Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,31
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 4,00
BIST-100'deki Ağırlığı 0,11
F/K Oranı 42,40
Piyasa Değ. / Defter Değ. 1,71
Dibe Uzaklık 4,00
Piyasa Değeri (USD) 41.472.323,20
Piyasa Değeri (TL) 241.850.000,00
Özsermaye (TL) 141.500.223,00
Sermaye (TL) 100.000,00
Net Kar (TL) 5.703.524,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu YBTAS
Sektör Çimento üretim ve satış
Adres Saray Beldesi Fatih Mah. Yibitaş Bulvarı No:29 (66920) Yerköy / YOZGAT
Telefon 0312 8606300
Faks 0312 8606322
Web http://www.yibitasyozgat.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Gerçek ve Tüzel Kişiler 17.044,00 17,04
VOTORANTİM ÇİMENTO SAN VE TİC.A.Ş 82.956,00 82,96
Toplam 100.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
26.04.2018 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
24.04.2017 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
25.05.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
24.04.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
18.04.2014 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
31.05.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
Gelir Tablosu 2018-12 2018-9 2018-6 2018-3 2017-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 91.596.682,00 0,00 51.789.292,00 0,00 94.530.358,00
Satışların Maliyeti (-) -80.276.702,00 0,00 -39.720.833,00 0,00 -77.125.319,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 11.319.980,00 0,00 12.068.459,00 0,00 17.405.039,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 11.319.980,00 0,00 12.068.459,00 0,00 17.405.039,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -4.204.644,00 0,00 -1.939.481,00 0,00 -3.845.056,00
Pazarlama Giderleri (-) -5.156.965,00 0,00 -2.748.112,00 0,00 -5.119.507,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 2.608.380,00 0,00 93.697,00 0,00 3.680.853,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -6.263.513,00 0,00 -3.015.154,00 0,00 -4.313.961,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI -1.696.762,00 0,00 4.459.409,00 0,00 7.807.368,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI -1.696.762,00 0,00 4.459.409,00 0,00 7.807.368,00
Finansman Gelirleri 9.785.892,00 0,00 3.325.447,00 0,00 6.199.997,00
Finansman Giderleri (-) -902.080,00 0,00 -493.895,00 0,00 -1.052.118,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 7.187.050,00 0,00 7.290.961,00 0,00 12.955.247,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -1.483.526,00 0,00 -1.465.678,00 0,00 -2.591.667,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -1.605.144,00 0,00 -1.724.784,00 0,00 -2.797.830,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 121.618,00 0,00 259.106,00 0,00 206.163,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 5.703.524,00 0,00 5.825.283,00 0,00 10.363.580,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 5.703.524,00 0,00 5.825.283,00 0,00 10.363.580,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 5.703.524,00 0,00 5.825.283,00 0,00 10.363.580,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 103,64
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -44.388,00 0,00 -128.051,00 0,00 -228.407,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -56.908,00 0,00 -164.168,00 0,00 -285.509,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 36.117,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 12.520,00 0,00 0,00 0,00 57.102,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -44.388,00 0,00 -128.051,00 0,00 -228.407,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 5.659.136,00 0,00 5.697.232,00 0,00 10.135.173,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2018-12 2018-9 2018-6 2018-3 2017-12
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 104.987.477,00 0,00 90.564.026,00 0,00 100.433.001,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 155.672,00 0,00 310.639,00 0,00 440.002,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 14.414.863,00 0,00 17.735.412,00 0,00 10.233.282,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 14.414.863,00 0,00 17.735.412,00 0,00 10.233.282,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 69.695.768,00 0,00 58.549.969,00 0,00 80.874.285,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 69.657.476,00 0,00 58.507.567,00 0,00 80.845.186,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 38.292,00 0,00 42.402,00 0,00 29.099,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 19.305.533,00 0,00 13.814.022,00 0,00 8.319.263,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 617.514,00 0,00 150.794,00 0,00 566.169,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 257.682,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 540.445,00 0,00 3.190,00 0,00 0,00
ARA TOPLAM 104.987.477,00 0,00 90.564.026,00 0,00 100.433.001,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 92.113.819,00 0,00 91.642.865,00 0,00 87.993.833,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 90.711.991,00 0,00 88.998.334,00 0,00 86.461.002,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 287.875,00 0,00 46.721,00 0,00 54.064,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 287.875,00 0,00 46.721,00 0,00 54.064,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 120.000,00 0,00 1.442.772,00 0,00 649.068,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 761.311,00 0,00 922.396,00 0,00 627.173,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 197.101.296,00 0,00 182.206.891,00 0,00 188.426.834,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 50.127.829,00 0,00 34.153.680,00 0,00 45.021.674,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 47.269.245,00 0,00 26.602.226,00 0,00 40.504.083,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 47.269.245,00 0,00 26.602.226,00 0,00 40.504.083,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 235.818,00 0,00 717.078,00 0,00 251.226,00
Diğer Borçlar 1.640.865,00 0,00 2.786.081,00 0,00 2.307.141,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 1.191.687,00 0,00 1.454.106,00 0,00 1.347.174,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 449.178,00 0,00 1.331.975,00 0,00 959.967,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 0,00 0,00 156.288,00 0,00 175.009,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 709.931,00 0,00 489.097,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 967.661,00 0,00 3.182.076,00 0,00 877.723,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 517.118,00 0,00 639.262,00 0,00 347.318,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 450.543,00 0,00 2.542.814,00 0,00 530.405,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 5.473.244,00 0,00 6.514.892,00 0,00 5.451.059,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 5.473.244,00 0,00 6.514.892,00 0,00 5.451.059,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 5.007.552,00 0,00 5.528.408,00 0,00 5.052.787,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 465.692,00 0,00 986.484,00 0,00 398.272,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 55.601.073,00 0,00 40.668.572,00 0,00 50.472.733,00
Ö Z K A Y N A K L A R 141.500.223,00 0,00 141.538.319,00 0,00 137.954.101,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 141.500.223,00 0,00 141.538.319,00 0,00 137.954.101,00
Ödenmiş Sermaye 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 32.295.353,00 0,00 32.295.353,00 0,00 32.295.353,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -1.955.827,00 0,00 -2.039.490,00 0,00 -1.911.439,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -1.955.827,00 0,00 -2.039.490,00 0,00 -1.911.439,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -1.955.827,00 0,00 -2.039.490,00 0,00 -1.911.439,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 12.949.873,00 0,00 12.949.873,00 0,00 12.739.073,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 92.407.300,00 0,00 92.407.300,00 0,00 84.367.534,00
Net Dönem Karı/Zararı 5.703.524,00 0,00 5.825.283,00 0,00 10.363.580,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 197.101.296,00 0,00 182.206.891,00 0,00 188.426.834,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi