Geri Dön

UTPYA | Utopya Turizm


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu UTPYA
Sektör Esas sözleşmede yazılı olan unsurlarla beraber Turizm, İnşaat ve İşletmecilik
Adres Çankaya Mah. Çankaya Cad. Çankaya Apt. No: 28-5 Çankaya / ANKARA
Telefon 0 312 496 45 40
Faks 0 312 496 02 19
Web www.utopyainsaat.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
NEJAT RECAİ DURSUN 2.000.000,00 8,00
TOPLAM 25.000.000,00 100,00
ZEKAİ DURSUN 13.340.000,00 53,36
DİĞER 9.660.000,00 38,64
Toplam 50.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Çağ 1 Yapı İnş. Tur. Tic. A.Ş. 3.800.000,00 19,00
Isparta Elektrik Üretim A.Ş. 9.900.000,00 99,00
Zedur LTD. ŞTİ. 9.450.000,00 94,50
Tarih Açıklama Katsayı
Gelir Tablosu 2022-3 2021-12 2021-9 2021-6 2021-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 15.710.397,00 15.281.667,00 19.148.306,00 5.309.821,00 3.757.752,00
Satışların Maliyeti (-) -11.107.977,00 -6.867.527,00 -10.685.342,00 -3.049.353,00 -4.570.510,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 4.602.420,00 8.414.140,00 8.462.964,00 2.260.468,00 -812.758,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 4.602.420,00 8.414.140,00 8.462.964,00 2.260.468,00 -812.758,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -1.084.089,00 -4.703.322,00 -1.683.976,00 -674.052,00 -661.974,00
Pazarlama Giderleri (-) 0,00 -57.378,00 -23.252,00 -5.570,00 -58.574,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 722.440,00 270.858.249,00 256.471.998,00 252.213.593,00 251.010.585,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -786.612,00 -11.941.320,00 -7.961.216,00 -2.345.298,00 -2.837.970,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 3.454.159,00 262.570.369,00 255.266.518,00 251.449.141,00 246.639.309,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 199.209,00 51.589.342,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -42.500,00 -5.203.188,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 3.610.868,00 308.956.523,00 255.266.518,00 251.449.141,00 246.639.309,00
Finansman Gelirleri 11.200,00 11.777.666,00 11.567.306,00 11.106.191,00 189.655,00
Finansman Giderleri (-) -21.234.406,00 -54.885.932,00 -36.998.298,00 -32.843.727,00 -24.068.648,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -17.612.338,00 265.848.257,00 229.835.526,00 229.711.605,00 222.760.316,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 17.962.541,00 6.012.300,00 942.902,00 1.546.530,00 -994.041,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -806.579,00 -776.745,00 -1.383.607,00 -639.529,00 -288.683,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 18.769.120,00 6.789.045,00 2.326.509,00 2.186.059,00 -705.358,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 350.203,00 271.860.557,00 230.778.428,00 231.258.135,00 221.766.275,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 350.203,00 271.860.557,00 230.778.428,00 231.258.135,00 221.766.275,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 342.138,00 12.213,00 15.585,00 10.130,00
- Ana Ortaklık Payları 350.203,00 271.518.419,00 230.766.215,00 231.242.550,00 221.756.145,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -118.411,00 9.824.353,00 155.348.330,00 -152.096.957,00 498.208,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 36.980.564,00 123.221.123,00 0,00 116.128,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 -157.020.142,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 483.464,00 -377.613,00 610.789,00 168.344,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi -148.014,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -118.411,00 -27.639.675,00 32.504.820,00 4.312.396,00 213.736,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -118.411,00 9.824.353,00 155.348.330,00 -152.096.957,00 498.208,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 231.792,00 281.684.910,00 386.126.758,00 79.161.178,00 222.264.483,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2022-3 2021-12 2021-9 2021-6 2021-3
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 34.038.672,00 26.381.238,00 72.275.370,00 57.324.536,00 212.887.571,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 1.204.515,00 1.315.285,00 10.610.243,00 8.595.981,00 7.400.728,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 22.683.660,00 11.757.398,00 21.897.119,00 35.352.041,00 190.217.577,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 1.300.000,00 435.215,00 472.570,00 425.992,00 430.571,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 21.383.660,00 11.322.183,00 21.424.549,00 34.926.049,00 189.787.006,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 3.781.694,00 4.761.435,00 10.944.282,00 7.283.687,00 7.039.135,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 1.969.684,00 3.256.533,00 7.834.847,00 7.119.666,00 5.311.419,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.812.010,00 1.504.902,00 3.109.435,00 164.021,00 1.727.716,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 0,00 2.544.600,00 2.544.600,00 1.017.360,00 0,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 2.402.332,00 1.111.719,00 21.841.192,00 1.350.794,00 4.380.685,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 119.886,00 119.327,00 0,00 0,00 379,00
Diğer Dönen Varlıklar 3.846.585,00 4.771.474,00 4.437.934,00 3.724.673,00 3.849.067,00
ARA TOPLAM 34.038.672,00 26.381.238,00 72.275.370,00 57.324.536,00 212.887.571,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 535.615.564,00 518.664.807,00 364.739.060,00 119.495.884,00 87.075.517,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 2.024.449,00 1.815.253,00 1.822.753,00 450.253,00
Maddi Duran Varlıklar 496.945.997,00 498.531.406,00 252.615.660,00 96.146.774,00 68.551.300,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 5.276,00 5.627,00 78.667.359,00 6.345,00 6.697,00
- Şerefiye 0,00 0,00 78.661.364,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 5.276,00 5.627,00 5.995,00 0,00 6.697,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 225.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 19.412.712,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 569.654.236,00 545.046.045,00 437.014.430,00 176.820.420,00 299.963.088,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 63.037.821,00 54.743.205,00 191.676.695,00 38.384.009,00 90.587.210,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 10.231.523,00 8.523.622,00 21.376.296,00 19.828.157,00 19.828.157,00
- Banka Kredileri 10.231.523,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 18.534.436,00 20.472.114,00 10.522.770,00 1.866.033,00 53.623.520,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 9.904.919,00 5.324.610,00 35.816.557,00 2.619.488,00 1.526.746,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 399.170,00 389.071,00 393.254,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 9.904.919,00 5.324.610,00 35.417.387,00 2.230.417,00 1.133.492,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 156.852,00 158.136,00 122.775,00 22.083,00 601.458,00
Diğer Borçlar 14.494.089,00 13.911.984,00 107.859.642,00 2.671.972,00 47.497,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 8.850.081,00 5.528.739,00 5.079.155,00 2.645.543,00 3.811,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 5.644.008,00 8.383.245,00 102.780.487,00 26.429,00 43.686,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 3.085.357,00 818.391,00 6.994.092,00 4.739.555,00 8.288.797,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 806.579,00 738,00 -1.323,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 30.846,00 0,00 67.736,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 30.846,00 0,00 67.736,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 5.519.054,00 5.278.455,00 8.710.786,00 6.403.362,00 6.594.552,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 169.578.271,00 153.477.340,00 26.655.589,00 6.361.847,00 116.522.841,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 134.438.156,00 118.947.874,00 23.136.375,00 3.523.232,00 107.670.086,00
Banka Kredileri 134.438.156,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 303.829,00 370.815,00 534.902,00 90.414,00 3.213.136,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 303.829,00 370.815,00 534.902,00 90.414,00 3.213.136,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 34.836.286,00 34.158.651,00 2.594.392,00 2.734.841,00 5.626.259,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 376.560,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 232.616.092,00 208.220.545,00 218.332.284,00 44.745.856,00 207.110.051,00
Ö Z K A Y N A K L A R 337.038.144,00 336.825.500,00 218.682.146,00 132.074.564,00 92.853.037,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 337.038.144,00 336.132.456,00 218.319.027,00 131.708.074,00 92.492.001,00
Ödenmiş Sermaye 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 12.174.427,00 12.174.427,00 12.174.427,00 12.174.428,00 12.174.427,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 205.485.027,00 205.622.586,00 155.348.330,00 43.701.276,00 13.405.081,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 205.485.027,00 205.622.586,00 0,00 43.701.276,00 13.405.081,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 930.017,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 147.165.668,00 340.767,00 340.767,00 340.767,00 340.767,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -53.137.181,00 -178.523.743,00 -205.310.712,00 -180.750.947,00 -180.184.419,00
Net Dönem Karı/Zararı 350.203,00 271.518.419,00 230.766.215,00 231.242.550,00 221.756.145,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 693.044,00 363.119,00 366.490,00 361.036,00
TOPLAM KAYNAKLAR 569.654.236,00 545.046.045,00 437.014.430,00 176.820.420,00 299.963.088,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi