Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,44
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 31,78
BIST-100'deki Ağırlığı 0,08
F/K Oranı 10,14
Piyasa Değ. / Defter Değ. 1,01
Dibe Uzaklık 42,31
Piyasa Değeri (USD) 28.545.700,14
Piyasa Değeri (TL) 164.840.000,00
Özsermaye (TL) 163.633.048,00
Sermaye (TL) 52.000.000,00
Net Kar (TL) 16.257.178,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu VERTU
Sektör Girişim Sermayesi Yatırımları
Adres Eski Büyükdere Cad. Ayazağa Yolu İz Plaza Giz No:9 Kat:14 D:49-50 34398 Maslak Sarıyer / İstanbul
Telefon 0212 290 74 78
Faks 0212 290 74 93
Web http://www.verusaturk.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Diğer 13.864.269,00 26,66
INVESTCO HOLDİNG A.Ş. 2.700.000,00 5,19
VERUSA HOLDİNG A.Ş. 35.435.731,00 68,15
Toplam 52.000.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret A.Ş. 4.290.000,00 21,72
Pamukova Elektrik Üretim A.Ş. 43.350.000,00 51,00
Tarih Açıklama Katsayı
16.08.2017 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
10.06.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
Gelir Tablosu 2019-3 2018-12 2018-9 2018-6 2018-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 0,00 37.965.579,00 32.447.228,00 32.447.228,00 12.500.000,00
Satışların Maliyeti (-) 0,00 -37.311.718,00 -31.915.545,00 -31.915.545,00 -11.982.625,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 0,00 653.861,00 531.683,00 531.683,00 517.375,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 0,00 653.861,00 531.683,00 531.683,00 517.375,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -680.349,00 -2.399.070,00 -1.790.478,00 -1.246.109,00 -720.283,00
Pazarlama Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 1.687.203,00 18.095.621,00 16.535.971,00 2.985.522,00 595.797,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -82,00 -50.237,00 -239.474,00 -621.153,00 -94,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 1.006.772,00 16.300.175,00 15.037.702,00 1.649.943,00 392.795,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 1.006.772,00 16.300.175,00 15.037.702,00 1.649.943,00 392.795,00
Finansman Giderleri (-) -57.264,00 -816.739,00 -762.196,00 -473.371,00 -217.029,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 949.508,00 15.483.436,00 14.275.506,00 1.176.572,00 175.766,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 949.508,00 15.483.436,00 14.275.506,00 1.176.572,00 175.766,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 949.508,00 15.483.436,00 14.275.506,00 1.176.572,00 175.766,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 949.508,00 15.483.436,00 14.275.506,00 1.176.572,00 175.766,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,02 0,30 0,27 0,02 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 949.508,00 15.483.436,00 14.275.506,00 1.176.572,00 175.766,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2019-3 2018-12 2018-9 2018-6 2018-3
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 163.840.183,00 162.837.336,00 151.732.726,00 138.760.553,00 152.914.557,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 3.400,00 28.860,00 3.262,00 7.907,00 2.413,00
Finansal Yatırımlar 127.748.693,00 127.190.993,00 140.001.341,00 127.041.465,00 137.987.649,00
Ticari Alacaklar 22.899.624,00 22.383.086,00 11.250.000,00 11.250.000,00 11.250.000,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 11.649.624,00 11.133.086,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 11.250.000,00 11.250.000,00 11.250.000,00 11.250.000,00 11.250.000,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 12.759.501,00 12.832.393,00 140.828,00 116.527,00 3.325.146,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 12.621.324,00 12.703.963,00 0,00 0,00 3.219.020,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 138.177,00 128.430,00 140.828,00 116.527,00 106.126,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 2.916,00 2.916,00 2.140,00 2.140,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 426.049,00 399.088,00 335.155,00 342.514,00 349.349,00
ARA TOPLAM 163.840.183,00 162.837.336,00 151.732.726,00 138.760.553,00 152.914.557,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 23.884,00 28.958,00 12.925.671,00 15.321.358,00 44.851,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 23.884,00 28.958,00 34.089,00 39.387,00 44.601,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 167,00 167,00 250,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 163.864.067,00 162.866.294,00 164.658.397,00 154.081.911,00 152.959.408,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 157.025,00 121.803,00 3.125.188,00 5.651.419,00 5.538.857,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 139,00 738,00 466,00 2.041.579,00 2.052.989,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 139,00 738,00 466,00 2.041.579,00 2.052.989,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 22.272,00 15.002,00 18.082,00 113.875,00 109.882,00
Diğer Borçlar 0,00 0,00 2.989.265,00 3.375.098,00 3.229.820,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 2.989.265,00 3.375.098,00 3.229.820,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 99.307,00 59.545,00 66.942,00 86.970,00 84.621,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 99.307,00 59.545,00 66.942,00 86.970,00 84.621,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 35.307,00 46.518,00 50.433,00 33.897,00 61.545,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 73.994,00 60.951,00 57.599,00 53.816,00 44.681,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 73.994,00 60.951,00 57.599,00 53.816,00 44.681,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 73.994,00 60.951,00 57.599,00 53.816,00 44.681,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 231.019,00 182.754,00 3.182.787,00 5.705.235,00 5.583.538,00
Ö Z K A Y N A K L A R 163.633.048,00 162.683.540,00 161.475.610,00 148.376.676,00 147.375.870,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 163.633.048,00 162.683.540,00 161.475.610,00 148.376.676,00 147.375.870,00
Ödenmiş Sermaye 52.000.000,00 52.000.000,00 52.000.000,00 52.000.000,00 52.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 17.826.859,00 17.826.859,00 17.826.859,00 17.826.859,00 17.826.859,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 2.712.742,00 2.712.742,00 2.712.742,00 2.712.742,00 2.712.742,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 90.143.939,00 74.660.503,00 74.660.503,00 74.660.503,00 74.660.503,00
Net Dönem Karı/Zararı 949.508,00 15.483.436,00 14.275.506,00 1.176.572,00 175.766,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 163.864.067,00 162.866.294,00 164.658.397,00 154.081.911,00 152.959.408,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi