Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu YBTAS
Sektör Çimento üretim ve satış
Adres Saray Beldesi Fatih Mah. Yibitaş Bulvarı No:29 (66920) Yerköy / YOZGAT
Telefon 0312 8606300
Faks 0312 8606322
Web http://www.yibitasyozgat.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
VOTORANTİM ÇİMENTO SAN VE TİC.A.Ş 82.956,00 82,96
Gerçek ve Tüzel Kişiler 17.044,00 17,04
Toplam 100.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
26.04.2018 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
24.04.2017 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
25.05.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
24.04.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
18.04.2014 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
31.05.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
Gelir Tablosu 2021-6 2021-3 2020-12 2020-9 2020-6
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 72.671.168,00 0,00 63.432.085,00 0,00 15.754.024,00
Satışların Maliyeti (-) -62.858.254,00 0,00 -68.918.589,00 0,00 -21.982.108,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 9.812.914,00 0,00 -5.486.504,00 0,00 -6.228.084,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 9.812.914,00 0,00 -5.486.504,00 0,00 -6.228.084,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -2.877.266,00 0,00 -4.012.121,00 0,00 -1.522.139,00
Pazarlama Giderleri (-) -3.743.355,00 0,00 -4.289.636,00 0,00 -1.085.199,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 983.277,00 0,00 1.392.501,00 0,00 174.359,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -66.543,00 0,00 -1.731.474,00 0,00 -633.018,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 4.109.027,00 0,00 -14.127.234,00 0,00 -9.294.081,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 0,00 297.792,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 4.109.027,00 0,00 -13.829.442,00 0,00 -9.294.081,00
Finansman Gelirleri 2.602.794,00 0,00 1.595.180,00 0,00 863.674,00
Finansman Giderleri (-) -2.571.238,00 0,00 -2.933.273,00 0,00 -1.002.315,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 4.140.583,00 0,00 -15.167.535,00 0,00 -9.432.722,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -289.811,00 0,00 -381.399,00 0,00 -775.399,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -289.811,00 0,00 -381.399,00 0,00 -775.399,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 3.850.772,00 0,00 -15.548.934,00 0,00 -10.208.121,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 3.850.772,00 0,00 -15.548.934,00 0,00 -10.208.121,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.739.464,00
- Ana Ortaklık Payları 3.850.772,00 0,00 -15.548.934,00 0,00 -8.468.657,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -108.020,00 0,00 -657.949,00 0,00 171.421,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -144.028,00 0,00 -843.524,00 0,00 219.771,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 -48.350,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 36.008,00 0,00 185.575,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -108.020,00 0,00 -657.949,00 0,00 171.421,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 3.742.752,00 0,00 -16.206.883,00 0,00 -10.036.700,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2021-6 2021-3 2020-12 2020-9 2020-6
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 87.669.304,00 0,00 64.351.668,00 0,00 46.989.829,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 330.215,00 0,00 1.062.444,00 0,00 427.767,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 24.234.440,00 0,00 10.616.149,00 0,00 3.628.993,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 24.234.440,00 0,00 10.616.149,00 0,00 3.628.993,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 39.757.738,00 0,00 35.374.655,00 0,00 18.307.660,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 39.735.057,00 0,00 35.355.640,00 0,00 18.071.666,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 22.681,00 0,00 19.015,00 0,00 235.994,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 22.041.069,00 0,00 16.490.561,00 0,00 22.920.452,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 1.305.842,00 0,00 807.859,00 0,00 176.896,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 1.528.061,00
ARA TOPLAM 87.669.304,00 0,00 64.351.668,00 0,00 46.989.829,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 98.823.302,00 0,00 98.170.702,00 0,00 98.620.149,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 94.572.050,00 0,00 94.439.108,00 0,00 95.548.254,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 144.121,00 0,00 179.572,00 0,00 133.408,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 144.121,00 0,00 179.572,00 0,00 133.408,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 808.912,00 0,00 0,00 0,00 14.390,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 3.028.313,00 0,00 3.282.116,00 0,00 2.654.191,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 186.492.606,00 0,00 162.522.370,00 0,00 145.609.978,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 57.849.057,00 0,00 38.399.666,00 0,00 17.076.614,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 3.244.713,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 51.570.554,00 0,00 31.870.362,00 0,00 9.776.007,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 3.165.185,00 0,00 1.101.891,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 48.405.369,00 0,00 30.768.471,00 0,00 9.776.007,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 688.695,00 0,00 248.127,00 0,00 699.003,00
Diğer Borçlar 1.528.832,00 0,00 1.558.702,00 0,00 1.208.432,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 967.743,00 0,00 974.370,00 0,00 987.873,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 561.089,00 0,00 584.332,00 0,00 220.559,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 2.101.541,00 0,00 3.063.483,00 0,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 1.959.435,00 0,00 1.658.992,00 0,00 2.148.459,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 563.607,00 0,00 521.737,00 0,00 570.300,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.395.828,00 0,00 1.137.255,00 0,00 1.578.159,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 7.430.074,00 0,00 6.651.981,00 0,00 4.892.458,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 7.430.074,00 0,00 6.651.981,00 0,00 4.892.458,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 6.472.208,00 0,00 5.694.115,00 0,00 4.016.550,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 957.866,00 0,00 957.866,00 0,00 875.908,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 65.279.131,00 0,00 45.051.647,00 0,00 21.969.072,00
Ö Z K A Y N A K L A R 121.213.475,00 0,00 117.470.723,00 0,00 123.640.906,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 121.213.475,00 0,00 117.470.723,00 0,00 123.640.906,00
Ödenmiş Sermaye 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 32.295.353,00 0,00 32.295.353,00 0,00 32.295.353,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -2.775.700,00 0,00 -2.667.680,00 0,00 -1.838.310,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -2.775.700,00 0,00 -2.667.680,00 0,00 -1.838.310,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -2.775.700,00 0,00 -2.667.680,00 0,00 -1.838.310,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 12.949.873,00 0,00 12.949.873,00 0,00 12.949.873,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 74.793.177,00 0,00 90.342.111,00 0,00 90.342.111,00
Net Dönem Karı/Zararı 3.850.772,00 0,00 -15.548.934,00 0,00 -10.208.121,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 186.492.606,00 0,00 162.522.370,00 0,00 145.609.978,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi