Geri Dön

YAPRK | Yaprak Sut Ve Besi Cift.


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu YAPRK
Sektör Çiftlik hayvanlarının yetiştirildiği, bakım ve beslenmesinin yapıldığı, süt üretmek amacıyla kurulmuş çiftliği işletmek
Adres Barbaros Mahallesi Ihlamur Bulvarı No:3 İç Kapı No:89 Ataşehir- İstanbul
Telefon 0 266-422 27 77
Faks 0 266-412 11 65
Web www.yaprakciftligi.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
EROL GÖKER 8.996.994,00 63,36
ŞEBNEM GÖKER 1.503.000,00 10,58
TOPLAM 14.200.000,00 100,00
DİĞER 3.700.006,00 26,06
Toplam 28.400.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
All Besicilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. 750.000,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
27.04.2022 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
09.06.2021 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,00
20.04.2021 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
20.07.2020 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
21.05.2018 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
20.05.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
20.05.2014 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
03.06.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
Gelir Tablosu 2022-3 2021-12 2021-9 2021-6 2021-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 16.733.406,00 48.734.741,00 34.148.774,00 22.044.255,00 11.203.458,00
Satışların Maliyeti (-) -13.239.569,00 -41.825.852,00 -29.707.311,00 -19.025.272,00 -9.072.697,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 3.493.837,00 6.908.889,00 4.441.463,00 3.018.983,00 2.130.761,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 15.054.692,00 17.944.373,00 7.945.376,00 5.769.109,00 3.803.964,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -1.345.706,00 -4.056.872,00 -2.939.982,00 -1.900.615,00 -934.567,00
Pazarlama Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 1.060.286,00 2.500.493,00 1.819.583,00 1.571.634,00 931.835,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -417.333,00 -847.259,00 -397.801,00 -378.041,00 -350.582,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 14.351.939,00 15.540.735,00 6.427.176,00 5.062.087,00 3.450.650,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 9.600,00 78.626,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -1.159.541,00 -3.967.725,00 -3.284.211,00 -2.369.428,00 -1.186.529,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 13.201.998,00 11.651.636,00 3.142.965,00 2.692.659,00 2.264.121,00
Finansman Gelirleri 601.111,00 3.243.995,00 1.225.845,00 948.841,00 568.581,00
Finansman Giderleri (-) -238.860,00 -924.380,00 -698.642,00 -378.111,00 -184.907,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 13.564.249,00 13.971.251,00 3.670.168,00 3.263.389,00 2.647.795,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -2.752.224,00 -2.835.532,00 -1.105.121,00 -942.511,00 -575.162,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -644.863,00 -1.107.843,00 -655.373,00 -593.818,00 -337.396,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -2.107.361,00 -1.727.689,00 -449.748,00 -348.693,00 -237.766,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 10.812.025,00 11.135.719,00 2.565.047,00 2.320.878,00 2.072.633,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 10.812.025,00 11.135.719,00 2.565.047,00 2.320.878,00 2.072.633,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 10.812.025,00 11.135.719,00 2.565.047,00 2.320.878,00 2.072.633,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,76 0,78 0,18 0,16 0,29
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 10.812.025,00 11.135.719,00 2.565.047,00 2.320.878,00 2.072.633,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2022-3 2021-12 2021-9 2021-6 2021-3
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 33.382.173,00 24.351.908,00 20.470.065,00 19.616.062,00 19.716.081,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 8.238.943,00 6.898.548,00 4.698.877,00 4.280.251,00 5.466.932,00
Finansal Yatırımlar 5.808.168,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 5.808.168,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 5.892.789,00 4.869.003,00 3.646.880,00 3.294.311,00 3.779.142,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 5.892.789,00 4.869.003,00 3.646.880,00 3.294.311,00 3.779.142,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 8.495,00 281,00 3,00 343,00 156.810,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 8.495,00 281,00 3,00 343,00 156.810,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 5.256.922,00 5.539.288,00 5.887.913,00 5.537.763,00 3.777.656,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 1.770.073,00 1.730.936,00 687.486,00 1.419.234,00 1.530.308,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 203,00 168,00 97,00 82,00 78,00
Diğer Dönen Varlıklar 1.537.195,00 1.218.198,00 2.060.597,00 1.446.358,00 1.823.777,00
ARA TOPLAM 33.382.173,00 24.351.908,00 20.470.065,00 19.616.062,00 19.716.081,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 61.668.862,00 51.815.863,00 44.223.115,00 44.383.858,00 43.293.280,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 17.055.203,00 17.216.076,00 15.966.969,00 16.337.393,00 15.995.471,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 2.490,00 2.490,00 2.490,00 2.490,00 2.490,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 5.115,00 5.757,00 6.397,00 7.040,00 7.682,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-Bilgisayar Yazılımları 5.115,00 5.757,00 6.397,00 7.040,00 7.682,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 54.637,00 11.824,00 465.549,00 664.486,00 43.896,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 64.717,00 106.512,00 160.160,00 163.888,00 140.039,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 95.051.035,00 76.167.771,00 64.693.180,00 63.999.920,00 63.009.361,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 30.549.174,00 24.326.826,00 22.666.151,00 21.546.323,00 20.897.280,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 16.532.661,00 12.774.282,00 12.214.845,00 7.287.099,00 7.924.827,00
- Banka Kredileri 9.078.954,00 6.874.612,00 6.159.283,00 2.964.700,00 5.029.835,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 1.459.657,00 1.279.818,00 1.291.193,00 1.869.523,00 2.577.328,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 11.195.397,00 9.077.094,00 8.420.509,00 11.505.698,00 9.236.327,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 45.528,00 45.831,00 45.594,00 49.238,00 45.528,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 11.149.869,00 9.031.263,00 8.374.915,00 11.456.460,00 9.190.799,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 192.758,00 205.393,00 190.425,00 173.666,00 181.910,00
Diğer Borçlar 194.946,00 378.591,00 335.432,00 293.512,00 502.168,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 162.016,00 225.490,00 208.495,00 216.500,00 350.754,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 32.930,00 153.101,00 126.937,00 77.012,00 151.414,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 159.807,00 11.540,00 17.417,00 23.294,00 23.317,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 634.597,00 445.360,00 54.724,00 244.532,00 326.179,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 179.351,00 154.748,00 141.606,00 148.999,00 125.224,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 179.351,00 154.748,00 141.606,00 148.999,00 125.224,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 11.224.733,00 9.375.842,00 8.132.598,00 8.803.335,00 8.710.064,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 3.270.737,00 3.487.412,00 3.468.461,00 4.236.525,00 4.272.240,00
Banka Kredileri 3.062.225,00 3.211.703,00 3.208.367,00 3.929.967,00 3.919.993,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 7.953.996,00 5.888.430,00 4.664.137,00 4.566.810,00 4.432.034,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 41.773.907,00 33.702.668,00 30.798.749,00 30.349.658,00 29.607.344,00
Ö Z K A Y N A K L A R 53.277.128,00 42.465.103,00 33.894.431,00 33.650.262,00 33.402.017,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 53.277.128,00 42.465.103,00 33.894.431,00 33.650.262,00 33.402.017,00
Ödenmiş Sermaye 14.200.000,00 14.200.000,00 14.200.000,00 14.200.000,00 7.100.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 3.226.457,00 3.226.457,00 3.226.457,00 3.226.457,00 5.270.281,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 333.544,00 333.544,00 333.544,00 333.544,00 333.544,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 24.705.102,00 13.569.383,00 13.569.383,00 13.569.383,00 18.625.559,00
Net Dönem Karı/Zararı 10.812.025,00 11.135.719,00 2.565.047,00 2.320.878,00 2.072.633,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 95.051.035,00 76.167.771,00 64.693.180,00 63.999.920,00 63.009.361,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi