Geri Dön

YAYLA | Yayla En. Ur. Tur. Ve Ins.


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,47
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 73,47
BIST-100'deki Ağırlığı 3,64
F/K Oranı 4,14
Piyasa Değ. / Defter Değ. 1,10
Dibe Uzaklık 79,92
Piyasa Değeri (USD) 12.563.037,81
Piyasa Değeri (TL) 240.896.250,00
Özsermaye (TL) 219.893.557,00
Sermaye (TL) 49.875.000,00
Net Kar (TL) 58.118.871,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu YAYLA
Sektör ENERJİ, TURİZM VE İNŞAAT TAAHHÜT FAALİYETLERİ
Adres KAZIM ÖZALP MAHALLESİ UĞUR MUMCU CADDESİ KIZ KULESİ SOKAK 20/2 GAZİOSMANPAŞA/ANKARA
Telefon 0 312 491 7475
Faks 0 312 491 7000
Web www.yayla.tc
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
AHMET YAYLA 2.500.000,00 5,01
HÜSEYİN YAYLA 8.206.455,96 16,45
MEHMET YAYLA 2.512.476,00 5,04
TOPLAM 49.875.000,00 100,00
DİĞER 36.656.068,04 73,50
Toplam 99.750.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
11.12.2018 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,00
25.01.2018 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,82
Gelir Tablosu 2022-12 2022-9 2022-6 2022-3 2021-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 12.213.101,00 10.708.996,00 10.292.433,00 10.292.433,00 8.299.381,00
Satışların Maliyeti (-) -14.966.791,00 -11.241.310,00 -10.517.064,00 -9.256.740,00 -8.672.414,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) -2.753.690,00 -532.314,00 -224.631,00 1.035.693,00 -373.033,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR -2.753.690,00 -532.314,00 -224.631,00 1.035.693,00 -373.033,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -4.149.185,00 -3.179.511,00 -2.057.322,00 -917.200,00 -1.907.877,00
Pazarlama Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 914.042,00 224.614,00 356.671,00 166.839,00 647.313,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -3.106.920,00 -56.941,00 -56.941,00 -17.669,00 -5.763.917,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI -9.095.753,00 -3.544.152,00 -1.982.223,00 267.663,00 -7.397.514,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 73.003.168,00 7.311.382,00 6.725.521,00 141.566,00 23.013.365,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -303.520,00 0,00 0,00 0,00 -54.915,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.924.181,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 63.603.895,00 3.767.230,00 4.743.298,00 409.229,00 12.636.755,00
Finansman Gelirleri 2.401.620,00 2.339.935,00 1.613.510,00 8.293,00 1.040.848,00
Finansman Giderleri (-) -4.385.376,00 -3.500.103,00 -2.665.004,00 -1.513.806,00 -6.029.887,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 61.620.139,00 2.607.062,00 3.691.804,00 -1.096.284,00 7.647.716,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -3.501.268,00 4.021.259,00 1.822.132,00 153.546,00 -1.252.547,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -3.501.268,00 4.021.259,00 1.822.132,00 153.546,00 -1.252.547,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 58.118.871,00 6.628.321,00 5.513.936,00 -942.738,00 6.395.169,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 58.118.871,00 6.628.321,00 5.513.936,00 -942.738,00 6.395.169,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 58.118.871,00 6.628.321,00 5.513.936,00 -942.738,00 6.395.169,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 57.972.655,00 -100.563,00 -59.286,00 10.365,00 26.648.856,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 63.139.860,00 0,00 0,00 0,00 29.390.924,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -143.337,00 0,00 -74.108,00 0,00 147.028,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 12.956,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -5.023.868,00 -100.563,00 14.822,00 -2.591,00 -2.889.096,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 57.972.655,00 -100.563,00 -59.286,00 10.365,00 26.648.856,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 116.091.526,00 6.527.758,00 5.454.650,00 -932.373,00 33.044.025,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 0,00 -125.704,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2022-12 2022-9 2022-6 2022-3 2021-12
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 15.990.869,00 10.203.451,00 11.170.043,00 5.254.321,00 5.668.555,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 10.622.264,00 6.351.324,00 7.091.773,00 363.514,00 668.904,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 530.745,00 620.836,00 403.036,00 727.428,00 271.507,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 530.745,00 620.836,00 403.036,00 727.428,00 271.507,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 413.728,00 2.072.581,00 2.673.197,00 1.590.355,00 2.067.126,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 68.914,00 1.552.128,00 1.552.128,00 1.552.128,00 2.053.864,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 344.814,00 520.453,00 1.121.069,00 38.227,00 13.262,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 2.484.411,00 495.796,00 495.796,00 498.751,00 1.079.364,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 1.573.777,00 584.795,00 401.334,00 418.825,00 308.432,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 991,00 759,00 759,00 1.605.166,00 1.021.734,00
Diğer Dönen Varlıklar 364.953,00 77.360,00 104.148,00 50.282,00 251.488,00
ARA TOPLAM 15.990.869,00 10.203.451,00 11.170.043,00 5.254.321,00 5.668.555,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 261.504.526,00 132.462.653,00 133.016.587,00 150.169.547,00 150.980.744,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 122.092.000,00 57.773.600,00 57.773.600,00 74.223.600,00 75.123.600,00
Maddi Duran Varlıklar 137.344.435,00 73.812.629,00 74.365.858,00 75.068.818,00 74.980.758,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 1.191.667,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 277.495.395,00 142.666.104,00 144.186.630,00 155.423.868,00 156.649.299,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 29.075.081,00 16.314.704,00 16.081.154,00 27.121.794,00 29.382.011,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 7.350.000,00 3.290.000,00 2.390.000,00 8.476.500,00 7.987.500,00
- Banka Kredileri 7.350.000,00 3.290.000,00 2.390.000,00 8.476.500,00 7.987.500,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 8.477.887,00 11.257.927,00 11.896.693,00 14.287.168,00 14.516.159,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 3.820.013,00 779.173,00 601.763,00 2.315.662,00 3.722.591,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 3.820.013,00 779.173,00 601.763,00 2.315.662,00 3.722.591,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 677.149,00 163.256,00 304.917,00 763.285,00 711.971,00
Diğer Borçlar 253.482,00 237.187,00 204.909,00 205.994,00 152.791,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 200.682,00 176.982,00 145.580,00 139.832,00 98.184,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 52.800,00 60.205,00 59.329,00 66.162,00 54.607,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 8.324.307,00 439.040,00 552.704,00 738.038,00 2.077.193,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 80.500,00 80.500,00 80.500,00 80.500,00 80.500,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 80.500,00 80.500,00 80.500,00 80.500,00 80.500,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 91.743,00 67.621,00 49.668,00 254.647,00 133.306,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 28.526.757,00 16.021.611,00 18.848.795,00 25.432.416,00 23.465.257,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 4.976.762,00 5.587.192,00 6.432.084,00 11.657.866,00 12.185.333,00
Banka Kredileri 4.976.762,00 5.587.192,00 6.432.084,00 11.657.866,00 12.185.333,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 498.815,00 400.226,00 328.965,00 321.521,00 381.869,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 498.815,00 400.226,00 328.965,00 321.521,00 381.869,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 17.172.556,00 4.601.020,00 6.810.466,00 8.496.465,00 8.647.420,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 57.601.838,00 32.336.315,00 34.929.949,00 52.554.210,00 52.847.268,00
Ö Z K A Y N A K L A R 219.893.557,00 110.329.789,00 109.256.681,00 102.869.658,00 103.802.031,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 219.893.557,00 110.329.789,00 109.256.681,00 102.869.658,00 103.802.031,00
Ödenmiş Sermaye 49.875.000,00 49.875.000,00 49.875.000,00 49.875.000,00 49.875.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 11.947.636,00 11.947.636,00 11.947.636,00 11.947.636,00 11.947.636,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 118.935.935,00 60.862.717,00 60.903.994,00 60.973.645,00 60.963.280,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 118.935.935,00 60.862.717,00 60.903.994,00 60.973.645,00 60.963.280,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -65.521,00 -53.406,00 -12.129,00 57.522,00 47.157,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 250.287,00 250.287,00 250.287,00 250.287,00 250.287,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -19.234.172,00 -19.234.172,00 -19.234.172,00 -19.234.172,00 -25.629.341,00
Net Dönem Karı/Zararı 58.118.871,00 6.628.321,00 5.513.936,00 -942.738,00 6.395.169,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 277.495.395,00 142.666.104,00 144.186.630,00 155.423.868,00 156.649.299,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi