Geri Dön

VAKKO | Vakko Tekstil


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,76
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 12,61
BIST-100'deki Ağırlığı 1,11
F/K Oranı 6,24
Piyasa Değ. / Defter Değ. 3,50
Dibe Uzaklık 19,24
Piyasa Değeri (USD) 350.191.824,18
Piyasa Değeri (TL) 6.992.000.000,00
Özsermaye (TL) 1.995.627.840,00
Sermaye (TL) 160.000.000,00
Net Kar (TL) 1.119.830.549,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu VAKKO
Sektör Eşarp kravat ve hazır giyim
Adres ALTUNİZADE MH. KUŞBAKIŞI CD. NO:35 34117 ÜSKÜDAR/İSTANBUL
Telefon 2126225650
Faks 2126723388
Web vakko.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
TOPLAM 160.000.000,00 100,00
VAKKO HOLDİNG A Ş 135.254.482,11 84,53
DİĞER 24.745.517,89 15,47
Toplam 320.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Trent Hazır Giyim Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi 1.998.000,00 99,90
Tarih Açıklama Katsayı
18.04.2023 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
26.04.2022 Nakit Temettü / Bölünme 1,08
28.04.2021 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
16.04.2019 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
26.04.2018 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
08.10.2008 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,53
12.05.2008 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 6,00
08.05.2002 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,88
31.05.2000 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
31.05.1999 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Nakit Temettü / Bölünme 4,33
Gelir Tablosu 2023-3 2022-12 2022-9 2022-6 2022-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 1.171.973.531,00 4.237.930.086,00 2.645.449.007,00 1.515.036.354,00 614.583.879,00
Satışların Maliyeti (-) -439.033.018,00 -1.458.289.809,00 -917.900.627,00 -534.363.829,00 -227.818.164,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 732.940.513,00 2.779.640.277,00 1.727.548.380,00 980.672.525,00 386.765.715,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 732.940.513,00 2.779.640.277,00 1.727.548.380,00 980.672.525,00 386.765.715,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -79.496.260,00 -183.501.150,00 -117.836.956,00 -71.405.392,00 -35.258.931,00
Pazarlama Giderleri (-) -505.676.182,00 -1.263.594.374,00 -841.740.285,00 -487.822.525,00 -230.490.588,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 27.177.359,00 106.622.961,00 72.374.759,00 42.525.832,00 16.137.639,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -12.336.413,00 -76.336.094,00 -39.731.918,00 -25.262.275,00 -8.577.210,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 162.609.017,00 1.362.831.620,00 800.613.980,00 438.708.165,00 128.576.625,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 1.238.326,00 5.200.878,00 5.342.958,00 4.288.051,00 1.709.391,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 163.847.343,00 1.368.032.498,00 805.956.938,00 442.996.216,00 130.286.016,00
Finansman Gelirleri 49.182.666,00 57.847.868,00 30.779.340,00 19.042.378,00 10.892.216,00
Finansman Giderleri (-) -60.646.841,00 -193.159.910,00 -132.403.254,00 -82.527.171,00 -32.440.159,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 152.383.168,00 1.232.720.456,00 704.333.024,00 379.511.423,00 108.738.073,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -27.381.515,00 -151.445.140,00 -78.805.720,00 -83.538.120,00 -22.292.039,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -18.100.139,00 -246.948.225,00 -142.238.114,00 -85.352.427,00 -23.515.433,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -9.281.376,00 95.503.085,00 63.432.394,00 1.814.307,00 1.223.394,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 125.001.653,00 1.081.275.316,00 625.527.304,00 295.973.303,00 86.446.034,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 125.001.653,00 1.081.275.316,00 625.527.304,00 295.973.303,00 86.446.034,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 313,00 199,00 314,00 141,00 126,00
- Ana Ortaklık Payları 125.001.340,00 1.081.275.117,00 625.526.990,00 295.973.162,00 86.445.908,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,78 6,76 3,91 1,85 0,54
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -13.063.765,00 452.098.278,00 29.181.195,00 -9.891.115,00 -4.178.274,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 544.210.653,00 43.532.034,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -16.329.706,00 -50.313.856,00 -17.938.549,00 -12.363.894,00 -5.222.843,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 3.265.941,00 -41.798.519,00 3.587.710,00 2.472.779,00 1.044.569,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -13.063.765,00 452.098.278,00 29.181.195,00 -9.891.115,00 -4.178.274,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 111.937.888,00 1.533.373.594,00 654.708.499,00 286.082.188,00 82.267.760,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 0,00 10.062.772,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-3 2022-12 2022-9 2022-6 2022-3
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 2.832.625.061,00 2.540.475.724,00 1.813.231.353,00 1.453.775.086,00 1.159.588.378,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 577.725.314,00 788.018.735,00 246.541.781,00 165.501.144,00 130.470.864,00
Finansal Yatırımlar 80.986.573,00 60.829.496,00 58.481.443,00 20.625.985,00 17.987.371,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 80.986.573,00 60.829.496,00 58.481.443,00 20.625.985,00 17.987.371,00
Ticari Alacaklar 114.743.008,00 149.312.594,00 199.549.993,00 207.295.045,00 102.656.504,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 16.251.446,00 23.185.457,00 15.674.438,00 10.015.682,00 10.639.160,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 98.491.562,00 126.127.137,00 183.875.555,00 197.279.363,00 92.017.344,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 1.529.073,00 1.599.258,00 708.591,00 2.970.209,00 2.511.750,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 1.599.258,00 708.591,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.529.073,00 0,00 0,00 2.970.209,00 2.511.750,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 1.836.376.480,00 1.425.646.827,00 1.158.246.510,00 921.408.162,00 790.943.703,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 184.212.471,00 108.902.802,00 127.528.039,00 114.692.380,00 87.046.697,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 37.052.142,00 6.166.012,00 22.174.996,00 21.282.161,00 27.971.489,00
ARA TOPLAM 2.832.625.061,00 2.540.475.724,00 1.813.231.353,00 1.453.775.086,00 1.159.588.378,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 1.539.153.643,00 1.363.257.829,00 830.145.412,00 722.009.965,00 689.304.438,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 971.720.425,00 958.343.711,00 405.885.511,00 388.916.252,00 381.716.857,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 33.227.691,00 23.143.640,00 19.921.141,00 19.160.668,00 17.930.029,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 33.227.691,00 23.143.640,00 19.921.141,00 19.160.668,00 17.930.029,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 474.166,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 56.387.223,00 62.402.658,00 119.250.230,00 12.985.178,00 10.966.055,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 4.371.778.704,00 3.903.733.553,00 2.643.376.765,00 2.175.785.051,00 1.848.892.816,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.801.278.555,00 1.507.539.251,00 1.178.072.177,00 1.062.905.037,00 921.799.482,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 278.607.467,00 269.550.146,00 256.932.081,00 208.943.753,00 138.688.261,00
- Banka Kredileri 278.607.467,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 307.332.915,00 194.246.647,00 185.332.281,00 202.914.203,00 206.471.458,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 848.626.193,00 735.623.067,00 570.924.295,00 487.078.327,00 429.457.638,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 25.401.266,00 39.134.333,00 13.986.731,00 10.396.232,00 9.735.303,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 823.224.927,00 696.488.734,00 556.937.564,00 476.682.095,00 419.722.335,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 32.686.361,00 18.394.138,00 16.445.334,00 13.288.373,00 11.538.139,00
Diğer Borçlar 5.182.762,00 5.182.762,00 5.227.763,00 4.925.837,00 2.723.746,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 5.182.762,00 5.182.762,00 5.227.763,00 4.925.837,00 2.716.068,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 7.678,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 161.414.182,00 128.614.088,00 62.542.807,00 62.569.228,00 90.198.560,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 122.022.942,00 105.853.680,00 48.855.773,00 61.813.876,00 23.229.385,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 25.570.556,00 14.831.294,00 11.128.479,00 12.352.204,00 11.880.967,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 23.285.095,00 12.545.833,00 10.161.998,00 11.385.723,00 10.642.691,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 2.285.461,00 2.285.461,00 966.481,00 966.481,00 1.238.276,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 19.835.177,00 35.243.429,00 20.683.364,00 9.019.236,00 7.611.328,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 574.861.020,00 512.493.061,00 460.268.442,00 476.470.179,00 321.697.927,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 367.815.654,00 258.284.925,00 256.537.457,00 280.249.519,00 255.862.464,00
Banka Kredileri 16.271.240,00 25.879.234,00 37.950.259,00 50.876.378,00 52.162.028,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 351.544.414,00 232.405.691,00 218.587.198,00 229.373.141,00 203.700.436,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 58.484.166,00 91.340.169,00 53.549.177,00 44.833.245,00 34.255.738,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 58.484.166,00 91.340.169,00 0,00 44.833.245,00 34.255.738,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 2.376.139.575,00 2.020.032.312,00 1.638.340.619,00 1.539.375.216,00 1.243.497.409,00
Ö Z K A Y N A K L A R 1.995.639.129,00 1.883.701.241,00 1.005.036.146,00 636.409.835,00 605.395.407,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.995.627.840,00 1.883.690.265,00 1.005.025.055,00 636.398.917,00 605.384.504,00
Ödenmiş Sermaye 160.000.000,00 160.000.000,00 160.000.000,00 160.000.000,00 160.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 550.410.760,00 563.815.476,00 140.898.394,00 101.826.084,00 108.902.728,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 550.410.760,00 563.815.476,00 140.898.394,00 101.826.084,00 108.902.728,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -65.564.102,00 -52.500.337,00 -26.600.092,00 -22.140.368,00 -16.427.527,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 48.625.350,00 48.625.350,00 48.625.350,00 48.625.350,00 22.105.132,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 1.111.590.390,00 29.974.322,00 29.974.321,00 29.974.321,00 227.930.736,00
Net Dönem Karı/Zararı 125.001.340,00 1.081.275.117,00 625.526.990,00 295.973.162,00 86.445.908,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 11.289,00 10.976,00 11.091,00 10.918,00 10.903,00
TOPLAM KAYNAKLAR 4.371.778.704,00 3.903.733.553,00 2.643.376.765,00 2.175.785.051,00 1.848.892.816,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 8.993.501,00 0,00 0,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 108.619.682,00 108.717.090,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi