Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,93
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 22,45
BIST-100'deki Ağırlığı 0,06
F/K Oranı 11,45
Piyasa Değ. / Defter Değ. 1,32
Dibe Uzaklık 83,40
Piyasa Değeri (USD) 728.790.103,44
Piyasa Değeri (TL) 4.250.231.004,25
Özsermaye (TL) 3.229.140.000,00
Sermaye (TL) 335.456.275,00
Net Kar (TL) 371.153.000,00
 

Raporlar

Konu Açıklama
BIST Kodu VESTL
Sektör Rekli televizyon, monitör
Adres Levent 199 Büyükdere Cad. No:199 34394 Şişli/İSTANBUL
Telefon 0212 456 22 00
Faks 0212 422 02 03
Web http://www.vestel.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Diğer 75.354.969,99 22,46
ZORLU HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 260.101.305,01 77,54
Toplam 335.456.275,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Aydın Yazılım Elektronik ve Sanayi AŞ 1.678.320,00 21,00
Cabot Communications Ltd. 227.000,00 90,80
Intertechnika LLC 34.610.526,83 99,90
Meta Nikel Kobalt Madencilik Sanayi ve Ticaret AŞ 916.335.000,00 50,00
OY Vestel Scandinavia AB 10.000,00 100,00
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret AŞ 9.500.000,00 19,00
Vestek Elektronik Araştırma Geliştirme AŞ 50.000,00 100,00
Vestel Benelux BV 8.989.713,00 100,00
Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ 179.778.000,00 94,62
Vestel Central Asia 6.759.565.542,00 100,00
Vestel CIS Ltd. 8.813.107.535,00 100,00
Vestel Electronics Gulf DMCC 1.460.000,00 100,00
Vestel France SA 2.000.000,00 100,00
Vestel Germany GmbH 500.000,00 100,00
Vestel Holland BV 18.151,00 100,00
Vestel Iberia SL 1.000.000,00 100,00
Vestel Komünikasyon Sanayi ve Ticaret AŞ 25.715.904,00 100,00
Vestel Poland 3.201.050,00 100,00
Vestel Polska Technology Center sp. z o.o. 68.161.450,00 100,00
Vestel Savunma Sanayi AŞ 1.750.000,00 35,00
Vestel Ticaret AŞ 213.500.000,00 100,00
Vestel Trade Ltd. 523.494.000,00 100,00
Vestel UK Ltd. 1.076.778,00 100,00
Vestel Ventures 6.000.000,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
30.12.2008 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,11
20.12.2000 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 35,00
05.06.1997 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 6,58
Gelir Tablosu 2018-12 2018-9 2018-6 2018-3 2017-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 15.852.300.000,00 10.469.145.000,00 6.894.222.000,00 3.006.142.000,00 12.100.938.000,00
Satışların Maliyeti (-) -11.570.079.000,00 -7.319.605.000,00 -5.091.891.000,00 -2.298.865.000,00 -9.673.251.000,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 4.282.221.000,00 3.149.540.000,00 1.802.331.000,00 707.277.000,00 2.427.687.000,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 4.282.221.000,00 3.149.540.000,00 1.802.331.000,00 707.277.000,00 2.427.687.000,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -340.785.000,00 -248.301.000,00 -162.180.000,00 -72.655.000,00 -292.152.000,00
Pazarlama Giderleri (-) -1.846.306.000,00 -1.360.182.000,00 -850.659.000,00 -378.737.000,00 -1.445.198.000,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -249.928.000,00 -177.187.000,00 -109.961.000,00 -49.545.000,00 -190.226.000,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 879.126.000,00 1.065.795.000,00 599.047.000,00 235.292.000,00 779.250.000,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -2.242.200.000,00 -2.730.302.000,00 -1.186.991.000,00 -362.245.000,00 -842.873.000,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 482.128.000,00 -300.637.000,00 91.587.000,00 79.387.000,00 436.488.000,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar -90.859.000,00 -46.000.000,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 391.269.000,00 -346.637.000,00 91.587.000,00 79.387.000,00 436.488.000,00
Finansman Gelirleri 3.969.830.000,00 3.420.476.000,00 1.283.283.000,00 430.124.000,00 1.194.317.000,00
Finansman Giderleri (-) -3.917.899.000,00 -3.036.132.000,00 -1.278.273.000,00 -569.817.000,00 -1.646.768.000,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 443.200.000,00 37.707.000,00 96.597.000,00 -60.306.000,00 -15.963.000,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -42.314.000,00 40.627.000,00 13.222.000,00 35.213.000,00 87.304.000,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -19.943.000,00 -14.048.000,00 -9.195.000,00 -3.128.000,00 -20.050.000,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -22.371.000,00 54.675.000,00 22.417.000,00 38.341.000,00 107.354.000,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 400.886.000,00 78.334.000,00 109.819.000,00 -25.093.000,00 71.341.000,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 400.886.000,00 78.334.000,00 109.819.000,00 -25.093.000,00 71.341.000,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 29.733.000,00 22.569.000,00 10.949.000,00 4.802.000,00 16.233.000,00
- Ana Ortaklık Payları 371.153.000,00 55.765.000,00 98.870.000,00 -29.895.000,00 55.108.000,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 1,11 0,17 0,29 -0,09 0,16
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 444.590.000,00 443.733.000,00 -1.338.000,00 -1.204.000,00 368.430.000,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 535.781.000,00 535.781.000,00 0,00 0,00 470.043.000,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -3.204.000,00 -4.275.000,00 -1.672.000,00 -1.505.000,00 -9.506.000,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 641.000,00 855.000,00 334.000,00 301.000,00 1.901.000,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -87.987.000,00 -87.773.000,00 334.000,00 301.000,00 -92.107.000,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 184.837.000,00 218.131.000,00 102.501.000,00 34.463.000,00 8.593.000,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 186.403.000,00 202.296.000,00 63.680.000,00 30.850.000,00 66.145.000,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 616.000,00 22.219.000,00 49.292.000,00 872.000,00 -75.637.000,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 375.000,00 -4.514.000,00 -10.937.000,00 -925.000,00 14.743.000,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 629.427.000,00 661.864.000,00 101.163.000,00 33.259.000,00 377.023.000,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 1.030.313.000,00 740.198.000,00 210.982.000,00 8.166.000,00 448.364.000,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2018-12 2018-9 2018-6 2018-3 2017-12
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 10.036.226.000,00 11.581.035.000,00 9.451.324.000,00 9.629.797.000,00 8.980.250.000,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 3.085.661.000,00 2.720.250.000,00 1.660.207.000,00 2.136.434.000,00 2.000.337.000,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 3.583.266.000,00 3.958.584.000,00 3.958.916.000,00 3.561.247.000,00 3.662.822.000,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 54.597.000,00 72.372.000,00 57.542.000,00 49.366.000,00 39.173.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 3.528.669.000,00 3.886.212.000,00 3.901.374.000,00 3.511.881.000,00 3.623.649.000,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 276.971.000,00 525.850.000,00 356.640.000,00 273.421.000,00 261.521.000,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 13.525.000,00 5.512.000,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 263.446.000,00 520.338.000,00 356.640.000,00 273.421.000,00 261.521.000,00
Türev Araçlar 84.660.000,00 161.737.000,00 161.621.000,00 62.687.000,00 13.489.000,00
Stoklar 2.861.739.000,00 4.027.691.000,00 3.182.514.000,00 3.472.216.000,00 2.944.179.000,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 98.071.000,00 109.756.000,00 91.834.000,00 71.781.000,00 60.769.000,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 6.575.000,00 15.039.000,00 10.539.000,00 10.364.000,00 8.739.000,00
Diğer Dönen Varlıklar 39.283.000,00 62.128.000,00 29.053.000,00 41.647.000,00 28.394.000,00
ARA TOPLAM 10.036.226.000,00 11.581.035.000,00 9.451.324.000,00 9.629.797.000,00 8.980.250.000,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 7.924.596.000,00 7.795.708.000,00 6.647.587.000,00 5.104.559.000,00 4.865.411.000,00
- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 49.081.000,00 49.962.000,00 52.478.000,00 55.591.000,00 51.831.000,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 3.334.707.000,00 3.304.413.000,00 2.634.558.000,00 2.502.856.000,00 2.366.014.000,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 738.390.000,00 718.147.000,00 710.994.000,00 680.724.000,00 666.433.000,00
- Şerefiye 197.793.000,00 197.793.000,00 197.793.000,00 197.793.000,00 197.793.000,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 73.756.000,00 71.716.000,00 77.296.000,00 65.676.000,00 62.142.000,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 49.752.000,00 63.015.000,00 59.722.000,00 47.767.000,00 81.436.000,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 93.452.000,00 127.480.000,00 126.787.000,00 154.389.000,00 174.309.000,00
Diğer Duran Varlıklar 6.248.000,00 6.077.000,00 5.922.000,00 7.521.000,00 7.060.000,00
TOPLAM VARLIKLAR 17.960.822.000,00 19.376.743.000,00 16.098.911.000,00 14.734.356.000,00 13.845.661.000,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 13.556.998.000,00 15.605.452.000,00 12.824.134.000,00 11.369.808.000,00 10.224.819.000,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 4.427.098.000,00 4.654.401.000,00 3.544.503.000,00 3.255.464.000,00 1.341.892.000,00
- Banka Kredileri 4.424.507.000,00 4.649.355.000,00 3.543.549.000,00 3.254.195.000,00 1.341.413.000,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 5.792.577.000,00 7.468.549.000,00 6.583.114.000,00 6.203.658.000,00 5.751.347.000,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 4.364.000,00 30.687.000,00 19.076.000,00 6.214.000,00 7.239.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 5.788.213.000,00 7.437.862.000,00 6.564.038.000,00 6.197.444.000,00 5.744.108.000,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 105.016.000,00 126.534.000,00 102.353.000,00 95.608.000,00 107.735.000,00
Diğer Borçlar 50.728.000,00 50.800.000,00 49.244.000,00 9.478.000,00 10.095.000,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 49.769.000,00 43.851.000,00 44.812.000,00 5.290.000,00 9.295.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 959.000,00 6.949.000,00 4.432.000,00 4.188.000,00 800.000,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 493.000,00 7.094.000,00 7.302.000,00 6.738.000,00 9.023.000,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 554.699.000,00 579.495.000,00 474.861.000,00 436.296.000,00 403.308.000,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 554.699.000,00 579.495.000,00 474.861.000,00 436.296.000,00 403.308.000,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 375.735.000,00 382.698.000,00 256.337.000,00 293.339.000,00 295.477.000,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.085.569.000,00 777.371.000,00 810.073.000,00 1.079.880.000,00 1.342.814.000,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 749.486.000,00 456.030.000,00 529.713.000,00 811.667.000,00 1.024.003.000,00
Banka Kredileri 742.077.000,00 447.193.000,00 522.680.000,00 805.123.000,00 1.016.557.000,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 7.409.000,00 8.837.000,00 7.033.000,00 6.544.000,00 7.446.000,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 164.888.000,00 196.594.000,00 186.285.000,00 183.349.000,00 180.980.000,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 111.100.000,00 104.269.000,00 100.152.000,00 97.096.000,00 96.078.000,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 53.788.000,00 92.325.000,00 86.133.000,00 86.253.000,00 84.902.000,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 147.739.000,00 98.145.000,00 69.342.000,00 71.844.000,00 129.591.000,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 8.825.000,00 8.938.000,00 6.715.000,00 6.540.000,00 6.281.000,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 14.642.567.000,00 16.382.823.000,00 13.634.207.000,00 12.449.688.000,00 11.567.633.000,00
Ö Z K A Y N A K L A R 3.318.255.000,00 2.993.920.000,00 2.464.704.000,00 2.284.668.000,00 2.278.028.000,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 3.229.140.000,00 2.922.797.000,00 2.411.055.000,00 2.207.693.000,00 2.205.269.000,00
Ödenmiş Sermaye 335.456.000,00 335.456.000,00 335.456.000,00 335.456.000,00 335.456.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 688.315.000,00 688.315.000,00 688.315.000,00 688.315.000,00 688.315.000,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 103.776.000,00 103.776.000,00 103.776.000,00 103.165.000,00 103.165.000,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 1.318.870.000,00 1.321.923.000,00 889.499.000,00 892.914.000,00 900.139.000,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 1.318.870.000,00 1.321.923.000,00 889.499.000,00 892.914.000,00 900.139.000,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -19.907.000,00 -20.663.000,00 -18.604.000,00 -18.436.000,00 -17.246.000,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 254.030.000,00 287.430.000,00 171.087.000,00 104.408.000,00 69.373.000,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 262.586.000,00 278.479.000,00 139.863.000,00 107.033.000,00 76.183.000,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -10.521.000,00 6.299.000,00 26.700.000,00 -9.707.000,00 -10.959.000,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 1.965.000,00 2.652.000,00 4.524.000,00 7.082.000,00 4.149.000,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 48.909.000,00 48.909.000,00 48.909.000,00 46.195.000,00 46.195.000,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 108.631.000,00 81.223.000,00 75.143.000,00 67.135.000,00 7.518.000,00
Net Dönem Karı/Zararı 371.153.000,00 55.765.000,00 98.870.000,00 -29.895.000,00 55.108.000,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 89.115.000,00 71.123.000,00 53.649.000,00 76.975.000,00 72.759.000,00
TOPLAM KAYNAKLAR 17.960.822.000,00 19.376.743.000,00 16.098.911.000,00 14.734.356.000,00 13.845.661.000,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi