Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu UTPYA
Sektör Esas sözleşmede yazılı olan unsurlarla beraber Turizm, İnşaat ve İşletmecilik
Adres Birlik Mah. 415. Cad. 406. Sok. No:2/5 Çankaya / ANKARA
Telefon 0312 4964540
Faks 0312 4960219
Web http://www.utopyainsaat.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Diğer 11.675.000,00 46,70
Zekai DURSUN 13.325.000,00 53,30
Toplam 25.000.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Çağ 1 Yapı A.Ş. 3.800.000,00 19,00
Isparta Elektrik Üretim A.Ş. 9.900.000,00 99,00
Zedur İnşaat LTD. ŞTİ. 9.450.000,00 94,50
Tarih Açıklama Katsayı
Gelir Tablosu 2019-12 2019-9 2019-6 2019-3 2018-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 99.836.473,00 89.065.731,00 36.660.584,00 3.151.802,00 78.340.150,00
Satışların Maliyeti (-) -70.769.012,00 -58.876.437,00 -31.799.421,00 -7.106.703,00 -56.711.316,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 29.067.461,00 30.189.294,00 4.861.163,00 -3.954.901,00 21.628.834,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 29.067.461,00 30.189.294,00 4.861.163,00 -3.954.901,00 21.628.834,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -8.815.748,00 -7.114.698,00 -2.818.397,00 -937.918,00 -3.656.470,00
Pazarlama Giderleri (-) -1.709.745,00 -1.310.124,00 -781.228,00 -153.794,00 -1.725.114,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 4.775.484,00 3.788.302,00 1.844.549,00 165.176,00 3.160.851,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -1.669.041,00 -1.469.148,00 -1.139.021,00 -1.279.108,00 -6.927.239,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 21.648.411,00 24.083.626,00 1.967.066,00 -6.160.545,00 12.480.862,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 21.648.411,00 24.083.626,00 1.967.066,00 -6.160.545,00 12.480.862,00
Finansman Gelirleri 25.733.757,00 18.449.254,00 4.716.969,00 2.665.862,00 37.852.263,00
Finansman Giderleri (-) -53.034.463,00 -32.739.917,00 -26.277.804,00 -13.789.563,00 -92.593.284,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -5.652.295,00 9.792.963,00 -19.593.769,00 -17.284.246,00 -42.260.159,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 542.529,00 -116.777,00 -395.866,00 418.966,00 1.724.211,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 -381.909,00 -296.205,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 542.529,00 265.132,00 -99.661,00 418.966,00 1.724.211,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -5.109.766,00 9.676.186,00 -19.989.635,00 -16.865.280,00 -40.535.948,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -5.109.766,00 9.676.186,00 -19.989.635,00 -16.865.280,00 -40.535.948,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 27.459,00 23.063,00 21.432,00 12.893,00 5.922,00
- Ana Ortaklık Payları -5.137.225,00 9.653.123,00 -20.011.067,00 -16.878.173,00 -40.541.870,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 3.618.953,00 556.097,00 619.854,00 936.340,00 32.078.990,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 4.024.247,00 0,00 0,00 0,00 35.598.708,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -2.868,00 712.945,00 794.684,00 1.200.436,00 40.153,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -402.426,00 -156.848,00 -174.830,00 -264.096,00 -3.559.871,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 3.618.953,00 556.097,00 619.854,00 936.340,00 32.078.990,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: -1.490.813,00 10.232.283,00 -19.369.781,00 -15.928.940,00 -8.456.958,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2019-12 2019-9 2019-6 2019-3 2018-12
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 361.499.601,00 110.670.049,00 59.475.986,00 65.108.266,00 44.831.687,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 3.143.390,00 3.623.589,00 12.638.514,00 4.916.029,00 1.965.468,00
Finansal Yatırımlar 3.704.238,00 3.819.165,00 2.784.048,00 2.700.090,00 2.576.500,00
Ticari Alacaklar 893.581,00 36.237.632,00 15.103.931,00 15.274.511,00 15.996.630,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 36.237.632,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 893.581,00 0,00 15.103.931,00 15.274.511,00 15.996.630,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 18.357.524,00 15.954.376,00 17.377.534,00 26.002.369,00 22.442.940,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 17.824.128,00 562.001,00 16.835.878,00 25.460.713,00 21.890.143,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 533.396,00 15.392.375,00 541.656,00 541.656,00 552.797,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 0,00 3.335.995,00 5.687.097,00 3.446.975,00 577.265,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 421.632,00 45.473.815,00 3.656.863,00 11.507.726,00 910.150,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 382.666,00 0,00 0,00 729,00 765,00
Diğer Dönen Varlıklar 119.202,00 2.225.477,00 2.227.999,00 1.259.837,00 361.969,00
ARA TOPLAM 27.022.233,00 110.670.049,00 59.475.986,00 65.108.266,00 44.831.687,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 334.477.368,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 73.045.291,00 315.118.625,00 317.488.116,00 302.514.048,00 304.092.685,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 464.946,00 464.946,00 464.946,00 464.946,00 464.946,00
Maddi Duran Varlıklar 51.919.503,00 293.894.093,00 296.306.492,00 281.330.857,00 282.893.984,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 54.017,00 63.086,00 72.519,00 81.770,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 72.519,00 81.770,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 434.544.892,00 425.788.674,00 376.964.102,00 367.622.314,00 348.924.372,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 334.827.154,00 189.658.746,00 164.450.718,00 156.350.351,00 125.469.974,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00 8.078,00 2.327.800,00 7.110.213,00 10.706.382,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 53.501.688,00 60.405.768,00 57.146.241,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 1.308.761,00 14.479.453,00 23.687.658,00 8.832.037,00 8.073.273,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 444.781,00 444.781,00 444.781,00 444.781,00 444.781,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 863.980,00 14.034.672,00 23.242.877,00 8.387.256,00 7.628.492,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 98.228,00 1.878.359,00 2.068.205,00 1.055.018,00 463.610,00
Diğer Borçlar 53.291,00 27.020,00 44.944,00 52.152,00 40.916,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 30.310,00 19.590,00 25.354,00 24.900,00 19.590,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 22.981,00 7.430,00 19.590,00 27.252,00 21.326,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 163.177,00 114.754.005,00 69.345.654,00 72.091.176,00 37.166.901,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 428.867,00 223.647,00 198.894,00 122.099,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 428.867,00 223.647,00 198.894,00 122.099,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 6.351,00 4.581.276,00 6.347.042,00 9.864.620,00 9.542.503,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 333.164.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.749.854,00 123.822.865,00 129.808.385,00 125.126.123,00 121.379.618,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00 99.676.408,00 105.366.458,00 101.772.008,00 97.264.608,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 2.469.385,00 2.374.260,00 1.772.984,00 2.379.726,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 2.469.385,00 2.374.260,00 1.772.984,00 2.379.726,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 2.735.721,00 21.608.042,00 21.990.817,00 21.561.457,00 21.716.325,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 337.577.008,00 313.481.611,00 294.259.103,00 281.476.474,00 246.849.592,00
Ö Z K A Y N A K L A R 96.967.884,00 112.307.063,00 82.704.999,00 86.145.840,00 102.074.780,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 96.632.009,00 111.975.583,00 82.375.150,00 85.824.530,00 101.766.363,00
Ödenmiş Sermaye 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 12.174.427,00 12.174.427,00 12.174.427,00 12.174.427,00 12.174.427,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 194.475.892,00 195.151.528,00 196.381.755,00 197.864.712,00 198.094.842,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 194.475.892,00 195.151.528,00 196.381.755,00 197.864.712,00 198.094.842,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -519.614,00 33.612,00 97.369,00 413.855,00 -522.485,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 243.596,00 243.597,00 243.597,00 243.597,00 243.597,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -130.124.681,00 -130.247.092,00 -131.413.562,00 -132.580.033,00 -93.204.633,00
Net Dönem Karı/Zararı -5.137.225,00 9.653.123,00 -20.011.067,00 -16.878.173,00 -40.541.870,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 335.875,00 331.480,00 329.849,00 321.310,00 308.417,00
TOPLAM KAYNAKLAR 434.544.892,00 425.788.674,00 376.964.102,00 367.622.314,00 348.924.372,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 497.616,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi