Geri Dön

YONGA | Yonga Mobilya


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,59
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 26,18
BIST-100'deki Ağırlığı 0,78
F/K Oranı -4,54
Piyasa Değ. / Defter Değ. 3,97
Dibe Uzaklık 34,45
Piyasa Değeri (USD) 36.552.862,04
Piyasa Değeri (TL) 1.209.600.000,00
Özsermaye (TL) 304.537.554,00
Sermaye (TL) 16.800.000,00
Net Kar (TL) -266.617.193,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu YONGA
Sektör Ağaç mobilya bünyesine giren her çeşit mobilyayı imal etmek
Adres KALE MAH. ATATÜRK BULVARI NO:196 DENİZLİ
Telefon 0258 267 15 15
Faks 0258 267 19 47
Web www.yongamobilya.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
MEHMET BEKİR ŞASA 6.648.603,00 39,58
MUSTAFA TURGUT DALAMAN 1.193.204,00 7,10
TOPLAM 16.800.000,00 100,00
DİĞER 8.958.193,00 53,32
Toplam 33.600.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
YM İTHALAT İHRACAT TİCARET LTD.ŞTİ. 300.000,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
25.08.2023 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
01.04.2022 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
09.04.2021 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
01.02.2021 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
28.07.2020 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
05.08.2019 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
22.05.2018 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 80,00
03.04.2017 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
21.03.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
20.03.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
28.03.2014 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
02.04.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
Gelir Tablosu 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 263.213.429,00 0,00 71.200.092,00 0,00 531.543.859,00
Satışların Maliyeti (-) 278.765.794,00 0,00 71.032.474,00 0,00 465.048.674,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) -15.552.365,00 0,00 167.618,00 0,00 66.495.185,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR -15.552.365,00 0,00 167.618,00 0,00 66.495.185,00
Genel Yönetim Giderleri (-) 37.430.039,00 0,00 14.245.079,00 0,00 31.412.528,00
Pazarlama Giderleri (-) 24.231.503,00 0,00 9.972.308,00 0,00 34.935.139,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 20.576.537,00 0,00 8.776.989,00 0,00 39.028.776,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 19.171.402,00 0,00 1.414,00 0,00 12.359.274,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI -75.808.772,00 0,00 -15.274.194,00 0,00 26.817.020,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 936.032,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI -75.808.772,00 0,00 -15.274.194,00 0,00 27.753.052,00
Finansman gelirleri 2.748.406,00 0,00 5.627.946,00 0,00 1.149.874,00
Finansman Giderleri (-) 74.923.001,00 0,00 32.345.524,00 0,00 35.631.643,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -236.292.578,00 0,00 -41.991.772,00 0,00 -52.672.927,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 30.324.615,00 0,00 85.637,00 0,00 6.031.661,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 13.836.725,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 30.324.615,00 0,00 85.637,00 0,00 -7.805.064,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -266.617.193,00 0,00 -42.077.409,00 0,00 -58.704.588,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -266.617.193,00 0,00 -42.077.409,00 0,00 -58.704.588,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları -266.617.193,00 0,00 -42.077.409,00 0,00 -58.704.588,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -3.438.822,00 0,00 -1.140.992,00 0,00 -1.048.079,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -4.585.097,00 0,00 -1.521.322,00 0,00 -1.361.141,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -1.146.275,00 0,00 -380.330,00 0,00 -313.062,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -3.438.822,00 0,00 -1.140.992,00 0,00 -1.048.079,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR -270.056.015,00 0,00 -43.218.401,00 0,00 -59.752.667,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: -270.056.015,00 0,00 -43.218.401,00 0,00 -59.752.667,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 193.904.049,00 0,00 156.011.489,00 0,00 422.664.804,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 11.250.911,00 0,00 17.695.105,00 0,00 25.122.485,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 16.986.326,00 0,00 5.362.750,00 0,00 12.137.579,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 125.053,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 16.861.273,00 0,00 5.362.750,00 0,00 12.137.579,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 12.598.159,00 0,00 12.258.030,00 0,00 14.269.694,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 12.598.159,00 0,00 12.258.030,00 0,00 14.269.694,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 133.443.975,00 0,00 99.523.375,00 0,00 308.442.009,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 2.864.701,00 0,00 745.886,00 0,00 6.053.772,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 150.774,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 37.669,00 0,00 17.782.578,00
Diğer Dönen Varlıklar 16.759.977,00 0,00 20.388.674,00 0,00 38.856.687,00
ARA TOPLAM 193.904.049,00 0,00 156.011.489,00 0,00 422.664.804,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 405.403.719,00 0,00 75.727.882,00 0,00 199.838.273,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 400.617.845,00 0,00 69.562.659,00 0,00 175.829.663,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.195.986,00 0,00 849.110,00 0,00 2.002.933,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-Bilgisayar Yazılımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.195.986,00 0,00 849.110,00 0,00 2.002.933,00
- İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 180.675,00 0,00 14.754.794,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 599.307.768,00 0,00 231.739.371,00 0,00 622.503.077,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 209.815.464,00 0,00 151.472.965,00 0,00 225.675.727,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 144.383.488,00 0,00 131.414.964,00 0,00 173.854.960,00
- Banka Kredileri 0,00 0,00 128.432.360,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 4.295.017,00 0,00 0,00 0,00 3.243.522,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 25.685.401,00 0,00 926.529,00 0,00 8.355.640,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 1.193.732,00 0,00 0,00 0,00 324.430,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 24.491.669,00 0,00 926.529,00 0,00 8.031.210,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 10.110.291,00 0,00 8.097.799,00 0,00 12.907.826,00
Diğer Borçlar 7.214.346,00 0,00 5.198.224,00 0,00 8.708.763,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 649.266,00 0,00 537.116,00 0,00 885.022,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 6.565.080,00 0,00 4.661.108,00 0,00 7.823.741,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 16.062.670,00 0,00 4.806.661,00 0,00 2.162.951,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 13.836.725,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 2.030.069,00 0,00 994.606,00 0,00 1.569.596,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.828.897,00 0,00 793.434,00 0,00 1.238.119,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 201.172,00 0,00 201.172,00 0,00 331.477,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 34.182,00 0,00 34.182,00 0,00 1.035.744,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 84.954.750,00 0,00 25.142.312,00 0,00 27.995.263,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 7.294.164,00 0,00 10.097.646,00 0,00 4.850.010,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 17.124.852,00 0,00 15.044.666,00 0,00 23.145.253,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 17.124.852,00 0,00 15.044.666,00 0,00 23.145.253,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 60.535.734,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 294.770.214,00 0,00 176.615.277,00 0,00 253.670.990,00
Ö Z K A Y N A K L A R 304.537.554,00 0,00 55.124.094,00 0,00 368.832.087,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 304.537.554,00 0,00 55.124.094,00 0,00 368.832.087,00
Ödenmiş Sermaye 16.800.000,00 0,00 16.800.000,00 0,00 16.800.000,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sermaye Düzeltme Farkları 71.790.991,00 0,00 0,00 0,00 71.790.991,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 205.726.013,00 0,00 17.821.018,00 0,00 -1.048.079,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 205.726.013,00 0,00 17.821.018,00 0,00 -1.048.079,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -4.074.897,00 0,00 25.305.806,00 0,00 -1.048.079,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 11.092.841,00 0,00 3.327.197,00 0,00 10.624.994,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 265.744.902,00 0,00 59.253.288,00 0,00 329.368.769,00
Net Dönem Karı/Zararı -266.617.193,00 0,00 -42.077.409,00 0,00 -58.704.588,00
Diğer Yedekler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 599.307.768,00 0,00 231.739.371,00 0,00 622.503.077,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi