Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,65
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 34,47
BIST-100'deki Ağırlığı 1,42
F/K Oranı -592,26
Piyasa Değ. / Defter Değ. 1,32
Dibe Uzaklık 49,01
Piyasa Değeri (USD) 4.947.222,52
Piyasa Değeri (TL) 23.200.000,00
Özsermaye (TL) 17.555.707,00
Sermaye (TL) 20.000.000,00
Net Kar (TL) -39.172,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu VKFYO
Sektör Menkul kıymetler pörtföyü yönetimi
Adres Ebulula Mardin Caddesi Park Maya Sitesi F 2 / A Blok Levent / İSTANBUL
Telefon (0212) 352 35 60
Faks (0212) 352 35 59
Web http://www.vakifyatirimortakligi.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Diğer Ortaklar 6.843.946,61 45,63
Güneş Sigorta A.Ş. 1.649.999,90 11,00
T.Vakıflar Bankası T.A.O. 1.763.098,39 11,75
T.Vakıflar Bankası T.A.O. Memur ve Hizm. Emekli ve Sağlık Yard. Sandığı Vakfı 1.210.487,74 8,07
Vakıf Emeklilik A.Ş. 1.199.990,96 8,00
Vakıfbank Pers. Özel Sos.Güv.Hiz. Vakfı 2.332.476,40 15,55
Toplam 15.000.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
12.11.2014 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,00
05.12.2011 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,00
Gelir Tablosu 2018-3 2017-12 2017-9 2017-6 2017-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satışların Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 15.331.866,00 218.158.957,00 162.547.166,00 106.796.095,00 53.479.270,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 588.738,00 1.847.986,00 1.256.336,00 1.329.878,00 631.148,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -469.031,00 -1.846.668,00 -1.426.763,00 -971.190,00 -483.364,00
Pazarlama Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -12.391,00 -306,00 -306,00 -306,00 -306,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 107.316,00 1.012,00 -170.733,00 358.382,00 147.478,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 107.316,00 1.012,00 -170.733,00 358.382,00 147.478,00
Finansman Giderleri (-) -22,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 107.294,00 1.012,00 -170.733,00 358.382,00 147.478,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 107.294,00 1.012,00 -170.733,00 358.382,00 147.478,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 107.294,00 1.012,00 -170.733,00 358.382,00 147.478,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 107.294,00 1.012,00 -170.733,00 358.382,00 147.478,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,01 0,00 -0,01 0,02 0,01
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 729,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 729,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 729,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 107.294,00 1.741,00 -170.733,00 358.382,00 147.478,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2018-3 2017-12 2017-9 2017-6 2017-3
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 18.006.758,00 17.997.846,00 18.718.749,00 20.231.057,00 18.527.063,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 8.160.199,00 8.005.954,00 2.601.115,00 6.360.272,00 4.205.493,00
Finansal Yatırımlar 9.433.818,00 9.094.529,00 14.918.109,00 12.714.208,00 13.183.439,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 9.433.818,00 9.094.529,00 14.918.109,00 12.714.208,00 13.183.439,00
Ticari Alacaklar 386.969,00 895.185,00 1.188.822,00 1.140.305,00 1.114.857,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 386.969,00 895.185,00 1.188.287,00 1.140.305,00 1.071.892,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 535,00 0,00 42.965,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 912,00 845,00 522,00 1.132,00 1.080,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 912,00 845,00 522,00 1.132,00 1.080,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 24.860,00 1.333,00 10.181,00 15.140,00 22.194,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 13.190,00 217,00 4.547,00 8.877,00 12.435,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ARA TOPLAM 18.006.758,00 17.997.846,00 18.718.749,00 20.231.057,00 18.527.063,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 19.996,00 23.528,00 28.033,00 30.668,00 33.834,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 6.302,00 7.182,00 8.162,00 6.516,00 5.377,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 13.694,00 16.346,00 19.871,00 24.152,00 28.457,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 18.026.754,00 18.021.374,00 18.746.782,00 20.261.725,00 18.560.897,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 369.102,00 487.940,00 1.386.973,00 2.375.260,00 892.765,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 304.647,00 409.540,00 1.322.864,00 2.301.086,00 831.201,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 301.289,00 409.217,00 1.318.008,00 2.295.339,00 827.379,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 3.358,00 323,00 4.856,00 5.747,00 3.822,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 0,00 35.669,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 30.745,00 30.113,00 35.158,00 37.164,00 30.339,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 30.745,00 30.113,00 35.158,00 37.164,00 30.339,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 33.710,00 12.618,00 28.951,00 37.010,00 31.213,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 101.945,00 83.714,00 82.563,00 80.104,00 72.675,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 101.945,00 83.714,00 82.563,00 80.104,00 72.675,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 101.945,00 83.714,00 82.563,00 80.104,00 72.675,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 471.047,00 571.654,00 1.469.536,00 2.455.364,00 965.440,00
Ö Z K A Y N A K L A R 17.555.707,00 17.449.720,00 17.277.246,00 17.806.361,00 17.595.457,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 17.555.707,00 17.449.720,00 17.277.246,00 17.806.361,00 17.595.457,00
Ödenmiş Sermaye 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 92.887,00 92.887,00 92.887,00 92.887,00 92.887,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -30.419,00 -30.419,00 -31.148,00 -31.148,00 -31.148,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -30.419,00 -30.419,00 -31.148,00 -31.148,00 -31.148,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -30.419,00 -30.419,00 -31.148,00 -31.148,00 -31.148,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 394.768,00 394.768,00 394.768,00 394.768,00 394.768,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -3.008.823,00 -3.008.528,00 -3.008.528,00 -3.008.528,00 -3.008.528,00
Net Dönem Karı/Zararı 107.294,00 1.012,00 -170.733,00 358.382,00 147.478,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 18.026.754,00 18.021.374,00 18.746.782,00 20.261.725,00 18.560.897,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi