Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu VKFYO
Sektör SPK, MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIKLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (III-48.5)'nde belirtilen varlıklar ve araçlardan oluşan portföyü işletmek.
Adres İnkılap Mahallesi Kesim Sokak No:1-3 (Temaş Plaza) Kat:9 No:18 Ümraniye/İSTANBUL
Telefon 0216 6318936
Faks 0216 6318933
Web http://www.vkfyo.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ 2.399.981,85 8,00
TÜRKİYE SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 3.299.999,72 11,00
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O MEMUR VE HİZMETLİLERİ EMEKLİ VE SAĞLIK YARDIM SANDIĞI VAKFI 1.725.000,00 5,75
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 5.210.041,99 17,37
VAKIFBANK PERSONELİ ÖZEL SOSYAL GÜVENLİK HİZMETLER 3.625.000,00 12,08
DİĞER 13.739.976,44 45,80
Toplam 30.000.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
25.06.2020 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,28
12.11.2014 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,00
05.12.2011 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,00
Gelir Tablosu 2020-12 2020-9 2020-6 2020-3 2019-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satışların Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 53.648.102,00 38.944.633,00 27.278.647,00 17.959.381,00 31.269.469,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) -51.156.923,00 -37.980.964,00 -26.568.313,00 -18.176.393,00 -28.015.271,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 2.491.179,00 963.669,00 710.334,00 -217.012,00 3.254.198,00
BRÜT KAR/ZARAR 2.491.179,00 963.669,00 710.334,00 -217.012,00 3.254.198,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -2.146.652,00 -1.617.566,00 -1.080.063,00 -512.655,00 -2.072.455,00
Pazarlama Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 10.190,00 4.718,00 4.715,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -738,00 -738,00 -738,00 -738,00 -3.411,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 353.979,00 -649.917,00 -365.752,00 -730.405,00 1.178.332,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 353.979,00 -649.917,00 -365.752,00 -730.405,00 1.178.332,00
Finansman Giderleri (-) -3.637,00 -3.306,00 -2.690,00 -1.247,00 -5.681,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 350.342,00 -653.223,00 -368.442,00 -731.652,00 1.172.651,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 350.342,00 -653.223,00 -368.442,00 -731.652,00 1.172.651,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 350.342,00 -653.223,00 -368.442,00 -731.652,00 1.172.651,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 350.342,00 -653.223,00 -368.442,00 -731.652,00 1.172.651,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,01 -0,02 -0,02 -0,04 0,06
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 5.478,00 26.448,00 26.024,00 25.952,00 7.931,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 5.478,00 26.448,00 26.024,00 25.952,00 7.931,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 5.478,00 26.448,00 26.024,00 25.952,00 7.931,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 355.820,00 -626.775,00 -342.418,00 -705.700,00 1.180.582,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2020-12 2020-9 2020-6 2020-3 2019-12
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 29.205.646,00 28.221.716,00 18.634.694,00 18.162.131,00 19.195.732,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 21.773.161,00 19.339.606,00 13.977.224,00 16.176.516,00 16.160.176,00
Finansal Yatırımlar 7.427.115,00 8.390.827,00 4.624.248,00 1.776.961,00 2.867.225,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 7.427.115,00 8.390.827,00 4.624.248,00 1.776.961,00 2.867.225,00
Ticari Alacaklar 0,00 472.000,00 0,00 150.421,00 160.655,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 472.000,00 0,00 150.421,00 160.655,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 1.571,00 3.781,00 3.170,00 1.945,00 1.903,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.571,00 3.781,00 3.170,00 1.945,00 1.903,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 3.799,00 15.502,00 30.052,00 56.288,00 5.773,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 3.799,00 5.549,00 11.996,00 28.497,00 4.357,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ARA TOPLAM 29.205.646,00 28.221.716,00 18.634.694,00 18.162.131,00 19.195.732,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 205.321,00 238.407,00 273.132,00 306.422,00 265.932,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 198.151,00 214.582,00 230.443,00 246.131,00 258.870,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.629,00 1.662,00 1.696,00 1.729,00 1.917,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 29.410.967,00 28.460.123,00 18.907.826,00 18.468.553,00 19.461.664,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 91.583,00 167.613,00 362.920,00 284.856,00 558.985,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 5.500,00 21.670,00 42.026,00 59.146,00 5.548,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 8.124,00 62.011,00 221.283,00 116.153,00 391.143,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 3.816,00 57.447,00 207.573,00 100.399,00 376.731,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 4.308,00 4.564,00 13.710,00 15.754,00 14.412,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 14.355,00 34.946,00 30.770,00 48.673,00 108.940,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 14.355,00 34.946,00 30.770,00 48.673,00 108.940,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 63.604,00 48.986,00 68.841,00 60.884,00 53.354,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 226.031,00 181.752,00 177.781,00 179.854,00 193.136,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 226.031,00 181.752,00 177.781,00 179.854,00 193.136,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 226.031,00 181.752,00 177.781,00 179.854,00 193.136,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 317.614,00 349.365,00 540.701,00 464.710,00 752.121,00
Ö Z K A Y N A K L A R 29.093.353,00 28.110.758,00 18.367.125,00 18.003.843,00 18.709.543,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 29.093.353,00 28.110.758,00 18.367.125,00 18.003.843,00 18.709.543,00
Ödenmiş Sermaye 30.000.000,00 30.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 92.887,00 92.887,00 92.887,00 92.887,00 92.887,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 27.990,00 27.990,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -40.065,00 -19.095,00 -19.519,00 -19.591,00 -45.543,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -40.065,00 -19.095,00 -19.519,00 -19.591,00 -45.543,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -40.065,00 -19.095,00 -19.519,00 -19.591,00 -45.543,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 394.768,00 394.768,00 394.768,00 394.768,00 394.768,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -1.732.569,00 -1.732.569,00 -1.732.569,00 -1.732.569,00 -2.905.220,00
Net Dönem Karı/Zararı 350.342,00 -653.223,00 -368.442,00 -731.652,00 1.172.651,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 29.410.967,00 28.460.123,00 18.907.826,00 18.468.553,00 19.461.664,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi