Geri Dön

VERTU | Verusaturk Girisim


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,81
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 42,31
BIST-100'deki Ağırlığı 7,83
F/K Oranı 0,00
Piyasa Değ. / Defter Değ. 0,00
Dibe Uzaklık 42,31
Piyasa Değeri (USD) 0,00
Piyasa Değeri (TL) 0,00
Özsermaye (TL) 3.008.211.951,00
Sermaye (TL) 52.000.000,00
Net Kar (TL) 1.125.452.019,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu VERTU
Sektör Girişim Sermayesi Yatırımları
Adres Maslak Mah. Saat Sk. Spine Tower Sitesi No:5/94 Sarıyer/İstanbul
Telefon 0 212 290 74 78
Faks 0 212 290 74 93
Web www.verusaturk.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
TOPLAM 52.000.000,00 100,00
VERUSA HOLDİNG A.Ş. 30.249.434,00 58,17
DİĞER 21.750.566,00 41,83
Toplam 104.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Core Engage Yazılım A.Ş. 9.250.000,00 50,00
Golive Yazılım Hizmetleri A.Ş. 5.095.000,00 25,00
Kahve Diyari Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. 17.500.000,00 50,00
Pamel Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş. 12.063.020,00 38,79
Pamukova Elektrik Üretim A.Ş. 48.450.000,00 51,00
Probel Yazılım ve Bilişim Sistemleri A.Ş. 2.333.500,00 10,00
Vektora Yazılım Teknolojileri A.Ş. 14.400.000,00 60,00
Zeroone Interactive Yazılım A.Ş. 500.000,00 50,00
Tarih Açıklama Katsayı
28.07.2023 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
19.07.2022 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
28.07.2021 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
08.05.2020 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
16.09.2019 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
16.08.2017 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
10.06.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
Gelir Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satışların Maliyeti (-) -98.595.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 1.405.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 1.405.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -7.040.289,00 -4.091.146,00 -2.136.928,00 -5.439.218,00 -3.746.147,00
Pazarlama Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 219.204.193,00 12.148.116,00 239.346,00 2.193.266.296,00 450.043.867,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -807.194.942,00 -1.262.326.523,00 -153.000.363,00 -4.149.389,00 -3.843.139,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI -593.626.038,00 -1.254.269.553,00 -154.897.945,00 2.183.677.689,00 442.454.581,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI -593.626.038,00 -1.254.269.553,00 -154.897.945,00 2.183.677.689,00 442.454.581,00
Finansman Giderleri (-) -22.481.479,00 -7.313.449,00 -2.882.601,00 -7.650.755,00 -7.987.183,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -616.107.517,00 -1.261.583.002,00 -157.780.546,00 2.176.026.934,00 434.467.398,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -616.107.517,00 -1.261.583.002,00 -157.780.546,00 2.176.026.934,00 434.467.398,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -616.107.517,00 -1.261.583.002,00 -157.780.546,00 2.176.026.934,00 434.467.398,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları -616.107.517,00 -1.261.583.002,00 -157.780.546,00 2.176.026.934,00 434.467.398,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç -11,85 -24,26 -3,03 41,85 8,36
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: -616.107.517,00 -1.261.583.002,00 -157.780.546,00 2.176.026.934,00 434.467.398,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 3.003.695.460,00 2.478.466.273,00 3.583.358.837,00 3.735.548.918,00 1.990.848.750,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 116.848.948,00 106.401,00 52.202,00 79.122,00 67.190,00
Finansal Yatırımlar 2.854.713.310,00 2.476.272.798,00 3.581.417.803,00 3.733.418.076,00 1.989.804.021,00
Ticari Alacaklar 30.003.809,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 30.003.809,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 38.995,00 157.080,00 38.995,00 356.866,00 353.560,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 38.995,00 157.080,00 38.995,00 356.866,00 353.560,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 82.549,00 14.837,00 15.711,00 6.929,00 6.810,00
Diğer Dönen Varlıklar 2.007.849,00 1.915.157,00 1.834.126,00 1.687.925,00 617.169,00
ARA TOPLAM 3.003.695.460,00 2.478.466.273,00 3.583.358.837,00 3.735.548.918,00 1.990.848.750,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 5.012.351,00 5.318.449,00 5.624.548,00 5.908.094,00 29.616,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 5.010.601,00 5.315.846,00 5.621.090,00 5.903.782,00 24.450,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.750,00 2.603,00 3.458,00 4.312,00 5.166,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 3.008.707.811,00 2.483.784.722,00 3.588.983.385,00 3.741.457.012,00 1.990.878.366,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 468.032,00 282.212,00 204.512,00 7.261.744,00 17.496.256,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 1.760,00 3.551,00 856,00 6.592.562,00 918,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.760,00 3.551,00 856,00 6.592.562,00 918,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 77.372,00 62.825,00 60.441,00 73.830,00 31.546,00
Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 17.330.894,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 17.330.894,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 127.696,00 59.298,00 59.298,00 50.783,00 25.439,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 127.696,00 59.298,00 59.298,00 50.783,00 25.439,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 261.204,00 156.538,00 83.917,00 544.569,00 107.459,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 27.828,00 60.329.819,00 61.803.726,00 49.439.575,00 30.185.953,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 27.828,00 14.855,00 1.951,00 251.263,00 152.400,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 27.828,00 14.855,00 1.951,00 251.263,00 152.400,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 495.860,00 60.612.031,00 62.008.238,00 56.701.319,00 47.682.209,00
Ö Z K A Y N A K L A R 3.008.211.951,00 2.423.172.691,00 3.526.975.147,00 3.684.755.693,00 1.943.196.157,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 3.008.211.951,00 2.423.172.691,00 3.526.975.147,00 3.684.755.693,00 1.943.196.157,00
Ödenmiş Sermaye 52.000.000,00 52.000.000,00 52.000.000,00 52.000.000,00 52.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 17.826.859,00 17.826.859,00 17.826.859,00 17.826.859,00 17.826.859,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 8.837.473,00 8.837.473,00 8.837.473,00 8.837.473,00 8.837.473,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 3.598.291.361,00 3.606.091.361,00 3.606.091.361,00 1.430.064.427,00 1.430.064.427,00
Net Dönem Karı/Zararı -616.107.517,00 -1.261.583.002,00 -157.780.546,00 2.176.026.934,00 434.467.398,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 3.008.707.811,00 2.483.784.722,00 3.588.983.385,00 3.741.457.012,00 1.990.878.366,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi