Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 1,42
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 31,33
BIST-100'deki Ağırlığı 7,91
F/K Oranı -3,99
Piyasa Değ. / Defter Değ. 1,37
Dibe Uzaklık 79,95
Piyasa Değeri (USD) 9.237.583,87
Piyasa Değeri (TL) 37.655.625,00
Özsermaye (TL) 27.491.407,00
Sermaye (TL) 24.937.500,00
Net Kar (TL) -9.448.166,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu YAYLA
Sektör ENERJİ, TURİZM VE İNŞAAT TAAHHÜT FAALİYETLERİ
Adres İLKBAHAR MH. 606. SK. N: 12 YILDIZ / ÇANKAYA / ANKARA
Telefon 0312 4917475
Faks 0312 4917000
Web http://www.yayla.tc
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
AHMET YAYLA 1.027.500,00 10,30
Diğer 3.117.660,00 31,25
HÜSEYİN YAYLA 3.767.500,00 37,77
MEHMET YAYLA 1.034.840,00 10,37
MUSTAFA YAYLA 1.027.500,00 10,30
Toplam 9.975.000,00 99,99
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
25.01.2018 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,82
Gelir Tablosu 2017-12 2017-9 2017-6 2017-3 2016-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 22.377.660,00 19.769.043,00 14.759.323,00 6.129.689,00 20.786.207,00
Satışların Maliyeti (-) -25.020.197,00 -19.886.344,00 -14.345.431,00 -5.826.580,00 -21.195.603,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) -2.642.537,00 -117.301,00 413.892,00 303.109,00 -409.396,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR -2.642.537,00 -117.301,00 413.892,00 303.109,00 -409.396,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -1.003.618,00 -709.962,00 -545.105,00 -379.023,00 -608.753,00
Pazarlama Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 490.566,00 202.324,00 119.987,00 58.861,00 2.735.686,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -6.357.860,00 -2.107.709,00 -124.434,00 -62.167,00 -1.152.664,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI -9.513.449,00 -2.732.648,00 -135.660,00 -79.220,00 564.873,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 2.011.541,00 1.903.224,00 1.326.958,00 407.062,00 182.617,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI -7.501.908,00 -829.424,00 1.191.298,00 327.842,00 747.490,00
Finansman Gelirleri 542.823,00 750.623,00 742.537,00 77.136,00 345.311,00
Finansman Giderleri (-) -3.222.301,00 -2.113.722,00 -1.318.703,00 -1.044.903,00 -3.474.915,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -10.181.386,00 -2.192.523,00 615.132,00 -639.925,00 -2.382.114,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 733.220,00 256.257,00 -488.318,00 -325.954,00 -335.455,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 733.220,00 256.257,00 -488.318,00 -325.954,00 -335.455,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -9.448.166,00 -1.936.266,00 126.814,00 -965.879,00 -2.717.569,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -9.448.166,00 -1.936.266,00 126.814,00 -965.879,00 -2.717.569,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları -9.448.166,00 -1.936.266,00 126.814,00 -965.879,00 -2.717.569,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,27
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -1.041.330,00 -6.560,00 2.665,00 26.240,00 1.418,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -4.676,00 -8.200,00 3.331,00 32.800,00 1.773,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -1.036.654,00 1.640,00 -666,00 -6.560,00 -355,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -1.041.330,00 -6.560,00 2.665,00 26.240,00 1.418,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: -10.489.496,00 -1.942.826,00 129.479,00 -939.639,00 -2.716.151,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2017-12 2017-9 2017-6 2017-3 2016-12
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 13.931.651,00 16.779.696,00 16.521.902,00 16.729.987,00 14.509.149,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 451.754,00 253.988,00 420.136,00 1.765.124,00 1.152.778,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 7.470.554,00 12.805.333,00 12.212.560,00 10.744.514,00 9.526.050,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 48.473,00 38.561,00 38.561,00 100.780,00 38.561,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 7.422.081,00 12.766.772,00 12.173.999,00 10.643.734,00 9.487.489,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 1.546.292,00 129.537,00 129.537,00 329.315,00 178.758,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 224.537,00 61.737,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.546.292,00 129.537,00 129.537,00 104.778,00 117.021,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 356.287,00 161.570,00 162.479,00 430.715,00 577.900,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 552.027,00 848.211,00 1.357.613,00 1.162.807,00 729.625,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 1.384.408,00 1.218.317,00 1.122.634,00 963.654,00 897.235,00
Diğer Dönen Varlıklar 2.170.329,00 1.362.740,00 1.116.943,00 1.333.858,00 1.446.803,00
ARA TOPLAM 13.931.651,00 16.779.696,00 16.521.902,00 16.729.987,00 14.509.149,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 71.635.502,00 71.970.252,00 72.363.666,00 73.533.216,00 73.535.010,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 2.690.706,00 2.582.389,00 2.006.123,00 1.086.227,00 679.165,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 18.505.000,00 18.505.000,00 18.505.000,00 20.430.000,00 20.430.000,00
Maddi Duran Varlıklar 49.581.860,00 48.993.691,00 49.291.218,00 49.768.501,00 50.114.955,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 85.567.153,00 88.749.948,00 88.885.568,00 90.263.203,00 88.044.159,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 23.304.172,00 23.681.453,00 31.417.222,00 21.754.634,00 18.986.922,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 450.516,00 435.719,00 327.501,00 418.425,00 419.088,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 6.658.063,00 5.791.012,00 5.006.656,00 3.288.157,00 3.036.595,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 25.025,00 25.025,00 44.870,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 6.658.063,00 5.791.012,00 4.981.631,00 3.263.132,00 2.991.725,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 378.669,00 314.383,00 211.834,00 344.366,00 285.208,00
Diğer Borçlar 104.184,00 4.492.779,00 13.149.142,00 3.534.884,00 1.991.110,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 76.084,00 3.367.598,00 11.615.456,00 3.024.071,00 1.522.884,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 28.100,00 1.125.181,00 1.533.686,00 510.813,00 468.226,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 190.719,00 19.594,00 7.594,00 16.772,00 206.499,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 117.587,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 117.587,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 538.056,00 515.264,00 328.613,00 344.763,00 391.724,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 34.771.574,00 29.030.418,00 19.357.964,00 31.467.305,00 31.076.334,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 16.336.373,00 18.202.310,00 18.102.992,00 21.387.463,00 21.312.970,00
Banka Kredileri 16.295.114,00 18.042.706,00 17.829.012,00 20.976.856,00 20.798.507,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 41.259,00 159.604,00 273.980,00 410.607,00 514.463,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 174.181,00 151.238,00 115.955,00 97.295,00 113.331,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 174.181,00 151.238,00 115.955,00 97.295,00 113.331,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 953.467,00 392.136,00 1.139.017,00 982.547,00 650.033,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 58.075.746,00 52.711.871,00 50.775.186,00 53.221.939,00 50.063.256,00
Ö Z K A Y N A K L A R 27.491.407,00 36.038.077,00 38.110.382,00 37.041.264,00 37.980.903,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 27.491.407,00 36.038.077,00 38.110.382,00 37.041.264,00 37.980.903,00
Ödenmiş Sermaye 9.975.000,00 9.975.000,00 9.975.000,00 9.975.000,00 9.975.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 11.903.411,00 11.903.411,00 11.903.411,00 11.903.411,00 11.903.411,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 13.641.892,00 14.676.662,00 14.685.887,00 14.709.462,00 14.687.642,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 13.641.892,00 14.676.662,00 14.685.887,00 14.709.462,00 14.687.642,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -42.363,00 -45.182,00 -35.957,00 -12.382,00 -38.622,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 250.287,00 250.287,00 250.287,00 250.287,00 250.287,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 1.168.983,00 1.168.983,00 1.168.983,00 1.168.983,00 3.882.132,00
Net Dönem Karı/Zararı -9.448.166,00 -1.936.266,00 126.814,00 -965.879,00 -2.717.569,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 85.567.153,00 88.749.948,00 88.885.568,00 90.263.203,00 88.044.159,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi