Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu YAPRK
Sektör Çiftlik hayvanlarının yetiştirildiği, bakım ve beslenmesinin yapıldığı, süt üretmek amacıyla kurulmuş çiftliği işletmek
Adres Rıhtım Caddesi No:57 34425 Karaköy/İSTANBUL
Telefon 0266 4222777
Faks 0266 4121165
Web http://www.yaprakciftligi.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
EROL GÖKER 4.498.497,00 63,36
ŞEBNEM GÖKER 751.500,00 10,59
DİĞER 1.850.003,00 26,06
Toplam 7.100.000,00 100,01
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
All Besicilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. 50.000,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
21.05.2018 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
20.05.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
20.05.2014 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
03.06.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
Gelir Tablosu 2019-6 2019-3 2018-12 2018-9 2018-6
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 14.225.245,00 7.111.741,00 23.392.071,00 17.034.537,00 12.041.888,00
Satışların Maliyeti (-) -11.968.905,00 -5.864.553,00 -19.645.983,00 -14.186.647,00 -9.071.537,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 2.256.340,00 1.247.188,00 3.746.088,00 2.847.890,00 2.970.351,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 3.553.128,00 1.887.683,00 7.653.696,00 6.001.309,00 5.789.353,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -1.422.564,00 -641.220,00 -2.389.184,00 -1.734.592,00 -1.148.215,00
Pazarlama Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 1.278.043,00 842.370,00 1.985.839,00 1.326.439,00 814.450,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -402.831,00 -359.938,00 -285.926,00 -215.251,00 -181.388,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 3.005.776,00 1.728.895,00 6.964.425,00 5.377.905,00 5.274.200,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 14.937,00 13.876,00 72.432,00 72.326,00 68.738,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -2.004.447,00 -999.912,00 -3.450.483,00 -2.071.964,00 -1.232.497,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 1.016.266,00 742.859,00 3.586.374,00 3.378.267,00 4.110.441,00
Finansman Gelirleri 287.861,00 97.896,00 340.448,00 264.203,00 136.975,00
Finansman Giderleri (-) -128.373,00 -59.787,00 -297.173,00 -223.123,00 -142.726,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 1.175.754,00 780.968,00 3.629.649,00 3.419.347,00 4.104.690,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -393.029,00 -257.122,00 -1.078.622,00 -1.091.002,00 -1.216.512,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -217.721,00 -171.554,00 -307.182,00 -259.610,00 -417.559,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -175.308,00 -85.568,00 -771.440,00 -831.392,00 -798.953,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 782.725,00 523.846,00 2.551.027,00 2.328.345,00 2.888.178,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 782.725,00 523.846,00 2.551.027,00 2.328.345,00 2.888.178,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 782.725,00 523.846,00 2.551.027,00 2.328.345,00 2.888.178,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,11 0,07 0,36 0,33 0,41
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 782.725,00 523.846,00 2.551.027,00 2.328.345,00 2.888.178,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2019-6 2019-3 2018-12 2018-9 2018-6
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 13.421.768,00 11.289.698,00 10.515.477,00 11.965.091,00 12.219.730,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 4.239.673,00 2.465.975,00 686.252,00 2.888.472,00 4.157.984,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 2.224.697,00 2.466.467,00 2.234.429,00 1.705.825,00 1.509.363,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 2.224.697,00 2.466.467,00 2.234.429,00 1.705.825,00 1.509.363,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 191.716,00 195.957,00 17.059,00 0,00 14.148,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 191.716,00 195.957,00 17.059,00 0,00 14.148,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 2.198.826,00 1.990.340,00 3.143.862,00 2.823.827,00 2.352.664,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 2.787.410,00 2.695.816,00 2.615.850,00
Peşin Ödenmiş Giderler 1.013.867,00 773.004,00 187.754,00 454.644,00 489.945,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 191.611,00 206.230,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 1.111.690,00 847.790,00 1.267.100,00 1.190.277,00 1.079.776,00
ARA TOPLAM 13.421.768,00 11.289.698,00 10.515.477,00 11.965.091,00 12.219.730,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 30.826.532,00 30.070.740,00 29.007.198,00 29.146.161,00 29.303.379,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 10.377.014,00 10.428.335,00 10.625.473,00 10.731.875,00 10.822.127,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 2.490,00 2.490,00 2.490,00 2.490,00 2.490,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 629,00 815,00 1.002,00 2.979,00 4.958,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-Bilgisayar Yazılımları 629,00 815,00 1.002,00 2.979,00 4.958,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 727.744,00 763.131,00 83.500,00 157.165,00 260.000,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 44.248.300,00 41.360.438,00 39.522.675,00 41.111.252,00 41.523.109,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 13.390.325,00 11.092.879,00 9.739.523,00 11.186.900,00 10.508.128,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 56.602,00 171.342,00 136.776,00 151.366,00 84.907,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 10.263.612,00 8.154.891,00 6.950.251,00 7.982.315,00 7.771.304,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 45.528,00 45.528,00 45.528,00 47.384,00 41.705,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 10.218.084,00 8.109.363,00 6.904.723,00 7.934.931,00 7.729.599,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 452.794,00 401.259,00 170.162,00 426.339,00 225.850,00
Diğer Borçlar 218.968,00 217.852,00 161.001,00 159.307,00 141.037,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 164.470,00 162.416,00 152.474,00 151.128,00 132.591,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 54.498,00 55.436,00 8.527,00 8.179,00 8.446,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 10.237,00 12.319,00 12.286,00 12.287,00 12.999,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 158.830,00 157.549,00 26.801,00 28.782,00 263.553,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 103.418,00 108.584,00 93.068,00 121.070,00 106.641,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 103.418,00 108.584,00 93.068,00 121.070,00 106.641,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 5.341.794,00 5.010.257,00 5.049.696,00 5.413.578,00 5.937.929,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 2.153.800,00 1.911.022,00 2.032.967,00 2.333.800,00 2.886.455,00
Banka Kredileri 2.153.800,00 1.911.022,00 2.032.967,00 2.333.800,00 2.886.455,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 3.187.994,00 3.098.254,00 3.012.686,00 3.072.638,00 3.041.810,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 18.732.119,00 16.103.136,00 14.789.219,00 16.600.478,00 16.446.057,00
Ö Z K A Y N A K L A R 25.516.181,00 25.257.302,00 24.733.456,00 24.510.774,00 25.077.052,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 25.516.181,00 25.257.302,00 24.733.456,00 24.510.774,00 25.077.052,00
Ödenmiş Sermaye 7.100.000,00 7.100.000,00 7.100.000,00 7.100.000,00 7.100.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 5.270.281,00 5.270.281,00 5.270.281,00 5.270.281,00 5.270.281,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 193.242,00 151.235,00 151.235,00 148.761,00 148.761,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 12.169.933,00 12.211.940,00 9.660.913,00 9.663.387,00 9.669.832,00
Net Dönem Karı/Zararı 782.725,00 523.846,00 2.551.027,00 2.328.345,00 2.888.178,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 44.248.300,00 41.360.438,00 39.522.675,00 41.111.252,00 41.523.109,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi