Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu UTPYA
Sektör Esas sözleşmede yazılı olan unsurlarla beraber Turizm, İnşaat ve İşletmecilik
Adres Birlik Mah. 415. Cad. 406. Sok. No:2/5 Çankaya / ANKARA
Telefon 0312 4964540
Faks 0312 4960219
Web http://www.utopyainsaat.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Diğer 13.315.000,00 46,74
Zekai DURSUN 13.315.000,00 53,26
Toplam 26.630.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Aydemir Elektrik Üretim A.Ş. 990.000,00 99,00
Çağ 1 Yapı A.Ş. 3.800.000,00 19,00
Zedur İnşaat LTD. ŞTİ. 9.450.000,00 94,50
Tarih Açıklama Katsayı
Gelir Tablosu 2019-9 2019-6 2019-3 2018-12 2018-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 89.065.731,00 36.660.584,00 3.151.802,00 78.340.150,00 68.774.540,00
Satışların Maliyeti (-) -58.876.437,00 -31.799.421,00 -7.106.703,00 -56.711.316,00 -45.477.362,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 30.189.294,00 4.861.163,00 -3.954.901,00 21.628.834,00 23.297.178,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 30.189.294,00 4.861.163,00 -3.954.901,00 21.628.834,00 23.297.178,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -7.114.698,00 -2.818.397,00 -937.918,00 -3.656.470,00 -2.252.111,00
Pazarlama Giderleri (-) -1.310.124,00 -781.228,00 -153.794,00 -1.725.114,00 -1.144.000,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 3.788.302,00 1.844.549,00 165.176,00 3.160.851,00 2.724.701,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -1.469.148,00 -1.139.021,00 -1.279.108,00 -6.927.239,00 -6.360.106,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 24.083.626,00 1.967.066,00 -6.160.545,00 12.480.862,00 16.265.662,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 24.083.626,00 1.967.066,00 -6.160.545,00 12.480.862,00 16.265.662,00
Finansman Gelirleri 18.449.254,00 4.716.969,00 2.665.862,00 37.852.263,00 9.096.864,00
Finansman Giderleri (-) -32.739.917,00 -26.277.804,00 -13.789.563,00 -92.593.284,00 -86.405.055,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 9.792.963,00 -19.593.769,00 -17.284.246,00 -42.260.159,00 -61.042.529,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -116.777,00 -395.866,00 418.966,00 1.724.211,00 937.288,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -381.909,00 -296.205,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 265.132,00 -99.661,00 418.966,00 1.724.211,00 937.288,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 9.676.186,00 -19.989.635,00 -16.865.280,00 -40.535.948,00 -60.105.241,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 9.676.186,00 -19.989.635,00 -16.865.280,00 -40.535.948,00 -60.105.241,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 23.063,00 21.432,00 12.893,00 5.922,00 6.290,00
- Ana Ortaklık Payları 9.653.123,00 -20.011.067,00 -16.878.173,00 -40.541.870,00 -60.111.531,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 556.097,00 619.854,00 936.340,00 32.078.990,00 332.102,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 35.598.708,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 712.945,00 794.684,00 1.200.436,00 40.153,00 332.102,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -156.848,00 -174.830,00 -264.096,00 -3.559.871,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 556.097,00 619.854,00 936.340,00 32.078.990,00 332.102,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 10.232.283,00 -19.369.781,00 -15.928.940,00 -8.456.958,00 -59.773.139,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2019-9 2019-6 2019-3 2018-12 2018-9
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 110.670.049,00 59.475.986,00 65.108.266,00 44.831.687,00 47.540.185,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 3.623.589,00 12.638.514,00 4.916.029,00 1.965.468,00 3.912.473,00
Finansal Yatırımlar 3.819.165,00 2.784.048,00 2.700.090,00 2.576.500,00 0,00
Ticari Alacaklar 36.237.632,00 15.103.931,00 15.274.511,00 15.996.630,00 11.674.893,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 36.237.632,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 15.103.931,00 15.274.511,00 15.996.630,00 11.674.893,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 15.954.376,00 17.377.534,00 26.002.369,00 22.442.940,00 25.229.728,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 562.001,00 16.835.878,00 25.460.713,00 21.890.143,00 24.793.237,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 15.392.375,00 541.656,00 541.656,00 552.797,00 436.491,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 3.335.995,00 5.687.097,00 3.446.975,00 577.265,00 1.770.684,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 45.473.815,00 3.656.863,00 11.507.726,00 910.150,00 2.489.454,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 729,00 765,00 555,00
Diğer Dönen Varlıklar 2.225.477,00 2.227.999,00 1.259.837,00 361.969,00 2.462.398,00
ARA TOPLAM 110.670.049,00 59.475.986,00 65.108.266,00 44.831.687,00 47.540.185,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 315.118.625,00 317.488.116,00 302.514.048,00 304.092.685,00 262.313.552,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 464.946,00 464.946,00 464.946,00 464.946,00 790.226,00
Maddi Duran Varlıklar 293.894.093,00 296.306.492,00 281.330.857,00 282.893.984,00 244.963.491,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 54.017,00 63.086,00 72.519,00 81.770,00 90.839,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 72.519,00 81.770,00 90.839,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 425.788.674,00 376.964.102,00 367.622.314,00 348.924.372,00 309.853.737,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 189.658.746,00 164.450.718,00 156.350.351,00 125.469.974,00 112.958.875,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 8.078,00 2.327.800,00 7.110.213,00 10.706.382,00 7.406.934,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 53.501.688,00 60.405.768,00 57.146.241,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 14.479.453,00 23.687.658,00 8.832.037,00 8.073.273,00 15.737.274,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 444.781,00 444.781,00 444.781,00 444.781,00 457.781,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 14.034.672,00 23.242.877,00 8.387.256,00 7.628.492,00 15.279.493,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.878.359,00 2.068.205,00 1.055.018,00 463.610,00 4.771.811,00
Diğer Borçlar 27.020,00 44.944,00 52.152,00 40.916,00 296.090,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 19.590,00 25.354,00 24.900,00 19.590,00 284.027,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 7.430,00 19.590,00 27.252,00 21.326,00 12.063,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 114.754.005,00 69.345.654,00 72.091.176,00 37.166.901,00 24.515.926,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 428.867,00 223.647,00 198.894,00 122.099,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 428.867,00 223.647,00 198.894,00 122.099,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 4.581.276,00 6.347.042,00 9.864.620,00 9.542.503,00 8.020.373,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 123.822.865,00 129.808.385,00 125.126.123,00 121.379.618,00 149.599.159,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 99.676.408,00 105.366.458,00 101.772.008,00 97.264.608,00 128.651.626,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 2.469.385,00 2.374.260,00 1.772.984,00 2.379.726,00 2.194.495,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 2.469.385,00 2.374.260,00 1.772.984,00 2.379.726,00 2.194.495,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 21.608.042,00 21.990.817,00 21.561.457,00 21.716.325,00 18.644.459,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 52.192,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 313.481.611,00 294.259.103,00 281.476.474,00 246.849.592,00 262.558.034,00
Ö Z K A Y N A K L A R 112.307.063,00 82.704.999,00 86.145.840,00 102.074.780,00 47.295.703,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 111.975.583,00 82.375.150,00 85.824.530,00 101.766.363,00 47.005.345,00
Ödenmiş Sermaye 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 12.174.427,00 12.174.427,00 12.174.427,00 12.174.427,00 12.174.427,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 195.151.528,00 196.381.755,00 197.864.712,00 198.094.842,00 163.769.725,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 195.151.528,00 196.381.755,00 197.864.712,00 198.094.842,00 163.769.725,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 33.612,00 97.369,00 413.855,00 -522.485,00 -210.049,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 243.597,00 243.597,00 243.597,00 243.597,00 243.597,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -130.247.092,00 -131.413.562,00 -132.580.033,00 -93.204.633,00 -94.070.873,00
Net Dönem Karı/Zararı 9.653.123,00 -20.011.067,00 -16.878.173,00 -40.541.870,00 -60.111.531,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 331.480,00 329.849,00 321.310,00 308.417,00 290.358,00
TOPLAM KAYNAKLAR 425.788.674,00 376.964.102,00 367.622.314,00 348.924.372,00 309.853.737,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 497.616,00 0,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi