Geri Dön

VESTL | Vestel


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,95
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 39,04
BIST-100'deki Ağırlığı 3,57
F/K Oranı 53,79
Piyasa Değ. / Defter Değ. 1,42
Dibe Uzaklık 88,07
Piyasa Değeri (USD) 738.097.340,37
Piyasa Değeri (TL) 17.259.225.348,75
Özsermaye (TL) 12.162.665.000,00
Sermaye (TL) 335.456.275,00
Net Kar (TL) 320.863.000,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu VESTL
Sektör Rekli televizyon, monitör
Adres Levent 199 Büyükdere Cad. No 199 34394 Şişli/İSTANBUL Tel: 0 212 456 22 00 Faks: 0 212 422 02 03
Telefon 0 212 456 34 56
Faks 0 236 233 01 20
Web www.vestelyatirimciiliskileri.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
TOPLAM 335.456.275,00 100,00
ZORLU HOLDİNG A.Ş. 196.143.919,01 58,47
DİĞER 139.312.355,99 41,53
Toplam 670.912.550,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Aydın Yazılım Elektronik ve Sanayi AŞ 1.678.320,00 21,00
CABOT COMMUNICATIONS LTD. 227.000,00 90,80
Cabot Communications Ltd. 227.000,00 90,80
INTERTECHNIKA LLC 34.610.526,83 99,90
Intertechnika LLC 34.610.526,83 99,90
Lentatek Uzay Havacılık ve Teknoloji AŞ 1.750.000,00 35,00
META NIKEL KOBALT MADENCILIK SANAYI VE TICARET AŞ 916.335.000,00 50,00
Meta Nikel Kobalt Madencilik Sanayi ve Ticaret AŞ 916.335.000,00 50,00
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret AŞ 1.123.843.020,00 23,00
Vestek Elektronik Araştırma Geliştirme AŞ 50.000,00 100,00
VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYI VE TICARET AŞ 1.290.552.235,79 80,66
Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ 1.290.552.235,79 80,66
VESTEL CENTRAL ASIA LLP 6.759.565.541,88 100,00
Vestel Central Asia LLP 6.759.565.541,88 100,00
VESTEL CIS LTD. 8.813.073.672,00 100,00
VESTEL ELECTRONICA SRL 5.591.990,00 100,00
VESTEL ELECTRONICS GULF DMCC 1.460.000,00 100,00
Vestel Electronica SRL 5.591.990,00 100,00
Vestel Electronics Gulf DMCC 1.460.000,00 100,00
Vestel Electronics Shangai Trading Co.Ltd 1.900.000,00 100,00
VESTEL FRANCE SA 2.000.000,00 100,00
VESTEL GERMANY GMBH 500.000,00 100,00
VESTEL HOLLAND BV 18.000,00 100,00
VESTEL IBERIA SL 1.000.000,00 100,00
Vestel Iberia SL 1.000.000,00 100,00
VESTEL KOMÜNIKASYON SANAYI VE TICARET AŞ 11.000.000,00 100,00
Vestel Komünikasyon Sanayi ve Ticaret AŞ 11.000.000,00 100,00
VESTEL POLAND SP. Z.O.O. 49.038.400,00 100,00
VESTEL TICARET AŞ 983.500.000,00 100,00
Vestel Ticaret AŞ 983.500.000,00 100,00
VESTEL TRADE LTD. 449.494.000,00 100,00
Vestel U.S.A INC. 200.000,00 100,00
VESTEL UK LTD. 919.450,00 100,00
VESTEL VENTURES AR-GE AŞ 56.000.000,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
30.11.2021 Nakit Temettü / Bölünme 1,08
30.09.2021 Nakit Temettü / Bölünme 1,09
30.07.2021 Nakit Temettü / Bölünme 1,08
30.12.2008 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,11
20.12.2000 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 35,00
05.06.1997 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 6,58
Gelir Tablosu 2023-3 2022-12 2022-9 2022-6 2022-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 16.915.099.000,00 58.373.849.000,00 39.102.347.000,00 24.630.676.000,00 11.740.874.000,00
Satışların Maliyeti (-) -13.316.539.000,00 -44.691.815.000,00 -29.067.172.000,00 -17.715.679.000,00 -8.952.612.000,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 3.598.560.000,00 13.682.034.000,00 10.035.175.000,00 6.914.997.000,00 2.788.262.000,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 3.598.560.000,00 13.682.034.000,00 10.035.175.000,00 6.914.997.000,00 2.788.262.000,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -545.709.000,00 -1.230.743.000,00 -970.483.000,00 -590.344.000,00 -278.040.000,00
Pazarlama Giderleri (-) -2.016.135.000,00 -6.734.880.000,00 -4.598.200.000,00 -2.799.651.000,00 -1.207.507.000,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -260.600.000,00 -716.616.000,00 -522.041.000,00 -323.600.000,00 -144.406.000,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 424.206.000,00 2.976.740.000,00 2.240.764.000,00 1.471.585.000,00 526.929.000,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -933.876.000,00 -7.557.671.000,00 -6.140.948.000,00 -4.101.346.000,00 -1.746.102.000,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 266.446.000,00 418.864.000,00 44.267.000,00 571.641.000,00 -60.864.000,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar -71.933.000,00 3.176.000,00 90.007.000,00 4.820.000,00 -15.408.000,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 194.513.000,00 422.040.000,00 134.274.000,00 576.461.000,00 -76.272.000,00
Finansman Gelirleri 1.262.996.000,00 10.353.858.000,00 7.969.708.000,00 4.958.554.000,00 2.253.441.000,00
Finansman Giderleri (-) -1.625.513.000,00 -10.209.810.000,00 -7.173.839.000,00 -4.245.044.000,00 -1.704.044.000,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -168.004.000,00 566.088.000,00 930.143.000,00 1.289.971.000,00 473.125.000,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 201.176.000,00 542.099.000,00 284.462.000,00 206.350.000,00 119.479.000,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -171.341.000,00 -17.204.000,00 -9.092.000,00 -28.287.000,00 -11.248.000,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 372.517.000,00 559.303.000,00 293.554.000,00 234.637.000,00 130.727.000,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 33.172.000,00 1.108.187.000,00 1.214.605.000,00 1.496.321.000,00 592.604.000,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 33.172.000,00 1.108.187.000,00 1.214.605.000,00 1.496.321.000,00 592.604.000,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 96.899.000,00 251.440.000,00 255.542.000,00 235.996.000,00 120.447.000,00
- Ana Ortaklık Payları -63.727.000,00 856.747.000,00 959.063.000,00 1.260.325.000,00 472.157.000,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç -0,19 2,55 2,86 3,76 1,41
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 156.169.000,00 1.430.022.000,00 -18.915.000,00 -37.150.000,00 -37.594.000,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 2.681.393.000,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -27.308.000,00 -767.133.000,00 -23.644.000,00 -46.438.000,00 -46.992.000,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 5.462.000,00 153.427.000,00 0,00 9.288.000,00 9.398.000,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 4.047.000,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 183.477.000,00 -488.285.000,00 4.729.000,00 9.288.000,00 9.398.000,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 112.617.000,00 240.504.000,00 983.882.000,00 1.042.480.000,00 300.474.000,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 25.684.000,00 429.920.000,00 1.030.537.000,00 1.045.406.000,00 279.617.000,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 136.266.000,00 -327.878.000,00 -75.099.000,00 -1.419.000,00 28.986.000,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 29.847.000,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri -21.733.000,00 54.816.000,00 19.879.000,00 193.000,00 -6.230.000,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 268.786.000,00 1.670.526.000,00 964.967.000,00 1.005.330.000,00 262.880.000,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 301.958.000,00 2.778.713.000,00 2.179.572.000,00 2.501.651.000,00 855.484.000,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-3 2022-12 2022-9 2022-6 2022-3
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 30.036.644.000,00 28.936.939.000,00 28.953.525.000,00 28.216.666.000,00 23.840.833.000,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 1.265.983.000,00 1.552.411.000,00 1.520.072.000,00 1.393.331.000,00 1.691.244.000,00
Finansal Yatırımlar 170.000,00 40.153.000,00 47.373.000,00 68.065.000,00 67.491.000,00
Ticari Alacaklar 11.235.108.000,00 10.973.910.000,00 8.384.459.000,00 9.031.187.000,00 6.791.035.000,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 48.627.000,00 40.856.000,00 24.727.000,00 12.397.000,00 53.711.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 11.186.481.000,00 10.933.054.000,00 8.359.732.000,00 9.018.790.000,00 6.737.324.000,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 2.467.248.000,00 2.520.423.000,00 2.401.117.000,00 1.779.716.000,00 1.291.211.000,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 1.555.795.000,00 1.352.246.000,00 1.578.947.000,00 1.075.599.000,00 448.637.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 911.453.000,00 1.168.177.000,00 822.170.000,00 704.117.000,00 842.574.000,00
Türev Araçlar 108.531.000,00 107.224.000,00 231.435.000,00 529.566.000,00 306.768.000,00
Stoklar 13.658.377.000,00 12.753.074.000,00 14.964.489.000,00 14.058.190.000,00 12.450.212.000,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 765.108.000,00 798.224.000,00 977.118.000,00 1.136.492.000,00 810.318.000,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 321.311.000,00 198.203.000,00 110.715.000,00 143.779.000,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 56.767.000,00 34.222.000,00 11.474.000,00 7.738.000,00 14.538.000,00
Diğer Dönen Varlıklar 479.352.000,00 157.298.000,00 415.988.000,00 212.381.000,00 418.016.000,00
ARA TOPLAM 30.036.644.000,00 28.936.939.000,00 28.953.525.000,00 28.216.666.000,00 23.840.833.000,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 35.379.800.000,00 33.936.035.000,00 30.705.821.000,00 28.560.686.000,00 24.959.685.000,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 12.775.428.000,00 12.530.713.000,00 9.459.776.000,00 9.054.980.000,00 7.649.029.000,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.740.152.000,00 1.570.349.000,00 1.373.916.000,00 1.233.282.000,00 1.179.356.000,00
- Şerefiye 196.568.000,00 196.568.000,00 196.568.000,00 196.568.000,00 196.568.000,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 175.039.000,00 160.250.000,00 125.335.000,00 121.829.000,00 104.896.000,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 334.178.000,00 388.793.000,00 441.165.000,00 0,00 363.849.000,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 951.698.000,00 431.877.000,00 1.297.070.000,00 1.266.617.000,00 941.828.000,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 12.534.000,00 25.231.000,00 7.177.000,00
TOPLAM VARLIKLAR 65.416.444.000,00 62.872.974.000,00 59.659.346.000,00 56.777.352.000,00 48.800.518.000,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 48.944.040.000,00 47.009.131.000,00 44.559.992.000,00 41.752.460.000,00 35.207.116.000,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 19.499.282.000,00 18.947.562.000,00 17.369.676.000,00 14.990.088.000,00 10.842.756.000,00
- Banka Kredileri 17.945.921.000,00 17.668.289.000,00 16.179.187.000,00 0,00 10.405.125.000,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 1.763.006.000,00 1.396.941.000,00 892.079.000,00 1.571.789.000,00 1.697.320.000,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 22.312.268.000,00 21.581.477.000,00 21.587.033.000,00 20.306.335.000,00 19.107.124.000,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 52.634.000,00 44.064.000,00 46.113.000,00 5.667.000,00 10.221.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 22.259.634.000,00 21.537.413.000,00 21.540.920.000,00 20.300.668.000,00 19.096.903.000,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 804.865.000,00 453.969.000,00 432.857.000,00 307.726.000,00 318.191.000,00
Diğer Borçlar 5.934.000,00 2.791.000,00 3.670.000,00 125.522.000,00 11.276.000,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 5.934.000,00 2.791.000,00 3.670.000,00 125.522.000,00 11.276.000,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 1.063.339.000,00 1.252.820.000,00 470.432.000,00 416.665.000,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 177.337.000,00 0,00 8.418.000,00 0,00 16.041.000,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 1.536.296.000,00 1.560.005.000,00 1.332.651.000,00 1.399.222.000,00 1.265.574.000,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.536.296.000,00 1.560.005.000,00 1.332.651.000,00 0,00 1.265.574.000,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.253.401.000,00 1.217.997.000,00 2.148.537.000,00 2.266.199.000,00 1.760.560.000,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.976.248.000,00 2.669.645.000,00 2.504.297.000,00 2.333.543.000,00 2.414.644.000,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.436.013.000,00 1.091.203.000,00 1.057.649.000,00 854.963.000,00 1.241.968.000,00
Banka Kredileri 1.063.195.000,00 693.877.000,00 741.723.000,00 14.225.833.000,00 680.727.000,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 372.818.000,00 397.326.000,00 314.776.000,00 136.620.000,00 127.785.000,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 1.360.634.000,00 1.391.686.000,00 635.905.000,00 587.423.000,00 520.238.000,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.233.739.000,00 1.240.006.000,00 494.335.000,00 468.039.000,00 413.082.000,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 126.895.000,00 151.680.000,00 141.570.000,00 119.384.000,00 107.156.000,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 614.694.000,00 690.004.000,00 463.906.000,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 6.472.000,00 3.879.000,00 26.000,00 37.000,00 46.000,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 51.920.288.000,00 49.678.776.000,00 47.064.289.000,00 44.086.003.000,00 37.621.760.000,00
Ö Z K A Y N A K L A R 13.496.156.000,00 13.194.198.000,00 12.595.057.000,00 12.691.349.000,00 11.178.758.000,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 12.162.665.000,00 11.969.144.000,00 11.499.364.000,00 11.706.465.000,00 10.176.899.000,00
Ödenmiş Sermaye 335.456.000,00 335.456.000,00 335.456.000,00 335.456.000,00 335.456.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 688.315.000,00 688.315.000,00 688.315.000,00 688.315.000,00 688.315.000,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 5.054.121.000,00 4.925.563.000,00 3.628.437.000,00 3.676.513.000,00 3.769.233.000,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 5.054.121.000,00 4.925.563.000,00 3.628.437.000,00 3.676.513.000,00 3.769.233.000,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -736.802.000,00 -720.795.000,00 -177.434.000,00 -197.220.000,00 -197.664.000,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 1.649.756.000,00 1.554.516.000,00 2.263.109.000,00 2.340.666.000,00 1.599.712.000,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 1.659.540.000,00 1.633.856.000,00 2.189.852.000,00 2.204.721.000,00 1.438.932.000,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -37.731.000,00 -129.367.000,00 55.562.000,00 131.082.000,00 155.254.000,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 27.947.000,00 50.027.000,00 17.695.000,00 4.863.000,00 5.526.000,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 261.116.000,00 261.116.000,00 261.116.000,00 265.489.000,00 259.108.000,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 4.237.628.000,00 3.347.431.000,00 3.363.868.000,00 3.139.701.000,00 3.052.918.000,00
Net Dönem Karı/Zararı -63.727.000,00 856.747.000,00 959.063.000,00 1.260.325.000,00 472.157.000,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 1.333.491.000,00 1.225.054.000,00 1.095.693.000,00 984.884.000,00 1.001.859.000,00
TOPLAM KAYNAKLAR 65.416.444.000,00 62.872.974.000,00 59.659.346.000,00 56.777.352.000,00 48.800.518.000,00
- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 0,00 0,00 88.584.000,00 0,00 0,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 76.984.000,00 0,00
İhraç Edilen Tahviller 0,00 0,00 0,00 0,00 425.860.000,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi