Geri Dön

USAK | Usak Seramik


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,71
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 82,58
BIST-100'deki Ağırlığı 0,40
F/K Oranı 4,69
Piyasa Değ. / Defter Değ. 0,93
Dibe Uzaklık 99,43
Piyasa Değeri (USD) 38.920.336,28
Piyasa Değeri (TL) 813.400.000,00
Özsermaye (TL) 877.069.811,00
Sermaye (TL) 245.000.000,00
Net Kar (TL) 173.593.016,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu USAK
Sektör YER VE DUVAR KAROSU İMALATI
Adres Dilek Mahallesi Değirmenler Sokak No:100 BANAZ / UŞAK
Telefon 0276 326 20 01 (8 hat)
Faks 0276 326 20 10 -11
Web www.usakseramik.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
TANIŞLAR YAPI MALZEMELERİ İNŞAAT PETROL MADEN ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 42.669.988,51 17,42
TOPLAM 245.000.000,00 100,00
DİĞER 202.330.011,49 82,58
Toplam 490.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
10.06.2020 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,39
18.12.2018 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,23
30.04.2012 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,80
05.05.2005 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,15
23.07.2003 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,00
16.09.2002 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,00
09.08.2001 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,07
15.05.2000 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 10,67
Gelir Tablosu 2023-3 2022-12 2022-9 2022-6 2022-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 397.586.443,00 1.691.366.048,00 1.274.517.677,00 791.736.112,00 323.859.628,00
Satışların Maliyeti (-) -325.748.453,00 -1.350.867.098,00 -1.008.758.994,00 -636.965.866,00 -269.024.025,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 71.837.990,00 340.498.950,00 265.758.683,00 154.770.246,00 54.835.603,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 71.837.990,00 340.498.950,00 265.758.683,00 154.770.246,00 54.835.603,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -11.302.683,00 -35.087.271,00 -24.311.944,00 -13.879.073,00 -6.769.910,00
Pazarlama Giderleri (-) -8.731.887,00 -52.618.175,00 -37.459.650,00 -23.965.614,00 -11.509.221,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -2.238.385,00 -6.008.044,00 -4.401.058,00 -2.181.578,00 -909.497,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 163.837.140,00 183.659.779,00 122.054.730,00 118.895.694,00 62.575.714,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -160.519.824,00 -199.445.585,00 -146.129.936,00 -111.548.854,00 -63.893.126,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 52.882.351,00 230.999.654,00 175.510.825,00 122.090.821,00 34.329.563,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 444.722,00 6.519.457,00 87.000,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 -3.329.922,00 -1.158.303,00 -1.071.303,00 -671.303,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 53.327.073,00 234.189.189,00 174.439.522,00 121.019.518,00 33.658.260,00
Finansman Gelirleri 2.466.713,00 6.662.631,00 5.022.230,00 3.247.652,00 1.325.034,00
Finansman Giderleri (-) -38.079.401,00 -91.642.661,00 -62.597.053,00 -35.161.416,00 -13.624.835,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 17.714.385,00 149.209.159,00 116.864.699,00 89.105.754,00 21.358.459,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 2.224.415,00 33.337.199,00 24.898.315,00 17.237.367,00 7.533.683,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 2.224.415,00 33.337.199,00 24.898.315,00 17.237.367,00 7.533.683,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 19.938.800,00 182.546.358,00 141.763.014,00 106.343.121,00 28.892.142,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 19.938.800,00 182.546.358,00 141.763.014,00 106.343.121,00 28.892.142,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 19.938.800,00 182.546.358,00 141.763.014,00 106.343.121,00 28.892.142,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,08 0,75 0,58 0,43 0,12
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -5.880.224,00 -29.490.719,00 -19.675.128,00 -10.690.213,00 -7.290.167,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları -5.762.981,00 -21.852.935,00 -15.809.947,00 -11.246.363,00 -6.653.371,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -1.587.299,00 -15.238.676,00 -8.783.963,00 -2.116.404,00 -2.459.337,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 1.470.056,00 7.600.892,00 4.918.782,00 2.672.554,00 1.822.541,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -5.880.224,00 -29.490.719,00 -19.675.128,00 -10.690.213,00 -7.290.167,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 14.058.576,00 153.055.639,00 122.087.886,00 95.652.908,00 21.601.975,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-3 2022-12 2022-9 2022-6 2022-3
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 1.725.197.163,00 1.544.016.952,00 1.482.246.703,00 1.257.039.496,00 1.062.911.293,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 33.706.759,00 18.071.549,00 26.732.218,00 10.947.102,00 20.988.992,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 504.379.764,00 415.798.692,00 566.816.515,00 378.578.547,00 398.636.037,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 263.558.878,00 246.847.052,00 251.060.145,00 146.796.315,00 186.768.921,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 240.820.886,00 168.951.640,00 315.756.370,00 231.782.232,00 211.867.116,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 588.150.786,00 511.053.304,00 318.963.350,00 364.719.104,00 278.932.590,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 170.761.142,00 123.892.654,00 85.641.876,00 142.437.373,00 133.275.872,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 417.389.644,00 387.160.650,00 233.321.474,00 222.281.731,00 145.656.718,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 465.990.709,00 473.874.720,00 456.833.989,00 336.809.019,00 267.176.653,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 128.665.517,00 111.984.526,00 90.550.022,00 152.216.161,00 85.977.152,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 5.169.360,00 0,00 5.388.751,00 25.520.770,00 16.714.620,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 4.303.628,00 13.234.161,00 22.350.609,00 13.769.563,00 11.199.869,00
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar 233.039,00 788,00 147,00 147,00 131.303,00
ARA TOPLAM 1.725.197.163,00 1.544.016.952,00 1.482.246.703,00 1.257.039.496,00 1.062.911.293,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 879.380.421,00 885.975.772,00 858.145.219,00 741.867.207,00 725.621.116,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 13.259.000,00 12.800.000,00 12.800.000,00 12.800.000,00 12.800.000,00
Maddi Duran Varlıklar 861.294.934,00 854.438.966,00 735.983.374,00 728.403.994,00 700.626.389,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 2.604.577.584,00 2.429.992.724,00 2.340.391.922,00 1.998.906.703,00 1.788.532.409,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.617.335.679,00 1.423.480.276,00 1.357.159.061,00 1.070.095.833,00 934.157.316,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 502.721.961,00 386.996.074,00 333.877.508,00 270.896.560,00 205.248.033,00
- Banka Kredileri 502.721.961,00 386.996.074,00 333.877.508,00 270.896.560,00 205.248.033,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 44.833.361,00 41.741.226,00 41.139.261,00 41.905.819,00 41.142.464,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 9.249.749,00 9.337.257,00 8.847.020,00 8.461.003,00 6.863.841,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 426.816.986,00 446.462.933,00 522.827.101,00 366.992.108,00 409.188.859,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 6.346.916,00 22.087.978,00 3.716.279,00 440.815,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 420.470.070,00 424.374.955,00 519.110.822,00 366.551.293,00 409.188.859,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 12.696.593,00 5.458.205,00 7.346.604,00 5.924.771,00 6.277.884,00
Diğer Borçlar 75.488.958,00 53.154.085,00 52.193.633,00 2.665.747,00 2.722.614,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 730,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 75.488.958,00 53.154.085,00 52.193.633,00 2.665.017,00 2.722.614,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 540.072.351,00 477.609.957,00 389.015.277,00 376.622.246,00 265.993.027,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 10.859.441,00 9.330.351,00 7.875.367,00 2.401.180,00 1.655.096,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 4.999.582,00 3.627.463,00 4.773.471,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 5.859.859,00 5.702.888,00 3.101.896,00 2.401.180,00 1.655.096,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 3.711.679,00 2.451.374,00 2.458.767,00 2.104.122,00 1.313.949,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 110.172.094,00 143.910.269,00 151.599.235,00 123.612.222,00 122.197.907,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 56.298.360,00 53.716.536,00 63.157.087,00 73.067.118,00 48.677.205,00
Banka Kredileri 44.169.945,00 39.829.872,00 47.443.621,00 55.320.199,00 35.403.672,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 12.128.415,00 13.886.664,00 15.713.466,00 17.746.919,00 13.273.533,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 10.223.071,00 10.931.055,00 14.805.815,00 9.753.448,00 10.659.989,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 10.223.071,00 10.931.055,00 14.805.815,00 9.753.448,00 10.659.989,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 16.069.015,00 19.763.486,00 30.884.480,00 40.791.656,00 51.345.353,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.727.507.773,00 1.567.390.545,00 1.508.758.296,00 1.193.708.055,00 1.056.355.223,00
Ö Z K A Y N A K L A R 877.069.811,00 862.602.179,00 831.633.626,00 805.198.648,00 732.177.186,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 877.069.811,00 862.602.179,00 831.633.626,00 805.198.648,00 732.177.186,00
Ödenmiş Sermaye 245.000.000,00 245.000.000,00 245.000.000,00 245.000.000,00 245.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 8.044.069,00 8.044.069,00 8.044.069,00 8.044.069,00 8.044.069,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 954.755,00 954.755,00 954.755,00 954.755,00 954.755,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 284.837.483,00 290.635.896,00 301.946.345,00 310.931.259,00 316.196.052,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 284.837.483,00 290.635.896,00 301.946.345,00 310.931.259,00 316.196.052,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -20.854.466,00 -19.584.627,00 -14.420.856,00 -9.086.809,00 -9.361.156,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 206.959,00 206.959,00 206.959,00 206.959,00 206.959,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 318.087.745,00 135.214.142,00 133.718.484,00 133.718.485,00 132.883.209,00
Net Dönem Karı/Zararı 19.938.800,00 182.546.358,00 141.763.014,00 106.343.121,00 28.892.142,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 2.604.577.584,00 2.429.992.724,00 2.340.391.922,00 1.998.906.703,00 1.788.532.409,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 107.720.131,00 0,00 0,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi