Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu VESBE
Sektör Beyaz eşya üretimi
Adres Levent 199 Büyükdere Cad. No:199 34394 Şişli/İSTANBUL
Telefon 0212 456 22 00
Faks 0212 422 02 03
Web http://www.vestel.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Diğer 19.184.422,00 10,10
Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. 170.815.578,00 89,90
Toplam 190.000.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
14.07.2020 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
15.05.2019 Nakit Temettü / Bölünme 1,23
15.05.2018 Nakit Temettü / Bölünme 1,13
15.05.2017 Nakit Temettü / Bölünme 1,08
02.05.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
04.05.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
02.05.2014 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
30.05.2011 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
28.05.2010 Nakit Temettü / Bölünme 1,15
29.05.2009 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
29.05.2008 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
21.05.2007 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
Gelir Tablosu 2020-12 2020-9 2020-6 2020-3 2019-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 9.409.285.000,00 6.043.224.000,00 3.510.378.000,00 1.595.057.000,00 6.967.964.000,00
Satışların Maliyeti (-) -7.602.834.000,00 -4.976.257.000,00 -2.966.898.000,00 -1.365.954.000,00 -6.083.290.000,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 1.806.451.000,00 1.066.967.000,00 543.480.000,00 229.103.000,00 884.674.000,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 1.806.451.000,00 1.066.967.000,00 543.480.000,00 229.103.000,00 884.674.000,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -81.028.000,00 -55.389.000,00 -36.566.000,00 -16.397.000,00 -69.037.000,00
Pazarlama Giderleri (-) -118.022.000,00 -83.606.000,00 -49.915.000,00 -24.331.000,00 -93.392.000,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -78.866.000,00 -47.597.000,00 -31.031.000,00 -15.568.000,00 -58.023.000,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 523.030.000,00 411.558.000,00 205.240.000,00 100.156.000,00 314.368.000,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -547.368.000,00 -480.455.000,00 -262.226.000,00 -135.224.000,00 -377.348.000,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 1.504.197.000,00 811.478.000,00 368.982.000,00 137.739.000,00 601.242.000,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 1.504.197.000,00 811.478.000,00 368.982.000,00 137.739.000,00 601.242.000,00
Finansman Gelirleri 476.221.000,00 379.583.000,00 216.982.000,00 122.478.000,00 338.823.000,00
Finansman Giderleri (-) -648.486.000,00 -487.113.000,00 -237.539.000,00 -128.251.000,00 -375.501.000,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 1.331.932.000,00 703.948.000,00 348.425.000,00 131.966.000,00 564.564.000,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -624.000,00 5.985.000,00 2.295.000,00 3.477.000,00 3.508.000,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -5.771.000,00 -3.335.000,00 -1.642.000,00 -637.000,00 -2.913.000,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 5.147.000,00 9.320.000,00 3.937.000,00 4.114.000,00 6.421.000,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 1.331.308.000,00 709.933.000,00 350.720.000,00 135.443.000,00 568.072.000,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 1.331.308.000,00 709.933.000,00 350.720.000,00 135.443.000,00 568.072.000,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 1.331.308.000,00 709.933.000,00 350.720.000,00 135.443.000,00 568.072.000,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 7,01 3,74 1,85 0,71 2,99
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 382.442.000,00 -4.197.000,00 -2.308.000,00 -484.000,00 -7.226.000,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 401.410.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -17.149.000,00 -5.247.000,00 -2.885.000,00 -605.000,00 -9.032.000,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 3.430.000,00 1.050.000,00 0,00 121.000,00 1.806.000,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -1.819.000,00 1.050.000,00 577.000,00 121.000,00 1.806.000,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar -29.447.000,00 -19.205.000,00 -8.822.000,00 872.000,00 636.000,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları -36.809.000,00 -24.622.000,00 -11.310.000,00 1.118.000,00 816.000,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 7.362.000,00 5.417.000,00 2.488.000,00 -246.000,00 -180.000,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 352.995.000,00 -23.402.000,00 -11.130.000,00 388.000,00 -6.590.000,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 1.684.303.000,00 686.531.000,00 339.590.000,00 135.831.000,00 561.482.000,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2020-12 2020-9 2020-6 2020-3 2019-12
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 5.616.772.000,00 4.777.574.000,00 3.422.875.000,00 3.376.269.000,00 3.167.744.000,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 216.011.000,00 60.037.000,00 186.255.000,00 270.366.000,00 119.328.000,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 3.285.995.000,00 2.592.342.000,00 1.932.548.000,00 1.463.250.000,00 1.748.257.000,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 3.280.987.000,00 2.592.179.000,00 1.930.914.000,00 1.461.549.000,00 1.741.171.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 5.008.000,00 163.000,00 1.634.000,00 1.701.000,00 7.086.000,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 1.086.150.000,00 1.034.248.000,00 409.436.000,00 633.684.000,00 630.205.000,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 855.935.000,00 854.648.000,00 300.232.000,00 474.523.000,00 482.149.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 230.215.000,00 179.600.000,00 109.204.000,00 159.161.000,00 148.056.000,00
Türev Araçlar 18.830.000,00 7.163.000,00 5.881.000,00 12.816.000,00 2.603.000,00
Stoklar 952.552.000,00 1.031.738.000,00 853.675.000,00 970.036.000,00 646.136.000,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 53.422.000,00 42.223.000,00 23.432.000,00 20.581.000,00 20.052.000,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 97.000,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 3.812.000,00 9.823.000,00 11.648.000,00 5.439.000,00 1.163.000,00
ARA TOPLAM 5.616.772.000,00 4.777.574.000,00 3.422.875.000,00 3.376.269.000,00 3.167.744.000,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 2.613.219.000,00 2.015.362.000,00 1.940.963.000,00 1.927.061.000,00 1.816.058.000,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 2.190.304.000,00 1.591.368.000,00 1.535.037.000,00 1.541.697.000,00 1.516.259.000,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 216.439.000,00 210.088.000,00 198.317.000,00 188.389.000,00 180.509.000,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 13.835.000,00 12.589.000,00 12.438.000,00 12.230.000,00 12.389.000,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 53.056.000,00 81.495.000,00 70.914.000,00 60.226.000,00 53.595.000,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 8.229.991.000,00 6.792.936.000,00 5.363.838.000,00 5.303.330.000,00 4.983.802.000,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 4.458.675.000,00 4.120.698.000,00 2.962.520.000,00 3.099.510.000,00 2.991.718.000,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 998.969.000,00 923.680.000,00 696.676.000,00 622.973.000,00 733.300.000,00
- Banka Kredileri 960.540.000,00 894.171.000,00 666.277.000,00 599.045.000,00 714.041.000,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 234.294.000,00 57.644.000,00 26.829.000,00 72.927.000,00 13.342.000,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 2.874.941.000,00 2.758.647.000,00 2.127.789.000,00 2.292.009.000,00 2.069.922.000,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 188.142.000,00 126.272.000,00 177.730.000,00 164.170.000,00 132.380.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 2.686.799.000,00 2.632.375.000,00 1.950.059.000,00 2.127.839.000,00 1.937.542.000,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 54.166.000,00 45.603.000,00 45.436.000,00 40.146.000,00 42.926.000,00
Diğer Borçlar 206.285.000,00 199.303.000,00 2.000,00 0,00 70.291.000,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 206.285.000,00 199.303.000,00 2.000,00 0,00 70.291.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 2.432.000,00 1.671.000,00 819.000,00 637.000,00 504.000,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 9.674.000,00 9.667.000,00 8.779.000,00 6.998.000,00 5.847.000,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 9.674.000,00 9.667.000,00 8.779.000,00 6.998.000,00 5.847.000,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 29.075.000,00 81.809.000,00 42.492.000,00 47.503.000,00 50.322.000,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 409.551.000,00 308.245.000,00 255.500.000,00 261.762.000,00 185.856.000,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 207.731.000,00 193.823.000,00 134.430.000,00 139.968.000,00 56.831.000,00
Banka Kredileri 88.566.000,00 90.622.000,00 31.396.000,00 31.377.000,00 10.303.000,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 10.107.000,00 11.971.000,00 12.893.000,00 17.061.000,00 13.982.000,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 85.734.000,00 64.940.000,00 62.578.000,00 60.298.000,00 57.289.000,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 85.734.000,00 64.940.000,00 62.578.000,00 60.298.000,00 57.289.000,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 54.299.000,00 49.202.000,00 57.986.000,00 61.000.000,00 64.989.000,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 4.868.226.000,00 4.428.943.000,00 3.218.020.000,00 3.361.272.000,00 3.177.574.000,00
Ö Z K A Y N A K L A R 3.361.765.000,00 2.363.993.000,00 2.145.818.000,00 1.942.058.000,00 1.806.228.000,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 3.361.765.000,00 2.363.993.000,00 2.145.818.000,00 1.942.058.000,00 1.806.228.000,00
Ödenmiş Sermaye 190.000.000,00 190.000.000,00 190.000.000,00 190.000.000,00 190.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 9.734.000,00 9.734.000,00 9.734.000,00 9.734.000,00 9.734.000,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 109.031.000,00 109.031.000,00 109.031.000,00 109.031.000,00 109.031.000,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 771.673.000,00 386.721.000,00 390.298.000,00 395.496.000,00 395.981.000,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 771.673.000,00 386.721.000,00 390.298.000,00 395.496.000,00 395.981.000,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -28.514.000,00 -18.992.000,00 -17.103.000,00 -15.280.000,00 -14.795.000,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -29.447.000,00 -19.205.000,00 -8.822.000,00 872.000,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -29.447.000,00 -19.205.000,00 -8.822.000,00 872.000,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 187.190.000,00 187.190.000,00 173.938.000,00 173.938.000,00 173.938.000,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 792.276.000,00 790.589.000,00 930.919.000,00 927.544.000,00 359.472.000,00
Net Dönem Karı/Zararı 1.331.308.000,00 709.933.000,00 350.720.000,00 135.443.000,00 568.072.000,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 8.229.991.000,00 6.792.936.000,00 5.363.838.000,00 5.303.330.000,00 4.983.802.000,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi