Geri Dön

YEOTK | Yeo Teknoloji Enerji


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 1,08
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 30,33
BIST-100'deki Ağırlığı 0,35
F/K Oranı 56,91
Piyasa Değ. / Defter Değ. 35,29
Dibe Uzaklık 30,33
Piyasa Değeri (USD) 846.674.033,72
Piyasa Değeri (TL) 26.280.000.000,00
Özsermaye (TL) 744.712.055,00
Sermaye (TL) 96.000.000,00
Net Kar (TL) 461.817.395,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu YEOTK
Sektör Yurt içi ve yurt dışında enerji ve proses endüstrilerine yönelik mühendislik, elektrifikasyon, otomasyon, dijitalizasyon, IoT ve güç sistemleri çözümleri
Adres Esentepe Mahallesi Kelebek Sokak Marmara Kule Sitesi B Blok No:2/1 İç Kapı No:1 Kartal / İSTANBUL
Telefon 0216 494 26 76
Faks 0216 494 26 77
Web www.yeo.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
BARIŞ ESEN 6.112.000,00 6,37
ORHAN YILDIZ 13.336.384,00 13,89
ÖZBEY YILDIZ 13.330.272,00 13,89
SİNAN KARAHAN 6.112.000,00 6,37
TOLUNAY YILDIZ 13.336.384,00 13,89
TOPLAM 96.000.000,00 100,00
YASİN DÜVEN 6.112.000,00 6,37
DİĞER 37.660.960,00 39,22
Toplam 192.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
03.08.2022 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 4,00
18.07.2022 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
16.05.2022 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
Gelir Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 2.503.657.554,00 1.073.633.839,00 542.658.935,00 1.633.699.163,00 753.580.766,00
Satışların Maliyeti (-) -1.934.920.062,00 -861.378.764,00 -435.946.133,00 -1.274.080.514,00 -573.495.185,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 568.737.492,00 212.255.075,00 106.712.802,00 359.618.649,00 180.085.581,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 568.737.492,00 212.255.075,00 106.712.802,00 359.618.649,00 180.085.581,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -54.033.477,00 -31.044.722,00 -12.818.079,00 -19.179.026,00 -15.462.124,00
Pazarlama Giderleri (-) -62.466.091,00 -35.737.868,00 -9.623.324,00 -49.815.743,00 -23.924.542,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -12.249.607,00 -2.870.358,00 -1.047.480,00 -724.014,00 -409.577,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 215.058.395,00 117.835.000,00 34.191.179,00 28.248.234,00 43.029.044,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -237.780.527,00 -119.387.284,00 -31.139.795,00 -60.641.440,00 -46.425.253,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 417.266.185,00 141.049.843,00 86.275.303,00 257.506.660,00 136.893.129,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 58.011.980,00 59.231.319,00 14.401.271,00 36.883.905,00 23.633.967,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -7.268.391,00 -188.397,00 -188.397,00 -2.897.368,00 -3.258.935,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar -1.260.626,00 -600.077,00 1.417.569,00 1.835.187,00 1.934.966,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 466.749.148,00 199.492.688,00 101.905.746,00 293.328.384,00 159.203.127,00
Finansman gelirleri 187.951.757,00 86.850.576,00 0,00 12.275.878,00 0,00
Finansman Giderleri (-) -180.677.667,00 -84.315.915,00 -20.575.161,00 -52.556.266,00 -40.482.177,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 474.023.238,00 202.027.349,00 81.330.585,00 253.047.996,00 118.720.950,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -147.765.163,00 -82.702.394,00 -22.953.346,00 -33.350.115,00 -17.667.620,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -9.920.391,00 -14.917.928,00 -13.374,00 -9.455.954,00 -4.109.725,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -137.844.772,00 -67.784.466,00 -22.939.972,00 -23.894.161,00 -13.557.895,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 326.258.075,00 119.324.955,00 58.377.239,00 219.697.881,00 101.053.330,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 326.258.075,00 119.324.955,00 58.377.239,00 219.697.881,00 101.053.330,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar -19.221.618,00 -25.066.122,00 -1.431.023,00 567.399,00 -1.739.450,00
- Ana Ortaklık Payları 345.479.693,00 144.391.077,00 59.808.262,00 219.130.482,00 102.792.780,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 3,60 1,50 0,62 3,62 2,43
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 3.172.722.353,00 2.742.477.377,00 1.601.062.265,00 1.194.492.150,00 821.947.267,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 413.261.757,00 356.098.349,00 127.471.993,00 86.957.644,00 117.486.957,00
Finansal Yatırımlar 31.328.335,00 394.983.532,00 27.744.715,00 32.657.972,00 45.255.427,00
Ticari Alacaklar 367.619.086,00 251.839.489,00 212.287.830,00 302.848.473,00 107.905.645,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 16.733.999,00 20.982.056,00 7.760.244,00 9.693.543,00 7.165.186,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 350.885.087,00 230.857.433,00 204.527.586,00 293.154.930,00 100.740.459,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 20.159.958,00 6.669.493,00 3.781.050,00 9.575.546,00 2.769.652,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 2.543.474,00 2.569.367,00 1.308.126,00 5.541.123,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 17.616.484,00 4.100.126,00 2.472.924,00 4.034.423,00 2.769.652,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 298.022.772,00 283.704.810,00 168.668.869,00 92.926.868,00 25.469.440,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 376.690.132,00 315.773.297,00 298.564.069,00 153.246.269,00 133.966.488,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 338.731,00 5.995.422,00 6.085.242,00 9.975.967,00 3.176.185,00
Diğer Dönen Varlıklar 172.232.430,00 188.127.422,00 78.782.728,00 40.389.042,00 49.270.707,00
ARA TOPLAM 3.172.722.353,00 2.742.477.377,00 1.601.062.265,00 1.194.492.150,00 821.947.267,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 624.842.334,00 479.252.090,00 176.579.960,00 124.642.633,00 99.711.640,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 2.205.935,00 2.866.484,00 4.884.130,00 3.466.561,00 3.657.911,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 485.679.534,00 382.026.011,00 146.255.217,00 97.238.949,00 79.633.589,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 29.366.523,00 859.629,00 962.361,00 1.045.673,00 1.031.336,00
- Şerefiye 8.075.347,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 21.291.176,00 859.629,00 962.361,00 1.045.673,00 1.031.336,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 47.651.350,00 34.431.989,00 14.254.431,00 15.507.083,00 8.441.738,00
TOPLAM VARLIKLAR 3.797.564.687,00 3.221.729.467,00 1.777.642.225,00 1.319.134.783,00 921.658.907,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.217.012.857,00 2.017.460.560,00 1.202.043.979,00 840.386.052,00 571.704.384,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 195.649.486,00 60.302.498,00 108.806.225,00 199.504.018,00 104.308.239,00
- Banka Kredileri 195.649.486,00 60.302.498,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 150.944.411,00 191.814.439,00 185.390.966,00 66.274.308,00 98.064.610,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 693.459,00 663.774,00 493.649,00 273.010,00 157.099,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 456.345.862,00 497.697.594,00 325.675.192,00 201.155.075,00 109.894.717,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 29.335.548,00 36.052.357,00 61.488.093,00 5.936.281,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 427.010.314,00 461.645.237,00 264.187.099,00 195.218.794,00 109.894.717,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 63.185.923,00 31.786.123,00 33.739.051,00 23.883.111,00 12.182.869,00
Diğer Borçlar 3.654.673,00 2.428.176,00 4.754.704,00 394.649,00 237.215,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00 237.215,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 154.673,00 2.428.176,00 4.754.704,00 394.649,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 1.327.134.975,00 1.211.255.734,00 537.636.153,00 342.835.550,00 242.090.174,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 5.497.639,00 14.926.042,00 66.815,00 2.674.487,00 473.192,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 14.463.258,00 7.249.954,00 5.974.873,00 3.664.854,00 4.453.368,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 14.433.014,00 7.219.710,00 5.944.629,00 3.634.610,00 4.423.124,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 30.244,00 30.244,00 30.244,00 30.244,00 30.244,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 136.630,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 844.583.505,00 678.358.582,00 112.442.199,00 74.822.090,00 71.221.703,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 656.028.522,00 561.575.517,00 41.937.200,00 28.501.922,00 36.998.307,00
Banka Kredileri 601.120.494,00 508.677.618,00 108.806.225,00 199.504.018,00 104.308.239,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 54.908.028,00 52.897.899,00 5.880.680,00 3.154.292,00 2.665.409,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 8.259.621,00 7.196.046,00 5.909.986,00 4.755.928,00 2.601.928,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 8.259.621,00 7.196.046,00 5.909.986,00 4.755.928,00 2.601.928,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 180.295.362,00 109.587.019,00 64.595.013,00 41.564.240,00 31.621.468,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 3.061.596.362,00 2.695.819.142,00 1.314.486.178,00 915.208.142,00 642.926.087,00
Ö Z K A Y N A K L A R 735.968.325,00 525.910.325,00 463.156.047,00 403.926.641,00 278.732.820,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 744.712.055,00 539.521.166,00 453.131.789,00 392.471.360,00 279.390.354,00
Ödenmiş Sermaye 96.000.000,00 96.000.000,00 96.000.000,00 96.000.000,00 96.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -2.949.640,00 -2.585.395,00 -1.826.740,00 -2.189.944,00 -615.966,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -2.949.640,00 -2.585.395,00 -1.826.740,00 -2.189.944,00 -615.966,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -2.949.640,00 -2.585.395,00 -1.826.740,00 -2.189.944,00 -615.966,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 7.320.627,00 2.854.109,00 288.892,00 -200.071,00 1.482.647,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 7.320.627,00 2.854.109,00 288.892,00 -200.071,00 1.482.647,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 3.053.473,00 3.051.720,00 2.995.412,00 2.995.412,00 2.995.412,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 283.807.902,00 283.809.655,00 283.865.963,00 64.735.481,00 64.735.481,00
Net Dönem Karı/Zararı 345.479.693,00 144.391.077,00 59.808.262,00 219.130.482,00 102.792.780,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR -8.743.730,00 -13.610.841,00 10.024.258,00 11.455.281,00 -657.534,00
TOPLAM KAYNAKLAR 3.797.564.687,00 3.221.729.467,00 1.777.642.225,00 1.319.134.783,00 921.658.907,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 78.235,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi