Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

Konu Açıklama
BIST Kodu VESTL
Sektör Rekli televizyon, monitör
Adres Levent 199 Büyükdere Cad. No:199 34394 Şişli/İSTANBUL
Telefon 0212 456 34 56
Faks 0212 422 00 66
Web http://www.vestel.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
BİROL MUTLU 31.337.337,00 9,34
Diğer 79.536.682,00 23,71
ZORLU HOLDİNG A.Ş. 224.587.976,00 66,95
Toplam 335.461.995,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Aydın Yazılım Elektronik ve Sanayi AŞ 1.678.320,00 21,00
Cabot Communications Ltd. 227.000,00 90,80
Intertechnika LLC 34.610.526,83 99,90
Meta Nikel Kobalt Madencilik Sanayi ve Ticaret AŞ 916.335.000,00 50,00
OY Vestel Scandinavia AB 10.000,00 100,00
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret AŞ 9.500.000,00 19,00
Vest Batarya Sistemleri AŞ 50.000,00 100,00
Vestek Elektronik Araştırma Geliştirme AŞ 50.000,00 100,00
Vestel Benelux BV 8.989.713,00 100,00
Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ 180.833.943,00 95,18
Vestel Central Asia LLP 6.759.565.541,88 100,00
Vestel CIS Ltd. 8.813.107.535,00 100,00
Vestel Electronica SRL 91.990,00 100,00
Vestel Electronics Gulf DMCC 1.460.000,00 100,00
Vestel Electronics Shanghai Trading Co. Ltd 1.915.684,00 100,00
Vestel France SA 2.000.000,00 100,00
Vestel Germany GmbH 500.000,00 100,00
Vestel Holland BV 18.151,00 100,00
Vestel Iberia SL 1.000.000,00 100,00
Vestel Komünikasyon Sanayi ve Ticaret AŞ 25.715.904,00 100,00
Vestel Poland sp. z.o.o. 3.201.050,00 100,00
Vestel Polska Technology Center sp. z o.o. 68.161.450,00 100,00
Vestel Savunma Sanayi AŞ 1.750.000,00 35,00
Vestel Ticaret AŞ 983.500.000,00 100,00
Vestel Trade Ltd. 523.494.000,00 100,00
Vestel UK Ltd. 1.076.778,00 100,00
Vestel Ventures Ar-ge AŞ 6.000.000,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
30.12.2008 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,11
20.12.2000 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 35,00
05.06.1997 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 6,58
Gelir Tablosu 2020-9 2020-6 2020-3 2019-12 2019-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 13.908.029.000,00 8.354.599.000,00 3.930.802.000,00 17.174.123.000,00 12.006.532.000,00
Satışların Maliyeti (-) -9.927.167.000,00 -6.042.107.000,00 -2.811.591.000,00 -12.896.358.000,00 -8.964.779.000,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 3.980.862.000,00 2.312.492.000,00 1.119.211.000,00 4.277.765.000,00 3.041.753.000,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 3.980.862.000,00 2.312.492.000,00 1.119.211.000,00 4.277.765.000,00 3.041.753.000,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -318.584.000,00 -206.115.000,00 -111.013.000,00 -401.822.000,00 -290.728.000,00
Pazarlama Giderleri (-) -1.599.250.000,00 -968.264.000,00 -485.795.000,00 -1.905.221.000,00 -1.368.927.000,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -207.871.000,00 -130.328.000,00 -64.957.000,00 -261.830.000,00 -186.645.000,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 1.176.709.000,00 551.922.000,00 328.460.000,00 1.197.610.000,00 903.359.000,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -2.297.557.000,00 -1.103.722.000,00 -658.191.000,00 -1.631.561.000,00 -1.199.510.000,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 734.309.000,00 455.985.000,00 127.715.000,00 1.274.941.000,00 899.302.000,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar -169.984.000,00 -118.294.000,00 -71.005.000,00 -234.719.000,00 -155.025.000,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 564.325.000,00 337.691.000,00 56.710.000,00 1.040.222.000,00 744.277.000,00
Finansman Gelirleri 2.773.639.000,00 1.526.180.000,00 902.801.000,00 2.282.672.000,00 1.770.615.000,00
Finansman Giderleri (-) -2.324.385.000,00 -1.297.767.000,00 -687.665.000,00 -3.008.981.000,00 -2.336.009.000,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 1.013.579.000,00 566.104.000,00 271.846.000,00 313.913.000,00 178.883.000,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 11.912.000,00 60.034.000,00 -35.372.000,00 37.937.000,00 -8.266.000,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -36.532.000,00 -4.356.000,00 -3.427.000,00 -14.782.000,00 -6.310.000,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 48.444.000,00 64.390.000,00 -31.945.000,00 52.719.000,00 -1.956.000,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 1.025.491.000,00 626.138.000,00 236.474.000,00 351.850.000,00 170.617.000,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 1.025.491.000,00 626.138.000,00 236.474.000,00 351.850.000,00 170.617.000,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 52.886.000,00 26.047.000,00 6.425.000,00 27.803.000,00 21.661.000,00
- Ana Ortaklık Payları 972.605.000,00 600.091.000,00 230.049.000,00 324.047.000,00 148.956.000,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 2,90 1,79 0,00 0,00 0,44
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -12.342.000,00 -6.323.000,00 -1.775.000,00 -15.440.000,00 -4.671.000,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -15.427.000,00 -7.904.000,00 -2.219.000,00 -19.300.000,00 -5.839.000,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 3.085.000,00 1.581.000,00 444.000,00 3.860.000,00 1.168.000,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 3.085.000,00 1.581.000,00 444.000,00 3.860.000,00 1.168.000,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 219.890.000,00 98.013.000,00 35.997.000,00 152.591.000,00 94.740.000,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 228.216.000,00 93.259.000,00 17.879.000,00 144.346.000,00 77.147.000,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları -18.274.000,00 2.735.000,00 0,00 7.550.000,00 22.495.000,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 2.348.000,00 -1.341.000,00 -5.110.000,00 -2.325.000,00 -4.962.000,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 207.548.000,00 91.690.000,00 34.222.000,00 137.151.000,00 90.069.000,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 1.233.039.000,00 717.828.000,00 270.696.000,00 489.001.000,00 260.686.000,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2020-9 2020-6 2020-3 2019-12 2019-9
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 12.170.894.000,00 10.699.461.000,00 10.027.764.000,00 9.608.581.000,00 9.775.856.000,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 2.945.200.000,00 2.530.458.000,00 2.419.047.000,00 2.394.334.000,00 2.568.592.000,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 4.325.549.000,00 3.875.997.000,00 3.212.457.000,00 3.372.832.000,00 3.012.064.000,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 59.845.000,00 62.943.000,00 60.191.000,00 55.810.000,00 38.826.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 4.265.704.000,00 3.813.054.000,00 3.152.266.000,00 3.317.022.000,00 2.973.238.000,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 654.726.000,00 1.102.168.000,00 946.546.000,00 800.384.000,00 717.340.000,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 361.475.000,00 780.285.000,00 698.187.000,00 550.383.000,00 397.251.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 293.251.000,00 321.883.000,00 248.359.000,00 250.001.000,00 320.089.000,00
Türev Araçlar 82.551.000,00 50.171.000,00 91.529.000,00 45.487.000,00 87.109.000,00
Stoklar 3.858.970.000,00 2.972.911.000,00 3.215.855.000,00 2.833.115.000,00 3.229.235.000,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 257.308.000,00 122.008.000,00 80.960.000,00 89.674.000,00 109.386.000,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 1.222.000,00 0,00 4.029.000,00 7.259.000,00 12.017.000,00
Diğer Dönen Varlıklar 45.368.000,00 45.748.000,00 57.341.000,00 65.496.000,00 40.113.000,00
ARA TOPLAM 12.170.894.000,00 10.699.461.000,00 10.027.764.000,00 9.608.581.000,00 9.775.856.000,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 11.974.633.000,00 10.640.014.000,00 10.279.597.000,00 9.843.824.000,00 8.908.822.000,00
- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 80.159.000,00 75.921.000,00 0,00 69.941.000,00 64.877.000,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 3.364.236.000,00 3.312.184.000,00 3.317.780.000,00 3.452.328.000,00 3.352.323.000,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 884.601.000,00 857.721.000,00 794.341.000,00 815.521.000,00 782.926.000,00
- Şerefiye 196.568.000,00 197.793.000,00 160.396.000,00 197.793.000,00 197.793.000,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 72.312.000,00 70.617.000,00 70.929.000,00 73.707.000,00 70.522.000,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 105.673.000,00 98.054.000,00 81.875.000,00 73.496.000,00 72.334.000,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 335.599.000,00 328.615.000,00 228.325.000,00 230.498.000,00 174.512.000,00
Diğer Duran Varlıklar 9.590.000,00 10.603.000,00 10.603.000,00 9.925.000,00 11.373.000,00
TOPLAM VARLIKLAR 24.145.527.000,00 21.339.475.000,00 20.307.361.000,00 19.452.405.000,00 18.684.678.000,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 16.658.072.000,00 14.759.570.000,00 14.214.735.000,00 14.652.475.000,00 14.472.077.000,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 5.261.030.000,00 5.166.222.000,00 5.410.354.000,00 5.830.835.000,00 6.184.783.000,00
- Banka Kredileri 5.107.588.000,00 5.078.967.000,00 5.323.243.000,00 5.766.814.000,00 6.129.039.000,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 1.894.373.000,00 1.819.367.000,00 1.355.630.000,00 1.411.361.000,00 1.591.551.000,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 7.598.035.000,00 6.412.064.000,00 6.204.055.000,00 6.127.709.000,00 5.506.791.000,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 17.012.000,00 5.491.000,00 6.394.000,00 7.830.000,00 10.615.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 7.581.023.000,00 6.406.573.000,00 6.197.661.000,00 6.119.879.000,00 5.496.176.000,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 191.666.000,00 173.422.000,00 155.354.000,00 200.055.000,00 202.287.000,00
Diğer Borçlar 83.730.000,00 78.267.000,00 75.678.000,00 56.799.000,00 66.827.000,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 73.865.000,00 64.728.000,00 61.642.000,00 56.195.000,00 53.536.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 9.865.000,00 13.539.000,00 14.036.000,00 604.000,00 13.291.000,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 28.420.000,00 2.239.000,00 0,00 0,00 140.000,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 787.814.000,00 580.230.000,00 561.614.000,00 582.081.000,00 471.402.000,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 787.814.000,00 580.230.000,00 561.614.000,00 582.081.000,00 471.402.000,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 595.862.000,00 489.179.000,00 393.609.000,00 391.043.000,00 421.071.000,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.373.287.000,00 1.970.573.000,00 2.046.329.000,00 1.020.019.000,00 661.005.000,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.868.049.000,00 1.492.396.000,00 1.569.598.000,00 568.081.000,00 225.410.000,00
Banka Kredileri 1.697.558.000,00 1.375.957.000,00 1.415.515.000,00 456.424.000,00 130.795.000,00
İhraç Edilen Tahviller 50.380.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 97.458.000,00 94.840.000,00 116.922.000,00 95.898.000,00 74.712.000,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 223.918.000,00 217.012.000,00 206.712.000,00 201.953.000,00 176.215.000,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 176.986.000,00 168.917.000,00 162.806.000,00 156.116.000,00 124.159.000,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 46.932.000,00 48.095.000,00 43.906.000,00 45.837.000,00 52.056.000,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 280.069.000,00 259.856.000,00 268.095.000,00 233.589.000,00 236.796.000,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 971.000,00 803.000,00 1.428.000,00 9.649.000,00 8.959.000,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 19.031.359.000,00 16.730.143.000,00 16.261.064.000,00 15.672.494.000,00 15.133.082.000,00
Ö Z K A Y N A K L A R 5.114.168.000,00 4.609.332.000,00 4.046.297.000,00 3.779.911.000,00 3.551.596.000,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 4.935.305.000,00 4.447.359.000,00 3.950.597.000,00 3.690.656.000,00 3.468.189.000,00
Ödenmiş Sermaye 335.456.000,00 335.456.000,00 335.456.000,00 335.456.000,00 335.456.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 688.315.000,00 688.315.000,00 688.315.000,00 688.315.000,00 688.315.000,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 100.886.000,00 100.897.000,00 103.776.000,00 103.776.000,00 103.776.000,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 1.198.838.000,00 1.211.187.000,00 1.269.212.000,00 1.275.275.000,00 1.293.293.000,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 1.198.838.000,00 1.211.187.000,00 1.269.212.000,00 1.275.275.000,00 1.293.293.000,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -46.743.000,00 -40.759.000,00 -36.752.000,00 -34.999.000,00 -24.523.000,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 626.481.000,00 504.604.000,00 442.546.000,00 406.591.000,00 348.739.000,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 635.148.000,00 500.191.000,00 424.811.000,00 406.932.000,00 339.733.000,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -18.916.000,00 -2.529.000,00 16.097.000,00 -4.662.000,00 6.994.000,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 10.249.000,00 6.942.000,00 1.638.000,00 4.321.000,00 2.012.000,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 67.091.000,00 67.443.000,00 67.179.000,00 67.179.000,00 67.179.000,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 945.633.000,00 939.366.000,00 814.064.000,00 490.017.000,00 482.475.000,00
Net Dönem Karı/Zararı 972.605.000,00 600.091.000,00 230.049.000,00 324.047.000,00 148.956.000,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 178.863.000,00 161.973.000,00 95.700.000,00 89.255.000,00 83.407.000,00
TOPLAM KAYNAKLAR 24.145.527.000,00 21.339.475.000,00 20.307.361.000,00 19.452.405.000,00 18.684.678.000,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi