Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu VAKKO
Sektör Eşarp kravat ve hazır giyim
Adres ALTUNİZADE MH. KUŞBAKIŞI CD. NO:35 34117 ÜSKÜDAR/İSTANBUL
Telefon 0212 6225650
Faks 0212 6723388
Web http://www.vakko.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Diğer 22.049.169,89 13,78
VAKKO HOLDİNG A Ş 137.950.830,11 86,22
Toplam 160.000.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Trent Hazır Giyim Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi 1.998.000,00 99,90
Tarih Açıklama Katsayı
28.04.2021 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
16.04.2019 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
26.04.2018 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
08.10.2008 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,53
12.05.2008 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 6,00
08.05.2002 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,88
31.05.2000 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
31.05.1999 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Nakit Temettü / Bölünme 4,33
Gelir Tablosu 2021-6 2021-3 2020-12 2020-9 2020-6
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 587.762.050,00 265.383.269,00 983.997.864,00 636.244.215,00 364.776.234,00
Satışların Maliyeti (-) -287.134.173,00 -133.656.906,00 -482.152.131,00 -322.016.717,00 -184.465.334,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 300.627.877,00 131.726.363,00 501.845.733,00 314.227.498,00 180.310.900,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 300.627.877,00 131.726.363,00 501.845.733,00 314.227.498,00 180.310.900,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -33.414.294,00 -16.543.210,00 -56.035.408,00 -37.503.720,00 -24.096.974,00
Pazarlama Giderleri (-) -235.532.044,00 -111.181.501,00 -404.196.143,00 -293.439.585,00 -181.894.260,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 26.043.226,00 11.892.155,00 43.901.788,00 30.029.680,00 18.397.792,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -11.669.261,00 -5.433.999,00 -25.033.139,00 -13.121.102,00 -10.642.894,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 46.055.504,00 10.459.808,00 60.482.831,00 192.771,00 -17.925.436,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 3.000,00 0,00 13.030,00 12.733,00 3.644,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 46.058.504,00 10.459.808,00 60.495.861,00 205.504,00 -17.921.792,00
Finansman Gelirleri 27.966.210,00 14.932.908,00 42.891.153,00 39.331.241,00 29.731.446,00
Finansman Giderleri (-) -53.679.027,00 -25.282.797,00 -88.789.884,00 -65.000.973,00 -43.569.731,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 20.345.687,00 109.919,00 14.597.130,00 -25.464.228,00 -31.760.077,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -4.792.247,00 502.724,00 -1.182.575,00 -287.003,00 820.946,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -7.781.830,00 -714.682,00 -1.213.666,00 -40.552,00 -45.780,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 2.989.583,00 1.217.406,00 31.091,00 -246.451,00 866.726,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 15.553.440,00 612.643,00 13.414.555,00 -25.751.231,00 -30.939.131,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 15.553.440,00 612.643,00 13.414.555,00 -25.751.231,00 -30.939.131,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 331,00 41,00 96,00 213,00 186,00
- Ana Ortaklık Payları 15.553.109,00 612.602,00 13.414.459,00 -25.751.444,00 -30.939.317,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,10 0,00 0,08 -0,16 -0,19
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -1.895.839,00 829.028,00 52.622.236,00 154.120,00 1.242.737,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 58.888.663,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -2.369.799,00 1.036.285,00 -400.108,00 192.650,00 1.553.421,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 473.960,00 -207.257,00 80.022,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 473.960,00 -207.257,00 -5.866.319,00 -38.530,00 -310.684,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -1.895.839,00 829.028,00 52.622.236,00 154.120,00 1.242.737,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 13.657.601,00 1.441.671,00 66.036.791,00 -25.597.111,00 -29.696.394,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2021-6 2021-3 2020-12 2020-9 2020-6
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 790.134.407,00 762.816.948,00 720.663.830,00 654.665.847,00 714.272.172,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 105.591.530,00 56.770.127,00 55.765.707,00 21.767.713,00 134.637.138,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 79.321.177,00 74.466.285,00 83.077.760,00 62.981.284,00 71.013.733,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 7.891.694,00 3.672.378,00 4.665.374,00 5.631.868,00 10.007.058,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 71.429.483,00 70.793.907,00 78.412.386,00 57.349.416,00 61.006.675,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 378.172,00 451.743,00 376.480,00 276.742,00 235.063,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 378.172,00 451.743,00 376.480,00 276.742,00 235.063,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 562.677.733,00 584.148.719,00 534.740.209,00 512.944.667,00 453.183.942,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 22.030.645,00 24.678.241,00 25.299.152,00 28.157.290,00 26.641.562,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 489.867,00 241.362,00
Diğer Dönen Varlıklar 20.135.150,00 22.301.833,00 21.404.522,00 28.048.284,00 28.319.372,00
ARA TOPLAM 790.134.407,00 762.816.948,00 720.663.830,00 654.665.847,00 714.272.172,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 536.992.270,00 554.017.782,00 560.953.458,00 520.647.826,00 520.886.788,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 340.949.614,00 336.871.191,00 344.453.639,00 293.179.291,00 282.332.451,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 7.118.257,00 7.186.234,00 7.215.955,00 7.718.790,00 7.432.222,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 7.118.257,00 7.186.234,00 7.215.955,00 7.718.790,00 7.432.222,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 307.307,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 1.327.126.677,00 1.316.834.730,00 1.281.617.288,00 1.175.313.673,00 1.235.158.960,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 717.484.217,00 548.482.268,00 513.589.002,00 500.235.980,00 553.029.561,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 199.407.754,00 174.048.841,00 153.292.917,00 95.358.683,00 156.976.569,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 172.275.356,00 90.708.396,00 103.515.570,00 133.614.041,00 142.173.027,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 93.590.531,00 16.043.434,00 30.169.960,00 50.758.338,00 68.394.855,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 274.362.028,00 225.252.246,00 201.503.973,00 202.091.959,00 192.637.409,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 6.327.827,00 3.998.287,00 2.414.302,00 5.734.262,00 7.602.134,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 268.034.201,00 221.253.959,00 199.089.671,00 196.357.697,00 185.035.275,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 6.229.387,00 4.386.316,00 4.386.595,00 13.323.946,00 11.527.543,00
Diğer Borçlar 4.664.717,00 2.679.528,00 2.410.017,00 2.518.728,00 2.227.472,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 2.918.299,00 1.008.950,00 936.512,00 951.723,00 853.627,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.746.418,00 1.670.578,00 1.473.505,00 1.567.005,00 1.373.845,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 41.510.828,00 41.328.755,00 38.458.050,00 38.722.495,00 36.470.843,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 6.957.603,00 714.682,00 661.327,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 7.375.007,00 6.349.983,00 4.378.368,00 2.514.390,00 2.788.710,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 6.284.535,00 5.229.116,00 3.166.933,00 1.472.935,00 1.816.305,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.090.472,00 1.120.867,00 1.211.435,00 1.041.455,00 972.405,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 4.701.537,00 3.013.521,00 4.982.185,00 12.091.738,00 8.227.988,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 289.007.336,00 376.733.268,00 377.850.763,00 376.534.072,00 387.685.061,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 225.715.494,00 309.523.440,00 303.367.590,00 305.513.213,00 310.746.571,00
Banka Kredileri 98.459.489,00 84.485.187,00 94.839.161,00 112.551.007,00 126.698.441,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 127.256.005,00 225.038.253,00 208.528.429,00 192.962.206,00 184.048.130,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 26.115.247,00 21.825.966,00 22.359.838,00 21.207.056,00 21.010.929,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 26.115.247,00 21.825.966,00 22.359.838,00 21.207.056,00 21.010.929,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 2.620.420,00 5.073.814,00 6.083.963,00 533.716,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.006.491.553,00 925.215.536,00 891.439.765,00 876.770.052,00 940.714.622,00
Ö Z K A Y N A K L A R 320.635.124,00 391.619.194,00 390.177.523,00 298.543.621,00 294.444.338,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 320.620.995,00 391.605.355,00 390.163.725,00 298.529.706,00 294.430.450,00
Ödenmiş Sermaye 160.000.000,00 160.000.000,00 160.000.000,00 160.000.000,00 160.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 116.608.303,00 119.768.673,00 119.375.148,00 67.134.916,00 68.223.533,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 116.608.303,00 119.768.673,00 119.375.148,00 67.134.916,00 68.223.533,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -7.850.946,00 -5.126.079,00 -5.955.107,00 -5.480.901,00 -4.392.284,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 22.105.132,00 13.763.276,00 8.680.319,00 8.680.319,00 8.680.319,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 6.354.451,00 97.460.804,00 88.693.799,00 88.465.915,00 88.465.915,00
Net Dönem Karı/Zararı 15.553.109,00 612.602,00 13.414.459,00 -25.751.444,00 -30.939.317,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 14.129,00 13.839,00 13.798,00 13.915,00 13.888,00
TOPLAM KAYNAKLAR 1.327.126.677,00 1.316.834.730,00 1.281.617.288,00 1.175.313.673,00 1.235.158.960,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi