Geri Dön

VERUS | Verusa Holding


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,31
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 21,25
BIST-100'deki Ağırlığı 3,50
F/K Oranı 19,27
Piyasa Değ. / Defter Değ. 6,94
Dibe Uzaklık 49,29
Piyasa Değeri (USD) 463.144.005,85
Piyasa Değeri (TL) 9.688.000.000,00
Özsermaye (TL) 1.395.883.569,00
Sermaye (TL) 70.000.000,00
Net Kar (TL) 502.758.885,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu VERUS
Sektör Holding Faaliyetleri
Adres
Telefon
Faks
Web
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Acıselsan Acıpayam Selüloz Sanayi ve Ticaret A.Ş. 5.071.148,65 47,30
Aldem Çelik Endüstri San. ve Tic. A.Ş. 16.096.250,00 40,75
Ata Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. 15.000.000,00 100,00
Core Engage Yazılım A.Ş. 0,00 0,00
Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. (EPİAŞ) 0,00 0,00
Galata Altın İşletmeleri A.Ş. 10.000.000,00 100,00
Golive Yazılım Hizmetleri A.Ş. 0,00 0,00
Kahve Diyari Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. 0,00 0,00
Mavi Hospital Sağlık Hizmetleri A.Ş. 0,00 0,00
Pamel Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş. 0,00 0,00
Pamukova Elektrik Üretim A.Ş. 46.550.000,00 49,00
Probel Yazılım ve Bilişim Sistemleri A.Ş. 0,00 0,00
Standard Boksit İşletmeleri A.Ş. 40.000.000,00 100,00
Vektora Yazılım Teknolojileri A.Ş. 0,00 0,00
Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. 30.000.000,00 57,69
Tarih Açıklama Katsayı
22.07.2022 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
30.07.2021 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
29.05.2020 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
23.09.2019 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
13.08.2018 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
22.08.2017 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
24.06.2016 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 3,50
17.06.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
20.03.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
15.04.2014 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
Gelir Tablosu 2023-3 2022-12 2022-9 2022-6 2022-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 86.784.572,00 358.030.610,00 290.152.715,00 205.358.121,00 82.497.843,00
Satışların Maliyeti (-) -78.193.452,00 -272.054.861,00 -215.712.096,00 -147.974.732,00 -57.043.959,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 8.591.120,00 85.975.749,00 74.440.619,00 57.383.389,00 25.453.884,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 8.591.120,00 85.975.749,00 74.440.619,00 57.383.389,00 25.453.884,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -11.347.980,00 -24.942.767,00 -16.679.124,00 -10.248.795,00 -4.613.938,00
Pazarlama Giderleri (-) -1.289.167,00 -6.222.209,00 -4.450.762,00 -2.176.409,00 -730.746,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 76.089.100,00 540.254.240,00 338.013.895,00 243.525.237,00 53.935.596,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -610.408,00 -5.017.004,00 -3.277.034,00 -3.096.240,00 -2.189.995,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 71.432.665,00 590.048.009,00 388.047.594,00 285.387.182,00 71.854.801,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 1.239.162,00 118.053.032,00 3.695.765,00 2.191.344,00 214.971,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 27.675.495,00 38.958.412,00 17.540.884,00 11.909.893,00 5.910.364,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 100.347.322,00 747.059.453,00 409.284.243,00 299.488.419,00 77.980.136,00
Finansman gelirleri 1.696.462,00 4.177.406,00 2.979.193,00 842.351,00 404.138,00
Finansman Giderleri (-) -17.126.329,00 -29.938.757,00 -14.822.014,00 -4.507.025,00 -2.525.234,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 84.917.455,00 721.298.102,00 397.441.422,00 295.823.745,00 75.859.040,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 2.576.355,00 -40.054.123,00 -31.409.717,00 -23.032.913,00 -6.295.222,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -39.402.860,00 -16.612.982,00 -16.335.063,00 -11.868.022,00 -5.258.506,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 41.979.215,00 -23.441.141,00 -15.074.654,00 -11.164.891,00 -1.036.716,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 87.493.810,00 681.243.979,00 366.031.705,00 272.790.832,00 69.563.818,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 87.493.810,00 681.243.979,00 366.031.705,00 272.790.832,00 69.563.818,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 27.115.576,00 188.550.662,00 83.901.310,00 67.306.326,00 19.251.152,00
- Ana Ortaklık Payları 60.378.234,00 492.693.317,00 282.130.395,00 205.484.506,00 50.312.666,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,86 7,04 4,03 2,94 0,72
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-3 2022-12 2022-9 2022-6 2022-3
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 1.344.715.418,00 1.495.795.754,00 1.380.187.181,00 1.262.474.078,00 1.050.608.782,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 10.666.723,00 21.968.371,00 87.739.452,00 70.522.346,00 16.283.907,00
Finansal Yatırımlar 518.045.139,00 1.319.935.374,00 1.162.562.631,00 1.083.472.588,00 910.910.506,00
Ticari Alacaklar 702.516.156,00 29.737.833,00 27.449.189,00 35.140.987,00 44.056.349,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 702.516.156,00 29.737.833,00 27.449.189,00 35.140.987,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 5.906.049,00 4.330.586,00 4.080.472,00 5.211.938,00 1.841.474,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 5.906.049,00 4.330.586,00 4.080.472,00 5.211.938,00 1.841.474,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 67.185.314,00 79.131.960,00 63.587.186,00 35.850.781,00 45.395.224,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 29.076.496,00 29.078.914,00 26.367.009,00 23.728.492,00 25.499.357,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 11.319.541,00 11.612.716,00 8.401.242,00 8.546.946,00 6.621.965,00
ARA TOPLAM 1.344.715.418,00 1.495.795.754,00 1.380.187.181,00 1.262.474.078,00 1.050.608.782,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 938.259.745,00 871.324.964,00 426.121.353,00 399.626.767,00 363.221.701,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 88.317.536,00 60.642.041,00 39.224.513,00 33.593.522,00 27.593.993,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 73.389.000,00 73.389.000,00 35.515.000,00 35.515.000,00 35.515.000,00
Maddi Duran Varlıklar 620.353.664,00 613.239.806,00 301.753.479,00 285.222.530,00 260.041.789,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 423.374,00 472.087,00 199.408,00 188.494,00 206.105,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 15.178.280,00 1.607,00 2.296,00 1.993,00 1.380,00
Diğer Duran Varlıklar 2.182.537,00 2.264.811,00 1.711.618,00 1.114.026,00 2.543.497,00
TOPLAM VARLIKLAR 2.282.975.163,00 2.367.120.718,00 1.806.308.534,00 1.662.100.845,00 1.413.830.483,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 234.688.537,00 298.113.056,00 212.494.996,00 117.223.979,00 56.887.611,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 153.880.115,00 177.251.670,00 171.484.118,00 67.800.903,00 8.130.000,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 1.397.529,00 4.691.385,00 4.268.986,00 5.855.418,00 6.842.196,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 23.564.491,00 27.680.742,00 25.066.787,00 25.028.572,00 20.373.887,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 23.564.491,00 27.680.742,00 25.066.787,00 25.028.572,00 20.373.887,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 2.982.362,00 762.725,00 891.987,00 699.953,00 845.551,00
Diğer Borçlar 7.335.576,00 80.309.896,00 573.439,00 5.263.405,00 613.405,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 6.889.428,00 0,00 0,00 4.650.000,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 446.148,00 80.309.896,00 573.439,00 613.405,00 613.405,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 39.211.959,00 1.303.571,00 4.786.171,00 6.635.252,00 5.077.996,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 1.582.665,00 1.068.647,00 1.282.418,00 1.148.830,00 958.007,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.582.665,00 1.068.647,00 1.282.418,00 1.148.830,00 958.007,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 4.733.840,00 5.044.420,00 4.141.090,00 4.791.646,00 14.046.569,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 104.328.400,00 132.272.554,00 75.388.310,00 71.135.227,00 65.535.665,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 34.380.802,00 35.017.366,00 16.737.695,00 17.146.246,00 24.133.987,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 7.536.650,00 8.041.698,00 4.961.826,00 4.210.258,00 3.472.023,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 7.536.650,00 8.041.698,00 4.961.826,00 4.210.258,00 3.472.023,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 62.410.948,00 89.213.490,00 53.188.789,00 49.278.723,00 37.429.655,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 339.016.937,00 430.385.610,00 287.883.306,00 188.359.206,00 122.423.276,00
Ö Z K A Y N A K L A R 1.943.958.226,00 1.936.735.108,00 1.518.425.228,00 1.473.741.639,00 1.291.407.207,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.395.883.569,00 1.403.579.907,00 1.132.678.094,00 1.103.935.887,00 973.339.060,00
Ödenmiş Sermaye 70.000.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 10.943.184,00 10.943.184,00 10.943.184,00 10.943.184,00 10.943.184,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 144.985.903,00 144.645.727,00 78.081.494,00 78.081.494,00 68.481.405,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 144.985.903,00 144.645.727,00 78.081.494,00 78.081.494,00 68.481.405,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -1.194.268,00 -1.162.078,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 14.306.910,00 14.275.632,00 14.275.632,00 12.809.552,00 7.141.107,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 1.209.540.844,00 724.221.169,00 724.221.169,00 725.687.249,00 733.805.694,00
Net Dönem Karı/Zararı 60.378.234,00 492.693.317,00 282.130.395,00 205.484.506,00 50.312.666,00
Diğer Yedekler 32.655.004,00 32.655.004,00 32.655.004,00 32.655.004,00 32.655.004,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 548.074.657,00 533.155.201,00 385.747.134,00 369.805.752,00 318.068.147,00
TOPLAM KAYNAKLAR 2.282.975.163,00 2.367.120.718,00 1.806.308.534,00 1.662.100.845,00 1.413.830.483,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi