Geri Dön

VBTYZ | Vbt Yazilim


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,77
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 34,22
BIST-100'deki Ağırlığı 5,76
F/K Oranı 7,62
Piyasa Değ. / Defter Değ. 1,33
Dibe Uzaklık 42,31
Piyasa Değeri (USD) 24.544.660,01
Piyasa Değeri (TL) 806.000.000,00
Özsermaye (TL) 606.135.348,00
Sermaye (TL) 26.000.000,00
Net Kar (TL) 105.842.929,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu VBTYZ
Sektör Bilgisayar donanımının ithlatı, ihracatı ve dahili ticaretini yapmak, bilişim sistemleri, otomasyon, yazılım ve donanım faaliyetlerinde bulunmak
Adres İçereköy Mah. Umut Sk. Quick Tower Sitesi Blok No: 10-12 İç Kapı No: 57 Ataşehir/ İSTANBUL
Telefon 90 216 577 69 21
Faks 90 216 577 69 25
Web www.vbt.com.tr/
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
BİROL BAŞARAN 41.445.000,00 35,42
İPEK CANAN BAŞARAN 8.551.350,00 7,31
TOPLAM 117.000.000,00 100,00
DİĞER 67.003.650,00 57,27
Toplam 234.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
English Guru LLC 20.000,00 20,00
KPAY Ödeme Teknolojileri Dan.San ve Tic. AŞ. 64.286,00 30,00
VBT AKADEMI AŞ. 50.000,00 100,00
VBT Akademi AŞ. 50.000,00 100,00
VBT Albania Sh.P.K 6.000.000,00 100,00
VBT Europe AG 51.000,00 51,00
VBT MEA Computer Software Trading L.L.C 100.000,00 100,00
VBT Software (UK) Limited 50.000,00 100,00
VBT Software Austria GmbH 90.000,00 90,00
VBT Software DE GmbH 500.000,00 100,00
VBT Software INC 400.000,00 100,00
Vizyon Teknik Bilgi Sistemleri ve İnsan Kaynakları Aş 25.000,00 50,00
Tarih Açıklama Katsayı
15.02.2024 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 4,50
26.05.2023 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
25.05.2022 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
Gelir Tablosu 2024-3 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 503.533.253,00 2.134.580.260,00 1.222.691.402,00 1.053.462.097,00 766.417.236,00
Satışların Maliyeti (-) 349.318.291,00 1.892.057.401,00 1.101.468.474,00 980.925.065,00 -727.400.943,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 154.214.962,00 242.522.859,00 121.222.928,00 72.537.032,00 39.016.293,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 154.214.962,00 242.522.859,00 121.222.928,00 72.537.032,00 39.016.293,00
Genel Yönetim Giderleri (-) 27.041.571,00 43.746.139,00 23.042.656,00 12.766.170,00 -4.916.505,00
Pazarlama Giderleri (-) 824.992,00 5.028.036,00 2.900.767,00 1.613.660,00 -523.705,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 45.399.386,00 102.224.764,00 52.598.652,00 29.481.936,00 -14.716.565,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 18.347.572,00 44.599.698,00 31.110.028,00 35.215.460,00 4.080.149,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 14.387.502,00 20.072.437,00 11.329.566,00 6.566.116,00 -2.134.271,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 84.909.083,00 116.051.181,00 62.461.315,00 57.324.610,00 20.805.396,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 10.331.483,00 28.111.519,00 19.451.818,00 2.236.718,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar -431.477,00 3.640.257,00 -15.594.873,00 -6.010.193,00 -4.897.557,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 94.809.089,00 147.802.957,00 66.318.260,00 53.551.135,00 15.907.839,00
Finansman gelirleri 13.367.851,00 96.443.382,00 43.334.438,00 33.205.470,00 0,00
Finansman Giderleri (-) 2.417.665,00 3.577.381,00 2.892.856,00 2.539.441,00 -1.131.614,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 38.341.646,00 121.627.015,00 106.759.842,00 84.217.164,00 19.469.939,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 16.301.468,00 21.463.906,00 14.511.429,00 10.627.358,00 -2.003.432,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 348.028,00 30.118.620,00 19.578.724,00 14.300.462,00 -2.782.682,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 15.953.440,00 -8.654.714,00 -5.067.295,00 -3.673.104,00 779.250,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 22.040.178,00 100.163.109,00 92.248.413,00 73.589.806,00 17.466.507,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 22.040.178,00 100.163.109,00 92.248.413,00 73.589.806,00 17.466.507,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar -783.126,00 -344.076,00 -404.614,00 -276.337,00 -21.053,00
- Ana Ortaklık Payları 22.823.304,00 100.507.185,00 92.653.027,00 73.866.143,00 17.487.560,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,20 0,86 3,56 2,84 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,20 0,86 3,56 2,84 0,67
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 538.404,00 -1.383.370,00 -519.686,00 26.323,00 853.409,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 538.404,00 0,00 0,00 26.323,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 1.383.370,00 519.686,00 0,00 853.409,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 0,00 1.383.370,00 519.686,00 0,00 853.409,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 3.415.091,00 -5.506.433,00 5.266.500,00 4.828.162,00 503.640,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 32.393,00 5.506.433,00 0,00 0,00 503.640,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 3.953.495,00 -6.889.803,00 4.746.814,00 4.854.485,00 1.357.049,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 25.993.673,00 93.273.306,00 96.995.227,00 78.444.291,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 25.993.673,00 93.273.306,00 96.995.227,00 78.444.291,00 18.823.556,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,20 0,86 3,56 2,84 0,00
Finansman Gelirleri 0,00 0,00 0,00 0,00 4.693.714,00
Bilanço Tablosu 2024-3 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 861.562.137,00 546.331.636,00 404.828.297,00 344.921.547,00 295.395.249,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 263.037.238,00 164.003.892,00 130.181.955,00 136.093.524,00 116.492.886,00
Finansal Yatırımlar 66.083.757,00 60.885.242,00 55.756.729,00 40.411.437,00 294.519,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 0,00 0,00 55.756.729,00 40.411.437,00 294.519,00
- Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 136.132.685,00 130.629.133,00 72.159.054,00 59.316.575,00 42.189.416,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 25.488,00 5.209,00 36.274,00 16.634,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 136.132.685,00 130.603.645,00 72.153.845,00 59.280.301,00 42.172.782,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 53.522.948,00 46.702.737,00 67.628.422,00 40.388.152,00 44.268.705,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 46.802.827,00 45.329.769,00 41.949.599,00 16.098.894,00 30.278.776,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 6.720.121,00 1.372.968,00 25.678.823,00 24.289.258,00 13.989.929,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 222.612.828,00 58.065.399,00 37.348.030,00 16.714.387,00 24.339.946,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 98.697.529,00 85.862.541,00 41.672.903,00 51.928.731,00 67.769.829,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 5.390.802,00 13.920.112,00 4.815.826,00 1.369.020,00 1.596.172,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 303,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 21.475.152,00 182.692,00 81.204,00 68.438,00 39.948,00
ARA TOPLAM 861.562.137,00 546.331.636,00 404.828.297,00 344.921.547,00 295.395.249,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 203.309.342,00 216.957.664,00 65.224.748,00 79.560.261,00 82.102.590,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 25.089.596,00 39.641.946,00 7.313.038,00 16.897.718,00 18.010.354,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 100.575.898,00 91.100.510,00 23.866.404,00 23.799.311,00 22.160.083,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 64.871.560,00 59.022.574,00 16.589.997,00 17.275.407,00 18.472.323,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-Bilgisayar Yazılımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 6.192,00 15.591.818,00 7.447.723,00 13.810.554,00 20.368.893,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 5.202.791,00 3.645.506,00 572.181,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 1.064.871.479,00 763.289.300,00 470.053.045,00 424.481.808,00 377.497.839,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 423.351.108,00 243.632.449,00 149.327.533,00 118.256.499,00 108.670.378,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 308.720,00 618.542,00 2.688.825,00 0,00 2.659.345,00
- Banka Kredileri 308.720,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 1.229.648,00 1.729.393,00 0,00 3.172.192,00 0,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 1.904.338,00 0,00
Banka Kredileri 0,00 618.542,00 950.332,00 0,00 1.681.881,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 350.659.036,00 55.338.605,00 46.423.269,00 14.920.474,00 8.178.138,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 1.061.974,00 0,00 473.622,00 710.781,00 452.880,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 349.597.062,00 55.338.605,00 45.949.647,00 14.209.693,00 7.725.258,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 14.568.528,00 9.323.332,00 11.293.766,00 7.035.381,00 3.668.791,00
Diğer Borçlar 14.384.502,00 28.733.205,00 9.786.806,00 14.621.040,00 15.961.016,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 111.632,00 0,00 0,00 2.065.848,00 1.914.600,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 14.272.870,00 28.733.205,00 9.786.806,00 12.555.192,00 14.046.416,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 2.303.979,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 213.594,00 4.221.901,00 5.271.792,00 10.909.856,00 2.515.006,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 12.828.500,00 5.757.801,00 5.900.940,00 4.773.848,00 4.003.810,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 12.215.644,00 4.360.514,00 3.211.675,00 1.076.108,00 1.242.453,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 612.856,00 1.397.287,00 0,00 0,00 2.761.357,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 359.505,00 420.048,00 485.534,00 180.194,00 133.433,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 37.422.242,00 18.911.515,00 17.857.122,00 21.907.856,00 24.628.618,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 2.497.720,00 2.584.104,00 2.981.007,00 3.361.802,00 2.390.641,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 2.497.720,00 2.584.104,00 0,00 3.361.802,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 13.107.793,00 8.856.389,00 8.948.775,00 7.693.342,00 5.665.531,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 13.107.793,00 8.856.389,00 8.948.775,00 7.693.342,00 5.665.531,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 21.504.116,00 4.852.142,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 460.773.350,00 262.543.964,00 167.184.655,00 140.164.355,00 133.298.996,00
Ö Z K A Y N A K L A R 604.098.129,00 500.745.336,00 302.868.390,00 284.317.453,00 244.198.843,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 606.135.348,00 501.835.255,00 303.532.651,00 284.848.022,00 244.322.787,00
Ödenmiş Sermaye 117.000.000,00 117.000.000,00 26.000.000,00 26.000.000,00 26.000.000,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sermaye Düzeltme Farkları 137.945.953,00 104.568.825,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 24.667.417,00 158.714.445,00 65.190.632,00 65.190.632,00 65.190.632,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -5.685.166,00 -5.380.638,00 -3.243.269,00 -2.697.260,00 -1.870.174,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -5.685.166,00 -5.380.638,00 -3.243.269,00 -2.697.260,00 -1.870.174,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -5.685.166,00 -5.380.638,00 -3.243.269,00 -2.697.260,00 -1.870.174,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 1.760.155,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -728.077,00 -3.628.903,00 6.677.650,00 6.233.898,00 1.760.155,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 21.372.279,00 18.574.254,00 7.465.271,00 7.465.271,00 4.965.332,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 288.739.638,00 11.480.087,00 108.789.339,00 108.789.338,00 130.789.282,00
Net Dönem Karı/Zararı 22.823.304,00 100.507.185,00 92.653.028,00 73.866.143,00 17.487.560,00
Diğer Yedekler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR -2.037.219,00 -1.089.919,00 -664.261,00 -530.569,00 -123.944,00
TOPLAM KAYNAKLAR 1.064.871.479,00 763.289.300,00 470.053.045,00 424.481.808,00 377.497.839,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi