Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu VANGD
Sektör Her türlü gıda maddelerini almak, satmak, gıda maddelerini paketlemek için tesisler kurmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek.
Adres Reşadiye Caddesi, Cumhuriyet Köyü No-18 Beykoz/ İstanbul
Telefon 0 216 7092870
Faks 0 216 6933475
Web http://www.vanet.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş 12.750.495,75 51,00
DİĞER 12.249.504,25 49,00
Toplam 25.000.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
05.06.2014 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,19
Gelir Tablosu 2021-3 2020-12 2020-9 2020-6 2020-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 1.168.013,00 8.593.412,00 7.747.129,00 0,00 0,00
Satışların Maliyeti (-) -1.179.711,00 -8.644.490,00 -7.798.371,00 -4.276,00 0,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) -11.698,00 -51.078,00 -51.242,00 -4.276,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR -11.698,00 -51.078,00 -51.242,00 -4.276,00 0,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -312.843,00 -914.308,00 -800.181,00 -624.352,00 0,00
Pazarlama Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 279.708,00 639.557,00 919.716,00 87.280,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -105.808,00 -509.883,00 -670.194,00 -209.498,00 0,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI -150.641,00 -835.712,00 -601.901,00 -750.846,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 614.807,00 8.450.044,00 4.039.251,00 3.151.079,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 -361.547,00 -202.816,00 -202.816,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 464.166,00 7.252.785,00 3.234.534,00 2.197.417,00 0,00
Finansman Giderleri (-) -2.664,00 -57.445,00 -85.989,00 -74.840,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 461.502,00 7.195.340,00 3.148.545,00 2.122.577,00 0,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 399.756,00 -748.025,00 67.269,00 417.909,00 0,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 399.756,00 -748.025,00 67.269,00 417.909,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 861.258,00 6.447.315,00 3.215.814,00 2.540.486,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 861.258,00 6.447.315,00 3.215.814,00 2.540.486,00 0,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 861.258,00 6.447.315,00 3.215.814,00 2.540.486,00 0,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,03 0,26 0,13 0,10 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 484,00 -7.996,00 445,00 445,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 605,00 -9.995,00 570,00 570,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -121,00 1.999,00 -125,00 -125,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 484,00 -7.996,00 445,00 445,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 861.742,00 6.439.319,00 3.216.259,00 2.540.931,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2021-3 2020-12 2020-9 2020-6 2020-3
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 12.243.595,00 12.395.420,00 11.528.532,00 10.708.537,00 0,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 1.782.563,00 783.005,00 559.703,00 6.583.736,00 0,00
Finansal Yatırımlar 1,00 1,00 5.644.778,00 542.165,00 0,00
Ticari Alacaklar 1.231.971,00 1.947.450,00 517.866,00 577.698,00 0,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 451.545,00 1.214.391,00 510.552,00 541.615,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 780.426,00 733.059,00 7.314,00 36.083,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 9.081.685,00 9.548.402,00 4.677.559,00 2.010.818,00 0,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 9.029.446,00 9.498.872,00 4.628.912,00 1.814.200,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 52.239,00 49.530,00 48.647,00 196.618,00 0,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 41.695,00 12.137,00 25.658,00 900.937,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 105.680,00 104.425,00 102.968,00 85.090,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 0,00 0,00 0,00 8.093,00 0,00
ARA TOPLAM 12.243.595,00 12.395.420,00 11.528.532,00 10.708.537,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 29.073.239,00 29.130.529,00 25.178.384,00 25.243.635,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 28.157.000,00 28.157.000,00 24.140.000,00 24.140.000,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 911.279,00 968.445,00 1.033.177,00 1.098.304,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 4.960,00 5.084,00 5.207,00 5.331,00 0,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 41.316.834,00 41.525.949,00 36.706.916,00 35.952.172,00 0,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 584.076,00 1.237.953,00 435.495,00 666.451,00 0,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 196.719,00 137.869,00 94.157,00 105.510,00 0,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 54.415,00 41.895,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 142.304,00 95.974,00 94.157,00 105.510,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 20.446,00 14.886,00 60.552,00 52.706,00 0,00
Diğer Borçlar 328.216,00 1.046.503,00 242.091,00 174.101,00 0,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 774.354,00 33.379,00 25.026,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 328.216,00 272.149,00 208.712,00 149.075,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 0,00 0,00 0,00 145.439,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 38.695,00 38.695,00 38.695,00 38.695,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 38.695,00 38.695,00 38.695,00 38.695,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 4.074.142,00 4.491.122,00 3.697.607,00 3.387.235,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 3.366,00 479,00 0,00 0,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 3.366,00 479,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 3.970.204,00 4.369.839,00 3.556.669,00 3.206.029,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 4.658.218,00 5.729.075,00 4.133.102,00 4.053.686,00 0,00
Ö Z K A Y N A K L A R 36.658.616,00 35.796.874,00 32.573.814,00 31.898.486,00 0,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 36.658.616,00 35.796.874,00 32.573.814,00 31.898.486,00 0,00
Ödenmiş Sermaye 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 8.287.287,00 8.287.287,00 8.287.287,00 8.287.287,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 11.491.739,00 11.491.255,00 11.499.696,00 11.499.696,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 11.491.739,00 11.491.255,00 11.499.696,00 11.499.696,00 0,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -54.654,00 -55.138,00 -46.697,00 -46.697,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -8.981.668,00 -15.428.983,00 -15.428.983,00 -15.428.983,00 0,00
Net Dönem Karı/Zararı 861.258,00 6.447.315,00 3.215.814,00 2.540.486,00 0,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 41.316.834,00 41.525.949,00 36.706.916,00 35.952.172,00 0,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi