Geri Dön

YUNSA | Yunsa


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 1,00
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 42,10
BIST-100'deki Ağırlığı 6,10
F/K Oranı 3,99
Piyasa Değ. / Defter Değ. 0,85
Dibe Uzaklık 42,12
Piyasa Değeri (USD) 66.798.008,64
Piyasa Değeri (TL) 2.170.962.000,00
Özsermaye (TL) 2.540.088.317,00
Sermaye (TL) 29.160.000,00
Net Kar (TL) 544.242.879,00
 

Raporlar

Konu Açıklama
BIST Kodu YUNSA
Sektör Yünlü tekstil mamülleri
Adres Ayazağa Mahallesi, Azerbaycan Caddesi, 1B Blok No: 3b İç Kapı No: 52 Sarıyer / İstanbul
Telefon 0 212 365 65 00
Faks 0 212 282 50 67-68
Web www.yunsa.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
SÜRMEGÖZ TEKSTİL YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ 34.729.437,12 57,88
TOPLAM 60.000.000,00 100,00
DİĞER 25.270.562,88 42,12
Toplam 120.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Yunsa Germany Gmbh 661.350,00 100,00
Yunsa Italia SRL 110.977,00 100,00
Yunsa UK Limited 2.451,00 100,00
Yunsa USA 7.882,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
02.08.2023 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,06
04.05.2023 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
19.04.2022 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
01.04.2021 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
17.04.2020 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
02.04.2019 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
29.03.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
30.03.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,10
31.03.2014 Nakit Temettü / Bölünme 1,11
27.03.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
02.05.2012 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
13.04.2007 Nakit Temettü / Bölünme 1,09
14.04.2006 Nakit Temettü / Bölünme 1,10
11.04.2005 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
03.11.2003 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,80
15.04.2003 Nakit Temettü / Bölünme 1,14
23.12.2002 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 9,00
12.04.2002 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
28.04.2000 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
28.05.1999 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
26.05.1998 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
26.05.1997 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
Gelir Tablosu 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 2.188.547.653,00 1.315.746.125,00 765.600.106,00 397.097.182,00 1.279.958.274,00
Satışların Maliyeti (-) -1.552.746.170,00 -742.735.360,00 -452.210.321,00 -245.394.871,00 -791.510.182,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 635.801.483,00 573.010.765,00 313.389.785,00 151.702.311,00 488.448.092,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 635.801.483,00 573.010.765,00 313.389.785,00 151.702.311,00 488.448.092,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -60.390.862,00 -31.717.217,00 -19.113.954,00 -9.112.475,00 -35.218.101,00
Pazarlama Giderleri (-) -140.409.337,00 -83.403.167,00 -51.828.980,00 -24.357.884,00 -78.894.426,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -10.389.107,00 -5.224.142,00 -3.736.937,00 -2.222.098,00 -3.456.442,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 221.543.012,00 129.658.297,00 105.997.527,00 25.099.253,00 73.098.611,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -198.165.943,00 -124.861.538,00 -98.885.302,00 -17.528.881,00 -65.381.984,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 448.005.398,00 457.549.556,00 245.956.057,00 124.132.805,00 378.595.750,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 23.007.076,00 15.941.339,00 15.269.721,00 1.215.528,00 2.510.040,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 471.012.474,00 473.490.895,00 261.225.778,00 125.348.333,00 380.797.676,00
Finansman gelirleri 128.670.374,00 30.016.652,00 0,00 2.017.262,00 19.355.645,00
Finansman Giderleri (-) -64.859.804,00 0,00 24.005.971,00 0,00 -25.062.902,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 620.022.875,00 503.507.547,00 285.231.749,00 127.365.595,00 375.090.419,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -75.779.996,00 -81.076.383,00 -42.966.035,00 -18.921.414,00 -26.041.324,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -122.896.184,00 -71.550.744,00 -36.343.871,00 -17.781.545,00 -64.789.052,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 47.116.188,00 -9.525.639,00 -6.622.164,00 -1.139.869,00 38.747.728,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 544.242.879,00 422.431.164,00 242.265.714,00 108.444.181,00 349.049.095,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 544.242.879,00 422.431.164,00 242.265.714,00 108.444.181,00 349.049.095,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 544.242.879,00 422.431.164,00 242.265.714,00 108.444.181,00 349.049.095,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 1.433.500.317,00 1.232.727.987,00 971.555.369,00 989.636.651,00 716.281.295,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 478.457.638,00 284.174.088,00 139.151.721,00 260.557.301,00 132.597.839,00
Finansal Yatırımlar 18.021.371,00 28.368.275,00 19.168.759,00 35.634.552,00 32.344.897,00
-Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 18.021.371,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 374.454.044,00 412.450.680,00 338.570.091,00 281.201.549,00 257.198.247,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 374.454.044,00 412.450.680,00 338.570.091,00 281.201.549,00 257.198.247,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 3.964.857,00 4.031.956,00 4.900.519,00 3.305.044,00 2.778.534,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 3.964.857,00 4.031.956,00 4.900.519,00 3.305.044,00 2.778.534,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 511.355.426,00 461.273.943,00 431.465.836,00 373.906.846,00 270.682.881,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 42.277.269,00 25.335.512,00 20.639.524,00 16.481.604,00 5.215.816,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 4.969.712,00 17.093.533,00 17.658.919,00 18.549.755,00 15.463.081,00
ARA TOPLAM 1.433.500.317,00 1.232.727.987,00 971.555.369,00 989.636.651,00 716.281.295,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 2.107.298.338,00 1.204.178.604,00 1.188.474.924,00 1.181.033.954,00 219.075.967,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 1.985.178.688,00 1.155.314.106,00 1.151.741.638,00 1.147.073.548,00 102.113.492,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 1.985.178.688,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 106.421.388,00 37.302.005,00 32.016.993,00 30.282.402,00 28.788.276,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 106.421.388,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 578.800,00 2.143.085,00 823.408,00 211.940,00 5.217.867,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 78.751.017,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 3.540.798.655,00 2.436.906.591,00 2.160.030.293,00 2.170.670.605,00 935.357.262,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 747.130.814,00 702.429.683,00 609.662.143,00 609.874.728,00 391.302.058,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 250.795.518,00 215.550.767,00 192.460.841,00 91.207.657,00 56.524.267,00
- Banka Kredileri 234.936.194,00 202.996.814,00 180.590.083,00 79.499.713,00 44.816.431,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 313.114.743,00 359.673.175,00 292.454.105,00 331.252.409,00 225.283.068,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 313.114.743,00 359.673.175,00 292.454.105,00 331.252.409,00 225.283.068,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 56.202.669,00 49.423.438,00 47.477.737,00 69.780.020,00 31.861.274,00
Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 84.322.424,00 8.960.792,00 34.124.364,00 32.943.358,00 27.874.196,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 21.397.032,00 34.689.636,00 18.018.642,00 34.303.797,00 16.793.671,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 20.495.372,00 25.194.812,00 23.298.814,00 49.597.554,00 32.580.802,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 12.571.926,00 17.977.215,00 17.604.607,00 44.943.382,00 28.398.985,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 7.923.446,00 7.217.597,00 5.694.207,00 4.654.172,00 4.181.817,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 613.003,00 8.222.193,00 1.827.640,00 789.933,00 384.780,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 253.579.524,00 233.027.117,00 224.299.011,00 264.382.537,00 178.409.684,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 47.685.126,00 54.605.829,00 52.293.325,00 56.291.384,00 63.680.635,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 98.108.584,00 93.245.597,00 80.236.037,00 114.729.049,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 98.108.584,00 93.245.597,00 80.236.037,00 114.729.049,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 121.535.602,00 80.312.704,00 78.760.089,00 127.855.116,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.000.710.338,00 935.456.800,00 833.961.154,00 874.257.265,00 569.711.742,00
Ö Z K A Y N A K L A R 2.540.088.317,00 1.501.449.791,00 1.326.069.139,00 1.296.413.340,00 365.645.520,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 2.540.088.317,00 1.501.449.791,00 1.326.069.139,00 1.296.413.340,00 365.645.520,00
Ödenmiş Sermaye 60.000.000,00 60.000.000,00 29.160.000,00 29.160.000,00 29.160.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 918.495.536,00 0,00 30.657.866,00 30.657.866,00 30.657.866,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 92.957,00 92.957,00 92.957,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 1.192.239.097,00 781.410.247,00 786.813.689,00 746.839.610,00 -75.025.449,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 1.192.239.097,00 781.410.247,00 786.813.689,00 746.839.610,00 0,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -141.628.883,00 -96.753.225,00 -91.349.783,00 -79.667.188,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 18.698.163,00 18.816.249,00 18.197.605,00 13.168.114,00 12.709.534,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 18.698.163,00 18.816.249,00 18.197.605,00 13.168.114,00 12.709.534,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 409.738.863,00 218.792.131,00 218.881.308,00 19.001.517,00 19.001.517,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -603.326.221,00 0,00 0,00 349.049.095,00 0,00
Net Dönem Karı/Zararı 544.242.879,00 422.431.164,00 242.265.714,00 108.444.181,00 349.049.095,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 3.540.798.655,00 2.436.906.591,00 2.160.030.293,00 2.170.670.605,00 935.357.262,00
Banka Kredileri 0,00 45.873.636,00 46.083.636,00 47.202.727,00 51.662.416,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 3.902.622,00 1.380.118,00 1.294.520,00 1.762.771,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi