Geri Dön

YESIL | Yesil Yatirim Holding


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 1,20
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 88,93
BIST-100'deki Ağırlığı 1,34
F/K Oranı -45,00
Piyasa Değ. / Defter Değ. 1,46
Dibe Uzaklık 99,33
Piyasa Değeri (USD) 29.344.343,15
Piyasa Değeri (TL) 946.000.000,00
Özsermaye (TL) 649.325.336,00
Sermaye (TL) 215.000.000,00
Net Kar (TL) -21.023.993,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu YESIL
Sektör Sermaye Piyasası mevzuatında belirtilen yatırım danışmanlığını içermemek kaydıyla; teknik planlama, programlama, bütçeleme, projelendirme, finansal ve organizasyon
Adres Yılanlı Ayazma Yolu No: 15/12 Yeşilplaza-Topkapı/İSTANBUL
Telefon 0212 483 01 07
Faks 0212-482 27 30
Web www.yesilyatirimholding.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
KAMİL ENGİN YEŞİL 17.317.286,86 8,05
TOPLAM 215.000.000,00 100,00
DİĞER 197.682.713,14 91,95
Toplam 430.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
WOWWO E TICARET TELEKOMÜNIKASYON VE TEKNOLOJI A.Ş. 197.000.000,00 54,42
Yeşil Dönüşüm İnşaat A.Ş. 18.821.613,00 50,00
Tarih Açıklama Katsayı
08.06.2021 Rüçhan Hakkı / Bölünme 22,30
10.05.2011 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 0,68
21.02.2006 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,06
Gelir Tablosu 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 33.124.136,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satışların Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 33.124.136,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 33.124.136,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -1.527.476,00 -962.042,00 -669.369,00 -379.305,00 -1.913.186,00
Pazarlama Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 288.394,00 1.539.654,00 1.445.453,00 1.152.018,00 15.095.899,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -2.058.455,00 -2.765.063,00 -49.549,00 -49.549,00 -109.860.834,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 29.826.599,00 -2.187.451,00 726.535,00 723.164,00 -96.678.121,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 4.352,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 29.826.599,00 -2.187.451,00 726.535,00 723.164,00 -96.673.769,00
Finansman gelirleri 5.131,00 0,00 0,00 0,00 1.016.726,00
Finansman Giderleri (-) -1.244.083,00 -473.175,00 -352.462,00 -111.776,00 -54,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -233.710.066,00 -2.660.626,00 374.073,00 611.388,00 -95.657.097,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 212.686.073,00 -4.741.916,00 -5.063.246,00 -244.618,00 12.092.486,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 212.686.073,00 -4.741.916,00 -5.063.246,00 -244.618,00 12.092.486,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -21.023.993,00 -7.402.542,00 -4.689.173,00 366.770,00 -83.564.611,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -21.023.993,00 -7.402.542,00 -4.689.173,00 366.770,00 -83.564.611,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları -21.023.993,00 -7.402.542,00 -4.689.173,00 366.770,00 -83.564.611,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 -0,02 0,00 -0,39
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 693.115,00 3.850.499,00 6.183.081,00 5.804.044,00 593.393,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 21.154,00 3.053.918,00 13.008,00 13.470,00 14.402,00
Finansal Yatırımlar 198.791,00 208.179,00 5.861.043,00 5.575.100,00 148.096,00
Ticari Alacaklar 2.360,00 2.253,00 2.253,00 2.253,00 0,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 2.360,00 2.253,00 2.253,00 2.253,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 262,00 169.595,00 83.594,00 103.170,00 403.979,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 169.334,00 83.334,00 47.332,00 348.141,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 262,00 261,00 260,00 55.838,00 55.838,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 114.321,00 200.533,00 60.880,00 25.319,00 7.699,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 335,00 335,00 335,00 335,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 355.892,00 215.686,00 161.968,00 84.397,00 19.217,00
ARA TOPLAM 693.115,00 3.850.499,00 6.183.081,00 5.804.044,00 593.393,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 652.631.595,00 461.148.269,00 461.148.269,00 461.148.269,00 461.148.269,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 158.359.190,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 653.324.710,00 464.998.768,00 467.331.350,00 466.952.313,00 461.741.662,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 3.999.374,00 6.500.287,00 5.798.170,00 5.181.818,00 582.556,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 421.259,00 449.668,00 338.234,00 146.024,00 112.481,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 16.200,00 16.200,00 16.200,00 16.200,00 16.200,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 405.059,00 433.468,00 322.034,00 129.824,00 96.281,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 497.361,00 376.691,00 295.188,00 416.790,00 326.758,00
Diğer Borçlar 3.018.621,00 5.604.573,00 5.079.419,00 4.595.337,00 143.317,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 2.953.154,00 5.510.493,00 5.016.259,00 4.595.337,00 59.661,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 65.467,00 94.080,00 63.160,00 0,00 83.656,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 0,00 0,00 0,00 23.667,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 0,00 59.068.799,00 59.390.129,00 54.571.501,00 54.326.883,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 59.068.799,00 59.390.129,00 54.571.501,00 54.326.883,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 3.999.374,00 65.569.086,00 65.188.299,00 59.753.319,00 54.909.439,00
Ö Z K A Y N A K L A R 649.325.336,00 399.429.682,00 402.143.051,00 407.198.994,00 406.832.223,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 649.325.336,00 399.429.682,00 402.143.051,00 407.198.994,00 406.832.223,00
Ödenmiş Sermaye 215.000.000,00 215.000.000,00 215.000.000,00 215.000.000,00 215.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 588.789.129,00 417.932,00 417.932,00 417.932,00 417.932,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 9.150.480,00 988.434,00 988.434,00 988.434,00 166.523,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 821.910,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 55.627.225,00 11.903.506,00 11.903.506,00 11.903.506,00 11.903.506,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -198.217.505,00 178.522.352,00 178.522.352,00 178.522.352,00 262.086.963,00
Net Dönem Karı/Zararı -21.023.993,00 -7.402.542,00 -4.689.173,00 366.770,00 -83.564.611,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 653.324.710,00 464.998.768,00 467.331.350,00 466.952.313,00 461.741.662,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi