Geri Dön

VANGD | Vanet Gida


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu VANGD
Sektör Her türlü gıda maddelerini almak, satmak, gıda maddelerini paketlemek için tesisler kurmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek.
Adres Reşadiye Caddesi, Cumhuriyet Köyü No-18 Beykoz/ İstanbul
Telefon 0212 319 28 75
Faks 0212 344 07 94
Web www.vanet.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş 1.625.000,75 6,50
ŞÜKRÜ KARACA 3.869.795,00 15,48
TOPLAM 25.000.000,00 100,00
DİĞER 19.505.204,25 78,02
Toplam 50.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Ülkem Metross Turşu ve Konserve Gıda A.Ş. 490.000,00 49,00
Tarih Açıklama Katsayı
05.06.2014 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,19
Gelir Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 68.228.189,00 11.179.848,00 5.699.063,00 24.605.856,00 20.375.135,00
Satışların Maliyeti (-) -66.877.067,00 -11.146.194,00 -5.705.748,00 -23.963.436,00 -19.838.397,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 1.351.122,00 33.654,00 -6.685,00 642.420,00 536.738,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 1.351.122,00 33.654,00 -6.685,00 642.420,00 536.738,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -1.675.160,00 -1.042.029,00 -265.315,00 -1.239.496,00 -864.962,00
Pazarlama Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 170.153,00 600.525,00 700.245,00 561.145,00 378.320,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -119.538,00 -118.367,00 0,00 -239.159,00 -175.894,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI -273.423,00 -526.217,00 428.245,00 -275.090,00 -125.798,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 1.965.192,00 1.083.131,00 619.593,00 49.962.316,00 1.980.725,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -420.537,00 -198.946,00 -392.623,00 -944.298,00 -883.304,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 -435.107,00 -435.107,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 1.271.232,00 357.968,00 655.215,00 48.307.821,00 536.516,00
Finansman Gelirleri 1.451.152,00 998.613,00 518.126,00 0,00 0,00
Finansman Giderleri (-) -464.443,00 -440.773,00 -26.245,00 -72.437,00 -48.036,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 2.257.941,00 915.808,00 1.147.096,00 48.235.384,00 488.480,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -3.959.725,00 251.848,00 -3.914.499,00 -9.465.940,00 -87.516,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -3.959.725,00 251.848,00 -3.914.499,00 -9.465.940,00 -87.516,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -1.701.784,00 1.167.656,00 -2.767.403,00 38.769.444,00 400.964,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -1.701.784,00 1.167.656,00 -2.767.403,00 38.769.444,00 400.964,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları -1.701.784,00 1.167.656,00 -2.767.403,00 38.769.444,00 400.964,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç -0,07 0,05 -0,11 1,55 0,02
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 46.118,00 3.312,00 14.513,00 -30.790,00 -19.313,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 57.647,00 4.140,00 18.141,00 -38.488,00 -24.141,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi -11.529,00 -828,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -11.529,00 -828,00 -3.628,00 7.698,00 4.828,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 46.118,00 3.312,00 14.513,00 -30.790,00 -19.313,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: -1.655.666,00 1.170.968,00 -2.752.890,00 38.738.654,00 381.651,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 15.581.931,00 51.769.247,00 14.710.426,00 13.047.259,00 12.571.305,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 156.729,00 268.345,00 1.192.056,00 114.085,00 63.682,00
Finansal Yatırımlar 2.035.162,00 1.691.930,00 1.392.755,00 2.901.846,00 2.845.991,00
Ticari Alacaklar 5.917.831,00 3.689.185,00 6.487.536,00 2.572.817,00 2.010.495,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 1.173.555,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 5.917.831,00 3.689.185,00 5.313.981,00 2.572.817,00 2.010.495,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 6.897.662,00 9.818.758,00 4.991.888,00 7.352.640,00 7.593.398,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 6.897.662,00 4.548.896,00 4.440.714,00 7.229.046,00 7.469.804,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 5.269.862,00 551.174,00 123.594,00 123.594,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 0,00 1.100.020,00 0,00 0,00 0,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 79.390,00 34.716.578,00 159.675,00 94.149,00 16.704,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 137.452,00 136.959,00 136.482,00 11.722,00 11.194,00
Diğer Dönen Varlıklar 357.705,00 347.472,00 350.034,00 0,00 29.841,00
ARA TOPLAM 15.581.931,00 51.769.247,00 14.710.426,00 13.047.259,00 12.571.305,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 95.018.468,00 94.797.731,00 94.874.192,00 94.950.722,00 47.552.522,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 93.197.169,00 92.900.000,00 92.900.000,00 92.900.000,00 45.425.000,00
Maddi Duran Varlıklar 1.817.574,00 1.893.882,00 1.970.220,00 2.046.626,00 2.123.303,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 3.725,00 3.849,00 3.972,00 4.096,00 4.219,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 110.600.399,00 146.566.978,00 109.584.618,00 107.997.981,00 60.123.827,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.173.837,00 38.478.559,00 1.297.544,00 881.890,00 764.057,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 802.815,00 2.243.188,00 535.732,00 194.356,00 588.973,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 473.667,00 488.888,00 6.418,00 6.379,00 155.939,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 329.148,00 1.754.300,00 529.314,00 187.977,00 433.034,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 97.736,00 126.974,00 141.087,00 39.733,00 31.635,00
Diğer Borçlar 144.451,00 35.962.003,00 579.926,00 586.919,00 86.804,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 144.451,00 35.962.003,00 579.926,00 544.796,00 43.853,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 42.123,00 42.951,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 128.835,00 146.394,00 40.799,00 22.187,00 56.645,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 10.468,00 28.027,00 0,00 22.187,00 17.950,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 118.367,00 118.367,00 40.799,00 0,00 38.695,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 38.695,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 21.309.671,00 17.144.894,00 21.267.407,00 17.343.534,00 7.944.216,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 62.756,00 120.253,00 73.619,00 67.873,00 42.105,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 62.756,00 120.253,00 73.619,00 67.873,00 42.105,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 21.246.915,00 17.024.641,00 21.193.788,00 17.275.661,00 7.900.107,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 22.483.508,00 55.623.453,00 22.564.951,00 18.225.424,00 8.708.273,00
Ö Z K A Y N A K L A R 88.116.891,00 90.943.525,00 87.019.667,00 89.772.557,00 51.415.554,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 88.116.891,00 90.943.525,00 87.019.667,00 89.772.557,00 51.415.554,00
Ödenmiş Sermaye 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 8.287.287,00 8.287.287,00 8.287.287,00 8.287.287,00 8.287.287,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 11.505.977,00 11.463.171,00 11.474.372,00 11.459.859,00 11.471.336,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 11.505.977,00 11.463.171,00 11.474.372,00 11.459.859,00 11.471.336,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -40.416,00 -83.222,00 -72.021,00 -86.534,00 -75.057,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 70.419,00 70.419,00 70.419,00 70.419,00 70.419,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 44.954.992,00 44.954.992,00 44.954.992,00 6.185.548,00 6.185.548,00
Net Dönem Karı/Zararı -1.701.784,00 1.167.656,00 -2.767.403,00 38.769.444,00 400.964,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 110.600.399,00 146.566.978,00 109.584.618,00 107.997.981,00 60.123.827,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 34.582.254,00 0,00 0,00 0,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi