Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu VKING
Sektör Yurtiçi ve yurtdışı piyasalarda satılmak üzere yarımamül ve mamül temizlik kağıdı üretimi, satışı ve pazarlamasını gerçekleştirmek.
Adres Yalı Mahallesi Hürriyet Caddesi No :474 Aliağa / İzmir
Telefon 0 232 616 06 00
Faks 0 232 616 02 06
Web http://www.viking.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
YAŞAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 32.962.048,70 78,48
DİĞER 9.037.951,30 21,52
Toplam 42.000.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
DESA ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM OTOPRODÜKTÖR GRUBU A.Ş. 168.000,00 0,51
Tarih Açıklama Katsayı
29.08.2017 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 0,56
28.08.2015 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 0,67
02.12.2011 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 0,72
28.12.2009 Rüçhan Hakkı / Bölünme 0,49
25.02.2009 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,00
27.06.2007 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,11
03.11.2004 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,05
31.05.2004 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 3,40
10.09.2001 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,67
20.12.1999 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 3,37
17.06.1998 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 6,40
26.05.1997 Nakit Temettü / Bölünme 1,10
Gelir Tablosu 2020-9 2020-6 2020-3 2019-12 2019-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 185.737.482,00 129.703.203,00 66.604.163,00 224.046.160,00 169.587.657,00
Satışların Maliyeti (-) -145.281.027,00 -100.382.193,00 -51.985.903,00 -182.233.988,00 -137.839.240,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 40.456.455,00 29.321.010,00 14.618.260,00 41.812.172,00 31.748.417,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 40.456.455,00 29.321.010,00 14.618.260,00 41.812.172,00 31.748.417,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -8.888.351,00 -5.737.473,00 -2.788.802,00 -9.822.341,00 -7.299.985,00
Pazarlama Giderleri (-) -18.917.467,00 -13.090.333,00 -7.010.658,00 -22.780.110,00 -17.021.388,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -1.229.181,00 -876.450,00 -454.981,00 -1.378.505,00 -991.538,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 4.069.402,00 3.240.015,00 2.017.527,00 7.009.164,00 6.105.973,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -18.587.385,00 -9.146.143,00 -4.348.700,00 -14.705.028,00 -11.892.479,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI -3.096.527,00 3.710.626,00 2.032.646,00 135.352,00 649.000,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 32.637,00 32.637,00 32.637,00 64.261,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 60.025,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI -3.063.890,00 3.743.263,00 2.065.283,00 199.613,00 709.025,00
Finansman Gelirleri 2.652.590,00 560.637,00 200.088,00 1.308.293,00 1.231.421,00
Finansman Giderleri (-) -23.885.965,00 -15.970.376,00 -8.152.212,00 -35.254.833,00 -25.542.449,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -24.297.265,00 -11.666.476,00 -5.886.841,00 -33.746.927,00 -23.602.003,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 78.085,00 420.901,00 255.584,00 224.204,00 81.315,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 78.085,00 420.901,00 255.584,00 224.204,00 81.315,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -24.219.180,00 -11.245.575,00 -5.631.257,00 -33.522.723,00 -23.520.688,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -24.219.180,00 -11.245.575,00 -5.631.257,00 -33.522.723,00 -23.520.688,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları -24.219.180,00 -11.245.575,00 -5.631.257,00 -33.522.723,00 -23.520.688,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 -0,27 -0,13 0,00 -0,56
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -831.049,00 -512.068,00 -244.112,00 10.699.095,00 -579.077,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 13.226.096,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -1.069.899,00 -671.171,00 -305.140,00 -909.560,00 -723.848,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 213.981,00 134.234,00 61.028,00 181.912,00 144.771,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 24.869,00 24.869,00 0,00 176.366,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 213.981,00 134.234,00 61.028,00 -1.793.807,00 144.771,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -831.049,00 -512.068,00 -244.112,00 10.699.095,00 -579.077,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: -25.050.229,00 -11.757.643,00 -5.875.369,00 -22.823.628,00 -24.099.765,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2020-9 2020-6 2020-3 2019-12 2019-9
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 106.309.491,00 113.691.591,00 89.394.163,00 82.041.371,00 88.116.418,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 21.177.897,00 20.543.054,00 14.663.362,00 5.404.075,00 8.014.942,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 47.454.580,00 45.176.370,00 48.906.082,00 40.951.113,00 40.469.015,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 6.440.095,00 4.554.049,00 6.372.452,00 5.223.754,00 6.267.665,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 41.014.485,00 40.622.321,00 42.533.630,00 35.727.359,00 34.201.350,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 271.686,00 265.824,00 290.297,00 233.183,00 217.773,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 24.929,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 271.686,00 265.824,00 290.297,00 233.183,00 192.844,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 35.230.072,00 43.064.949,00 23.713.548,00 33.033.432,00 35.708.323,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 1.317.371,00 886.324,00 1.007.146,00 728.832,00 667.337,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 85.213,00 76.637,00 62.299,00 84.633,00 75.479,00
Diğer Dönen Varlıklar 772.672,00 3.678.433,00 751.429,00 1.606.103,00 2.963.549,00
ARA TOPLAM 106.309.491,00 113.691.591,00 89.394.163,00 82.041.371,00 88.116.418,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 207.548.707,00 202.374.876,00 202.595.280,00 202.273.046,00 187.690.435,00
- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 378.435,00 378.436,00 404.168,00 0,00 227.802,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 202.446.383,00 199.585.117,00 199.639.493,00 199.356.877,00 184.879.707,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 908.976,00 864.523,00 885.105,00 881.173,00 799.064,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 908.976,00 864.523,00 885.105,00 881.173,00 799.064,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 1.705.996,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 313.858.198,00 316.066.467,00 291.989.443,00 284.314.417,00 275.806.853,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 246.151.946,00 233.492.177,00 205.006.941,00 202.278.981,00 222.451.393,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 115.197.917,00 107.156.146,00 102.055.479,00 65.871.458,00 82.322.925,00
- Banka Kredileri 113.983.636,00 107.156.146,00 102.055.479,00 65.864.503,00 82.295.579,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 27.923.349,00 26.114.069,00 23.486.286,00 32.053.279,00 55.076.793,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 1.220.094,00 724.420,00 718.994,00 644.242,00 620.207,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 95.289.835,00 92.017.917,00 71.655.396,00 80.069.337,00 71.311.391,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 17.443.762,00 15.549.824,00 19.523.761,00 27.397.627,00 21.755.475,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 77.846.073,00 76.468.093,00 52.131.635,00 52.671.710,00 49.555.916,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 996.566,00 1.860.940,00 1.258.135,00 485.416,00 497.332,00
Diğer Borçlar 5.496.035,00 5.415.956,00 4.899.439,00 22.812.781,00 12.300.166,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 4.058.225,00 4.614.175,00 4.248.845,00 22.100.026,00 11.588.384,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.437.810,00 801.781,00 650.594,00 712.755,00 711.782,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 795.622,00 353.920,00 1.078.982,00 413.934,00 370.161,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 452.622,00 573.229,00 573.224,00 572.776,00 572.625,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 452.622,00 573.229,00 573.224,00 572.776,00 572.625,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 87.913.214,00 89.488.666,00 88.015.763,00 77.193.328,00 49.789.489,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 57.608.275,00 60.074.137,00 58.921.242,00 48.222.711,00 22.948.905,00
Banka Kredileri 55.362.265,00 59.077.841,00 57.822.467,00 47.112.475,00 21.687.223,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 2.246.010,00 996.296,00 1.098.775,00 1.110.236,00 1.261.682,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 7.666.214,00 7.038.873,00 6.480.342,00 6.039.824,00 5.705.480,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 7.666.214,00 7.038.873,00 6.480.342,00 6.039.824,00 5.705.480,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 22.638.725,00 22.375.656,00 22.614.179,00 22.930.793,00 21.135.104,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 334.065.160,00 322.980.843,00 293.022.704,00 279.472.309,00 272.240.882,00
Ö Z K A Y N A K L A R -20.206.962,00 -6.914.376,00 -1.033.261,00 4.842.108,00 3.565.971,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR -20.206.962,00 -6.914.376,00 -1.033.261,00 4.842.108,00 3.565.971,00
Ödenmiş Sermaye 42.000.000,00 42.000.000,00 42.000.000,00 42.000.000,00 42.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 253.929,00 253.929,00 253.929,00 253.929,00 253.929,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 102.751.995,00 104.032.453,00 105.261.894,00 106.467.508,00 96.124.122,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 102.322.957,00 103.603.415,00 104.857.726,00 106.467.508,00 95.896.320,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -5.629.602,00 -5.310.621,00 -5.017.796,00 -4.773.684,00 -4.625.113,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -140.993.706,00 -141.955.183,00 -142.917.827,00 -110.356.606,00 -111.291.392,00
Net Dönem Karı/Zararı -24.219.180,00 -11.245.575,00 -5.631.257,00 -33.522.723,00 -23.520.688,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 313.858.198,00 316.066.467,00 291.989.443,00 284.314.417,00 275.806.853,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi