Geri Dön

VKING | Viking Kagit


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu VKING
Sektör Yurtiçi ve yurtdışı piyasalarda satılmak üzere yarımamül ve mamül temizlik kağıdı üretimi, satışı ve pazarlamasını gerçekleştirmek.
Adres Yalı Mah. Hürriyet Cad. No:474 Aliağa/İzmir
Telefon 0 232 6160600
Faks 0 232 6160206
Web www.viking.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
TOPLAM 42.000.000,00 100,00
YAŞAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 32.962.048,70 78,48
DİĞER 9.037.951,30 21,52
Toplam 84.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
29.08.2017 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 0,56
28.08.2015 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 0,67
02.12.2011 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 0,72
28.12.2009 Rüçhan Hakkı / Bölünme 0,49
25.02.2009 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,00
27.06.2007 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,11
03.11.2004 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,05
31.05.2004 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 3,40
10.09.2001 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,67
20.12.1999 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 3,37
17.06.1998 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 6,40
26.05.1997 Nakit Temettü / Bölünme 1,10
Gelir Tablosu 2022-9 2022-6 2022-3 2021-12 2021-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 531.652.700,00 333.550.262,00 150.385.211,00 340.067.425,00 225.933.225,00
Satışların Maliyeti (-) -442.076.880,00 -280.321.802,00 -127.985.838,00 -294.871.177,00 -197.812.307,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 89.575.820,00 53.228.460,00 22.399.373,00 45.196.248,00 28.120.918,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 89.575.820,00 53.228.460,00 22.399.373,00 45.196.248,00 28.120.918,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -16.563.083,00 -9.488.784,00 -4.361.321,00 -13.976.830,00 -10.266.899,00
Pazarlama Giderleri (-) -46.027.949,00 -27.845.136,00 -13.197.125,00 -33.295.217,00 -22.681.098,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -2.438.732,00 -1.571.590,00 -748.893,00 -2.055.395,00 -1.473.004,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 11.220.879,00 9.676.202,00 5.750.978,00 13.505.979,00 7.058.099,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -49.943.820,00 -35.841.200,00 -15.814.600,00 -63.588.861,00 -19.482.928,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI -14.176.885,00 -11.842.048,00 -5.971.588,00 -54.214.076,00 -18.724.912,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 2.925,00 2.925,00 0,00 39.713,00 39.713,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -337.316,00 -337.316,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI -14.511.276,00 -12.176.439,00 -5.971.588,00 -54.174.363,00 -18.685.199,00
Finansman Gelirleri 6.847.427,00 6.607.538,00 3.442.465,00 7.158.615,00 3.108.192,00
Finansman Giderleri (-) -80.307.914,00 -50.431.751,00 -23.711.812,00 -74.890.808,00 -38.902.479,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -87.971.763,00 -56.000.652,00 -26.240.935,00 -121.906.556,00 -54.479.486,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 770.804,00 642.746,00 -1.092.393,00 3.660.722,00 1.920.969,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 770.804,00 642.746,00 -1.092.393,00 3.660.722,00 1.920.969,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -87.200.959,00 -55.357.906,00 -27.333.328,00 -118.245.834,00 -52.558.517,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -87.200.959,00 -55.357.906,00 -27.333.328,00 -118.245.834,00 -52.558.517,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları -87.200.959,00 -55.357.906,00 -27.333.328,00 -118.245.834,00 -52.558.517,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç -2,08 -1,32 -0,65 -2,82 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -3.109.693,00 -3.064.574,00 -2.169.060,00 164.950.100,00 -652.664,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 198.695.368,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -3.887.117,00 -3.830.718,00 -1.527.310,00 -342.919,00 -815.833,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 777.424,00 766.144,00 305.460,00 68.584,00 163.169,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 -947.210,00 339.324,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 777.424,00 766.144,00 305.460,00 -33.741.673,00 163.169,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -3.109.693,00 -3.064.574,00 -2.169.060,00 164.950.100,00 -652.664,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: -90.310.652,00 -58.422.480,00 -29.502.388,00 46.704.266,00 -53.211.181,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2022-9 2022-6 2022-3 2021-12 2021-9
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 294.693.428,00 256.797.581,00 206.443.261,00 142.932.088,00 128.136.432,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 10.722.944,00 19.730.654,00 34.257.021,00 17.999.067,00 3.573.269,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 118.714.876,00 108.313.659,00 103.801.102,00 67.036.342,00 65.592.615,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 14.232.882,00 14.301.313,00 17.872.500,00 8.065.181,00 7.966.631,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 104.481.994,00 94.012.346,00 85.928.602,00 58.971.161,00 57.625.984,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 2.318.835,00 326.333,00 289.714,00 283.441,00 287.079,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 318.835,00 326.333,00 289.714,00 283.441,00 287.079,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 130.046.768,00 103.859.454,00 60.772.618,00 55.596.021,00 52.392.329,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 3.820.816,00 4.217.528,00 2.246.182,00 770.140,00 2.341.114,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 66.793,00 54.948,00 43.394,00 23.950,00 18.974,00
Diğer Dönen Varlıklar 29.002.396,00 20.295.005,00 5.033.230,00 1.223.127,00 3.931.052,00
ARA TOPLAM 294.693.428,00 256.797.581,00 206.443.261,00 142.932.088,00 128.136.432,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 447.140.432,00 442.891.181,00 439.474.174,00 435.439.715,00 230.733.330,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 445.115.524,00 440.714.568,00 436.969.623,00 431.939.495,00 227.456.650,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.104.172,00 1.069.651,00 1.073.168,00 1.049.267,00 888.154,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.104.172,00 1.069.651,00 1.073.168,00 1.049.267,00 888.154,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 87.546,00 175.092,00 350.184,00 437.731,00 525.272,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 741.833.860,00 699.688.762,00 645.917.435,00 578.371.803,00 358.869.762,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 728.111.645,00 653.850.074,00 567.331.013,00 456.301.563,00 358.671.608,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 340.694.544,00 299.517.835,00 247.369.359,00 203.711.728,00 134.829.276,00
- Banka Kredileri 286.283.026,00 257.841.839,00 198.707.538,00 160.897.638,00 133.534.348,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 49.898.849,00 68.708.007,00 80.261.963,00 67.409.408,00 69.529.885,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 743.377,00 791.209,00 585.766,00 571.353,00 656.236,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 284.463.925,00 269.224.025,00 227.069.924,00 175.239.903,00 142.530.933,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 110.323.244,00 99.193.353,00 69.370.499,00 44.722.372,00 25.882.263,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 174.140.681,00 170.030.672,00 157.699.425,00 130.517.531,00 116.648.670,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.721.657,00 5.158.197,00 3.284.075,00 1.650.068,00 1.573.482,00
Diğer Borçlar 49.327.299,00 8.228.360,00 6.161.852,00 5.352.409,00 8.882.363,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 46.970.894,00 4.146.984,00 4.146.984,00 3.925.559,00 7.021.013,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 2.356.405,00 4.081.376,00 2.014.868,00 1.426.850,00 1.861.350,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 1.615.577,00 2.729.769,00 2.661.300,00 2.613.214,00 821.450,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 283.885,00 283.881,00 269.286,00 269.286,00 504.219,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 283.885,00 283.881,00 269.286,00 269.286,00 504.219,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 81.217.356,00 81.445.657,00 85.273.299,00 99.254.729,00 77.298.090,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 12.537.631,00 13.857.775,00 18.742.181,00 34.917.643,00 46.069.243,00
Banka Kredileri 11.537.179,00 12.346.276,00 46.562.460,00 41.468.292,00 45.182.479,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 1.000.452,00 1.511.499,00 2.221.772,00 738.749,00 886.764,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 17.124.617,00 15.894.347,00 12.641.792,00 11.395.660,00 10.291.536,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 17.124.617,00 15.894.347,00 12.641.792,00 11.395.660,00 10.291.536,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 51.392.013,00 51.531.354,00 53.727.174,00 52.940.244,00 20.775.157,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 163.095,00 162.181,00 162.152,00 1.182,00 162.154,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 809.329.001,00 735.295.731,00 652.604.312,00 555.556.292,00 435.969.698,00
Ö Z K A Y N A K L A R -67.495.141,00 -35.606.969,00 -6.686.877,00 22.815.511,00 -77.099.936,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR -67.495.141,00 -35.606.969,00 -6.686.877,00 22.815.511,00 -77.099.936,00
Ödenmiş Sermaye 42.000.000,00 42.000.000,00 42.000.000,00 42.000.000,00 42.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 253.929,00 253.929,00 253.929,00 253.929,00 253.929,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 251.857.637,00 253.875.867,00 257.209.661,00 261.843.291,00 97.184.570,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 251.857.637,00 253.875.867,00 257.209.661,00 260.896.081,00 96.576.684,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -10.310.676,00 -10.265.557,00 -8.422.833,00 -7.200.983,00 -7.579.312,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -274.405.748,00 -276.378.859,00 -278.817.139,00 -163.035.875,00 -163.979.918,00
Net Dönem Karı/Zararı -87.200.959,00 -55.357.906,00 -27.333.328,00 -118.245.834,00 -52.558.517,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 741.833.860,00 699.688.762,00 645.917.435,00 578.371.803,00 358.869.762,00
- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 896.610,00 557.286,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi