Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 1,19
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 21,07
BIST-100'deki Ağırlığı 8,67
F/K Oranı -145,77
Piyasa Değ. / Defter Değ. 1,90
Dibe Uzaklık 83,40
Piyasa Değeri (USD) 913.896.141,03
Piyasa Değeri (TL) 3.425.008.567,75
Özsermaye (TL) 1.803.117.000,00
Sermaye (TL) 335.456.275,00
Net Kar (TL) -23.496.000,00
 

Raporlar

Konu Açıklama
BIST Kodu VESTL
Sektör Rekli televizyon, monitör
Adres Levent 199 Büyükdere Cad. No:199 34394 Şişli/İSTANBUL
Telefon 0212 456 22 00
Faks 0212 422 02 03
Web http://www.vestel.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Diğer 75.354.969,99 22,46
ZORLU HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 260.101.305,01 77,54
Toplam 335.456.275,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Aydın Yazılım Elektronik ve Sanayi AŞ 1.678.320,00 21,00
Cabot Communications Ltd. 227.000,00 90,80
Intertechnika LLC 34.610.526,83 99,90
OY Vestel Scandinavia AB 10.000,00 100,00
Vestek Elektronik Araştırma Geliştirme AŞ 50.000,00 100,00
Vestel Benelux BV 8.989.713,00 100,00
Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ 179.778.000,00 94,62
Vestel Central Asia 737.486.418,00 100,00
Vestel CIS Ltd. 8.813.107.535,00 100,00
Vestel France SA 2.000.000,00 100,00
Vestel Germany GmbH 500.000,00 100,00
Vestel Holland BV 18.151,00 100,00
Vestel Iberia SL 1.000.000,00 100,00
Vestel Komünikasyon Sanayi ve Ticaret AŞ 25.715.904,00 100,00
Vestel Poland 3.201.050,00 100,00
Vestel Savunma Sanayi AŞ 1.750.000,00 35,00
Vestel Ticaret AŞ 213.500.000,00 100,00
Vestel Trade Ltd. 523.494.000,00 100,00
Vestel UK Ltd. 1.076.778,00 100,00
Vestel Ventures 6.000.000,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
30.12.2008 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,11
20.12.2000 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 35,00
05.06.1997 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 6,58
Gelir Tablosu 2017-9 2017-6 2017-3 2016-12 2016-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 8.234.481.000,00 5.341.299.000,00 2.382.874.000,00 9.540.494.000,00 6.764.675.000,00
Satışların Maliyeti (-) -6.573.235.000,00 -4.241.506.000,00 -1.904.821.000,00 -7.426.021.000,00 -5.307.908.000,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 1.661.246.000,00 1.099.793.000,00 478.053.000,00 2.114.473.000,00 1.456.767.000,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 1.661.246.000,00 1.099.793.000,00 478.053.000,00 2.114.473.000,00 1.456.767.000,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -205.658.000,00 -139.871.000,00 -62.067.000,00 -240.981.000,00 -146.328.000,00
Pazarlama Giderleri (-) -1.008.307.000,00 -629.827.000,00 -284.206.000,00 -1.163.662.000,00 -847.605.000,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -132.609.000,00 -82.856.000,00 -38.652.000,00 -149.030.000,00 -106.793.000,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 683.511.000,00 497.336.000,00 241.602.000,00 428.094.000,00 277.948.000,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -598.821.000,00 -399.947.000,00 -270.117.000,00 -625.062.000,00 -272.145.000,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 399.362.000,00 344.628.000,00 64.613.000,00 363.832.000,00 361.844.000,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 0,00 0,00 5.912.000,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 399.362.000,00 344.628.000,00 64.613.000,00 369.744.000,00 361.844.000,00
Finansman Gelirleri 786.599.000,00 568.770.000,00 406.362.000,00 970.537.000,00 611.146.000,00
Finansman Giderleri (-) -1.153.307.000,00 -793.000.000,00 -434.128.000,00 -1.176.133.000,00 -677.618.000,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 32.654.000,00 120.398.000,00 36.847.000,00 164.148.000,00 295.372.000,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 54.209.000,00 19.889.000,00 5.518.000,00 20.614.000,00 -13.695.000,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -8.013.000,00 -5.326.000,00 -1.283.000,00 -28.365.000,00 -21.676.000,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 62.222.000,00 25.215.000,00 6.801.000,00 48.979.000,00 7.981.000,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 86.863.000,00 140.287.000,00 42.365.000,00 184.762.000,00 281.677.000,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 86.863.000,00 140.287.000,00 42.365.000,00 184.762.000,00 281.677.000,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 11.689.000,00 7.995.000,00 3.991.000,00 17.043.000,00 15.288.000,00
- Ana Ortaklık Payları 75.174.000,00 132.292.000,00 38.374.000,00 167.719.000,00 266.389.000,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,22 0,39 0,11 0,50 0,79
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -1.996.000,00 -590.000,00 -491.000,00 920.000,00 -2.119.000,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -2.495.000,00 -737.000,00 -614.000,00 1.150.000,00 -2.649.000,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 499.000,00 147.000,00 123.000,00 -230.000,00 530.000,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 499.000,00 147.000,00 123.000,00 -230.000,00 530.000,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar -50.854.000,00 -72.876.000,00 -5.223.000,00 86.677.000,00 11.698.000,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 37.337.000,00 23.825.000,00 28.630.000,00 57.724.000,00 22.081.000,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları -113.269.000,00 -122.466.000,00 -42.316.000,00 36.911.000,00 -12.739.000,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 22.048.000,00 24.175.000,00 8.463.000,00 -7.238.000,00 2.596.000,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -52.850.000,00 -73.466.000,00 -5.714.000,00 87.597.000,00 9.579.000,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 34.013.000,00 66.821.000,00 36.651.000,00 272.359.000,00 291.256.000,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2017-9 2017-6 2017-3 2016-12 2016-9
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 8.352.101.000,00 7.350.893.000,00 6.410.768.000,00 6.023.852.000,00 5.509.030.000,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 1.596.751.000,00 1.452.547.000,00 1.070.794.000,00 1.264.003.000,00 759.937.000,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 3.212.214.000,00 2.922.169.000,00 2.574.583.000,00 2.434.816.000,00 2.513.884.000,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 35.147.000,00 30.884.000,00 37.250.000,00 38.045.000,00 35.750.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 3.177.067.000,00 2.891.285.000,00 2.537.333.000,00 2.396.771.000,00 2.478.134.000,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 266.208.000,00 278.010.000,00 359.818.000,00 280.962.000,00 232.851.000,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 142.015.000,00 52.282.000,00 49.668.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 266.208.000,00 278.010.000,00 217.803.000,00 228.680.000,00 183.183.000,00
Türev Araçlar 61.076.000,00 34.948.000,00 59.230.000,00 150.982.000,00 97.736.000,00
Stoklar 3.115.324.000,00 2.581.509.000,00 2.260.841.000,00 1.817.869.000,00 1.819.685.000,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 56.335.000,00 54.389.000,00 45.051.000,00 31.098.000,00 50.440.000,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 13.887.000,00 10.852.000,00 6.720.000,00 6.252.000,00 2.657.000,00
Diğer Dönen Varlıklar 30.306.000,00 16.469.000,00 33.731.000,00 37.870.000,00 31.840.000,00
ARA TOPLAM 8.352.101.000,00 7.350.893.000,00 6.410.768.000,00 6.023.852.000,00 5.509.030.000,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 4.249.322.000,00 4.046.063.000,00 3.851.964.000,00 3.627.363.000,00 3.513.844.000,00
- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 43.897.000,00 26.148.000,00 24.355.000,00 11.896.000,00 11.913.000,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 1.773.738.000,00 1.709.623.000,00 1.672.836.000,00 1.642.927.000,00 1.531.644.000,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 2.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 634.509.000,00 622.683.000,00 602.983.000,00 593.018.000,00 576.443.000,00
- Şerefiye 197.793.000,00 197.793.000,00 197.793.000,00 197.793.000,00 197.793.000,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 53.056.000,00 51.660.000,00 45.224.000,00 43.346.000,00 39.152.000,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 76.492.000,00 66.928.000,00 73.951.000,00 63.501.000,00 28.061.000,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 140.287.000,00 95.298.000,00 67.253.000,00 62.559.000,00 51.148.000,00
Diğer Duran Varlıklar 5.969.000,00 6.539.000,00 6.875.000,00 7.444.000,00 9.061.000,00
TOPLAM VARLIKLAR 12.601.423.000,00 11.396.956.000,00 10.262.732.000,00 9.651.215.000,00 9.022.874.000,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 10.111.976.000,00 8.848.524.000,00 7.531.535.000,00 5.377.292.000,00 6.415.471.000,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.543.853.000,00 799.868.000,00 570.351.000,00 342.397.000,00 1.085.919.000,00
- Banka Kredileri 1.542.930.000,00 798.945.000,00 569.271.000,00 318.694.000,00 1.085.919.000,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 5.379.191.000,00 4.873.979.000,00 4.006.460.000,00 3.683.188.000,00 3.213.268.000,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 5.695.000,00 4.777.000,00 4.880.000,00 6.440.000,00 8.900.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 5.373.496.000,00 4.869.202.000,00 4.001.580.000,00 3.676.748.000,00 3.204.368.000,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 110.080.000,00 96.848.000,00 97.834.000,00 91.229.000,00 59.130.000,00
Diğer Borçlar 54.358.000,00 52.030.000,00 58.597.000,00 46.379.000,00 6.819.000,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 4.996.000,00 697.000,00 7.541.000,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 49.362.000,00 51.333.000,00 51.056.000,00 46.379.000,00 6.819.000,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 1.079.000,00 2.430.000,00 2.279.000,00 3.959.000,00 4.544.000,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 335.785.000,00 293.460.000,00 272.175.000,00 275.367.000,00 226.187.000,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 335.785.000,00 293.460.000,00 272.175.000,00 275.367.000,00 226.187.000,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 241.091.000,00 205.790.000,00 214.845.000,00 181.276.000,00 268.065.000,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 625.770.000,00 651.947.000,00 855.421.000,00 2.434.798.000,00 749.381.000,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 409.830.000,00 452.851.000,00 665.029.000,00 2.233.073.000,00 565.450.000,00
Banka Kredileri 402.542.000,00 445.574.000,00 657.572.000,00 2.228.870.000,00 565.450.000,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 7.288.000,00 7.277.000,00 7.457.000,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 166.195.000,00 165.076.000,00 147.300.000,00 153.260.000,00 114.232.000,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 82.489.000,00 79.479.000,00 75.243.000,00 76.463.000,00 73.384.000,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 83.706.000,00 85.597.000,00 72.057.000,00 76.797.000,00 40.848.000,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 41.359.000,00 31.781.000,00 37.455.000,00 48.465.000,00 69.484.000,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 6.427.000,00 0,00 5.637.000,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 10.737.746.000,00 9.500.471.000,00 8.386.956.000,00 7.812.090.000,00 7.164.852.000,00
Ö Z K A Y N A K L A R 1.863.677.000,00 1.896.485.000,00 1.875.776.000,00 1.839.125.000,00 1.858.022.000,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.803.117.000,00 1.839.838.000,00 1.812.443.000,00 1.779.236.000,00 1.800.518.000,00
Ödenmiş Sermaye 335.456.000,00 335.456.000,00 335.456.000,00 335.456.000,00 335.456.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 688.315.000,00 688.315.000,00 688.315.000,00 688.315.000,00 688.315.000,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 103.165.000,00 103.165.000,00 103.165.000,00 103.165.000,00 103.165.000,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 540.407.000,00 545.038.000,00 548.131.000,00 551.864.000,00 552.570.000,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 540.407.000,00 545.038.000,00 548.131.000,00 551.864.000,00 552.570.000,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -11.771.000,00 -10.381.000,00 -10.305.000,00 -9.798.000,00 -12.799.000,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 10.378.000,00 -11.409.000,00 55.038.000,00 59.698.000,00 -14.689.000,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 47.375.000,00 33.863.000,00 38.668.000,00 10.038.000,00 -25.605.000,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -40.897.000,00 -48.020.000,00 14.894.000,00 48.184.000,00 9.056.000,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 3.900.000,00 2.748.000,00 1.476.000,00 1.476.000,00 1.860.000,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 46.195.000,00 46.195.000,00 41.029.000,00 41.029.000,00 28.314.000,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 4.027.000,00 786.000,00 2.935.000,00 -168.010.000,00 -159.002.000,00
Net Dönem Karı/Zararı 75.174.000,00 132.292.000,00 38.374.000,00 167.719.000,00 266.389.000,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 60.560.000,00 56.647.000,00 63.333.000,00 59.889.000,00 57.504.000,00
TOPLAM KAYNAKLAR 12.601.423.000,00 11.396.956.000,00 10.262.732.000,00 9.651.215.000,00 9.022.874.000,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi