Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu VKING
Sektör Yurtiçi ve yurtdışı piyasalarda satılmak üzere yarımamül ve mamül temizlik kağıdı üretimi, satışı ve pazarlamasını gerçekleştirmek.
Adres Yalı Mahallesi Hürriyet Caddesi No :474 Aliağa / İzmir
Telefon 0 232 616 06 00
Faks 0 232 616 02 06
Web http://www.viking.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
YAŞAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 32.962.048,70 78,48
DİĞER 9.037.951,30 21,52
Toplam 42.000.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
DESA ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM OTOPRODÜKTÖR GRUBU A.Ş. 168.000,00 0,51
Tarih Açıklama Katsayı
29.08.2017 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 0,56
28.08.2015 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 0,67
02.12.2011 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 0,72
28.12.2009 Rüçhan Hakkı / Bölünme 0,49
25.02.2009 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,00
27.06.2007 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,11
03.11.2004 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,05
31.05.2004 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 3,40
10.09.2001 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,67
20.12.1999 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 3,37
17.06.1998 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 6,40
26.05.1997 Nakit Temettü / Bölünme 1,10
Gelir Tablosu 2019-12 2019-9 2019-6 2019-3 2018-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 224.046.160,00 169.587.657,00 115.299.081,00 61.388.642,00 230.178.935,00
Satışların Maliyeti (-) -182.233.988,00 -137.839.240,00 -91.959.735,00 -47.498.878,00 -177.004.473,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 41.812.172,00 31.748.417,00 23.339.346,00 13.889.764,00 53.174.462,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 41.812.172,00 31.748.417,00 23.339.346,00 13.889.764,00 53.174.462,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -9.822.341,00 -7.299.985,00 -4.783.519,00 -2.614.755,00 -10.211.079,00
Pazarlama Giderleri (-) -22.780.110,00 -17.021.388,00 -11.304.882,00 -6.004.434,00 -22.972.948,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -1.378.505,00 -991.538,00 -681.946,00 -327.072,00 -1.118.872,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 7.009.164,00 6.105.973,00 2.767.522,00 918.138,00 28.801.807,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -14.705.028,00 -11.892.479,00 -9.031.915,00 -4.991.881,00 -48.934.623,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 135.352,00 649.000,00 304.606,00 869.760,00 -1.261.253,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 64.261,00 0,00 59.463,00 26.743,00 133.995,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 60.025,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 199.613,00 709.025,00 364.069,00 896.503,00 -1.127.258,00
Finansman Gelirleri 1.308.293,00 1.231.421,00 1.035.108,00 672.582,00 4.903.388,00
Finansman Giderleri (-) -35.254.833,00 -25.542.449,00 -16.091.775,00 -6.586.643,00 -22.744.298,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -33.746.927,00 -23.602.003,00 -14.692.598,00 -5.017.558,00 -18.968.168,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 224.204,00 81.315,00 38.731,00 50.392,00 -368.763,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 224.204,00 81.315,00 38.731,00 50.392,00 -368.763,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -33.522.723,00 -23.520.688,00 -14.653.867,00 -4.967.166,00 -19.336.931,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -33.522.723,00 -23.520.688,00 -14.653.867,00 -4.967.166,00 -19.336.931,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları -33.522.723,00 -23.520.688,00 -14.653.867,00 -4.967.166,00 -19.336.931,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 -0,56 -0,35 0,00 -0,46
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 10.699.095,00 -579.077,00 -680.262,00 -475.250,00 11.313.026,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 13.226.096,00 0,00 0,00 0,00 15.145.494,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -909.560,00 -723.848,00 -850.328,00 -594.063,00 -1.017.659,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 181.912,00 144.771,00 170.066,00 118.813,00 203.532,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 10.758,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 176.366,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -1.793.807,00 144.771,00 170.066,00 118.813,00 -2.825.567,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 10.699.095,00 -579.077,00 -680.262,00 -475.250,00 11.313.026,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: -22.823.628,00 -24.099.765,00 -15.334.129,00 -5.442.416,00 -8.023.905,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 0,00 0,00 0,00 0,00 10.758,00
Bilanço Tablosu 2019-12 2019-9 2019-6 2019-3 2018-12
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 82.041.371,00 88.116.418,00 85.604.270,00 85.921.126,00 81.251.526,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 5.404.075,00 8.014.942,00 1.318.224,00 8.914.159,00 6.220.381,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 40.951.113,00 40.469.015,00 41.624.517,00 44.735.043,00 34.304.038,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 5.223.754,00 6.267.665,00 6.583.453,00 12.082.902,00 10.341.432,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 35.727.359,00 34.201.350,00 35.041.064,00 32.652.141,00 23.962.606,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 233.183,00 217.773,00 206.038,00 249.922,00 1.988.824,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 24.929,00 5.769,00 32.212,00 1.795.375,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 233.183,00 192.844,00 200.269,00 217.710,00 193.449,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 33.033.432,00 35.708.323,00 38.501.696,00 30.988.987,00 36.811.712,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 728.832,00 667.337,00 332.406,00 474.122,00 682.993,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 84.633,00 75.479,00 61.950,00 53.195,00 31.696,00
Diğer Dönen Varlıklar 1.606.103,00 2.963.549,00 3.559.439,00 505.698,00 1.211.882,00
ARA TOPLAM 82.041.371,00 88.116.418,00 85.604.270,00 85.921.126,00 81.251.526,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 202.273.046,00 187.690.435,00 186.742.894,00 186.841.694,00 185.862.867,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 199.356.877,00 184.879.707,00 184.782.361,00 184.663.089,00 184.864.536,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 881.173,00 799.064,00 780.469,00 776.049,00 764.530,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 881.173,00 799.064,00 780.469,00 776.049,00 764.530,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 284.314.417,00 275.806.853,00 272.347.164,00 272.762.820,00 267.114.393,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 202.278.981,00 222.451.393,00 208.502.581,00 194.924.462,00 167.981.638,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 65.871.458,00 82.322.925,00 68.045.776,00 41.473.328,00 5.077.517,00
- Banka Kredileri 65.864.503,00 82.295.579,00 67.998.729,00 41.407.247,00 5.000.000,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 32.053.279,00 55.076.793,00 59.144.466,00 59.321.768,00 0,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 644.242,00 620.207,00 191.118,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 80.069.337,00 71.311.391,00 70.073.541,00 90.456.831,00 111.533.445,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 27.397.627,00 21.755.475,00 18.567.244,00 12.914.728,00 4.201.266,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 52.671.710,00 49.555.916,00 51.506.297,00 77.542.103,00 107.332.179,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 485.416,00 497.332,00 1.262.086,00 1.151.837,00 418.671,00
Diğer Borçlar 22.812.781,00 12.300.166,00 9.066.187,00 1.521.526,00 1.342.689,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 22.100.026,00 11.588.384,00 8.319.078,00 322.125,00 710.514,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 712.755,00 711.782,00 747.109,00 1.199.401,00 632.175,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 413.934,00 370.161,00 360.538,00 449.185,00 437.074,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 572.776,00 572.625,00 549.987,00 549.987,00 585.604,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 572.776,00 572.625,00 549.987,00 549.987,00 585.604,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 77.193.328,00 49.789.489,00 51.512.976,00 55.615.038,00 71.467.019,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 48.222.711,00 22.948.905,00 24.668.166,00 28.866.431,00 45.336.888,00
Banka Kredileri 47.112.475,00 21.687.223,00 23.909.445,00 28.107.710,00 45.329.933,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 1.110.236,00 1.261.682,00 758.721,00 758.721,00 6.955,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 6.039.824,00 5.705.480,00 5.692.417,00 5.556.622,00 4.768.941,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 6.039.824,00 5.705.480,00 5.692.417,00 5.556.622,00 4.768.941,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 22.930.793,00 21.135.104,00 21.152.393,00 21.191.985,00 21.361.190,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 279.472.309,00 272.240.882,00 260.015.557,00 250.539.500,00 239.448.657,00
Ö Z K A Y N A K L A R 4.842.108,00 3.565.971,00 12.331.607,00 22.223.320,00 27.665.736,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 4.842.108,00 3.565.971,00 12.331.607,00 22.223.320,00 27.665.736,00
Ödenmiş Sermaye 42.000.000,00 42.000.000,00 42.000.000,00 42.000.000,00 42.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 253.929,00 253.929,00 253.929,00 253.929,00 253.929,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 106.467.508,00 96.124.122,00 96.957.736,00 98.097.574,00 99.507.749,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 106.467.508,00 95.896.320,00 96.729.934,00 97.869.772,00 99.279.947,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -4.773.684,00 -4.625.113,00 -4.726.298,00 -4.521.286,00 -4.046.036,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -110.356.606,00 -111.291.392,00 -112.226.191,00 -113.161.017,00 -94.759.011,00
Net Dönem Karı/Zararı -33.522.723,00 -23.520.688,00 -14.653.867,00 -4.967.166,00 -19.336.931,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 284.314.417,00 275.806.853,00 272.347.164,00 272.762.820,00 267.114.393,00
- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 0,00 227.802,00 0,00 0,00 227.802,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi