Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu VERUS
Sektör Holding Faaliyetleri
Adres Eski Büyükdere Cad. Ayazağa Yolu İz Plaza Giz No:9 Kat:14 D:51 34398 Maslak / İstanbul / Türkiye
Telefon 0212 290 74 90
Faks 0212 290 74 91
Web http://www.verusa.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Diğer 13.255.046,00 18,94
ERMINGTON OVERSEAS SA. 10.500.000,00 15,00
Investco Holding A.Ş. 40.798.262,00 58,28
PRICKLEY INTERNATIONAL S.A. 5.446.692,50 7,78
Toplam 70.000.000,50 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Acıselsan Acıpayam Selüloz Sanayi ve Ticaret A.Ş. 5.071.148,65 47,30
Aldem Çelik Endüstri San. ve Tic. A.Ş. 3.932.375,00 40,75
Ata Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. 15.000.000,00 100,00
Enda Enerji Holding A.Ş. 21.973.240,00 7,32
Innoted Teknoloji A.Ş. 1.680.000,00 46,67
Pamukova Elektrik Üretim A.Ş. 45.325.000,00 49,00
Standard Boksit İşletmeleri A.Ş. 15.000.000,00 100,00
Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. 35.474.739,00 68,22
Tarih Açıklama Katsayı
23.09.2019 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
13.08.2018 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
22.08.2017 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
24.06.2016 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 3,50
17.06.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
20.03.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
15.04.2014 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
Gelir Tablosu 2019-6 2019-3 2018-12 2018-9 2018-6
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 53.328.371,00 10.156.387,00 95.706.318,00 83.607.236,00 64.054.271,00
Satışların Maliyeti (-) -45.585.190,00 -8.182.553,00 -85.393.551,00 -76.261.804,00 -61.325.573,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 7.743.181,00 1.973.834,00 10.312.767,00 7.345.432,00 2.728.698,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 7.743.181,00 1.973.834,00 10.312.767,00 7.345.432,00 2.728.698,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -5.508.942,00 -2.861.293,00 -10.349.911,00 -6.911.502,00 -4.381.325,00
Pazarlama Giderleri (-) -1.334.693,00 -752.530,00 -2.294.254,00 -1.079.110,00 -734.549,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 44.829.603,00 18.625.779,00 63.790.297,00 34.656.072,00 7.918.975,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -212.162,00 -92.515,00 -785.730,00 -821.194,00 -281.721,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 45.516.987,00 16.893.275,00 60.673.169,00 33.189.698,00 5.250.078,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 4.326.652,00 3.485,00 4.899.652,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 38.272,00 -20.803,00 1.327.098,00 -164.499,00 -187.427,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 49.881.911,00 16.875.957,00 66.899.919,00 33.025.199,00 5.062.651,00
Finansman gelirleri 49.616,00 34.990,00 243.370,00 204.359,00 918.510,00
Finansman Giderleri (-) -6.499.407,00 -3.570.652,00 -13.846.062,00 -12.599.496,00 -6.112.132,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 43.432.120,00 13.340.295,00 53.297.227,00 20.630.062,00 -130.971,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -4.308.551,00 -2.454.144,00 939.970,00 5.698.875,00 -859.629,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -1.136.313,00 -231.057,00 -1.035.693,00 -1.157.025,00 -456.031,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -3.172.238,00 -2.223.087,00 1.975.663,00 6.855.900,00 -403.598,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 39.123.569,00 10.886.151,00 54.237.197,00 26.328.937,00 -990.600,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 39.123.569,00 10.886.151,00 54.237.197,00 26.328.937,00 -990.600,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 6.597.255,00 504.575,00 10.511.906,00 7.111.302,00 1.377.310,00
- Ana Ortaklık Payları 32.526.314,00 10.381.576,00 43.725.291,00 19.217.635,00 -2.367.910,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,46 0,15 0,62 0,27 -0,03
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2019-6 2019-3 2018-12 2018-9 2018-6
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 325.555.942,00 296.469.780,00 296.471.898,00 279.228.194,00 258.182.142,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 34.490.458,00 6.345.653,00 8.049.622,00 4.820.126,00 2.686.468,00
Finansal Yatırımlar 259.925.136,00 259.513.444,00 259.119.222,00 238.220.733,00 226.212.989,00
Ticari Alacaklar 18.055.413,00 19.900.886,00 17.119.091,00 21.667.724,00 18.441.678,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 886.374,00 0,00 0,00 399.578,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 17.169.039,00 19.900.886,00 17.119.091,00 21.268.146,00 18.441.678,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 973.254,00 1.181.460,00 1.202.201,00 4.384.481,00 520.827,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 2.919.109,00 70.401,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 973.254,00 1.181.460,00 1.202.201,00 1.465.372,00 450.426,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 7.910.497,00 5.291.458,00 6.934.224,00 5.586.686,00 4.581.598,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 526.911,00 708.590,00 410.048,00 2.128.170,00 2.515.940,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 139.548,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 3.674.273,00 3.528.289,00 3.497.942,00 2.420.274,00 3.222.642,00
ARA TOPLAM 325.555.942,00 296.469.780,00 296.471.898,00 279.228.194,00 258.182.142,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 113.937.546,00 107.108.848,00 106.213.898,00 96.241.669,00 64.298.858,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 7.749.875,00 7.690.800,00 7.711.603,00 6.220.006,00 6.197.078,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 17.582.848,00 13.148.960,00 13.148.960,00 8.040.000,00 8.040.000,00
Maddi Duran Varlıklar 66.036.311,00 63.356.851,00 62.609.626,00 55.621.809,00 42.297.512,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 119.418,00 126.665,00 133.429,00 119.393,00 129.416,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 4.698.459,00 4.744.309,00 4.460.241,00 6.747.792,00 711.241,00
Diğer Duran Varlıklar 2.801.131,00 3.094.447,00 3.130.341,00 3.190.782,00 3.333.347,00
TOPLAM VARLIKLAR 439.493.488,00 403.578.628,00 402.685.796,00 375.469.863,00 322.481.000,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 26.530.853,00 25.739.171,00 27.742.530,00 48.704.174,00 35.247.315,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 4.012.867,00 5.606.214,00 4.313.676,00 4.587.900,00 2.431.423,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 6.550.493,00 10.963.083,00 12.934.393,00 9.001.380,00 13.726.712,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 391.551,00 5.256.036,00 5.638.365,00 803.307,00 1.618.791,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 6.158.942,00 5.707.047,00 7.296.028,00 8.198.073,00 12.107.921,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 634.011,00 732.597,00 733.957,00 676.320,00 880.810,00
Diğer Borçlar 6.547.697,00 406.714,00 218.359,00 19.283.523,00 1.390.347,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 6.158.436,00 0,00 14.162,00 18.116.279,00 960.600,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 389.261,00 406.714,00 204.197,00 1.167.244,00 429.747,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 877.739,00 209.704,00 0,00 685.792,00 291.101,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 457.179,00 399.660,00 351.383,00 659.382,00 696.764,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 457.179,00 399.660,00 351.383,00 336.461,00 373.843,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 322.921,00 322.921,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 2.627.460,00 3.100.593,00 2.731.262,00 2.982.686,00 2.703.048,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 48.898.319,00 40.986.240,00 49.583.220,00 25.038.605,00 22.443.495,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 12.445.756,00 13.591.518,00 13.984.562,00 17.173.452,00 14.539.291,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 1.128.724,00 1.050.115,00 922.718,00 940.167,00 979.203,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.128.724,00 1.050.115,00 922.718,00 940.167,00 979.203,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 13.160.257,00 12.096.321,00 9.589.166,00 6.924.986,00 6.925.001,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 75.429.172,00 66.725.411,00 77.325.750,00 73.742.779,00 57.690.810,00
Ö Z K A Y N A K L A R 364.064.316,00 336.853.217,00 325.360.046,00 301.727.084,00 264.790.190,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 291.326.498,00 263.278.189,00 251.278.104,00 228.786.101,00 199.226.919,00
Ödenmiş Sermaye 70.000.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 12.820.057,00 12.468.500,00 12.360.510,00 11.828.772,00 11.828.772,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 14.765.882,00 14.089.139,00 14.058.259,00 12.064.263,00 3.040.626,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 14.765.882,00 14.089.139,00 14.058.259,00 12.064.263,00 3.040.626,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 4.791.688,00 3.447.025,00 3.430.552,00 3.308.419,00 3.236.290,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 123.767.553,00 123.247.365,00 79.645.578,00 84.309.098,00 85.431.227,00
Net Dönem Karı/Zararı 32.526.314,00 10.381.576,00 43.725.291,00 19.217.635,00 -2.367.910,00
Diğer Yedekler 32.655.004,00 32.655.004,00 32.655.004,00 32.655.004,00 32.655.004,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 72.737.818,00 73.575.028,00 74.081.942,00 72.940.983,00 65.563.271,00
TOPLAM KAYNAKLAR 439.493.488,00 403.578.628,00 402.685.796,00 375.469.863,00 322.481.000,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 0,00 0,00 0,00 27.378,00 27.378,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi