Geri Dön

YAYLA | Yayla En. Ur. Tur. Ve Ins.


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu YAYLA
Sektör ENERJİ, TURİZM VE İNŞAAT TAAHHÜT FAALİYETLERİ
Adres KAZIM ÖZALP MAHALLESİ UĞUR MUMCU CADDESİ KIZ KULESİ SOKAK 20/2 GAZİOSMANPAŞA/ANKARA
Telefon 0 312 491 7475
Faks 0 312 491 7000
Web www.yayla.tc
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
AHMET YAYLA 2.500.000,00 5,01
HÜSEYİN YAYLA 8.006.455,96 16,05
MEHMET YAYLA 2.500.000,00 5,01
TOPLAM 49.875.000,00 100,00
DİĞER 36.868.544,04 73,93
Toplam 99.750.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
11.12.2018 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,00
25.01.2018 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,82
Gelir Tablosu 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9 2022-6
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 12.853.003,00 12.117.102,00 12.213.101,00 10.708.996,00 10.292.433,00
Satışların Maliyeti (-) -10.972.095,00 -9.396.952,00 -14.966.791,00 -11.241.310,00 -10.517.064,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 1.880.908,00 2.720.150,00 -2.753.690,00 -532.314,00 -224.631,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 1.880.908,00 2.720.150,00 -2.753.690,00 -532.314,00 -224.631,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -2.567.112,00 -1.332.153,00 -4.149.185,00 -3.179.511,00 -2.057.322,00
Pazarlama Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 682.489,00 656.820,00 914.042,00 224.614,00 356.671,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -3.135.317,00 -186.162,00 -3.106.920,00 -56.941,00 -56.941,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI -3.139.032,00 1.858.655,00 -9.095.753,00 -3.544.152,00 -1.982.223,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 2.467.588,00 764.358,00 73.003.168,00 7.311.382,00 6.725.521,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 -303.520,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI -671.444,00 2.623.013,00 63.603.895,00 3.767.230,00 4.743.298,00
Finansman Gelirleri 2.151.771,00 266.297,00 2.401.620,00 2.339.935,00 1.613.510,00
Finansman Giderleri (-) -1.731.900,00 -835.609,00 -4.385.376,00 -3.500.103,00 -2.665.004,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -251.573,00 2.053.701,00 61.620.139,00 2.607.062,00 3.691.804,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -1.905.725,00 1.496.251,00 -3.501.268,00 4.021.259,00 1.822.132,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -1.905.725,00 1.496.251,00 -3.501.268,00 4.021.259,00 1.822.132,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -2.157.298,00 3.549.952,00 58.118.871,00 6.628.321,00 5.513.936,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -2.157.298,00 3.549.952,00 58.118.871,00 6.628.321,00 5.513.936,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları -2.157.298,00 3.549.952,00 58.118.871,00 6.628.321,00 5.513.936,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 1.958,00 75.694,00 57.972.655,00 -100.563,00 -59.286,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 63.139.860,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 2.448,00 94.617,00 -143.337,00 0,00 -74.108,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -490,00 -18.923,00 -5.023.868,00 -100.563,00 14.822,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 1.958,00 75.694,00 57.972.655,00 -100.563,00 -59.286,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: -2.155.340,00 3.625.646,00 116.091.526,00 6.527.758,00 5.454.650,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 0,00 0,00 0,00 -125.704,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9 2022-6
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 12.091.119,00 13.677.735,00 15.990.869,00 10.203.451,00 11.170.043,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 8.825.903,00 9.353.046,00 10.622.264,00 6.351.324,00 7.091.773,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 191.710,00 603.616,00 530.745,00 620.836,00 403.036,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 191.710,00 603.616,00 530.745,00 620.836,00 403.036,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 117.129,00 169.084,00 413.728,00 2.072.581,00 2.673.197,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 68.914,00 68.914,00 68.914,00 1.552.128,00 1.552.128,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 48.215,00 100.170,00 344.814,00 520.453,00 1.121.069,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 1.818.463,00 1.818.463,00 2.484.411,00 495.796,00 495.796,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 960.859,00 1.652.190,00 1.573.777,00 584.795,00 401.334,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 16.066,00 11.479,00 991,00 759,00 759,00
Diğer Dönen Varlıklar 160.989,00 69.857,00 364.953,00 77.360,00 104.148,00
ARA TOPLAM 12.091.119,00 13.677.735,00 15.990.869,00 10.203.451,00 11.170.043,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 259.896.188,00 260.346.320,00 261.504.526,00 132.462.653,00 133.016.587,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 122.092.000,00 122.092.000,00 122.092.000,00 57.773.600,00 57.773.600,00
Maddi Duran Varlıklar 135.712.176,00 136.527.929,00 137.344.435,00 73.812.629,00 74.365.858,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 1.191.667,00 866.668,00 1.191.667,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 271.987.307,00 274.024.055,00 277.495.395,00 142.666.104,00 144.186.630,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 25.448.919,00 25.149.286,00 29.075.081,00 16.314.704,00 16.081.154,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 10.550.000,00 10.550.000,00 7.350.000,00 3.290.000,00 2.390.000,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 7.787.989,00 7.650.017,00 8.477.887,00 11.257.927,00 11.896.693,00
Banka Kredileri 10.550.000,00 10.550.000,00 4.976.762,00 5.587.192,00 6.432.084,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 668.338,00 1.894.506,00 3.820.013,00 779.173,00 601.763,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 668.338,00 1.894.506,00 3.820.013,00 779.173,00 601.763,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 96.334,00 516.588,00 677.149,00 163.256,00 304.917,00
Diğer Borçlar 250.525,00 187.264,00 253.482,00 237.187,00 204.909,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 185.382,00 134.982,00 200.682,00 176.982,00 145.580,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 65.143,00 52.282,00 52.800,00 60.205,00 59.329,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 6.051.411,00 3.911.767,00 8.324.307,00 439.040,00 552.704,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 87.054,00 80.500,00 80.500,00 80.500,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 87.054,00 80.500,00 80.500,00 80.500,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 44.322,00 352.090,00 91.743,00 67.621,00 49.668,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 40.369.757,00 25.355.566,00 28.526.757,00 16.021.611,00 18.848.795,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.054.366,00 4.729.889,00 4.976.762,00 5.587.192,00 6.432.084,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 475.615,00 484.149,00 498.815,00 400.226,00 328.965,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 475.615,00 484.149,00 498.815,00 400.226,00 328.965,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 30.648.357,00 15.695.228,00 17.172.556,00 4.601.020,00 6.810.466,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 65.818.676,00 50.504.852,00 57.601.838,00 32.336.315,00 34.929.949,00
Ö Z K A Y N A K L A R 206.168.631,00 223.519.203,00 219.893.557,00 110.329.789,00 109.256.681,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 206.168.631,00 223.519.203,00 219.893.557,00 110.329.789,00 109.256.681,00
Ödenmiş Sermaye 49.875.000,00 49.875.000,00 49.875.000,00 49.875.000,00 49.875.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 11.947.636,00 11.947.636,00 11.947.636,00 11.947.636,00 11.947.636,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 107.368.307,00 119.011.629,00 118.935.935,00 60.862.717,00 60.903.994,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 107.368.307,00 119.011.629,00 118.935.935,00 60.862.717,00 60.903.994,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -63.563,00 10.173,00 -65.521,00 -53.406,00 -12.129,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 250.287,00 250.287,00 250.287,00 250.287,00 250.287,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 38.884.699,00 38.884.699,00 -19.234.172,00 -19.234.172,00 -19.234.172,00
Net Dönem Karı/Zararı -2.157.298,00 3.549.952,00 58.118.871,00 6.628.321,00 5.513.936,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 271.987.307,00 274.024.055,00 277.495.395,00 142.666.104,00 144.186.630,00
- Banka Kredileri 0,00 0,00 7.350.000,00 3.290.000,00 2.390.000,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi