Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu UTPYA
Sektör Esas sözleşmede yazılı olan unsurlarla beraber Turizm, İnşaat ve İşletmecilik
Adres Birlik Mah. 415. Cad. 406. Sok. No:2/5 Çankaya / ANKARA
Telefon 0312 4964540
Faks 0312 4960219
Web http://www.utopyainsaat.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Zekai DURSUN 13.325.000,00 53,30
Diğer 11.675.000,00 46,70
Toplam 25.000.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Çağ 1 Yapı A.Ş. 3.800.000,00 19,00
Isparta Elektrik Üretim A.Ş. 9.900.000,00 99,00
Zedur İnşaat LTD. ŞTİ. 9.450.000,00 94,50
Tarih Açıklama Katsayı
Gelir Tablosu 2021-3 2020-12 2020-9 2020-6 2020-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 3.757.752,00 50.659.511,00 35.502.051,00 4.020.661,00 1.961.898,00
Satışların Maliyeti (-) -4.570.510,00 -37.726.034,00 -26.556.021,00 -7.593.804,00 -4.835.454,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) -812.758,00 12.933.477,00 8.946.030,00 -3.573.143,00 -2.873.556,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR -812.758,00 12.933.477,00 8.946.030,00 -3.573.143,00 -2.873.556,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -661.974,00 -4.842.715,00 -3.878.868,00 -2.060.441,00 -1.063.717,00
Pazarlama Giderleri (-) -58.574,00 -1.342.748,00 -752.484,00 -187.735,00 -135.847,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 251.010.585,00 2.297.959,00 3.078.108,00 93.247,00 629.760,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -2.837.970,00 -1.891.617,00 -1.495.973,00 -381.020,00 -144.407,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 246.639.309,00 7.154.356,00 5.896.813,00 -6.109.092,00 -3.587.767,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 246.639.309,00 7.154.356,00 5.896.813,00 -6.109.092,00 -3.587.767,00
Finansman Gelirleri 189.655,00 46.450.278,00 41.068.413,00 17.324.775,00 9.302.881,00
Finansman Giderleri (-) -24.068.648,00 -96.835.065,00 -98.063.369,00 -44.411.623,00 -24.098.898,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 222.760.316,00 -43.230.431,00 -51.098.143,00 -33.195.940,00 -18.383.784,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -994.041,00 -2.886.382,00 -965.930,00 -861.756,00 -1.322.475,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -288.683,00 -701.203,00 -642.206,00 -552.833,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -705.358,00 -2.185.179,00 -323.724,00 -308.923,00 -1.322.475,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 221.766.275,00 -46.116.813,00 -52.064.073,00 -34.057.696,00 -19.706.259,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 221.766.275,00 -46.116.813,00 -52.064.073,00 -34.057.696,00 -19.706.259,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 10.130,00 15.030,00 22.645,00 15.904,00 36.891,00
- Ana Ortaklık Payları 221.756.145,00 -46.131.843,00 -52.086.718,00 -34.073.600,00 -19.743.150,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 498.208,00 1.322.341,00 558.589,00 1.088.617,00 -327.054,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 116.128,00 -1.230.145,00 -534.401,00 1.052.877,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 -143.005,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 168.344,00 961.090,00 1.226.590,00 141.028,00 -185.372,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 213.736,00 1.591.396,00 -133.600,00 -105.288,00 1.323,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 498.208,00 1.322.341,00 558.589,00 1.088.617,00 -327.054,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 222.264.483,00 -44.794.472,00 -51.505.484,00 -32.969.079,00 -20.033.313,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2021-3 2020-12 2020-9 2020-6 2020-3
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 212.887.571,00 319.176.294,00 447.633.970,00 403.993.840,00 392.644.796,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 7.400.728,00 1.761.553,00 5.420.546,00 5.245.594,00 3.995.009,00
Finansal Yatırımlar 0,00 3.620.215,00 5.275.913,00 3.958.961,00 6.089.131,00
Ticari Alacaklar 190.217.577,00 790.752,00 1.031.469,00 96.119,00 1.538.403,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 430.571,00 483.692,00 485.266,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 189.787.006,00 307.060,00 546.203,00 96.119,00 1.538.403,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 7.039.135,00 6.258.475,00 22.859.541,00 23.067.082,00 18.681.431,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 5.311.419,00 6.094.637,00 22.651.577,00 20.758.752,00 17.855.372,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.727.716,00 163.838,00 207.964,00 2.308.330,00 826.059,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 4.380.685,00 1.200.232,00 0,00 0,00 542,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 379,00 0,00 0,00 522,00 428.427,00
Diğer Dönen Varlıklar 3.849.067,00 5.290.104,00 3.835.350,00 4.718.677,00 2.751.154,00
ARA TOPLAM 212.887.571,00 18.921.331,00 38.422.819,00 37.086.955,00 33.484.097,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 300.254.963,00 409.211.151,00 366.906.885,00 359.160.699,00
DURAN VARLIKLAR 87.075.517,00 87.336.594,00 72.174.261,00 72.267.444,00 70.456.501,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 450.253,00 450.253,00 450.253,00 464.946,00 464.946,00
Maddi Duran Varlıklar 68.551.300,00 68.865.349,00 51.509.911,00 52.952.884,00 51.484.206,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 6.697,00 0,00 113.281,00 431.331,00 35.513,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 6.697,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 299.963.088,00 406.512.888,00 519.808.231,00 476.261.284,00 463.101.297,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 90.587.210,00 349.262.058,00 472.761.971,00 409.810.142,00 381.610.171,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 19.828.157,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 53.623.520,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 1.526.746,00 1.256.975,00 1.199.486,00 1.712.566,00 2.762.171,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 393.254,00 393.254,00 452.588,00 0,00 416.531,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.133.492,00 863.721,00 746.898,00 1.712.566,00 2.345.640,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 601.458,00 5.729,00 26.373,00 14.875,00 50.764,00
Diğer Borçlar 47.497,00 26.399,00 507,00 508,00 53.614,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 3.811,00 5.936,00 0,00 0,00 53.103,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 43.686,00 20.463,00 507,00 508,00 511,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 8.288.797,00 83.495,00 126.825,00 0,00 432.057,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 89.641,00 261.188,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 67.736,00 0,00 0,00 19.159,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 67.736,00 0,00 0,00 19.159,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 6.594.552,00 740.156,00 192.027,00 480.867,00 723.726,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 347.113.098,00 471.115.041,00 407.313.056,00 377.587.839,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 116.522.841,00 4.920.901,00 2.608.870,00 3.059.582,00 3.946.517,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 107.670.086,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 3.213.136,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 3.213.136,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 5.626.259,00 4.920.901,00 2.596.778,00 3.044.644,00 3.931.579,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 207.110.051,00 354.182.959,00 475.370.841,00 412.869.724,00 385.556.688,00
Ö Z K A Y N A K L A R 92.853.037,00 52.329.929,00 44.437.390,00 63.391.560,00 77.544.609,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 92.492.001,00 51.979.023,00 44.078.870,00 63.039.782,00 77.254.620,00
Ödenmiş Sermaye 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 12.174.427,00 12.174.427,00 12.174.427,00 12.174.427,00 12.174.427,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 13.405.081,00 195.798.233,00 194.386.892,00 195.293.138,00 194.617.871,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 13.405.081,00 195.798.233,00 194.386.892,00 195.293.138,00 194.617.871,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 340.767,00 340.768,00 243.597,00 243.597,00 243.597,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -180.184.419,00 -135.202.562,00 -135.661.973,00 -135.597.780,00 -135.075.016,00
Net Dönem Karı/Zararı 221.756.145,00 -46.131.843,00 -52.064.073,00 -34.073.600,00 -19.706.259,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 361.036,00 350.906,00 358.520,00 351.778,00 289.989,00
TOPLAM KAYNAKLAR 299.963.088,00 406.512.888,00 519.808.231,00 476.261.284,00 463.101.297,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 0,00 0,00 -74.213,00 -43.659,00 -234.630,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi