Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu YONGA
Sektör Ağaç mobilya bünyesine giren her çeşit mobilyayı imal etmek
Adres Ankara Asfaltı 10.km PK 42 20140 Denizli
Telefon 0 258 267 15 15
Faks 0 258 267 19 47
Web http://www.yongamobilya.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2.016.000,00 12,00
Diğer 4.514.799,00 26,87
FEHAMETTİN TAŞKAYA 1.063.112,00 6,33
MEHMET BEKİR ŞASA 6.986.128,00 41,58
MUSTAFA TURGUT DALAMAN 1.191.548,00 7,09
Necla Soylu 1.028.413,00 6,12
Toplam 16.800.000,00 99,99
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
YM İthalat İhr. Tic. Ltd. 300.000,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
28.07.2020 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
05.08.2019 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
22.05.2018 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 80,00
03.04.2017 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
21.03.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
20.03.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
28.03.2014 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
02.04.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
Gelir Tablosu 2020-6 2020-3 2019-12 2019-9 2019-6
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 41.286.959,00 0,00 73.923.411,00 0,00 36.078.120,00
Satışların Maliyeti (-) -31.587.238,00 0,00 -61.260.620,00 0,00 -29.095.630,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 9.699.721,00 0,00 12.662.791,00 0,00 6.982.490,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 9.699.721,00 0,00 12.662.791,00 0,00 6.982.490,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -2.592.077,00 0,00 -6.230.956,00 0,00 -2.815.910,00
Pazarlama Giderleri (-) -3.684.407,00 0,00 -4.398.503,00 0,00 -2.145.817,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 1.095.677,00 0,00 3.433.079,00 0,00 1.753.002,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -1.174.049,00 0,00 -1.272.578,00 0,00 -948.795,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 3.344.865,00 0,00 4.193.833,00 0,00 2.824.970,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 19.493,00 0,00 191.815,00 0,00 14.510,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 3.364.358,00 0,00 4.385.648,00 0,00 2.839.480,00
Finansman Gelirleri 1.950.141,00 0,00 1.708.848,00 0,00 1.042.111,00
Finansman Giderleri (-) -3.744.035,00 0,00 -3.215.013,00 0,00 -1.607.631,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 1.570.464,00 0,00 2.879.483,00 0,00 2.273.960,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -135.539,00 0,00 -1.200.117,00 0,00 -861.665,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -385.950,00 0,00 -983.194,00 0,00 -639.161,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 250.411,00 0,00 -216.923,00 0,00 -222.504,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 1.434.925,00 0,00 1.679.366,00 0,00 1.412.295,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 1.434.925,00 0,00 1.679.366,00 0,00 1.412.295,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 1.434.925,00 0,00 1.679.366,00 0,00 1.412.295,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,09 0,00 0,00 0,00 0,08
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -908.114,00 0,00 -1.141.899,00 0,00 44.971,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -1.164.249,00 0,00 -1.463.972,00 0,00 57.656,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 256.135,00 0,00 322.073,00 0,00 -12.685,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -908.114,00 0,00 -1.141.899,00 0,00 44.971,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 526.811,00 0,00 537.467,00 0,00 1.457.266,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2020-6 2020-3 2019-12 2019-9 2019-6
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 55.697.303,00 0,00 38.364.527,00 0,00 35.442.390,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 13.559.221,00 0,00 2.825.368,00 0,00 1.856.235,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 4.311.860,00 0,00 7.107.891,00 0,00 7.343.013,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 7.343.013,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 4.311.860,00 0,00 7.107.891,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 3.188.642,00 0,00 3.152.469,00 0,00 476.260,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 3.188.642,00 0,00 3.152.469,00 0,00 476.260,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 30.642.915,00 0,00 23.042.893,00 0,00 19.931.662,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 400.772,00 0,00 743.053,00 0,00 2.063.116,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 423.079,00 0,00 734.287,00 0,00 684.179,00
Diğer Dönen Varlıklar 0,00 0,00 758.566,00 0,00 3.087.925,00
ARA TOPLAM 55.697.303,00 0,00 38.364.527,00 0,00 35.442.390,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 40.328.886,00 0,00 35.858.840,00 0,00 34.381.487,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 40.243.233,00 0,00 35.759.428,00 0,00 34.324.943,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 18.627,00 0,00 25.786,00 0,00 35.615,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 25.786,00 0,00 35.615,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 96.026.189,00 0,00 74.223.367,00 0,00 69.823.877,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 47.601.658,00 0,00 27.273.849,00 0,00 22.502.713,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 36.231.568,00 0,00 14.388.079,00 0,00 14.504.018,00
- Banka Kredileri 36.231.568,00 0,00 12.673.857,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 704.372,00 0,00 649.779,00 0,00 0,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 48.761,00 0,00 649.779,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 4.662.584,00 0,00 6.990.122,00 0,00 3.807.868,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 264.184,00 0,00 85.124,00 0,00 39.603,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 4.398.400,00 0,00 6.904.998,00 0,00 3.768.265,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 3.225.048,00 0,00 1.994.482,00 0,00 1.963.592,00
Diğer Borçlar 921.606,00 0,00 831.406,00 0,00 190.459,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 236.917,00 0,00 237.249,00 0,00 190.459,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 684.689,00 0,00 594.157,00 0,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 4.415,00 0,00 216.638,00 0,00 550.702,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 385.950,00 0,00 983.194,00 0,00 639.161,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 718.683,00 0,00 645.617,00 0,00 549.900,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 687.683,00 0,00 614.617,00 0,00 549.900,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 31.000,00 0,00 31.000,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 747.432,00 0,00 574.532,00 0,00 297.013,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 10.045.444,00 0,00 9.097.243,00 0,00 6.572.619,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 851.312,00 0,00 978.308,00 0,00 0,00
Banka Kredileri 851.312,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 8.403.144,00 0,00 6.821.401,00 0,00 4.934.746,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 8.403.144,00 0,00 6.821.401,00 0,00 4.934.746,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 790.988,00 0,00 1.297.534,00 0,00 1.637.873,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 57.647.102,00 0,00 36.371.092,00 0,00 29.075.332,00
Ö Z K A Y N A K L A R 38.379.087,00 0,00 37.852.275,00 0,00 40.748.545,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 38.379.087,00 0,00 37.852.275,00 0,00 40.748.545,00
Ödenmiş Sermaye 16.800.000,00 0,00 16.800.000,00 0,00 16.800.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 13.108.920,00 0,00 14.295.790,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 13.108.920,00 0,00 16.414.135,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 12.200.807,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 16.414.135,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.233.172,00 0,00 1.233.172,00 0,00 1.055.069,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 6.710.183,00 0,00 5.030.817,00 0,00 7.185.391,00
Net Dönem Karı/Zararı 1.434.925,00 0,00 1.679.366,00 0,00 1.412.295,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 96.026.189,00 0,00 74.223.367,00 0,00 69.823.877,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 978.308,00 0,00 0,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 0,00 0,00 -3.305.215,00 0,00 0,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi