Geri Dön

YUNSA | Yunsa


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,98
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 42,10
BIST-100'deki Ağırlığı 0,52
F/K Oranı 6,58
Piyasa Değ. / Defter Değ. 2,58
Dibe Uzaklık 42,12
Piyasa Değeri (USD) 133.418.316,12
Piyasa Değeri (TL) 3.866.502.826,60
Özsermaye (TL) 1.501.449.791,00
Sermaye (TL) 53.184.358,00
Net Kar (TL) 587.602.177,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu YUNSA
Sektör Yünlü tekstil mamülleri
Adres Ayazağa Mahallesi, Azerbaycan Caddesi, 1B Blok No: 3b İç Kapı No: 52 Sarıyer / İstanbul
Telefon 0 212 365 65 00
Faks 0 212 282 50 67-68
Web www.yunsa.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
SÜRMEGÖZ TEKSTİL YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ 34.729.437,12 57,88
TOPLAM 60.000.000,00 100,00
DİĞER 25.270.562,88 42,12
Toplam 120.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Yunsa Germany Gmbh 661.350,00 100,00
Yunsa Italia SRL 110.977,00 100,00
Yunsa UK Limited 2.451,00 100,00
Yunsa USA 7.882,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
02.08.2023 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,06
04.05.2023 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
19.04.2022 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
01.04.2021 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
17.04.2020 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
02.04.2019 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
29.03.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
30.03.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,10
31.03.2014 Nakit Temettü / Bölünme 1,11
27.03.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
02.05.2012 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
13.04.2007 Nakit Temettü / Bölünme 1,09
14.04.2006 Nakit Temettü / Bölünme 1,10
11.04.2005 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
03.11.2003 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,80
15.04.2003 Nakit Temettü / Bölünme 1,14
23.12.2002 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 9,00
12.04.2002 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
28.04.2000 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
28.05.1999 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
26.05.1998 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
26.05.1997 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
Gelir Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 1.315.746.125,00 765.600.106,00 397.097.182,00 1.279.958.274,00 828.334.862,00
Satışların Maliyeti (-) -742.735.360,00 -452.210.321,00 -245.394.871,00 -791.510.182,00 -498.827.446,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 573.010.765,00 313.389.785,00 151.702.311,00 488.448.092,00 329.507.416,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 573.010.765,00 313.389.785,00 151.702.311,00 488.448.092,00 329.507.416,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -31.717.217,00 -19.113.954,00 -9.112.475,00 -35.218.101,00 -30.171.552,00
Pazarlama Giderleri (-) -83.403.167,00 -51.828.980,00 -24.357.884,00 -78.894.426,00 -55.943.854,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -5.224.142,00 -3.736.937,00 -2.222.098,00 -3.456.442,00 -3.087.000,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 129.658.297,00 105.997.527,00 25.099.253,00 73.098.611,00 45.864.577,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -124.861.538,00 -98.885.302,00 -17.528.881,00 -65.381.984,00 -50.791.625,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 457.549.556,00 245.956.057,00 124.132.805,00 378.595.750,00 234.781.785,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 15.941.339,00 15.269.721,00 1.215.528,00 2.510.040,00 887.943,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 473.490.895,00 261.225.778,00 125.348.333,00 380.797.676,00 235.669.728,00
Finansman gelirleri 30.016.652,00 0,00 2.017.262,00 19.355.645,00 0,00
Finansman Giderleri (-) 0,00 24.005.971,00 0,00 -25.062.902,00 -6.556.508,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 503.507.547,00 285.231.749,00 127.365.595,00 375.090.419,00 229.113.220,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -81.076.383,00 -42.966.035,00 -18.921.414,00 -26.041.324,00 -45.235.138,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -71.550.744,00 -36.343.871,00 -17.781.545,00 -64.789.052,00 -47.853.294,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -9.525.639,00 -6.622.164,00 -1.139.869,00 38.747.728,00 2.618.156,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 422.431.164,00 242.265.714,00 108.444.181,00 349.049.095,00 183.878.082,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 422.431.164,00 242.265.714,00 108.444.181,00 349.049.095,00 183.878.082,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 422.431.164,00 242.265.714,00 108.444.181,00 349.049.095,00 183.878.082,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,12 0,06
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 1.232.727.987,00 971.555.369,00 989.636.651,00 716.281.295,00 680.583.119,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 284.174.088,00 139.151.721,00 260.557.301,00 132.597.839,00 59.787.725,00
Finansal Yatırımlar 28.368.275,00 19.168.759,00 35.634.552,00 32.344.897,00 310.312,00
Ticari Alacaklar 412.450.680,00 338.570.091,00 281.201.549,00 257.198.247,00 265.855.493,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 412.450.680,00 338.570.091,00 281.201.549,00 257.198.247,00 265.855.493,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 4.031.956,00 4.900.519,00 3.305.044,00 2.778.534,00 3.041.801,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 4.031.956,00 4.900.519,00 3.305.044,00 2.778.534,00 3.041.801,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 461.273.943,00 431.465.836,00 373.906.846,00 270.682.881,00 331.361.703,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 25.335.512,00 20.639.524,00 16.481.604,00 5.215.816,00 2.779.341,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 17.093.533,00 17.658.919,00 18.549.755,00 15.463.081,00 17.446.744,00
ARA TOPLAM 1.232.727.987,00 971.555.369,00 989.636.651,00 716.281.295,00 680.583.119,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 1.204.178.604,00 1.188.474.924,00 1.181.033.954,00 219.075.967,00 125.140.071,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 1.155.314.106,00 1.151.741.638,00 1.147.073.548,00 102.113.492,00 62.051.717,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 37.302.005,00 32.016.993,00 30.282.402,00 28.788.276,00 25.927.302,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 2.143.085,00 823.408,00 211.940,00 5.217.867,00 1.014.495,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 78.751.017,00 32.786.867,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 2.436.906.591,00 2.160.030.293,00 2.170.670.605,00 935.357.262,00 805.723.190,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 702.429.683,00 609.662.143,00 609.874.728,00 391.302.058,00 441.176.571,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 215.550.767,00 192.460.841,00 91.207.657,00 56.524.267,00 20.594.128,00
- Banka Kredileri 202.996.814,00 180.590.083,00 79.499.713,00 44.816.431,00 9.449.254,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 359.673.175,00 292.454.105,00 331.252.409,00 225.283.068,00 306.374.364,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 359.673.175,00 292.454.105,00 331.252.409,00 225.283.068,00 306.374.364,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 49.423.438,00 47.477.737,00 69.780.020,00 31.861.274,00 16.306.556,00
Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 8.960.792,00 34.124.364,00 32.943.358,00 27.874.196,00 45.533.640,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 34.689.636,00 18.018.642,00 34.303.797,00 16.793.671,00 16.271.721,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 25.194.812,00 23.298.814,00 49.597.554,00 32.580.802,00 34.246.295,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 17.977.215,00 17.604.607,00 44.943.382,00 28.398.985,00 32.253.892,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 7.217.597,00 5.694.207,00 4.654.172,00 4.181.817,00 1.992.403,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 8.222.193,00 1.827.640,00 789.933,00 384.780,00 1.849.867,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 233.027.117,00 224.299.011,00 264.382.537,00 178.409.684,00 126.315.183,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 54.605.829,00 52.293.325,00 56.291.384,00 63.680.635,00 62.153.215,00
Banka Kredileri 45.873.636,00 46.083.636,00 47.202.727,00 51.662.416,00 48.181.818,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 3.902.622,00 1.380.118,00 1.294.520,00 1.762.771,00 1.320.629,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 98.108.584,00 93.245.597,00 80.236.037,00 114.729.049,00 64.161.968,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 98.108.584,00 93.245.597,00 80.236.037,00 114.729.049,00 64.161.968,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 80.312.704,00 78.760.089,00 127.855.116,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 935.456.800,00 833.961.154,00 874.257.265,00 569.711.742,00 567.491.754,00
Ö Z K A Y N A K L A R 1.501.449.791,00 1.326.069.139,00 1.296.413.340,00 365.645.520,00 238.231.436,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.501.449.791,00 1.326.069.139,00 1.296.413.340,00 365.645.520,00 238.231.436,00
Ödenmiş Sermaye 60.000.000,00 29.160.000,00 29.160.000,00 29.160.000,00 29.160.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 30.657.866,00 30.657.866,00 30.657.866,00 30.657.866,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 92.957,00 92.957,00 92.957,00 92.957,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 781.410.247,00 786.813.689,00 746.839.610,00 -75.025.449,00 -35.687.137,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 781.410.247,00 786.813.689,00 746.839.610,00 0,00 0,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -96.753.225,00 -91.349.783,00 -79.667.188,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 18.816.249,00 18.197.605,00 13.168.114,00 12.709.534,00 11.128.151,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 18.816.249,00 18.197.605,00 13.168.114,00 12.709.534,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 218.792.131,00 218.881.308,00 19.001.517,00 19.001.517,00 19.001.517,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 0,00 0,00 349.049.095,00 0,00 0,00
Net Dönem Karı/Zararı 422.431.164,00 242.265.714,00 108.444.181,00 349.049.095,00 183.878.082,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 2.436.906.591,00 2.160.030.293,00 2.170.670.605,00 935.357.262,00 805.723.190,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi