Geri Dön

VESBE | Vestel Beyaz Esya


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

Konu Açıklama
BIST Kodu VESBE
Sektör Beyaz eşya üretimi
Adres Levent 199 Büyükdere Cad. No 199 34394 Şişli/İSTANBUL Tel: 0 212 456 22 00 Faks: 0 212 422 02 03
Telefon 0 212 456 34 56
Faks 0 236 233 01 20
Web vesbe.vestelyatirimciiliskileri.com/
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
TOPLAM 1.600.000.000,00 100,00
VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1.290.552.235,79 80,66
DİĞER 309.447.764,21 19,34
Toplam 3.200.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
30.06.2022 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
25.10.2021 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 8,42
30.07.2021 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
30.06.2021 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
31.05.2021 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
14.07.2020 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
15.05.2019 Nakit Temettü / Bölünme 1,23
15.05.2018 Nakit Temettü / Bölünme 1,13
15.05.2017 Nakit Temettü / Bölünme 1,08
02.05.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
04.05.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
02.05.2014 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
30.05.2011 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
28.05.2010 Nakit Temettü / Bölünme 1,15
29.05.2009 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
29.05.2008 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
21.05.2007 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
Gelir Tablosu 2022-9 2022-6 2022-3 2021-12 2021-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 21.196.102.000,00 12.970.121.000,00 5.417.752.000,00 16.178.009.000,00 11.268.255.000,00
Satışların Maliyeti (-) -17.323.684.000,00 -10.327.832.000,00 -4.296.697.000,00 -13.613.315.000,00 -9.636.220.000,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 3.872.418.000,00 2.642.289.000,00 1.121.055.000,00 2.564.694.000,00 1.632.035.000,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 3.872.418.000,00 2.642.289.000,00 1.121.055.000,00 2.564.694.000,00 1.632.035.000,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -210.135.000,00 -127.070.000,00 -52.699.000,00 -150.602.000,00 -87.426.000,00
Pazarlama Giderleri (-) -1.307.279.000,00 -762.917.000,00 -295.816.000,00 -196.323.000,00 -137.086.000,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -153.420.000,00 -92.013.000,00 -42.003.000,00 -114.203.000,00 -84.368.000,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 1.342.387.000,00 1.042.765.000,00 631.763.000,00 1.912.448.000,00 665.931.000,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -2.302.510.000,00 -1.619.272.000,00 -728.530.000,00 -2.169.236.000,00 -753.944.000,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 1.241.461.000,00 1.083.782.000,00 633.770.000,00 1.846.778.000,00 1.235.142.000,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 1.241.461.000,00 1.083.782.000,00 633.770.000,00 1.846.778.000,00 1.235.142.000,00
Finansman Gelirleri 2.361.547.000,00 1.406.125.000,00 711.248.000,00 1.528.225.000,00 697.508.000,00
Finansman Giderleri (-) -2.338.889.000,00 -1.366.490.000,00 -779.823.000,00 -2.158.151.000,00 -844.722.000,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 1.264.119.000,00 1.123.417.000,00 565.195.000,00 1.216.852.000,00 1.087.928.000,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 175.117.000,00 142.327.000,00 7.556.000,00 301.740.000,00 17.342.000,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -2.909.000,00 -2.801.000,00 -1.577.000,00 -5.803.000,00 -4.857.000,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 178.026.000,00 145.128.000,00 9.133.000,00 307.543.000,00 22.199.000,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 1.439.236.000,00 1.265.744.000,00 572.751.000,00 1.518.592.000,00 1.105.270.000,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 1.439.236.000,00 1.265.744.000,00 572.751.000,00 1.518.592.000,00 1.105.270.000,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 1.439.236.000,00 1.265.744.000,00 572.751.000,00 1.518.592.000,00 1.105.270.000,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,90 0,79 0,36 3,38 5,82
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -15.313.000,00 -33.154.000,00 -12.211.000,00 640.852.000,00 -3.025.000,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 755.528.000,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -19.141.000,00 -41.443.000,00 -15.263.000,00 -48.904.000,00 -3.781.000,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 3.828.000,00 8.289.000,00 3.052.000,00 9.781.000,00 756.000,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 3.828.000,00 8.289.000,00 3.052.000,00 -65.772.000,00 756.000,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar -128.402.000,00 39.174.000,00 24.240.000,00 171.446.000,00 51.143.000,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları -166.756.000,00 50.875.000,00 31.481.000,00 226.140.000,00 65.737.000,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 38.354.000,00 -11.701.000,00 -7.241.000,00 -54.694.000,00 -14.594.000,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -143.715.000,00 6.020.000,00 12.029.000,00 812.298.000,00 48.118.000,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 1.295.521.000,00 1.271.764.000,00 584.780.000,00 2.330.890.000,00 1.153.388.000,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2022-9 2022-6 2022-3 2021-12 2021-9
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 17.569.812.000,00 17.347.918.000,00 14.140.170.000,00 10.120.625.000,00 7.788.153.000,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 341.467.000,00 228.232.000,00 40.511.000,00 112.837.000,00 118.885.000,00
Finansal Yatırımlar 0,00 62.248.000,00 64.576.000,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 7.815.902.000,00 7.634.078.000,00 5.204.739.000,00 5.153.747.000,00 4.129.332.000,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 7.578.159.000,00 7.217.413.000,00 5.167.112.000,00 5.123.913.000,00 4.099.395.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 237.743.000,00 416.665.000,00 37.627.000,00 29.834.000,00 29.937.000,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 3.879.311.000,00 3.585.013.000,00 3.642.203.000,00 1.859.666.000,00 1.151.289.000,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 3.289.238.000,00 2.990.426.000,00 3.027.964.000,00 1.445.270.000,00 874.528.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 590.073.000,00 594.587.000,00 614.239.000,00 414.396.000,00 276.761.000,00
Türev Araçlar 63.762.000,00 366.495.000,00 251.254.000,00 193.125.000,00 36.595.000,00
Stoklar 5.088.217.000,00 5.130.838.000,00 4.733.400.000,00 2.649.388.000,00 2.203.762.000,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 375.423.000,00 336.743.000,00 185.966.000,00 148.518.000,00 138.915.000,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 11.000,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 5.730.000,00 4.271.000,00 17.510.000,00 3.344.000,00 9.375.000,00
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar 5.730.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ARA TOPLAM 17.569.812.000,00 17.347.918.000,00 14.140.170.000,00 10.120.625.000,00 7.788.153.000,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 5.606.645.000,00 5.237.391.000,00 4.457.557.000,00 4.068.788.000,00 2.883.235.000,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 4.311.152.000,00 3.892.820.000,00 3.495.121.000,00 3.274.859.000,00 2.328.521.000,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 352.644.000,00 318.198.000,00 290.569.000,00 271.950.000,00 253.362.000,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 27.766.000,00 27.072.000,00 22.441.000,00 22.609.000,00 19.342.000,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 407.399.000,00 566.132.000,00 332.575.000,00 238.345.000,00 143.577.000,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 352.986.000,00 275.118.000,00 137.722.000,00 132.778.000,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 23.176.457.000,00 22.585.309.000,00 18.597.727.000,00 14.189.413.000,00 10.671.388.000,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 17.125.084.000,00 16.561.093.000,00 12.344.765.000,00 8.562.036.000,00 6.287.804.000,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 4.027.619.000,00 2.245.964.000,00 2.346.124.000,00 623.480.000,00 855.163.000,00
- Banka Kredileri 4.005.400.000,00 2.216.467.000,00 2.305.741.000,00 597.237.000,00 822.775.000,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 277.565.000,00 345.057.000,00 75.239.000,00 311.896.000,00 18.553.000,00
İhraç Edilen Tahviller 267.876.000,00 267.765.000,00 2.832.000,00 265.000.000,00 265.000.000,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 10.530.736.000,00 9.746.812.000,00 8.185.907.000,00 5.842.718.000,00 4.153.767.000,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 622.188.000,00 740.076.000,00 581.091.000,00 273.646.000,00 209.119.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 9.908.548.000,00 9.006.736.000,00 7.604.816.000,00 5.569.072.000,00 3.944.648.000,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 167.487.000,00 129.322.000,00 109.660.000,00 68.864.000,00 68.563.000,00
Diğer Borçlar 1.079.092.000,00 3.113.781.000,00 842.446.000,00 1.431.678.000,00 1.122.988.000,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 1.079.092.000,00 2.992.874.000,00 842.446.000,00 1.431.678.000,00 1.122.988.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00 120.907.000,00 0,00 0,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 701.961.000,00 576.543.000,00 545.134.000,00 0,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 15.000,00 1.264.000,00 1.577.000,00 939.000,00 975.000,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 9.346.000,00 6.966.000,00 7.313.000,00 9.724.000,00 11.755.000,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 9.346.000,00 6.966.000,00 7.313.000,00 9.724.000,00 11.755.000,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 101.752.000,00 159.060.000,00 83.804.000,00 39.302.000,00 41.930.000,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 561.507.000,00 558.107.000,00 775.527.000,00 734.722.000,00 668.431.000,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 156.816.000,00 156.655.000,00 423.810.000,00 399.464.000,00 401.585.000,00
Banka Kredileri 2.168.000,00 2.870.000,00 3.092.000,00 9.922.000,00 9.803.000,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 2.408.000,00 661.000,00 1.738.000,00 4.070.000,00 5.683.000,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 208.960.000,00 200.336.000,00 163.231.000,00 151.875.000,00 110.399.000,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 208.960.000,00 200.336.000,00 163.231.000,00 151.875.000,00 110.399.000,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 45.937.000,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 2.380.000,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 17.686.591.000,00 17.119.200.000,00 13.120.292.000,00 9.296.758.000,00 6.956.235.000,00
Ö Z K A Y N A K L A R 5.489.866.000,00 5.466.109.000,00 5.477.435.000,00 4.892.655.000,00 3.715.153.000,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 5.489.866.000,00 5.466.109.000,00 5.477.435.000,00 4.892.655.000,00 3.715.153.000,00
Ödenmiş Sermaye 1.600.000.000,00 1.600.000.000,00 1.600.000.000,00 1.600.000.000,00 190.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 9.734.000,00 9.734.000,00 9.734.000,00 9.734.000,00 9.734.000,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 32.576.000,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 1.342.582.000,00 1.338.888.000,00 1.373.980.000,00 1.400.337.000,00 759.507.000,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 1.342.582.000,00 1.338.888.000,00 1.373.980.000,00 1.400.337.000,00 759.507.000,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -82.950.000,00 -100.791.000,00 -79.848.000,00 -67.637.000,00 -31.539.000,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 13.597.000,00 181.173.000,00 166.239.000,00 141.999.000,00 21.696.000,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 13.597.000,00 181.173.000,00 166.239.000,00 141.999.000,00 21.696.000,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 233.843.000,00 233.843.000,00 98.506.000,00 98.506.000,00 142.125.000,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 850.874.000,00 836.727.000,00 1.656.225.000,00 123.487.000,00 1.454.245.000,00
Net Dönem Karı/Zararı 1.439.236.000,00 1.265.744.000,00 572.751.000,00 1.518.592.000,00 1.105.270.000,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 23.176.457.000,00 22.585.309.000,00 18.597.727.000,00 14.189.413.000,00 10.671.388.000,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi