Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu VESBE
Sektör Beyaz eşya üretimi
Adres Levent 199 Büyükdere Cad. No:199 34394 Şişli/İSTANBUL
Telefon 0212 456 22 00
Faks 0212 422 02 03
Web http://www.vestel.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Diğer 9.166.057,00 4,82
Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. 180.833.943,00 95,18
Toplam 190.000.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
14.07.2020 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
15.05.2019 Nakit Temettü / Bölünme 1,23
15.05.2018 Nakit Temettü / Bölünme 1,13
15.05.2017 Nakit Temettü / Bölünme 1,08
02.05.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
04.05.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
02.05.2014 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
30.05.2011 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
28.05.2010 Nakit Temettü / Bölünme 1,15
29.05.2009 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
29.05.2008 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
21.05.2007 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
Gelir Tablosu 2020-6 2020-3 2019-12 2019-9 2019-6
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 3.510.378.000,00 1.595.057.000,00 6.967.964.000,00 4.995.815.000,00 3.203.318.000,00
Satışların Maliyeti (-) -2.966.898.000,00 -1.365.954.000,00 -6.083.290.000,00 -4.340.192.000,00 -2.752.161.000,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 543.480.000,00 229.103.000,00 884.674.000,00 655.623.000,00 451.157.000,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 543.480.000,00 229.103.000,00 884.674.000,00 655.623.000,00 451.157.000,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -36.566.000,00 -16.397.000,00 -69.037.000,00 -48.891.000,00 -32.327.000,00
Pazarlama Giderleri (-) -49.915.000,00 -24.331.000,00 -93.392.000,00 -73.045.000,00 -45.904.000,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -31.031.000,00 -15.568.000,00 -58.023.000,00 -40.958.000,00 -24.722.000,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 205.240.000,00 100.156.000,00 314.368.000,00 213.354.000,00 163.716.000,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -262.226.000,00 -135.224.000,00 -377.348.000,00 -270.142.000,00 -206.896.000,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 368.982.000,00 137.739.000,00 601.242.000,00 435.941.000,00 305.024.000,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 368.982.000,00 137.739.000,00 601.242.000,00 435.941.000,00 305.024.000,00
Finansman Gelirleri 216.982.000,00 122.478.000,00 338.823.000,00 281.441.000,00 210.124.000,00
Finansman Giderleri (-) -237.539.000,00 -128.251.000,00 -375.501.000,00 -275.855.000,00 -202.206.000,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 348.425.000,00 131.966.000,00 564.564.000,00 441.527.000,00 312.942.000,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 2.295.000,00 3.477.000,00 3.508.000,00 3.758.000,00 4.247.000,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -1.642.000,00 -637.000,00 -2.913.000,00 -2.341.000,00 -1.674.000,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 3.937.000,00 4.114.000,00 6.421.000,00 6.099.000,00 5.921.000,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 350.720.000,00 135.443.000,00 568.072.000,00 445.285.000,00 317.189.000,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 350.720.000,00 135.443.000,00 568.072.000,00 445.285.000,00 317.189.000,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 350.720.000,00 135.443.000,00 568.072.000,00 445.285.000,00 317.189.000,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 1,85 0,71 2,99 2,34 1,67
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -2.308.000,00 -484.000,00 -7.226.000,00 -1.150.000,00 -708.000,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -2.885.000,00 -605.000,00 -9.032.000,00 -1.437.000,00 -885.000,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 577.000,00 121.000,00 1.806.000,00 287.000,00 177.000,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar -8.822.000,00 872.000,00 636.000,00 636.000,00 153.000,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları -11.310.000,00 1.118.000,00 816.000,00 815.000,00 196.000,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 2.488.000,00 -246.000,00 -180.000,00 -179.000,00 -43.000,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -11.130.000,00 388.000,00 -6.590.000,00 -514.000,00 -555.000,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 339.590.000,00 135.831.000,00 561.482.000,00 444.771.000,00 316.634.000,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 0,00 121.000,00 1.806.000,00 287.000,00 177.000,00
Bilanço Tablosu 2020-6 2020-3 2019-12 2019-9 2019-6
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 3.422.875.000,00 3.376.269.000,00 3.167.744.000,00 2.967.238.000,00 3.084.658.000,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 186.255.000,00 270.366.000,00 119.328.000,00 60.381.000,00 74.655.000,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 1.932.548.000,00 1.463.250.000,00 1.748.257.000,00 1.663.412.000,00 1.498.651.000,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 1.930.914.000,00 1.461.549.000,00 1.741.171.000,00 1.660.383.000,00 1.496.218.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.634.000,00 1.701.000,00 7.086.000,00 3.029.000,00 2.433.000,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 409.436.000,00 633.684.000,00 630.205.000,00 434.635.000,00 680.528.000,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 300.232.000,00 474.523.000,00 482.149.000,00 295.815.000,00 543.740.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 109.204.000,00 159.161.000,00 148.056.000,00 138.820.000,00 136.788.000,00
Türev Araçlar 5.881.000,00 12.816.000,00 2.603.000,00 1.093.000,00 0,00
Stoklar 853.675.000,00 970.036.000,00 646.136.000,00 772.215.000,00 786.595.000,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 23.432.000,00 20.581.000,00 20.052.000,00 19.284.000,00 23.537.000,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 97.000,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 11.648.000,00 5.439.000,00 1.163.000,00 16.218.000,00 20.692.000,00
ARA TOPLAM 3.422.875.000,00 3.376.269.000,00 3.167.744.000,00 2.967.238.000,00 3.084.658.000,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 1.940.963.000,00 1.927.061.000,00 1.816.058.000,00 1.762.896.000,00 1.764.047.000,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 1.535.037.000,00 1.541.697.000,00 1.516.259.000,00 1.458.947.000,00 1.456.701.000,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 198.317.000,00 188.389.000,00 180.509.000,00 169.426.000,00 160.772.000,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 12.438.000,00 12.230.000,00 12.389.000,00 9.251.000,00 9.370.000,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 70.914.000,00 60.226.000,00 53.595.000,00 67.711.000,00 75.641.000,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 5.363.838.000,00 5.303.330.000,00 4.983.802.000,00 4.730.134.000,00 4.848.705.000,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.962.520.000,00 3.099.510.000,00 2.991.718.000,00 2.859.190.000,00 3.103.525.000,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 696.676.000,00 622.973.000,00 733.300.000,00 664.723.000,00 913.402.000,00
- Banka Kredileri 666.277.000,00 599.045.000,00 714.041.000,00 646.991.000,00 902.729.000,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 26.829.000,00 72.927.000,00 13.342.000,00 8.876.000,00 6.048.000,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 2.127.789.000,00 2.292.009.000,00 2.069.922.000,00 2.027.934.000,00 1.994.179.000,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 177.730.000,00 164.170.000,00 132.380.000,00 97.776.000,00 108.707.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.950.059.000,00 2.127.839.000,00 1.937.542.000,00 1.930.158.000,00 1.885.472.000,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 45.436.000,00 40.146.000,00 42.926.000,00 41.997.000,00 41.657.000,00
Diğer Borçlar 2.000,00 0,00 70.291.000,00 49.547.000,00 98.028.000,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 2.000,00 0,00 70.291.000,00 49.547.000,00 98.028.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 819.000,00 637.000,00 504.000,00 574.000,00 1.314.000,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 8.779.000,00 6.998.000,00 5.847.000,00 3.898.000,00 3.190.000,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 8.779.000,00 6.998.000,00 5.847.000,00 3.898.000,00 3.190.000,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 42.492.000,00 47.503.000,00 50.322.000,00 58.997.000,00 36.510.000,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 255.500.000,00 261.762.000,00 185.856.000,00 181.426.000,00 183.799.000,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 134.430.000,00 139.968.000,00 56.831.000,00 56.832.000,00 60.491.000,00
Banka Kredileri 31.396.000,00 31.377.000,00 10.303.000,00 7.736.000,00 0,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 12.893.000,00 17.061.000,00 13.982.000,00 15.533.000,00 23.877.000,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 62.578.000,00 60.298.000,00 57.289.000,00 44.140.000,00 41.809.000,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 62.578.000,00 60.298.000,00 57.289.000,00 44.140.000,00 41.809.000,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 57.986.000,00 61.000.000,00 64.989.000,00 66.829.000,00 66.981.000,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 3.218.020.000,00 3.361.272.000,00 3.177.574.000,00 3.040.616.000,00 3.287.324.000,00
Ö Z K A Y N A K L A R 2.145.818.000,00 1.942.058.000,00 1.806.228.000,00 1.689.518.000,00 1.561.381.000,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 2.145.818.000,00 1.942.058.000,00 1.806.228.000,00 1.689.518.000,00 1.561.381.000,00
Ödenmiş Sermaye 190.000.000,00 190.000.000,00 190.000.000,00 190.000.000,00 190.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 9.734.000,00 9.734.000,00 9.734.000,00 9.734.000,00 9.734.000,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 109.031.000,00 109.031.000,00 109.031.000,00 109.031.000,00 109.031.000,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 390.298.000,00 395.496.000,00 395.981.000,00 403.745.000,00 405.875.000,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 390.298.000,00 395.496.000,00 395.981.000,00 403.745.000,00 405.875.000,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -17.103.000,00 -15.280.000,00 -14.795.000,00 -8.719.000,00 -8.277.000,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -8.822.000,00 872.000,00 0,00 0,00 -483.000,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -8.822.000,00 872.000,00 0,00 0,00 -483.000,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 173.938.000,00 173.938.000,00 173.938.000,00 173.938.000,00 173.938.000,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 930.919.000,00 927.544.000,00 359.472.000,00 357.785.000,00 356.097.000,00
Net Dönem Karı/Zararı 350.720.000,00 135.443.000,00 568.072.000,00 445.285.000,00 317.189.000,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 5.363.838.000,00 5.303.330.000,00 4.983.802.000,00 4.730.134.000,00 4.848.705.000,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi