Geri Dön

VAKKO | Vakko Tekstil


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu VAKKO
Sektör Eşarp kravat ve hazır giyim
Adres ALTUNİZADE MH. KUŞBAKIŞI CD. NO:35 34117 ÜSKÜDAR/İSTANBUL
Telefon 02126225650
Faks 02126723388
Web vakko.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
TOPLAM 160.000.000,00 100,00
VAKKO HOLDİNG A Ş 135.254.482,11 84,53
DİĞER 24.745.517,89 15,47
Toplam 320.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Trent Hazır Giyim Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi 1.998.000,00 99,90
Tarih Açıklama Katsayı
26.04.2022 Nakit Temettü / Bölünme 1,08
28.04.2021 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
16.04.2019 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
26.04.2018 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
08.10.2008 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,53
12.05.2008 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 6,00
08.05.2002 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,88
31.05.2000 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
31.05.1999 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Nakit Temettü / Bölünme 4,33
Gelir Tablosu 2022-9 2022-6 2022-3 2021-12 2021-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 2.645.449.007,00 1.515.036.354,00 614.583.879,00 1.693.357.762,00 1.081.186.002,00
Satışların Maliyeti (-) -917.900.627,00 -534.363.829,00 -227.818.164,00 -719.417.699,00 -506.031.448,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 1.727.548.380,00 980.672.525,00 386.765.715,00 973.940.063,00 575.154.554,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 1.727.548.380,00 980.672.525,00 386.765.715,00 973.940.063,00 575.154.554,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -117.836.956,00 -71.405.392,00 -35.258.931,00 -81.748.668,00 -51.688.279,00
Pazarlama Giderleri (-) -841.740.285,00 -487.822.525,00 -230.490.588,00 -576.300.566,00 -397.240.402,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 72.374.759,00 42.525.832,00 16.137.639,00 62.541.276,00 33.764.284,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -39.731.918,00 -25.262.275,00 -8.577.210,00 -35.040.980,00 -21.966.571,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 800.613.980,00 438.708.165,00 128.576.625,00 343.391.125,00 138.023.586,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 5.342.958,00 4.288.051,00 1.709.391,00 3.000,00 -3.000,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 805.956.938,00 442.996.216,00 130.286.016,00 343.394.125,00 138.020.586,00
Finansman Gelirleri 30.779.340,00 19.042.378,00 10.892.216,00 49.193.011,00 33.361.551,00
Finansman Giderleri (-) -132.403.254,00 -82.527.171,00 -32.440.159,00 -115.883.168,00 -83.290.330,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 704.333.024,00 379.511.423,00 108.738.073,00 276.703.968,00 88.091.807,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -78.805.720,00 -83.538.120,00 -22.292.039,00 -54.259.698,00 -23.087.658,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -142.238.114,00 -85.352.427,00 -23.515.433,00 -67.468.217,00 -27.123.574,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 63.432.394,00 1.814.307,00 1.223.394,00 13.208.519,00 4.035.916,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 625.527.304,00 295.973.303,00 86.446.034,00 222.444.270,00 65.004.149,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 625.527.304,00 295.973.303,00 86.446.034,00 222.444.270,00 65.004.149,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 314,00 141,00 126,00 -3.021,00 310,00
- Ana Ortaklık Payları 625.526.990,00 295.973.162,00 86.445.908,00 222.447.291,00 65.003.839,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 3,91 1,85 0,54 0,00 0,41
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 29.181.195,00 -9.891.115,00 -4.178.274,00 -6.294.146,00 1.142.760,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 43.532.034,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -17.938.549,00 -12.363.894,00 -5.222.843,00 -7.867.682,00 1.428.450,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 3.587.710,00 2.472.779,00 1.044.569,00 1.573.536,00 -285.690,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 29.181.195,00 -9.891.115,00 -4.178.274,00 -6.294.146,00 1.142.760,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 654.708.499,00 286.082.188,00 82.267.760,00 216.150.124,00 66.146.909,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 0,00 0,00 0,00 1.573.536,00 -285.690,00
Bilanço Tablosu 2022-9 2022-6 2022-3 2021-12 2021-9
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 1.813.231.353,00 1.453.775.086,00 1.159.588.378,00 932.334.615,00 733.421.859,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 246.541.781,00 165.501.144,00 130.470.864,00 165.968.680,00 38.085.826,00
Finansal Yatırımlar 58.481.443,00 20.625.985,00 17.987.371,00 0,00 0,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 58.481.443,00 20.625.985,00 17.987.371,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 199.549.993,00 207.295.045,00 102.656.504,00 109.623.037,00 93.217.129,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 15.674.438,00 10.015.682,00 10.639.160,00 4.638.563,00 6.274.404,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 183.875.555,00 197.279.363,00 92.017.344,00 104.984.474,00 86.942.725,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 708.591,00 2.970.209,00 2.511.750,00 2.749.380,00 428.882,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 708.591,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 2.970.209,00 2.511.750,00 2.749.380,00 428.882,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 1.158.246.510,00 921.408.162,00 790.943.703,00 591.924.796,00 567.387.632,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 127.528.039,00 114.692.380,00 87.046.697,00 49.635.204,00 17.165.573,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 8.993.501,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 22.174.996,00 21.282.161,00 27.971.489,00 12.433.518,00 17.136.817,00
ARA TOPLAM 1.813.231.353,00 1.453.775.086,00 1.159.588.378,00 932.334.615,00 733.421.859,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 830.145.412,00 722.009.965,00 689.304.438,00 576.193.362,00 509.265.874,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 405.885.511,00 388.916.252,00 381.716.857,00 354.136.620,00 334.603.074,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 19.921.141,00 19.160.668,00 17.930.029,00 18.845.110,00 8.296.022,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 19.921.141,00 19.160.668,00 17.930.029,00 18.845.110,00 8.296.022,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 119.250.230,00 12.985.178,00 10.966.055,00 8.698.092,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 2.643.376.765,00 2.175.785.051,00 1.848.892.816,00 1.508.527.977,00 1.242.687.733,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.178.072.177,00 1.062.905.037,00 921.799.482,00 724.941.442,00 636.293.443,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 256.932.081,00 208.943.753,00 138.688.261,00 27.089.036,00 130.063.257,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 185.332.281,00 202.914.203,00 206.471.458,00 182.555.842,00 166.997.382,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 570.924.295,00 487.078.327,00 429.457.638,00 362.938.757,00 258.978.203,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 13.986.731,00 10.396.232,00 9.735.303,00 16.145.174,00 4.540.814,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 556.937.564,00 476.682.095,00 419.722.335,00 346.793.583,00 254.437.389,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 16.445.334,00 13.288.373,00 11.538.139,00 6.913.253,00 6.685.742,00
Diğer Borçlar 5.227.763,00 4.925.837,00 2.723.746,00 5.394.346,00 6.161.634,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 5.227.763,00 4.925.837,00 2.716.068,00 2.716.068,00 4.387.596,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 7.678,00 2.678.278,00 1.774.038,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 62.542.807,00 62.569.228,00 90.198.560,00 83.514.768,00 36.919.128,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 48.855.773,00 61.813.876,00 23.229.385,00 40.594.733,00 15.192.851,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 11.128.479,00 12.352.204,00 11.880.967,00 6.656.496,00 5.827.346,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 10.161.998,00 11.385.723,00 10.642.691,00 5.816.220,00 4.766.024,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 966.481,00 966.481,00 1.238.276,00 840.276,00 1.061.322,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 20.683.364,00 9.019.236,00 7.611.328,00 9.284.211,00 9.467.900,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 460.268.442,00 476.470.179,00 321.697.927,00 260.458.888,00 233.269.858,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 256.537.457,00 280.249.519,00 255.862.464,00 209.194.212,00 187.262.151,00
Banka Kredileri 37.950.259,00 50.876.378,00 52.162.028,00 73.092.005,00 77.356.569,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 218.587.198,00 229.373.141,00 203.700.436,00 136.102.207,00 109.905.582,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 53.549.177,00 44.833.245,00 34.255.738,00 28.893.667,00 14.949.607,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 44.833.245,00 34.255.738,00 28.893.667,00 14.949.607,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 2.333.738,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.638.340.619,00 1.539.375.216,00 1.243.497.409,00 985.400.330,00 869.563.301,00
Ö Z K A Y N A K L A R 1.005.036.146,00 636.409.835,00 605.395.407,00 523.127.647,00 373.124.432,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.005.025.055,00 636.398.917,00 605.384.504,00 523.116.870,00 373.110.324,00
Ödenmiş Sermaye 160.000.000,00 160.000.000,00 160.000.000,00 160.000.000,00 160.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 140.898.394,00 101.826.084,00 108.902.728,00 113.081.002,00 119.211.399,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 140.898.394,00 101.826.084,00 108.902.728,00 113.081.002,00 119.211.399,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -26.600.092,00 -22.140.368,00 -16.427.527,00 -12.249.253,00 -4.812.347,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 48.625.350,00 48.625.350,00 22.105.132,00 22.105.132,00 22.105.132,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 29.974.321,00 29.974.321,00 227.930.736,00 5.483.445,00 6.789.954,00
Net Dönem Karı/Zararı 625.526.990,00 295.973.162,00 86.445.908,00 222.447.291,00 65.003.839,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 11.091,00 10.918,00 10.903,00 10.777,00 14.108,00
TOPLAM KAYNAKLAR 2.643.376.765,00 2.175.785.051,00 1.848.892.816,00 1.508.527.977,00 1.242.687.733,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 108.619.682,00 108.717.090,00 89.536.590,00 88.336.543,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi