Geri Dön

YUNSA | Yunsa


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,88
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 42,10
BIST-100'deki Ağırlığı 3,43
F/K Oranı 6,26
Piyasa Değ. / Defter Değ. 1,94
Dibe Uzaklık 42,12
Piyasa Değeri (USD) 126.184.451,72
Piyasa Değeri (TL) 2.519.424.000,00
Özsermaye (TL) 1.296.413.340,00
Sermaye (TL) 29.160.000,00
Net Kar (TL) 402.655.452,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu YUNSA
Sektör Yünlü tekstil mamülleri
Adres Ayazağa Mahallesi, Azerbaycan Caddesi, 1B Blok No: 3b İç Kapı No: 52 Sarıyer / İstanbul
Telefon 0 212 365 65 00
Faks 0 212 282 50 67-68
Web www.yunsa.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
SÜRMEGÖZ TEKSTİL YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ 16.878.507,00 57,88
TOPLAM 29.160.000,00 100,00
DİĞER 12.281.493,00 42,12
Toplam 58.320.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Yunsa Germany Gmbh 661.350,00 100,00
Yunsa Italia SRL 110.977,00 100,00
Yunsa UK Limited 2.451,00 100,00
Yunsa USA 7.882,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
04.05.2023 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
19.04.2022 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
01.04.2021 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
17.04.2020 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
02.04.2019 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
29.03.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
30.03.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,10
31.03.2014 Nakit Temettü / Bölünme 1,11
27.03.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
02.05.2012 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
13.04.2007 Nakit Temettü / Bölünme 1,09
14.04.2006 Nakit Temettü / Bölünme 1,10
11.04.2005 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
03.11.2003 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,80
15.04.2003 Nakit Temettü / Bölünme 1,14
23.12.2002 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 9,00
12.04.2002 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
28.04.2000 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
28.05.1999 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
26.05.1998 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
26.05.1997 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
Gelir Tablosu 2023-3 2022-12 2022-9 2022-6 2022-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 397.097.182,00 1.279.958.274,00 828.334.862,00 478.201.904,00 225.705.050,00
Satışların Maliyeti (-) -245.394.871,00 -791.510.182,00 -498.827.446,00 -278.571.528,00 -129.098.949,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 151.702.311,00 488.448.092,00 329.507.416,00 199.630.376,00 96.606.101,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 151.702.311,00 488.448.092,00 329.507.416,00 199.630.376,00 96.606.101,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -9.112.475,00 -35.218.101,00 -30.171.552,00 -17.018.782,00 -6.572.893,00
Pazarlama Giderleri (-) -24.357.884,00 -78.894.426,00 -55.943.854,00 -33.990.215,00 -13.017.757,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -2.222.098,00 -3.456.442,00 -3.087.000,00 -1.957.000,00 -1.107.000,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 25.099.253,00 73.098.611,00 45.864.577,00 38.912.301,00 9.644.870,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -17.528.881,00 -65.381.984,00 -50.791.625,00 -29.409.127,00 -9.463.509,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 124.132.805,00 378.595.750,00 234.781.785,00 155.736.186,00 76.493.173,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 1.215.528,00 2.510.040,00 887.943,00 550.164,00 40.853,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 125.348.333,00 380.797.676,00 235.669.728,00 156.286.350,00 76.534.026,00
Finansman gelirleri 2.017.262,00 19.355.645,00 0,00 0,00 0,00
Finansman Giderleri (-) 0,00 -25.062.902,00 -6.556.508,00 -7.002.495,00 -5.693.933,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 127.365.595,00 375.090.419,00 229.113.220,00 149.283.855,00 70.840.093,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -18.921.414,00 -26.041.324,00 -45.235.138,00 -32.645.949,00 -16.002.269,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -17.781.545,00 -64.789.052,00 -47.853.294,00 -31.329.565,00 -14.634.584,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -1.139.869,00 38.747.728,00 2.618.156,00 -1.316.384,00 -1.367.685,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 108.444.181,00 349.049.095,00 183.878.082,00 116.637.906,00 54.837.824,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 108.444.181,00 349.049.095,00 183.878.082,00 116.637.906,00 54.837.824,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 108.444.181,00 349.049.095,00 183.878.082,00 116.637.906,00 54.837.824,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,12 0,06 0,04 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-3 2022-12 2022-9 2022-6 2022-3
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 989.636.651,00 716.281.295,00 680.583.119,00 622.830.358,00 505.267.204,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 260.557.301,00 132.597.839,00 59.787.725,00 159.016.047,00 134.921.935,00
Finansal Yatırımlar 35.634.552,00 32.344.897,00 310.312,00 30.580,00 5.933.496,00
Ticari Alacaklar 281.201.549,00 257.198.247,00 265.855.493,00 165.143.389,00 144.405.180,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 281.201.549,00 257.198.247,00 265.855.493,00 165.143.389,00 144.405.180,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 3.305.044,00 2.778.534,00 3.041.801,00 2.802.456,00 2.448.645,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 3.305.044,00 2.778.534,00 3.041.801,00 2.802.456,00 2.448.645,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 373.906.846,00 270.682.881,00 331.361.703,00 276.534.508,00 197.483.264,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 16.481.604,00 5.215.816,00 2.779.341,00 10.262.479,00 10.027.968,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 18.549.755,00 15.463.081,00 17.446.744,00 9.040.899,00 10.046.716,00
ARA TOPLAM 989.636.651,00 716.281.295,00 680.583.119,00 622.830.358,00 505.267.204,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 1.181.033.954,00 219.075.967,00 125.140.071,00 100.447.604,00 98.814.815,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 1.147.073.548,00 102.113.492,00 62.051.717,00 45.148.842,00 46.512.154,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 30.282.402,00 28.788.276,00 25.927.302,00 24.367.335,00 23.209.504,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 211.940,00 5.217.867,00 1.014.495,00 100.352,00 40.935,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 78.751.017,00 32.786.867,00 0,00 24.623.499,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 2.170.670.605,00 935.357.262,00 805.723.190,00 723.277.962,00 604.082.019,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 609.874.728,00 391.302.058,00 441.176.571,00 427.395.136,00 346.018.020,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 91.207.657,00 56.524.267,00 20.594.128,00 130.090.075,00 167.153.469,00
- Banka Kredileri 79.499.713,00 44.816.431,00 9.449.254,00 119.042.138,00 156.483.405,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 331.252.409,00 225.283.068,00 306.374.364,00 216.644.819,00 124.244.826,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 331.252.409,00 225.283.068,00 306.374.364,00 216.644.819,00 124.244.826,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 69.780.020,00 31.861.274,00 16.306.556,00 14.144.227,00 9.820.323,00
Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 32.943.358,00 27.874.196,00 45.533.640,00 27.510.530,00 17.819.559,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 34.303.797,00 16.793.671,00 16.271.721,00 16.477.924,00 14.568.615,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 49.597.554,00 32.580.802,00 34.246.295,00 21.450.419,00 11.553.927,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 44.943.382,00 28.398.985,00 32.253.892,00 19.521.688,00 9.547.458,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 4.654.172,00 4.181.817,00 1.992.403,00 1.928.731,00 2.006.469,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 789.933,00 384.780,00 1.849.867,00 1.077.142,00 857.301,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 264.382.537,00 178.409.684,00 126.315.183,00 117.478.535,00 108.696.845,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 56.291.384,00 63.680.635,00 62.153.215,00 64.901.474,00 69.229.039,00
Banka Kredileri 47.202.727,00 51.662.416,00 48.181.818,00 48.181.818,00 49.657.847,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 1.294.520,00 1.762.771,00 1.320.629,00 1.737.791,00 2.320.730,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 80.236.037,00 114.729.049,00 64.161.968,00 52.577.061,00 39.467.806,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 80.236.037,00 114.729.049,00 64.161.968,00 52.577.061,00 39.467.806,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 127.855.116,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 874.257.265,00 569.711.742,00 567.491.754,00 544.873.671,00 454.714.865,00
Ö Z K A Y N A K L A R 1.296.413.340,00 365.645.520,00 238.231.436,00 178.404.291,00 149.367.154,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.296.413.340,00 365.645.520,00 238.231.436,00 178.404.291,00 149.367.154,00
Ödenmiş Sermaye 29.160.000,00 29.160.000,00 29.160.000,00 29.160.000,00 29.160.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 30.657.866,00 30.657.866,00 30.657.866,00 30.657.866,00 30.657.866,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 92.957,00 92.957,00 92.957,00 92.957,00 92.957,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 746.839.610,00 -75.025.449,00 -35.687.137,00 -27.860.871,00 -18.977.025,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 746.839.610,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -79.667.188,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 13.168.114,00 12.709.534,00 11.128.151,00 10.714.916,00 10.094.015,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 13.168.114,00 12.709.534,00 0,00 10.714.916,00 10.094.015,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 19.001.517,00 19.001.517,00 19.001.517,00 19.001.517,00 16.326.616,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 349.049.095,00 0,00 0,00 0,00 27.174.901,00
Net Dönem Karı/Zararı 108.444.181,00 349.049.095,00 183.878.082,00 116.637.906,00 54.837.824,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 2.170.670.605,00 935.357.262,00 805.723.190,00 723.277.962,00 604.082.019,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi