Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Akbank Direkt İnternet ile hisse senedi hesabınızı kolayca açın, borsanın hızını kaçırmayın!

Temel Veriler

Beta 0,14
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 0,56
BIST-100'deki Ağırlığı 0,00
F/K Oranı 36,18
Piyasa Değ. / Defter Değ. 2,22
Dibe Uzaklık 0,56
Piyasa Değeri (USD) 16.047.936,69
Piyasa Değeri (TL) 56.175.000,00
Özsermaye (TL) 25.345.522,00
Sermaye (TL) 210.000,00
Net Kar (TL) 1.552.785,00
 
Konu Açıklama
BIST Kodu YONGA
Sektör Ağaç mobilya bünyesine giren her çeşit mobilyayı imal etmek
Adres Ankara Asfaltı 10.km PK 42 20140 Denizli
Telefon 0 258 267 15 15
Faks 0 258 267 19 47
Web http://www.yongamobilya.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 25.200,00 12,00
Diğer 56.805,15 27,05
FEHAMETTİN TAŞKAYA 13.288,90 6,33
MEHMET BEKİR ŞASA 86.701,60 41,29
MUSTAFA TURGUT DALAMAN 14.894,35 7,09
Necla Soylu 13.110,00 6,24
Toplam 210.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
YM İthalat İhr. Tic. Ltd. 298.500,00 99,50
Tarih Açıklama Katsayı
03.04.2017 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
21.03.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
20.03.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
28.03.2014 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
02.04.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
Gelir Tablosu 2016-12 2016-9 2016-6 2016-3 2015-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 51.577.722,00 0,00 26.151.644,00 0,00 51.268.271,00
Satışların Maliyeti (-) -44.242.209,00 0,00 -21.930.123,00 0,00 -35.950.903,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 7.335.513,00 0,00 4.221.521,00 0,00 15.317.368,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 7.335.513,00 0,00 4.221.521,00 0,00 15.317.368,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -3.627.978,00 0,00 -1.826.935,00 0,00 -3.001.522,00
Pazarlama Giderleri (-) -2.899.243,00 0,00 -1.659.417,00 0,00 -2.604.336,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 1.268.298,00 0,00 561.575,00 0,00 808.679,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -4.126,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 2.072.464,00 0,00 1.296.744,00 0,00 10.520.189,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 33.888,00 0,00 0,00 0,00 275,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 2.106.352,00 0,00 1.296.744,00 0,00 10.520.464,00
Finansman Gelirleri 957.024,00 0,00 251.079,00 0,00 0,00
Finansman Giderleri (-) -1.097.666,00 0,00 -477.431,00 0,00 -965.339,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 1.965.710,00 0,00 1.070.392,00 0,00 10.379.572,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -411.935,00 0,00 -74.808,00 0,00 -2.078.496,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -384.945,00 0,00 -194.810,00 0,00 -1.974.945,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -26.990,00 0,00 120.002,00 0,00 -103.551,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 1.553.775,00 0,00 995.584,00 0,00 8.301.076,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 1.553.775,00 0,00 995.584,00 0,00 8.301.076,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 8.301.076,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 990,00 0,00 -467,00 0,00 729,00
- Ana Ortaklık Payları 1.552.785,00 0,00 996.051,00 0,00 8.300.347,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,40
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,40
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,07 0,00 0,05 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,40
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,40
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -482.514,00 0,00 -488.225,00 0,00 -38.649,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -603.143,00 0,00 -610.281,00 0,00 -48.311,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 120.629,00 0,00 122.056,00 0,00 9.662,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -482.514,00 0,00 -488.225,00 0,00 -38.649,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 8.262.427,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 1.071.261,00 0,00 507.359,00 0,00 8.262.427,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finansman gelirleri 0,00 0,00 0,00 0,00 824.447,00
Bilanço Tablosu 2016-12 2016-9 2016-6 2016-3 2015-12
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 17.602.609,00 0,00 18.409.395,00 0,00 18.654.772,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 4.394.032,00 0,00 4.571.846,00 0,00 6.226.774,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 2.602.536,00 0,00 1.982.508,00 0,00 3.162.876,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 2.602.536,00 0,00 1.982.508,00 0,00 3.162.876,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 791.211,00 0,00 942.476,00 0,00 971.693,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 791.211,00 0,00 942.476,00 0,00 971.693,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 9.603.422,00 0,00 9.914.555,00 0,00 8.071.639,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 70.000,00 0,00 25.309,00 0,00 60.861,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 309.661,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 141.408,00 0,00 663.040,00 0,00 160.929,00
ARA TOPLAM 17.602.609,00 0,00 18.409.395,00 0,00 18.654.772,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 16.299.032,00 0,00 16.614.266,00 0,00 14.484.250,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 16.056.368,00 0,00 16.218.908,00 0,00 14.348.242,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 42.063,00 0,00 46.338,00 0,00 29.047,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 42.063,00 0,00 46.338,00 0,00 29.047,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 179.672,00 0,00 328.091,00 0,00 86.032,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 33.901.641,00 0,00 35.023.661,00 0,00 33.139.022,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 5.854.510,00 0,00 7.456.812,00 0,00 4.713.279,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 410.428,00 0,00 1.210.240,00 0,00 1.184,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 3.329.615,00 0,00 4.264.818,00 0,00 2.482.641,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 546.440,00 0,00 733.273,00 0,00 310.040,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 2.783.175,00 0,00 3.531.545,00 0,00 2.172.601,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 734.614,00 0,00 845.635,00 0,00 854.489,00
Diğer Borçlar 206.715,00 0,00 218.267,00 0,00 154.866,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 206.715,00 0,00 218.267,00 0,00 154.866,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 73.920,00 0,00 194.810,00 0,00 617.888,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 249.793,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 249.793,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 849.425,00 0,00 723.042,00 0,00 602.211,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.696.165,00 0,00 2.779.785,00 0,00 2.145.044,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 2.696.165,00 0,00 2.779.785,00 0,00 2.145.044,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 2.696.165,00 0,00 2.779.785,00 0,00 2.145.044,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 8.550.675,00 0,00 10.236.597,00 0,00 0,00
Ö Z K A Y N A K L A R 25.350.966,00 0,00 24.787.064,00 0,00 26.280.699,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 25.345.522,00 0,00 24.783.047,00 0,00 26.276.070,00
Ödenmiş Sermaye 210.000,00 0,00 210.000,00 0,00 210.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 2.085.818,00 0,00 2.085.818,00 0,00 2.085.818,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -879.436,00 0,00 -885.177,00 0,00 -397.097,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 -397.097,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 858.472,00 0,00 858.472,00 0,00 661.875,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 21.517.883,00 0,00 21.517.883,00 0,00 15.415.127,00
Net Dönem Karı/Zararı 1.552.785,00 0,00 996.051,00 0,00 8.300.347,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 5.444,00 0,00 4.017,00 0,00 4.629,00
TOPLAM KAYNAKLAR 33.901.641,00 0,00 35.023.661,00 0,00 33.139.022,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 328.091,00 0,00 0,00