Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu YAYLA
Sektör ENERJİ, TURİZM VE İNŞAAT TAAHHÜT FAALİYETLERİ
Adres KAZIM ÖZALP MAHALLESİ UĞUR MUMCU CADDESİ KIZ KULESİ SOKAK 20/2 GAZİOSMANPAŞA/ANKARA
Telefon 0 312 491 7475
Faks 0 312 491 7000
Web www.yayla.tc
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
HÜSEYİN YAYLA 8.356.455,96 16,75
MEHMET YAYLA 2.512.476,00 5,04
AHMET YAYLA 2.500.000,00 5,01
TOPLAM 49.875.000,00 100,00
DİĞER 36.506.068,04 73,20
Toplam 99.750.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
11.12.2018 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,00
25.01.2018 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,82
Gelir Tablosu 2021-9 2021-6 2021-3 2020-12 2020-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 8.415.815,00 8.415.815,00 8.272.953,00 10.964.917,00 11.005.212,00
Satışların Maliyeti (-) -9.395.378,00 -6.665.058,00 -4.726.655,00 -15.128.182,00 -11.578.767,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) -979.563,00 1.750.757,00 3.546.298,00 -4.163.265,00 -573.555,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR -979.563,00 1.750.757,00 3.546.298,00 -4.163.265,00 -573.555,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -1.470.599,00 -1.050.259,00 -546.357,00 -1.366.819,00 -1.060.891,00
Pazarlama Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 117.478,00 54.904,00 573.861,00 653.775,00 549.213,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -263.358,00 -251.172,00 -250.840,00 -389.667,00 -34.635,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI -2.596.042,00 504.230,00 3.322.962,00 -5.265.976,00 -1.119.868,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 1.291.518,00 655.568,00 2.244,00 4.895.210,00 85.301,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -47.034,00 -47.034,00 -47.034,00 -2.692.545,00 -1.642.760,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar -266.873,00 -267.196,00 -262.663,00 96.260,00 15.913,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI -1.618.431,00 845.568,00 3.015.509,00 -2.967.051,00 -2.661.414,00
Finansman Gelirleri 1.020.362,00 937.148,00 745.353,00 1.777.834,00 1.744.627,00
Finansman Giderleri (-) -4.541.835,00 -2.931.424,00 -1.405.064,00 -2.773.881,00 -2.128.864,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -5.139.904,00 -1.148.708,00 2.355.798,00 -3.963.098,00 -3.045.651,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 797.596,00 456.038,00 391.130,00 77.445,00 122.745,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 797.596,00 456.038,00 391.130,00 77.445,00 122.745,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -4.342.308,00 -692.670,00 2.746.928,00 -3.885.653,00 -2.922.906,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -4.342.308,00 -692.670,00 2.746.928,00 -3.885.653,00 -2.922.906,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları -4.342.308,00 -692.670,00 2.746.928,00 -3.885.653,00 -2.922.906,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 78.027,00 32.913,00 -5.618,00 1.406.316,00 84.109,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 1.703.428,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 97.534,00 41.141,00 -7.022,00 99.541,00 107.832,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -19.507,00 -8.228,00 1.404,00 -396.653,00 -23.723,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 78.027,00 32.913,00 -5.618,00 1.406.316,00 84.109,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: -4.264.281,00 -659.757,00 2.741.310,00 -2.479.337,00 -2.838.797,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 0,00 0,00 0,00 -21.899,00 -23.723,00
Bilanço Tablosu 2021-9 2021-6 2021-3 2020-12 2020-9
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 7.159.474,00 9.855.251,00 14.575.736,00 13.675.649,00 16.792.307,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 1.119.304,00 2.905.095,00 5.921.805,00 6.049.640,00 8.095.166,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 155.104,00 182.385,00 274.518,00 2.638.390,00 4.366.593,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 4.720,00 4.720,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 155.104,00 182.385,00 274.518,00 2.633.670,00 4.361.873,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 2.083.398,00 2.071.231,00 2.555.839,00 1.458.804,00 1.445.378,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 2.073.584,00 2.061.417,00 2.544.381,00 1.420.364,00 1.406.896,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 9.814,00 9.814,00 11.458,00 38.440,00 38.482,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 285.289,00 351.540,00 351.540,00 560.624,00 238.396,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 1.287.813,00 1.315.716,00 1.282.616,00 123.961,00 292.098,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 1.022.364,00 978.195,00 912.741,00 894.203,00 960.484,00
Diğer Dönen Varlıklar 39.077,00 34.791,00 128.166,00 1.950.027,00 1.394.192,00
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar 39.077,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ARA TOPLAM 7.159.474,00 9.855.251,00 14.575.736,00 13.675.649,00 16.792.307,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 103.783.615,00 104.880.930,00 102.758.229,00 104.189.938,00 98.468.729,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 3.057.791,00 3.320.454,00 3.240.107,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 55.468.000,00 55.998.000,00 55.978.000,00 56.703.000,00 52.126.000,00
Maddi Duran Varlıklar 44.794.458,00 45.278.428,00 43.256.194,00 43.704.478,00 42.502.139,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 110.943.089,00 114.736.181,00 117.333.965,00 117.865.587,00 115.261.036,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 25.371.982,00 24.760.587,00 22.657.859,00 24.701.141,00 22.932.826,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 8.497.500,00 7.802.500,00 6.102.500,00 8.809.000,00 6.080.000,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 14.774.963,00 14.877.022,00 13.958.562,00 12.735.429,00 14.605.432,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 791.280,00 887.850,00 1.071.326,00 1.310.240,00 959.057,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00 887.850,00 1.071.326,00 1.310.240,00 959.057,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 365.739,00 316.831,00 518.284,00 306.454,00 187.232,00
Diğer Borçlar 122.203,00 181.448,00 132.993,00 154.255,00 104.715,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 71.769,00 126.964,00 89.205,00 124.422,00 87.098,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 50.434,00 54.484,00 43.788,00 29.833,00 17.617,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 300.886,00 219.373,00 410.840,00 749.141,00 200.482,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 400.140,00 400.140,00 400.140,00 400.140,00 268.688,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 400.140,00 400.140,00 400.140,00 268.688,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 119.271,00 75.423,00 63.214,00 236.482,00 527.220,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 19.111.280,00 19.911.243,00 22.714.513,00 23.944.163,00 23.467.387,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 13.688.911,00 14.452.479,00 17.384.990,00 18.017.904,00 18.294.609,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 407.479,00 414.156,00 419.735,00 357.231,00 286.404,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 407.479,00 414.156,00 419.735,00 357.231,00 286.404,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 3.727.688,00 4.057.967,00 3.689.087,00 4.081.621,00 3.663.391,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 44.483.262,00 44.671.830,00 45.372.372,00 48.645.304,00 46.400.213,00
Ö Z K A Y N A K L A R 66.459.827,00 70.064.351,00 71.961.593,00 69.220.283,00 68.860.823,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 66.459.827,00 70.064.351,00 71.961.593,00 69.220.283,00 68.860.823,00
Ödenmiş Sermaye 49.875.000,00 49.875.000,00 49.875.000,00 49.875.000,00 49.875.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 11.947.636,00 11.947.636,00 11.947.636,00 11.947.636,00 11.947.636,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 34.392.451,00 34.347.337,00 32.804.981,00 32.810.599,00 31.488.392,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 34.392.451,00 34.347.337,00 32.804.981,00 32.810.599,00 31.488.392,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 7.562,00 0,00 -76.083,00 -70.465,00 -63.998,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 250.287,00 250.287,00 250.287,00 250.287,00 250.287,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -25.663.239,00 -25.663.239,00 -25.663.239,00 -21.777.586,00 -21.777.586,00
Net Dönem Karı/Zararı -4.342.308,00 -692.670,00 2.746.928,00 -3.885.653,00 -2.922.906,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 110.943.089,00 114.736.181,00 117.333.965,00 117.865.587,00 115.261.036,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 27.498,00 0,00 0,00 0,00
Banka Kredileri 0,00 7.802.500,00 17.384.990,00 18.017.904,00 18.294.609,00
- Banka Kredileri 0,00 0,00 6.102.500,00 8.809.000,00 6.080.000,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi