Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,81
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 34,14
BIST-100'deki Ağırlığı 4,02
F/K Oranı -1,63
Piyasa Değ. / Defter Değ. 2,60
Dibe Uzaklık 35,45
Piyasa Değeri (USD) 23.115.321,35
Piyasa Değeri (TL) 122.250.000,00
Özsermaye (TL) 47.005.345,00
Sermaye (TL) 25.000.000,00
Net Kar (TL) -74.808.268,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu UTPYA
Sektör Esas sözleşmede yazılı olan unsurlarla beraber Turizm, İnşaat ve İşletmecilik
Adres Birlik Mah. 415. Cad. 406. Sok. No:2/5 Çankaya / ANKARA
Telefon 0312 4964540
Faks 0312 4960219
Web http://www.utopyainsaat.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Diğer 13.315.000,00 46,74
Zekai DURSUN 13.315.000,00 53,26
Toplam 26.630.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Aydemir Elektrik Üretim A.Ş. 990.000,00 99,00
Çağ 1 Yapı A.Ş. 3.800.000,00 19,00
Zedur İnşaat LTD. ŞTİ. 9.450.000,00 94,50
Tarih Açıklama Katsayı
Gelir Tablosu 2018-9 2018-6 2018-3 2017-12 2017-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 68.774.540,00 23.740.943,00 2.081.797,00 45.967.305,00 40.706.209,00
Satışların Maliyeti (-) -45.477.362,00 -23.319.349,00 -6.229.820,00 -39.031.623,00 -27.470.158,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 23.297.178,00 421.594,00 -4.148.023,00 6.935.682,00 13.236.051,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 23.297.178,00 421.594,00 -4.148.023,00 6.935.682,00 13.236.051,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -2.252.111,00 -1.512.586,00 -761.294,00 -3.288.268,00 -2.461.030,00
Pazarlama Giderleri (-) -1.144.000,00 -664.783,00 -311.063,00 -4.184.988,00 -3.436.874,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 2.724.701,00 990.586,00 218.670,00 3.687.052,00 1.554.275,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -6.360.106,00 -5.900.513,00 -668.934,00 -1.443.510,00 -1.785.098,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 16.265.662,00 -6.665.702,00 -5.670.644,00 1.705.968,00 7.107.324,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 16.265.662,00 -6.665.702,00 -5.670.644,00 1.705.968,00 7.107.324,00
Finansman Gelirleri 9.096.864,00 3.473.217,00 1.384.301,00 10.397.559,00 5.922.321,00
Finansman Giderleri (-) -86.405.055,00 -31.525.933,00 -12.351.769,00 -35.343.312,00 -21.347.268,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -61.042.529,00 -34.718.418,00 -16.638.112,00 -23.239.785,00 -8.317.623,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 937.288,00 921.597,00 219.967,00 206.904,00 -5.684,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 937.288,00 921.597,00 219.967,00 206.904,00 -5.684,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -60.105.241,00 -33.796.821,00 -16.418.145,00 -23.032.881,00 -8.323.307,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -60.105.241,00 -33.796.821,00 -16.418.145,00 -23.032.881,00 -8.323.307,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 6.290,00 8.066,00 5.057,00 -33.018,00 -20.181,00
- Ana Ortaklık Payları -60.111.531,00 -33.804.887,00 -16.423.202,00 -22.999.863,00 -8.303.126,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 332.102,00 490.984,00 407.025,00 46.917.808,00 49.563.248,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 52.470.225,00 49.846.711,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 332.102,00 490.984,00 504.450,00 -381.744,00 -283.463,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 -97.425,00 -5.170.673,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 332.102,00 490.984,00 407.025,00 46.917.808,00 49.563.248,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: -59.773.139,00 -33.305.837,00 -16.011.120,00 23.884.927,00 41.239.941,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2018-9 2018-6 2018-3 2017-12 2017-9
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 47.540.185,00 41.563.223,00 44.092.604,00 40.356.168,00 40.670.041,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 3.912.473,00 2.310.604,00 2.307.255,00 4.786.389,00 1.162.426,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 11.674.893,00 8.461.897,00 14.171.852,00 14.839.062,00 14.721.849,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 5.000.000,00 1.600.000,00 1.641.738,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 11.674.893,00 8.461.897,00 9.171.852,00 13.239.062,00 13.080.111,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 25.229.728,00 21.107.922,00 19.015.066,00 18.051.186,00 17.614.703,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 24.793.237,00 20.916.625,00 18.823.768,00 17.781.289,00 17.344.843,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 436.491,00 191.297,00 191.298,00 269.897,00 269.860,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 1.770.684,00 3.663.776,00 3.721.816,00 874.024,00 3.823.623,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 2.489.454,00 2.565.868,00 3.373.554,00 1.382.354,00 2.217.338,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 555,00 337,00 139,00 486,00 354,00
Diğer Dönen Varlıklar 2.462.398,00 3.452.819,00 1.502.922,00 422.667,00 1.129.748,00
ARA TOPLAM 47.540.185,00 41.563.223,00 44.092.604,00 40.356.168,00 40.670.041,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 262.313.552,00 266.064.177,00 265.601.676,00 260.346.912,00 261.559.144,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 790.226,00 790.226,00 790.226,00 1.775.483,00 1.775.483,00
Maddi Duran Varlıklar 244.963.491,00 247.315.473,00 245.564.117,00 250.307.553,00 251.971.481,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 90.839,00 100.089,00 109.341,00 551.979,00 561.229,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 433.388,00 433.388,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 90.839,00 0,00 109.341,00 118.591,00 127.841,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 309.853.737,00 307.627.400,00 309.694.280,00 300.703.080,00 302.229.185,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 112.958.875,00 113.915.765,00 105.748.381,00 87.250.090,00 66.394.708,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 7.406.934,00 9.178.906,00 12.961.774,00 15.710.214,00 20.690.627,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 15.737.274,00 17.167.495,00 13.516.635,00 9.111.246,00 20.565.973,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 457.781,00 457.781,00 457.781,00 457.781,00 463.463,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 15.279.493,00 16.709.714,00 13.058.854,00 8.653.465,00 20.102.510,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 4.771.811,00 4.910.193,00 3.705.057,00 4.509.640,00 4.815.392,00
Diğer Borçlar 296.090,00 323.625,00 296.081,00 36.732,00 35.661,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 284.027,00 284.027,00 273.408,00 17.549,00 28.743,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 12.063,00 39.598,00 22.673,00 19.183,00 6.918,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 24.515.926,00 36.357.872,00 31.080.324,00 17.338.702,00 441.747,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 8.020.373,00 5.780.336,00 6.749.811,00 5.595.708,00 5.766.899,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 149.599.159,00 119.948.630,00 112.888.177,00 106.693.125,00 104.353.193,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 128.651.626,00 99.518.551,00 91.674.826,00 85.430.376,00 92.879.943,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 2.194.495,00 1.665.282,00 1.797.450,00 1.751.617,00 1.705.926,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 2.194.495,00 1.665.282,00 1.797.450,00 1.751.617,00 1.705.926,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 18.644.459,00 18.704.963,00 19.382.912,00 19.490.304,00 9.718.507,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 52.192,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 262.558.034,00 233.864.395,00 218.636.558,00 193.943.215,00 170.747.901,00
Ö Z K A Y N A K L A R 47.295.703,00 73.763.005,00 91.057.722,00 106.759.865,00 131.481.284,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 47.005.345,00 73.470.871,00 90.768.597,00 105.997.082,00 130.691.660,00
Ödenmiş Sermaye 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 12.174.427,00 12.174.427,00 12.174.427,00 12.174.427,00 12.174.427,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 163.769.725,00 164.794.845,00 165.578.740,00 166.015.852,00 -540.719,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 163.769.725,00 164.794.845,00 165.578.740,00 -562.638,00 -540.719,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -210.049,00 -51.167,00 -135.126,00 -562.638,00 -540.719,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 177.962.391,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 243.597,00 243.597,00 243.597,00 243.598,00 243.597,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -94.070.873,00 -94.937.111,00 -95.804.965,00 -74.436.932,00 -75.844.910,00
Net Dönem Karı/Zararı -60.111.531,00 -33.804.887,00 -16.423.202,00 -22.999.863,00 -8.303.126,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 290.358,00 292.134,00 289.125,00 762.783,00 789.624,00
TOPLAM KAYNAKLAR 309.853.737,00 307.627.400,00 309.694.280,00 300.703.080,00 302.229.185,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi