Geri Dön

VAKKO | Vakko Tekstil


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu VAKKO
Sektör Eşarp kravat ve hazır giyim
Adres ALTUNİZADE MH. KUŞBAKIŞI CD. NO:35 34117 ÜSKÜDAR/İSTANBUL
Telefon 2126225650
Faks 2126723388
Web vakko.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
TOPLAM 160.000.000,00 100,00
VAKKO HOLDİNG A Ş 135.254.482,11 84,53
DİĞER 24.745.517,89 15,47
Toplam 320.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Trent Hazır Giyim Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi 1.998.000,00 99,90
Tarih Açıklama Katsayı
18.04.2023 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
26.04.2022 Nakit Temettü / Bölünme 1,08
28.04.2021 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
16.04.2019 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
26.04.2018 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
08.10.2008 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,53
12.05.2008 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 6,00
08.05.2002 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,88
31.05.2000 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
31.05.1999 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Nakit Temettü / Bölünme 4,33
Gelir Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 5.094.930.978,00 3.034.886.359,00 1.171.973.531,00 4.237.930.086,00 2.645.449.007,00
Satışların Maliyeti (-) -1.866.384.170,00 -1.114.423.197,00 -439.033.018,00 -1.458.289.809,00 -917.900.627,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 3.228.546.808,00 1.920.463.162,00 732.940.513,00 2.779.640.277,00 1.727.548.380,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 3.228.546.808,00 1.920.463.162,00 732.940.513,00 2.779.640.277,00 1.727.548.380,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -256.088.854,00 -154.767.010,00 -79.496.260,00 -183.501.150,00 -117.836.956,00
Pazarlama Giderleri (-) -1.744.455.774,00 -1.027.429.665,00 -505.676.182,00 -1.263.594.374,00 -841.740.285,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 162.672.126,00 97.233.433,00 27.177.359,00 106.622.961,00 72.374.759,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -32.971.598,00 -29.471.369,00 -12.336.413,00 -76.336.094,00 -39.731.918,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 1.357.702.708,00 806.028.551,00 162.609.017,00 1.362.831.620,00 800.613.980,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 38.378.536,00 0,00 1.238.326,00 5.200.878,00 5.342.958,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 28.942.471,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 1.396.081.244,00 834.971.022,00 163.847.343,00 1.368.032.498,00 805.956.938,00
Finansman Gelirleri 120.973.126,00 104.455.055,00 49.182.666,00 57.847.868,00 30.779.340,00
Finansman Giderleri (-) -297.324.039,00 -181.319.079,00 -60.646.841,00 -193.159.910,00 -132.403.254,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 1.219.730.331,00 758.106.998,00 152.383.168,00 1.232.720.456,00 704.333.024,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -153.473.956,00 -143.247.525,00 -27.381.515,00 -151.445.140,00 -78.805.720,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -247.171.573,00 -129.548.848,00 -18.100.139,00 -246.948.225,00 -142.238.114,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 93.697.617,00 -13.698.677,00 -9.281.376,00 95.503.085,00 63.432.394,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 1.066.256.375,00 614.859.473,00 125.001.653,00 1.081.275.316,00 625.527.304,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 1.066.256.375,00 614.859.473,00 125.001.653,00 1.081.275.316,00 625.527.304,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 791,00 269,00 313,00 199,00 314,00
- Ana Ortaklık Payları 1.066.255.584,00 614.859.204,00 125.001.340,00 1.081.275.117,00 625.526.990,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 6,66 3,84 0,78 6,76 3,91
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -27.947.447,00 -13.981.443,00 -13.063.765,00 452.098.278,00 29.181.195,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 544.210.653,00 43.532.034,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -15.934.168,00 -17.476.803,00 -16.329.706,00 -50.313.856,00 -17.938.549,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 3.186.833,00 3.495.360,00 0,00 10.062.772,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -12.013.279,00 3.495.360,00 3.265.941,00 -41.798.519,00 3.587.710,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -27.947.447,00 -13.981.443,00 -13.063.765,00 452.098.278,00 29.181.195,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 1.038.308.928,00 600.878.030,00 111.937.888,00 1.533.373.594,00 654.708.499,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 3.378.043.225,00 2.977.869.956,00 2.832.625.061,00 2.540.475.724,00 1.813.231.353,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 245.040.638,00 323.288.624,00 577.725.314,00 788.018.735,00 246.541.781,00
Finansal Yatırımlar 145.080.213,00 108.680.950,00 80.986.573,00 60.829.496,00 58.481.443,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 145.080.213,00 108.680.950,00 80.986.573,00 60.829.496,00 58.481.443,00
Ticari Alacaklar 227.630.683,00 161.713.579,00 114.743.008,00 149.312.594,00 199.549.993,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 29.520.748,00 21.784.332,00 16.251.446,00 23.185.457,00 15.674.438,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 198.109.935,00 139.929.247,00 98.491.562,00 126.127.137,00 183.875.555,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 672.596,00 1.960.243,00 1.529.073,00 1.599.258,00 708.591,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 1.599.258,00 708.591,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 672.596,00 1.960.243,00 1.529.073,00 0,00 0,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 2.455.324.435,00 1.986.585.401,00 1.836.376.480,00 1.425.646.827,00 1.158.246.510,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 262.577.713,00 375.621.865,00 184.212.471,00 108.902.802,00 127.528.039,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 41.716.947,00 20.019.294,00 37.052.142,00 6.166.012,00 22.174.996,00
ARA TOPLAM 3.378.043.225,00 2.977.869.956,00 2.832.625.061,00 2.540.475.724,00 1.813.231.353,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 1.915.499.110,00 1.711.683.894,00 1.539.153.643,00 1.363.257.829,00 830.145.412,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 1.153.556.696,00 1.009.431.785,00 971.720.425,00 958.343.711,00 405.885.511,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 33.059.628,00 29.353.789,00 33.227.691,00 23.143.640,00 19.921.141,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 33.059.628,00 29.353.789,00 33.227.691,00 23.143.640,00 19.921.141,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 3.452.923,00 3.832.998,00 474.166,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 144.086.996,00 52.199.341,00 56.387.223,00 62.402.658,00 119.250.230,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 5.293.542.335,00 4.689.553.850,00 4.371.778.704,00 3.903.733.553,00 2.643.376.765,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.169.769.649,00 1.961.098.291,00 1.801.278.555,00 1.507.539.251,00 1.178.072.177,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 368.576.697,00 300.637.207,00 278.607.467,00 269.550.146,00 256.932.081,00
- Banka Kredileri 368.576.697,00 300.637.207,00 278.607.467,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 373.970.027,00 377.726.479,00 307.332.915,00 194.246.647,00 185.332.281,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 1.037.226.675,00 950.941.812,00 848.626.193,00 735.623.067,00 570.924.295,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 33.729.080,00 23.321.027,00 25.401.266,00 39.134.333,00 13.986.731,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.003.497.595,00 927.620.785,00 823.224.927,00 696.488.734,00 556.937.564,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 33.136.287,00 47.482.986,00 32.686.361,00 18.394.138,00 16.445.334,00
Diğer Borçlar 11.156.606,00 11.156.606,00 5.182.762,00 5.182.762,00 5.227.763,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 11.156.606,00 11.156.606,00 5.182.762,00 5.182.762,00 5.227.763,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 172.791.990,00 114.881.119,00 161.414.182,00 128.614.088,00 62.542.807,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 116.101.954,00 110.892.844,00 122.022.942,00 105.853.680,00 48.855.773,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 26.010.749,00 27.877.634,00 25.570.556,00 14.831.294,00 11.128.479,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 23.725.288,00 25.592.173,00 23.285.095,00 12.545.833,00 10.161.998,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 2.285.461,00 2.285.461,00 2.285.461,00 2.285.461,00 966.481,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 30.798.664,00 19.501.604,00 19.835.177,00 35.243.429,00 20.683.364,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 641.762.517,00 683.876.288,00 574.861.020,00 512.493.061,00 460.268.442,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 448.388.147,00 481.274.984,00 367.815.654,00 258.284.925,00 256.537.457,00
Banka Kredileri 7.228.039,00 10.948.529,00 16.271.240,00 25.879.234,00 37.950.259,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 441.160.108,00 470.326.455,00 351.544.414,00 232.405.691,00 218.587.198,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 67.146.455,00 59.372.838,00 58.484.166,00 91.340.169,00 53.549.177,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 67.146.455,00 59.372.838,00 58.484.166,00 91.340.169,00 0,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 2.811.532.166,00 2.644.974.579,00 2.376.139.575,00 2.020.032.312,00 1.638.340.619,00
Ö Z K A Y N A K L A R 2.482.010.169,00 2.044.579.271,00 1.995.639.129,00 1.883.701.241,00 1.005.036.146,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 2.481.998.402,00 2.044.568.026,00 1.995.627.840,00 1.883.690.265,00 1.005.025.055,00
Ödenmiş Sermaye 160.000.000,00 160.000.000,00 160.000.000,00 160.000.000,00 160.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 524.654.599,00 549.152.131,00 550.410.760,00 563.815.476,00 140.898.394,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 524.654.599,00 549.152.131,00 550.410.760,00 563.815.476,00 140.898.394,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -65.247.672,00 -66.481.780,00 -65.564.102,00 -52.500.337,00 -26.600.092,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 48.625.350,00 48.625.350,00 48.625.350,00 48.625.350,00 48.625.350,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 682.462.869,00 671.931.341,00 1.111.590.390,00 29.974.322,00 29.974.321,00
Net Dönem Karı/Zararı 1.066.255.584,00 614.859.204,00 125.001.340,00 1.081.275.117,00 625.526.990,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 11.767,00 11.245,00 11.289,00 10.976,00 11.091,00
TOPLAM KAYNAKLAR 5.293.542.335,00 4.689.553.850,00 4.371.778.704,00 3.903.733.553,00 2.643.376.765,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 8.993.501,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi