Geri Dön

YAPRK | Yaprak Sut Ve Besi Cift.


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu YAPRK
Sektör Çiftlik hayvanlarının yetiştirildiği, bakım ve beslenmesinin yapıldığı, süt üretmek amacıyla kurulmuş çiftliği işletmek
Adres Barbaros Mahallesi Ihlamur Bulvarı No:3 İç Kapı No:89 Ataşehir- İstanbul
Telefon 0 266-422 27 77
Faks 0 266-412 11 65
Web www.yaprakciftligi.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
EROL GÖKER 8.996.994,00 63,36
ŞEBNEM GÖKER 1.503.000,00 10,58
TOPLAM 14.200.000,00 100,00
DİĞER 3.700.006,00 26,06
Toplam 28.400.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
All Besicilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. 750.000,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
27.04.2022 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
09.06.2021 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,00
20.04.2021 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
20.07.2020 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
21.05.2018 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
20.05.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
20.05.2014 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
03.06.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
Gelir Tablosu 2022-9 2022-6 2022-3 2021-12 2021-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 66.180.864,00 41.210.110,00 16.733.406,00 48.734.741,00 34.148.774,00
Satışların Maliyeti (-) -50.724.603,00 -31.316.955,00 -13.239.569,00 -41.825.852,00 -29.707.311,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 15.456.261,00 9.893.155,00 3.493.837,00 6.908.889,00 4.441.463,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 41.033.841,00 33.060.788,00 15.054.692,00 17.944.373,00 7.945.376,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -4.529.595,00 -2.771.459,00 -1.345.706,00 -4.056.872,00 -2.939.982,00
Pazarlama Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 2.351.713,00 1.770.262,00 1.060.286,00 2.500.493,00 1.819.583,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -734.125,00 -547.797,00 -417.333,00 -847.259,00 -397.801,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 38.121.834,00 31.511.794,00 14.351.939,00 15.540.735,00 6.427.176,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 2.338.972,00 1.324.993,00 9.600,00 78.626,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -4.415.201,00 -2.632.730,00 -1.159.541,00 -3.967.725,00 -3.284.211,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 36.045.605,00 30.204.057,00 13.201.998,00 11.651.636,00 3.142.965,00
Finansman Gelirleri 1.257.263,00 737.033,00 601.111,00 3.243.995,00 1.225.845,00
Finansman Giderleri (-) -1.228.216,00 -818.322,00 -238.860,00 -924.380,00 -698.642,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 36.074.652,00 30.122.768,00 13.564.249,00 13.971.251,00 3.670.168,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -7.373.892,00 -6.359.654,00 -2.752.224,00 -2.835.532,00 -1.105.121,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -2.714.010,00 -1.731.316,00 -644.863,00 -1.107.843,00 -655.373,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -4.659.882,00 -4.628.338,00 -2.107.361,00 -1.727.689,00 -449.748,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 28.700.760,00 23.763.114,00 10.812.025,00 11.135.719,00 2.565.047,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 28.700.760,00 23.763.114,00 10.812.025,00 11.135.719,00 2.565.047,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 28.700.760,00 23.763.114,00 10.812.025,00 11.135.719,00 2.565.047,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 2,02 1,67 0,76 0,78 0,18
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 28.700.760,00 23.763.114,00 10.812.025,00 11.135.719,00 2.565.047,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2022-9 2022-6 2022-3 2021-12 2021-9
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 55.541.914,00 50.216.971,00 33.382.173,00 24.351.908,00 20.470.065,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 10.515.170,00 7.968.521,00 8.238.943,00 6.898.548,00 4.698.877,00
Finansal Yatırımlar 11.901.360,00 10.888.248,00 5.808.168,00 0,00 0,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 7.602.800,00 6.841.852,00 5.808.168,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 7.984.161,00 7.813.055,00 5.892.789,00 4.869.003,00 3.646.880,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 7.984.161,00 7.813.055,00 5.892.789,00 4.869.003,00 3.646.880,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 18.084,00 15.998,00 8.495,00 281,00 3,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 18.084,00 15.998,00 8.495,00 281,00 3,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 12.006.055,00 11.756.509,00 5.256.922,00 5.539.288,00 5.887.913,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 2.867.499,00 2.069.583,00 1.770.073,00 1.730.936,00 687.486,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 698,00 519,00 203,00 168,00 97,00
Diğer Dönen Varlıklar 4.589.238,00 3.446.392,00 1.537.195,00 1.218.198,00 2.060.597,00
ARA TOPLAM 55.541.914,00 50.216.971,00 33.382.173,00 24.351.908,00 20.470.065,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 75.198.387,00 73.280.280,00 61.668.862,00 51.815.863,00 44.223.115,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 18.280.823,00 18.118.054,00 17.055.203,00 17.216.076,00 15.966.969,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 2.490,00 2.490,00 2.490,00 2.490,00 2.490,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 3.832,00 4.473,00 5.115,00 5.757,00 6.397,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-Bilgisayar Yazılımları 3.832,00 4.473,00 5.115,00 5.757,00 6.397,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 148.701,00 171.136,00 54.637,00 11.824,00 465.549,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 44.098,00 27.732,00 64.717,00 106.512,00 160.160,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 130.740.301,00 123.497.251,00 95.051.035,00 76.167.771,00 64.693.180,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 41.779.142,00 39.739.724,00 30.549.174,00 24.326.826,00 22.666.151,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 11.825.814,00 15.087.556,00 16.532.661,00 12.774.282,00 12.214.845,00
- Banka Kredileri 3.179.002,00 6.532.761,00 9.078.954,00 6.874.612,00 6.159.283,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 15.564.900,00 10.085.622,00 1.459.657,00 1.279.818,00 1.291.193,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 12.792.385,00 12.905.714,00 11.195.397,00 9.077.094,00 8.420.509,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 45.528,00 45.528,00 45.528,00 45.831,00 45.594,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 12.746.857,00 12.860.186,00 11.149.869,00 9.031.263,00 8.374.915,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 292.867,00 213.623,00 192.758,00 205.393,00 190.425,00
Diğer Borçlar 50.712,00 176.657,00 194.946,00 378.591,00 335.432,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 6.726,00 114.200,00 162.016,00 225.490,00 208.495,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 43.986,00 62.457,00 32.930,00 153.101,00 126.937,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 42.376,00 0,00 159.807,00 11.540,00 17.417,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 958.529,00 1.069.425,00 634.597,00 445.360,00 54.724,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 251.559,00 201.127,00 179.351,00 154.748,00 141.606,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 251.559,00 201.127,00 179.351,00 154.748,00 141.606,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 18.150.296,00 17.884.310,00 11.224.733,00 9.375.842,00 8.132.598,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 7.632.710,00 7.446.322,00 3.270.737,00 3.487.412,00 3.468.461,00
Banka Kredileri 7.562.033,00 7.306.148,00 3.062.225,00 3.211.703,00 3.208.367,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 10.485.898,00 10.437.988,00 7.953.996,00 5.888.430,00 4.664.137,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 59.929.438,00 57.624.034,00 41.773.907,00 33.702.668,00 30.798.749,00
Ö Z K A Y N A K L A R 70.810.863,00 65.873.217,00 53.277.128,00 42.465.103,00 33.894.431,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 70.810.863,00 65.873.217,00 53.277.128,00 42.465.103,00 33.894.431,00
Ödenmiş Sermaye 14.200.000,00 14.200.000,00 14.200.000,00 14.200.000,00 14.200.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 3.226.457,00 3.226.457,00 3.226.457,00 3.226.457,00 3.226.457,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 589.193,00 589.193,00 333.544,00 333.544,00 333.544,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 24.094.453,00 24.094.453,00 24.705.102,00 13.569.383,00 13.569.383,00
Net Dönem Karı/Zararı 28.700.760,00 23.763.114,00 10.812.025,00 11.135.719,00 2.565.047,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 130.740.301,00 123.497.251,00 95.051.035,00 76.167.771,00 64.693.180,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi