Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

Konu Açıklama
BIST Kodu VESTL
Sektör Rekli televizyon, monitör
Adres Levent 199 Büyükdere Cad. No:199 34394 Şişli/İSTANBUL
Telefon 0212 456 34 56
Faks 0212 422 00 66
Web http://www.vestel.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
BİROL MUTLU 19.203.558,00 5,72
Diğer 74.651.411,99 22,25
ZORLU HOLDİNG A.Ş. 241.601.305,01 72,02
Toplam 335.456.275,00 99,99
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Aydın Yazılım Elektronik ve Sanayi AŞ 1.678.320,00 21,00
Cabot Communications Ltd. 227.000,00 90,80
Intertechnika LLC 34.610.526,83 99,90
Meta Nikel Kobalt Madencilik Sanayi ve Ticaret AŞ 916.335.000,00 50,00
OY Vestel Scandinavia AB 10.000,00 100,00
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret AŞ 9.500.000,00 19,00
Vest Batarya Sistemleri AŞ 50.000,00 100,00
Vestek Elektronik Araştırma Geliştirme AŞ 50.000,00 100,00
Vestel Benelux BV 8.989.713,00 100,00
Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ 180.833.943,00 95,18
Vestel Central Asia LLP 6.759.565.541,88 100,00
Vestel CIS Ltd. 8.813.107.535,00 100,00
Vestel Electronica SRL 91.990,00 100,00
Vestel Electronics Gulf DMCC 1.460.000,00 100,00
Vestel Electronics Shanghai Trading Co. Ltd 1.915.684,00 100,00
Vestel France SA 2.000.000,00 100,00
Vestel Germany GmbH 500.000,00 100,00
Vestel Holland BV 18.151,00 100,00
Vestel Iberia SL 1.000.000,00 100,00
Vestel Komünikasyon Sanayi ve Ticaret AŞ 25.715.904,00 100,00
Vestel Poland sp. z.o.o. 3.201.050,00 100,00
Vestel Polska Technology Center sp. z o.o. 68.161.450,00 100,00
Vestel Savunma Sanayi AŞ 1.750.000,00 35,00
Vestel Ticaret AŞ 983.500.000,00 100,00
Vestel Trade Ltd. 523.494.000,00 100,00
Vestel UK Ltd. 1.076.778,00 100,00
Vestel Ventures Ar-ge AŞ 6.000.000,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
30.12.2008 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,11
20.12.2000 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 35,00
05.06.1997 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 6,58
Gelir Tablosu 2020-6 2020-3 2019-12 2019-9 2019-6
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 8.354.599.000,00 3.930.802.000,00 17.174.123.000,00 12.006.532.000,00 7.825.967.000,00
Satışların Maliyeti (-) -6.042.107.000,00 -2.811.591.000,00 -12.896.358.000,00 -8.964.779.000,00 -5.789.879.000,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 2.312.492.000,00 1.119.211.000,00 4.277.765.000,00 3.041.753.000,00 2.036.088.000,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 2.312.492.000,00 1.119.211.000,00 4.277.765.000,00 3.041.753.000,00 2.036.088.000,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -206.115.000,00 -111.013.000,00 -401.822.000,00 -290.728.000,00 -198.214.000,00
Pazarlama Giderleri (-) -968.264.000,00 -485.795.000,00 -1.905.221.000,00 -1.368.927.000,00 -871.841.000,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -130.328.000,00 -64.957.000,00 -261.830.000,00 -186.645.000,00 -123.022.000,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 551.922.000,00 328.460.000,00 1.197.610.000,00 903.359.000,00 717.697.000,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -1.103.722.000,00 -658.191.000,00 -1.631.561.000,00 -1.199.510.000,00 -1.028.852.000,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 455.985.000,00 127.715.000,00 1.274.941.000,00 899.302.000,00 531.856.000,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar -118.294.000,00 -71.005.000,00 -234.719.000,00 -155.025.000,00 -129.230.000,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 337.691.000,00 56.710.000,00 1.040.222.000,00 744.277.000,00 402.626.000,00
Finansman Gelirleri 1.526.180.000,00 902.801.000,00 2.282.672.000,00 1.770.615.000,00 1.340.922.000,00
Finansman Giderleri (-) -1.297.767.000,00 -687.665.000,00 -3.008.981.000,00 -2.336.009.000,00 -1.718.768.000,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 566.104.000,00 271.846.000,00 313.913.000,00 178.883.000,00 24.780.000,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 60.034.000,00 -35.372.000,00 37.937.000,00 -8.266.000,00 26.155.000,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -4.356.000,00 -3.427.000,00 -14.782.000,00 -6.310.000,00 -4.456.000,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 64.390.000,00 -31.945.000,00 52.719.000,00 -1.956.000,00 30.611.000,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 626.138.000,00 236.474.000,00 351.850.000,00 170.617.000,00 50.935.000,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 626.138.000,00 236.474.000,00 351.850.000,00 170.617.000,00 50.935.000,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 26.047.000,00 6.425.000,00 27.803.000,00 21.661.000,00 15.457.000,00
- Ana Ortaklık Payları 600.091.000,00 230.049.000,00 324.047.000,00 148.956.000,00 35.478.000,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 1,79 0,00 0,00 0,44 0,11
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -6.323.000,00 -1.775.000,00 -15.440.000,00 -4.671.000,00 -2.865.000,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -7.904.000,00 -2.219.000,00 -19.300.000,00 -5.839.000,00 -3.581.000,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 1.581.000,00 444.000,00 3.860.000,00 1.168.000,00 716.000,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 1.581.000,00 444.000,00 3.860.000,00 1.168.000,00 716.000,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 98.013.000,00 35.997.000,00 152.591.000,00 94.740.000,00 124.527.000,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 93.259.000,00 17.879.000,00 144.346.000,00 77.147.000,00 119.215.000,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 2.735.000,00 0,00 7.550.000,00 22.495.000,00 7.210.000,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri -1.341.000,00 -5.110.000,00 -2.325.000,00 -4.962.000,00 -1.498.000,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 91.690.000,00 34.222.000,00 137.151.000,00 90.069.000,00 121.662.000,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 717.828.000,00 270.696.000,00 489.001.000,00 260.686.000,00 172.597.000,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2020-6 2020-3 2019-12 2019-9 2019-6
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 10.699.461.000,00 10.027.764.000,00 9.608.581.000,00 9.775.856.000,00 9.313.716.000,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 2.530.458.000,00 2.419.047.000,00 2.394.334.000,00 2.568.592.000,00 2.450.698.000,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 3.875.997.000,00 3.212.457.000,00 3.372.832.000,00 3.012.064.000,00 3.179.013.000,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 62.943.000,00 60.191.000,00 55.810.000,00 38.826.000,00 59.779.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 3.813.054.000,00 3.152.266.000,00 3.317.022.000,00 2.973.238.000,00 3.119.234.000,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 1.102.168.000,00 946.546.000,00 800.384.000,00 717.340.000,00 302.268.000,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 780.285.000,00 698.187.000,00 550.383.000,00 397.251.000,00 47.862.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 321.883.000,00 248.359.000,00 250.001.000,00 320.089.000,00 254.406.000,00
Türev Araçlar 50.171.000,00 91.529.000,00 45.487.000,00 87.109.000,00 27.546.000,00
Stoklar 2.972.911.000,00 3.215.855.000,00 2.833.115.000,00 3.229.235.000,00 3.138.295.000,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 122.008.000,00 80.960.000,00 89.674.000,00 109.386.000,00 131.646.000,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 4.029.000,00 7.259.000,00 12.017.000,00 11.244.000,00
Diğer Dönen Varlıklar 45.748.000,00 57.341.000,00 65.496.000,00 40.113.000,00 73.006.000,00
ARA TOPLAM 10.699.461.000,00 10.027.764.000,00 9.608.581.000,00 9.775.856.000,00 9.313.716.000,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 10.640.014.000,00 10.279.597.000,00 9.843.824.000,00 8.908.822.000,00 9.062.176.000,00
- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 75.921.000,00 0,00 69.941.000,00 64.877.000,00 63.948.000,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 3.312.184.000,00 3.317.780.000,00 3.452.328.000,00 3.352.323.000,00 3.390.880.000,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 857.721.000,00 794.341.000,00 815.521.000,00 782.926.000,00 762.104.000,00
- Şerefiye 197.793.000,00 160.396.000,00 197.793.000,00 197.793.000,00 197.793.000,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 70.617.000,00 70.929.000,00 73.707.000,00 70.522.000,00 71.555.000,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 98.054.000,00 81.875.000,00 73.496.000,00 72.334.000,00 81.654.000,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 328.615.000,00 228.325.000,00 230.498.000,00 174.512.000,00 103.669.000,00
Diğer Duran Varlıklar 10.603.000,00 10.603.000,00 9.925.000,00 11.373.000,00 11.190.000,00
TOPLAM VARLIKLAR 21.339.475.000,00 20.307.361.000,00 19.452.405.000,00 18.684.678.000,00 18.375.892.000,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 14.759.570.000,00 14.214.735.000,00 14.652.475.000,00 14.472.077.000,00 14.365.001.000,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 5.166.222.000,00 5.410.354.000,00 5.830.835.000,00 6.184.783.000,00 5.874.483.000,00
- Banka Kredileri 5.078.967.000,00 5.323.243.000,00 5.766.814.000,00 6.129.039.000,00 5.843.774.000,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 1.819.367.000,00 1.355.630.000,00 1.411.361.000,00 1.591.551.000,00 1.886.353.000,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 6.412.064.000,00 6.204.055.000,00 6.127.709.000,00 5.506.791.000,00 5.493.595.000,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 5.491.000,00 6.394.000,00 7.830.000,00 10.615.000,00 9.041.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 6.406.573.000,00 6.197.661.000,00 6.119.879.000,00 5.496.176.000,00 5.484.554.000,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 173.422.000,00 155.354.000,00 200.055.000,00 202.287.000,00 133.321.000,00
Diğer Borçlar 78.267.000,00 75.678.000,00 56.799.000,00 66.827.000,00 60.219.000,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 64.728.000,00 61.642.000,00 56.195.000,00 53.536.000,00 54.444.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 13.539.000,00 14.036.000,00 604.000,00 13.291.000,00 5.775.000,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 2.239.000,00 0,00 0,00 140.000,00 1.765.000,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 580.230.000,00 561.614.000,00 582.081.000,00 471.402.000,00 482.842.000,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 580.230.000,00 561.614.000,00 582.081.000,00 471.402.000,00 482.842.000,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 489.179.000,00 393.609.000,00 391.043.000,00 421.071.000,00 393.000.000,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.970.573.000,00 2.046.329.000,00 1.020.019.000,00 661.005.000,00 547.384.000,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.492.396.000,00 1.569.598.000,00 568.081.000,00 225.410.000,00 227.095.000,00
Banka Kredileri 1.375.957.000,00 1.415.515.000,00 456.424.000,00 130.795.000,00 102.275.000,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 94.840.000,00 116.922.000,00 95.898.000,00 74.712.000,00 100.854.000,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 217.012.000,00 206.712.000,00 201.953.000,00 176.215.000,00 167.728.000,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 168.917.000,00 162.806.000,00 156.116.000,00 124.159.000,00 118.655.000,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 48.095.000,00 43.906.000,00 45.837.000,00 52.056.000,00 49.073.000,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 259.856.000,00 268.095.000,00 233.589.000,00 236.796.000,00 129.665.000,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 803.000,00 1.428.000,00 9.649.000,00 8.959.000,00 8.378.000,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 16.730.143.000,00 16.261.064.000,00 15.672.494.000,00 15.133.082.000,00 14.912.385.000,00
Ö Z K A Y N A K L A R 4.609.332.000,00 4.046.297.000,00 3.779.911.000,00 3.551.596.000,00 3.463.507.000,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 4.447.359.000,00 3.950.597.000,00 3.690.656.000,00 3.468.189.000,00 3.386.307.000,00
Ödenmiş Sermaye 335.456.000,00 335.456.000,00 335.456.000,00 335.456.000,00 335.456.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 688.315.000,00 688.315.000,00 688.315.000,00 688.315.000,00 688.315.000,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 100.897.000,00 103.776.000,00 103.776.000,00 103.776.000,00 103.776.000,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 1.211.187.000,00 1.269.212.000,00 1.275.275.000,00 1.293.293.000,00 1.301.887.000,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 1.211.187.000,00 1.269.212.000,00 1.275.275.000,00 1.293.293.000,00 1.301.887.000,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -40.759.000,00 -36.752.000,00 -34.999.000,00 -24.523.000,00 -22.738.000,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 504.604.000,00 442.546.000,00 406.591.000,00 348.739.000,00 378.550.000,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 500.191.000,00 424.811.000,00 406.932.000,00 339.733.000,00 381.801.000,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -2.529.000,00 16.097.000,00 -4.662.000,00 6.994.000,00 -4.904.000,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 6.942.000,00 1.638.000,00 4.321.000,00 2.012.000,00 1.653.000,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 67.443.000,00 67.179.000,00 67.179.000,00 67.179.000,00 67.091.000,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 939.366.000,00 814.064.000,00 490.017.000,00 482.475.000,00 475.754.000,00
Net Dönem Karı/Zararı 600.091.000,00 230.049.000,00 324.047.000,00 148.956.000,00 35.478.000,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 161.973.000,00 95.700.000,00 89.255.000,00 83.407.000,00 77.200.000,00
TOPLAM KAYNAKLAR 21.339.475.000,00 20.307.361.000,00 19.452.405.000,00 18.684.678.000,00 18.375.892.000,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi