Geri Dön

USAK | Usak Seramik


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu USAK
Sektör YER VE DUVAR KAROSU İMALATI
Adres Dilek Mahallesi Değirmenler Sokak No:100 BANAZ / UŞAK
Telefon 0276 326 20 01 (8 hat)
Faks 0276 326 20 10 -11
Web www.usakseramik.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
TANIŞLAR YAPI MALZEMELERİ İNŞAAT PETROL MADEN ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 42.669.988,51 17,42
TOPLAM 245.000.000,00 100,00
DİĞER 202.330.011,49 82,58
Toplam 490.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
10.06.2020 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,39
18.12.2018 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,23
30.04.2012 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,80
05.05.2005 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,15
23.07.2003 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,00
16.09.2002 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,00
09.08.2001 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,07
15.05.2000 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 10,67
Gelir Tablosu 2022-9 2022-6 2022-3 2021-12 2021-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 1.274.517.677,00 791.736.112,00 323.859.628,00 719.677.196,00 473.327.083,00
Satışların Maliyeti (-) -1.008.758.994,00 -636.965.866,00 -269.024.025,00 -568.452.339,00 -391.490.458,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 265.758.683,00 154.770.246,00 54.835.603,00 151.224.857,00 81.836.625,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 265.758.683,00 154.770.246,00 54.835.603,00 151.224.857,00 81.836.625,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -24.311.944,00 -13.879.073,00 -6.769.910,00 -17.802.582,00 -12.304.980,00
Pazarlama Giderleri (-) -37.459.650,00 -23.965.614,00 -11.509.221,00 -30.076.205,00 -23.639.267,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -4.401.058,00 -2.181.578,00 -909.497,00 -3.036.263,00 -2.188.341,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 122.054.730,00 118.895.694,00 62.575.714,00 86.303.465,00 38.017.480,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -146.129.936,00 -111.548.854,00 -63.893.126,00 -96.364.240,00 -38.209.183,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 175.510.825,00 122.090.821,00 34.329.563,00 90.249.032,00 43.512.334,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 87.000,00 0,00 0,00 7.997.596,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -1.158.303,00 -1.071.303,00 -671.303,00 -59.333,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 174.439.522,00 121.019.518,00 33.658.260,00 98.187.295,00 43.512.334,00
Finansman Gelirleri 5.022.230,00 3.247.652,00 1.325.034,00 8.188.158,00 4.007.172,00
Finansman Giderleri (-) -62.597.053,00 -35.161.416,00 -13.624.835,00 -49.167.305,00 -34.007.274,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 116.864.699,00 89.105.754,00 21.358.459,00 57.208.148,00 13.512.232,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 24.898.315,00 17.237.367,00 7.533.683,00 4.898.460,00 -19.287,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 24.898.315,00 17.237.367,00 7.533.683,00 4.898.460,00 -19.287,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 141.763.014,00 106.343.121,00 28.892.142,00 62.106.608,00 13.492.945,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 141.763.014,00 106.343.121,00 28.892.142,00 62.106.608,00 13.492.945,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 141.763.014,00 106.343.121,00 28.892.142,00 62.106.608,00 13.492.945,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,58 0,43 0,12 0,25 0,06
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -19.675.128,00 -10.690.213,00 -7.290.167,00 252.196.880,00 221.119,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları -15.809.947,00 -11.246.363,00 -6.653.371,00 314.711.794,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -8.783.963,00 -2.116.404,00 -2.459.337,00 124.905,00 276.399,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 4.918.782,00 2.672.554,00 1.822.541,00 -62.639.819,00 -55.280,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -19.675.128,00 -10.690.213,00 -7.290.167,00 252.196.880,00 221.119,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 122.087.886,00 95.652.908,00 21.601.975,00 314.303.488,00 13.714.064,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2022-9 2022-6 2022-3 2021-12 2021-9
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 1.482.246.703,00 1.257.039.496,00 1.062.911.293,00 971.585.223,00 681.389.526,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 26.732.218,00 10.947.102,00 20.988.992,00 11.520.357,00 5.699.222,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 18.227.985,00
Ticari Alacaklar 566.816.515,00 378.578.547,00 398.636.037,00 337.367.764,00 268.905.607,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 251.060.145,00 146.796.315,00 186.768.921,00 144.026.737,00 127.203.848,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 315.756.370,00 231.782.232,00 211.867.116,00 193.341.027,00 141.701.759,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 318.963.350,00 364.719.104,00 278.932.590,00 304.232.064,00 132.288.981,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 85.641.876,00 142.437.373,00 133.275.872,00 122.865.591,00 45.317.181,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 233.321.474,00 222.281.731,00 145.656.718,00 181.366.473,00 86.971.800,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 456.833.989,00 336.809.019,00 267.176.653,00 240.772.378,00 182.429.054,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 90.550.022,00 152.216.161,00 85.977.152,00 69.060.766,00 72.557.177,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 5.388.751,00 25.520.770,00 16.714.620,00 0,00 41.753.403,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 22.350.609,00 13.769.563,00 11.199.869,00 8.631.894,00 1.281.500,00
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar 147,00 147,00 131.303,00 0,00 189.598,00
ARA TOPLAM 1.482.246.703,00 1.257.039.496,00 1.062.911.293,00 971.585.223,00 681.389.526,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 858.145.219,00 741.867.207,00 725.621.116,00 700.347.249,00 342.214.399,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 12.800.000,00 12.800.000,00 12.800.000,00 14.055.000,00 6.114.712,00
Maddi Duran Varlıklar 735.983.374,00 728.403.994,00 700.626.389,00 677.124.768,00 334.984.964,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 107.720.131,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 2.340.391.922,00 1.998.906.703,00 1.788.532.409,00 1.671.932.472,00 1.023.603.925,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.357.159.061,00 1.070.095.833,00 934.157.316,00 835.037.269,00 546.529.855,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 333.877.508,00 270.896.560,00 205.248.033,00 129.387.304,00 112.945.783,00
- Banka Kredileri 333.877.508,00 270.896.560,00 205.248.033,00 0,00 82.565.808,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 41.139.261,00 41.905.819,00 41.142.464,00 48.741.378,00 61.507.677,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 8.847.020,00 8.461.003,00 6.863.841,00 5.965.668,00 5.312.878,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 522.827.101,00 366.992.108,00 409.188.859,00 318.274.401,00 233.212.498,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 3.716.279,00 440.815,00 0,00 1.554.661,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 519.110.822,00 366.551.293,00 409.188.859,00 316.719.740,00 233.212.498,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 7.346.604,00 5.924.771,00 6.277.884,00 4.187.075,00 4.375.213,00
Diğer Borçlar 52.193.633,00 2.665.747,00 2.722.614,00 4.103.273,00 2.235.338,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 730,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 52.193.633,00 2.665.017,00 2.722.614,00 4.103.273,00 2.235.338,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 389.015.277,00 376.622.246,00 265.993.027,00 326.190.019,00 128.883.769,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 7.875.367,00 2.401.180,00 1.655.096,00 1.433.537,00 1.305.492,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 4.773.471,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 3.101.896,00 2.401.180,00 1.655.096,00 1.433.537,00 1.305.492,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 2.458.767,00 2.104.122,00 1.313.949,00 2.071.021,00 1.435.956,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 151.599.235,00 123.612.222,00 122.197.907,00 127.349.463,00 68.117.754,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 63.157.087,00 73.067.118,00 48.677.205,00 50.288.038,00 56.083.463,00
Banka Kredileri 47.443.621,00 55.320.199,00 35.403.672,00 129.387.304,00 44.094.077,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 15.713.466,00 17.746.919,00 13.273.533,00 12.268.264,00 11.989.386,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 14.805.815,00 9.753.448,00 10.659.989,00 7.880.516,00 8.599.907,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 14.805.815,00 9.753.448,00 10.659.989,00 7.880.516,00 8.599.907,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 30.884.480,00 40.791.656,00 51.345.353,00 60.701.577,00 3.034.785,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.508.758.296,00 1.193.708.055,00 1.056.355.223,00 962.386.732,00 614.647.609,00
Ö Z K A Y N A K L A R 831.633.626,00 805.198.648,00 732.177.186,00 709.545.740,00 408.956.316,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 831.633.626,00 805.198.648,00 732.177.186,00 709.545.740,00 408.956.316,00
Ödenmiş Sermaye 245.000.000,00 245.000.000,00 245.000.000,00 245.000.000,00 245.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 8.044.069,00 8.044.069,00 8.044.069,00 8.044.069,00 8.044.069,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 954.755,00 954.755,00 954.755,00 954.755,00 954.755,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 301.946.345,00 310.931.259,00 316.196.052,00 323.486.219,00 100.419.568,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 301.946.345,00 310.931.259,00 316.196.052,00 323.486.219,00 100.419.568,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -14.420.856,00 -9.086.809,00 -9.361.156,00 0,00 -7.272.491,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 206.959,00 206.959,00 206.959,00 206.959,00 206.959,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 133.718.484,00 133.718.485,00 132.883.209,00 69.747.130,00 40.838.020,00
Net Dönem Karı/Zararı 141.763.014,00 106.343.121,00 28.892.142,00 62.106.608,00 13.492.945,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 2.340.391.922,00 1.998.906.703,00 1.788.532.409,00 1.671.932.472,00 1.023.603.925,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi