Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu UTPYA
Sektör Esas sözleşmede yazılı olan unsurlarla beraber Turizm, İnşaat ve İşletmecilik
Adres Birlik Mah. 415. Cad. 406. Sok. No:2/5 Çankaya / ANKARA
Telefon 0312 4964540
Faks 0312 4960219
Web http://www.utopyainsaat.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Zekai DURSUN 13.325.000,00 53,30
Diğer 11.675.000,00 46,70
Toplam 25.000.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Çağ 1 Yapı A.Ş. 3.800.000,00 19,00
Isparta Elektrik Üretim A.Ş. 9.900.000,00 99,00
Zedur İnşaat LTD. ŞTİ. 9.450.000,00 94,50
Tarih Açıklama Katsayı
Gelir Tablosu 2021-6 2021-3 2020-12 2020-9 2020-6
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 5.309.821,00 3.757.752,00 50.659.511,00 35.502.051,00 4.020.661,00
Satışların Maliyeti (-) -3.049.353,00 -4.570.510,00 -37.726.034,00 -26.556.021,00 -7.593.804,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 2.260.468,00 -812.758,00 12.933.477,00 8.946.030,00 -3.573.143,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 2.260.468,00 -812.758,00 12.933.477,00 8.946.030,00 -3.573.143,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -674.052,00 -661.974,00 -4.842.715,00 -3.878.868,00 -2.060.441,00
Pazarlama Giderleri (-) -5.570,00 -58.574,00 -1.342.748,00 -752.484,00 -187.735,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 252.213.593,00 251.010.585,00 2.297.959,00 3.078.108,00 93.247,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -2.345.298,00 -2.837.970,00 -1.891.617,00 -1.495.973,00 -381.020,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 251.449.141,00 246.639.309,00 7.154.356,00 5.896.813,00 -6.109.092,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 251.449.141,00 246.639.309,00 7.154.356,00 5.896.813,00 -6.109.092,00
Finansman Gelirleri 11.106.191,00 189.655,00 46.450.278,00 41.068.413,00 17.324.775,00
Finansman Giderleri (-) -32.843.727,00 -24.068.648,00 -96.835.065,00 -98.063.369,00 -44.411.623,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 229.711.605,00 222.760.316,00 -43.230.431,00 -51.098.143,00 -33.195.940,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 1.546.530,00 -994.041,00 -2.886.382,00 -965.930,00 -861.756,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -639.529,00 -288.683,00 -701.203,00 -642.206,00 -552.833,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 2.186.059,00 -705.358,00 -2.185.179,00 -323.724,00 -308.923,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 231.258.135,00 221.766.275,00 -46.116.813,00 -52.064.073,00 -34.057.696,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 231.258.135,00 221.766.275,00 -46.116.813,00 -52.064.073,00 -34.057.696,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 15.585,00 10.130,00 15.030,00 22.645,00 15.904,00
- Ana Ortaklık Payları 231.242.550,00 221.756.145,00 -46.131.843,00 -52.086.718,00 -34.073.600,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -152.096.957,00 498.208,00 1.322.341,00 558.589,00 1.088.617,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 116.128,00 -1.230.145,00 -534.401,00 1.052.877,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları -157.020.142,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 610.789,00 168.344,00 961.090,00 1.226.590,00 141.028,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 4.312.396,00 213.736,00 1.591.396,00 -133.600,00 -105.288,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -152.096.957,00 498.208,00 1.322.341,00 558.589,00 1.088.617,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 79.161.178,00 222.264.483,00 -44.794.472,00 -51.505.484,00 -32.969.079,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2021-6 2021-3 2020-12 2020-9 2020-6
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 57.324.536,00 212.887.571,00 319.176.294,00 447.633.970,00 403.993.840,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 8.595.981,00 7.400.728,00 1.761.553,00 5.420.546,00 5.245.594,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 3.620.215,00 5.275.913,00 3.958.961,00
Ticari Alacaklar 35.352.041,00 190.217.577,00 790.752,00 1.031.469,00 96.119,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 425.992,00 430.571,00 483.692,00 485.266,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 34.926.049,00 189.787.006,00 307.060,00 546.203,00 96.119,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 7.283.687,00 7.039.135,00 6.258.475,00 22.859.541,00 23.067.082,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 7.119.666,00 5.311.419,00 6.094.637,00 22.651.577,00 20.758.752,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 164.021,00 1.727.716,00 163.838,00 207.964,00 2.308.330,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 1.017.360,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 1.350.794,00 4.380.685,00 1.200.232,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 379,00 0,00 0,00 522,00
Diğer Dönen Varlıklar 3.724.673,00 3.849.067,00 5.290.104,00 3.835.350,00 4.718.677,00
ARA TOPLAM 57.324.536,00 212.887.571,00 18.921.331,00 38.422.819,00 37.086.955,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 300.254.963,00 409.211.151,00 366.906.885,00
DURAN VARLIKLAR 119.495.884,00 87.075.517,00 87.336.594,00 72.174.261,00 72.267.444,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 1.822.753,00 450.253,00 450.253,00 450.253,00 464.946,00
Maddi Duran Varlıklar 96.146.774,00 68.551.300,00 68.865.349,00 51.509.911,00 52.952.884,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 6.345,00 6.697,00 0,00 113.281,00 431.331,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 6.697,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 176.820.420,00 299.963.088,00 406.512.888,00 519.808.231,00 476.261.284,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 38.384.009,00 90.587.210,00 349.262.058,00 472.761.971,00 409.810.142,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 19.828.157,00 19.828.157,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 1.866.033,00 53.623.520,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 2.619.488,00 1.526.746,00 1.256.975,00 1.199.486,00 1.712.566,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 389.071,00 393.254,00 393.254,00 452.588,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 2.230.417,00 1.133.492,00 863.721,00 746.898,00 1.712.566,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 22.083,00 601.458,00 5.729,00 26.373,00 14.875,00
Diğer Borçlar 2.671.972,00 47.497,00 26.399,00 507,00 508,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 2.645.543,00 3.811,00 5.936,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 26.429,00 43.686,00 20.463,00 507,00 508,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 4.739.555,00 8.288.797,00 83.495,00 126.825,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 89.641,00 261.188,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 67.736,00 0,00 0,00 19.159,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 67.736,00 0,00 0,00 19.159,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 6.403.362,00 6.594.552,00 740.156,00 192.027,00 480.867,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 347.113.098,00 471.115.041,00 407.313.056,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 6.361.847,00 116.522.841,00 4.920.901,00 2.608.870,00 3.059.582,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 3.523.232,00 107.670.086,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 90.414,00 3.213.136,00 0,00 0,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 90.414,00 3.213.136,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 2.734.841,00 5.626.259,00 4.920.901,00 2.596.778,00 3.044.644,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 44.745.856,00 207.110.051,00 354.182.959,00 475.370.841,00 412.869.724,00
Ö Z K A Y N A K L A R 132.074.564,00 92.853.037,00 52.329.929,00 44.437.390,00 63.391.560,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 131.708.074,00 92.492.001,00 51.979.023,00 44.078.870,00 63.039.782,00
Ödenmiş Sermaye 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 12.174.428,00 12.174.427,00 12.174.427,00 12.174.427,00 12.174.427,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 43.701.276,00 13.405.081,00 195.798.233,00 194.386.892,00 195.293.138,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 43.701.276,00 13.405.081,00 195.798.233,00 194.386.892,00 195.293.138,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 340.767,00 340.767,00 340.768,00 243.597,00 243.597,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -180.750.947,00 -180.184.419,00 -135.202.562,00 -135.661.973,00 -135.597.780,00
Net Dönem Karı/Zararı 231.242.550,00 221.756.145,00 -46.131.843,00 -52.064.073,00 -34.073.600,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 366.490,00 361.036,00 350.906,00 358.520,00 351.778,00
TOPLAM KAYNAKLAR 176.820.420,00 299.963.088,00 406.512.888,00 519.808.231,00 476.261.284,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 0,00 0,00 0,00 -74.213,00 -43.659,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi