Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Akbank Direkt İnternet ile hisse senedi hesabınızı kolayca açın, borsanın hızını kaçırmayın!

Temel Veriler

Beta 1,26
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 5,38
BIST-100'deki Ağırlığı 0,00
F/K Oranı 7,77
Piyasa Değ. / Defter Değ. 2,48
Dibe Uzaklık 31,47
Piyasa Değeri (USD) 602.498.310,98
Piyasa Değeri (TL) 2.095.700.000,00
Özsermaye (TL) 846.394.000,00
Sermaye (TL) 190.000.000,00
Net Kar (TL) 269.785.000,00
 

VESTEL BEYAZ EŞYA Kademe Analizi

Fiyat Adet Yüzde (%) Alış Alış Yüzde (%) Satış Satış Yüzde (%)
11,170 404 0,19 404 0,41 0 0,00
11,160 4.260 1,99 3.584 3,64 676 0,59
11,150 8.582 4,01 4.039 4,10 4.543 3,94
11,140 6.004 2,81 3.766 3,82 2.238 1,94
11,130 3.470 1,62 2.019 2,05 1.451 1,26
11,120 14.248 6,66 13.334 13,54 914 0,79
11,110 16.321 7,63 9.429 9,57 6.892 5,97
11,100 16.567 7,75 12.470 12,66 4.097 3,55
11,090 12.845 6,01 7.896 8,02 4.949 4,29
11,080 16.857 7,88 8.872 9,01 7.985 6,92
11,070 15.449 7,22 6.045 6,14 9.404 8,15
11,060 25.608 11,97 11.985 12,17 13.623 11,81
11,050 14.706 6,88 3.357 3,41 11.349 9,84
11,040 18.693 8,74 5.649 5,73 13.044 11,31
11,030 33.612 15,71 3.694 3,75 29.918 25,93
11,020 3.544 1,66 621 0,63 2.923 2,53
11,010 2.715 1,27 1.350 1,37 1.365 1,18
A. Ort. T. Adet Alış Adet Alış Ort. Satış Adet Satış Ort.
11,080 213.885 115.371 11,060 98.514 11,090
Konu Açıklama
BIST Kodu VESBE
Sektör Beyaz eşya üretimi
Adres Levent 199 Büyükdere Cad. No:199 34394 Şişli/İSTANBUL
Telefon 0212 456 22 00
Faks 0212 422 02 03
Web http://www.vestel.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Diğer 10.219.553,00 5,38
Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. 179.780.447,00 94,62
Toplam 190.000.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
15.05.2017 Nakit Temettü / Bölünme 1,08
02.05.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
04.05.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
02.05.2014 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
30.05.2011 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
28.05.2010 Nakit Temettü / Bölünme 1,15
29.05.2009 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
29.05.2008 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
21.05.2007 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
Gelir Tablosu 2017-6 2017-3 2016-12 2016-9 2016-6
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 1.744.512.000,00 689.010.000,00 3.037.017.000,00 2.126.028.000,00 1.429.548.000,00
Satışların Maliyeti (-) -1.527.999.000,00 -589.025.000,00 -2.546.704.000,00 -1.769.023.000,00 -1.187.528.000,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 216.513.000,00 99.985.000,00 490.313.000,00 357.005.000,00 242.020.000,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 216.513.000,00 99.985.000,00 490.313.000,00 357.005.000,00 242.020.000,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -24.018.000,00 -10.016.000,00 -47.395.000,00 -31.851.000,00 -23.309.000,00
Pazarlama Giderleri (-) -24.519.000,00 -10.838.000,00 -46.926.000,00 -33.884.000,00 -22.446.000,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -15.376.000,00 -6.344.000,00 -31.351.000,00 -21.215.000,00 -13.329.000,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 140.375.000,00 92.027.000,00 164.643.000,00 80.201.000,00 42.028.000,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -80.857.000,00 -61.061.000,00 -142.519.000,00 -61.537.000,00 -34.349.000,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 212.118.000,00 103.753.000,00 386.765.000,00 288.719.000,00 190.615.000,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 212.118.000,00 103.753.000,00 386.765.000,00 288.719.000,00 190.615.000,00
Finansman Gelirleri 56.495.000,00 31.800.000,00 109.985.000,00 85.619.000,00 64.904.000,00
Finansman Giderleri (-) -125.488.000,00 -62.780.000,00 -162.977.000,00 -77.890.000,00 -53.605.000,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 143.125.000,00 72.773.000,00 333.773.000,00 296.448.000,00 201.914.000,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -3.673.000,00 -45.000,00 -8.768.000,00 -12.201.000,00 -7.242.000,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -4.393.000,00 -1.012.000,00 -18.751.000,00 -15.556.000,00 -10.821.000,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 720.000,00 967.000,00 9.983.000,00 3.355.000,00 3.579.000,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 139.452.000,00 72.728.000,00 325.005.000,00 284.247.000,00 194.672.000,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 139.452.000,00 72.728.000,00 325.005.000,00 284.247.000,00 194.672.000,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 139.452.000,00 72.728.000,00 325.005.000,00 284.247.000,00 194.672.000,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,73 0,38 1,71 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -123.000,00 -105.000,00 373.000,00 -419.000,00 -232.000,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 -131.000,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -154.000,00 0,00 466.000,00 -524.000,00 -290.000,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 31.000,00 26.000,00 -93.000,00 105.000,00 58.000,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 31.000,00 26.000,00 -93.000,00 105.000,00 58.000,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar -32.866.000,00 -10.468.000,00 11.157.000,00 161.000,00 5.863.000,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları -41.082.000,00 -13.085.000,00 13.946.000,00 201.000,00 7.329.000,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 8.216.000,00 2.617.000,00 -2.789.000,00 -40.000,00 -1.466.000,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -32.989.000,00 -10.573.000,00 11.530.000,00 -258.000,00 5.631.000,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 106.463.000,00 62.155.000,00 336.535.000,00 283.989.000,00 200.303.000,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2017-6 2017-3 2016-12 2016-9 2016-6
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 2.206.831.000,00 1.878.903.000,00 1.818.711.000,00 1.558.783.000,00 1.555.639.000,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 15.483.000,00 8.603.000,00 12.829.000,00 38.352.000,00 23.066.000,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 1.564.868.000,00 1.161.331.000,00 1.186.044.000,00 923.319.000,00 965.953.000,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 1.557.073.000,00 1.152.359.000,00 1.182.807.000,00 918.193.000,00 956.572.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 7.795.000,00 8.972.000,00 3.237.000,00 5.126.000,00 9.381.000,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 127.889.000,00 255.365.000,00 336.710.000,00 245.780.000,00 198.036.000,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 143.214.000,00 258.612.000,00 158.464.000,00 97.109.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 127.889.000,00 112.151.000,00 78.098.000,00 87.316.000,00 100.927.000,00
Türev Araçlar 2.158.000,00 10.950.000,00 26.404.000,00 11.943.000,00 17.840.000,00
Stoklar 478.885.000,00 430.210.000,00 244.446.000,00 327.271.000,00 338.954.000,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 16.524.000,00 11.252.000,00 11.066.000,00 11.253.000,00 10.875.000,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 1.024.000,00 1.192.000,00 1.212.000,00 865.000,00 915.000,00
ARA TOPLAM 2.206.831.000,00 1.878.903.000,00 1.818.711.000,00 1.558.783.000,00 1.555.639.000,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 563.956.000,00 516.743.000,00 468.792.000,00 424.538.000,00 419.157.000,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 395.657.000,00 341.698.000,00 327.965.000,00 318.795.000,00 318.144.000,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 106.821.000,00 100.876.000,00 97.030.000,00 94.422.000,00 91.341.000,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 7.753.000,00 7.060.000,00 7.077.000,00 7.264.000,00 7.433.000,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 50.455.000,00 68.503.000,00 41.741.000,00 11.321.000,00 9.672.000,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 11.023.000,00 5.666.000,00 2.056.000,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 2.770.787.000,00 2.395.646.000,00 2.287.503.000,00 1.983.321.000,00 1.974.796.000,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.763.621.000,00 1.234.556.000,00 1.002.241.000,00 970.597.000,00 1.024.054.000,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 34.980.000,00 28.285.000,00 26.407.000,00 104.993.000,00 120.071.000,00
- Banka Kredileri 34.569.000,00 27.969.000,00 26.407.000,00 104.993.000,00 120.071.000,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 1.163.470.000,00 902.602.000,00 840.474.000,00 726.325.000,00 785.531.000,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 43.322.000,00 30.282.000,00 23.448.000,00 20.877.000,00 26.730.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.120.148.000,00 872.320.000,00 817.026.000,00 705.448.000,00 758.801.000,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 33.736.000,00 31.059.000,00 23.763.000,00 19.149.000,00 22.236.000,00
Diğer Borçlar 274.709.000,00 55.833.000,00 52.999.000,00 48.011.000,00 22.889.000,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 274.709.000,00 55.833.000,00 52.999.000,00 48.011.000,00 22.889.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 1.422.000,00 916.000,00 3.185.000,00 4.523.000,00 6.616.000,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 1.620.000,00 1.620.000,00 1.620.000,00 1.620.000,00 1.358.000,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.620.000,00 1.620.000,00 1.620.000,00 1.620.000,00 1.358.000,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 3.959.000,00 2.752.000,00 10.249.000,00 6.617.000,00 7.389.000,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 160.772.000,00 179.004.000,00 365.331.000,00 145.339.000,00 167.043.000,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 16.326.000,00 42.491.000,00 206.611.000,00 0,00 2.599.000,00
Banka Kredileri 15.607.000,00 41.530.000,00 206.611.000,00 0,00 2.599.000,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 719.000,00 961.000,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 26.173.000,00 24.579.000,00 24.459.000,00 23.461.000,00 22.686.000,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 26.173.000,00 24.579.000,00 24.459.000,00 23.461.000,00 22.686.000,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 1.625.000,00 2.874.000,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.924.393.000,00 1.413.560.000,00 1.367.572.000,00 1.115.936.000,00 1.191.097.000,00
Ö Z K A Y N A K L A R 846.394.000,00 982.086.000,00 919.931.000,00 867.385.000,00 783.699.000,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 846.394.000,00 982.086.000,00 919.931.000,00 867.385.000,00 783.699.000,00
Ödenmiş Sermaye 190.000.000,00 190.000.000,00 190.000.000,00 190.000.000,00 190.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 9.734.000,00 9.734.000,00 9.734.000,00 9.734.000,00 9.734.000,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 109.031.000,00 109.031.000,00 109.031.000,00 109.031.000,00 109.031.000,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -3.436.000,00 -3.418.000,00 -3.313.000,00 -4.105.000,00 -3.918.000,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -3.436.000,00 -3.418.000,00 -3.313.000,00 -4.105.000,00 -3.918.000,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -3.436.000,00 -3.418.000,00 -3.313.000,00 -4.105.000,00 -3.918.000,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -14.080.000,00 8.318.000,00 18.786.000,00 7.790.000,00 13.492.000,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -14.080.000,00 8.318.000,00 18.786.000,00 7.790.000,00 13.492.000,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 111.627.000,00 77.019.000,00 77.019.000,00 77.019.000,00 77.019.000,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 304.066.000,00 518.674.000,00 193.669.000,00 193.669.000,00 193.669.000,00
Net Dönem Karı/Zararı 139.452.000,00 72.728.000,00 325.005.000,00 284.247.000,00 194.672.000,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 2.770.787.000,00 2.395.646.000,00 2.287.503.000,00 1.983.321.000,00 1.974.796.000,00