Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 1,22
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 87,34
BIST-100'deki Ağırlığı 0,75
F/K Oranı 148,35
Piyasa Değ. / Defter Değ. 1,29
Dibe Uzaklık 99,43
Piyasa Değeri (USD) 61.010.843,42
Piyasa Değeri (TL) 504.700.000,00
Özsermaye (TL) 390.319.693,00
Sermaye (TL) 245.000.000,00
Net Kar (TL) 3.402.001,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu USAK
Sektör YER VE DUVAR KAROSU İMALATI
Adres Dilek Mahallesi Değirmenler Sokak No: 100 BANAZ/ UŞAK
Telefon (0276) 326 20 01
Faks (0276) 326 20 10
Web http://www.usakseramik.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Diğer 82.583.678,16 82,58
TANIŞLAR YAPI MALZEMELERİ İNŞAAT PETROL MADEN ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 5.050.000,00 5,05
TANSER SERAMİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 12.366.321,84 12,37
Toplam 100.000.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
10.06.2020 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,39
18.12.2018 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,23
30.04.2012 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,80
05.05.2005 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,15
23.07.2003 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,00
16.09.2002 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,00
09.08.2001 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,07
15.05.2000 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 10,67
Gelir Tablosu 2020-6 2020-3 2019-12 2019-9 2019-6
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 222.280.610,00 98.844.107,00 363.048.307,00 257.304.835,00 166.106.703,00
Satışların Maliyeti (-) -169.716.145,00 -72.117.966,00 -265.856.895,00 -191.623.762,00 -124.115.071,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 52.564.465,00 26.726.141,00 97.191.412,00 65.681.073,00 41.991.632,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 52.564.465,00 26.726.141,00 97.191.412,00 65.681.073,00 41.991.632,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -5.688.919,00 -2.760.012,00 -10.227.557,00 -7.270.972,00 -4.811.635,00
Pazarlama Giderleri (-) -9.705.324,00 -5.048.875,00 -23.276.304,00 -17.369.730,00 -11.285.060,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -1.140.912,00 -576.818,00 -2.120.920,00 -1.629.881,00 -984.667,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 24.402.834,00 23.107.562,00 32.721.055,00 31.259.035,00 30.280.812,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -28.762.693,00 -24.548.757,00 -29.010.567,00 -23.310.360,00 -22.655.306,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 31.669.451,00 16.899.241,00 65.277.119,00 47.359.165,00 32.535.776,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 65.722,00 0,00 716.311,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 -476.358,00 -342.645,00 -342.645,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 31.735.173,00 16.899.241,00 65.517.072,00 47.016.520,00 32.193.131,00
Finansman Gelirleri 408.964,00 135.113,00 1.015.099,00 656.423,00 496.242,00
Finansman Giderleri (-) -29.275.706,00 -15.035.312,00 -69.661.637,00 -47.999.393,00 -30.933.717,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 2.868.431,00 1.999.042,00 -3.129.466,00 -326.450,00 1.755.656,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -548.204,00 43.202,00 13.784.182,00 7.453.154,00 7.817.286,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -548.204,00 43.202,00 13.784.182,00 7.453.154,00 7.817.286,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 2.320.227,00 2.042.244,00 10.654.716,00 7.126.704,00 9.572.942,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 2.320.227,00 2.042.244,00 10.654.716,00 7.126.704,00 9.572.942,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 2.320.227,00 2.042.244,00 10.654.716,00 7.126.704,00 9.572.942,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,02 0,02 0,11 0,07 0,10
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 498.274,00 42.763,00 -1.920.297,00 138.949,00 -1.189.682,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 638.813,00 54.824,00 -2.461.919,00 -304.079,00 -1.525.233,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -140.539,00 -12.061,00 541.622,00 443.028,00 335.551,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 498.274,00 42.763,00 -1.920.297,00 138.949,00 -1.189.682,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 2.818.501,00 2.085.007,00 8.734.419,00 7.265.653,00 8.383.260,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 0,00 0,00 541.622,00 443.028,00 335.551,00
Bilanço Tablosu 2020-6 2020-3 2019-12 2019-9 2019-6
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 755.756.206,00 533.294.467,00 488.372.161,00 461.282.621,00 424.196.654,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 82.289.850,00 6.208.320,00 1.671.311,00 1.457.506,00 2.100.066,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 369.435.028,00 231.861.195,00 224.312.940,00 246.186.547,00 185.783.095,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 143.048.168,00 122.517.533,00 115.616.986,00 128.269.531,00 81.697.044,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 226.386.860,00 109.343.662,00 108.695.954,00 117.917.016,00 104.086.051,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 75.663.217,00 59.360.800,00 51.385.927,00 16.201.752,00 65.627.270,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 8.140.964,00 9.842.729,00 10.255.585,00 1.010.551,00 27.420.139,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 67.522.253,00 49.518.071,00 41.130.342,00 15.191.201,00 38.207.131,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 199.547.526,00 201.988.087,00 185.655.024,00 164.423.219,00 140.873.737,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 28.448.547,00 31.013.325,00 21.991.054,00 31.219.467,00 29.407.437,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 559.553,00 119.683,00 726.938,00 158.178,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 372.038,00 2.862.740,00 3.355.905,00 1.794.130,00 405.049,00
ARA TOPLAM 755.756.206,00 533.294.467,00 488.372.161,00 461.282.621,00 424.196.654,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 288.532.150,00 291.336.513,00 301.106.861,00 287.074.348,00 290.751.845,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 4.120.000,00 4.120.000,00 4.120.000,00 4.120.000,00 4.120.000,00
Maddi Duran Varlıklar 283.739.173,00 287.155.314,00 290.958.207,00 281.602.222,00 286.159.488,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 1.044.288.356,00 824.630.980,00 789.479.022,00 748.356.969,00 714.948.499,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 514.826.721,00 437.064.409,00 401.434.834,00 443.720.702,00 405.902.776,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 85.511.164,00 92.636.284,00 89.232.555,00 118.787.021,00 109.570.831,00
- Banka Kredileri 85.320.631,00 90.206.712,00 86.006.235,00 115.049.273,00 105.073.637,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 65.268.364,00 56.014.943,00 40.019.824,00 28.130.451,00 31.354.656,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 1.846.872,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 232.159.052,00 158.697.483,00 141.396.647,00 131.852.609,00 114.987.076,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 720.863,00 15.062.443,00 20.380.623,00 16.713.348,00 8.972.230,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 231.438.189,00 143.635.040,00 121.016.024,00 115.139.261,00 106.014.846,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 2.459.311,00 3.244.145,00 2.111.027,00 3.458.666,00 3.212.697,00
Diğer Borçlar 3.077.177,00 6.460.888,00 6.005.845,00 7.176.796,00 5.180.679,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 1.836,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 3.077.177,00 6.460.888,00 6.005.845,00 7.176.796,00 5.178.843,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 69.435.910,00 54.646.206,00 47.928.818,00 49.567.903,00 61.461.737,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 634.241,00 1.198.476,00 1.126.061,00 1.222.934,00 1.104.830,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 634.241,00 1.198.476,00 1.126.061,00 1.222.934,00 1.104.830,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 2.277.783,00 2.867.852,00 3.047.520,00 3.413.460,00 4.808.479,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 139.141.942,00 141.919.048,00 144.481.672,00 64.252.203,00 65.834.366,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 120.439.232,00 124.005.373,00 120.615.363,00 35.718.099,00 41.591.888,00
Banka Kredileri 86.192.493,00 89.275.034,00 85.422.294,00 30.082.175,00 35.498.275,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 4.246.739,00 4.730.339,00 5.193.069,00 5.635.924,00 6.093.613,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 8.159.857,00 8.702.484,00 8.656.522,00 8.289.534,00 8.416.021,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 8.159.857,00 8.702.484,00 8.656.522,00 8.289.534,00 8.416.021,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 9.931.075,00 9.211.191,00 9.242.332,00 15.671.954,00 15.415.299,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 653.968.663,00 578.983.457,00 545.916.506,00 507.972.905,00 471.737.142,00
Ö Z K A Y N A K L A R 390.319.693,00 245.647.523,00 243.562.516,00 240.384.064,00 243.211.357,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 390.319.693,00 245.647.523,00 243.562.516,00 240.384.064,00 243.211.357,00
Ödenmiş Sermaye 243.938.676,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 8.044.069,00 8.044.069,00 8.044.069,00 8.044.069,00 8.044.069,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 360.334,00 360.334,00 360.334,00 360.334,00 360.334,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 102.435.764,00 101.980.253,00 101.937.490,00 102.287.050,00 102.668.105,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 102.435.764,00 101.980.253,00 101.937.490,00 102.287.050,00 102.668.105,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -5.646.295,00 -6.101.806,00 -6.144.569,00 -5.795.009,00 -5.413.954,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 206.959,00 206.959,00 206.959,00 206.959,00 206.959,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 33.013.664,00 33.013.664,00 22.358.948,00 22.358.948,00 22.358.948,00
Net Dönem Karı/Zararı 2.320.227,00 2.042.244,00 10.654.716,00 7.126.704,00 9.572.942,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 1.044.288.356,00 824.630.980,00 789.479.022,00 748.356.969,00 714.948.499,00
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar 0,00 102.222,00 0,00 0,00 43.568,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi