,00
Ö Z K A Y N A K L A R 3.635.279.784,00 3.302.197.340,00 2.895.493.486,00 2.687.360.845,00 2.177.379.011,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 3.635.279.784,00 3.302.197.340,00 2.895.493.486,00 2.687.360.845,00 2.177.379.011,00
Ödenmiş Sermaye 1.086.980.000,00 472.600.000,00 472.600.000,00 472.600.000,00 472.600.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 245.186.987,00 489.900.000,00 489.900.000,00 489.900.000,00 489.900.000,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 586.178.817,00 592.851.705,00 593.743.605,00 595.852.127,00 293.779.832,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 586.178.817,00 592.851.705,00 593.743.605,00 595.852.127,00 293.779.832,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -18.743.893,00 -12.071.005,00 -11.179.105,00 -9.070.583,00 -9.104.431,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -234.866.957,00 -218.424.394,00 -95.914.192,00 -97.945.451,00 -102.288.464,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -234.866.957,00 -218.424.394,00 -95.914.192,00 -97.945.451,00 -102.288.464,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 78.765.519,00 78.765.518,00 61.252.753,00 17.244.328,00 17.244.328,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 618.758.650,00 1.148.188.651,00 1.165.701.416,00 215.676.070,00 215.676.070,00
Net Dönem Karı/Zararı 1.271.559.714,00 755.598.806,00 208.209.904,00 994.033.771,00 790.467.245,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 15.687.782.553,00 10.275.748.140,00 8.523.628.041,00 6.555.669.079,00 5.338.485.555,00
- Banka Kredileri 0,00 3.908.317.786,00 0,00 0,00 2.423.594.400,00
Banka Kredileri 0,00 1.076.891.398,00 0,00 0,00 460.230.029,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 949.220.776,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 182.744.674,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi