Geri Dön

VKING | Viking Kagit


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,50
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 20,82
BIST-100'deki Ağırlığı 1,79
F/K Oranı -101,79
Piyasa Değ. / Defter Değ. 8,30
Dibe Uzaklık 73,00
Piyasa Değeri (USD) 65.749.947,11
Piyasa Değeri (TL) 2.175.600.000,00
Özsermaye (TL) 262.012.142,00
Sermaye (TL) 42.000.000,00
Net Kar (TL) -21.372.499,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu VKING
Sektör Yurtiçi ve yurtdışı piyasalarda satılmak üzere yarımamül ve mamül temizlik kağıdı üretimi, satışı ve pazarlamasını gerçekleştirmek.
Adres Yalı Mah. Hürriyet Cad. No:474 Aliağa/İzmir
Telefon 0 232 6160600
Faks 0 232 6160206
Web www.viking.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
TOPLAM 42.000.000,00 100,00
YAŞAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 32.962.048,70 78,48
DİĞER 9.037.951,30 21,52
Toplam 84.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
29.08.2017 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 0,56
28.08.2015 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 0,67
02.12.2011 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 0,72
28.12.2009 Rüçhan Hakkı / Bölünme 0,49
25.02.2009 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,00
27.06.2007 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,11
03.11.2004 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,05
31.05.2004 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 3,40
10.09.2001 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,67
20.12.1999 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 3,37
17.06.1998 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 6,40
26.05.1997 Nakit Temettü / Bölünme 1,10
Gelir Tablosu 2024-3 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 218.103.743,00 926.167.914,00 548.460.294,00 376.704.305,00 341.367.331,00
Satışların Maliyeti (-) 201.720.218,00 880.017.973,00 481.653.604,00 332.961.315,00 314.557.303,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 16.383.525,00 46.149.941,00 66.806.690,00 43.742.990,00 26.810.028,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 16.383.525,00 46.149.941,00 66.806.690,00 43.742.990,00 26.810.028,00
Genel Yönetim Giderleri (-) 24.083.200,00 57.556.083,00 33.345.273,00 19.456.882,00 18.080.286,00
Pazarlama Giderleri (-) 35.593.778,00 117.674.861,00 70.108.966,00 45.816.827,00 40.193.661,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 2.463.425,00 6.476.545,00 4.342.331,00 2.793.315,00 2.367.368,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 14.831.210,00 33.467.020,00 21.048.694,00 15.062.230,00 12.384.132,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 23.879.778,00 134.733.489,00 82.605.269,00 66.310.749,00 20.258.035,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI -54.805.446,00 -236.824.017,00 -102.546.455,00 -75.572.553,00 -41.705.190,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 1.143,00 143.570,00 20.944,00 483.915,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 398.825,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI -54.804.303,00 -237.079.272,00 -102.525.511,00 -75.088.638,00 -41.705.190,00
Finansman gelirleri 6.306.700,00 18.392.932,00 11.988.148,00 18.810.626,00 2.296.230,00
Finansman Giderleri (-) 140.321.426,00 341.828.746,00 169.170.113,00 118.168.561,00 57.183.413,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -7.146.567,00 -84.158.332,00 -259.707.476,00 -174.446.573,00 58.911.825,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 15.390.455,00 -43.312.425,00 2.787.513,00 1.996.228,00 11.285.380,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 15.390.455,00 -43.312.425,00 2.787.513,00 1.996.228,00 11.285.380,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -22.537.022,00 -40.845.907,00 -262.494.989,00 -176.442.801,00 47.626.445,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -22.537.022,00 -40.845.907,00 -262.494.989,00 -176.442.801,00 47.626.445,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları -22.537.022,00 -40.845.907,00 -262.494.989,00 -176.442.801,00 47.626.445,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç -0,54 -0,97 -6,25 -4,20 1,13
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç -0,54 -0,97 -6,25 -4,20 1,13
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -4.801.817,00 -27.367.600,00 -10.692.711,00 -6.138.742,00 -12.701.328,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -6.402.423,00 -13.339.534,00 -13.365.889,00 -7.673.428,00 -16.935.104,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -1.600.606,00 14.028.066,00 -2.673.178,00 -1.534.686,00 -4.233.776,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi -1.600.606,00 -3.334.884,00 -2.673.178,00 -1.534.686,00 -4.233.776,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -4.801.817,00 -27.367.600,00 -10.692.711,00 -6.138.742,00 -12.701.328,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR -27.338.839,00 -68.213.507,00 -273.187.700,00 -182.581.543,00 34.925.117,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: -27.338.839,00 -68.213.507,00 -273.187.700,00 -182.581.543,00 34.925.117,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) -0,54 -0,97 -6,25 -4,20 1,13
Bilanço Tablosu 2024-3 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 355.134.088,00 313.760.064,00 296.526.838,00 267.369.322,00 311.996.325,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 30.928.724,00 22.400.028,00 30.050.474,00 15.852.152,00 21.953.976,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 1.871.444,00 0,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 173.896.327,00 151.849.900,00 133.099.497,00 129.169.232,00 121.372.463,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 66.176.360,00 68.998.772,00 42.378.735,00 42.378.606,00 32.581.568,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 107.719.967,00 82.851.128,00 90.720.762,00 86.790.626,00 88.790.895,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 384.355,00 372.530,00 3.155.609,00 3.308.689,00 6.059.950,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 2.871.429,00 2.871.429,00 2.871.429,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 384.355,00 372.530,00 284.180,00 437.260,00 3.188.521,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 128.375.436,00 117.032.469,00 108.571.935,00 82.537.270,00 119.632.839,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 9.811.037,00 8.333.902,00 7.318.937,00 6.856.033,00 6.769.543,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 253.381,00 177.176,00 198.800,00 150.117,00 119.273,00
Diğer Dönen Varlıklar 11.484.828,00 13.594.059,00 14.131.586,00 27.624.385,00 36.088.281,00
ARA TOPLAM 355.134.088,00 313.760.064,00 296.526.838,00 267.369.322,00 311.996.325,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 1.576.071.511,00 1.563.310.805,00 817.899.650,00 816.626.210,00 811.389.706,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 1.548.273.969,00 1.540.622.725,00 815.512.474,00 813.839.465,00 808.505.230,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 8.328.699,00 8.666.077,00 2.006.268,00 2.075.752,00 1.919.552,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-Bilgisayar Yazılımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 8.328.699,00 8.666.077,00 2.006.268,00 2.075.752,00 1.919.552,00
- İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 1.931.205.599,00 1.877.070.869,00 1.114.426.488,00 1.083.995.532,00 1.123.386.031,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.348.384.395,00 1.341.912.667,00 1.065.866.503,00 958.462.660,00 857.158.311,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 969.335.502,00 948.202.954,00 677.468.518,00 569.542.717,00 487.293.051,00
- Banka Kredileri 442.500.362,00 470.225.464,00 342.853.168,00 304.695.005,00 294.922.776,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 78.081.716,00 51.475.627,00 17.933.446,00 8.681.887,00 11.609.646,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 5.110.751,00 4.586.961,00 852.543,00 1.091.563,00 1.008.082,00
Banka Kredileri 526.835.140,00 477.662.011,00 333.950.996,00 263.818.196,00 6.314.769,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 252.051.904,00 292.706.422,00 334.094.461,00 344.039.270,00 313.505.972,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 136.448.631,00 169.977.093,00 169.508.389,00 169.022.212,00 139.361.644,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 115.603.273,00 122.729.329,00 164.586.072,00 175.017.058,00 174.144.328,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 7.943.016,00 2.016.250,00 3.963.059,00 4.575.385,00 15.188.389,00
Diğer Borçlar 33.135.969,00 38.516.843,00 26.472.540,00 24.914.480,00 24.747.978,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 27.750.256,00 34.659.783,00 23.178.222,00 20.913.897,00 21.362.094,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 5.385.713,00 3.857.060,00 3.294.318,00 4.000.583,00 3.385.884,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 2.420.186,00 3.527.281,00 1.852.997,00 3.012.854,00 1.504.219,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 3.695.938,00 2.473.253,00 852.533,00 852.532,00 898.068,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 3.695.938,00 2.473.253,00 852.533,00 852.532,00 898.068,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 320.809.062,00 245.807.221,00 141.695.212,00 128.061.942,00 135.532.835,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 110.705.386,00 50.403.646,00 15.216.487,00 4.800.712,00 6.514.424,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 7.295.761,00 7.796.166,00 0,00 0,00 199.655,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 16.471.582,00 15.504.579,00 17.561.308,00 13.720.828,00 20.246.289,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 16.471.582,00 15.504.579,00 17.561.308,00 13.720.828,00 20.246.289,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 193.255.353,00 179.465.504,00 108.917.417,00 109.264.625,00 108.496.345,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 376.741,00 433.492,00 0,00 275.777,00 275.777,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.669.193.457,00 1.587.719.888,00 1.207.561.715,00 1.086.524.602,00 992.691.146,00
Ö Z K A Y N A K L A R 262.012.142,00 289.350.981,00 -93.135.227,00 -2.529.070,00 130.694.885,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 262.012.142,00 289.350.981,00 -93.135.227,00 -2.529.070,00 130.694.885,00
Ödenmiş Sermaye 42.000.000,00 42.000.000,00 42.000.000,00 42.000.000,00 42.000.000,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sermaye Düzeltme Farkları 310.897.552,00 310.897.552,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 3.440.794,00 3.440.794,00 253.929,00 253.929,00 253.929,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 178.960.816,00 183.762.633,00 523.861.801,00 531.874.302,00 534.126.272,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 178.960.816,00 183.762.633,00 523.861.801,00 531.874.302,00 534.126.272,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -35.405.079,00 -30.603.262,00 -26.977.718,00 -22.423.749,00 -23.632.165,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -250.749.998,00 -203.751.217,00 -396.755.968,00 -400.214.500,00 -403.674.886,00
Net Dönem Karı/Zararı -22.537.022,00 -46.998.781,00 -262.494.989,00 -176.442.801,00 -42.010.430,00
Diğer Yedekler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 1.931.205.599,00 1.877.070.869,00 1.114.426.488,00 1.083.995.532,00 1.123.386.031,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi