Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu USAK
Sektör YER VE DUVAR KAROSU İMALATI
Adres Dilek Mahallesi Değirmenler Sokak No: 100 BANAZ/ UŞAK
Telefon (0276) 326 20 01
Faks (0276) 326 20 10
Web http://www.usakseramik.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Diğer 82.583.678,16 82,58
TANIŞLAR YAPI MALZEMELERİ İNŞAAT PETROL MADEN ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 5.050.000,00 5,05
TANSER SERAMİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 12.366.321,84 12,37
Toplam 100.000.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
18.12.2018 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,23
30.04.2012 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,80
05.05.2005 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,15
23.07.2003 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,00
16.09.2002 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,00
09.08.2001 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,07
15.05.2000 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 10,67
Gelir Tablosu 2019-12 2019-9 2019-6 2019-3 2018-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 363.048.307,00 257.304.835,00 166.106.703,00 71.973.193,00 315.517.881,00
Satışların Maliyeti (-) -265.856.895,00 -191.623.762,00 -124.115.071,00 -55.309.286,00 -234.772.655,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 97.191.412,00 65.681.073,00 41.991.632,00 16.663.907,00 80.745.226,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 97.191.412,00 65.681.073,00 41.991.632,00 16.663.907,00 80.745.226,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -10.227.557,00 -7.270.972,00 -4.811.635,00 -2.236.549,00 -10.511.951,00
Pazarlama Giderleri (-) -23.276.304,00 -17.369.730,00 -11.285.060,00 -5.637.433,00 -18.474.435,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -2.120.920,00 -1.629.881,00 -984.667,00 -433.924,00 -2.125.713,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 32.721.055,00 31.259.035,00 30.280.812,00 24.479.582,00 32.830.347,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -29.010.567,00 -23.310.360,00 -22.655.306,00 -16.261.795,00 -30.346.301,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 65.277.119,00 47.359.165,00 32.535.776,00 16.573.788,00 52.117.173,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 716.311,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -476.358,00 -342.645,00 -342.645,00 -154.083,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 65.517.072,00 47.016.520,00 32.193.131,00 16.419.705,00 52.117.173,00
Finansman Gelirleri 1.015.099,00 656.423,00 496.242,00 408.451,00 4.466.266,00
Finansman Giderleri (-) -69.661.637,00 -47.999.393,00 -30.933.717,00 -14.354.556,00 -58.484.165,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -3.129.466,00 -326.450,00 1.755.656,00 2.473.600,00 -1.900.726,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 13.784.182,00 7.453.154,00 7.817.286,00 2.653.814,00 6.402.967,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 13.784.182,00 7.453.154,00 7.817.286,00 2.653.814,00 6.402.967,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 10.654.716,00 7.126.704,00 9.572.942,00 5.127.414,00 4.502.241,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 10.654.716,00 7.126.704,00 9.572.942,00 5.127.414,00 4.502.241,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 10.654.716,00 7.126.704,00 9.572.942,00 5.127.414,00 4.502.241,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,11 0,07 0,10 0,05 0,10
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -1.920.297,00 138.949,00 -1.189.682,00 -1.003.222,00 50.384.849,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 66.148.299,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -2.461.919,00 -304.079,00 -1.525.233,00 -1.286.182,00 -1.552.338,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 541.622,00 443.028,00 335.551,00 282.960,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 541.622,00 443.028,00 335.551,00 282.960,00 -14.211.112,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -1.920.297,00 138.949,00 -1.189.682,00 -1.003.222,00 50.384.849,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 8.734.419,00 7.265.653,00 8.383.260,00 4.124.192,00 54.887.090,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2019-12 2019-9 2019-6 2019-3 2018-12
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 488.372.161,00 461.282.621,00 424.196.654,00 390.839.939,00 354.507.667,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 1.671.311,00 1.457.506,00 2.100.066,00 1.358.362,00 25.580.665,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 224.312.940,00 246.186.547,00 185.783.095,00 160.240.545,00 149.228.687,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 115.616.986,00 128.269.531,00 81.697.044,00 47.415.224,00 92.759.112,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 108.695.954,00 117.917.016,00 104.086.051,00 112.825.321,00 56.469.575,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 51.385.927,00 16.201.752,00 65.627.270,00 56.670.619,00 29.108.243,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 10.255.585,00 1.010.551,00 27.420.139,00 16.056.431,00 3.749,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 41.130.342,00 15.191.201,00 38.207.131,00 40.614.188,00 29.104.494,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 185.655.024,00 164.423.219,00 140.873.737,00 136.084.402,00 123.342.723,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 21.991.054,00 31.219.467,00 29.407.437,00 34.517.179,00 26.144.346,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 726.938,00 158.178,00 0,00 3.555.177,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 3.355.905,00 1.794.130,00 405.049,00 1.968.832,00 1.103.003,00
ARA TOPLAM 488.372.161,00 461.282.621,00 424.196.654,00 390.839.939,00 354.507.667,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 301.106.861,00 287.074.348,00 290.751.845,00 295.700.785,00 298.428.546,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 4.120.000,00 4.120.000,00 4.120.000,00 4.120.000,00 4.120.000,00
Maddi Duran Varlıklar 290.958.207,00 281.602.222,00 286.159.488,00 288.202.424,00 294.247.347,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 789.479.022,00 748.356.969,00 714.948.499,00 686.540.724,00 652.936.213,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 401.434.834,00 443.720.702,00 405.902.776,00 386.900.153,00 386.754.406,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 89.232.555,00 118.787.021,00 109.570.831,00 93.874.106,00 130.840.499,00
- Banka Kredileri 86.006.235,00 115.049.273,00 105.073.637,00 88.805.230,00 82.710.160,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 40.019.824,00 28.130.451,00 31.354.656,00 25.764.009,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 141.396.647,00 131.852.609,00 114.987.076,00 126.271.941,00 144.754.586,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 20.380.623,00 16.713.348,00 8.972.230,00 6.058.489,00 9.292.975,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 121.016.024,00 115.139.261,00 106.014.846,00 120.213.452,00 135.461.611,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 2.111.027,00 3.458.666,00 3.212.697,00 3.375.470,00 3.226.728,00
Diğer Borçlar 6.005.845,00 7.176.796,00 5.180.679,00 4.646.495,00 4.425.923,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 1.836,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 6.005.845,00 7.176.796,00 5.178.843,00 4.646.495,00 4.425.923,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 47.928.818,00 49.567.903,00 61.461.737,00 54.225.502,00 25.033.471,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 1.126.061,00 1.222.934,00 1.104.830,00 857.593,00 790.432,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.126.061,00 1.222.934,00 1.104.830,00 857.593,00 790.432,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 3.047.520,00 3.413.460,00 4.808.479,00 4.796.794,00 3.739.110,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 144.481.672,00 64.252.203,00 65.834.366,00 60.688.282,00 88.313.402,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 120.615.363,00 35.718.099,00 41.591.888,00 28.462.548,00 35.391.842,00
Banka Kredileri 85.422.294,00 30.082.175,00 35.498.275,00 21.561.086,00 27.229.599,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 5.193.069,00 5.635.924,00 6.093.613,00 6.901.462,00 8.162.243,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 8.656.522,00 8.289.534,00 8.416.021,00 8.234.629,00 7.724.049,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 8.656.522,00 8.289.534,00 8.416.021,00 8.234.629,00 7.724.049,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 9.242.332,00 15.671.954,00 15.415.299,00 20.631.362,00 23.568.136,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 545.916.506,00 507.972.905,00 471.737.142,00 447.588.435,00 475.067.808,00
Ö Z K A Y N A K L A R 243.562.516,00 240.384.064,00 243.211.357,00 238.952.289,00 177.868.405,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 243.562.516,00 240.384.064,00 243.211.357,00 238.952.289,00 177.868.405,00
Ödenmiş Sermaye 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 43.335.931,00
Sermaye Düzeltme Farkları 8.044.069,00 8.044.069,00 8.044.069,00 8.044.069,00 8.044.069,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 360.334,00 360.334,00 360.334,00 360.334,00 64.711,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 101.937.490,00 102.287.050,00 102.668.105,00 102.854.565,00 103.857.787,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 101.937.490,00 102.287.050,00 102.668.105,00 102.854.565,00 103.857.787,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -6.144.569,00 -5.795.009,00 -5.413.954,00 -5.227.494,00 -4.224.272,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 206.959,00 206.959,00 206.959,00 206.959,00 206.959,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 22.358.948,00 22.358.948,00 22.358.948,00 22.358.948,00 17.856.707,00
Net Dönem Karı/Zararı 10.654.716,00 7.126.704,00 9.572.942,00 5.127.414,00 4.502.241,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 789.479.022,00 748.356.969,00 714.948.499,00 686.540.724,00 652.936.213,00
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar 0,00 0,00 43.568,00 539.572,00 46.298,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi