Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu YUNSA
Sektör Yünlü tekstil mamülleri
Adres Ayazağa Mahallesi, Cendere Caddesi, 1B Apt. No: 109 B / 51 Sarıyer / İstanbul
Telefon (0212) 3656500
Faks (0212) 2825067
Web http://www.yunsa.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Diğer 12.281.493,00 42,12
SÜRMEGÖZ TEKSTİL YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ 16.878.507,00 57,88
Toplam 29.160.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Yunsa Germany Gmbh 661.350,00 100,00
Yunsa Italia SRL 110.977,00 100,00
Yunsa UK Limited 2.451,00 100,00
Yunsa USA 7.882,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
17.04.2020 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
02.04.2019 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
29.03.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
30.03.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,10
31.03.2014 Nakit Temettü / Bölünme 1,11
27.03.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
02.05.2012 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
13.04.2007 Nakit Temettü / Bölünme 1,09
14.04.2006 Nakit Temettü / Bölünme 1,10
11.04.2005 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
03.11.2003 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,80
15.04.2003 Nakit Temettü / Bölünme 1,14
23.12.2002 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 9,00
12.04.2002 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
28.04.2000 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
28.05.1999 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
26.05.1998 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
26.05.1997 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
Gelir Tablosu 2020-3 2019-12 2019-9 2019-6 2019-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 121.874.416,00 463.952.700,00 326.183.257,00 221.988.823,00 102.586.277,00
Satışların Maliyeti (-) -95.464.372,00 -389.141.092,00 -272.880.673,00 -181.640.852,00 -83.906.422,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 26.410.044,00 74.811.608,00 53.302.584,00 40.347.971,00 18.679.855,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 26.410.044,00 74.811.608,00 53.302.584,00 40.347.971,00 18.679.855,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -2.786.398,00 -9.055.226,00 -7.675.293,00 -5.334.737,00 -2.510.666,00
Pazarlama Giderleri (-) -12.327.949,00 -45.634.884,00 -34.049.908,00 -21.855.348,00 -11.489.710,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -595.352,00 -1.593.281,00 -1.619.318,00 -1.366.722,00 -762.860,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 8.086.038,00 26.083.134,00 19.253.483,00 12.518.210,00 6.287.693,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -8.920.917,00 -23.796.184,00 -17.250.740,00 -11.077.621,00 -5.429.453,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 9.865.466,00 20.815.167,00 11.960.808,00 13.231.753,00 4.774.859,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 159.195,00 158.273,00 157.600,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 9.715.500,00 21.551.165,00 12.435.907,00 13.558.116,00 4.688.200,00
Finansman Giderleri (-) -3.607.071,00 -19.904.904,00 -14.265.490,00 -10.498.305,00 -4.466.938,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 6.108.429,00 2.433.207,00 -1.829.583,00 3.059.811,00 221.262,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -66.382,00 2.602.357,00 2.801.037,00 2.714.689,00 586.344,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -66.382,00 2.602.357,00 2.801.037,00 2.714.689,00 586.344,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 6.042.047,00 5.035.564,00 971.454,00 5.774.500,00 807.606,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 6.042.047,00 5.035.564,00 971.454,00 5.774.500,00 807.606,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 6.042.047,00 5.035.564,00 971.454,00 5.774.500,00 807.606,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finansman gelirleri 0,00 786.946,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2020-3 2019-12 2019-9 2019-6 2019-3
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 260.080.909,00 240.973.164,00 300.354.810,00 284.800.973,00 267.624.063,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 23.203.791,00 11.760.641,00 47.558.926,00 9.222.720,00 53.969.725,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 41.289.253,00 0,00
Ticari Alacaklar 104.000.559,00 100.545.421,00 102.688.490,00 105.550.591,00 91.434.566,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 102.588.038,00 34.158,00 11.851,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 104.000.559,00 100.545.421,00 100.452,00 105.516.433,00 91.422.715,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 1.668.353,00 1.499.253,00 2.722.015,00 1.871.389,00 2.790.607,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.668.353,00 1.499.253,00 2.722.015,00 1.871.389,00 2.790.607,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 114.969.042,00 111.261.436,00 132.327.002,00 112.393.286,00 105.720.846,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 4.469.980,00 4.049.941,00 1.709.902,00 2.983.962,00 3.496.291,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 11.769.184,00 11.856.472,00 13.348.475,00 11.489.772,00 10.212.028,00
ARA TOPLAM 260.080.909,00 240.973.164,00 300.354.810,00 284.800.973,00 267.624.063,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 84.309.069,00 84.954.682,00 81.637.195,00 81.245.425,00 79.236.388,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 41.288.166,00 42.718.297,00 44.212.386,00 45.210.895,00 46.010.470,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 23.452.590,00 22.364.418,00 21.011.669,00 19.611.346,00 19.106.959,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 12.801,00 9.800,00 593.095,00 418.694,00 11.830,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 15.400.965,00 15.362.539,00 15.043.342,00 14.999.058,00 12.875.455,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 344.389.978,00 325.927.846,00 381.992.005,00 366.046.398,00 346.860.451,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 194.464.279,00 215.605.589,00 276.568.786,00 257.610.364,00 243.914.027,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 74.232.860,00 115.626.195,00 148.224.140,00 134.242.537,00 132.361.505,00
- Banka Kredileri 71.324.540,00 86.349.768,00 145.249.944,00 124.647.130,00 131.418.891,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 104.787.057,00 87.004.445,00 109.483.424,00 104.427.537,00 89.480.757,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 211.152,00 383.892,00 1.082.899,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 104.787.057,00 87.004.445,00 109.272.272,00 104.043.645,00 88.397.858,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 6.794.758,00 6.151.996,00 9.031.668,00 7.995.754,00 7.959.625,00
Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 4.037.274,00 0,00 2.318.308,00 2.960.956,00 2.958.686,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 4.352.101,00 3.928.941,00 5.059.531,00 6.072.259,00 3.809.132,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 3.743.198,00 2.957.797,00 4.446.135,00 5.444.555,00 3.116.226,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 608.903,00 971.144,00 613.396,00 627.704,00 692.906,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 260.229,00 253.684,00 2.451.715,00 1.911.321,00 7.344.322,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 56.260.495,00 22.307.719,00 19.816.912,00 17.808.913,00 17.467.287,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 36.194.619,00 3.211.546,00 163.340,00 166.393,00 352.476,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 3.007.128,00 3.211.546,00 163.340,00 166.393,00 352.476,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 20.065.876,00 19.096.173,00 19.653.572,00 17.642.520,00 17.114.811,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 20.065.876,00 19.096.173,00 19.653.572,00 17.642.520,00 17.114.811,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 250.724.774,00 237.913.308,00 296.385.698,00 275.419.277,00 261.381.314,00
Ö Z K A Y N A K L A R 93.665.204,00 88.014.538,00 85.606.307,00 90.627.121,00 85.479.137,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 93.665.204,00 88.014.538,00 85.606.307,00 90.627.121,00 85.479.137,00
Ödenmiş Sermaye 29.160.000,00 29.160.000,00 29.160.000,00 29.160.000,00 29.160.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 30.657.866,00 30.657.866,00 30.657.866,00 30.657.866,00 30.657.866,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 92.957,00 92.957,00 92.957,00 92.957,00 92.957,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -6.360.765,00 -5.941.527,00 -3.870.021,00 -4.038.275,00 -4.057.243,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 2.374.569,00 2.346.712,00 1.931.085,00 2.317.107,00 2.154.985,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 26.662.966,00 26.662.966,00 26.662.966,00 26.662.966,00 26.662.966,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 5.035.564,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Net Dönem Karı/Zararı 6.042.047,00 5.035.564,00 971.454,00 5.774.500,00 807.606,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 344.389.978,00 325.927.846,00 381.992.005,00 366.046.398,00 346.860.451,00
Banka Kredileri 0,00 22.788.260,00 0,00 0,00 0,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi