Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu VESBE
Sektör Beyaz eşya üretimi
Adres Levent 199 Büyükdere Cad. No:199 34394 Şişli/İSTANBUL
Telefon 0212 456 22 00
Faks 0212 422 02 03
Web http://www.vestel.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Diğer 9.166.057,00 4,82
Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. 180.833.943,00 95,18
Toplam 190.000.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
15.05.2019 Nakit Temettü / Bölünme 1,23
15.05.2018 Nakit Temettü / Bölünme 1,13
15.05.2017 Nakit Temettü / Bölünme 1,08
02.05.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
04.05.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
02.05.2014 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
30.05.2011 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
28.05.2010 Nakit Temettü / Bölünme 1,15
29.05.2009 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
29.05.2008 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
21.05.2007 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
Gelir Tablosu 2019-9 2019-6 2019-3 2018-12 2018-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 4.995.815.000,00 3.203.318.000,00 1.385.110.000,00 5.693.973.000,00 3.841.723.000,00
Satışların Maliyeti (-) -4.340.192.000,00 -2.752.161.000,00 -1.237.672.000,00 -4.781.608.000,00 -3.065.292.000,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 655.623.000,00 451.157.000,00 147.438.000,00 912.365.000,00 776.431.000,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 655.623.000,00 451.157.000,00 147.438.000,00 912.365.000,00 776.431.000,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -48.891.000,00 -32.327.000,00 -14.071.000,00 -59.337.000,00 -43.726.000,00
Pazarlama Giderleri (-) -73.045.000,00 -45.904.000,00 -20.915.000,00 -79.761.000,00 -54.673.000,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -40.958.000,00 -24.722.000,00 -11.118.000,00 -45.490.000,00 -32.685.000,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 213.354.000,00 163.716.000,00 114.735.000,00 487.908.000,00 454.700.000,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -270.142.000,00 -206.896.000,00 -151.877.000,00 -622.385.000,00 -646.624.000,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 435.941.000,00 305.024.000,00 64.192.000,00 593.300.000,00 453.423.000,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 435.941.000,00 305.024.000,00 64.192.000,00 593.300.000,00 453.423.000,00
Finansman Gelirleri 281.441.000,00 210.124.000,00 120.842.000,00 607.599.000,00 500.781.000,00
Finansman Giderleri (-) -275.855.000,00 -202.206.000,00 -99.983.000,00 -579.132.000,00 -496.191.000,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 441.527.000,00 312.942.000,00 85.051.000,00 621.767.000,00 458.013.000,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 3.758.000,00 4.247.000,00 -1.652.000,00 794.000,00 5.612.000,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -2.341.000,00 -1.674.000,00 -541.000,00 -5.512.000,00 -4.531.000,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 6.099.000,00 5.921.000,00 -1.111.000,00 6.306.000,00 10.143.000,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 445.285.000,00 317.189.000,00 83.399.000,00 622.561.000,00 463.625.000,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 445.285.000,00 317.189.000,00 83.399.000,00 622.561.000,00 463.625.000,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 445.285.000,00 317.189.000,00 83.399.000,00 622.561.000,00 463.625.000,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 2,34 1,67 0,44 3,28 2,44
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -1.150.000,00 -708.000,00 -612.000,00 416.161.000,00 416.746.000,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 502.688.000,00 502.688.000,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -1.437.000,00 -885.000,00 -765.000,00 -1.707.000,00 -976.000,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 287.000,00 177.000,00 153.000,00 341.000,00 195.000,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 287.000,00 177.000,00 153.000,00 -84.820.000,00 -84.966.000,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 636.000,00 153.000,00 2.360.000,00 716.000,00 1.352.000,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 815.000,00 196.000,00 3.026.000,00 918.000,00 1.733.000,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri -179.000,00 -43.000,00 -666.000,00 -202.000,00 -381.000,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -514.000,00 -555.000,00 1.748.000,00 416.877.000,00 418.098.000,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 444.771.000,00 316.634.000,00 85.147.000,00 1.039.438.000,00 881.723.000,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2019-9 2019-6 2019-3 2018-12 2018-9
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 2.967.238.000,00 3.084.658.000,00 3.098.487.000,00 3.063.271.000,00 3.434.846.000,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 60.381.000,00 74.655.000,00 86.027.000,00 120.847.000,00 69.714.000,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 1.663.412.000,00 1.498.651.000,00 1.125.388.000,00 1.480.213.000,00 1.553.172.000,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 1.660.383.000,00 1.496.218.000,00 1.123.821.000,00 1.476.111.000,00 1.547.859.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 3.029.000,00 2.433.000,00 1.567.000,00 4.102.000,00 5.313.000,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 434.635.000,00 680.528.000,00 1.160.422.000,00 867.676.000,00 975.958.000,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 295.815.000,00 543.740.000,00 1.009.419.000,00 703.884.000,00 731.730.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 138.820.000,00 136.788.000,00 151.003.000,00 163.792.000,00 244.228.000,00
Türev Araçlar 1.093.000,00 0,00 11.590.000,00 2.028.000,00 3.982.000,00
Stoklar 772.215.000,00 786.595.000,00 698.999.000,00 579.054.000,00 799.260.000,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 19.284.000,00 23.537.000,00 11.083.000,00 12.623.000,00 30.243.000,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 306.000,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 16.218.000,00 20.692.000,00 4.672.000,00 830.000,00 2.517.000,00
ARA TOPLAM 2.967.238.000,00 3.084.658.000,00 3.098.487.000,00 3.063.271.000,00 3.434.846.000,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 1.762.896.000,00 1.764.047.000,00 1.732.085.000,00 1.621.821.000,00 1.548.594.000,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 1.458.947.000,00 1.456.701.000,00 1.454.805.000,00 1.435.364.000,00 1.362.646.000,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 169.426.000,00 160.772.000,00 153.262.000,00 146.867.000,00 137.647.000,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 9.251.000,00 9.370.000,00 9.499.000,00 9.631.000,00 8.696.000,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 67.711.000,00 75.641.000,00 55.351.000,00 39.590.000,00 48.301.000,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 4.730.134.000,00 4.848.705.000,00 4.830.572.000,00 4.685.092.000,00 4.983.440.000,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.859.190.000,00 3.103.525.000,00 2.745.273.000,00 2.747.126.000,00 3.151.175.000,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 664.723.000,00 913.402.000,00 709.474.000,00 366.515.000,00 413.381.000,00
- Banka Kredileri 646.991.000,00 902.729.000,00 697.914.000,00 365.864.000,00 412.647.000,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 8.876.000,00 6.048.000,00 54.006.000,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 2.027.934.000,00 1.994.179.000,00 1.798.943.000,00 1.901.077.000,00 2.202.144.000,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 97.776.000,00 108.707.000,00 55.864.000,00 50.250.000,00 57.761.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.930.158.000,00 1.885.472.000,00 1.743.079.000,00 1.850.827.000,00 2.144.383.000,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 41.997.000,00 41.657.000,00 45.890.000,00 31.196.000,00 39.780.000,00
Diğer Borçlar 49.547.000,00 98.028.000,00 121.425.000,00 130.423.000,00 99.293.000,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 49.547.000,00 98.028.000,00 121.425.000,00 130.423.000,00 99.293.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 574.000,00 1.314.000,00 541.000,00 716.000,00 1.855.000,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 3.898.000,00 3.190.000,00 3.069.000,00 3.190.000,00 2.824.000,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 3.898.000,00 3.190.000,00 3.069.000,00 3.190.000,00 2.824.000,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 58.997.000,00 36.510.000,00 9.398.000,00 6.802.000,00 13.433.000,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 181.426.000,00 183.799.000,00 188.577.000,00 126.391.000,00 178.405.000,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 56.832.000,00 60.491.000,00 58.615.000,00 111.000,00 5.726.000,00
Banka Kredileri 7.736.000,00 0,00 0,00 0,00 5.412.000,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 15.533.000,00 23.877.000,00 22.001.000,00 111.000,00 314.000,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 44.140.000,00 41.809.000,00 40.145.000,00 38.713.000,00 35.619.000,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 44.140.000,00 41.809.000,00 40.145.000,00 38.713.000,00 35.619.000,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 66.829.000,00 66.981.000,00 74.660.000,00 73.036.000,00 69.525.000,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 3.040.616.000,00 3.287.324.000,00 2.933.850.000,00 2.873.517.000,00 3.329.580.000,00
Ö Z K A Y N A K L A R 1.689.518.000,00 1.561.381.000,00 1.896.722.000,00 1.811.575.000,00 1.653.860.000,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.689.518.000,00 1.561.381.000,00 1.896.722.000,00 1.811.575.000,00 1.653.860.000,00
Ödenmiş Sermaye 190.000.000,00 190.000.000,00 190.000.000,00 190.000.000,00 190.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 9.734.000,00 9.734.000,00 9.734.000,00 9.734.000,00 9.734.000,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 109.031.000,00 109.031.000,00 109.031.000,00 109.031.000,00 109.031.000,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 403.745.000,00 405.875.000,00 407.658.000,00 409.958.000,00 410.543.000,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 403.745.000,00 405.875.000,00 407.658.000,00 409.958.000,00 410.543.000,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -8.719.000,00 -8.277.000,00 -8.181.000,00 -7.569.000,00 -6.984.000,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 -483.000,00 1.724.000,00 -636.000,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 -483.000,00 1.724.000,00 -636.000,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 173.938.000,00 173.938.000,00 118.206.000,00 118.206.000,00 118.206.000,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 357.785.000,00 356.097.000,00 976.970.000,00 352.721.000,00 352.721.000,00
Net Dönem Karı/Zararı 445.285.000,00 317.189.000,00 83.399.000,00 622.561.000,00 463.625.000,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 4.730.134.000,00 4.848.705.000,00 4.830.572.000,00 4.685.092.000,00 4.983.440.000,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi