Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,91
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 44,53
BIST-100'deki Ağırlığı 1,48
F/K Oranı 7,17
Piyasa Değ. / Defter Değ. 0,78
Dibe Uzaklık 49,00
Piyasa Değeri (USD) 10.091.995,06
Piyasa Değeri (TL) 58.800.000,00
Özsermaye (TL) 75.654.733,00
Sermaye (TL) 40.000.000,00
Net Kar (TL) 8.202.862,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu YKGYO
Sektör Gayrimenkul yatırım ortaklığı
Adres 19 Mayıs Caddesi,Elit Residence,İsmet Öztürk Sokak,No:3,Kat:17,Daire:42,Şişli 34363 İstanbul.
Telefon 0212 380 16 80
Faks 0212 380 16 81
Web http://www.yapikredikoray.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Diğer 18.704.128,02 46,76
KORAY GAYRİMENKUL VEYATIRIM ANONİM ŞİRKETİ 3.115.999,98 7,79
Murat Koray 2.000.000,00 5,00
Selim Koray 2.000.000,00 5,00
Semra Turgut 2.000.000,00 5,00
Yapı Ve Kredi Bankası A.Ş. 12.179.872,00 30,45
Toplam 40.000.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
YKS Tesis Yönetim Hizmetleri A.Ş. 28.050,00 51,00
Tarih Açıklama Katsayı
10.07.2002 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 4,00
23.06.1999 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,00
Gelir Tablosu 2018-12 2018-9 2018-6 2018-3 2017-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 45.077.766,00 31.341.926,00 21.132.436,00 10.832.757,00 52.175.416,00
Satışların Maliyeti (-) -35.527.738,00 -24.101.260,00 -16.300.424,00 -8.514.063,00 -42.447.899,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 9.550.028,00 7.240.666,00 4.832.012,00 2.318.694,00 9.727.517,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 9.550.028,00 7.240.666,00 4.832.012,00 2.318.694,00 9.727.517,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -8.365.917,00 -6.262.733,00 -4.253.262,00 0,00 -7.526.894,00
Pazarlama Giderleri (-) -1.300.895,00 -933.409,00 -701.976,00 -2.030.699,00 -1.999.114,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 -398.452,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 10.967.037,00 249.843,00 200.878,00 180.222,00 3.828.653,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -3.640.704,00 -1.192.659,00 -1.021.048,00 -589.964,00 -2.264.512,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 7.209.549,00 -898.292,00 -943.396,00 -520.199,00 1.765.650,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 479.997,00 288.682,00 216.090,00 140.827,00 159.993,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 7.689.546,00 -609.610,00 -727.306,00 -379.372,00 1.925.643,00
Finansman Gelirleri 1.715.928,00 1.289.987,00 751.977,00 356.974,00 2.102.409,00
Finansman Giderleri (-) -40.770,00 -14.279,00 -7.088,00 -48,00 -1.362.903,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 9.364.704,00 666.098,00 17.583,00 -22.446,00 2.665.149,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -336.769,00 -313.262,00 -182.763,00 -80.764,00 -384.971,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -268.390,00 -324.976,00 -204.606,00 -90.694,00 -383.282,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -68.379,00 11.714,00 21.843,00 9.930,00 -1.689,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 9.027.935,00 352.836,00 -165.180,00 -103.210,00 2.280.178,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 9.027.935,00 352.836,00 -165.180,00 -103.210,00 2.280.178,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 563.018,00 524.507,00 303.565,00 101.194,00 578.152,00
- Ana Ortaklık Payları 8.464.917,00 -171.671,00 -468.745,00 -204.404,00 1.702.026,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,21 0,00 -0,01 -0,01 0,04
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -723.816,00 -92.297,00 -124.363,00 34.297,00 -126.513,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -885.631,00 -102.972,00 -144.642,00 38.050,00 -151.872,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 161.815,00 10.675,00 20.279,00 -3.753,00 25.359,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -723.816,00 -92.297,00 -124.363,00 34.297,00 -126.513,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 8.304.119,00 260.539,00 -289.543,00 -68.913,00 2.153.665,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2018-12 2018-9 2018-6 2018-3 2017-12
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 21.307.993,00 25.262.036,00 25.109.809,00 31.383.049,00 29.966.797,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 7.947.707,00 7.727.365,00 9.736.571,00 11.229.867,00 10.583.731,00
Finansal Yatırımlar 966.086,00 1.913.794,00 0,00 3.107.759,00 3.009.121,00
Ticari Alacaklar 6.322.473,00 6.307.687,00 6.037.304,00 6.191.087,00 4.704.003,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 497.525,00 591.517,00 625.973,00 440.761,00 337.349,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 5.824.948,00 5.716.170,00 5.411.331,00 5.750.326,00 4.366.654,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 240.864,00 497.612,00 280.717,00 218.864,00 155.480,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 240.864,00 497.612,00 280.717,00 218.864,00 155.480,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 2.956.643,00 5.932.656,00 5.932.655,00 7.621.227,00 7.699.762,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 600.398,00 498.118,00 686.670,00 567.615,00 1.343.884,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 607.416,00 413.284,00 374.837,00 309.897,00 272.544,00
Diğer Dönen Varlıklar 1.666.406,00 1.971.520,00 2.061.055,00 2.136.733,00 2.198.272,00
ARA TOPLAM 21.307.993,00 25.262.036,00 25.109.809,00 31.383.049,00 29.966.797,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 71.988.781,00 60.468.328,00 60.470.107,00 59.537.336,00 59.544.736,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 68.190.090,00 57.665.385,00 57.665.385,00 57.665.385,00 57.665.385,00
Maddi Duran Varlıklar 1.415.381,00 1.435.923,00 1.443.262,00 1.428.859,00 1.442.852,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 23.570,00 25.931,00 27.511,00 22.436,00 23.888,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 169.086,00 98.039,00 117.772,00 81.827,00 75.650,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 93.296.774,00 85.730.364,00 85.579.916,00 90.920.385,00 89.511.533,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 6.855.117,00 7.383.742,00 7.639.703,00 12.257.309,00 10.805.648,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 2.734.669,00 2.665.372,00 3.015.792,00 3.372.870,00 3.127.051,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 494.650,00 420.614,00 834.480,00 707.984,00 506.908,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 2.240.019,00 2.244.758,00 2.181.312,00 2.664.886,00 2.620.143,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 949.424,00 1.248.821,00 1.097.116,00 1.374.798,00 936.545,00
Diğer Borçlar 287.795,00 547.561,00 1.100.824,00 931.570,00 295.872,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 301.322,00 301.322,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 287.795,00 547.561,00 799.502,00 630.248,00 295.872,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 260.075,00 850.105,00 357.431,00 2.104.083,00 1.147.075,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 2.623.154,00 2.071.883,00 2.068.540,00 4.473.988,00 5.299.105,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 79.465,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 2.623.154,00 2.071.883,00 2.068.540,00 4.473.988,00 5.219.640,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 8.378.860,00 8.327.405,00 8.471.078,00 8.973.311,00 8.645.885,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 8.018.247,00 8.019.737,00 8.163.409,00 8.665.641,00 8.354.668,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.682.556,00 1.160.913,00 1.248.709,00 1.020.004,00 974.774,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 6.335.691,00 6.858.824,00 6.914.700,00 7.645.637,00 7.379.894,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 15.233.977,00 15.711.147,00 16.110.781,00 21.230.620,00 19.451.533,00
Ö Z K A Y N A K L A R 78.062.797,00 70.019.217,00 69.469.135,00 69.689.765,00 70.060.000,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 77.084.385,00 68.783.081,00 68.472.765,00 68.848.664,00 69.026.126,00
Ödenmiş Sermaye 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 91.449.175,00 91.449.175,00 91.449.175,00 91.449.175,00 91.449.175,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -742.737,00 -407.453,00 -420.695,00 -309.137,00 -336.079,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -742.737,00 -407.453,00 -420.695,00 -309.137,00 -336.079,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -742.737,00 -407.453,00 -420.695,00 -309.137,00 -336.079,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 5.228.249,00 5.228.249,00 5.228.249,00 5.228.249,00 5.228.249,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -67.315.219,00 -67.315.219,00 -67.315.219,00 -67.315.219,00 -69.017.245,00
Net Dönem Karı/Zararı 8.464.917,00 -171.671,00 -468.745,00 -204.404,00 1.702.026,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 978.412,00 1.236.136,00 996.370,00 841.101,00 1.033.874,00
TOPLAM KAYNAKLAR 93.296.774,00 85.730.364,00 85.579.916,00 90.920.385,00 89.511.533,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi