Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,27
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 21,46
BIST-100'deki Ağırlığı 0,06
F/K Oranı -1,34
Piyasa Değ. / Defter Değ. 12,02
Dibe Uzaklık 73,64
Piyasa Değeri (USD) 8.989.743,06
Piyasa Değeri (TL) 47.460.000,00
Özsermaye (TL) 3.947.135,00
Sermaye (TL) 42.000.000,00
Net Kar (TL) -35.436.285,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu VKING
Sektör Yurtiçi ve yurtdışı piyasalarda satılmak üzere yarımamül ve mamül temizlik kağıdı üretimi, satışı ve pazarlamasını gerçekleştirmek.
Adres Yalı Mahallesi Hürriyet Caddesi No :474 Aliağa / İzmir
Telefon 0 232 616 06 00
Faks 0 232 616 02 06
Web http://www.viking.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
YAŞAR HOLDİNG A.Ş. 33.588.000,00 74,64
DİĞER 11.412.000,00 25,36
Toplam 45.000.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
DESA ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM OTOPRODÜKTÖR GRUBU A.Ş. 168.000,00 0,50
Tarih Açıklama Katsayı
29.08.2017 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 0,56
28.08.2015 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 0,67
02.12.2011 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 0,72
28.12.2009 Rüçhan Hakkı / Bölünme 0,49
25.02.2009 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,00
27.06.2007 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,11
03.11.2004 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,05
31.05.2004 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 3,40
10.09.2001 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,67
20.12.1999 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 3,37
17.06.1998 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 6,40
26.05.1997 Nakit Temettü / Bölünme 1,10
Gelir Tablosu 2018-9 2018-6 2018-3 2017-12 2017-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 172.336.233,00 110.050.865,00 51.500.781,00 184.671.175,00 135.043.716,00
Satışların Maliyeti (-) -135.031.363,00 -89.339.728,00 -42.673.118,00 -148.761.434,00 -109.074.677,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 37.304.870,00 20.711.137,00 8.827.663,00 35.909.741,00 25.969.039,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 37.304.870,00 20.711.137,00 8.827.663,00 35.909.741,00 25.969.039,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -6.971.995,00 -4.628.201,00 -2.361.789,00 -8.948.986,00 -6.618.160,00
Pazarlama Giderleri (-) -17.248.422,00 -11.102.797,00 -5.359.888,00 -21.193.976,00 -15.668.810,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -872.414,00 -605.368,00 -292.118,00 -1.107.186,00 -840.728,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 14.283.659,00 3.824.716,00 945.133,00 9.459.862,00 6.390.080,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -45.126.063,00 -13.231.885,00 -3.534.822,00 -12.264.561,00 -6.697.923,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI -18.630.365,00 -5.032.398,00 -1.775.821,00 1.854.894,00 2.533.498,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 13.995,00 13.944,00 13.704,00 74.668,00 74.667,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI -18.616.370,00 -5.018.454,00 -1.762.117,00 1.929.562,00 2.608.165,00
Finansman Gelirleri 3.506.258,00 986.484,00 239.966,00 807.425,00 475.967,00
Finansman Giderleri (-) -15.632.383,00 -9.795.488,00 -4.701.381,00 -19.200.985,00 -15.028.248,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -30.742.495,00 -13.827.458,00 -6.223.532,00 -16.463.998,00 -11.944.116,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -237.629,00 -183.451,00 -109.681,00 243.290,00 179.569,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -237.629,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 -183.451,00 -109.681,00 243.290,00 179.569,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -30.980.124,00 -14.010.909,00 -6.333.213,00 -16.220.708,00 -11.764.547,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -30.980.124,00 -14.010.909,00 -6.333.213,00 -16.220.708,00 -11.764.547,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları -30.980.124,00 -14.010.909,00 -6.333.213,00 -16.220.708,00 -11.764.547,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç -0,74 -0,33 -0,15 0,00 -0,27
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -762.382,00 -664.524,00 -332.739,00 30.473.039,00 -326.469,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 40.352.939,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -952.978,00 -830.655,00 -415.925,00 -437.920,00 -408.086,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 190.596,00 166.131,00 0,00 87.585,00 81.617,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 -2.094.852,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 190.596,00 166.131,00 83.186,00 -7.347.128,00 81.617,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 211.887,00 176.697,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 220.871,00 220.871,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 1.291,00 -44.174,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -762.382,00 -664.524,00 -332.739,00 30.684.926,00 -149.772,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: -31.742.506,00 -14.675.433,00 -6.665.952,00 14.464.218,00 -11.914.319,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2018-9 2018-6 2018-3 2017-12 2017-9
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 104.645.483,00 85.618.306,00 67.724.454,00 67.302.079,00 61.200.168,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 9.217.517,00 5.249.696,00 4.710.539,00 2.040.355,00 2.620.711,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 43.102.535,00 35.555.372,00 37.970.731,00 36.732.624,00 34.492.204,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 9.043.981,00 4.907.878,00 3.591.235,00 6.055.602,00 4.854.251,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 34.058.554,00 30.647.494,00 34.379.496,00 30.677.022,00 29.637.953,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 5.878.929,00 10.639.709,00 144.911,00 2.711.511,00 175.196,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 5.728.211,00 10.493.754,00 0,00 2.585.073,00 14.458,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 150.718,00 145.955,00 144.911,00 126.438,00 160.738,00
Türev Araçlar 837.105,00 973.111,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 39.172.361,00 29.210.715,00 21.577.885,00 25.203.356,00 21.465.619,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 1.155.410,00 303.482,00 463.499,00 289.655,00 585.929,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 35.464,00 29.203,00 22.366,00 17.163,00 11.590,00
Diğer Dönen Varlıklar 5.246.162,00 3.657.018,00 2.834.523,00 307.415,00 1.848.919,00
ARA TOPLAM 104.645.483,00 85.618.306,00 67.724.454,00 67.302.079,00 61.200.168,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 170.386.692,00 169.942.778,00 169.542.637,00 168.107.904,00 126.411.301,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 169.284.240,00 168.834.009,00 168.484.777,00 166.092.031,00 123.865.628,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 759.409,00 765.726,00 744.628,00 706.379,00 712.997,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 759.409,00 765.726,00 744.628,00 0,00 712.997,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 120.000,00 120.000,00 70.000,00 1.066.262,00 1.579.169,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 275.032.175,00 255.561.084,00 237.267.091,00 235.409.983,00 187.611.469,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 173.674.769,00 129.235.556,00 109.741.915,00 109.914.629,00 121.801.056,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 7.384.719,00 424.907,00 104.813,00 4.136.308,00 32.166.872,00
- Banka Kredileri 7.309.825,00 352.547,00 0,00 0,00 32.000.000,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 138.844.056,00 103.063.538,00 86.172.028,00 81.817.542,00 64.377.889,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 6.529.652,00 5.180.746,00 3.772.178,00 7.777.600,00 5.648.643,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 132.314.404,00 97.882.792,00 82.399.850,00 74.039.942,00 58.729.246,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 942.829,00 1.395.953,00 1.101.701,00 1.063.717,00 996.801,00
Diğer Borçlar 2.270.107,00 1.018.948,00 853.506,00 634.379,00 2.925.047,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 1.720.223,00 397.902,00 273.815,00 9.353,00 2.439.488,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 549.884,00 621.046,00 579.691,00 625.026,00 485.559,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 665.508,00 922.906,00 262.501,00 853.870,00 294.404,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 152.480,00 152.479,00 176.634,00 193.560,00 384.084,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 152.480,00 152.479,00 176.634,00 193.560,00 384.084,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 97.410.271,00 105.311.320,00 98.501.487,00 89.805.713,00 58.044.043,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 74.350.444,00 82.216.113,00 75.842.028,00 67.527.085,00 45.082.363,00
Banka Kredileri 74.323.098,00 82.169.066,00 75.775.947,00 4.000.000,00 44.980.123,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 27.346,00 47.047,00 66.081,00 84.472,00 102.240,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 4.845.934,00 4.911.027,00 4.466.104,00 4.111.768,00 4.209.231,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 4.845.934,00 4.911.027,00 4.466.104,00 4.111.768,00 4.209.231,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 18.213.893,00 18.184.180,00 18.193.355,00 18.166.860,00 8.752.449,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 271.085.040,00 234.546.876,00 208.243.402,00 199.720.342,00 179.845.099,00
Ö Z K A Y N A K L A R 3.947.135,00 21.014.208,00 29.023.689,00 35.689.641,00 7.766.370,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 3.947.135,00 21.014.208,00 29.023.689,00 35.689.641,00 7.766.370,00
Ödenmiş Sermaye 42.000.000,00 42.000.000,00 42.000.000,00 42.000.000,00 40.455.266,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 253.929,00 253.929,00 253.929,00 253.929,00 253.929,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 88.170.632,00 89.006.784,00 89.847.308,00 90.931.682,00 60.878.755,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 87.953.588,00 89.006.784,00 89.847.308,00 90.931.682,00 60.878.755,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -3.994.291,00 -3.896.433,00 -3.564.648,00 -3.231.909,00 -3.208.043,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 217.044,00 217.044,00 181.854,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 217.044,00 217.044,00 181.854,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -95.497.302,00 -96.235.596,00 -96.961.379,00 -81.492.306,00 -82.238.887,00
Net Dönem Karı/Zararı -30.980.124,00 -14.010.909,00 -6.333.213,00 -16.220.708,00 -11.764.547,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 275.032.175,00 255.561.084,00 237.267.091,00 235.409.983,00 187.611.469,00
- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 0,00 217.044,00 217.043,00 217.043,00 227.318,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi