Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 1,09
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 59,51
BIST-100'deki Ağırlığı 0,08
F/K Oranı 16,96
Piyasa Değ. / Defter Değ. 0,76
Dibe Uzaklık 98,69
Piyasa Değeri (USD) 23.232.387,12
Piyasa Değeri (TL) 93.605.610,96
Özsermaye (TL) 122.981.315,00
Sermaye (TL) 43.335.931,00
Net Kar (TL) 5.518.581,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu USAK
Sektör YER VE DUVAR KAROSU İMALATI
Adres Dilek Mahallesi Değirmenler Sokak No: 100 BANAZ/ UŞAK
Telefon (0276) 326 20 01
Faks (0276) 326 20 10
Web http://www.usakseramik.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Diğer 25.919.608,91 59,81
TANIŞLAR YAPI MALZEMELERİ İNŞAAT PETROL MADEN ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 5.050.000,00 11,65
TANSER SERAMİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 12.366.321,84 28,54
Toplam 43.335.930,75 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
30.04.2012 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,80
05.05.2005 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,15
23.07.2003 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,00
16.09.2002 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,00
09.08.2001 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,07
15.05.2000 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 10,67
Gelir Tablosu 2017-12 2017-9 2017-6 2017-3 2016-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 273.839.544,00 204.571.524,00 133.548.017,00 57.871.170,00 222.934.747,00
Satışların Maliyeti (-) -206.085.904,00 -156.244.456,00 -100.242.665,00 -42.908.428,00 -174.056.658,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 67.753.640,00 48.327.068,00 33.305.352,00 14.962.742,00 48.878.089,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 67.753.640,00 48.327.068,00 33.305.352,00 14.962.742,00 48.878.089,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -8.145.793,00 -5.615.548,00 -3.796.477,00 -1.856.008,00 -6.970.939,00
Pazarlama Giderleri (-) -12.512.834,00 -9.055.605,00 -5.991.950,00 -3.056.494,00 -8.880.472,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -1.987.439,00 -1.431.051,00 -957.109,00 -447.165,00 -1.504.084,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 3.109.752,00 1.981.909,00 1.366.969,00 558.110,00 4.868.519,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -5.442.919,00 -1.316.379,00 -879.258,00 -565.212,00 -1.900.777,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 42.774.407,00 32.890.394,00 23.047.527,00 9.595.973,00 34.490.336,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 42.774.407,00 32.890.394,00 23.047.527,00 9.595.973,00 34.490.336,00
Finansman Gelirleri 16.212.642,00 12.331.347,00 11.375.745,00 2.405.016,00 13.267.507,00
Finansman Giderleri (-) -51.289.630,00 -38.122.226,00 -28.815.150,00 -10.531.265,00 -40.297.784,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 7.697.419,00 7.099.515,00 5.608.122,00 1.469.724,00 7.460.059,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -2.178.838,00 -1.704.535,00 -1.094.885,00 -358.954,00 -2.464.797,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -1.283.437,00 -1.215.370,00 -961.594,00 -455.734,00 -1.351.358,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -895.401,00 -489.165,00 -133.291,00 96.780,00 -1.113.439,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 5.518.581,00 5.394.980,00 4.513.237,00 1.110.770,00 4.995.262,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 5.518.581,00 5.394.980,00 4.513.237,00 1.110.770,00 4.995.262,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 5.518.581,00 5.394.980,00 4.513.237,00 1.110.770,00 4.995.262,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,13 0,12 0,10 0,03 0,12
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -2.004.448,00 -439.876,00 -101.080,00 -100.453,00 21.153.758,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 27.135.588,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -688.179,00 -549.845,00 -126.350,00 -125.566,00 -693.390,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -1.316.269,00 109.969,00 25.270,00 25.113,00 -5.288.440,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -2.004.448,00 -439.876,00 -101.080,00 -100.453,00 21.153.758,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 3.514.133,00 4.955.104,00 4.412.157,00 1.010.317,00 26.149.020,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2017-12 2017-9 2017-6 2017-3 2016-12
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 278.372.994,00 271.689.839,00 299.161.011,00 294.080.018,00 246.002.591,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 13.317.334,00 10.497.208,00 15.274.867,00 18.671.642,00 942.746,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 136.987.090,00 131.464.964,00 145.198.035,00 132.880.479,00 122.883.059,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 95.356.754,00 80.089.247,00 89.323.317,00 89.636.295,00 72.851.607,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 41.630.336,00 51.375.717,00 55.874.718,00 43.244.184,00 50.031.452,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 35.551.672,00 32.926.869,00 47.964.331,00 52.706.420,00 44.555.175,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 3.315.595,00 14.371,00 7.005.304,00 3.606.339,00 1.208.401,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 32.236.077,00 32.912.498,00 40.959.027,00 49.100.081,00 43.346.774,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 80.217.116,00 67.258.269,00 67.554.103,00 69.611.906,00 65.953.229,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 10.897.380,00 28.073.880,00 22.519.105,00 19.936.482,00 11.350.863,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 10.897.380,00 10.747.743,00 1.315.010,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 986.355,00 960.739,00 443.330,00 0,00 117.579,00
Diğer Dönen Varlıklar 416.047,00 507.910,00 207.240,00 273.089,00 199.940,00
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar 58.315,00 284.618,00 101.572,00 0,00 0,00
ARA TOPLAM 278.372.994,00 271.689.839,00 299.161.011,00 294.080.018,00 246.002.591,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 231.934.082,00 230.989.087,00 223.644.798,00 218.456.320,00 211.538.953,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 3.253.000,00 3.253.000,00 3.253.000,00 3.253.000,00 3.253.000,00
Maddi Duran Varlıklar 225.426.546,00 224.084.928,00 217.263.648,00 212.049.554,00 207.816.688,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 510.307.076,00 502.678.926,00 522.805.809,00 512.536.338,00 457.541.544,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 263.451.507,00 255.321.989,00 273.980.611,00 285.127.867,00 273.714.943,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 65.392.177,00 61.889.992,00 58.913.387,00 48.335.503,00 94.288.658,00
- Banka Kredileri 58.534.574,00 54.185.884,00 50.430.029,00 39.388.131,00 55.356.396,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 89.847.663,00 92.215.298,00 101.823.586,00 100.268.633,00 71.495.742,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 196.982,00 1.649.913,00 977.419,00 1.801.376,00 578.830,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 89.650.681,00 90.565.385,00 100.846.167,00 98.467.257,00 70.916.912,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.561.176,00 1.692.430,00 1.563.986,00 1.670.259,00 1.575.261,00
Diğer Borçlar 2.188.906,00 2.436.491,00 2.104.323,00 1.746.447,00 1.240.302,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 2.188.906,00 2.436.491,00 2.104.323,00 1.746.447,00 1.240.302,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 32.884.071,00 32.596.639,00 40.404.496,00 52.041.393,00 43.479.429,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 1.283.437,00 1.215.370,00 961.594,00 455.734,00 1.351.358,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 635.987,00 575.401,00 612.377,00 596.792,00 538.884,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 635.987,00 575.401,00 612.377,00 596.792,00 538.884,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 5.481.544,00 6.945.841,00 5.572.998,00 6.654.747,00 4.959.609,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 123.874.254,00 122.934.651,00 124.945.859,00 106.930.972,00 64.359.419,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 96.060.075,00 97.051.399,00 100.266.980,00 82.899.280,00 43.312.581,00
Banka Kredileri 41.770.272,00 41.526.022,00 43.493.069,00 25.193.842,00 26.020.927,00
İhraç Edilen Tahviller 42.500.000,00 42.500.000,00 42.500.000,00 42.500.000,00 0,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 11.789.803,00 13.025.377,00 14.273.911,00 15.205.438,00 17.291.654,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 8.820.851,00 8.315.775,00 7.905.586,00 7.462.697,00 7.040.451,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 8.820.851,00 8.315.775,00 7.905.586,00 7.462.697,00 7.040.451,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 15.759.991,00 13.927.517,00 13.656.342,00 13.426.428,00 13.548.321,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 387.325.761,00 378.256.640,00 398.926.470,00 392.058.839,00 338.074.362,00
Ö Z K A Y N A K L A R 122.981.315,00 124.422.286,00 123.879.339,00 120.477.499,00 119.467.182,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 122.981.315,00 124.422.286,00 123.879.339,00 120.477.499,00 119.467.182,00
Ödenmiş Sermaye 43.335.931,00 43.335.931,00 43.335.931,00 43.335.931,00 43.335.931,00
Sermaye Düzeltme Farkları 8.044.069,00 8.044.069,00 8.044.069,00 8.044.069,00 8.044.069,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 64.711,00 64.711,00 64.711,00 64.711,00 64.711,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 53.472.938,00 55.037.510,00 55.376.306,00 55.376.933,00 55.477.386,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 53.472.938,00 55.037.510,00 55.376.306,00 55.376.933,00 55.477.386,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -3.013.448,00 -2.916.544,00 -2.577.748,00 -2.577.121,00 -2.476.668,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 206.959,00 206.959,00 206.959,00 206.959,00 206.959,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 12.338.126,00 12.338.126,00 12.338.126,00 12.338.126,00 7.342.864,00
Net Dönem Karı/Zararı 5.518.581,00 5.394.980,00 4.513.237,00 1.110.770,00 4.995.262,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 510.307.076,00 502.678.926,00 522.805.809,00 512.536.338,00 457.541.544,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi