Geri Dön

YUNSA | Yunsa


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu YUNSA
Sektör Yünlü tekstil mamülleri
Adres Ayazağa Mahallesi, Azerbaycan Caddesi, 1B Apt. No: 109 B / 51 Sarıyer / İstanbul
Telefon 0-212-365 65 00
Faks 0-212-282 50 67-68/270 17 83
Web www.yunsa.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
SÜRMEGÖZ TEKSTİL YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ 16.878.507,00 57,88
TOPLAM 29.160.000,00 100,00
DİĞER 12.281.493,00 42,12
Toplam 58.320.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Yunsa Germany Gmbh 661.350,00 100,00
Yunsa Italia SRL 110.977,00 100,00
Yunsa UK Limited 2.451,00 100,00
Yunsa USA 7.882,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
19.04.2022 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
01.04.2021 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
17.04.2020 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
02.04.2019 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
29.03.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
30.03.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,10
31.03.2014 Nakit Temettü / Bölünme 1,11
27.03.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
02.05.2012 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
13.04.2007 Nakit Temettü / Bölünme 1,09
14.04.2006 Nakit Temettü / Bölünme 1,10
11.04.2005 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
03.11.2003 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,80
15.04.2003 Nakit Temettü / Bölünme 1,14
23.12.2002 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 9,00
12.04.2002 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
28.04.2000 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
28.05.1999 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
26.05.1998 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
26.05.1997 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
Gelir Tablosu 2022-3 2021-12 2021-9 2021-6 2021-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 225.705.050,00 341.540.179,00 185.655.754,00 100.002.975,00 51.932.022,00
Satışların Maliyeti (-) -129.098.949,00 -240.057.846,00 -154.015.666,00 -94.716.188,00 -49.354.962,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 96.606.101,00 101.482.333,00 31.640.088,00 5.286.787,00 2.577.060,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 96.606.101,00 101.482.333,00 31.640.088,00 5.286.787,00 2.577.060,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -6.572.893,00 -13.092.412,00 -9.300.860,00 -6.147.050,00 -2.983.978,00
Pazarlama Giderleri (-) -13.017.757,00 -25.121.415,00 -15.792.944,00 -9.440.115,00 -4.604.062,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -1.107.000,00 -2.805.644,00 -2.039.961,00 -1.278.452,00 -602.771,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 9.644.870,00 40.495.944,00 10.548.979,00 7.682.673,00 5.009.409,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -9.463.509,00 -52.479.640,00 -19.048.668,00 -13.603.465,00 -5.742.366,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 76.493.173,00 50.250.732,00 -2.268.122,00 -16.289.366,00 -6.673.213,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 40.853,00 1.313.305,00 1.313.305,00 1.313.305,00 1.313.305,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 76.534.026,00 51.564.037,00 -954.817,00 -14.976.061,00 -5.359.908,00
Finansman Giderleri (-) -5.693.933,00 -33.871.836,00 -2.857.555,00 -1.601.004,00 -2.962.713,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 70.840.093,00 19.328.866,00 -3.812.372,00 -16.577.065,00 -7.782.033,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -16.002.269,00 7.068.585,00 2.617.144,00 4.045.720,00 1.489.070,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -14.634.584,00 -3.186.091,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -1.367.685,00 10.254.676,00 2.617.144,00 4.045.720,00 1.489.070,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 54.837.824,00 26.397.451,00 -1.195.228,00 -12.531.345,00 -6.292.963,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 54.837.824,00 26.397.451,00 -1.195.228,00 -12.531.345,00 -6.292.963,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 54.837.824,00 26.397.451,00 -1.195.228,00 -12.531.345,00 -6.292.963,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finansman gelirleri 0,00 1.636.665,00 0,00 0,00 540.588,00
Bilanço Tablosu 2022-3 2021-12 2021-9 2021-6 2021-3
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 505.267.204,00 291.956.792,00 246.920.320,00 175.581.634,00 220.039.134,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 134.921.935,00 21.809.211,00 66.639.074,00 32.910.262,00 61.216.571,00
Finansal Yatırımlar 5.933.496,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 144.405.180,00 100.853.547,00 54.736.156,00 41.505.815,00 50.737.966,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 144.405.180,00 100.853.547,00 54.736.156,00 41.505.815,00 50.737.966,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 2.448.645,00 1.251.212,00 1.505.832,00 1.530.623,00 1.304.737,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.448.645,00 1.251.212,00 1.505.832,00 1.530.623,00 1.304.737,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 197.483.264,00 150.811.947,00 113.545.318,00 89.702.129,00 96.135.427,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 10.027.968,00 8.903.939,00 1.278.764,00 2.030.728,00 2.636.897,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 10.046.716,00 8.326.936,00 9.215.176,00 7.902.077,00 8.007.536,00
ARA TOPLAM 505.267.204,00 291.956.792,00 246.920.320,00 175.581.634,00 220.039.134,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 98.814.815,00 99.899.626,00 93.243.188,00 96.656.988,00 95.552.290,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 46.512.154,00 48.278.171,00 50.543.162,00 52.130.298,00 53.075.524,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 23.209.504,00 22.899.523,00 22.088.143,00 22.056.409,00 22.546.764,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 40.935,00 24.940,00 538.210,00 266.645,00 75.838,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 24.623.499,00 24.290.759,00 15.507.903,00 17.153.856,00 14.132.624,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 604.082.019,00 391.856.418,00 340.163.508,00 272.238.622,00 315.591.424,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 346.018.020,00 228.855.033,00 202.739.402,00 143.711.290,00 176.678.908,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 167.153.469,00 115.922.267,00 129.439.908,00 93.843.049,00 102.033.004,00
- Banka Kredileri 156.483.405,00 93.715.278,00 106.133.810,00 67.056.588,00 76.321.627,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 124.244.826,00 83.611.010,00 48.524.666,00 23.161.606,00 35.920.435,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 124.244.826,00 83.611.010,00 48.524.666,00 23.161.606,00 35.920.435,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 9.820.323,00 6.719.393,00 6.619.665,00 4.419.150,00 3.485.642,00
Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 24.000.000,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 24.000.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 17.819.559,00 12.180.577,00 6.913.202,00 6.307.853,00 3.567.207,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 14.568.615,00 3.047.274,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 11.553.927,00 7.017.691,00 10.833.155,00 15.584.808,00 7.350.221,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 9.547.458,00 5.040.464,00 9.023.692,00 13.859.363,00 6.489.796,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 2.006.469,00 1.977.227,00 1.809.463,00 1.725.445,00 860.425,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 857.301,00 356.821,00 408.806,00 394.824,00 322.399,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 108.696.845,00 62.611.439,00 64.254.631,00 67.411.381,00 70.172.877,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 69.229.039,00 33.298.627,00 40.296.594,00 42.551.668,00 47.429.961,00
Banka Kredileri 49.657.847,00 11.991.532,00 15.490.781,00 17.157.377,00 16.938.410,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 2.320.730,00 2.504.793,00 2.822.475,00 3.464.337,00 4.080.554,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 39.467.806,00 29.312.812,00 23.958.037,00 24.859.713,00 22.742.916,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 39.467.806,00 29.312.812,00 23.958.037,00 24.859.713,00 22.742.916,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 454.714.865,00 291.466.472,00 266.994.033,00 211.122.671,00 246.851.785,00
Ö Z K A Y N A K L A R 149.367.154,00 100.389.946,00 73.169.475,00 61.115.951,00 68.739.639,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 149.367.154,00 100.389.946,00 73.169.475,00 61.115.951,00 68.739.639,00
Ödenmiş Sermaye 29.160.000,00 29.160.000,00 29.160.000,00 29.160.000,00 29.160.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 30.657.866,00 30.657.866,00 30.657.866,00 30.657.866,00 30.657.866,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 92.957,00 92.957,00 92.957,00 92.957,00 92.957,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -18.977.025,00 -12.175.329,00 -7.302.434,00 -8.030.174,00 -6.474.833,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 10.094.015,00 9.152.935,00 4.652.248,00 4.662.581,00 4.492.546,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 10.094.015,00 9.152.935,00 4.652.248,00 4.662.581,00 4.492.546,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 16.326.616,00 16.326.616,00 16.326.616,00 16.326.616,00 16.326.616,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 27.174.901,00 777.450,00 777.450,00 777.450,00 777.450,00
Net Dönem Karı/Zararı 54.837.824,00 26.397.451,00 -1.195.228,00 -12.531.345,00 -6.292.963,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 604.082.019,00 391.856.418,00 340.163.508,00 272.238.622,00 315.591.424,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi