Geri Dön

YGGYO | Yeni Gimat Gmyo


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,15
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 82,33
BIST-100'deki Ağırlığı 4,54
F/K Oranı 2,75
Piyasa Değ. / Defter Değ. 1,52
Dibe Uzaklık 99,46
Piyasa Değeri (USD) 338.345.384,15
Piyasa Değeri (TL) 9.804.877.052,88
Özsermaye (TL) 6.442.130.357,00
Sermaye (TL) 244.632.661,00
Net Kar (TL) 3.560.586.352,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu YGGYO
Sektör İşyeri kurmak, işletmek ve kiraya vermek
Adres Mevlana Bulvarı No:2 A Kat:3 No:1 Akköprü Yenimahalle ANKARA
Telefon 0312 - 541 14 71 (3 hat)
Faks 0312 - 541 14 80
Web www.yenigimatgyo.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
TOPLAM 241.920.000,00 100,00
TORUNLAR GAYRİMENKULYATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 35.884.800,00 14,83
TORUNLAR GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 12.499.200,00 5,17
DİĞER 193.536.000,00 80,00
Toplam 483.840.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Proen Yenilenebilir Enerji A.Ş. 15.350.000,00 100,00
Profam Gayrimenkul Yönetimi A.Ş. 100.000,00 100,00
Sinerji AVM ve Otel Yönetimi A.Ş. 2.000.000,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
11.04.2023 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
14.06.2022 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,50
11.04.2022 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
30.03.2021 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
07.04.2020 Nakit Temettü / Bölünme 1,09
19.04.2019 Nakit Temettü / Bölünme 1,12
11.06.2018 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,50
12.04.2018 Nakit Temettü / Bölünme 1,09
11.04.2017 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
20.05.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
13.07.2015 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,00
28.05.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
27.05.2014 Nakit Temettü / Bölünme 1,08
Gelir Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 773.340.700,00 465.448.845,00 215.843.242,00 609.915.580,00 414.074.986,00
Satışların Maliyeti (-) -200.778.044,00 -122.511.067,00 -62.240.946,00 -181.628.419,00 -124.905.099,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 572.562.656,00 342.937.778,00 153.602.296,00 428.287.161,00 289.169.887,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 572.562.656,00 342.937.778,00 153.602.296,00 428.287.161,00 289.169.887,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -23.095.428,00 -15.906.522,00 -5.884.922,00 -13.798.982,00 -10.209.915,00
Pazarlama Giderleri (-) -18.664.756,00 -13.611.759,00 -6.377.931,00 -6.175.090,00 -9.758.722,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 16.829.260,00 15.056.408,00 4.179.319,00 14.608.890,00 16.311.614,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -12.819.596,00 -8.926.642,00 -2.174.087,00 -14.379.022,00 -18.085.210,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 534.812.136,00 319.549.263,00 143.344.675,00 408.542.957,00 267.427.654,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 404.364.667,00 103.744.342,00 1.151.213,00 2.460.639.384,00 29.771.570,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 -1.586.180,00 -4.366.459,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 944.945.223,00 429.678.426,00 153.505.366,00 2.864.742.718,00 294.303.342,00
Finansman gelirleri 33.409.471,00 26.457.373,00 50.122.291,00 321.495.756,00 302.326.856,00
Finansman Giderleri (-) -1.300.473,00 -8.090.163,00 -4.742.693,00 -95.509.083,00 -89.062.959,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 977.054.221,00 448.045.636,00 198.884.964,00 3.090.729.391,00 507.567.239,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 1.912.545,00 0,00 1.912.545,00 -3.559.383,00 -2.016.817,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 1.912.545,00 0,00 1.912.545,00 -3.559.383,00 -2.016.817,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 978.966.766,00 448.045.636,00 200.797.509,00 3.087.170.008,00 505.550.422,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 978.966.766,00 448.045.636,00 200.797.509,00 3.087.170.008,00 505.550.422,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 978.966.766,00 448.045.636,00 200.797.509,00 3.087.170.008,00 505.550.422,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 1.423.093.957,00 901.292.195,00 1.214.979.573,00 1.016.997.292,00 847.847.373,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 219.519.715,00 45.932.431,00 40.221.320,00 906.648.989,00 721.156.636,00
Finansal Yatırımlar 1.129.625.031,00 778.000.878,00 1.115.046.404,00 53.293.493,00 81.148.840,00
Ticari Alacaklar 49.657.925,00 51.019.197,00 36.638.259,00 42.925.696,00 34.428.412,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 501.486,00 2.481,00 35.345,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 49.657.925,00 50.517.711,00 36.635.778,00 42.890.351,00 34.428.412,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 13.798.642,00 13.840.417,00 8.417.177,00 5.198.328,00 4.510.405,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 13.798.642,00 13.840.417,00 8.417.177,00 5.198.328,00 4.510.405,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 4.602.970,00 4.310.287,00 4.327.658,00 4.494.948,00 3.724.875,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 3.189.668,00 6.612.453,00 8.997.497,00 2.302.172,00 946.275,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 3.812,00 1.094.646,00 568.955,00
Diğer Dönen Varlıklar 2.700.006,00 1.576.532,00 1.327.446,00 1.039.020,00 1.362.975,00
ARA TOPLAM 1.423.093.957,00 901.292.195,00 1.214.979.573,00 1.016.997.292,00 847.847.373,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 5.165.891.912,00 5.123.015.336,00 4.963.123.522,00 4.966.419.312,00 2.275.229.667,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 4.656.649.179,00 4.630.522.326,00 4.468.954.832,00 4.468.625.000,00 2.070.216.870,00
Maddi Duran Varlıklar 478.613.991,00 472.071.647,00 472.465.232,00 464.819.687,00 188.070.527,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 121.295,00 152.064,00 174.429,00 194.736,00 214.478,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 34.521,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 6.588.985.869,00 6.024.307.531,00 6.178.103.095,00 5.983.416.604,00 3.123.077.040,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 98.401.782,00 96.070.445,00 77.736.951,00 81.749.888,00 80.487.619,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 28.333,00 22.111,00 7.681,00 28.907,00 17.600,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 9.546.516,00 0,00 178.900,00 705.583,00 1.252.517,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 22.099.909,00 26.162.864,00 27.109.821,00 33.603.925,00 38.226.922,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 9.945.360,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 22.099.909,00 16.217.504,00 27.109.821,00 33.603.925,00 38.226.922,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 5.825.171,00 3.687.551,00 2.697.906,00 2.815.869,00 1.942.372,00
Diğer Borçlar 3.082.048,00 3.064.409,00 2.466.171,00 11.582.017,00 9.994.985,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 2.571.323,00 2.571.323,00 1.943.848,00 1.943.848,00 1.943.848,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 510.725,00 493.086,00 522.323,00 9.638.169,00 8.051.137,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 32.438.490,00 26.730.509,00 20.723.698,00 19.073.376,00 16.481.623,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 1.212.272,00 2.383.720,00 1.367.532,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 6.843.646,00 12.594.691,00 12.454.351,00 11.556.491,00 11.204.068,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 635.613,00 805.472,00 665.132,00 320.792,00 251.108,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 6.208.033,00 11.789.219,00 11.789.219,00 11.235.699,00 10.952.960,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 18.537.669,00 23.808.310,00 10.886.151,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 48.453.730,00 16.042.623,00 12.059.808,00 12.323.119,00 11.182.991,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 30.453.484,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 2.211.775,00 1.230.386,00 1.066.407,00 1.412.054,00 1.036.451,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 2.211.775,00 1.230.386,00 1.066.407,00 1.412.054,00 1.036.451,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 146.855.512,00 112.113.068,00 89.796.759,00 94.073.007,00 91.670.610,00
Ö Z K A Y N A K L A R 6.442.130.357,00 5.912.194.463,00 6.088.306.336,00 5.889.343.597,00 3.031.406.430,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 6.442.130.357,00 5.912.194.463,00 6.088.306.336,00 5.889.343.597,00 3.031.406.430,00
Ödenmiş Sermaye 241.920.000,00 241.920.000,00 241.920.000,00 241.920.000,00 241.920.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 310.160.268,00 310.160.268,00 310.160.268,00 310.160.268,00 33.842.687,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 310.160.268,00 310.160.268,00 310.160.268,00 310.160.268,00 33.842.687,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 174.389.525,00 174.389.525,00 117.135.125,00 117.135.125,00 117.135.125,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 4.773.125.704,00 4.774.110.940,00 5.254.725.340,00 2.169.390.102,00 2.169.390.102,00
Net Dönem Karı/Zararı 978.966.766,00 448.045.636,00 200.797.509,00 3.087.170.008,00 505.550.422,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 6.588.985.869,00 6.024.307.531,00 6.178.103.095,00 5.983.416.604,00 3.123.077.040,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 17.529.411,00 16.612.087,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi