Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu UTPYA
Sektör Esas sözleşmede yazılı olan unsurlarla beraber Turizm, İnşaat ve İşletmecilik
Adres Çankaya Mah. Çankaya Cad. Çankaya Apt. No: 28-5 Çankaya / ANKARA
Telefon 0 312 496 45 40
Faks 0 312 496 02 19
Web www.utopyainsaat.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
TOPLAM 25.000.000,00 100,00
ZEKAİ DURSUN 13.340.000,00 53,36
DİĞER 11.660.000,00 46,64
Toplam 50.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Çağ 1 Yapı İnş. Tur. Tic. A.Ş. 3.800.000,00 19,00
Isparta Elektrik Üretim A.Ş. 9.900.000,00 99,00
Zedur LTD. ŞTİ. 9.450.000,00 94,50
Tarih Açıklama Katsayı
Gelir Tablosu 2021-9 2021-6 2021-3 2020-12 2020-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 19.148.306,00 5.309.821,00 3.757.752,00 50.659.511,00 35.502.051,00
Satışların Maliyeti (-) -10.685.342,00 -3.049.353,00 -4.570.510,00 -37.726.034,00 -26.556.021,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 8.462.964,00 2.260.468,00 -812.758,00 12.933.477,00 8.946.030,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 8.462.964,00 2.260.468,00 -812.758,00 12.933.477,00 8.946.030,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -1.683.976,00 -674.052,00 -661.974,00 -4.842.715,00 -3.878.868,00
Pazarlama Giderleri (-) -23.252,00 -5.570,00 -58.574,00 -1.342.748,00 -752.484,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 256.471.998,00 252.213.593,00 251.010.585,00 2.297.959,00 3.078.108,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -7.961.216,00 -2.345.298,00 -2.837.970,00 -1.891.617,00 -1.495.973,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 255.266.518,00 251.449.141,00 246.639.309,00 7.154.356,00 5.896.813,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 255.266.518,00 251.449.141,00 246.639.309,00 7.154.356,00 5.896.813,00
Finansman Gelirleri 11.567.306,00 11.106.191,00 189.655,00 46.450.278,00 41.068.413,00
Finansman Giderleri (-) -36.998.298,00 -32.843.727,00 -24.068.648,00 -96.835.065,00 -98.063.369,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 229.835.526,00 229.711.605,00 222.760.316,00 -43.230.431,00 -51.098.143,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 942.902,00 1.546.530,00 -994.041,00 -2.886.382,00 -965.930,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -1.383.607,00 -639.529,00 -288.683,00 -701.203,00 -642.206,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 2.326.509,00 2.186.059,00 -705.358,00 -2.185.179,00 -323.724,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 230.778.428,00 231.258.135,00 221.766.275,00 -46.116.813,00 -52.064.073,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 230.778.428,00 231.258.135,00 221.766.275,00 -46.116.813,00 -52.064.073,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 12.213,00 15.585,00 10.130,00 15.030,00 22.645,00
- Ana Ortaklık Payları 230.766.215,00 231.242.550,00 221.756.145,00 -46.131.843,00 -52.086.718,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 155.348.330,00 -152.096.957,00 498.208,00 1.322.341,00 558.589,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 123.221.123,00 0,00 116.128,00 -1.230.145,00 -534.401,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 -157.020.142,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -377.613,00 610.789,00 168.344,00 961.090,00 1.226.590,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 32.504.820,00 4.312.396,00 213.736,00 1.591.396,00 -133.600,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 155.348.330,00 -152.096.957,00 498.208,00 1.322.341,00 558.589,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 386.126.758,00 79.161.178,00 222.264.483,00 -44.794.472,00 -51.505.484,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2021-9 2021-6 2021-3 2020-12 2020-9
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 72.275.370,00 57.324.536,00 212.887.571,00 319.176.294,00 447.633.970,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 10.610.243,00 8.595.981,00 7.400.728,00 1.761.553,00 5.420.546,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 3.620.215,00 5.275.913,00
Ticari Alacaklar 21.897.119,00 35.352.041,00 190.217.577,00 790.752,00 1.031.469,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 472.570,00 425.992,00 430.571,00 483.692,00 485.266,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 21.424.549,00 34.926.049,00 189.787.006,00 307.060,00 546.203,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 10.944.282,00 7.283.687,00 7.039.135,00 6.258.475,00 22.859.541,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 7.834.847,00 7.119.666,00 5.311.419,00 6.094.637,00 22.651.577,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 3.109.435,00 164.021,00 1.727.716,00 163.838,00 207.964,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 2.544.600,00 1.017.360,00 0,00 0,00 0,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 21.841.192,00 1.350.794,00 4.380.685,00 1.200.232,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 379,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 4.437.934,00 3.724.673,00 3.849.067,00 5.290.104,00 3.835.350,00
ARA TOPLAM 72.275.370,00 57.324.536,00 212.887.571,00 18.921.331,00 38.422.819,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 300.254.963,00 409.211.151,00
DURAN VARLIKLAR 364.739.060,00 119.495.884,00 87.075.517,00 87.336.594,00 72.174.261,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 1.815.253,00 1.822.753,00 450.253,00 450.253,00 450.253,00
Maddi Duran Varlıklar 252.615.660,00 96.146.774,00 68.551.300,00 68.865.349,00 51.509.911,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 78.667.359,00 6.345,00 6.697,00 0,00 113.281,00
- Şerefiye 78.661.364,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 5.995,00 0,00 6.697,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 437.014.430,00 176.820.420,00 299.963.088,00 406.512.888,00 519.808.231,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 191.676.695,00 38.384.009,00 90.587.210,00 349.262.058,00 472.761.971,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 21.376.296,00 19.828.157,00 19.828.157,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 10.522.770,00 1.866.033,00 53.623.520,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 35.816.557,00 2.619.488,00 1.526.746,00 1.256.975,00 1.199.486,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 399.170,00 389.071,00 393.254,00 393.254,00 452.588,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 35.417.387,00 2.230.417,00 1.133.492,00 863.721,00 746.898,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 122.775,00 22.083,00 601.458,00 5.729,00 26.373,00
Diğer Borçlar 107.859.642,00 2.671.972,00 47.497,00 26.399,00 507,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 5.079.155,00 2.645.543,00 3.811,00 5.936,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 102.780.487,00 26.429,00 43.686,00 20.463,00 507,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 6.994.092,00 4.739.555,00 8.288.797,00 83.495,00 126.825,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü -1.323,00 0,00 0,00 0,00 89.641,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 30.846,00 0,00 67.736,00 0,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 30.846,00 0,00 67.736,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 8.710.786,00 6.403.362,00 6.594.552,00 740.156,00 192.027,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 347.113.098,00 471.115.041,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 26.655.589,00 6.361.847,00 116.522.841,00 4.920.901,00 2.608.870,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 23.136.375,00 3.523.232,00 107.670.086,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 534.902,00 90.414,00 3.213.136,00 0,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 534.902,00 90.414,00 3.213.136,00 0,00 0,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 2.594.392,00 2.734.841,00 5.626.259,00 4.920.901,00 2.596.778,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 376.560,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 218.332.284,00 44.745.856,00 207.110.051,00 354.182.959,00 475.370.841,00
Ö Z K A Y N A K L A R 218.682.146,00 132.074.564,00 92.853.037,00 52.329.929,00 44.437.390,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 218.319.027,00 131.708.074,00 92.492.001,00 51.979.023,00 44.078.870,00
Ödenmiş Sermaye 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 12.174.427,00 12.174.428,00 12.174.427,00 12.174.427,00 12.174.427,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 155.348.330,00 43.701.276,00 13.405.081,00 195.798.233,00 194.386.892,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0,00 43.701.276,00 13.405.081,00 195.798.233,00 194.386.892,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 340.767,00 340.767,00 340.767,00 340.768,00 243.597,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -205.310.712,00 -180.750.947,00 -180.184.419,00 -135.202.562,00 -135.661.973,00
Net Dönem Karı/Zararı 230.766.215,00 231.242.550,00 221.756.145,00 -46.131.843,00 -52.064.073,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 363.119,00 366.490,00 361.036,00 350.906,00 358.520,00
TOPLAM KAYNAKLAR 437.014.430,00 176.820.420,00 299.963.088,00 406.512.888,00 519.808.231,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 0,00 0,00 0,00 0,00 -74.213,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi