Geri Dön

VERTU | Verusaturk Girisim


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu VERTU
Sektör Girişim Sermayesi Yatırımları
Adres Maslak Mah. Saat Sk. Spine Tower Sitesi No:5/94 Sarıyer/İstanbul
Telefon 0 212 290 74 78
Faks 0 212 290 74 93
Web www.verusaturk.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
TOPLAM 52.000.000,00 100,00
VERUSA HOLDİNG A.Ş. 32.022.453,00 61,58
DİĞER 19.977.547,00 38,42
Toplam 104.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Core Engage Yazılım A.Ş. 9.250.000,00 50,00
Golive Yazılım Hizmetleri A.Ş. 5.095.000,00 25,00
Kahve Diyari Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. 17.500.000,00 50,00
Pamel Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş. 12.063.020,00 38,79
Pamukova Elektrik Üretim A.Ş. 586.500.000,00 51,00
Probel Yazılım ve Bilişim Sistemleri A.Ş. 2.333.500,00 10,00
Vektora Yazılım Teknolojileri A.Ş. 14.400.000,00 60,00
Zeroone Interactive Yazılım A.Ş. 500.000,00 50,00
Tarih Açıklama Katsayı
28.07.2023 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
19.07.2022 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
28.07.2021 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
08.05.2020 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
16.09.2019 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
16.08.2017 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
10.06.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
Gelir Tablosu 2024-3 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 0,00 109.954.821,00 100.000.000,00 0,00 0,00
Satışların Maliyeti (-) 0,00 162.457.859,00 98.595.000,00 0,00 0,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 0,00 -52.503.038,00 1.405.000,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 0,00 -52.503.038,00 1.405.000,00 0,00 0,00
Genel Yönetim Giderleri (-) 4.216.867,00 12.648.765,00 7.040.289,00 4.091.146,00 -2.136.928,00
Pazarlama Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 481.369.990,00 255.507.029,00 219.204.193,00 12.148.116,00 239.346,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 51,00 3.616.851.747,00 807.194.942,00 1.262.326.523,00 -153.000.363,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 477.153.072,00 -3.426.496.521,00 -593.626.038,00 -1.254.269.553,00 -154.897.945,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 477.153.072,00 -3.426.496.521,00 -593.626.038,00 -1.254.269.553,00 -154.897.945,00
Finansman gelirleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finansman Giderleri (-) 45.447.906,00 84.318.201,00 22.481.479,00 7.313.449,00 -2.882.601,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 478.769.267,00 -3.428.840.226,00 -616.107.517,00 -1.261.583.002,00 -157.780.546,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 478.769.267,00 -3.428.840.226,00 -616.107.517,00 -1.261.583.002,00 -157.780.546,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 478.769.267,00 -3.428.840.226,00 -616.107.517,00 -1.261.583.002,00 -157.780.546,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 478.769.267,00 -3.428.840.226,00 -616.107.517,00 -1.261.583.002,00 -157.780.546,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 9,21 -65,94 -11,85 -24,26 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 9,21 -65,94 -11,85 -24,26 -3,03
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 478.769.267,00 -3.428.840.226,00 -616.107.517,00 -1.261.583.002,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 478.769.267,00 -3.428.840.226,00 -616.107.517,00 -1.261.583.002,00 -157.780.546,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 9,21 -65,94 -11,85 -24,26 0,00
Bilanço Tablosu 2024-3 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 3.566.700.373,00 2.982.382.022,00 3.003.695.460,00 2.478.466.273,00 3.583.358.837,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 597.355,00 741.101,00 116.848.948,00 106.401,00 52.202,00
Finansal Yatırımlar 3.561.938.894,00 2.979.321.093,00 2.854.713.310,00 2.476.272.798,00 3.581.417.803,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 3.809,00 3.809,00 30.003.809,00 0,00 0,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 3.809,00 3.809,00 30.003.809,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 1.738.754,00 38.995,00 38.995,00 157.080,00 38.995,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 1.698.056,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 40.698,00 38.995,00 38.995,00 157.080,00 38.995,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 245.984,00 239.869,00 82.549,00 14.837,00 15.711,00
Diğer Dönen Varlıklar 2.175.577,00 2.037.155,00 2.007.849,00 1.915.157,00 1.834.126,00
ARA TOPLAM 3.566.700.373,00 2.982.382.022,00 3.003.695.460,00 2.478.466.273,00 3.583.358.837,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 8.346.947,00 7.764.013,00 5.012.351,00 5.318.449,00 5.624.548,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 8.346.791,00 7.760.900,00 5.010.601,00 5.315.846,00 5.621.090,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 156,00 3.113,00 1.750,00 2.603,00 3.458,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-Bilgisayar Yazılımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 3.575.047.320,00 2.990.146.035,00 3.008.707.811,00 2.483.784.722,00 3.588.983.385,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 608.578,00 299.739.481,00 468.032,00 282.212,00 204.512,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 6.359,00 40.436,00 1.760,00 3.551,00 856,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 6.359,00 40.436,00 1.760,00 3.551,00 856,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 238.084,00 79.276,00 77.372,00 62.825,00 60.441,00
Diğer Borçlar 0,00 299.234.761,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 299.234.761,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 127.696,00 127.696,00 127.696,00 59.298,00 59.298,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 127.696,00 127.696,00 127.696,00 59.298,00 59.298,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 236.439,00 257.312,00 261.204,00 156.538,00 83.917,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 61.344,00 61.344,00 27.828,00 60.329.819,00 61.803.726,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 61.344,00 61.344,00 27.828,00 14.855,00 1.951,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 61.344,00 61.344,00 27.828,00 14.855,00 1.951,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 669.922,00 299.800.825,00 495.860,00 60.612.031,00 62.008.238,00
Ö Z K A Y N A K L A R 3.574.377.398,00 2.690.345.210,00 3.008.211.951,00 2.423.172.691,00 3.526.975.147,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 3.574.377.398,00 2.690.345.210,00 3.008.211.951,00 2.423.172.691,00 3.526.975.147,00
Ödenmiş Sermaye 52.000.000,00 52.000.000,00 52.000.000,00 52.000.000,00 52.000.000,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sermaye Düzeltme Farkları 439.461.918,00 375.121.885,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 22.068.992,00 19.179.817,00 52.636.225,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 141.795.040,00 123.231.857,00 17.826.859,00 17.826.859,00 17.826.859,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 47.713.360,00 41.466.936,00 8.837.473,00 8.837.473,00 8.837.473,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 2.436.706.805,00 5.546.544.575,00 3.598.291.361,00 3.606.091.361,00 3.606.091.361,00
Net Dönem Karı/Zararı 478.769.267,00 -3.428.840.226,00 -616.107.517,00 -1.261.583.002,00 -157.780.546,00
Diğer Yedekler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 3.575.047.320,00 2.990.146.035,00 3.008.707.811,00 2.483.784.722,00 3.588.983.385,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi