Geri Dön

YGGYO | Yeni Gimat Gmyo


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu YGGYO
Sektör İşyeri kurmak, işletmek ve kiraya vermek
Adres Mevlana Bulvarı No:2 A Kat:3 No:1 Akköprü Yenimahalle ANKARA
Telefon 0312 - 541 14 71 (3 hat)
Faks 0312 - 541 14 80
Web www.yenigimatgyo.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
TOPLAM 241.920.000,00 100,00
TORUNLAR GAYRİMENKULYATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 35.884.800,00 14,83
TORUNLAR GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 12.499.200,00 5,17
DİĞER 193.536.000,00 80,00
Toplam 483.840.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Proen Yenilenebilir Enerji A.Ş. 15.350.000,00 100,00
Profam Gayrimenkul Yönetimi A.Ş. 100.000,00 100,00
Sinerji AVM ve Otel Yönetimi A.Ş. 2.000.000,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
11.04.2023 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
14.06.2022 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,50
11.04.2022 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
30.03.2021 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
07.04.2020 Nakit Temettü / Bölünme 1,09
19.04.2019 Nakit Temettü / Bölünme 1,12
11.06.2018 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,50
12.04.2018 Nakit Temettü / Bölünme 1,09
11.04.2017 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
20.05.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
13.07.2015 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,00
28.05.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
27.05.2014 Nakit Temettü / Bölünme 1,08
Gelir Tablosu 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 1.442.420.485,00 773.340.700,00 465.448.845,00 215.843.242,00 609.915.580,00
Satışların Maliyeti (-) -388.445.302,00 -200.778.044,00 -122.511.067,00 -62.240.946,00 -181.628.419,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 1.053.975.183,00 572.562.656,00 342.937.778,00 153.602.296,00 428.287.161,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 1.053.975.183,00 572.562.656,00 342.937.778,00 153.602.296,00 428.287.161,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -48.678.283,00 -23.095.428,00 -15.906.522,00 -5.884.922,00 -13.798.982,00
Pazarlama Giderleri (-) -23.793.923,00 -18.664.756,00 -13.611.759,00 -6.377.931,00 -6.175.090,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 9.600.461,00 16.829.260,00 15.056.408,00 4.179.319,00 14.608.890,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -4.624.283,00 -12.819.596,00 -8.926.642,00 -2.174.087,00 -14.379.022,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 986.479.155,00 534.812.136,00 319.549.263,00 143.344.675,00 408.542.957,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 3.378.786.927,00 404.364.667,00 103.744.342,00 1.151.213,00 2.460.639.384,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.586.180,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 4.370.440.575,00 944.945.223,00 429.678.426,00 153.505.366,00 2.864.742.718,00
Finansman gelirleri 275.098.813,00 33.409.471,00 26.457.373,00 50.122.291,00 321.495.756,00
Finansman Giderleri (-) -21.095.192,00 -1.300.473,00 -8.090.163,00 -4.742.693,00 -95.509.083,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 7.520.830.053,00 977.054.221,00 448.045.636,00 198.884.964,00 3.090.729.391,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -4.814.545,00 1.912.545,00 0,00 1.912.545,00 -3.559.383,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -4.814.545,00 1.912.545,00 0,00 1.912.545,00 -3.559.383,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 7.516.015.508,00 978.966.766,00 448.045.636,00 200.797.509,00 3.087.170.008,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 7.516.015.508,00 978.966.766,00 448.045.636,00 200.797.509,00 3.087.170.008,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 7.516.015.508,00 978.966.766,00 448.045.636,00 200.797.509,00 3.087.170.008,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 1.847.266.890,00 1.423.093.957,00 901.292.195,00 1.214.979.573,00 1.016.997.292,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 1.691.927.502,00 219.519.715,00 45.932.431,00 40.221.320,00 906.648.989,00
Finansal Yatırımlar 45.582.610,00 1.129.625.031,00 778.000.878,00 1.115.046.404,00 53.293.493,00
Ticari Alacaklar 79.906.763,00 49.657.925,00 51.019.197,00 36.638.259,00 42.925.696,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 501.486,00 2.481,00 35.345,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 79.906.763,00 49.657.925,00 50.517.711,00 36.635.778,00 42.890.351,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 19.256.490,00 13.798.642,00 13.840.417,00 8.417.177,00 5.198.328,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 19.256.490,00 13.798.642,00 13.840.417,00 8.417.177,00 5.198.328,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 7.295.431,00 4.602.970,00 4.310.287,00 4.327.658,00 4.494.948,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 733.263,00 3.189.668,00 6.612.453,00 8.997.497,00 2.302.172,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 3.812,00 1.094.646,00
Diğer Dönen Varlıklar 2.564.831,00 2.700.006,00 1.576.532,00 1.327.446,00 1.039.020,00
ARA TOPLAM 1.847.266.890,00 1.423.093.957,00 901.292.195,00 1.214.979.573,00 1.016.997.292,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 11.488.772.826,00 5.165.891.912,00 5.123.015.336,00 4.963.123.522,00 4.966.419.312,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 10.440.576.222,00 4.656.649.179,00 4.630.522.326,00 4.468.954.832,00 4.468.625.000,00
Maddi Duran Varlıklar 1.009.334.120,00 478.613.991,00 472.071.647,00 472.465.232,00 464.819.687,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2.367.580,00 121.295,00 152.064,00 174.429,00 194.736,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 13.336.039.716,00 6.588.985.869,00 6.024.307.531,00 6.178.103.095,00 5.983.416.604,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 112.234.430,00 98.401.782,00 96.070.445,00 77.736.951,00 81.749.888,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 8.317.362,00 28.333,00 22.111,00 7.681,00 28.907,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 9.546.516,00 0,00 178.900,00 705.583,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 29.019.169,00 22.099.909,00 26.162.864,00 27.109.821,00 33.603.925,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 9.945.360,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 29.019.169,00 22.099.909,00 16.217.504,00 27.109.821,00 33.603.925,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 6.320.821,00 5.825.171,00 3.687.551,00 2.697.906,00 2.815.869,00
Diğer Borçlar 2.629.914,00 3.082.048,00 3.064.409,00 2.466.171,00 11.582.017,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 2.571.323,00 2.571.323,00 2.571.323,00 1.943.848,00 1.943.848,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 58.591,00 510.725,00 493.086,00 522.323,00 9.638.169,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 31.702.469,00 32.438.490,00 26.730.509,00 20.723.698,00 19.073.376,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 2.614.950,00 0,00 0,00 1.212.272,00 2.383.720,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 5.844.252,00 6.843.646,00 12.594.691,00 12.454.351,00 11.556.491,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 119.754,00 635.613,00 805.472,00 665.132,00 320.792,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 5.724.498,00 6.208.033,00 11.789.219,00 11.789.219,00 11.235.699,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 25.776.689,00 18.537.669,00 23.808.310,00 10.886.151,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 46.945.032,00 48.453.730,00 16.042.623,00 12.059.808,00 12.323.119,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 26.877.191,00 30.453.484,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 2.752.103,00 2.211.775,00 1.230.386,00 1.066.407,00 1.412.054,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 2.752.103,00 2.211.775,00 1.230.386,00 1.066.407,00 1.412.054,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 159.179.462,00 146.855.512,00 112.113.068,00 89.796.759,00 94.073.007,00
Ö Z K A Y N A K L A R 13.176.860.254,00 6.442.130.357,00 5.912.194.463,00 6.088.306.336,00 5.889.343.597,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 13.176.860.254,00 6.442.130.357,00 5.912.194.463,00 6.088.306.336,00 5.889.343.597,00
Ödenmiş Sermaye 241.920.000,00 241.920.000,00 241.920.000,00 241.920.000,00 241.920.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 960.759.892,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 310.160.268,00 310.160.268,00 310.160.268,00 310.160.268,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 162.880.268,00 310.160.268,00 310.160.268,00 310.160.268,00 310.160.268,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 522.609.043,00 174.389.525,00 174.389.525,00 117.135.125,00 117.135.125,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 4.103.599.747,00 4.773.125.704,00 4.774.110.940,00 5.254.725.340,00 2.169.390.102,00
Net Dönem Karı/Zararı 7.516.015.508,00 978.966.766,00 448.045.636,00 200.797.509,00 3.087.170.008,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 13.336.039.716,00 6.588.985.869,00 6.024.307.531,00 6.178.103.095,00 5.983.416.604,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 17.529.411,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi