Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,84
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 67,38
BIST-100'deki Ağırlığı 7,73
F/K Oranı 0,00
Piyasa Değ. / Defter Değ. 0,00
Dibe Uzaklık 79,95
Piyasa Değeri (USD) 0,00
Piyasa Değeri (TL) 0,00
Özsermaye (TL) 55.989.508,00
Sermaye (TL) 49.875.000,00
Net Kar (TL) -12.099.341,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu YAYLA
Sektör ENERJİ, TURİZM VE İNŞAAT TAAHHÜT FAALİYETLERİ
Adres İLKBAHAR MH. 606. SK. N: 12 YILDIZ / ÇANKAYA / ANKARA
Telefon 0312 4917475
Faks 0312 4917000
Web http://www.yayla.tc
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
AHMET YAYLA 1.500.000,00 3,01
Diğer 33.606.068,04 67,38
HÜSEYİN YAYLA 13.256.455,96 26,58
MEHMET YAYLA 1.512.476,00 3,03
Toplam 49.875.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
11.12.2018 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,00
25.01.2018 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,82
Gelir Tablosu 2018-9 2018-6 2018-3 2017-12 2017-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 19.634.345,00 13.122.655,00 6.032.925,00 22.377.660,00 19.769.043,00
Satışların Maliyeti (-) -15.293.206,00 -11.516.438,00 -4.825.601,00 -25.020.197,00 -19.886.344,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 4.341.139,00 1.606.217,00 1.207.324,00 -2.642.537,00 -117.301,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 4.341.139,00 1.606.217,00 1.207.324,00 -2.642.537,00 -117.301,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -593.883,00 -431.927,00 -310.840,00 -1.003.618,00 -709.962,00
Pazarlama Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 7.515.406,00 7.120.861,00 6.099.598,00 490.566,00 202.324,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -6.291.819,00 -5.310.508,00 -3.907.805,00 -6.357.860,00 -2.107.709,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 4.970.843,00 2.984.643,00 3.088.277,00 -9.513.449,00 -2.732.648,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 418.048,00 331.348,00 28.081,00 2.011.541,00 1.903.224,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 5.388.891,00 3.315.991,00 3.116.358,00 -7.501.908,00 -829.424,00
Finansman Gelirleri 81.284,00 126.714,00 57.153,00 542.823,00 750.623,00
Finansman Giderleri (-) -12.719.640,00 -4.447.728,00 -1.505.618,00 -3.222.301,00 -2.113.722,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -7.249.465,00 -1.005.023,00 1.667.893,00 -10.181.386,00 -2.192.523,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 2.662.024,00 688.563,00 -671.187,00 733.220,00 256.257,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 2.662.024,00 688.563,00 -671.187,00 733.220,00 256.257,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -4.587.441,00 -316.460,00 996.706,00 -9.448.166,00 -1.936.266,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -4.587.441,00 -316.460,00 996.706,00 -9.448.166,00 -1.936.266,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları -4.587.441,00 -316.460,00 996.706,00 -9.448.166,00 -1.936.266,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç -0,18 -0,01 0,04 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 18.078.817,00 18.139.751,00 37.795,00 -1.041.330,00 -6.560,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 22.682.976,00 22.682.976,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -86.620,00 -8.287,00 47.244,00 -4.676,00 -8.200,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -4.517.539,00 -4.534.938,00 -9.449,00 -1.036.654,00 1.640,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 18.078.817,00 18.139.751,00 37.795,00 -1.041.330,00 -6.560,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 13.491.376,00 17.823.291,00 1.034.501,00 -10.489.496,00 -1.942.826,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2018-9 2018-6 2018-3 2017-12 2017-9
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 17.752.981,00 14.500.149,00 15.000.583,00 13.931.651,00 16.779.696,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 175.447,00 139.803,00 1.043.198,00 451.754,00 253.988,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 13.286.352,00 10.019.315,00 8.905.218,00 7.470.554,00 12.805.333,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 4.398,00 57.472,00 58.385,00 48.473,00 38.561,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 13.281.954,00 9.961.843,00 8.846.833,00 7.422.081,00 12.766.772,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 1.499.916,00 1.586.780,00 2.356.793,00 1.546.292,00 129.537,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 211.283,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.499.916,00 1.586.780,00 2.145.510,00 1.546.292,00 129.537,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 187.389,00 214.404,00 214.949,00 356.287,00 161.570,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 509.154,00 532.800,00 513.985,00 552.027,00 848.211,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 1.125.732,00 1.034.890,00 853.984,00 1.384.408,00 1.218.317,00
Diğer Dönen Varlıklar 968.991,00 972.157,00 1.112.456,00 2.170.329,00 1.362.740,00
ARA TOPLAM 17.752.981,00 14.500.149,00 15.000.583,00 13.931.651,00 16.779.696,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 98.552.552,00 99.442.472,00 76.425.693,00 71.635.502,00 71.970.252,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 3.108.754,00 3.022.054,00 2.718.787,00 2.690.706,00 2.582.389,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 26.497.000,00 26.497.000,00 26.497.000,00 18.505.000,00 18.505.000,00
Maddi Duran Varlıklar 68.133.736,00 68.706.396,00 46.274.370,00 49.581.860,00 48.993.691,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 116.305.533,00 113.942.621,00 91.426.276,00 85.567.153,00 88.749.948,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 15.383.367,00 18.258.684,00 17.741.214,00 23.304.172,00 23.681.453,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 159.604,00 273.980,00 384.354,00 450.516,00 435.719,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 1.859.731,00 4.611.499,00 4.924.635,00 6.658.063,00 5.791.012,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.859.731,00 4.611.499,00 4.924.635,00 6.658.063,00 5.791.012,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 355.951,00 258.727,00 450.503,00 378.669,00 314.383,00
Diğer Borçlar 369.652,00 1.002.291,00 161.304,00 104.184,00 4.492.779,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 133.477,00 149.410,00 135.640,00 76.084,00 3.367.598,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 236.175,00 852.881,00 25.664,00 28.100,00 1.125.181,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 379.073,00 190.059,00 41.535,00 190.719,00 19.594,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 117.587,00 117.587,00 117.587,00 117.587,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 117.587,00 117.587,00 117.587,00 117.587,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 343.754,00 509.499,00 560.434,00 538.056,00 515.264,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 44.932.658,00 35.362.514,00 30.152.429,00 34.771.574,00 29.030.418,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 25.934.351,00 22.805.881,00 22.479.718,00 16.336.373,00 18.202.310,00
Banka Kredileri 25.934.351,00 22.805.881,00 22.479.496,00 16.295.114,00 18.042.706,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 87.821,00 128.160,00 154.613,00 174.181,00 151.238,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 87.821,00 128.160,00 154.613,00 174.181,00 151.238,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 2.808.982,00 4.799.842,00 1.634.103,00 953.467,00 392.136,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 60.316.025,00 53.621.198,00 47.893.643,00 58.075.746,00 52.711.871,00
Ö Z K A Y N A K L A R 55.989.508,00 60.321.423,00 43.532.633,00 27.491.407,00 36.038.077,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 55.989.508,00 60.321.423,00 43.532.633,00 27.491.407,00 36.038.077,00
Ödenmiş Sermaye 24.937.500,00 24.937.500,00 24.937.500,00 9.975.000,00 9.975.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 11.947.636,00 11.947.636,00 11.947.636,00 11.903.411,00 11.903.411,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 31.717.489,00 31.781.643,00 13.679.687,00 13.641.892,00 14.676.662,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 31.717.489,00 31.781.643,00 13.679.687,00 13.641.892,00 14.676.662,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -109.927,00 -48.993,00 -4.568,00 -42.363,00 -45.182,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 250.287,00 250.287,00 250.287,00 250.287,00 250.287,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -8.275.963,00 -8.279.183,00 -8.279.183,00 1.168.983,00 1.168.983,00
Net Dönem Karı/Zararı -4.587.441,00 -316.460,00 996.706,00 -9.448.166,00 -1.936.266,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 116.305.533,00 113.942.621,00 91.426.276,00 85.567.153,00 88.749.948,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 222,00 41.259,00 159.604,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi