Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu YONGA
Sektör Ağaç mobilya bünyesine giren her çeşit mobilyayı imal etmek
Adres Ankara Asfaltı 10.km PK 42 20140 Denizli
Telefon 0 258 267 15 15
Faks 0 258 267 19 47
Web http://www.yongamobilya.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2.016.000,00 12,00
Diğer 4.514.799,00 26,87
FEHAMETTİN TAŞKAYA 1.063.112,00 6,33
MEHMET BEKİR ŞASA 6.986.128,00 41,58
MUSTAFA TURGUT DALAMAN 1.191.548,00 7,09
Necla Soylu 1.028.413,00 6,12
Toplam 16.800.000,00 99,99
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
YM İthalat İhr. Tic. Ltd. 300.000,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
05.08.2019 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
22.05.2018 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 80,00
03.04.2017 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
21.03.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
20.03.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
28.03.2014 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
02.04.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
Gelir Tablosu 2019-6 2019-3 2018-12 2018-9 2018-6
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 36.078.120,00 0,00 68.339.099,00 0,00 26.643.016,00
Satışların Maliyeti (-) -29.095.630,00 0,00 -51.844.397,00 0,00 -20.841.840,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 6.982.490,00 0,00 16.494.702,00 0,00 5.801.176,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 6.982.490,00 0,00 16.494.702,00 0,00 5.801.176,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -2.815.910,00 0,00 -4.455.540,00 0,00 -2.134.038,00
Pazarlama Giderleri (-) -2.145.817,00 0,00 -4.508.860,00 0,00 -1.848.657,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 1.753.002,00 0,00 3.993.375,00 0,00 197.261,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -948.795,00 0,00 -2.454.090,00 0,00 -53.500,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 2.824.970,00 0,00 9.069.587,00 0,00 1.962.242,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 14.510,00 0,00 351.608,00 0,00 146.926,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 2.839.480,00 0,00 9.421.195,00 0,00 2.109.168,00
Finansman Gelirleri 1.042.111,00 0,00 2.457.793,00 0,00 945.074,00
Finansman Giderleri (-) -1.607.631,00 0,00 -4.827.438,00 0,00 -1.984.036,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 2.273.960,00 0,00 7.051.550,00 0,00 1.070.206,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -861.665,00 0,00 -390.297,00 0,00 1.078.646,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -639.161,00 0,00 -455.162,00 0,00 -9.355,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -222.504,00 0,00 64.865,00 0,00 1.088.001,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 1.412.295,00 0,00 6.661.253,00 0,00 2.148.852,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 1.412.295,00 0,00 6.661.253,00 0,00 2.148.852,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 1.412.295,00 0,00 6.661.253,00 0,00 2.148.852,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,08 0,00 0,40 0,00 0,13
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 44.971,00 0,00 15.810.635,00 0,00 524.659,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 18.442.848,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 57.656,00 0,00 -773.717,00 0,00 672.640,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -12.685,00 0,00 -1.858.496,00 0,00 -147.981,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 44.971,00 0,00 15.810.635,00 0,00 524.659,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 1.457.266,00 0,00 22.471.888,00 0,00 2.673.511,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2019-6 2019-3 2018-12 2018-9 2018-6
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 35.442.390,00 0,00 30.364.330,00 0,00 22.897.677,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 1.856.235,00 0,00 4.888.414,00 0,00 2.146.955,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 7.343.013,00 0,00 6.874.431,00 0,00 1.177.426,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 7.343.013,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 6.874.431,00 0,00 1.177.426,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 476.260,00 0,00 918.026,00 0,00 1.750.479,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 476.260,00 0,00 918.026,00 0,00 1.750.479,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 19.931.662,00 0,00 15.534.676,00 0,00 16.576.404,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 2.063.116,00 0,00 131.636,00 0,00 52.926,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 684.179,00 0,00 0,00 0,00 9.402,00
Diğer Dönen Varlıklar 3.087.925,00 0,00 2.017.147,00 0,00 1.184.085,00
ARA TOPLAM 35.442.390,00 0,00 30.364.330,00 0,00 22.897.677,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 34.381.487,00 0,00 35.074.723,00 0,00 17.213.603,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 34.324.943,00 0,00 35.008.351,00 0,00 15.834.154,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 35.615,00 0,00 45.443,00 0,00 27.553,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 35.615,00 0,00 45.443,00 0,00 27.553,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 1.330.967,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 69.823.877,00 0,00 65.439.053,00 0,00 40.111.280,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 22.502.713,00 0,00 20.010.915,00 0,00 17.223.224,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 14.504.018,00 0,00 12.451.626,00 0,00 10.566.361,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 3.807.868,00 0,00 4.512.805,00 0,00 3.910.274,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 39.603,00 0,00 80.393,00 0,00 78.093,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 3.768.265,00 0,00 4.432.412,00 0,00 3.832.181,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.963.592,00 0,00 1.757.321,00 0,00 767.754,00
Diğer Borçlar 190.459,00 0,00 196.905,00 0,00 218.527,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 190.459,00 0,00 196.905,00 0,00 218.527,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 550.702,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 639.161,00 0,00 419.558,00 0,00 9.355,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 549.900,00 0,00 547.539,00 0,00 659.509,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 549.900,00 0,00 547.539,00 0,00 659.509,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 297.013,00 0,00 125.161,00 0,00 1.091.444,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 6.572.619,00 0,00 6.136.859,00 0,00 3.395.154,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 4.934.746,00 0,00 4.734.175,00 0,00 3.395.154,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 4.934.746,00 0,00 4.734.175,00 0,00 3.395.154,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 1.637.873,00 0,00 1.402.684,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 29.075.332,00 0,00 26.147.774,00 0,00 20.618.378,00
Ö Z K A Y N A K L A R 40.748.545,00 0,00 39.291.279,00 0,00 19.492.902,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 40.748.545,00 0,00 39.291.279,00 0,00 19.492.902,00
Ödenmiş Sermaye 16.800.000,00 0,00 16.800.000,00 0,00 16.800.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 14.295.790,00 0,00 14.250.819,00 0,00 -1.035.157,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 16.414.135,00 0,00 16.414.135,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.055.069,00 0,00 1.055.069,00 0,00 1.055.069,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 7.185.391,00 0,00 524.138,00 0,00 524.138,00
Net Dönem Karı/Zararı 1.412.295,00 0,00 6.661.253,00 0,00 2.148.852,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 69.823.877,00 0,00 65.439.053,00 0,00 40.111.280,00
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar 0,00 0,00 133.965,00 0,00 61.942,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi