Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 1,26
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 42,11
BIST-100'deki Ağırlığı 7,69
F/K Oranı 4,70
Piyasa Değ. / Defter Değ. 1,46
Dibe Uzaklık 42,11
Piyasa Değeri (USD) 22.686.566,14
Piyasa Değeri (TL) 132.094.800,00
Özsermaye (TL) 90.397.746,00
Sermaye (TL) 29.160.000,00
Net Kar (TL) 28.093.434,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu YUNSA
Sektör Yünlü tekstil mamülleri
Adres Sabancı Center. Kule 2 K.11 80622 Levent/İstanbul
Telefon (0212) 278 72 42
Faks (0212) 270 17 83
Web http://www.yunsa.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Diğer 12.281.493,00 42,12
HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 16.878.507,00 57,88
Toplam 29.160.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Yunsa Germany Gmbh 661.350,00 100,00
Yunsa Italia SRL 110.977,00 100,00
Yunsa UK Limited 2.451,00 100,00
Yunsa USA 7.882,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
02.04.2019 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
29.03.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
30.03.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,10
31.03.2014 Nakit Temettü / Bölünme 1,11
27.03.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
02.05.2012 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
13.04.2007 Nakit Temettü / Bölünme 1,09
14.04.2006 Nakit Temettü / Bölünme 1,10
11.04.2005 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
03.11.2003 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,80
15.04.2003 Nakit Temettü / Bölünme 1,14
23.12.2002 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 9,00
12.04.2002 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
28.04.2000 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
28.05.1999 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
26.05.1998 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
26.05.1997 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
Gelir Tablosu 2018-12 2018-9 2018-6 2018-3 2017-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 367.797.899,00 265.073.978,00 169.597.376,00 73.741.213,00 297.580.363,00
Satışların Maliyeti (-) -270.531.888,00 -183.937.367,00 -116.812.786,00 -51.207.443,00 -225.518.232,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 97.266.011,00 81.136.611,00 52.784.590,00 22.533.770,00 72.062.131,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 97.266.011,00 81.136.611,00 52.784.590,00 22.533.770,00 72.062.131,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -11.855.602,00 -9.320.963,00 -6.443.414,00 -3.667.806,00 -9.132.713,00
Pazarlama Giderleri (-) -36.689.681,00 -30.436.947,00 -18.334.164,00 -8.663.232,00 -30.145.926,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -2.223.917,00 -1.569.301,00 -1.219.639,00 -368.567,00 -653.578,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 53.361.913,00 44.638.998,00 14.874.282,00 5.829.763,00 30.592.488,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -46.423.195,00 -36.343.059,00 -5.450.158,00 -1.889.540,00 -19.191.323,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 53.435.529,00 48.105.339,00 36.211.497,00 13.774.388,00 43.531.079,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 279.741,00 12.128,00 1.017,00 678,00 1.809.733,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 50.063.159,00 48.117.467,00 36.212.514,00 13.775.066,00 45.340.812,00
Finansman Giderleri (-) -21.271.609,00 -26.381.761,00 -19.108.339,00 -6.407.734,00 -29.048.965,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 28.791.550,00 21.735.706,00 17.104.175,00 7.367.332,00 16.291.847,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -698.116,00 -2.702.409,00 -2.510.153,00 -1.660.925,00 -1.443.025,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -698.116,00 -2.702.409,00 -2.510.153,00 -1.660.925,00 -1.443.025,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 28.093.434,00 19.033.297,00 14.594.022,00 5.706.407,00 14.848.822,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 28.093.434,00 19.033.297,00 14.594.022,00 5.706.407,00 14.848.822,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 28.093.434,00 19.033.297,00 14.594.022,00 5.706.407,00 14.848.822,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2018-12 2018-9 2018-6 2018-3 2017-12
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 244.647.011,00 269.004.288,00 185.523.039,00 172.418.400,00 168.264.102,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 16.582.037,00 36.998.512,00 3.688.989,00 4.605.287,00 10.897.936,00
Finansal Yatırımlar 25.451.458,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-Vadeli Mevduatlar 25.451.458,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 97.929.433,00 115.040.500,00 94.867.767,00 75.961.282,00 74.193.635,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 12.787,00 115.023.486,00 94.850.606,00 188.289,00 520.941,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 97.916.646,00 17.014,00 17.161,00 75.772.993,00 73.672.694,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 1.817.378,00 1.959.684,00 1.319.164,00 1.059.191,00 882.431,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.817.378,00 1.959.684,00 1.319.164,00 1.059.191,00 882.431,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 518.719,00 3.547.571,00
Stoklar 90.268.587,00 102.721.839,00 73.461.513,00 78.120.062,00 69.840.586,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 2.964.348,00 2.530.164,00 2.647.298,00 3.322.537,00 89.164,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 9.633.770,00 9.753.589,00 9.538.308,00 8.831.322,00 8.812.779,00
ARA TOPLAM 244.647.011,00 269.004.288,00 185.523.039,00 172.418.400,00 168.264.102,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 78.125.672,00 77.043.237,00 74.744.635,00 74.092.050,00 76.754.907,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 47.272.899,00 47.904.082,00 47.844.979,00 47.533.788,00 47.020.879,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 18.571.602,00 16.592.036,00 15.764.205,00 15.635.460,00 16.849.304,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 8.893,00 677.862,00 81.955,00 790,00 944.090,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 12.272.278,00 11.869.257,00 11.053.496,00 10.922.012,00 11.940.634,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 322.772.683,00 346.047.525,00 260.267.674,00 246.510.450,00 245.019.009,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 216.262.549,00 255.234.894,00 171.743.751,00 164.314.530,00 166.998.257,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 128.257.002,00 130.427.823,00 89.840.872,00 90.131.926,00 92.960.773,00
- Banka Kredileri 128.257.002,00 130.427.823,00 89.840.872,00 90.131.926,00 92.459.264,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 75.897.399,00 102.599.914,00 66.193.163,00 63.800.512,00 64.651.951,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 287.500,00 247.879,00 295.539,00 515.325,00 295.288,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 75.609.899,00 102.352.035,00 65.897.624,00 63.285.187,00 64.356.663,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 4.819.899,00 6.913.503,00 6.319.512,00 7.977.999,00 7.504.229,00
Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 1.346.070,00 1.722.500,00 1.008.245,00 445.141,00 844.707,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 4.927.731,00 2.021.537,00 2.083.471,00 0,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 4.277.552,00 2.021.537,00 2.083.471,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 650.179,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.014.448,00 3.191.682,00 2.545.244,00 1.958.952,00 1.036.597,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 16.112.388,00 14.395.469,00 13.977.979,00 13.346.688,00 12.617.015,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 16.112.388,00 14.395.469,00 13.977.979,00 13.346.688,00 12.617.015,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 16.112.388,00 14.395.469,00 13.977.979,00 13.346.688,00 12.617.015,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 232.374.937,00 269.630.363,00 185.721.730,00 177.661.218,00 179.615.272,00
Ö Z K A Y N A K L A R 90.397.746,00 76.417.162,00 74.545.944,00 68.849.232,00 65.403.737,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 90.397.746,00 76.417.162,00 74.545.944,00 68.849.232,00 65.403.737,00
Ödenmiş Sermaye 29.160.000,00 29.160.000,00 29.160.000,00 29.160.000,00 29.160.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 30.657.866,00 30.657.866,00 30.657.866,00 30.657.866,00 30.657.866,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 92.957,00 92.957,00 92.957,00 92.957,00 92.957,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -3.989.913,00 -3.040.017,00 -3.060.079,00 -2.896.558,00 -2.708.929,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 1.981.870,00 -3.888.473,00 -1.300.354,00 1.727.028,00 3.800.311,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 21.978.549,00 21.978.549,00 21.978.549,00 21.978.549,00 21.978.549,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -17.577.017,00 -17.577.017,00 -17.577.017,00 -17.577.017,00 -32.425.839,00
Net Dönem Karı/Zararı 28.093.434,00 19.033.297,00 14.594.022,00 5.706.407,00 14.848.822,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 322.772.683,00 346.047.525,00 260.267.674,00 246.510.450,00 245.019.009,00
Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 0,00 501.509,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi