Geri Dön

YONGA | Yonga Mobilya


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,29
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 26,18
BIST-100'deki Ağırlığı 3,50
F/K Oranı 12,19
Piyasa Değ. / Defter Değ. 4,35
Dibe Uzaklık 34,45
Piyasa Değeri (USD) 20.911.528,15
Piyasa Değeri (TL) 436.800.000,00
Özsermaye (TL) 100.490.462,00
Sermaye (TL) 16.800.000,00
Net Kar (TL) 35.828.443,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu YONGA
Sektör Ağaç mobilya bünyesine giren her çeşit mobilyayı imal etmek
Adres KALE MAH. ATATÜRK BULVARI NO:196 DENİZLİ
Telefon 0258 267 15 15
Faks 0258 267 19 47
Web www.yongamobilya.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
MEHMET BEKİR ŞASA 6.949.853,00 41,37
MUSTAFA TURGUT DALAMAN 1.193.204,00 7,10
TOPLAM 16.800.000,00 100,00
DİĞER 8.656.943,00 51,53
Toplam 33.600.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
YM İTHALAT İHRACAT TİCARET LTD.ŞTİ. 300.000,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
01.04.2022 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
09.04.2021 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
01.02.2021 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
28.07.2020 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
05.08.2019 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
22.05.2018 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 80,00
03.04.2017 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
21.03.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
20.03.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
28.03.2014 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
02.04.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
Gelir Tablosu 2022-12 2022-9 2022-6 2022-3 2021-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 274.993.958,00 0,00 146.321.282,00 0,00 154.686.061,00
Satışların Maliyeti (-) -191.310.472,00 0,00 -93.219.256,00 0,00 -104.414.555,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 83.683.486,00 0,00 53.102.026,00 0,00 50.271.506,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 83.683.486,00 0,00 53.102.026,00 0,00 50.271.506,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -15.503.522,00 0,00 -5.768.911,00 0,00 -7.124.562,00
Pazarlama Giderleri (-) -19.774.826,00 0,00 -8.780.990,00 0,00 -13.803.634,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 22.665.670,00 0,00 13.214.295,00 0,00 13.230.359,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -4.890.142,00 0,00 -3.227.594,00 0,00 -2.653.217,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 66.180.666,00 0,00 48.538.826,00 0,00 39.920.452,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 8.314,00 0,00 469.450,00 0,00 311.049,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 66.188.980,00 0,00 49.008.276,00 0,00 40.231.501,00
Finansman Gelirleri 661.486,00 0,00 1.771.927,00 0,00 5.271.699,00
Finansman Giderleri (-) -23.688.258,00 0,00 -8.950.931,00 0,00 -13.873.020,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 43.162.208,00 0,00 41.829.272,00 0,00 31.630.180,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -7.333.765,00 0,00 -9.462.327,00 0,00 -8.403.288,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -8.397.451,00 0,00 -9.634.703,00 0,00 -7.955.901,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 1.063.686,00 0,00 172.376,00 0,00 -447.387,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 35.828.443,00 0,00 32.366.945,00 0,00 23.226.892,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 35.828.443,00 0,00 32.366.945,00 0,00 23.226.892,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 35.828.443,00 0,00 32.366.945,00 0,00 23.226.892,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 1,93 0,00 1,38
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -636.075,00 0,00 -852.864,00 0,00 -1.985.653,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -826.071,00 0,00 -1.066.080,00 0,00 -2.482.066,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 189.996,00 0,00 213.216,00 0,00 496.413,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -636.075,00 0,00 -852.864,00 0,00 -1.985.653,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 35.192.368,00 0,00 31.514.081,00 0,00 21.241.239,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2022-12 2022-9 2022-6 2022-3 2021-12
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 179.975.872,00 0,00 162.733.091,00 0,00 106.155.454,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 15.270.732,00 0,00 28.097.995,00 0,00 11.448.656,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 7.139.763,00 0,00 14.576.441,00 0,00 17.347.772,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 3.300,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 7.139.763,00 0,00 14.576.441,00 0,00 17.344.472,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 8.660.218,00 0,00 7.800.846,00 0,00 4.109.995,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 8.660.218,00 0,00 7.800.846,00 0,00 4.109.995,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 112.337.487,00 0,00 88.860.926,00 0,00 57.434.581,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 2.193.244,00 0,00 4.662.769,00 0,00 3.255.280,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 10.792.173,00 0,00 4.551.462,00 0,00 4.582.773,00
Diğer Dönen Varlıklar 23.582.255,00 0,00 14.182.652,00 0,00 7.976.397,00
ARA TOPLAM 179.975.872,00 0,00 162.733.091,00 0,00 106.155.454,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 74.377.994,00 0,00 64.631.465,00 0,00 56.654.653,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 67.472.407,00 0,00 58.267.633,00 0,00 53.579.859,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.024.584,00 0,00 1.168.654,00 0,00 77.113,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.024.584,00 0,00 0,00 0,00 77.113,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 254.353.866,00 0,00 227.364.556,00 0,00 162.810.107,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 136.759.178,00 0,00 108.332.640,00 0,00 78.550.219,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 105.511.854,00 0,00 60.624.687,00 0,00 40.837.284,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 1.968.480,00 0,00 1.359.438,00 0,00 5.613.511,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 1.968.480,00 0,00 1.359.438,00 0,00 850.064,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 4.868.519,00 0,00 18.939.029,00 0,00 11.748.339,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 197.153,00 0,00 1.797.497,00 0,00 83.576,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 4.671.366,00 0,00 17.141.532,00 0,00 11.664.763,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 7.833.706,00 0,00 4.395.050,00 0,00 2.812.131,00
Diğer Borçlar 5.285.312,00 0,00 2.541.632,00 0,00 1.934.161,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 537.116,00 0,00 540.552,00 0,00 376.175,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 4.748.196,00 0,00 2.001.080,00 0,00 1.557.986,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 1.312.686,00 0,00 8.294.172,00 0,00 5.508.425,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 8.397.451,00 0,00 9.634.703,00 0,00 7.955.901,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 952.581,00 0,00 1.811.042,00 0,00 1.308.625,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 751.409,00 0,00 1.609.870,00 0,00 1.107.453,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 201.172,00 0,00 201.172,00 0,00 201.172,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 628.589,00 0,00 732.887,00 0,00 831.842,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 17.104.226,00 0,00 20.515.959,00 0,00 14.982.313,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 2.943.451,00 0,00 8.337.540,00 0,00 2.436.162,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 14.046.758,00 0,00 10.769.879,00 0,00 11.178.451,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 14.046.758,00 0,00 10.769.879,00 0,00 11.178.451,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 114.017,00 0,00 1.408.540,00 0,00 1.367.700,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 153.863.404,00 0,00 128.848.599,00 0,00 93.532.532,00
Ö Z K A Y N A K L A R 100.490.462,00 0,00 98.515.957,00 0,00 69.277.575,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 100.490.462,00 0,00 98.515.957,00 0,00 69.277.575,00
Ödenmiş Sermaye 16.800.000,00 0,00 16.800.000,00 0,00 16.800.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 18.962.010,00 0,00 20.450.949,00 0,00 19.598.085,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 25.305.806,00 0,00 25.305.806,00 0,00 19.598.085,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 3.327.197,00 0,00 3.327.197,00 0,00 1.861.038,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 25.572.812,00 0,00 25.570.866,00 0,00 7.791.560,00
Net Dönem Karı/Zararı 35.828.443,00 0,00 32.366.945,00 0,00 23.226.892,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 254.353.866,00 0,00 227.364.556,00 0,00 162.810.107,00
Banka Kredileri 0,00 0,00 5.096.552,00 0,00 273.393,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 3.240.988,00 0,00 2.162.769,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 390.306,00
- Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 0,00 40.837.284,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 0,00 0,00 0,00 0,00 -5.707.721,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi