Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu YGGYO
Sektör İşyeri kurmak, işletmek ve kiraya vermek
Adres Mevlana Bulvarı No:2 A Kat:3 No:1 Akköprü Yenimahalle ANKARA
Telefon 0312 5411471
Faks 0312 5411480
Web http://www.yenigimat.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
TORUNLAR GAYRİMENKULYATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 23.923.200,00 14,83
TORUNLAR GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 8.332.800,00 5,17
Diğer 129.024.000,00 80,00
Toplam 161.280.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
30.03.2021 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
07.04.2020 Nakit Temettü / Bölünme 1,09
19.04.2019 Nakit Temettü / Bölünme 1,12
11.06.2018 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,50
12.04.2018 Nakit Temettü / Bölünme 1,09
11.04.2017 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
20.05.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
13.07.2015 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,00
28.05.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
27.05.2014 Nakit Temettü / Bölünme 1,08
Gelir Tablosu 2021-6 2021-3 2020-12 2020-9 2020-6
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 96.505.059,00 48.115.190,00 164.512.588,00 114.802.793,00 69.028.094,00
Satışların Maliyeti (-) -25.044.300,00 -15.068.641,00 -46.956.135,00 -34.474.394,00 -21.097.771,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 71.460.759,00 33.046.549,00 117.556.453,00 80.328.399,00 47.930.323,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 71.460.759,00 33.046.549,00 117.556.453,00 80.328.399,00 47.930.323,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -3.465.655,00 -1.815.809,00 -6.108.449,00 -4.546.031,00 -2.761.132,00
Pazarlama Giderleri (-) -3.612.020,00 -185.531,00 -733.086,00 -538.025,00 -380.537,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 21.905.981,00 15.974.811,00 20.127.033,00 15.990.123,00 5.994.510,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -6.806.724,00 -7.634.698,00 -16.288.464,00 -3.555.900,00 -1.031.570,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 79.482.341,00 39.385.322,00 114.553.487,00 87.678.566,00 49.751.594,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 27.026.238,00 13.543.729,00 38.162.346,00 28.012.313,00 21.586.148,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 -43.836.451,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 106.508.579,00 52.929.051,00 108.879.382,00 115.690.879,00 71.337.742,00
Finansman gelirleri 52.813,00 0,00 4.615,00 0,00 0,00
Finansman Giderleri (-) -351.184,00 -57.568,00 -10.186,00 -2.770,00 -20.690,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 106.210.208,00 52.871.483,00 108.873.811,00 115.688.109,00 71.317.052,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 106.210.208,00 52.871.483,00 108.873.811,00 115.688.109,00 71.317.052,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 106.210.208,00 52.871.483,00 108.873.811,00 115.688.109,00 71.317.052,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 106.210.208,00 52.871.483,00 108.873.811,00 115.688.109,00 71.317.052,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,68 0,34 0,69 0,74 0,45
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2021-6 2021-3 2020-12 2020-9 2020-6
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 321.720.477,00 435.176.979,00 374.329.562,00 341.896.515,00 300.152.510,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 293.705.458,00 408.884.828,00 355.675.578,00 319.577.019,00 278.063.119,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 20.274.877,00 17.131.778,00 13.296.014,00 16.806.993,00 14.102.255,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 20.274.877,00 17.131.778,00 13.296.014,00 16.806.993,00 14.102.255,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 4.273.778,00 4.310.438,00 3.728.695,00 4.492.663,00 6.978.497,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 4.273.778,00 4.310.438,00 3.728.695,00 4.492.663,00 6.978.497,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 693.594,00 693.740,00 524.660,00 465.825,00 515.790,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 1.676.658,00 1.746.561,00 579.909,00 175.234,00 216.878,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 749,00 306,00 2.893,00 2.600,00 1.773,00
Diğer Dönen Varlıklar 1.095.363,00 2.409.328,00 521.813,00 376.181,00 274.198,00
ARA TOPLAM 321.720.477,00 435.176.979,00 374.329.562,00 341.896.515,00 300.152.510,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 1.875.897.188,00 1.876.030.914,00 1.860.212.084,00 1.899.936.314,00 1.899.402.840,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 1.705.068.110,00 1.705.068.110,00 1.705.068.110,00 1.748.904.561,00 1.748.904.561,00
Maddi Duran Varlıklar 153.342.804,00 153.003.375,00 152.387.470,00 150.888.763,00 150.148.947,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 31.267,00 36.411,00 42.211,00 49.064,00 56.830,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 2.197.617.665,00 2.311.207.893,00 2.234.541.646,00 2.241.832.829,00 2.199.555.350,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 47.283.228,00 214.002.808,00 24.927.152,00 25.411.228,00 27.975.573,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 191.966,00 186.228,00 180.662,00 20.634,00 69.183,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 29.184.518,00 30.117.061,00 6.876.169,00 5.143.135,00 3.634.616,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 29.184.518,00 30.117.061,00 6.876.169,00 5.143.135,00 3.634.616,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 681.337,00 670.871,00 519.694,00 625.097,00 554.053,00
Diğer Borçlar 3.026.190,00 167.044.132,00 1.864.688,00 4.638.496,00 4.941.685,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 1.585.288,00 166.698.814,00 1.339.077,00 1.339.077,00 1.339.077,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.440.902,00 345.318,00 525.611,00 3.299.419,00 3.602.608,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 3.812.816,00 3.995.800,00 3.699.873,00 6.490.970,00 6.623.764,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 10.386.401,00 11.988.716,00 11.786.066,00 8.492.896,00 12.152.272,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 362.552,00 210.859,00 100.751,00 119.826,00 73.885,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 10.023.849,00 11.777.857,00 11.685.315,00 8.373.070,00 12.078.387,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 7.054.414,00 7.263.787,00 6.426.279,00 6.863.682,00 6.392.915,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 69.344,00 119.542,00 168.239,00 5.874.137,00 5.425.626,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 69.344,00 119.542,00 168.239,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 470.454,00 443.238,00 301.744,00 271.182,00 327.919,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 470.454,00 443.238,00 301.744,00 271.182,00 327.919,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 54.337.642,00 221.266.595,00 31.353.431,00 32.274.910,00 34.368.488,00
Ö Z K A Y N A K L A R 2.143.280.023,00 2.089.941.298,00 2.203.188.215,00 2.209.557.919,00 2.165.186.862,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 2.143.280.023,00 2.089.941.298,00 2.203.188.215,00 2.209.557.919,00 2.165.186.862,00
Ödenmiş Sermaye 161.280.000,00 161.280.000,00 161.280.000,00 161.280.000,00 161.280.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 3.068.540,00 3.068.540,00 3.068.540,00 1.684.299,00 1.684.299,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 3.068.540,00 3.068.540,00 3.068.540,00 1.684.299,00 1.684.299,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 154.745.061,00 154.745.061,00 140.376.479,00 139.436.832,00 139.436.832,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 1.751.982.143,00 1.751.982.143,00 1.823.595.314,00 1.824.534.961,00 1.824.534.961,00
Net Dönem Karı/Zararı 106.210.208,00 52.871.483,00 108.873.811,00 115.688.109,00 71.317.052,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 2.197.617.665,00 2.311.207.893,00 2.234.541.646,00 2.241.832.829,00 2.199.555.350,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi