Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu YUNSA
Sektör Yünlü tekstil mamülleri
Adres Sabancı Center. Kule 2 K.11 80622 Levent/İstanbul
Telefon (0212) 278 72 42
Faks (0212) 270 17 83
Web http://www.yunsa.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Diğer 12.281.493,00 42,12
SÜRMEGÖZ TEKSTİL YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ 16.878.507,00 57,88
Toplam 29.160.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Yunsa Germany Gmbh 661.350,00 100,00
Yunsa Italia SRL 110.977,00 100,00
Yunsa UK Limited 2.451,00 100,00
Yunsa USA 7.882,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
02.04.2019 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
29.03.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
30.03.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,10
31.03.2014 Nakit Temettü / Bölünme 1,11
27.03.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
02.05.2012 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
13.04.2007 Nakit Temettü / Bölünme 1,09
14.04.2006 Nakit Temettü / Bölünme 1,10
11.04.2005 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
03.11.2003 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,80
15.04.2003 Nakit Temettü / Bölünme 1,14
23.12.2002 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 9,00
12.04.2002 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
28.04.2000 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
28.05.1999 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
26.05.1998 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
26.05.1997 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
Gelir Tablosu 2019-9 2019-6 2019-3 2018-12 2018-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 326.183.257,00 221.988.823,00 102.586.277,00 367.797.899,00 265.073.978,00
Satışların Maliyeti (-) -272.880.673,00 -181.640.852,00 -83.906.422,00 -270.531.888,00 -183.937.367,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 53.302.584,00 40.347.971,00 18.679.855,00 97.266.011,00 81.136.611,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 53.302.584,00 40.347.971,00 18.679.855,00 97.266.011,00 81.136.611,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -7.675.293,00 -5.334.737,00 -2.510.666,00 -11.855.602,00 -9.320.963,00
Pazarlama Giderleri (-) -34.049.908,00 -21.855.348,00 -11.489.710,00 -36.689.681,00 -30.436.947,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -1.619.318,00 -1.366.722,00 -762.860,00 -2.223.917,00 -1.569.301,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 19.253.483,00 12.518.210,00 6.287.693,00 53.361.913,00 44.638.998,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -17.250.740,00 -11.077.621,00 -5.429.453,00 -46.423.195,00 -36.343.059,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 11.960.808,00 13.231.753,00 4.774.859,00 53.435.529,00 48.105.339,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 158.273,00 157.600,00 0,00 279.741,00 12.128,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 12.435.907,00 13.558.116,00 4.688.200,00 50.063.159,00 48.117.467,00
Finansman Giderleri (-) -14.265.490,00 -10.498.305,00 -4.466.938,00 -21.271.609,00 -26.381.761,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -1.829.583,00 3.059.811,00 221.262,00 28.791.550,00 21.735.706,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 2.801.037,00 2.714.689,00 586.344,00 -698.116,00 -2.702.409,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 2.801.037,00 2.714.689,00 586.344,00 -698.116,00 -2.702.409,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 971.454,00 5.774.500,00 807.606,00 28.093.434,00 19.033.297,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 971.454,00 5.774.500,00 807.606,00 28.093.434,00 19.033.297,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 971.454,00 5.774.500,00 807.606,00 28.093.434,00 19.033.297,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2019-9 2019-6 2019-3 2018-12 2018-9
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 300.354.810,00 284.800.973,00 267.624.063,00 244.647.011,00 269.004.288,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 47.558.926,00 9.222.720,00 53.969.725,00 16.582.037,00 36.998.512,00
Finansal Yatırımlar 0,00 41.289.253,00 0,00 25.451.458,00 0,00
Ticari Alacaklar 102.688.490,00 105.550.591,00 91.434.566,00 97.929.433,00 115.040.500,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 102.588.038,00 34.158,00 11.851,00 12.787,00 115.023.486,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 100.452,00 105.516.433,00 91.422.715,00 97.916.646,00 17.014,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 2.722.015,00 1.871.389,00 2.790.607,00 1.817.378,00 1.959.684,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.722.015,00 1.871.389,00 2.790.607,00 1.817.378,00 1.959.684,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 132.327.002,00 112.393.286,00 105.720.846,00 90.268.587,00 102.721.839,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 1.709.902,00 2.983.962,00 3.496.291,00 2.964.348,00 2.530.164,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 13.348.475,00 11.489.772,00 10.212.028,00 9.633.770,00 9.753.589,00
ARA TOPLAM 300.354.810,00 284.800.973,00 267.624.063,00 244.647.011,00 269.004.288,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 81.637.195,00 81.245.425,00 79.236.388,00 78.125.672,00 77.043.237,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 44.212.386,00 45.210.895,00 46.010.470,00 47.272.899,00 47.904.082,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 21.011.669,00 19.611.346,00 19.106.959,00 18.571.602,00 16.592.036,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 593.095,00 418.694,00 11.830,00 8.893,00 677.862,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 15.043.342,00 14.999.058,00 12.875.455,00 12.272.278,00 11.869.257,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 381.992.005,00 366.046.398,00 346.860.451,00 322.772.683,00 346.047.525,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 276.568.786,00 257.610.364,00 243.914.027,00 216.262.549,00 255.234.894,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 148.224.140,00 134.242.537,00 132.361.505,00 128.257.002,00 130.427.823,00
- Banka Kredileri 145.249.944,00 124.647.130,00 131.418.891,00 128.257.002,00 130.427.823,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 109.483.424,00 104.427.537,00 89.480.757,00 75.897.399,00 102.599.914,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 211.152,00 383.892,00 1.082.899,00 287.500,00 247.879,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 109.272.272,00 104.043.645,00 88.397.858,00 75.609.899,00 102.352.035,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 9.031.668,00 7.995.754,00 7.959.625,00 4.819.899,00 6.913.503,00
Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 2.318.308,00 2.960.956,00 2.958.686,00 1.346.070,00 1.722.500,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 5.059.531,00 6.072.259,00 3.809.132,00 4.927.731,00 2.021.537,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 4.446.135,00 5.444.555,00 3.116.226,00 4.277.552,00 2.021.537,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 613.396,00 627.704,00 692.906,00 650.179,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 2.451.715,00 1.911.321,00 7.344.322,00 1.014.448,00 3.191.682,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 19.816.912,00 17.808.913,00 17.467.287,00 16.112.388,00 14.395.469,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 163.340,00 166.393,00 352.476,00 0,00 0,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 163.340,00 166.393,00 352.476,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 19.653.572,00 17.642.520,00 17.114.811,00 16.112.388,00 14.395.469,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 19.653.572,00 17.642.520,00 17.114.811,00 16.112.388,00 14.395.469,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 296.385.698,00 275.419.277,00 261.381.314,00 232.374.937,00 269.630.363,00
Ö Z K A Y N A K L A R 85.606.307,00 90.627.121,00 85.479.137,00 90.397.746,00 76.417.162,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 85.606.307,00 90.627.121,00 85.479.137,00 90.397.746,00 76.417.162,00
Ödenmiş Sermaye 29.160.000,00 29.160.000,00 29.160.000,00 29.160.000,00 29.160.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 30.657.866,00 30.657.866,00 30.657.866,00 30.657.866,00 30.657.866,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 92.957,00 92.957,00 92.957,00 92.957,00 92.957,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -3.870.021,00 -4.038.275,00 -4.057.243,00 -3.989.913,00 -3.040.017,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 1.931.085,00 2.317.107,00 2.154.985,00 1.981.870,00 -3.888.473,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 26.662.966,00 26.662.966,00 26.662.966,00 21.978.549,00 21.978.549,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 0,00 0,00 0,00 -17.577.017,00 -17.577.017,00
Net Dönem Karı/Zararı 971.454,00 5.774.500,00 807.606,00 28.093.434,00 19.033.297,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 381.992.005,00 366.046.398,00 346.860.451,00 322.772.683,00 346.047.525,00
-Vadeli Mevduatlar 0,00 0,00 0,00 25.451.458,00 0,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi